Tag Archives: Ziel

De Structuur Van De Ziel Van De Mensheid

laitman_282_01Vraag: Hoe is de mensheid tegenwoordig verdeeld volgens de structuur van de alomvattende ziel?

Antwoord: Volgens het boek Shaar HaKavanot (De Poort der Intenties), is de ziel waarneembaar in de vorm van een Partzuf (een spiritueel lichaam) dat uit tien delen (tien Sefirot) bestaat, zeven daarvan zijn de belangrijkste Sefirot.

Een ziel is een Partzuf die klein of groot kan zijn, individueel of algemeen, het is echter steeds hetzelfde systeem, een identieke structuur die ofwel mondiaal is ofwel individueel, eenieder van de ten bevindt zich daarin.

Het spirituele systeem bestaat uit een hoofd (Keter, Hochma en Bina) en de zeven lagere Sefirot (Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut). Iedere lagere Sefira bestaat ook weer uit tien Sefirot, hieruit ontstaan 70 spirituele wortels waarvan de zeventig belangrijkste naties van de wereld afkomstig zijn.

We zouden kunnen zeggen dat er veel meer naties in de wereld zijn, maar zij worden niet als de belangrijkste naties beschouwd, omdat zij van de zeventig belangrijkste naties afkomstig zijn en zich hebben uitgebreid, ze zijn in de zeventig naties opgenomen, maar zij hebben geen spirituele wortel van zichzelf, ze vormen een variant.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Ziel En Schepper

Laitman_060_02Vraag: Is het concept Schepper met de ziel verbonden? Bevindt de mensheid zich in de ziel of geldt dat voor de Schepper?

Antwoord: De ziel en de Schepper zijn een en hetzelfde, ze zijn alleen in verschillende componenten verdeeld.

Het verlangen van de ziel is een substantie die door de Schepper, het Licht, is geschapen. De vervulling van de ziel is het Licht, de Schepper, De verbinding daartussen is van ons werk en van onze inspanningen afhankelijk

Een ziel bestaat uit twee gedeelten, substantie, namelijk het verlangen om te ontvangen met een intentie om aan anderen te geven, en uiteindelijk om aan de Schepper te geven, en de vervulling, het Licht genaamd. De volkomen vervulling door het Licht wordt de Schepper genoemd.

From KabTV’s “A New Life” 11/6/16

 

Een Eeuwige Ziel

laitman_938_03Vraag: Is de ziel iets wat permanent is?

Antwoord: Wij leven permanent in de ziel, zelfs nu, maar wij voelen het niet in onze huidige staat. Wij komen bijeen en verbinden ons met elkaar om de ziel te onthullen, haar te gaan voelen en erin te leven.

AnEternalSoul

Vraag: Wat is het verschil tussen de ziel en de Schepper?

Antwoord: De Schepper, het Hoge Licht, vult de ziel, en wij zijn kleine deeltjes van de ziel.

Vraag: Is er een deeltje Licht in ons aanwezig?

Antwoord: Nu vrijwel niet, uitgezonderd een klein vonkje, Kista de Hayuta  genaamd, dit maakt het voor ons mogelijk om een animaal, fysiek leven te leiden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Waardoor Wordt Het Geslacht Van Een Baby Bepaald?

laitman_623Vraag: Waardoor wordt het geslacht van een baby bepaald? Hoe verhoudt dit zich tot spiritualiteit?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de ziel die correctie nodig hebben.

Ik raad af om tussenbeide te komen door middel van gentechnologie om het geslacht van onze toekomstige kinderen te bepalen. Dat moeten we beslist niet doen.

Hoe dan ook, je kunt de Schepper niet voor de gek houden. Het geslacht en de eigenschappen van een kind worden door de alomvattende Kli (vat) van de ziel die één moet worden, bepaald

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Wat Wil Mijn Ziel?

Vraag: Hoe kan ik precies weten wat mijn ziel wil?

Antwoord: Dat gaat een mens voelen als hij gaat ‘luisteren”. Als hij de Wijsheid van Kabbalah studeert, gaat hij voelen dat dit over hemzelf gaat. Er gaat innerlijk iets gebeuren, daar gaat het om. Je kunt hierbij onmogelijk met het intellect werken.

Vraag: Wil dit zeggen dat logica hierbij totaal niet helpt?

Antwoord: De logica is heel simpel: je bent een methode tegengekomen die een reactie in je teweeg brengt die je vertelt dat dit klopt, maar dit gebeurt niet door je egoïsme, je emoties of je intellect. We spreken hier over de ziel en over een Hoge Kracht die jou corrigeert en nieuwe mogelijkheden voor je onthult om te gaan ervaren wat er in je aanwezig is. Dit alles berust op wat je zelf ervaart.

Alleen de mensen die werkelijk de waarachtige, eeuwige, volmaakte staat voor zichzelf willen ontdekken, zullen in de Wijsheid van Kabbalah blijven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

De Gehele Schepping Is In Mij

laitman_929Zij moeten samengevoegd worden door de juiste verbinding tussen alle delen van de ene ziel en één geheel worden, zodat door die ziel gemeenschappelijke kennis, een gemeenschappelijke mening, gemeenschappelijk geloof en gemeenschappelijk ‘voedsel’ – namelijk aan elkaar geven en van elkaar ontvangen – heen stroomt, zodat dit ene systeem van harten (verlangens) en intenties (denken) correct werkt, en iedereen het gehele systeem voelt.

Wanneer we met elkaar in dit systeem verbonden zijn, voelt een ieder – door met iedereen verbonden te zijn – dat hij niet alleen een klein deeltje van het systeem is, maar dat hij ook het systeem zelf is: Adam. Met andere woorden: het is alles wat tot dit systeem behoort en alles wat in mij gecreëerd is.

Ik voel dat de Schepper zelf mij geschapen heeft, want als ik mij verbind met elk deeltje van de ziel, geef ik voeding aan de ziel en ontvang ik eruit. Dan blijkt dat mijn aandeel in geven en ontvangen absoluut uniek en individueel is omdat ik degene ben die dat doet. Dit geldt eveneens voor jou en voor hem.

Iedereen samen voelt als één geheel. Er is de Ene, de Schepper, die in een volkomen open contact staat met de ene schepping, met elk van de 600.000 stukjes waaruit de ziel bestaat.

Het spirituele niveau van een menselijk wezen bestaat uit een contact met de Schepper waaraan niets ontbreekt. Wij kunnen dat in onze wereld vergelijken met een vrouw die verwacht dat een man haar volledig toebehoort en niets achterhoudt: niet zijn leven, zijn werk, zijn denken en zijn verstand. Instinctief wil zij hem absorberen.

In principe wordt ditzelfde verlangen in een mens onthuld met betrekking tot de Schepper, in relatie tot Hem wordt een mens als het vrouwelijke (ontvangende) deel beschouwd. Zo werkt het, deze staat moeten wij bereiken. Dit manifesteert zich alleen op een spiritueel niveau, op geen enkel ander niveau wordt dit onthuld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/7/16

 

Hoe De Ziel Zich Ontwikkelt

laitman_942Vraag: Waarin verschilt de ontwikkeling van de ziel van het bedenken van een fantasie en hoe kan ik nagaan of ik me op het juiste pad bevind?

Antwoord: De ontwikkeling van de ziel vindt plaats binnen een heel nauw en precies framework waarbij een mens deel uitmaakt van een groep en hij samen met de leden van de groep de eigenschap van geven gaat ontwikkelen totdat hij de eigenschap van liefde bereikt en als hij zich dat eigen maakt, ontwikkelt hij de ziel. Een ziel kan niet in één persoon aanwezig zijn, maar alleen in een groep mensen die samen zijn.

We kunnen van de meest optimale situatie spreken als mensen samen zijn en zij, door op de juiste manier met het ego om te gaan, daarboven gaan bouwen; als boven het egoïsme uit de eigenschap van verbinding gebouwd wordt die tegengesteld is aan het ego.

Als zij op deze manier met het ego omgaan, in de tegengestelde richting, gebeurt er iets heel interessants tussen hen. Al naar gelang hun inspanningen – en niet door het ego te onderdrukken, maar door het op de juiste wijze te gebruiken – creëren zij daarboven de eigenschap van liefde en verbinding.

Zij gaan voelen dat het hen ontbreekt aan de kracht die hen zou kunnen helpen om boven het ego uit te stijgen en er correct mee om te gaan. Dan ontvangen zij deze Kracht vanuit de diepte van de schepping. Vanuit de eenheid die zij met elkaar vormen, ontdekken zij plotseling dat er in het centrum van hun verbinding een wervelende Kracht aanwezig is. Deze Kracht trekt niet naar binnen maar straalt uit naar buiten, van daaruit stijgt het Hoge Licht op, de Kracht van geven, verbinding met elkaar, liefde, goedheid en samenwerking.

Wanneer die Kracht de juiste verbinding met elkaar vervolmaakt en hen vult, wordt de gezamenlijke staat die zij bereiken een ziel genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Ziet Een Kabbalist Het Niveau Van De Ziel?

laitman_530Vraag: Ziet u het niveau van de zielen van uw studenten en anderen?

Antwoord: Een Kabbalist ziet de staat waarin zijn student zich bevindt en eveneens de toekomst, met andere woorden: hij ziet hoe ver deze mens zich kan ontwikkelen, maar hij zegt er niets over. De vrije keuze is altijd aan de student.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Het Juweel In Het Halssnoer Van De Gemeenschappelijke Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Er staat geschreven dat ieder mens die naar een groep komt, door een pincet als een edelsteen is uitgekozen en in een gezamenlijk halssnoer wordt ingelegd.

Antwoord: Ieder mens die zich aangetrokken voelt tot Kabbalah, moet zich goed realiseren dat hij werkelijk  door een pincet is geselecteerd uit de mensenmassa, en als een edelsteen in de halsketting is gelegd.

Hij kwam niet zomaar met deze mensen op een bepaald moment in deze groep terecht. Er zijn speciale redenen voor alles, volgens de oorsprong van zijn ziel. Hij zal dit later ontdekken.

From the Prague Congress, Preparatory Lesson, 9/9/16

 

Moeten Wij Contact Maken Met Onaangename Mensen?

laitman_600_02Vraag: Stel dat er mensen zijn met wie ik niet te maken wil hebben en zij proberen met mij in contact te komen, moet ik dan mijn gevoelens overstijgen en relaties gaan opbouwen met mensen met wie ik me niet op mijn gemak voel?

Antwoord: Uiteindelijk is het zo dat je op een goede manier met hen moet gaan communiceren. Je moet mensen niet afwijzen. Probeer jezelf te overwinnen en beleefd te zijn.

Dit betekent niet dat je, vanuit het niveau waarop we nu zijn, mensen moet liefhebben maar je moet er wel naar streven om naar ieder individu een neutraal gevoel te krijgen en daarna vriendschap op te bouwen. Hierdoor wordt je ziel gecorrigeerd. Ik spreek vanuit het perspectief van de ziel, niet vanuit het perspectief van goede relaties met anderen. Op deze manier corrigeer je je ziel en kom je dichterbij de algemene correctie van de wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

 

Page 1 of 812345...Last »