Tag Archives: Waarneming

De Wereld Buiten Ons

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt dat wij de wereld buiten ons kunnen bereiken. Maar wat is er eigenlijk buiten ons?

Antwoord:Buiten ons” betekent: de eigenschap van geven.

Wij moeten de eigenschap van de Schepper verwerven, en dat is nu juist de eigenschap van geven. Wij weten niet wat het is, we zullen het alleen kunnen begrijpen als we het bereiken.

De spirituele wereld, de eigenschap van de Schepper, de eigenschap van geven, een weg naar het gebied buiten jezelf, dit alles is voor ons nog gesloten.

Vraag: Maar anderzijds heeft ieder mens een punt in het hart. Dus er is een herinnering aan spiritualiteit in ons opgeslagen, de lichtvonk van de Schepper in de vorm van dit punt en daaruit volgt dan toch dat er enig begrip in ons aanwezig is over wat geven is?

Antwoord: Er bestaat zeker een punt in het hart. Maar het is niet meer dan een punt! Wat kunnen we daarvan begrijpen, wat kunnen we erin voelen? Het is een zwart puntje dat tegengesteld is aan de spirituele staat, en na het breken van de kelim (vaten) is het minimaal klein geworden en veranderd in een puntje.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/20/16

 

Mijn Gedachten Op Twitter – 1/2/17

twitter

Laten we, voordat we ook maar één enkele actie ondernemen, eerst de wereld begrijpen waarin wij leven. Dan kunnen we een nieuw waarnemingsorgaan creëren.

Kabbalah legt uit: De wereld is een HOLOGRAM. Een structuur van 10 Sefirot, waarbij iedere Sefira ook weer uit tien Sefirot bestaat, etc.

Je kunt ofwel de wereld bestuderen zoals zij is of op de manier waarop wij haar waarnemen. De wereld is namelijk het resultaat van onze waarneming!

Wetenschappers: het universum is een hologram. Kabbalah: het universum bevindt zich in onze mind. Stijg boven je mind uit en ontdek één Hoog Licht.

Onze zelfzuchtige natuur wil alles onder controle hebben. Daardoor worden er media in het leven geroepen die afhankelijk zijn van hun eigenaar, de massa wordt daardoor tot slaaf gemaakt.

De media zijn in handen van de elite, daarover zal strijd ontstaan. Als het kwaad onthuld wordt, wordt de correctie getriggerd.

From Twitter, 2/1/17

 

Hoe Wij De Wereld Waarnemen

laitman_928Opmerking: Onlangs hebt u het onderwerp ”de ware perceptie van de werkelijkheid” uitgelegd, nauwkeuriger gezegd: “van de schepping”. Maar ik bemerk dat ik zo niet kan waarnemen.

Antwoord: Wij nemen informatie van wat zich buiten ons bevindt niet door middel van onze vijf zintuigen waar, zoals wij denken te kunnen doen.

De zintuigen waarmee wij onze Ohr Pnimi (Innerlijk Licht) waarnemen, zijn in ons gerangschikt op een wijze die samenhangt met het niveau van gelijkvormigheid met het Licht en de overeenstemming van onze verlangens met het Licht, met de Schepper. Wij bereiken onze spirituele zintuigen in de mate waarin Hij onthuld wordt in ons systeem van gelijkvormigheid met Hem, HaVaYaH genaamd.

In de mate waarin wij onze verlangens verbeteren en veranderen in geven, gaan wij de veranderende wereld waarnemen, het Licht dat ons het meest nabij is.

From Daily Kabbalah Lessons 12/12-13/16

 

Werkelijkheid Of Een Subjectieve Illusie?

Dr. Michael LaitmanVraag: In de Talmoed staat dat iedereen oordeelt naar zijn eigen tekortkomingen, dat iedereen oordeelt naar het niveau van zijn eigen corruptie, dit betekent dat mensen in het verleden ook begrepen dat zij, door hun eigenschappen te veranderen, in staat waren om de werkelijke wereld te zien.

Kunnen we zeggen dat de verbinding met anderen alleen aan een mens wordt gegeven om zijn houding ten opzichte van anderen te checken, want een mens ziet het negatieve altijd in anderen en het positieve altijd in zichzelf? Hoe kunnen we van dit principe gebruik maken om verder te komen?

Antwoord: De buitenwereld bestaat alleen in de waarneming van de mens, hij kan echter niet zeggen dat die wereld zich buiten hem bevindt.

Blijft deze wereld bestaan voor iemand die nu nog leeft en morgen heengaat, of is dat niet zo? Een mens kan dat niet vaststellen of bewijzen. Niemand kan dat vaststellen of bewijzen, Newton evenmin, want met betrekking tot ieder van ons is de hele wereld een absolute, subjectieve illusie.

We kunnen zeggen dat we zien hoe een mens overlijdt en de wereld blijft bestaan, maar wij kunnen niets vaststellen met betrekking tot die mens die overlijdt, want we delen zijn gevoel niet.

Een mens is op deze manier geschapen om zijn houding naar anderen te veranderen, voor hem betekent het, dat hij uit zichzelf treedt en de Hoge Wereld buiten zich voelt. De wereld buiten de mens is de Hoge Wereld

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Misleidt De Schepper Ons?

laitman_608_02Vraag: Wat bereikt de Schepper doordat Hij ons misleidt door middel van onze egoïstische gevoelens in een denkbeeldige werkelijkheid die Hij ons laat zien?

Antwoord: De Schepper misleidt ons niet. Hij heeft ons in een bijzondere waarneming geplaatst waarin wij heel beperkt zijn en alles in ons zodanig voelen, dat wij naar een andere waarneming zullen opstijgen en gaan ontdekken wat er buiten onze zintuigen bestaat.

Wij moeten van richting veranderen en uit onszelf gaan, gelijk worden aan dat wat zich buiten ons bevindt, onafhankelijk worden en deze zintuigen in ons onafhankelijk gaan ontwikkelen, al naargelang het niveau van onze inspanningen.

Zo gaan wij op de juiste wijze de wereld buiten ons waarnemen, niet gehinderd door onze egoïstische gevoelens. Dit is een totaal andere waarneming door de eigenschap van geven.

Dit is een waarneming van wat zich buiten ons bevindt zonder dat wij ermee in contact komen, zonder het te willen “verslinden”. Door het te voelen en niet naar ons toe te trekken – door de mate van onze overeenstemming met de eigenschappen die zich buiten ons bevinden – gaan wij voelen wat zich werkelijk buiten ons bevindt.

Op deze manier brengen wij de eigenschap van geven naar buiten, die “intentie” genoemd wordt. We gaan de ware omgeving waarnemen. De huidige omgeving bestaat in feite niet. Wij nemen die omgeving waar in de mate waarin wij de eigenschap van geven waarnemen. Dan komen we tot het besef dat dit de Schepper is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Waarom Bestaat Deze Werkelijkheid?

laitman_423_01Vraag: Waarom bestaat deze werkelijkheid?

Antwoord: Onze werkelijkheid bestaat omdat wij nu juist hierin, door ons in te spannen, geleidelijk de Hoge Wereld kunnen bereiken en kunnen komen tot gelijkvormigheid met de Schepper. Op deze manier verwerven wij onafhankelijkheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Deze Wereld Is Geen Illusie!

laitman_752_1Vraag: Voor iemand die ondergedompeld is in de materiële wereld, lijkt de spirituele wereld een illusie. Wordt de materiële wereld een illusie voor een Kabbalist die de spirituele werelden bereikt?

Antwoord: Deze wereld is geen illusie. Deze wereld bestaat en is zeer duidelijk waarneembaar; we moeten er als een realiteit mee omgaan. Pas als deze wereld langzamerhand uit je waarneming begint te verdwijnen, kan je gaan spreken over een illusie. Het uitgangspunt van de Wijsheid van Kabbalah is onze wereld.

Vraag: Wordt deze wereld voor een Kabbalist een illusie? Wat betekent het om in twee werelden te leven?

Antwoord: Voor een Kabbalist is deze wereld geen illusie. Ik leef in deze wereld. Ik heb een vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden, studenten en mijn egoïsme waaraan ik werk. In twee werelden leven wordt mogelijk als een Kabbalist – naast zijn egoïsme waarmee hij is geboren en dat zich in de staat van deze wereld ontwikkelt – extra mogelijkheden ontvangt om de uitgestrektheid van de schepping die zich buiten het ego bevindt, te onderzoeken.

 

De Hele Wereld Is In Mij

Laitman_115_04Vraag: Construeer ik een spiritueel beeld in mij en heb ik in feite een relatie tot mijn innerlijk beeld?

Antwoord: Het Boek De Zohar zegt dat wij de hele wereld in ons kunnen vinden en dat een mens dat uiteindelijk ontdekt. Een mens kan niet spreken over wat zich buiten hem bevindt, want hij neemt alles door middel van zijn zintuigen waar.

Zelfs als ik mij voorstellingen maak van beelden die ik voor me zie, bestaan ze in mij, in mijn verbeelding, in mijn bewustzijn. Een mens construeert een beeld in zichzelf en is daarmee in contact, met andere woorden: hij bestaat in het model dat hij zelf bouwt. Als hij andere zintuigen zou hebben, zou hij een totaal ander beeld construeren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Hoe Kunnen Wij Onderscheid Maken Tussen Illusie En Werkelijkheid?

laitman_919Vraag: Zou het kunnen dat mensen die de Hoge Wereld bereiken gewoon in een andere illusie leven die zij voor waar houden?

Antwoord: Nee, mensen die de Hoge Wereld bereiken, verlaten hun huidige staat en gaan de wereld voelen die zich buiten hen bevindt. Het is een wereld die niet door hun gewone zintuigen waargenomen wordt en niet door hun persoonlijke eigenschappen wordt verstoord. Daarom is het geen illusie, maar de ware perceptie van de werkelijkheid die buiten onze egoïstische waarneming bestaat.

Kabbalisten zeggen dat de vraag naar de betekenis van het leven ons pusht om boven onze werkelijkheid uit te stijgen en dat wij – als we op de juiste wijze gebruik maken van die vraag – de methode zullen vinden om naar de Hoge werkelijkheid op te stijgen. Dan zullen we onze huidige werkelijkheid vanaf de zijlijn zien.

Wij zwemmen in het ego zoals in water, we zien onze werkelijkheid alleen door ons egoïsme. Een mens is een soort waarnemingsorgaan voor wat er om hem heen is.

De wereld zit zo in elkaar dat een mens er een bepaalde periode in kan leven en dan van zijn huidige staat naar de volgende staat gaat, naar de Hoge Werkelijkheid die niet afhankelijk is van het menselijk ego. Door zijn egoïsme te neutraliseren, gaat een mens buiten zichzelf treden en wordt hij volkomen objectief. Dan bestaan er geen beperkingen van tijd, ruimte en beweging meer.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/18/16

 

Fantasie En Werkelijkheid, Deel 3

Dr. Michael LaitmanVraag: Als onze hele wereld een illusie is, wat is dan de werkelijkheid?

Antwoord: De werkelijkheid is dat wat buiten een mens bestaat, onafhankelijk van hemzelf. Of de mensheid nu wel of niet bestaat, of de wereld nu wel of niet bestaat, deze werkelijkheid is eeuwig, boven tijd, ruimte en beweging. Deze werkelijkheid is van geen enkele driedimensionale beperking en tijd afhankelijk.

Wij leven in een denkbeeldige werkelijkheid, waarin boven en beneden bestaat, rechts en links, voorwaarts en achterwaarts en er een tijdsverloop is waarin er van alles verandert. De ware werkelijkheid bestaat echter voorbij de tijd, namelijk voorbij de lichtsnelheid. Zij is niet afhankelijkheid van de tijd en verandert niet.

Wij kunnen de ware werkelijkheid onthullen en dan zullen we ontdekken dat er slechts één Kracht bestaat, de Gevende Kracht. Deze Kracht wordt ‘hoog’ genoemd omdat zij onze gehele werkelijkheid geschapen heeft en in stand houdt, deze werkelijkheid leidt naar het bereiken van de Kracht van de Schepper, de Kracht van Geven en Liefde. Op deze manier ontdekken we Zijn Aanwezigheid. Wij weten niet wat Hij is, wij kunnen Hem alleen waarnemen in de mate waarin Hij zich in onze eigenschappen manifesteert, in onze waarneming, in relatie tot ons.

De houding van de Schepper naar ons, de wijze waarop wij Hem waarnemen, noemen wij de Schepper, “Boreh” van de woorden “kom” (Bo) en “zie” (Reh), zo ontdekken wij Hem.

Vraag: Zal ieder mens de Schepper op zijn of haar eigen manier ontdekken?

Antwoord: Jazeker. Zelfs één mens ontdekt de Schepper steeds in een nieuwe vorm.

Vraag: Is er nu maar één werkelijkheid of zijn er vele?

Antwoord: De Hoge Kracht is Eén, maar door onze innerlijke veranderingen nemen wij Hem iedere keer anders waar.

Kabbalah wordt een verborgen Wijsheid genoemd, omdat zij dat wat voor ons verborgen is, bestudeert en ons helpt om het verborgene te onthullen. Kabbalah leert een mens hoe hij boven zijn egoïstische manier van kijken uit kan stijgen, zich uit zijn begrenzingen kan bevrijden en de ware werkelijkheid kan ontdekken.

Vraag: En wat is het einddoel?

Antwoord: Het doel is de Hoge Kracht te onthullen. In de mate waarin wij Hem onthullen, stijgen wij naar Zijn niveau en worden wij net zo eeuwig en volmaakt als deze Kracht. Wij komen uit een illusie, een teleurstelling, en keren naar de waarheid terug, naar de ware wereld, daarom wordt Kabbalah de ware Wijsheid genoemd.

From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

 

Page 1 of 2012345...1020...Last »