Tag Archives: Vraag & Antwoord

Korte Kabbalah Tips – 19-3-2017, deel 2

Laitman_177.06Vraag: Wat betekent “een moment” voor de Schepper? Er wordt namelijk gezegd dat de toorn van de Schepper niet langer dan een moment duurt en zijn zachtmoedigheid levenslang.

Antwoord: Het concept “een moment” wordt in het Boek de Psalmen uitgelegd: “Want Zijn toorn duurt slechts een moment: het leven is het resultaat van Zijn goedgunstigheid” (Psalm 30:6). Voor de Schepper is een moment de tijd die nodig is voor het schepsel om totale eenheid met Hem te bereiken.

Vraag: Als u spreekt over mensen die zich tot één geheel verbinden, bedoelt u dan dat men zich in deze denkbeeldige wereld verenigt of in de ware, spirituele wereld?

Antwoord: Ik bedoel de eenheid van verlangens, dus het doet er niet toe waar.

Vraag: Is al het genot in onze wereld het resultaat van het Licht?

Antwoord: Het Licht brengt de mens vreugde. Een mens kan goede of slechte verlangens hebben – Klipot (schillen). Dit is van weinig betekenis in onze wereld, want wij bevinden ons in deze wereld allemaal in een staat van absolute Tuma’a (onzuiverheid). Het verschil is echter of een mens bij een ander moeilijkheden of pijn veroorzaakt of de ander vervult met geluk en blijheid.

Vraag: Als er geen ruimte bestaat, hoe kan een Kabbalist dan onmiddellijk naar een ruimte gaan terwijl hij zich in een fysiek lichaam bevindt?

Antwoord: In ons fysieke lichaam kunnen wij nergens naartoe gaan. Het fysieke lichaam is nu eenmaal een fysiek lichaam. Het is de bedoeling van de Kabbalist om deze wereld van lichamelijkheid te verlaten en de Hoge Wereld binnen te gaan, de wereld van krachten.

Vraag: Ik ben heel bang voor de dood. Wat gebeurt er daarna?

Antwoord: Ik beloof je dat er niets angstaanjagends is aan de dood, er is niets om bang voor te zijn. Al met al is dit alleen maar iets psychologisch, zoals een klein kind bang kan zijn voor een injectie. Er bestaat geen dood. Maak je geen zorgen.

Vraag: Is het mogelijk om oorlogen in de buitenwereld te voorkomen door vredevolle middelen toe te passen via onze innerlijke correctie?

Antwoord: Absoluut! Zonder enige twijfel! Dit is het doel van Kabbalah.

Vraag: Wat is de oorsprong van het schepsel en wanneer is zijn waarneming correct?

Antwoord: De oorsprong van het schepsel is het Licht. Zijn waarneming is correct als hij innerlijk een weerspiegeling van het Licht bouwt.

Vraag: Bevinden wij ons allemaal in de verbeelding van de Schepper, zoals karakters in de verbeelding van filmmakers?

Antwoord: Wij kunnen niet zeggen in welke vorm wij ons in de verbeelding van de Schepper bevinden, dit is een immateriële, onbegrijpelijke staat.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/19/17

Korte Kabbalah Tips – 19-3-2017, deel 1

laitman_281.02Vraag: Wat is aantrekkingskracht volgens Kabbalah?

Antwoord: Aantrekking en afkeer zijn afhankelijk van het verlangen van een object om een ander object te benaderen of zich ervan af te keren, gebaseerd op hun eigenschappen.

Vraag: Wat betekent “niet bewegen”?

Antwoord: “Niet bewegen” betekent dat ik mijn eigenschappen niet verander.

Vraag: Kunnen wij – als we bij elkaar zitten, ons met elkaar verenigen en een spiritueel concept bespreken – een spirituele plek ontdekken en daarheen gaan?

Antwoord: Ik ontdek een andere plek, een andere ruimte in mijn bewustzijn, afhankelijk van de overeenkomst tussen mijn verlangen en het spirituele verlangen.

Vraag: In Kabbalah onderscheiden we vele werelden. Hoe verhouden zij zich tot onze wereld?

Antwoord: Dat gebeurt niet. Onze denkbeeldige wereld is in onze verbeelding aanwezig als een heel primitieve kopie van de Hoge Wereld.

Vraag: Volgens welke algemene principes handelt de Schepper? Waardoor wordt Hij geleid in het proces van het besturen van deze wereld?

Antwoord: De Schepper wordt door één enkel principe geleid: ons brengen naar oneindig genot.

Vraag: Als mijn spirituele Zelf in de eeuwigheid al bestaat, hoef ik dat dan alleen maar te ontdekken via mijn huidige ik?

Antwoord: Je moet je gelijkvormigheid met de Schepper ontdekken. In de mate waarin je dit bereikt, worden jij en Hij tot één geheel.

Vraag: Hoe vindt een mens zijn leraar?

Antwoord: Er bestaat en helpende kracht, een “Engel” genaamd, die “je bij de hand neemt” en je naar je leraar brengt. Er bestaat niets anders.

Vraag: Wanneer verkreeg u een Masach (scherm). Kunt u uw verlangens onder controle houden?

Antwoord: Deze vraag kan ik niet beantwoorden. Wees niet jaloers. Eenieder heeft zijn eigen tijd, plek, inspanningen en zijn eigen weg, maar de methode is voor iedereen hetzelfde.

Vraag: Wat is het beeld van de Schepper als Hij geen beeld heeft?

Antwoord: Een mens creëert een beeld van de Schepper.

Vraag: Ben ik altijd een slaaf, afhankelijk van ofwel een Masach, of een verlangen, of de Schepper?

Antwoord: Als iemand gaat werken met zijn verlangens, kunnen we zeggen dat hij vrij is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/19/17

Antwoorden op je vragen, deel 218

laitman_571.04Vraag: Wat kan ik doen zodat ik geen klappen hoef af te wachten (ziekten, problemen op mijn werk, in de familie, enz.), maar door mijn bewuste, persoonlijke keuze alle correcties en veranderingen zal aanbrengen, alles wat ik ieder moment voor de maximale correctie heb te doen?

Ik wil niet tegen het verlangen van de Schepper ingaan, integendeel, ik wil elk moment alles doen wat er van mij verwacht wordt, zodat ik op het Licht zal lijken en mij met de Schepper zal verbinden, hoewel diverse vormen van lijden mij constant overvallen. Betekent dit dat ik iets verkeerd doe?

In de Wijsheid van Kabbalah wordt er gezegd dat het doel van al het lijden eruit bestaat om een mens dichterbij correctie en de Schepper te brengen. Wat moet ik zelf doen om alle vereiste correcties uit te voeren?

Antwoord: Zoek een groep en spoor hen aan om één te worden met elkaar, dat is de manier waarop je de Ohr Makif (Omringende Licht) opwekt ten dienste van de onthulling van de Schepper … En luister naar de lessen!

Korte Kabbalah tips – 24-9-2017

laitman_543.02Vraag: Is het mogelijk om de Wijsheid van Kabbalah te begrijpen zonder eerst de Torah te bestuderen?

Antwoord: In de vertaling betekent Torah “Licht”. Het Hoge Licht dat ons corrigeert en het mogelijk maakt om de spirituele wereld te voelen, wordt Torah genoemd.

Vraag: Wat is de Machsom (barrière)?

Antwoord: De Machsom is een afscheiding die we moeten overwinnen om de Hoge Wereld te gaan voelen.

Vraag: Hoe kunnen we een permanent verlangen verkrijgen naar het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Hiervoor is het noodzakelijk om deel uit te maken van een goede groep, daardoor ontwikkelt het verlangen van een mens zich.

Vraag: Als ik naar uw woorden luister, voel ik oprecht de innerlijke waarheid. Wat is dit voor een gevoel?

Antwoord: Wat je voelt is de waarheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17

Antwoorden op je vragen – Deel 200

Laitman_511.01Vraag: Ik heb veel video’s van u gezien en ik ben nu bezig met het analyseren van de Torah. Ik ben u heel dankbaar omdat u mensen helpt bij hun zoektocht naar de waarheid. Ik heb nu een persoonlijke vraag, ik ben 38 jaar jaar oud en ik ben een vrouw.

Alleen kan ik niet op het hoogste spirituele niveau komen en in mijn omgeving zijn er geen mannen die de Wijsheid van Kabbalah studeren, er is dus niemand met wie ik een relatie kan aangaan zodat wij elkaar kunnen helpen en samen de Torah kunnen studeren. Ik kan mij een huwelijk namelijk niet anders voorstellen.

Hebt u mogelijkheden in deze richting?

Antwoord: Binnen onze organisatie, die in vele landen over de hele wereld verspreid is en via internet, kan je je partner vinden!

Antwoorden op je vragen – Deel 198

laitman_622.01Vraag: De artikelen van Rabash over het werk in de groep lijken over psychologische en ethische adviezen te gaan. Wat is de betekenis van deze artikelen? Zijn deze adviezen noodzakelijk om het Hoge Licht aan te trekken of gaat het simpelweg over het scheppen van orde in de groep.

Antwoord: De artikelen van Rabash gaan over alle staten waar een mens, op weg naar de onthulling van de Schepper, doorheen gaat.

Vraag: Ik had vandaag geen energie om op tijd voor de les op te staan. Dit voelt voor mij als ontrouw aan mijn Ten en de gedachte dat ik een eindeloos lange dag in een animale staat moet doorbrengen, is onverdraaglijk. Wij zetten ons zo in voor het werk dat voorafgaat aan het Congres. Hoe kunnen we voorkomen dat er in de toekomst weer iets dergelijks gebeurt en wat kunnen wij nu doen? Waarom geeft de Schepper ons dergelijke situaties?

Antwoord: Alle situaties waar een mens doorheen gaat, komen van de Schepper en het is aan jou om ze te accepteren als voorwaarden voor de beweging naar Hem toe.

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →

Antwoorden op je vragen – Deel 212

laitman_600.02Vraag: Er staat geschreven: “Er is geen Licht zonder Kli.” En onze Kli is nog niet gereed, maar het Licht omringt ons altijd (Ohr Makif) als wij studeren. Hoe moeten wij deze uitspraak opvatten?

Antwoord: Ohr Makif heeft geen gecorrigeerde Kli nodig, want dit Licht omringt ons, het is buiten ons.

Vraag: Waaraan moet ik aandacht besteden als het gaat over mijn werk in de groep, mijn ten? Wat moet er versterkt worden in het spirituele werk, zodat het voor mij duidelijk wordt naar wat voor baan ik het beste kan zoeken voor mijn dagelijks bestaan..

Antwoord: Als het mogelijk is, moet werk ons niet afleiden van gedachten over het doel van het leven.

Antwoorden op je vragen – deel 204

laitman_624.03Vraag: Wat betekent de zin: “Er is geen ander dan Hij?” (Torah, Dewariem (Deuteronomium) 4:35) Kunnen we deze zin letterlijk opvatten?

Antwoord: Lees uit Shamati, geschreven door Baal HaSulam, het artikel: “Er is geen ander dan Hij”.

Vraag: Als je de Machsom overgaat, naar de spirituele wereld, heb je dan hetzelfde gevoel als bij een klinisch dood ervaring?

Antwoord: Het is meer dan dat!

Link naar het artikel (Engels):

1. There Is None Else Besides Him

Korte Kabbalah tips – 23-4-2017, deel 2

laitman_627.1Vraag: Als er één ziel is voor iedereen en de ziel – wat eigenschappen betreft – gelijkvormig is met de Schepper, betekent dit dan dat de gelijkvormigheid met de Schepper ook voor iedereen hetzelfde is?

Antwoord: Nee, eenieder heeft zijn eigen deel. Wij zijn allemaal delen van de gemeenschappelijke ziel en ieder deel is volkomen uniek. Gelijkvormig aan de Schepper worden, betekent dat je jouw deel verandert van een egoïstische vorm naar een altruïstische vorm, afhankelijk van wie jij van nature bent.

Vraag: Klopt het volgens Kabbalah dat je, naarmate iemand een grotere hekel aan je heeft, je ziel meer vervult door hem lief te hebben?

Antwoord: Hoe groter de min, hoe groter de plus die daarbovenuit wordt gecreëerd, en hoe groter de ziel daardoor is.

Vraag: Waarom wordt er soms gezegd dat een ziel een deel van de Schepper is en soms dat zij een schepping is, een verlangen om te ontvangen?

Antwoord: Dit is hetzelfde, want volgens dat waardoor de ziel gevuld wordt, is een ziel het Licht, en volgens haar natuur is zij een schepping, het verlangen dat tegengesteld is aan de Schepper. Met andere woorden: een ziel bestaat uit twee tegengestelde delen.

Vraag: Wat is de vrije wil van mijn ziel als het begin en het einde door de Schepper worden bepaald?

Antwoord: De vrije wil is dat je dit doel zelf bereikt, zodat je niet “door middel van een stok aangespoord hoeft te worden tot geluk”, maar dat je er zelf naar streeft.

Vraag: Als ik van mensen houd en ze help, zal de Schepper dan het Licht door me heen laten stromen?

Antwoord: Nee. Op die manier zal de Schepper niets via jou doen. Alleen als je, terwijl je deel van een groep bent, aan alle voorwaarden voldoet die in de Kabbalistische bronnen worden beschreven.

Vraag: Is Kabbalah een wetenschap die over liefde gaat?

Antwoord: Ja, ware liefde is iets wat ontstaat als resultaat van de realisatie van Kabbalah.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/23/17

 

Korte Kabbalah tips – 23-4-2017, deel 1

laitman_560Vraag: Als de ziel een verlangen is, wat is dan een gebroken verlangen? Is dat een verlangen dat je niet wilt?

Antwoord: Een egoïstisch verlangen om alleen genot voor jezelf te ontvangen, zonder met anderen op deze wereld rekening te houden, wordt een gebroken verlangen genoemd.

Vraag: Hoe kan een ziel een naam hebben? Door wie wordt er aan de ziel een naam gegeven? Doet de Schepper dat?

Antwoord: Een ziel komt een naam toe die afhankelijk is van het niveau waarheen zij opstijgt. Door het niveau van gelijkvormigheid met de Schepper wordt de naam van de ziel bepaald.

Vraag: Is er één ziel voor iedereen?

Antwoord: In het algemeen gesproken, bereiken we een staat waarin we ontdekken dat dit zeker zo is.

Vraag: Kunnen we spreken over de zin van het leven van één enkele persoon als individu of is er een gemeenschappelijke zin voor iedereen op deze planeet?

Antwoord: Een mens alleen kan de zin van het leven niet ontdekken, want we zijn allemaal van één enkele ziel afkomstig: de ziel van Adam. Daarom geeft alleen het bereiken van de gemeenschappelijke ziel ons het gevoel van de zin van het leven.

Vraag: Is de strijd tussen de delen van één enkele ziel een misleiding van de Schepper?

Antwoord: Ja. Wij hebben dit nodig om ons, ondanks ons egoïsme, met elkaar te verbinden en zo een kracht van verlangen te bereiken die 613 maal groter is dan het verlangen dat wij in onze oorspronkelijke staat hadden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/23/17

 

Page 1 of 3812345...102030...Last »