Tag Archives: Kinderen

New Life 794 – Leven In Stamverband

New Life #794 – Leven In Stamverband

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

We worden allemaal in verbinding met elkaar geboren, maar het egoïsme wordt groter en brengt scheiding tussen ons. In plaats van verbonden te zijn vanuit ons hart, gaan we met elkaar communiceren om er beter van te worden, ten koste van anderen. In onze tijd worden mensen opgeslokt door hun werk en de verbinding en de warmte tussen ons is verloren gegaan.

De afstand tussen mensen is in de tijd van het oude Babylonië ontstaan. Daar werd het egoïsme voor het eerst onthuld, in onze tijd heeft het zich over de hele wereld verspreid.

Leven in stamverband is te vergelijken met leven in de baarmoeder, aan de borst van de moeder liggen, het is een plek waar een mens zich veilig voelt, waar hij zich nergens zorgen over hoeft te maken. Het gevoel van veiligheid bereikt een mens – via de mensen om hem heen – door de Kracht van de Natuur.

Abraham onderwees de Babyloniërs dat de positieve Kracht van de Natuur, de Schepper, wordt onthuld tussen mensen als zij zich met elkaar verbinden.

Het ego is te vergelijken met een onzichtbaar monster tussen ons, dat ons verhindert om anderen te begrijpen en te voelen.

From KabTV’s “New Life #794 – Tribalism,” 11/29/16

(Noot van de vertaler: Er wordt in deze video ook gesproken over de warmte van familie, bekenden, en de rol van de vrouw)

icon for podpress Audio: Play Now | Download

icon for podpress Video: Play Now | Download

 

Waardoor Wordt Het Geslacht Van Een Baby Bepaald?

laitman_623Vraag: Waardoor wordt het geslacht van een baby bepaald? Hoe verhoudt dit zich tot spiritualiteit?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de ziel die correctie nodig hebben.

Ik raad af om tussenbeide te komen door middel van gentechnologie om het geslacht van onze toekomstige kinderen te bepalen. Dat moeten we beslist niet doen.

Hoe dan ook, je kunt de Schepper niet voor de gek houden. Het geslacht en de eigenschappen van een kind worden door de alomvattende Kli (vat) van de ziel die één moet worden, bepaald

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

New Life 769 – Het Embryo, De Baby En De Ziel

New Life #769 – Het Embryo, De Baby En De Ziel

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Het leerproces begint bij de opvoeding van de ouders. Alles wat een vrouw tijdens haar zwangerschap leert, beïnvloedt haar embryo. Het embryo is met de hoge database verbonden, maar de druk van de buitenwereld sluit hem in. De baby neemt met zijn innerlijke zintuigen veel meer in zich op dan wij begrijpen. Wij leven allemaal om onze ziel te ontwikkelen, als een kind een speciale ziel heeft, heeft hij existentiële vragen.

Een baby wordt met onontwikkelde innerlijke zintuigen geboren en deze zintuigen moeten ontwikkeld worden. De zintuigen roepen vragen en nieuwsgierigheid op, laat het kind zich dus ontwikkelen in de richting waartoe hij zich aangetrokken voelt en leg hem niets in de weg.

Alles wat een mens tijdens zijn leven leert, brengt hem juist op een heel speciale manier dichter bij de correctie van zijn ziel. De wereld dient als een enorm grote omhulling voor de fundamentele vraag: “Waar leef ik voor?”

Wij hebben hersenen en een hart, maar niet om ons fysieke lichaam te dienen, maar om ons te helpen om de innerlijke betekenis van het leven te bereiken. Wij hebben een aangeboren verlangen om te weten waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, wat er voor onze geboorte gebeurd is en wat er na de dood is.

De antwoorden op al deze vragen bevinden zich in de spirituele dimensie, die we waarnemen als wij het verlangen om goedheid te verspreiden, ontwikkelen. De Kracht van Geven is de Kracht die ons helpt om ons natuurlijke verlangen om alles voor onszelf te willen ontvangen, achter ons te laten. Deze Kracht werkt tegengesteld, in de richting van het spirituele leven, in de richting van geven in plaats van ontvangen, van liefde in plaats van haat. De druppel spiritueel zaad, het kleine puntje dat zich kan ontwikkelen tot een verlangen om lief te hebben en te geven, bevindt zich in ons.

From KabTV’s”New Life #769 – The Embryo, The Baby And The Soul,” 9/13/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

  icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Rusland, Kinderen En Alcohol

laitman_435Vraag: Hoe moet je kinderen de juiste houding ten opzichte van alcohol bijbrengen? Ik zie niet veel nut in het verbieden van alcohol, want de leefomgeving in Rusland (advertenties, collega’s en volwassenen) draagt bij aan het feit dat kinderen, hoe dan ook, toch alcohol willen proeven. Hoe kunnen we dit aanpakken?

Antwoord: Rusland bevindt zich in een unieke situatie, want het is een speciaal deel van de alomvattende ziel van Adam. Als Rusland ermee zou beginnen om de methode van eenwording toe te passen, wat hen nader aan het hart ligt dan andere volkeren, zou dit land wakker worden en zichzelf droogleggen, het zou vervuld raken met de ontdekking van het hogere bestaan. Hoe zouden zij op een andere manier kunnen voelen dat er een reden is om deze bedwelmende staat los te laten?

 

New Life 582 – Moeder Worden

New Life 582 – Moeder Worden

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Waar komen de gevoelens die een moeder voor haar baby heeft vandaan? Waarom moet de hele familie voor de baby zorgen en welk verband bestaat er tussen moederliefde en het gebod: “Heb je vriend lief als jezelf?”

Samenvatting video (Engels)

Onze evolutie heeft als doel dat het verlangen om te genieten dat geschapen is, op het niveau van liefde en geven komt. Dit betekent dat we de eigenschap van eigenliefde en haat naar anderen overstijgen en komen tot de eigenschap: “Heb je vriend lief als jezelf.”

Dit lijkt misschien op een fantasie, maar het is de richting die de evolutie opgaat. De Natuur heeft in de moeder liefde voor haar baby geplant. Het is een soort correctie, want één ziel zorgt voor een andere ziel. De correctie is perfect als we een dergelijke liefde ontwikkelen naar vreemden toe. Moederliefde dient als voorbeeld voor ons.

In het verleden was het heel gemakkelijk voor een vrouw om voor haar baby te zorgen, want haar omgeving ondersteunde haar. In onze tijd hebben we echter met verschillende moderne moeilijkheden te maken. De familie moet een actief aandeel hebben in de zorg voor de baby. Het maakt deel uit van de correctie van hun ziel. De Natuur is als een moeder voor ons, het is een complex systeem dat ons opvoedt en onderwijst.

Een tip voor vaders: Doe alles wat je vrouw je vraagt om voor de baby te doen. Dit is een deel van de correctie van de ziel.

From KabTV’s “New Life #582 – Becoming A Mom,” 3/31/14

Video: Play Now | Download

Audio: Play Now | Download

 

Door De Ogen Van Een Baby Kijken

Laitman_197_01Vraag: Wetenschappers die 42 baby’s hebben bestudeerd, zijn tot de conclusie gekomen dat baby’s dingen zien die volwassenen niet kunnen zien.

Antwoord: Dit is niet alleen typerend voor baby’s. Ik herinner me nog dat we een keer gingen lunchen, mijn vrouw diende de maaltijd op aan iedereen die aan tafel zat en toen wees ons dochtertje van ongeveer twee jaar naar een lege stoel en vroeg ze aan haar moeder waarom zij hem niets gaf, alsof er iemand op die lege stoel zat.

Vraag: In de bovengenoemde studie verwijzen wetenschappers eveneens naar dit soort dingen. Baby’s en jonge kinderen tussen de 6 maanden en 3 jaar merken kleine ‘onbelangrijke’ dingen op waar volwassenen geen erg in hebben. Ze kunnen ook mysterieuze figuren zien.

Antwoord: Deze conclusie is op een sterke basis gefundeerd. Jonge kinderen voelen de Hoge Wereld. Een klein kind kan plotseling gaan bidden zonder dat het er iets van begrijpt, het is niet met de Schepper verbonden, niet in een religieus gezin opgevoed en heeft er nog niets over gelezen of gehoord. Maar hij voelt al dat zijn innerlijke natuur hem naar het Hoge niveau drijft, jonge kinderen hebben deze neiging totdat dit geleidelijk aan verdwijnt door de invloeden van onze wereld.

Vraag: Heeft dit verschijnsel een Kabbalistische basis?

Antwoord: Natuurlijk, de Reshimot (herinneringen) vormen de basis van de menselijke natuur en zijn natuur ontwikkelt zich gedurende enige tijd. Als een mens doorgaat met deze ontwikkeling, gaat zijn groei op een natuurlijke wijze verder tot in de spirituele wereld, maar als wij ons niet verder ontwikkelen, blijft onze natuur in een embryonale fase in ons aanwezig, dan ontwikkelen we alleen ons ego en ons lichaam. Het spirituele deel blijft in ons aanwezig.

Vraag: Kunnen we zeggen dat mensen die zich in de Wijsheid van Kabbalah verdiepen naar de staat van het kind terugkeren?

Antwoord: Dat niet alleen, zij keren naar hun embryonale fase terug en als een mens door de spirituele niveaus heengaat, heeft hij in zekere mate het gevoel dat hij zich in de buik van zijn moeder bevindt, daarna geboren wordt en zich verder ontwikkelt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/12/16

 

Over De Opvoeding Van Kinderen

laitman_547_05Vraag: Een poosje geleden zijn mijn man en ik de wijsheid van Kabbalah gaan studeren. Met kleine stapjes zijn we begonnen om dit pad te bewandelen. Al aan het begin van dit pad kregen we antwoorden op sommige vragen die ons ons hele leven al bezig houden.

We hebben drie kleine kinderen en als moeder houdt de vraag me bezig of ik in staat zal zijn om hen een aantal ware levens principes bij te brengen.

U zegt dat alleen persoonlijke ervaring de manier is om kinderen wat te leren. Hoe doe je zoiets?

Antwoord: Belast je kinderen niet met je plannen en dwing hen in geen enkel opzicht. Als ze opgroeien zullen ze zien waar je mee bezig bent en zullen ze zelf kiezen of dit wel of niet iets voor hen is.

 

Kabbalah Is Voor Het Gezin

laitman_551_0Vraag: Wat is de betekenis van het leven voor een vrouw die geen gezin en geen kinderen heeft? Kan zij de betekenis van het leven misschien ontdekken door vervulling te vinden in de maatschappij?

Antwoord: Tegenwoordig stellen de meeste vrouwen deze vraag niet vaak aan zichzelf. Het is de norm om één kind te hebben en het begrip gezin komt steeds meer op losse schroeven te staan doordat het percentage scheidingen in ontwikkelde landen nu boven de 50% ligt.

We zijn tegenwoordig steeds minder goed in staat om een gezin te onderhouden en voor de kinderen te zorgen. Tegelijkertijd heeft een vrouw nog steeds het moederinstinct en het verlangen om kinderen te hebben, hoewel er volgens de statistieken niet zoveel vrouwen meer zijn die dit voelen. Bovendien, als de staat vrouwen niet meer zou aanmoedigen om kinderen te krijgen, zouden er nog minder kinderen zijn.

Ik denk dat niet meer dan 30% van de bevolking het verlangen heeft om kinderen te krijgen. De rest krijgt ze ‘automatisch’ onder de invloed van de sociale druk die ontstaat door de aanname dat het tijd wordt dat ook ik trouw als iedereen kinderen heeft en ik nog niet.

Volgens de wijsheid van Kabbalah moet een mens zich op een normale wijze ontwikkelen: huisvader zijn, kinderen hebben en voor zijn gezin zorgen. Juist vanuit dit framework moet hij spiritueel groeien omdat hij de methode leert van de ware vervulling van alles wat er in deze wereld gegeven wordt.

Vraag: Leidt de wijsheid van Kabbalah niet tot eenzaamheid?

Antwoord: Integendeel, volgens de wijsheid van Kabbalah moet een man getrouwd zijn, kinderen hebben, werken en voor zijn gezin zorgen. De Kabbalistische methode leert hem hoe hij zijn gezin op de juiste manier kan onderhouden en in zijn gezin vele jaren lang vreugde en geluk kan ervaren.

De wijsheid van Kabbalah vertelt ons hoe de wereld zich ontwikkelt en wat door de Natuur bepaald wordt, hoe wij alles op de juiste wijze moeten vervullen, gebruiken en regelen, en ons leven op geen enkele wijze moeten vervormen.

From the Kabbalah Lesson 9/20/15

 

Autisme – Een Index Om De Maatschappij Te Onderzoeken

laitman_600_02Autistische kinderen zijn als lakmoespapier om de maatschappij en de ouders mee te testen. Wij zijn echter niet bereid om deze kinderen te accepteren omdat wij niet flexibel zijn als het om ons sociale bewustzijn gaat. In feite hebben we dat bewustzijn helemaal niet.

Op de doorsnee scholen van deze tijd is de leraar gericht op het werken met ‘gewone’ kinderen en de rest interesseert hem niet, hij of zij heeft geen behoefte aan autistische kinderen in de klas.

Zeker, er zijn leraren die op een warme manier omgaan met zulke kinderen, maar helaas zijn het er maar heel weinig.

Deze kinderen zijn echter doorgaans heel verbonden met anderen en vol vertrouwen, heel verbonden met degenen die hen nabij zijn. Je weet wat je aan hen hebt, in hun gedrag bestaan geen slechte intenties of gedachten. Daarom stimuleren zij een eerlijke houding in de mensen om hen heen.

From KabTV’s “The Last Generation” 7/09/15

 

Een Incubator Voor Jonge Paren

Dr. Michael LaitmanHet is onmogelijk om de verborgen motieven voor de moderne trends te negeren, de ideologische component van het grote menselijke kwaad dat weigert om terug te keren naar de juiste koers van de natuur. De wereldleiders hebben geen gezinnen of nageslacht nodig. Ze zijn niet geïnteresseerd in de groei van de wereldbevolking en hebben geen behoefte aan miljarden mensen “extra”.

Dus dan wordt er een beleid voor de beperking van de wereldbevolking voor de volgende generatie uitgewerkt. De elite over de hele wereld ziet de daling van de wereldbevolking niet als een probleem, zelfs niet als deze tot 50 procent wordt verminderd of zelfs tot 80 à 90 procent wordt gereduceerd. De tien procent die overblijft kan zich van voldoende levensbehoeften voorzien. Het menselijk ego is klaar om de instelling van het huwelijk op te heffen en men laat zich daarbij leiden door de media, onderwijs, cultuur, enzovoort. Deze methoden zijn succesvol bij het verspreiden van een nieuwe wereldorde op grote schaal.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij een sterke oppositie zullen ondervinden als we gaan praten over de correctie van de mens, te beginnen met het herstel van het gezin, met inbegrip van de rol van het gezin bij het krijgen van kinderen. Velen zullen een poging doen om ons tegen te houden.

Ik hoop nog steeds dat de vijandige benadering die heeft geleid tot een respectloze houding ten opzichte van het gezin en alles wat daarmee samenhangt, een voorbijgaand fenomeen is. Immers, de groeiende crisis heeft ook een pijnlijke invloed op de elite die deze trend achter de schermen in handen heeft. Dan zal men gaan voelen dat hun benadering moet veranderen.

Op het ogenblik beoordeelt men de ondersteuning van deze trend gunstig, zodat er zo weinig mogelijk gezinnen en kinderen zullen zijn en de wereldbevolking zo spoedig mogelijk zal afnemen. Maar op termijn, als de crisis ook hen bereikt, zullen zij van mening veranderen. Als we over de staat Israël spreken, staat ons echter niets in de weg. Er zijn geen hindernissen en er is openlijk geen negatieve houding. Wij moeten natuurlijk handelen waar wij de kans krijgen.

Ten aanzien van deze kwestie zullen we niet met weerstand geconfronteerd worden. Een deel van de natie gelooft in de waarden van de familie, dit vloeit voort uit gewoonte of een traditionele benadering. We herinneren ons het ouderlijk huis waar alle familieleden onder hetzelfde dak bij elkaar kwamen en wij waarderen dat ook. Wij herinneren ons de buurt, de vrienden uit onze kindertijd en dit alles is een goede basis voor dit onderwerp.

Wij moeten die traditie, die nog niet vergeten is, herstellen en weer deel laten uitmaken van onze cultuur. Pas het toe in de kunst om het concept gezin weer tot leven te brengen. Ik stel voor dat het een soort nationale missie wordt die gaat leiden tot verschillende manieren om deze traditie te ondersteunen, door via kunst, films, boeken of verhalen de waarde van saamhorigheid, liefde en een goed ouderschap te benadrukken. We moeten mensen de schoonheid van familie relaties laten zien waardoor aan iedereen een sterke ondersteuning wordt meegegeven. We moeten deze kwestie zelfbewust aan de regering presenteren, die niet genoeg steun geeft aan jonge paren met betrekking tot huisvesting, zwangerschapsverlof, dagopvang, financiële voordelen, enzovoort. Dit probleem moet een kwestie van nationaal belang worden en moet worden beschouwd als een algemeen nationaal probleem. Wij moeten iedere man en vrouw aanmoedigen om mee te doen met deze missie.

We moeten voorbeelden laten zien van succesvolle paren en Tv-programma’s produceren die dit onderwerp belangrijk maken en informatie verstrekken over deze kwestie. Wij moeten clubs oprichten waar ouders en kinderen samen tijd kunnen doorbrengen en hen aanmoedigen om het weekend buiten in de natuur door te brengen. Het is vooral belangrijk om moeders te helpen op wie de grootste last rust in de eerste jaren van zorg voor de jonge kinderen.

De maatschappij, de staat en de overheid moeten het probleem van algemene steun als een nationaal project zien en rekening houden met alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Zo presenteren we een goed voorbeeld voor de hele wereld waar nu de tegenovergestelde trend duidelijk zichtbaar is

Ik zie hierin niet alleen de correctie van het gezin, maar de correctie van de hele wereld. Op deze manier kunnen we goede familie relaties implementeren waardoor jongeren leren voor elk aspect van het leven. Het embryo wordt omringd door zijn moeder. De baby ligt in een wieg. De peuter wordt omringd door familieleden. Het jonge kind heeft ook nog de ondersteunende omgeving van de kleuterschool en de school. Een jong stel moet dus worden omgeven door een ondersteunende sfeer die hen kracht geeft en hen helpt door middel van speciale toewijding, zelfs meer nog dan tijdens de kindertijd. Dit is immers een moeilijke situatie en elke gezin heeft zijn eigen specifieke problemen.

Ten eerste moeten we een speciale omgeving creëren door te zorgen voor jonge mensen en jonge paren en hen educatie aanbieden. Als we deze richting niet opgaan, zal de situatie verder verslechteren tot er zo weinig mensen zullen overblijven dat wij de natie niet zullen kunnen handhaven en de onderlinge verbinding niet in stand kunnen houden.

Met andere woorden, het onderwerp gezin en familie heeft veel aandacht nodig met betrekking tot de staatsveiligheid, wij moeten de nieuwe mondiale trends ten aanzien van deze kwestie niet volgen. We moeten begrijpen dat wij ons in een bijzondere situatie bevinden, dus onverschilligheid, gebrek aan respect en een beleid van de kant van de overheid dat opzettelijk tot destructie leidt, is eenvoudigweg onaanvaardbaar en leidt tot een heel gevaarlijke situatie.

From the program “A New Life” 7/22/14

 

Page 1 of 812345...Last »