Tag Archives: Wereld

Waardeer Het Leven

laitman_760_3Vraag: Heeft het bestaan van onze wereld enige waarde?

Antwoord: Het bestaan van onze wereld is uiterst waardevol, want alleen in deze situatie is het mogelijk om correctie te bereiken.

Daarom raad ik je ten zeerste aan om het leven en deze mogelijkheid die ons wordt gegeven, te waarderen . Niemand weet of er nog zo’n mogelijkheid komt en wanneer.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/6/16

 

Wie Bestuurt De Wereld – Is Daar Een Bewijs Voor?

laitman_610_2Vraag: Is er iemand die de wereld bestuurt?

Antwoord: De wereld wordt door één Kracht bestuurd, de Schepper of de Natuur genoemd. Er is niemand anders die de schepping kan beïnvloeden. Hoe meer een mens gelijkvormig wordt aan deze Kracht, hoe meer hij eraan kan bijdragen om van deze wereld een betere plek te maken, dan is hij in deze wereld namelijk een ontvanger voor de Hoge Kracht.

Vraag: Is daar een bewijs voor?

Antwoord: Een mens krijgt het bewijs pas als hij het niveau bereikt waarop hij dit gaat voelen door zijn positieve invloed op onze wereld, dit ontroert hem en dit is het bewijs dat hij de wereld wezenlijk beïnvloedt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/29/16

 

De Enige Taak Van De Mens

laitman_572_03Vraag: Wat is de betekenis van “falen” in het artikel van Rabash: “Wat het Begrip ‘Falen’ is in het Werk”.

Antwoord: Alles wat er met een mens gebeurt, moeten we toeschrijven aan de Schepper, dit is de samenvatting van de enige taak die een mens heeft in deze wereld, als de Schepper verborgen is. De enige Kracht die in de schepping aanwezig is, bepaalt alle gedachten, verlangens en handelingen van een mens: “Er is geen ander dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium).

Een mens denkt dat hij zelf verlangens en gedachten heeft, dit is een ontdekking van de verborgenheid van de Schepper. Het is de taak van de mens om in deze verborgenheid, “deze wereld” genaamd, alles wat er met hem gebeurt vanaf het begin aan de Schepper toe te schrijven. De enige zonde, misvatting en dwaasheid is het feit dat een mens niet alles aan de Schepper toeschrijft.

Daarom is het de enige taak van de mens om alle gedachten, verlangens en handelingen aan de Bron daarvan toe te schrijven, aan de Schepper, en zichzelf te zien als een resultaat van alle handelingen van de Schepper. Zie de artikelen: “There is None Else Beside Him”, “Thou Hast Hemmed Me In Behind and Before”, “Concealment and Disclosure of the Face of the Creator” en andere artikelen.

 

Waarom Ik Commentaar Geef Op Het Nieuws

laitman_600_02Opmerking: De laatste tijd klinkt u als een politiek commentator en niet als een Kabbalist.

Antwoord: In onze gemeenschappelijke culturele ontwikkeling hebben we het einde van de vorige fase van ontwikkeling als mens bereikt, een fase waarin de mensheid zich heeft ontwikkeld volgens de natuurwetten, door middel van een steeds groter wordend egoïsme, zoals een klein kind of een adolescent.

Maar net zoals de periode van de kindertijd eindigt, loopt ook deze periode ten einde en nu dwingt de natuur ons om verder op te groeien en ons op een andere manier tot het leven te gaan verhouden. Daarom is het aan ons om tegen onze egoïstische verlangens in, met ‘geloof boven de rede’, boven onze verlangens uit te stijgen.

Om deze overgang van kindertijd naar volwassenheid te realiseren, is de Wijsheid van Kabbalah onthuld en vertelt zij ons waar we ons bevinden, wat er in de loop van de geschiedenis is gebeurd en wat er in de toekomst zal gebeuren.

Vanaf nu liggen er twee ontwikkelingsmogelijkheden voor ons: het pad van lijden of het pad van Torah, namelijk de goede manier. De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe we het juiste pad kunnen kiezen, hoe we kunnen leren om gelijkvormigheid met de natuur te bereiken en hoe wij ons met elkaar kunnen verbinden zoals in de natuur ook alles met elkaar verbonden is.

Het integrale gevoel zal aan ons de ware wereld onthullen waarin wij bestaan. Nu is deze wereld echter door ons beperkende egoïstische gevoel voor ons verborgen. Door de ware wereld te ontdekken zullen wij ‘makers’ worden van een andere wereld die eeuwig en perfect zal zijn.

Aangezien deze overgang absoluut noodzakelijk is voor iedereen, moet het in onze tijd gebeuren, zoals het in de Wijsheid van Kabbalah geschreven staat. En volgens alles wat er in de wereld gebeurt, lijkt het er op dat we de Wijsheid van Kabbalah moeten onderwijzen met behulp van actuele gebeurtenissen en uitleg waardoor deze gebeurtenissen worden veroorzaakt en waar ze ons heen leiden.

Je kunt mijn commentaren van de afgelopen jaren lezen en je ervan overtuigen hoe juist ze waren. Zelfs Baal HaSulam schreef over politiek in de geschriften van The Last Generation en in de krant The Nation.

 

Wat Voelt Een Kabbalist?

Laitman_115_04Vraag: Miljoenen mensen in de wereld sterven van de honger, door auto ongelukken en diverse rampen. Als de hele wereld één enkel lichaam is, waarom voelen wij dit dan niet? Voelt alleen een Kabbalist dit?

Antwoord: Een Kabbalist voelt dit ook niet. Hij voelt het algemene verlangen van de hele wereld, hoe het geleidelijk aan in de richting van het einde van de schepping beweegt en op bepaalde manieren wordt vervuld, beter of slechter, meer of minder harmonieus. Uiteindelijk ontwikkelt alles zich naar een gemeenschappelijke harmonie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/10/16

Hoe Kunnen Wij De Wereld Corrigeren?

laitman_565_01Vraag: Wat kunnen wij doen zodat er meer rechtvaardigheid en minder lijden in de wereld zal zijn? Waarom heeft de Schepper zo’n verkeerde wereld geschapen?

Antwoord: De Schepper heeft niet “zo’n verkeerde wereld” geschapen, maar een totaal ongecorrigeerde wereld, met de bedoeling dat wij die wereld gaan corrigeren door het gebrek aan correctie waar te nemen. Wij kunnen de wereld corrigeren door onszelf te veranderen, er bestaat namelijk niets anders dan de correctie van onszelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Dorp Koopt Vluchtelingen Af

laitman_766_1In het Nieuws (Daily Mail): “Eén van de rijkste dorpen van Europa weigert om eventuele asielzoekers toe te laten, in plaats daarvan heeft men ervoor gekozen om een boete van £ 200.000 te betalen.

“Angst dat vrouwen en kinderen de kans zouden kunnen lopen op seksueel geweld en dat hun vredige manier van leven verstoord zou kunnen worden, heeft ertoe geleid dat de superrijken van Zwitserland’s alpine resort Oberwil-Lieli ‘nee’ hebben gestemd in een referendum over de acceptatie van niet meer dan tien migranten.

“Het schilderachtige dorpje waarin 300 miljonairs deel uitmaken van een bevolking van 2200 mensen, heeft zijn financiële kracht gebruikt om de door de ​​regering opgelegde quota te weigeren.

“Sommigen van de rijkste inwoners van Oberwil-Lieli hebben zelfs aangeboden om persoonlijk een deel van de boete te betalen, die door de Zwitserse autoriteiten is opgelegd voor de weigering om vluchtelingen op te nemen.

”We willen hen hier niet hebben, zo simpel is dat”, vertelde een inwoner van het dorp aan MailOnline.

”We hebben ons hele leven hard gewerkt en we hebben een mooi dorp dat we niet willen bederven. We zijn niet geschikt om vluchtelingen op te nemen. Ze zouden hier niet passen.

“Omringd door weelderige groene weiden en een prachtig uitzicht op de besneeuwde Alpen in de verte, zouden de twee dorpen Oberwil en Lieli niet misstaan ​​op de voorkant van een doos bonbons ….

“De wegen zijn brandschoon, de tuinen zijn onberispelijk onderhouden en ondanks de nabijheid van de grootste stad van het land, Zürich, op een afstand van 10 mijl, is er weinig verkeer.

“Voeg een percentage van nul procent criminaliteit toe, dan het is niet moeilijk om in te zien waarom de huizen in de dorpen ruim £ 1 miljoen kosten en veel andere huizen zelfs drie keer zo veel waard zijn.

“Het is vanuit deze idylle dat de dorpelingen, een combinatie van gepensioneerden en jonge gezinnen, uit angst ervoor gestemd hebben om een toevloed van migranten te weigeren omdat anders hun manier van leven zou veranderen.”

Mijn Commentaar: Als wij in een normale, kalme, mooie, rustige stad zouden willen wonen waarvan het grootste deel van de bevolking zou bestaan uit rijke christenen en katholieken, en er plotseling arme moslims bij ons zouden komen wonen, met een andere cultuur, taal, religie en mentaliteit, zouden we hen natuurlijk ook niet willen accepteren.

Als de overgrote meerderheid van de locale bewoners de vluchtelingen niet wil accepteren, heeft de overheid niet het recht om hen te dwingen. Zij kan niet tegen de bevolking ingaan. Waarom zou de overheid anders bestaan?

Vraag: Hoe kan Europa de invasie van vluchtelingen onder controle houden?

Antwoord: Alleen door het invoeren van duidelijke integrale educatie waarbij gesproken wordt over de eenwording van alle mensen in één supranationaal, supra-religieus geheel, boven alle verschillen tussen mensen uit, volgens de alomvattende regel: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Leviticus 19:18).

Vraag: Is het mogelijk om dit nauwgezet te introduceren?

Antwoord: Als mensen met elkaar willen leven, wat kunnen we hen dan anders voorstellen? Het kan alleen maar op deze manier.

Vraag: Hoe dan ook, we zien dat alles plaatsvindt onder een onzichtbaar Bestuur. Wat is het Doel van de Hoge Macht die de vluchtelingen naar Europa stuurt?

Antwoord: Op deze manier drijft de Schepper ons naar correctie, zodat we kunnen gaan begrijpen dat de huidige manier van leven niet juist is. In ieder geval moeten we ons gaan bekwamen in integrale educatie en dat gaan leren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/1/16

 

De Mens, De Wereld En De Schepper

laitman_928Vraag: Hoe kan ik me dat voorstellen: ik, de wereld en de Schepper?

Antwoord: Je moet je voorstellen dat alles om je heen alleen de Schepper is en dat er naar de mens toe verborgenheid is. Er is een absolute verborgenheid waarin een mens alleen voelt wat zich innerlijk afspeelt, dat is de wereld die op een scherm achterin zijn hoofd wordt gereflecteerd, zoals Baal HaSulam zegt; totdat hij langzamerhand ontdekt dat de Schepper hem omringt en dat hij zich in de Schepper bevindt, in de Hoge Natuur. Zo wordt de waarheid aan iemand onthuld.

 

Italiaanse Rechtse Krant Geeft ‘Mein Kampf’ Weg

laitman_600_02In het Nieuws (Reuters): “Maar weinig mensen zouden geloofd hebben dat Adolf Hitler’s autobiografie Mein Kampf  in de 21e eeuw opnieuw een bestseller zou worden. Maar dat is nu precies wat er eerder dit jaar is gebeurd bij het verstrijken van het auteursrecht van de Duitse staat, waarvan men gebruik maakte om de herdruk van het boek te verbieden.

“Op zaterdag werd ‘Mein Kampf ‘ zelfs nog breder toegankelijk in Europa. De Italiaanse krant Il Giornale verspreidde exemplaren van het boek onder de lezers van de zaterdageditie …. ”

Mijn Commentaar: In ieder geval, zijn er na de opheffing van de beperkingen voor de verspreiding van dit boek mensen en inkomsten om het vrij te verspreiden onder alle belangstellenden.

Verder hangt het van het volk Israël  af; als we onze opdracht vervullen en aan de wereld onze eenheid laten zien, zal de Kracht van Correctie naar alle naties van de wereld stromen en zullen ook zij zich rond eenheid verzamelen.

Als wij, het volk Israël, van elkaar afgescheiden blijven, zal daardoor de Kracht van Correctie op de tegenovergestelde wijze actief zijn om ons naar de juiste besluitvorming te leiden en zullen we weer met een Holocaust geconfronteerd worden, maar dan op wereldschaal. Dus Joden, het besluit ligt bij jullie!

 

Het Probleem Van De Groeiende Wereldbevolking

laitman_423_03Vraag: Er worden in de nabije toekomst grote demografische veranderingen verwacht. De levensverwachting stijgt en het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt.

In een periode van 51 jaar, van 1960-2001, groeide de wereldbevolking van drie miljard mensen naar zeven miljard. De Europese bevolking zal naar verwachting met 10% dalen, terwijl de bevolking in Afrika en Azië naar verwachting met 30% zal toenemen. Vanaf 2010 tot 2030 zal er vraag zijn naar 734 miljoen nieuwe banen en de grootste vijand van de maatschappij zal de vergrijzing zijn.

Het feit dat mensen tegenwoordig 85 à 90 jaar kunnen worden is een groot probleem voor de hele mensheid.

Antwoord: Natuurlijk, en waarom is het nodig om zo lang te kunnen leven?

Reactie: Omdat een mens een verlangen heeft om te leven.

Antwoord: Stel dat we de een of andere toverdrank aan ons drinkwater zouden kunnen toevoegen en daarmee het leven van mensen met 50 jaar konden verlengen. Wat dan?

Ik denk dat een mens niet geboren is om te werken en steeds meer te produceren, meer te verkopen, te kopen, de aarde meer te vervuilen, enz.

Een mens moet zijn leven wijden aan het bestuderen van de structuur van de mensheid, dit onderzoeken en de verbinding tussen mensen corrigeren omdat hij hierdoor de Hoge Energie bereikt, het Hoogste Doel.

Als een mens die staat bereikt, door zichzelf en de wereld te corrigeren, voedt hij de wereld met goedheid, met de Hoge Energie, dan is het leven de moeite waard.

Daarom moeten de miljarden mensen met wie we in aanraking zullen komen en de miljarden die 50 jaar langer zullen leven, allemaal deel uitmaken van een nieuw integraal educatie systeem zodat zij kunnen leren hoe ze mensen kunnen worden die welvaart, vrijheid en “zuurstof” zullen brengen in onze samenleving.

Op die manier zal het werkloosheidsprobleem opgelost worden, het probleem van de “extra monden die gevoed moeten worden” en al onze andere problemen zullen zonder enige uitzondering ook opgelost worden.

Alles hangt uitsluitend af ​​van de mate waarin we in harmonie zijn met de Natuur, een harmonie die alleen kan bestaan ​​wanneer we boven ons ego uitstijgen. Als we dat doen, zal alles goed voelen, als we dat niet doen, maakt het niet uit hoeveel mensen er zijn, alle problemen zullen dan alleen maar verergeren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/29/16

 

Page 1 of 3412345...102030...Last »