Tag Archives: Spiritueel Werk

Tweemaal Omhoog tillen

laitman_571_06Vraag: Waarom is het zo dat een mens die zich in een spirituele neergang bevindt maar tweemaal omhoog getild mag worden?

Antwoord: Dit is een wet uit de Torah. De eerste keer moet je proberen om hem omhoog te tillen; zelfs als je daarin faalt, verbinden jouw pogingen zich met hem.

De tweede keer ben je werkelijk met hem aan het werk, je weet dat jullie gemeenschappelijke verlangens hebben, gemeenschappelijke Kelim (vaten). Als jullie proberen om samen hoger te komen en je voelt dat je niet in staat bent om hem mee te krijgen, moet je hem loslaten. De “mens” in hem is namelijk nog niet voldoende in hem ontwikkeld, daardoor kan je hem en zijn “ezel” (zijn animale deel) niet op een hoger niveau brengen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/19/16

 

“Een Slaaf Moogt Ge Niet Aan Zijn Heer Uitleveren”

laitman_253Dewariem 23:16 en 17 (Deuteronomium): Een slaaf die bij zijn heer is weggelopen en bij u komt moogt ge niet aan zijn heer uitleveren. Hij mag in uw land blijven wonen, in de stad waaraan hij de voorkeur geeft. Ge moogt hem niet hard behandelen. (Willibrord vertaling)

Als een meester een slaaf wil doden of hem enige schade wil berokkenen, moet je hem verbergen en hem dan op de een of andere wijze aan zijn meester teruggeven. Dit betekent dat als er een verlangen is waarvan tijdens de correctie blijkt dat het niet gecorrigeerd kan worden, er een heel systeem van verbindingen tussen verscheidene verlangens bestaat, en dat zij met elkaar een correctie teweeg kunnen brengen.

Daarom kan elk verlangen dat deel uitmaakt van een ander verlangen altijd door dit andere verlangen gecorrigeerd worden. Daartussen bestaat altijd een verbinding.

Het is interessant dat wij nooit, op geen enkele wijze, onszelf kunnen corrigeren, maar dat het altijd gaat om onze insluiting in anderen of de insluiting van anderen in ons. Tenslotte weet ik niet eens wie ik ben. Ik weet alleen hoe ik met anderen omga en hoe anderen met mij omgaan in onze onderlinge verhouding.

Wij weten echter niet wie “ik” ben en evenmin wie “de ander” is. Ons “ik” blijft buiten ons aanwezig, terwijl de verbindingen tussen ons aan ons onthuld worden, en juist daarin bereiken wij de Schepper.

Vraag: Als wij over verlangen spreken, bedoelen wij dan het verlangen dat op verbinding gericht is?

Antwoord: Natuurlijk, want broer, vader, vrouw, kinderen, slaaf, maagd, enz. zijn verschillende soorten verbindingen tussen ons. Het breken van de kelim (vaten) is de vernietiging van deze verbindingen. Bijvoorbeeld: als wij de scherven van een pot bekijken, zijn ze op zich heel, we hoeven ze alleen maar op de juiste manier aan elkaar te plakken. Wij zijn “de lijm” steeds aan het voobereiden.

Er zijn verlangens die geen eigen intentie hebben. Zij kunnen alleen gecorrigeerd worden als wij ze samenvoegen met andere verlangens die wel een intentie hebben.

Een “meester” is iemand die grote verlangens heeft met de juiste intenties, iemand die andere verlangens kan aantrekken en ze met zijn intentie kan corrigeren. Laten we zeggen dat jij ten opzichte van mij een meester bent. Dit betekent dat jij enkele verlangens van mij neemt, dat wij ons met elkaar verbinden en dat ik ogenschijnlijk deze verlangens corrigeer door in jou opgenomen te worden. In werkelijkheid corrigeer jij ze met jouw eigen intentie, met jouw Masach (scherm).

Dus als er geschreven staat dat de meester zijn slaaf wil doden, betekent dit dat de Masach hem niet kan corrigeren. Dan moet iemand anders dat doen. Met andere woorden: wij corrigeren altijd anderen, niet onszelf.

Een mens kent zichzelf niet en zal zichzelf nooit leren kennen, omdat dit betrekking heeft op het alleenrecht dat zich boven het bereiken van de Schepper bevindt, op wat Atzmuto genoemd wordt. Wat wij doen is de verbindingen tussen ons corrigeren. Zoals er geschreven staat: “Maak jouw verlangen gelijk aan zijn verlangen.”, dit betekent dat ik altijd anderen in mijzelf corrigeer.

Vraag: Word ik “Israël” als ik dit ga begrijpen en hieraan werk?

Antwoord: Ja, dit is een volkomen ander niveau van je houding naar de wereld. De wereld wordt anders. Je hebt een andere houding naar mensen, naar jezelf en naar je opdracht. Je ziet iedereen en je begrijpt wat er met hen gebeurt, wie je zeker kunt ontmoeten en wie niet, waarvoor en hoe, dit kan als je aan deze communicatie toe bent … of niet … enz.

Dit laat een heel interessant probleem zien: met wie ben je in contact, op wat voor manier, en moet je afstand nemen van degenen die je in je leven ontmoet of kan je hen naderbij komen?

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/19/16

 

Onveranderlijke Hiërarchie

laitman_243_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 23:1: Een man mag niet trouwen met zijn vaders vrouw. Hij mag het dek van zijn vader niet opslaan. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Zijn “vaders vrouw” is een enorm groot verlangen waarboven een zoon geen Masach (scherm) kan bouwen omdat hij zich daarvoor op het niveau van zijn vader moet bevinden. Hij kan echter niet naar dit niveau opstijgen, hij zal zich altijd op een lager niveau bevinden. Deze hiërarchie zal nooit veranderen.

Alles wat wij van Boven ontvangen, van de vrouw of van de vader, namelijk niet van onze eigen moeder of vader, komt via een filter die de invloed van het Hoge Licht beperkt, naar ons toe

De opgang van de jongere ziel naar de hogere ziel kan alleen plaatsvinden als er toestemming voor wordt gegeven, door de correcte intentie en door de krachten die deze ziel van Boven ontvangt. Daarom vinden er hier geen onafhankelijke handelingen plaats, noch met betrekking tot de vader, noch tot de moeder of de stiefmoeder. Als een mens meer Licht ontvangt dan hij aankan, zou hij zichzelf vernietigen en zou hij verbranden.

“Hij mag het dek van zijn vader niet opslaan” om zo van hem Direct Licht te ontvangen. Hij kan alleen het Licht ontvangen dat de vader – de Schepper – hem toewijst.

Een mens moet voortdurend in beweging zijn, hij kan namelijk niet over spirituele niveaus heen springen. De Torah spreekt alleen over de verhouding tussen de niveaus. En hoewel zij veranderen, blijft het Hoge Licht steeds de Hogere.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/10/16

 

Verlangens Verenigen

laitman_934Vraag: Stel dat mijn vriend en ik trek hebben en ons voorbereiden om samen te gaan lunchen. Betekent dit dat wij onze verlangens verenigen? Wat betekent dat eigenlijk: verlangens verenigen?

Antwoord: Je kunt alles wat je maar wilt verenigen, maar je verlangens zullen zich niet met elkaar verbinden. Ze verbinden zich alleen als je naar één gezamenlijk doel verlangt, een hoger doel boven je ego, volgens het principe: “Wanneer mijn ziel zich in Hem zal verheugen.”

Om naar de Hoge Wereld op te stijgen, moeten twee mensen zich verenigen en een gezamenlijk verlangen creëren dat gelijk is aan de Schepper.

Uniting Desires

Dit verlangen is op hun eenwording gebouwd, als zij bereid zijn om elkaar te helpen, dit heeft een positieve invloed op de Schepper. Dan begint een mens de Schepper te beïnvloeden in dezelfde mate als de Schepper de mens beïnvloedt.

Vraag: Welke middelen reikt de Wijsheid van Kabbalah een mens aan die deze werkelijkheid wil gaan realiseren?

Antwoord: Het middel daartoe is de eigenschap van geven die wij verkrijgen als wij ons met elkaar verbinden.

Dit betekent dat er een derde eigenschap wordt gebouwd tussen twee egoïsten (ego 1 en ego 2) en de eigenschap van geven (geven 1+2). In de mate waarin zij aan elkaar geven, wenden zij zich tot de Schepper en brengen zij deze eigenschap naar Hem.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Wat Is Het Werk Tijdens De Slavernij In Egypte?

Laitman_002Vraag: Wat is de slavernij in Egypte? Hoe verschilt dat werk van het werk tijdens de spirituele uittocht uit Egypte?

Antwoord: De slavernij in Egypte is een staat waarin wij ons ervan bewust zijn dat we volkomen onderworpen zijn aan onze egoïstische verlangens. Wie heeft ze geschapen? Wie bevindt zich in dat egoïsme? De Schepper Zelf.

Dan begint ons spirituele werk in Egypte. Wij willen ons losmaken van ons egoïsme en er niet meer aan onderworpen zijn. Dit worden de zeven jaren van hongersnood in Egypte genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

Hoe Werkt De Spirituele Masach (Scherm)?

laitman_232_06Vraag: Hoe werkt de spirituele Masach?

Antwoord: Enerzijds zorgt de Masach ervoor dat het Hoge Licht ons ego niet bereikt, zodat het ego er niet mee kan werken. Dit betekent dat de Masach zorgt voor de restrictie van het verlangen en deze beperking in stand houdt en ondersteunt.

Anderzijds zorgt de Masach ervoor dat de eigenschap van geven van het Hoge Licht geleidelijk wordt afgestemd op onze verlangens, en door ons los te maken van eerdere verlangens maakt de Masach het voor ons mogelijk om nieuwe verlangens naar liefde en geven te verkrijgen.

De Masach is het belangrijkste deel van de ziel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

De Spirituele Opdracht Van Vrouwen

laitman_281_02Vraag: Is Kabbalistische vriendschap, liefde en wederzijdse verantwoordelijkheid mogelijk tussen vrouwen? Of is de diepte van onderlinge spirituele verwevenheid meer typerend voor mannen?

Antwoord: Ja, het is meer typerend voor mannen. Het is voor vrouwen veel moeilijker om vrienden te worden. Zij kunnen zich met elkaar verbinden om de mannen te helpen. Dit is hun opdracht en zo moeten zij te werk gaan.

Het is vrijwel onmogelijk voor een vrouw om een echte vriend te zijn van een andere vrouw. Maar zij kunnen zich met elkaar verbinden om het hoge Doel te bereiken, de mannen te helpen en om zich met de Schepper te verbinden, want zij hebben een specifiek doel dat zich niet tussen hen bevindt, maar boven hen.

Vraag: Wie zijn er egoïstischer, mannen of vrouwen?

Antwoord: Hun egoïsme is verschillend. Daarom kan ik niet zeggen wie er egoïstischer zijn. Voor mannen is het gemakkelijker om zich met elkaar te verbinden en voor vrouwen is het gemakkelijker om zich op het Doel te richten.

From KabTV’s Lesson in Russian 11/12/16

 

Twee Fasen In Spiritueel Werk

laitman_939_02Vraag: Wat is het werk van de Schepper? Doet de Schepper het werk voor mij?

Antwoord: Ja, het Licht van de Schepper werkt aan ons, Het verandert onze aard. Het is alleen aan ons om Hem te vragen om dit voor ons te doen.

Ons werk bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is fysiek: als wij proberen om ons te verbinden in een Ten en voor de juiste structuur zorgen om ons met elkaar te kunnen verbinden, zodat wij een veld creëren dat geschikt is voor de Schepper om in te werken.

Het tweede gedeelte is onze hulpkreet naar Hem: “Kom en creëer verbinding tussen ons. Wij hebben met elkaar alles gedaan wat in ons vermogen ligt.” Ons werk bestaat uit deze twee fasen.

From the lesson in Russian 12/28/16

 

Waarom Liefdadigheid Niet Als Geven Wordt Beschouwd

laitman_546_03Vraag: Waarom wordt liefdadigheid volgens de Wijsheid van Kabbalah niet als geven beschouwd?

Antwoord: Liefdadigheid in onze wereld is een volkomen egoïstische aangelegenheid. Een mens kan niet één goede, spirituele daad verrichten omdat we allemaal van nature absolute egoïsten zijn.

Wat we ook doen, we geven op geen enkele manier aan iemand: niet aan onze kinderen, niet aan onszelf, aan onze familie of anderen. Wij kunnen geen daden van geven verrichten omdat wij bestaan uit het verlangen om te ontvangen.

Alleen wanneer we ons volgens een bepaalde methode met elkaar gaan verbinden, komen we dichter bij het creëren van de eigenschap van geven. Maar al onze verlangens en nabijheid tot elkaar, leiden zonder eenheid tot niets, het zijn dan niet meer dan pogingen.

Als wij samen zijn, of het nu met twee mensen is of in een groep van tien mensen, als we ons dan ten volle inspannen en tegelijkertijd studeren volgens Kabbalistische Bronnen, dwingen wij het hoge Omringende Licht over ons af en dat corrigeert ons egoïsme.

WhyCharityIsnConsideredBestowal

Vraag: Kunnen we dan gevend handelen?

Antwoord: Ja, maar om dat te kunnen doen, moeten we alle adviezen en instructies van de Kabbalisten nauwkeurig opvolgen en uitvoeren. Wij moeten smeken om de invloed van de Hoge Wereld over ons, de hoge eigenschap afdwingen, want van nature zijn we absolute egoïsten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Waar Je Gedachten Zijn

Laitman_716_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 20:18: … zodat ze jullie niet kunnen leren net zoals zij allerlei gruweldaden te doen, die zij voor hun goden verrichten en dan zouden jullie zondigen tegen de Eeuwige, jullie God. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De naties van de wereld zijn de verlangens die ons naar allerlei genoegens van het materiële leven toetrekken en naar alle problemen die dit met zich meebrengt. Een mens wordt er sterk door weg getrokken.

Wij zien dat ondanks het feit dat mensen naar de Wijsheid van Kabbalah komen, waardoor zij leren hoe het kwaad in mensen vernietigd kan worden en hoe zij daardoor naar een niveau geleid worden, waarop zij vriendelijk worden en goed willen zijn voor anderen, onze wereld hen naar de andere kant trekt.

Hierin worden wij geconfronteerd met ons egoïsme. Hiertoe roept de Torah ons op.

Een mens moet naar een niveau opstijgen waarop hij alleen dat tot zich neemt wat hij voor zijn bestaan in deze wereld nodig heeft, het overige richt hij alleen op het bereiken van de Hoge Wereld.

Dit betekent niet dat we op de vloer moeten slapen, op water en brood moeten leven en een armzalig leven moeten leiden. Een mens moet zorgen voor alles wat zijn lichaam nodig heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld vijf maaltijden per dag zijn, op een veren matras slapen in plaats van op een eenvoudig matras, enz.

We moeten allereerst op een redelijke manier aan deze wensen tegemoet komen. Vervolgens komt een mens langzamerhand, in verbinding met anderen, bij de eigenschap van geven, wat hij van het leven verlangt verandert geleidelijk, zonder enige dwang.

Het maakt geen verschil wat zijn verlangens zijn! Als de intenties van een mens gericht zijn op geven aan anderen en anderen naar eenheid brengen, maakt het niet uit wat zijn lichaam nodig heeft. Geef het wat het wil, zodat de innerlijke ontwikkeling niet verstoord wordt.

Vraag: Betekent dit dat, als wij waakzaam zijn, het lichaam geleidelijk tot een staat van eenvoud komt?

Antwoord: Zeker, maar niet door middel van geloof aannames en allerlei ‘spirituele’ oefeningen, maar op een natuurlijke wijze.

Een mens is waar zijn gedachten zijn. Daardoor bereikt alles het natuurlijke, minimale niveau dat een mens nodig heeft. Zijn materiële niveau beperkt zich automatisch in overeenstemming met het niveau waarop hij zich spiritueel bevindt.

Het wordt een middelmatig niveau dat hem niet door zorgen afleidt; het is goed als hij heeft wat hij nodig heeft, maar het is ook goed als hij dat niet heeft. Het belangrijkste is: waar je gedachten zijn.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/21/16

 

Page 1 of 5312345...102030...Last »