Tag Archives: Verlangen

“Verwijder Het Kwaad Uit Je Midden”

laitman_627_2De Torah, Dewariem 22:21 (Deuteronomium): … want zij [het meisje bij wie de symptomen van maagdelijkheid niet werden aangetroffen] heeft een schanddaad in Israël bedreven door ontucht te plegen toen zij nog in haar ouderlijk huis was. Zo moet je het kwaad uit je midden verwijderen. (Vertaling: Jitschak Dasberg).

Het gaat hier over de Klipa (schil), het verlangen dat nog steeds vasthoudt aan de intentie van eigenbelang, ondanks het feit dat het met het hogere niveau verbonden is.

Hier kan niets aan gedaan worden, want de correctie van dit meisje (dit verlangen) is tevens haar dood, de intentie van “eigenbelang” wordt namelijk gedood, afgesneden van het huidige verlangen.

Het verlangen is in een pure staat achtergebleven, zonder enige intentie. Met name door de Lev HaEven (het stenen hart) wordt de intentie gedood. Dan komt dit verlangen weer terug en gaat het zichzelf corrigeren door middel van andere intenties.

De roep “Verwijder het kwaad uit je midden” betekent: “ Verdiep je onafgebroken in zelfonderzoek.” Dit is ons werk, op verschillende niveaus. Daarom beschrijft de Torah het pad van de spirituele correctie van de mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/5/16

 

Opstanding Van De Doden

Laitman_632_1Vraag: Wat is de “opstanding van de doden” volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah betekent de “opstanding van de doden” de opstanding van dode verlangens. Verlangens worden “dood” genoemd als ze egoïstisch zijn en “levend” als ze altruïstisch zijn, als ze werkzaam zijn vanuit de intentie om te geven. Als levenloze, dode, egoïstische verlangens levende altruïstische verlangens worden, noemen we dat de “opstanding van de doden”.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Hoeveel Mensen Zullen Er Op Aarde Overblijven?

laitman_944Vraag: Als de ziel van Adam HaRishon (de eerste Mens) in 600.000 deeltjes uiteen is gevallen, betekent dit dan dat er uiteindelijk, aan het einde van de correctie, 600.000 mensen op dit aardoppervlak overblijven?

Waarom moeten we de Wijsheid van Kabbalah ontwikkelen als, volgens de Torah, alles al vastligt wat het totale aantal mensen betreft?

Antwoord: Hierover heb ik al meer dan eens geschreven, hoeveelheid is niet belangrijk, dat staat in alle oorspronkelijke boeken over de Wijsheid van Kabbalah. Het gaat uitsluitend over de intensiteit van de correctie van het egoïsme naar de eigenschap van geven.

De complete voltooiing wordt 600.000 genoemd. Het aantal mensen in de wereld heeft geen betekenis, want de lichamen van mensen bestaan niet in de spirituele wereld. Daar bestaan alleen verlangens die in één gemeenschappelijk verlangen naar de Schepper zijn verenigd.

 

Wat Zal Het Hart Van Een Vrouw Tot Rust Brengen?

Laitman_201_01Vraag: Waarom is er niets wat een vrouw voldoening geeft? Wat kunnen wij doen zodat een vrouw zich voldaan en rustig voelt?

Antwoord: Een vrouw in onze wereld heeft heel weinig dat haar voldoening kan geven.

Ze ervaart de meeste voldoening door haar man, haar gezin, haar kinderen en de aandacht die zij krijgt, maar dat is voor haar niet altijd genoeg. Soms is ze blij met haar man en soms met haar kinderen. Zolang zij voor hen zorgt, vervult dat haar leven, maar als zij geen voldoening vindt in het gezin is dat niet alleen een gezinsprobleem, want er zijn veel externe factoren die het gezin beïnvloeden. Een vrouw in deze wereld is veel gevoeliger voor gevoelens van tekort schieten, gemis en angst dan een man. Dit komt doordat Malchut altijd behoeften voelt.

Het lijkt alsof er niets eenvoudiger is dan een vrouw voldoening geven: een beetje aandacht van haar man en de kinderen en een gevoel van goede verbinding zouden haar volkomen vervullen, maar hoewel ze maar weinig nodig heeft, is het toch onmogelijk om dit tot een goed einde te brengen.

Vraag: Waarom is het niet mogelijk om een vrouw zo’n gevoel te geven?

Antwoord: Omdat hierop nu juist de schepping is gebaseerd. Het ego kan in zijn oorspronkelijke, ongecorrigeerde staat niet vervuld worden en de vrouw is de belichaming van deze staat. Het grootste deel van degenen die intens naar de Wijsheid van Kabbalah verlangen, bestaat uit vrouwen.

Zij hebben een grote behoefte aan de zin van het leven. Hoewel het niveau daarvan niet zo hoog is als dat van de mannen, zijn zij degenen die zich onvervuld blijven voelen in dit leven.

Rabash zei daar gewoonlijk over dat het voor een man voldoende is om naar een voetbalwedstrijd te kijken, een mooie vrouw te zien, een biertje te drinken met een paar vrienden en het gevoel te hebben dat hij succes heeft in het leven.

Daarnaast heeft een vrouw heel veel behoeften en geen enkele daarvan kan zij zelf vervullen. Een man heeft veel genoegens in zijn leven. Alles werd voor hem geschapen. En wat is er voor een vrouw geschapen: alleen het feit dat zij van iedereen afhankelijk is.

Daarom moeten wij haar natuur begrijpen.

Vraag: Kunnen wij haar begrijpen door ons meer bewust te zijn van haar behoeften?

Antwoord: Het probleem is dat dat niet zal helpen. Natuurlijk moeten we het lijden van een vrouw in deze wereld zo veel mogelijk verzachten door te begrijpen waar het vandaan komt, maar uiteindelijk zal een vrouw alleen tot rust kunnen komen als wij Kabbalisten door onze eenheid een staat bereiken, waarin zij het Licht zal voelen dat van ons komt. Dit is het enige wat haar zal vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

De Tempel In Onze Harten

Unity, The Way To A Good FutureTorah, Dewariem (Deuteronomium) 12:4 – 12:5: Doe zoiets niet voor de Eeuwige jullie God. Maar alleen de plaats, die de Eeuwige, jullie God, uit al jullie stammen uitkiest om daar Zijn Naam te vestigen, Zijn plaats van vestiging moeten jullie opzoeken en daar moet ieder van jullie heengaan. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit is een tempel in het hart van een mens.

Een tempel is niet een of ander gebouw in Jeruzalem, of elders in Israël, waar mensen zich heen snellen om de stenen en de muur ervan te kussen zoals dat nu plaatsvindt.

De enige keer dat mijn grote leraar Rabbi Baruch Ashlag en ik in Jeruzalem bij de Klaagmuur waren, bleef hij op twee meter afstand staan, hij keek ernaar en draaide zich toen rustig, zonder stil te blijven staan, om.

Hij voelde geen enkele heiligheid in deze stenen, hij liep er zelfs niet dichter naar toe en ik zag duidelijk aan zijn gedrag dat hij geen enkele binding had met deze plek. De gemiddelde mens voelt zich hier echter toe aangetrokken, hij heeft zo’n speelgoedje nodig, zoals een baby zich alleen op z’n gemak voelt als hij een vertrouwde rammelaar in zijn handjes heeft.

Het is belangrijk dat mensen een zodanige educatie krijgen dat een ieder voelt dat hij een relatie heeft tot onze gemeenschappelijke tempel: de eenheid van de harten. De gemeenschappelijke tempel is de ziel.

De Torah spreekt alleen over de bouw van de tempel in onze harten en vanuit onze harten.

“De plaats” is een verlangen. In Kabbalah wordt een verlangen “de plaats” genoemd, want alleen in het gecorrigeerde verlangen, namelijk op de juiste plaats, is het mogelijk om het Hoge Licht te ontvangen, de onthulling van de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

De Wortels Van Het Feminisme

Laitman_201_05Vraag: Wat zijn de wortels van het feminisme? Waarom heeft de Schepper zo’n verschijnsel geschapen?

Antwoord: Feminisme is een soort excessieve ontwikkeling van het vrouwelijke verlangen, dat in alle delen van de natuur voorkomt, het doet zich voor als het mannelijke deel dit verlangen niet op tijd corrigeert. Het enige wat wij hierover kunnen zeggen, is dat het mannelijke verlangen verantwoordelijk is voor alle onjuiste en ongezonde gedragingen van het vrouwelijke deel, omdat het mannelijke niet op tijd reageert op het toenemende vrouwelijke verlangen en dit niet corrigeert.

Dit betekent dat de vrouwen in deze wereld het bij het rechte eind hebben als zij mannen van alles de schuld geven.

Ik heb het niet over moderne gezinnen, maar over een normaal, gezond, evenwichtig gezin waarin – als een vrouw dringend iets van een man vraagt – dit betekent dat de man iets verkeerd heeft gedaan en zijn rol niet heeft vervuld, dan wordt deze rol door de vrouw overgenomen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

De Koningen Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanTorah, Dewariem (Deuteronomium) 7: 24 – Hun koningen geeft Hij in jullie macht en hun naam zul je onder de hemel wegvagen; geen mens zal voor jullie stand kunnen houden, totdat je ze vernietigd hebt. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Koningen zijn de belangrijkste verlangens. In een mens zijn er 620 verlangens aanwezig en zij moeten allemaal gecorrigeerd worden. Elke groep verlangens bestaat uit de daarbij behorende tien Sefirot, de eigenschappen ervan, het is noodzakelijk om de belangrijkste te corrigeren.

De correctie vindt niet in de verlangens zelf plaats, maar in de intentie. De intentie is het hoofd van de groep kwaliteiten. Daarom moet deze nauwkeurig gecorrigeerd worden, want verlangens volgen gehoorzaam de intenties die een mens creëert. Intenties om voor mijzelf te ontvangen zijn slechte, onzuivere koningen van de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

De Oorzaak Van De Haat Tegen De Joden

laitman_531_02-jpgVraag: Wat is de oorzaak van de haat tegen de Joden?

Antwoord: In het kort kunnen we zeggen dat mensen ons instinctief, op een natuurlijke manier, haten omdat we het Hoge Licht niet aantrekken. Nauwkeuriger gezegd: zij hebben in dit opzicht geen directe toenadering tot de Schepper, dit gebeurt alleen via ons.

De onthulling van de Wijsheid van Kabbalah aan alle naties van de wereld, in onze tijd, maakt het echter voor iedereen mogelijk om dichter bij de Schepper te komen, dit is uitsluitend afhankelijk van de realisatie van het verlangen van een mens.

Als een mens een verlangen naar de Schepper heeft, is dit afhankelijk van de individuele relatie van de Schepper tot de mens en dit is afhankelijk van de plaats die een mens in de collectieve ziel heeft.

 

Spiritualiteit Bereikt Hebben En Creativiteit

Laitman_032_01Vraag: Blijven de mogelijkheden en de verlangens aanwezig om te schrijven, naar muziek te luisteren, van de natuur te genieten of kinderen te willen krijgen, als een mens de Hoge Wereld bereikt?

Antwoord: Natuurlijk, dit blijft allemaal aanwezig en zelfs op een hoger niveau dan bij ‘gewone’ mensen. Een mens die de Hoge Wereld bereikt, ervaart met grote precisie andere smaken, vormen en kleuren en zijn waarneming wordt in toenemende mate scherper.

Hij kan een probleem hebben met zien of horen, maar hij voelt alles innerlijk een miljoen maal duidelijker dan iemand anders.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Verlangen Waardoor Een Mens Tot Leven Wordt Gewekt

Dr. Michael LaitmanVraag: Blijft dat wat we op spiritueel gebied meemaken op ons pad in ons aanwezig?

Antwoord: Zonder enige twijfel blijft alle spirituele informatie van alles wat we door de geschiedenis heen meegemaakt hebben in ons opgeslagen. Nu moeten we er geleidelijk aan voor zorgen dat dit bewust wordt in ons en dat we het gaan implementeren.

Daarom moet de verspreiding van de Kabbalistische kennis eerst gericht worden op degenen die zich er zeer betrokken bij voelen.

Vraag: Denkt u nu aan de tien verloren stammen waarvan we tot nu toe niet weten waar zij wonen?

Antwoord: Nee, daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Het is mijn taak om te werken met degenen die zich verder willen ontwikkelen. Langzamerhand verspreiden wij de zaden van kennis aan alle mensen die een verlangen hebben om over de spirituele wereld te leren, om het Doel van het leven te bereiken, om “het land Israël binnen te gaan” en dit nu, in dit leven willen realiseren.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uw niet-Joodse studenten op de een of andere manier te maken hebben met de verloren stammen?

Antwoord: Voor nu is dit niet belangrijk. Als een mens een verlangen heeft, is hij zo ver dat hij de spirituele wereld kan bereiken.

Van over de hele wereld komen er mensen naar onze congressen, ze besteden geld en tijd om niet meer dan een paar dagen bij ons te zijn. Wat een groot en verheven verlangen! We moeten respect voor hen hebben, hen liefhebben en hoogschatten, niet hun buitenkant maar het verlangen naar de Schepper dat Hij in hen wekt.

Vraag: Als u zegt dat u van een mens houdt, betekent dit dan dat u juist van dit punt in hem houdt?

Antwoord: Ja, precies dit! Van niets anders! De rest is een dier dat vandaag leeft en morgen sterft.

Vraag: Heeft u een gebed zodat dit verlangen in een mens blijft leven, zodat het hem lukt om zich erin vast te blijven bijten?

Antwoord: Ik bid voortdurend voor alle studenten, voor zover dit in mijn vermogen ligt. De rest hangt van hen af. Aan ieder mens is vrijheid van keuze gegeven en een ieder moet dat zelf realiseren. Wij hopen dat dit met de hele wereld zal gebeuren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/17/16

 

Page 1 of 1012345...10...Last »