Tag Archives: Ziel

De mens, de slang en de Schepper

Laitman_631.2Vraag: Waarom wordt de eerste mens Adam genoemd?

Antwoord: De eerste mens, of Adam, is de ziel. Als we over Adam spreken, hebben we het absoluut niet over een fysiek lichaam, want in die vorm bestaat Adam niet. We spreken over een verlangen dat in wezen op de Schepper wil lijken.

Het alomvattende verlangen daalde vanuit de wereld Ein Sof (Oneindigheid) door alle werelden heen neer: Adam Kadmon, Atzilut, Beriya, Yetzira en Assiya. Nadat het door de filters van deze werelden was neergedaald, werd het verlangen – onder de invloed van het Hoge Licht – gelijkvormig aan de Schepper. Dit is de eerste mens, Adam HaRishon.

Tegelijkertijd leeft er een slang in hem: een verlangen dat niet op de Schepper wil lijken. Hij werd met een bedoeling zo geschapen, want op deze manier zijn we altijd in staat om onszelf te beoordelen en vast te stellen waar we ons bevinden in het gebied tussen de Schepper en de slang, die volkomen tegengesteld is aan de Schepper, op welk punt en hoe ver we ons van de Schepper of de slang bevinden.

Dit zijn de 125 niveaus van de opgang die een mens op de spirituele ladder maakt: de slang bevindt zich onderaan en de Schepper bevindt zich bovenaan de ladder.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/14/17

 

Eén Ziel

laitman_944Vraag: Wat is één ziel?

Antwoord: Eén ziel heeft betrekking op het feit dat wij allen deel uitmaken van één verlangen dat naar omvang en kracht op de Schepper lijkt. Aanvankelijk bevinden wij ons in een egoïstische staat, wij willen namelijk alles voor onszelf.

Wij moeten onszelf allemaal corrigeren, zodat we alles willen doen met de intentie om te geven. Aan wie? Als het verlangen één is en we allemaal deel zijn van één verlangen, moeten we aan de Schepper geven.

Als wij aan de Schepper geven, zonder eigenbelang, geeft de Schepper aan ons en worden wij partners, we verbinden ons in geven aan elkaar, dit wordt Dvekut (hechting) genoemd.

Hier gaat het om, deze staat moeten we bereiken. Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen, die deel uitmaken van één ziel, elkaar helpen om dit te onthullen, dit te bereiken, en te komen tot de staat van eeuwigheid, heelheid en oneindigheid, gelijk aan onze Schepper.

From KabTV’s “A Talk About Soul” 3/30/17

 

Een Ziel En De Substantie Van De Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is een ziel?

Antwoord: De Schepper heeft het schepsel geschapen, namelijk een verlangen om genot te ontvangen. De Schepper is het Licht, Hij heeft het verlangen om genot te ontvangen geschapen.

De staat waarin het Licht – de Schepper – dit verlangen vervult en daarin woont, wordt Ein Sof (Wereld van Oneindigheid) genoemd. En de vervulling zelf wordt “Licht” of de “Schepper” genoemd.

A Soul And Its Substance

Tijdens de verdere ontwikkeling van het verlangen vindt er een breking van dit verlangen plaats, een breking in vele individuele verlangens, het vastgestelde aantal is: 600.000 verlangens. Ze zijn allemaal gebroken en ieder verlangen heeft een kleine hoeveelheid Licht.

Deze staat wordt de “individuele ziel” genoemd, het is echter geen ziel, alleen een puntje van de ziel waarin wij niets kunnen voelen, behalve een verlangen om terug te keren naar de perfecte staat van voorheen waarin alle deeltjes met elkaar verbonden zijn en één ziel vormen, één ziel voor iedereen.

In de tijd waarin we nu leven, kunnen we al deze deeltjes met elkaar verbinden, dit betekent dat we met elkaar een gesloten systeem kunnen construeren dat één bepaald segment van de ziel wordt.

WhatHappensWithTheSoulDuringSleep

In welk opzicht verschilt een deeltje van een segment? Het deeltje van de ziel is het punt in het hart dat ernaar verlangt om naar de volmaakte ziel terug te keren, terwijl een segment van de ziel een groep van tien mensen is, dit is het minimale deel van de collectieve ziel dat als een complete ziel kan functioneren.

Omdat elke ziel uit tien Sefirot bestaat, kan je er delen in onderscheiden die net zo gaan functioneren als het geheel, maar op kleine schaal. Als we deze delen met elkaar verbinden, ontstaat er een schaalvergroting.

In principe zijn echter alle wetten die in een Ten ontdekt worden identiek aan de wetten die in de collectieve ziel bestaan, maar in geringere mate, omdat deze wetten minder zichtbaar zijn, ze zijn niet op dezelfde manier rond (een geheel).

Wij hebben als taak om een groep van tien mensen te vormen, eenieder van hen heeft een deeltje van de ziel in zich, een punt in het hart genaamd. Als tien van deze punten zich met elkaar verbinden wordt dat een “segment” genoemd en de som van de segmenten wordt “een complete ziel” genoemd.

Vraag: Is een ziel een verlangen om te ontvangen?

Antwoord: Een verlangen om genot te ontvangen is de substantie van de ziel, maar het is nog geen ziel.

Om te begrijpen waar wij ons bevinden, is het noodzakelijk om de eigenschap van de staat die we een ziel noemen te verkrijgen. Dit is de eigenschap van geven, wederzijdse verbinding, uit je ik treden.

Daarom zijn alle voorbeelden en oefeningen in de studie van de Wijsheid van Kabbalah gebaseerd op het bereiken van een maximale onderlinge verbinding.

Vraag: Kunnen we een segment een ziel noemen?

Antwoord: Ja, maar we kunnen dit vergelijken met de manier waarop je met het blote oog naar een klein segment van een of andere afbeelding kijkt, als je er dan meer segmenten aan toevoegt, namelijk steeds meer delen van de ziel, zie je het totaalbeeld, alsof je er door een verrekijker naar kijkt.

Als je dus de zielen samenvoegt, krijg je een completer beeld en zie je eigenschappen waar je eerder waarschijnlijk geen aandacht aan besteed hebt, omdat ze door de kleine schaal niet te zien waren.

Als je bijvoorbeeld op een kaart kijkt, zie je een stad als een punt. Als je de schaal vergroot, zie je de naam van de stad. Als je de schaal nog verder vergroot, zijn de straten zichtbaar, enz. Dit betekent dat we, als we andere Tens toevoegen aan onze Ten, meer eigenschappen, verbindingen en wetten gaan zien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/6/16

 

De Waarde Van Iedere Ziel Is Gelijk Aan De Waarde Van Het Hele Systeem

Dr. Michael LaitmanDe ziel van een mens heeft zijn eigen individuele oorsprong, een punt in het hart, dat aan niets en niemand gerelateerd is. Daarin zijn er verschillende staten die voornamelijk verdeeld zijn in mannelijk en vrouwelijk, hoog en laag, rechts en links, enz.

Dit betekent dat er met betrekking tot de eigenschappen een aanzienlijk verschil is tussen de zielen. Dit heeft niets te maken met de waarde van de ziel, want als het een gesloten systeem is, komt het hele systeem tot stilstand als er een bepaald deel, zelfs het kleinste deeltje, niet meer functioneert. Daarom is de waarde van elke ziel gelijk aan de waarde van het hele systeem.

Tegelijkertijd is er een groot verschil tussen de individuele zielen, eenieder verschilt van de anderen. Maar in de ultieme staat, die we uiteindelijk zullen bereiken, zijn alle zielen gelijk. Op weg daar naartoe kunnen er mannelijke en vrouwelijke zielen zijn, zielen van kinderen en van volwassenen, zielen van de rechterlijn en van de linkerlijn, enz. En met betrekking tot de hoogte zijn zelfs er zielen die tot elk van de 10 niveaus behoren.

Vraag: Stel dat een mannelijke ziel zich in het lichaam van een man bevindt en dat hij een bepaald deel van de ziel of van de alomvattende ziel moet bereiken, dan moet hij voor een nieuw leven terugkeren. Betekent dat, dat hij dan weer in een mannelijk lichaam komt?

Antwoord: Wij moeten niet denken dat dit iets te maken heeft met de manier waarop de ziel in een lichaam in onze wereld verblijft. Ik wil daar niet over praten, want dan wordt het moeilijk voor ons om verkeerde indrukken te vermijden.

Door het lichaam van een mens wordt er niets bepaald, maar het punt in het hart dat een mens moet ontwikkelen, is eeuwig. Ik moet erover nadenken hoe ik dat belangrijk kan maken – want het is complex – en integraal met de andere punten, hoe we ons met zoveel mogelijk mensen kunnen verbinden in wederzijds geven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/6/16

 

De Structuur Van De Ziel Van De Mensheid

laitman_282_01Vraag: Hoe is de mensheid tegenwoordig verdeeld volgens de structuur van de alomvattende ziel?

Antwoord: Volgens het boek Shaar HaKavanot (De Poort der Intenties), is de ziel waarneembaar in de vorm van een Partzuf (een spiritueel lichaam) dat uit tien delen (tien Sefirot) bestaat, zeven daarvan zijn de belangrijkste Sefirot.

Een ziel is een Partzuf die klein of groot kan zijn, individueel of algemeen, het is echter steeds hetzelfde systeem, een identieke structuur die ofwel mondiaal is ofwel individueel, eenieder van de ten bevindt zich daarin.

Het spirituele systeem bestaat uit een hoofd (Keter, Hochma en Bina) en de zeven lagere Sefirot (Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut). Iedere lagere Sefira bestaat ook weer uit tien Sefirot, hieruit ontstaan 70 spirituele wortels waarvan de zeventig belangrijkste naties van de wereld afkomstig zijn.

We zouden kunnen zeggen dat er veel meer naties in de wereld zijn, maar zij worden niet als de belangrijkste naties beschouwd, omdat zij van de zeventig belangrijkste naties afkomstig zijn en zich hebben uitgebreid, ze zijn in de zeventig naties opgenomen, maar zij hebben geen spirituele wortel van zichzelf, ze vormen een variant.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Ziel En Schepper

Laitman_060_02Vraag: Is het concept Schepper met de ziel verbonden? Bevindt de mensheid zich in de ziel of geldt dat voor de Schepper?

Antwoord: De ziel en de Schepper zijn een en hetzelfde, ze zijn alleen in verschillende componenten verdeeld.

Het verlangen van de ziel is een substantie die door de Schepper, het Licht, is geschapen. De vervulling van de ziel is het Licht, de Schepper, De verbinding daartussen is van ons werk en van onze inspanningen afhankelijk

Een ziel bestaat uit twee gedeelten, substantie, namelijk het verlangen om te ontvangen met een intentie om aan anderen te geven, en uiteindelijk om aan de Schepper te geven, en de vervulling, het Licht genaamd. De volkomen vervulling door het Licht wordt de Schepper genoemd.

From KabTV’s “A New Life” 11/6/16

 

Een Eeuwige Ziel

laitman_938_03Vraag: Is de ziel iets wat permanent is?

Antwoord: Wij leven permanent in de ziel, zelfs nu, maar wij voelen het niet in onze huidige staat. Wij komen bijeen en verbinden ons met elkaar om de ziel te onthullen, haar te gaan voelen en erin te leven.

AnEternalSoul

Vraag: Wat is het verschil tussen de ziel en de Schepper?

Antwoord: De Schepper, het Hoge Licht, vult de ziel, en wij zijn kleine deeltjes van de ziel.

Vraag: Is er een deeltje Licht in ons aanwezig?

Antwoord: Nu vrijwel niet, uitgezonderd een klein vonkje, Kista de Hayuta  genaamd, dit maakt het voor ons mogelijk om een animaal, fysiek leven te leiden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Waardoor Wordt Het Geslacht Van Een Baby Bepaald?

laitman_623Vraag: Waardoor wordt het geslacht van een baby bepaald? Hoe verhoudt dit zich tot spiritualiteit?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de ziel die correctie nodig hebben.

Ik raad af om tussenbeide te komen door middel van gentechnologie om het geslacht van onze toekomstige kinderen te bepalen. Dat moeten we beslist niet doen.

Hoe dan ook, je kunt de Schepper niet voor de gek houden. Het geslacht en de eigenschappen van een kind worden door de alomvattende Kli (vat) van de ziel die één moet worden, bepaald

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Wat Wil Mijn Ziel?

Vraag: Hoe kan ik precies weten wat mijn ziel wil?

Antwoord: Dat gaat een mens voelen als hij gaat ‘luisteren”. Als hij de Wijsheid van Kabbalah studeert, gaat hij voelen dat dit over hemzelf gaat. Er gaat innerlijk iets gebeuren, daar gaat het om. Je kunt hierbij onmogelijk met het intellect werken.

Vraag: Wil dit zeggen dat logica hierbij totaal niet helpt?

Antwoord: De logica is heel simpel: je bent een methode tegengekomen die een reactie in je teweeg brengt die je vertelt dat dit klopt, maar dit gebeurt niet door je egoïsme, je emoties of je intellect. We spreken hier over de ziel en over een Hoge Kracht die jou corrigeert en nieuwe mogelijkheden voor je onthult om te gaan ervaren wat er in je aanwezig is. Dit alles berust op wat je zelf ervaart.

Alleen de mensen die werkelijk de waarachtige, eeuwige, volmaakte staat voor zichzelf willen ontdekken, zullen in de Wijsheid van Kabbalah blijven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

De Gehele Schepping Is In Mij

laitman_929Zij moeten samengevoegd worden door de juiste verbinding tussen alle delen van de ene ziel en één geheel worden, zodat door die ziel gemeenschappelijke kennis, een gemeenschappelijke mening, gemeenschappelijk geloof en gemeenschappelijk ‘voedsel’ – namelijk aan elkaar geven en van elkaar ontvangen – heen stroomt, zodat dit ene systeem van harten (verlangens) en intenties (denken) correct werkt, en iedereen het gehele systeem voelt.

Wanneer we met elkaar in dit systeem verbonden zijn, voelt een ieder – door met iedereen verbonden te zijn – dat hij niet alleen een klein deeltje van het systeem is, maar dat hij ook het systeem zelf is: Adam. Met andere woorden: het is alles wat tot dit systeem behoort en alles wat in mij gecreëerd is.

Ik voel dat de Schepper zelf mij geschapen heeft, want als ik mij verbind met elk deeltje van de ziel, geef ik voeding aan de ziel en ontvang ik eruit. Dan blijkt dat mijn aandeel in geven en ontvangen absoluut uniek en individueel is omdat ik degene ben die dat doet. Dit geldt eveneens voor jou en voor hem.

Iedereen samen voelt als één geheel. Er is de Ene, de Schepper, die in een volkomen open contact staat met de ene schepping, met elk van de 600.000 stukjes waaruit de ziel bestaat.

Het spirituele niveau van een menselijk wezen bestaat uit een contact met de Schepper waaraan niets ontbreekt. Wij kunnen dat in onze wereld vergelijken met een vrouw die verwacht dat een man haar volledig toebehoort en niets achterhoudt: niet zijn leven, zijn werk, zijn denken en zijn verstand. Instinctief wil zij hem absorberen.

In principe wordt ditzelfde verlangen in een mens onthuld met betrekking tot de Schepper, in relatie tot Hem wordt een mens als het vrouwelijke (ontvangende) deel beschouwd. Zo werkt het, deze staat moeten wij bereiken. Dit manifesteert zich alleen op een spiritueel niveau, op geen enkel ander niveau wordt dit onthuld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/7/16

 

Page 1 of 912345...Last »