Tag Archives: Verlangen

Waarom Is Aan De Mens Het Denken Gegeven?

laitman_610_3Vraag: Als het verlangen primordiaal is en controle over ons heeft, hoe kan dan het denken onze verlangens beoordelen, ermee aan het werk gaan en ze onder controle houden?

Antwoord: Een mens heeft het denken met name gekregen om zijn verlangens waar te nemen, zodat hij ze kan corrigeren en erover kan nadenken hoe hij ze gelijkvormig kan maken aan de verlangens van de Schepper, dan kan hij vragen om Kracht van Boven, om het Omringende Licht (Ohr Makif) dat zijn verlangens zal corrigeren.

Een mens vraagt dus of zijn verlangens in overeenstemming gebracht worden met de Schepper, hij vraagt of hij de Krachten mag ontvangen waardoor deze verlangens gecorrigeerd kunnen worden en hij begint aan de Schepper te vragen of Hij voor hem de juiste handelingen wil uitvoeren, zelfs voordat hij dat zelf kan doen. Dan loopt een mens voortdurend voor de Schepper uit.

Vraag: Kan een mens controle uitoefenen over zijn verlangens?

Antwoord: In theorie: ja.

Vraag: Kan een Kabbalist zijn gedachten richten?

Antwoord: Een Kabbalist kan zijn gedachten richten in de mate waarin zij verbonden zijn met de Schepper. Dit betekent dat hij zijn verlangens aanhoudend moet laten opstijgen naar hechting met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Het Belangrijkste Is Het Verlangen

laitman_622_02Vraag: Als mijn verlangens en mijn gedachten van de Schepper komen, is het dan mijn werk in het leven om alleen maar daar achteraan te gaan en Zijn orders uit te voeren?

Antwoord: Wat is er nog meer in de schepping dan de verlangens en de gedachten van de Schepper? Wij zwemmen in de Scheppingsgedachte die ons omgeeft en we voelen er een klein beetje van in de vorm van ons onafhankelijke bestaan. We kunnen echter het hele multidimensionale beeld voelen en hier gaat onze ontwikkeling over.

Het belangrijkste is het verlangen, we moeten ons erop focussen om in overeenstemming met de verlangens te denken. Als de verlangens handelend optreden, kan een mens gemakkelijk denken, of hij nu jong of oud is. Het belangrijkste is iets te willen, het is het belangrijkste om in onze verlangens te leven!

Ons denken kan heel lui zijn. Maar zelfs een luie gedachte is goed, want dan verstoort hij je verlangens niet, hij helpt ze juist. Het denken is altijd van ondergeschikt belang, het verlangen staat op de eerste plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Het Vrouwelijke Element

laitman_600_02Vraag: Volgens de Wijsheid van Kabbalah bestaat een man uit twee delen, een mannelijk en een vrouwelijk deel. Wat is de betekenis van het vrouwelijke element in een man?

Antwoord: Het vrouwelijke element in een man is de kracht die hem er innerlijk toe drijft om te zoeken, om spirituele opgang te bereiken. Waarom geeft het vrouwelijke element een man de mogelijkheid om op te stijgen en komt dat niet van de vrouw? Omdat zij zijn mannelijke deel aanspoort. In het vrouwelijke deel, het verlangen om te ontvangen, is echter geen mannelijk element aanwezig.

Vraag: Is het vrouwelijke deel van een man dan belangrijker?

Antwoord: Het vrouwelijke deel is overal belangrijker. Als Chava (Eva) niet had bestaan, zouden we als vormloze, spirituele materie bestaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/17

 

Verlangens Verenigen

laitman_934Vraag: Stel dat mijn vriend en ik trek hebben en ons voorbereiden om samen te gaan lunchen. Betekent dit dat wij onze verlangens verenigen? Wat betekent dat eigenlijk: verlangens verenigen?

Antwoord: Je kunt alles wat je maar wilt verenigen, maar je verlangens zullen zich niet met elkaar verbinden. Ze verbinden zich alleen als je naar één gezamenlijk doel verlangt, een hoger doel boven je ego, volgens het principe: “Wanneer mijn ziel zich in Hem zal verheugen.”

Om naar de Hoge Wereld op te stijgen, moeten twee mensen zich verenigen en een gezamenlijk verlangen creëren dat gelijk is aan de Schepper.

Uniting Desires

Dit verlangen is op hun eenwording gebouwd, als zij bereid zijn om elkaar te helpen, dit heeft een positieve invloed op de Schepper. Dan begint een mens de Schepper te beïnvloeden in dezelfde mate als de Schepper de mens beïnvloedt.

Vraag: Welke middelen reikt de Wijsheid van Kabbalah een mens aan die deze werkelijkheid wil gaan realiseren?

Antwoord: Het middel daartoe is de eigenschap van geven die wij verkrijgen als wij ons met elkaar verbinden.

Dit betekent dat er een derde eigenschap wordt gebouwd tussen twee egoïsten (ego 1 en ego 2) en de eigenschap van geven (geven 1+2). In de mate waarin zij aan elkaar geven, wenden zij zich tot de Schepper en brengen zij deze eigenschap naar Hem.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

“Verwijder Het Kwaad Uit Je Midden”

laitman_627_2De Torah, Dewariem 22:21 (Deuteronomium): … want zij [het meisje bij wie de symptomen van maagdelijkheid niet werden aangetroffen] heeft een schanddaad in Israël bedreven door ontucht te plegen toen zij nog in haar ouderlijk huis was. Zo moet je het kwaad uit je midden verwijderen. (Vertaling: Jitschak Dasberg).

Het gaat hier over de Klipa (schil), het verlangen dat nog steeds vasthoudt aan de intentie van eigenbelang, ondanks het feit dat het met het hogere niveau verbonden is.

Hier kan niets aan gedaan worden, want de correctie van dit meisje (dit verlangen) is tevens haar dood, de intentie van “eigenbelang” wordt namelijk gedood, afgesneden van het huidige verlangen.

Het verlangen is in een pure staat achtergebleven, zonder enige intentie. Met name door de Lev HaEven (het stenen hart) wordt de intentie gedood. Dan komt dit verlangen weer terug en gaat het zichzelf corrigeren door middel van andere intenties.

De roep “Verwijder het kwaad uit je midden” betekent: “ Verdiep je onafgebroken in zelfonderzoek.” Dit is ons werk, op verschillende niveaus. Daarom beschrijft de Torah het pad van de spirituele correctie van de mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/5/16

 

Opstanding Van De Doden

Laitman_632_1Vraag: Wat is de “opstanding van de doden” volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah betekent de “opstanding van de doden” de opstanding van dode verlangens. Verlangens worden “dood” genoemd als ze egoïstisch zijn en “levend” als ze altruïstisch zijn, als ze werkzaam zijn vanuit de intentie om te geven. Als levenloze, dode, egoïstische verlangens levende altruïstische verlangens worden, noemen we dat de “opstanding van de doden”.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Hoeveel Mensen Zullen Er Op Aarde Overblijven?

laitman_944Vraag: Als de ziel van Adam HaRishon (de eerste Mens) in 600.000 deeltjes uiteen is gevallen, betekent dit dan dat er uiteindelijk, aan het einde van de correctie, 600.000 mensen op dit aardoppervlak overblijven?

Waarom moeten we de Wijsheid van Kabbalah ontwikkelen als, volgens de Torah, alles al vastligt wat het totale aantal mensen betreft?

Antwoord: Hierover heb ik al meer dan eens geschreven, hoeveelheid is niet belangrijk, dat staat in alle oorspronkelijke boeken over de Wijsheid van Kabbalah. Het gaat uitsluitend over de intensiteit van de correctie van het egoïsme naar de eigenschap van geven.

De complete voltooiing wordt 600.000 genoemd. Het aantal mensen in de wereld heeft geen betekenis, want de lichamen van mensen bestaan niet in de spirituele wereld. Daar bestaan alleen verlangens die in één gemeenschappelijk verlangen naar de Schepper zijn verenigd.

 

Wat Zal Het Hart Van Een Vrouw Tot Rust Brengen?

Laitman_201_01Vraag: Waarom is er niets wat een vrouw voldoening geeft? Wat kunnen wij doen zodat een vrouw zich voldaan en rustig voelt?

Antwoord: Een vrouw in onze wereld heeft heel weinig dat haar voldoening kan geven.

Ze ervaart de meeste voldoening door haar man, haar gezin, haar kinderen en de aandacht die zij krijgt, maar dat is voor haar niet altijd genoeg. Soms is ze blij met haar man en soms met haar kinderen. Zolang zij voor hen zorgt, vervult dat haar leven, maar als zij geen voldoening vindt in het gezin is dat niet alleen een gezinsprobleem, want er zijn veel externe factoren die het gezin beïnvloeden. Een vrouw in deze wereld is veel gevoeliger voor gevoelens van tekort schieten, gemis en angst dan een man. Dit komt doordat Malchut altijd behoeften voelt.

Het lijkt alsof er niets eenvoudiger is dan een vrouw voldoening geven: een beetje aandacht van haar man en de kinderen en een gevoel van goede verbinding zouden haar volkomen vervullen, maar hoewel ze maar weinig nodig heeft, is het toch onmogelijk om dit tot een goed einde te brengen.

Vraag: Waarom is het niet mogelijk om een vrouw zo’n gevoel te geven?

Antwoord: Omdat hierop nu juist de schepping is gebaseerd. Het ego kan in zijn oorspronkelijke, ongecorrigeerde staat niet vervuld worden en de vrouw is de belichaming van deze staat. Het grootste deel van degenen die intens naar de Wijsheid van Kabbalah verlangen, bestaat uit vrouwen.

Zij hebben een grote behoefte aan de zin van het leven. Hoewel het niveau daarvan niet zo hoog is als dat van de mannen, zijn zij degenen die zich onvervuld blijven voelen in dit leven.

Rabash zei daar gewoonlijk over dat het voor een man voldoende is om naar een voetbalwedstrijd te kijken, een mooie vrouw te zien, een biertje te drinken met een paar vrienden en het gevoel te hebben dat hij succes heeft in het leven.

Daarnaast heeft een vrouw heel veel behoeften en geen enkele daarvan kan zij zelf vervullen. Een man heeft veel genoegens in zijn leven. Alles werd voor hem geschapen. En wat is er voor een vrouw geschapen: alleen het feit dat zij van iedereen afhankelijk is.

Daarom moeten wij haar natuur begrijpen.

Vraag: Kunnen wij haar begrijpen door ons meer bewust te zijn van haar behoeften?

Antwoord: Het probleem is dat dat niet zal helpen. Natuurlijk moeten we het lijden van een vrouw in deze wereld zo veel mogelijk verzachten door te begrijpen waar het vandaan komt, maar uiteindelijk zal een vrouw alleen tot rust kunnen komen als wij Kabbalisten door onze eenheid een staat bereiken, waarin zij het Licht zal voelen dat van ons komt. Dit is het enige wat haar zal vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

De Tempel In Onze Harten

Unity, The Way To A Good FutureTorah, Dewariem (Deuteronomium) 12:4 – 12:5: Doe zoiets niet voor de Eeuwige jullie God. Maar alleen de plaats, die de Eeuwige, jullie God, uit al jullie stammen uitkiest om daar Zijn Naam te vestigen, Zijn plaats van vestiging moeten jullie opzoeken en daar moet ieder van jullie heengaan. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit is een tempel in het hart van een mens.

Een tempel is niet een of ander gebouw in Jeruzalem, of elders in Israël, waar mensen zich heen snellen om de stenen en de muur ervan te kussen zoals dat nu plaatsvindt.

De enige keer dat mijn grote leraar Rabbi Baruch Ashlag en ik in Jeruzalem bij de Klaagmuur waren, bleef hij op twee meter afstand staan, hij keek ernaar en draaide zich toen rustig, zonder stil te blijven staan, om.

Hij voelde geen enkele heiligheid in deze stenen, hij liep er zelfs niet dichter naar toe en ik zag duidelijk aan zijn gedrag dat hij geen enkele binding had met deze plek. De gemiddelde mens voelt zich hier echter toe aangetrokken, hij heeft zo’n speelgoedje nodig, zoals een baby zich alleen op z’n gemak voelt als hij een vertrouwde rammelaar in zijn handjes heeft.

Het is belangrijk dat mensen een zodanige educatie krijgen dat een ieder voelt dat hij een relatie heeft tot onze gemeenschappelijke tempel: de eenheid van de harten. De gemeenschappelijke tempel is de ziel.

De Torah spreekt alleen over de bouw van de tempel in onze harten en vanuit onze harten.

“De plaats” is een verlangen. In Kabbalah wordt een verlangen “de plaats” genoemd, want alleen in het gecorrigeerde verlangen, namelijk op de juiste plaats, is het mogelijk om het Hoge Licht te ontvangen, de onthulling van de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

De Wortels Van Het Feminisme

Laitman_201_05Vraag: Wat zijn de wortels van het feminisme? Waarom heeft de Schepper zo’n verschijnsel geschapen?

Antwoord: Feminisme is een soort excessieve ontwikkeling van het vrouwelijke verlangen, dat in alle delen van de natuur voorkomt, het doet zich voor als het mannelijke deel dit verlangen niet op tijd corrigeert. Het enige wat wij hierover kunnen zeggen, is dat het mannelijke verlangen verantwoordelijk is voor alle onjuiste en ongezonde gedragingen van het vrouwelijke deel, omdat het mannelijke niet op tijd reageert op het toenemende vrouwelijke verlangen en dit niet corrigeert.

Dit betekent dat de vrouwen in deze wereld het bij het rechte eind hebben als zij mannen van alles de schuld geven.

Ik heb het niet over moderne gezinnen, maar over een normaal, gezond, evenwichtig gezin waarin – als een vrouw dringend iets van een man vraagt – dit betekent dat de man iets verkeerd heeft gedaan en zijn rol niet heeft vervuld, dan wordt deze rol door de vrouw overgenomen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

Page 1 of 1012345...10...Last »