Tag Archives: Studie

Praktisch Werk Is Belangrijker Dan Studeren

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam: ‘Een Toespraak ter Gelegenheid van de Voltooiing van De Zohar’: Nu kunnen jullie begrijpen wat onze wijzen hebben gezegd (Berachot 7): “De Torah dienen is belangrijker dan de Torah bestuderen, zoals er geschreven staat: “Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water over de handen van Elia goot.” Er staat niet geschreven ‘studeerde’, maar ‘goot’. Dit is verbijsterend: hoe kunnen eenvoudige handelingen belangrijker zijn dan de wijsheid en de kennis bestuderen?

Maar volgens het bovenstaande begrijpen wij heel goed dat zijn Rav dienen met lichaam en ziel om zijn Rav vreugde te brengen, de mens leidt naar Dvekut (hechting) met zijn Rav, namelijk tot gelijkheid van vorm. Zo ontvangt men de gedachten en de kennis van de Rav door middel van ‘mond-tot-mond’, dit is de Dvekut van geest met geest. Daardoor wordt men beloond met het ontvangen van Zijn grootheid, voldoende om ontvangen te veranderen in geven, men krijgt voldoende kracht om toegewijd te zijn, totdat men beloond wordt met Dvekut met de Schepper.

Als de intentie correct is, is de studie absoluut het allerbelangrijkste. Maar omdat de intentie niet correct is, is het gevolg is dat men voor zichzelf studeert. Daarom moet de student al het mogelijke doen om de Elyon (Hogere) vreugde te brengen, maar omdat hij niet kan studeren met de intentie om de Schepper vreugde te brengen, is het beste dat hem rest: fysieke handelingen uitvoeren.

Hoewel deze handeling ook plaatsvindt vanuit de intentie om te ontvangen, blijft het feit dat men handelt en wordt er daardoor Licht aangetrokken. Ondanks deze intentie brengt de lagere naar de Hogere over wat in zijn vermogen ligt om over te brengen. Zoals er geschreven staat: “Wat je hand vindt om te doen, doe dat met je volle inzet” (Prediker 9:10). Zo wordt er tussen hen een verbinding gecreëerd waarin ieder aan de ander geeft. Daarom deed Elisa het juiste door water te gieten over de handen van Elia.

De leraar met lichaam en ziel dienen, betekent: handelen volgens het verlangen van de leraar. Dit heeft in het bijzonder betrekking op disseminatie, omdat dit het belangrijkste is wat de Kabbalisten ons hebben aangeraden en zij zijn onze spirituele voorouders. Door ons bezig te houden met disseminatie is het daarom alsof we aan hen geven, hen dienen, en in die mate trekken we het Corrigerende Licht naar ons toe via hen. Er bestaat geen grotere vorm van geven aan de Hogere dan de voortzetting van Zijn handelingen, Zijn Torah, Zijn onderwijs en het brengen van steeds meer zielen naar Hem om ze met elkaar te verenigen, ze naar de Schepper te brengen die hen zal vervullen. Speciaal hiermee brengen we Hem vreugde.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/27/14, Topic of Lesson: “Teacher”

 

Een Cement Mixer

Dr. Michael LaitmanHet fundament van de groep is de dagelijkse ochtendles. Iemand die daar niet bij is, in ieder geval gedurende de tijden die voor hem geschikt zijn, kan eenvoudig niet met mij verbonden zijn. En verder moet de les een voortgaande actie worden waarbij wij allemaal door elkaar “gemixt” worden zodat wij onszelf gaan zien als één geheel en daarbij het Licht verwachten dat zich tussen ons zal openen.

De les moet heel moeilijk zijn, alsof je in een cement mixer zit waarin je deze hele massa door elkaar moet mengen, zand, cement en water worden vermengd totdat alles totaal met elkaar verbonden is. We moeten voelen dat de les zich op die manier ontwikkelt, met veel moeilijkheden en veel inspanning. Als een mens deze moeilijkheid niet voelt en zich er tegen verzet, bouwt hij de Kli niet, hij trekt het Licht niet aan. Deze inspanning moet innerlijk voortdurend gevoeld worden, de spanning en de druk.

Zich hechten aan de Rav, aan de Elyon (Hogere), betekent niet dat je je hecht aan de een of andere mens. De Elyon is geen mens, het is een concept, want in deze mens wordt de verbinding aangetrokken tot iets wat Hoger is. Daarom moet ik het volgende verhelderen:

  • Waarom werd hij gekozen om ten aanzien van mij de Elyon te zijn?
  • Wat betekent deze term ‘Elyon’ waaraan ik mij moet hechten nu precies?
  • En hoe zal ik door middel van deze uiterlijke vorm van hechting – waardoor ik mij hecht aan de Elyon – innerlijke verbondenheid met Hem bereiken?

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/27/14, Topic of Lesson: “Teacher”

 

Voor De Volgende Generatie

Dr. Michael LaitmanTwintig jaar lang geef ik elke dag les. Wekelijks heb ik minimaal tien uur lang gesprekken die bestemd zijn voor televisie programma’s die opgenomen worden, ik houd korte toespraken tijdens maaltijden en ik houd mijn blog bij.

Dit alles is mij heel dierbaar, want door middel van dit materiaal wordt de onthulling van de methode die van Adam, Abraham, Mozes, Rabbi Shimon, de Ari, Baal HaSulam en Rabash komt, voortgezet. Ik probeer zo uit te leggen en te formuleren dat we deze methode pasklaar kunnen maken voor deze wereld en op de juiste wijze kunnen toepassen om wereldwijde problemen op te lossen.

In dit opzicht zijn mijn studenten mij tot grote hulp. Ze maken het me van twee kanten lastig – zowel vanuit de rechter- als vanuit de linkerlijn – en laten me niet opwaarts vliegen, zij vragen onophoudelijk: “Geef ons pap te eten, iets anders willen wij niet.” Met andere woorden: jullie dwingen mij ertoe om me heel serieus bezig te houden met de onthulling van deze methode op het basis niveau. Ik wil ervandoor gaan, maar jullie grijpen mij bij mijn benen vast zoals kuikens zich aan hun moeder vasthouden en haar niet laten wegvliegen. Dit is goed, omdat we in een proces zitten, we herkauwen dat deel van de wijsheid van Kabbalah dat spreekt over onze wereld en over de opstijging vanuit deze wereld naar het eerste niveau.

Het is voor mij niet mogelijk om het eerste spirituele niveau uit te leggen als wij daar niet met een bepaald aantal naar op weg zijn. Alleen dan is het mogelijk om op een veel uitgebreidere en praktischer manier uit te leggen wat voorgaande Kabbalisten in hun geschriften tot uitdrukking hebben gebracht, zij hadden namelijk niet de mogelijkheid om zo laag af te dalen als wij dat nu kunnen. Hun beginpunt was niet op dit niveau. Zij stegen onmiddellijk als een raket omhoog, terwijl wij op een sproeivliegtuig lijken dat met moeite opstijgt, voortdurend stijgt en daalt, totdat het tenslotte wegvliegt.

Het materiaal dat wij verzamelen is daarom heel belangrijk. Het is nodig om het op te frissen, te corrigeren en te verspreiden, mensen zullen het gebruiken, hoewel het moeilijk is om dat nu te geloven. Maar er wacht de mensheid nog een moeilijk pad. Waar zal het de komende jaren naartoe leiden? Nergens naar! Mensen zullen alleen maar half slapend naar een scherm zitten kijken. Maar het is niet belangrijk of zij met één open oog naar ons zullen kijken of met een half oor zullen luisteren. Het zal toch op hen inwerken. Het zal tot hen doordringen en zo zal langzamerhand alles wat wij hebben verzameld de mensheid bereiken.

Zeker, na ons zullen er anderen zijn die onze methode beter kunnen uitleggen en mensen kunnen inspireren. Maar wij moeten het in ieder geval voorbereiden. Daarom is werken aan het materiaal, de presentatie ervan in ons archief, en de juiste manier van archiveren, heel belangrijk werk!

From the Talk about Group and Dissemination 10/22/13

Studie En Disseminatie Met Elkaar Combineren

Dr. Michael LaitmanVraag: Het werk in de groep wordt smakeloos zonder disseminatie. Maar als wij dichter bij het moment van disseminatie komen, ontstaan er onmiddellijk conflicten en argumenten. Hoe kunnen wij ons bezighouden met disseminatie en tegelijkertijd de eenheid in de groep behouden?

Antwoord: Natuurlijk kunnen we niet leven zonder disseminatie. Dat lijkt op een gezin zonder kinderen. Hoeveel kun je leren en bestuderen? Natuurlijk is er behoefte aan iets fris en nieuws, op een andere manier nieuw, zoals een echtpaar dat zich steeds alleen met zichzelf bezighoudt en plotseling de noodzaak voelt om een kind te hebben. Dus moet er een juiste combinatie zijn van studie en disseminatie. We mogen de studie nooit vergeten!

De studie verandert, afhankelijk van dat waarmee we ons bezighouden. Disseminatie is het belangrijkste voor onze vooruitgang, omdat we groeien doordat het Licht via ons aan het publiek worden doorgegeven. Anders zouden we in de staat van Hafetz Hesed blijven, waarin we eigenlijk niets nodig hebben. Dus vooral disseminatie bepaalt onze persoonlijke spirituele groei.

Anderzijds moeten we, door onze disseminatie, ook op zoek gaan naar materiaal dat ons zowel theoretisch als praktisch zal helpen om onze disseminatie uit te breiden en te verdiepen. We moeten naar het benodigde materiaal zoeken en aan de hand daarvan onze studie bepalen.

Door onze disseminatie, bestuderen we het studiemateriaal anders en moeten we die delen kiezen die relevant zijn voor onze tijd, hetzij uit Het Boek de Zohar of uit Talmoed Eser Sefirot als we bepaalde artikelen van Baal HaSulam kiezen. Dit betekent dat wij nu het materiaal kiezen dat betrekking heeft op disseminatie en dat is helpend voor ons.

From the Talk about Group and Dissemination 10/20/13

 

“Het Werk Is Omvangrijk, Maar De Beloning Is Groot”

Dr. Michael LaitmanUit het artikel ‘Geloof’ van Rabash: ‘Rabbi Tarfon was gewoon te zeggen: “De dag is kort, het werk is omvangrijk, de werkers zijn lui, maar de beloning is groot en de Meester van het huis is vastberaden.” (Pirkey Avot 2:20) Als men denkt dat er geen kapitaal bestaat zonder een Beheerder en erop vertrouwt dat de Meester bestaat, voelt men de verplichting’.

Wij kunnen niet uit onszelf ontwaken, we ontwaken pas als de Schepper ons wakker maakt want we zijn gevormd uit materie die geen levensgeest bezit. Daarom worden wij schepselen genoemd, dit betekent dat wij door Boven bestuurd worden. Pas nadat de Schepper ons doet ontwaken, zien wij dat het werk omvangrijk is, de werkers lui zijn, maar de beloning groot is en de Meester vastberaden is. Dan gaan wij aan het werk.

Op dit punt treedt onze vrije wil in werking. De Schepper plaatst de hand van de mens op de goede lotsbestemming en zegt: “Pak dit!” Met andere woorden, de actie van de Schepper komt eerst, vervolgens zijn wij aan de beurt om het werk voort te zetten, namelijk aan te pakken wat de Schepper ons geeft. Wij moeten onze omgeving organiseren en studeren zodat elke dag zo gestructureerd is dat wij zowel op het ene gebied als op het andere inspanningen kunnen verrichten.

Naast onze gebruikelijke taken en disseminatie verantwoordelijkheden mogen we nooit onze verbinding met de oorspronkelijke bronnen verbreken. Wij zullen alleen het gewenste en verwachte resultaat bereiken als wij ervoor zorgen dat wij voortdurend de verbinding met de bronnen in stand houden. Het werk is omvangrijk, maar de beloning is groot, we moeten onze kelim (vaten) dus zo voorbereiden dat wij deze beloning kunnen ontvangen.

Dit alles vraagt van ons dat wij onze tijd in verschillende onderdelen verdelen: ons gewone leven, studie en disseminatie. We moeten consequent aan alle drie onderdelen aandacht besteden en erop letten dat we nooit één onderdeel verwaarlozen. Als we er maar één onderdeel van verwaarlozen, blijven we niet op de middellijn. Zelfs als we de tijd niet in gelijke delen verdelen, we moeten toch voor alle drie onderdelen zorgen.

We moeten aan deze punten onze bijzondere aandacht geven. Zelfs als iemand een heel belangrijke disseminatie opdracht heeft, moet hij de studie niet vergeten. Er bestaat geen excuus voor het missen van lessen omdat je bezig bent met disseminatie. Dit zou werkelijk heel schadelijk zijn, want er staat geschreven: “Als je Mij één dag in de steek laat, zal Ik twee dagen niet bij je zijn.” Dit is gevaarlijk. Als je de studie niet voortzet vanwege disseminatie, zal alles wat we winnen uiteindelijk in verlies veranderen.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 9/10/13

 

De Psalmen Van Koning David

Dr. Michael LaitmanIk raad jullie aan om de Tehilim te lezen (de Psalmen).

Onthoud daarbij dat zij alleen van toepassing zijn op degene die ze leest: ze spreken uitsluitend over wat in een mens plaatsvindt, over zijn eigenschappen, alleen over de persoonlijke relatie tussen de mens en de Schepper en niet over objecten en gebeurtenissen in de buitenwereld.

 

Uitnodiging Voor Een Ontmoeting

Dr. Michael LaitmanDe 22 letters van het Hebreeuwse alfabet weerspiegelen de eigenschappen van de 22 spirituele Sefirot, door hun vorm, de manier waarop ze zijn getekend en hun betekenis: negen in Bina, negen in Zeir Anpin en vier in Malchut. Elke letter staat voor een bepaalde Sefira en drukt de manier uit waarop hij verschilt van de andere letters, dus tijdens het lezen van De Zohar kunnen we door de tekst worden beïnvloed alsof we ons in deze spirituele Sefirot bevinden.

Zo moet onze intentie zijn tijdens het lezen, omdat de letters vergelijkbaar zijn met muzieknoten voor onze innerlijke snaren, voor de eigenschappen van de Schepper die het verlangen om te ontvangen van het schepsel binnengaan en in hem gevoelens en indrukken oproepen. Het verlangen gaat zich op de juiste frequentie instellen en zich afstemmen, zoals een muziekinstrument, in overeenstemming met de geest van De Zohar, en die geest raakt de snaren van je ziel en speelt daarop zoals op de lier van Koning David.

Zo willen we Het Boek de Zohar voelen, zodat het Licht dat er uit voortkomt ons zal bereiken, ons zal vullen en onze verlangens zal laten vibreren. Deze letters zijn een uitnodiging voor een ontmoeting, voor een impressie samen met de Schepper. Dus laten we het proberen.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/27/13, The Zohar

De Betekenis Van De Ochtendles

Dr. Michael LaitmanVraag: Sinds de Conventie heb ik het gevoel dat wij ons nu moeten concentreren op de ochtendles, op eenheid. Of moeten we meer aan disseminatie doen? Er is iets onduidelijk geworden, het lijkt alsof alles wat we tot nu toe deden niet genoeg is, we moeten er nog iets aan toevoegen.

Antwoord: Alles wat we nu toevoegen moet in de ochtendles plaatsvinden! We kunnen onmogelijk verder komen zonder de ochtendles! Zonder die lessen is er geen vooruitgang mogelijk! De ochtendles is alles – alpha en omega – hiermee is alles gezegd.

Naast de ochtendles moet alles wat we nog meer doen, gedaan worden in de geest van integratie, die we voortdurend wakker maken in de ochtendles.

Het is het belangrijkste om de dag met de les te beginnen. Zelfs als dat je om de een of andere reden niet lukt, moet je toch je dag met de les beginnen, hoe laat je ook opstaat. Besteed op z’n minst een half uur aan de les, anders is de hele dag een neergang, verlies, en daar zul je heel lang de prijs voor moeten betalen.

From the Virtual Lesson 2/26/12

Wat Hangt Van Ons Af?

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we de invloed van het Licht, dat tijdens de studie op ons schijnt, versterken? Wat hangt precies van de studenten af?

Antwoord: We bestuderen alleen maar wat van de mens afhangt. Wat nog niet in een mens werkzaam is, heeft geen betrekking op ons, we kunnen het nu nog niet begrijpen.

Het hangt van de mens af om naar de groep te komen, samen met zijn vrienden te zijn, zich voor te bereiden op de les en zich tijdens de les te verbinden met de vrienden, zodat iedereen beseft dat het nodig is om te voelen wat er bestudeerd wordt. Dit is de betekenis van de les en we kunnen het alleen in de onderlinge verbinding voelen.

Dit betekent dat de boeken ons vertellen over de verbinding tussen de vrienden, die hun uiterste best doen om zich met elkaar te verbinden onder de invloed van de studie en van het Licht, zodat ze daarin de Schepper bereiken, hun algemene collectieve ziel waarin zij Hem zullen ontdekken. Dit is de betekenis van ons bestaan, van onze ontwikkeling, de studie en van al onze activiteiten.

Daarvoor moeten we de artikelen van Rabash en Baal HaSulam bestuderen over de verbinding van de vrienden in de groep, over de manier waarop er gestudeerd moet worden en hoe we ons in onze gedachten en intentie moeten verbinden. Het is eigenlijk heel simpel: een mens, een groep en de Schepper die in de groep onthuld wordt. Dat is alles. Alleen de juiste algemene concentratie kan het wenselijke resultaat voortbrengen.

From the Virtual Lesson 4/21/13

De Echte Kans Om Vrij Te Worden

Dr. Michael LaitmanVraag: Ibn Ezra heeft gezegd dat de generatie die uit Egypte trok de last van de slavernij voelde en alle kracht verloor. Daardoor konden zij – voordat de nieuwe generatie van de woestijn opgegroeid was – niet meer vechten tegen wat hen overweldigde. De nieuwe generatie wist niet van de ballingschap en hun kracht was dus niet gebroken. Welke generatie zijn wij nu?

Antwoord: Wij zijn in Egypte, onder de overheersing van ons egoïsme en wij moeten daar allereerst bovenuit stijgen. Ten eerste moeten we ons bevrijden van een vijandelijke kracht en ten tweede er tegen vechten. In plaats van te vechten tegen de Egyptenaren vluchtten zij uit Egypte. De hele doortocht door de Rode Zee is niets anders dan een vlucht. We hebben geen kracht om tegen ons egoïsme te vechten, we kunnen niet anders doen dan er van weg te rennen en er bovenuit te stijgen. Er komt alleen maar haat tegen ons egoïsme in ons naar boven en daardoor scheiden we ons af van ons ego.

Daarna komt er een stadium waarin we dit egoïsme beginnen te corrigeren. We keren niet naar Egypte terug om dat te doen; we namen onze kelim (vaten) vanuit Egypte met ons mee en beginnen ze nu met ons te verbinden en al deze verlangens, waar we bovenuit gestegen zijn, te corrigeren.

Het eerste stadium van de correctie van de verlangens wordt ‘de generatie van de woestijn’ genoemd als wij deze verlangens corrigeren van ontvangen naar geven. Daarna volgt de generatie van de veroveraars van het land Israel, dit heet ‘ontvangen om te geven’.

Onder het volk Israel zijn krachten die voorop kunnen lopen en de rest kunnen leiden, zoals Moses, die het volk uit Egypte leidde. Er zijn mensen die spiritualiteit bereikt hebben, al boven het egoïsme zijn uitgestegen en zich met andere zielen hebben verbonden. Zij begrijpen het hele proces, weten wat ze op een bepaald moment moeten doen en hebben de taak om anderen te leiden.

Wij hebben het over mensen die Kabbalah studeren, want het is onmogelijk om zonder het Corrigerende Licht naar de Bron terug te keren. Dit Licht kan alleen door de studie van Kabbalah aangetrokken worden, Kabbalah is hiervoor bedoeld.

En zulke mensen zijn er! Wij kunnen verder komen en veel mensen met ons meenemen, zij kijken naar onze tv programma’s, studeren samen met ons via de tv of internet, volgen onze cursussen, gaan naar lezingen en komen zo verder. Daarom hebben zij een grote kans om samen met ons vrij te worden, boven hun egoïsme uit te stijgen en te voelen wat vrijheid is, wat het betekent om een Jood te zijn, namelijk met anderen verenigd te zijn (Yechud).

Zij willen leren wat het betekent om in het land Israel te zijn, dat wil zeggen: in het verlangen naar de Schepper (Yashar-El), naar geven en liefde voor anderen. Op deze manier kunnen we op alle gebieden van ons materiële leven succes hebben en alle problemen om ons heen oplossen.

Het belangrijkste is de geest van eenheid. Als we met een gevoel van samenzijn – net zoals met onze familieleden – met het hele volk Israel waren omgegaan en zij samen met ons aan de feestelijke tafel hadden gezeten, als we iedereen hadden omarmd, zouden we de meeste inspanningen verricht hebben die we moeten doen om uit Egypte te komen.

From KabTV’s “Kabbalists Write: The Night of Passover Seder” 3/4/13

Page 1 of 512345