Tag Archives: Kabbalah

Kabbalah is de methode om de Schepper te onthullen

laitman_563Vraag: Wie heeft de wijsheid die wij bestuderen “Kabbalah” genoemd? Verwijst dit woord naar de tijd waarin Het Boek De Zohar is geschreven?

Antwoord: Het woord Kabbalah komt voor het eerst in een boek van Abraham voor. Het betekent ontvangen, want de belangrijkste eigenschap van de geschapen materie is ontvangen. De Wijsheid van Kabbalah bedoelt daarmee een specifieke eigenschap, namelijk het ontvangen van de onthulling van de Schepper.

Vraag: Betekent dit dat termen als “de wetenschap van Kabbalah” en “de Wijsheid van Kabbalah” al in de periode van de Eerste Tempel bekend waren?

Antwoord: Nog veel eerder, ongeveer 1500 jaar voor de bouw van de Eerste Tempel. En of het daarvoor ook zo was, kan ik niet met zekerheid zeggen.

Verder is het zo dat er veel boeken uit de periode tussen Adam en Abraham verloren zijn geraakt. Wij hebben ze niet nodig, daarom zijn ze langzamerhand verdwenen. Wij kennen de boeken die door Abraham, Isaak en Jacob zijn geschreven niet, op één uitzondering na: Sefer Yetzirah (het Boek van de Schepping) van Abraham. Rambam (Maimonides) schrijft dat Abraham veel boeken heeft geschreven, wij weten echter niet waar ze zijn.

Vraag: Is Kabbalah een methode of een boek?

Antwoord: Kabbalah is de methode voor de onthulling van de Schepper. De Torah – van het woord “Ohr – Lichtis de kennis van het Hoge Licht. En de overige boeken: de Mishna, de Talmoed, en andere heilige geschriften, zijn een aanvulling op de Torah, commentaren, etc. Het Boek De Zohar is ook een commentaar op de Torah.

Al deze boeken worden samen de Torah genoemd, namelijk de instructie voor het onthullen van het Hoge Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/4/17

Religies rondom de Wijsheid van Kabbalah

Laitman_115Vraag: In Wikipedia staat dat “Kabbalah (Hebreeuws: קַבָּלָה‎; letterlijk: parallel, overeenkomend of ontvangen traditie) een esoterische methode is, een discipline, een denkwijze die uit het jodendom afkomstig is.” Wat kunt u erover zeggen?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die door mensen onderwezen wordt die de Hoge Wereld voelen en bereikt hebben met de hulp van speciaal innerlijk werk, niet door mystieke handelingen. Zij leren en onderzoeken wetten van de hoge structuur, van alle hoge krachten die om ons heen bestaan en voor ons nu niet voelbaar zijn, maar door Kabbalisten onthuld zijn.

Deze krachten worden “hoog” genoemd omdat zij zich op het gebied van geven bevinden, het zijn krachten met de eigenschap van geven – niet de eigenschap van ontvangen – daarom definiëren we ze op deze manier en leggen wij dit uit.

Er is niets religieus, mystieks of esoterisch aan de Wijsheid van Kabbalah. Het is zuiver een wetenschap. Zo werd Kabbalah ook beschreven door de oude filosofen die deze Wijsheid van Kabbalisten in het oude Israël leerden. Wetenschappers uit de middeleeuwen tot aan de huidige tijd schreven er dan ook op deze manier over.

Kabbalah is niet met het Jodendom verbonden. Het Jodendom ontstond veel later, het kwam uit de Wijsheid van Kabbalah voort en het werd de basis voor handelingen die nu in onze wereld gebruikelijk zijn.

Mensen die zich in onze wereld wilden richten op een relatie met de Schepper en daartoe besloten, haalden beschrijvingen uit de Wijsheid van Kabbalah, vatten ze als iets uiterlijks op en maakten daar hun geloof van. Op deze manier werd spiritueel onderricht, dat via het ego overgebracht werd, de basis voor het jodendom en voor andere religies.

Opmerking: In Wikipedia staat dat de Wijsheid van Kabbalah in de 12e en 13e eeuw ontstond.

Antwoord: Ook dat klopt niet. De Wijsheid van Kabbalah ontstond ongeveer 5.777 jaar geleden. Wij duiden dit als het Joodse Nieuwjaar.

De komst van Adam en de onthulling van de natuurwetten die hij ontdekte, symboliseren de geboorte van de Wijsheid van Kabbalah. Vanaf dat moment beginnen wij te tellen.

De verspreiding van de Wijsheid van Kabbalah is in de 12e eeuw begonnen en zette zich voort tot in de 14e eeuw, van mond tot mond, voor iedereen.

Het enige wat juist vermeld wordt in Wikipedia is, dat de ontdekking van de Wijsheid van Kabbalah vooral in de 14e eeuw plaatsvond. De rest is verzonnen. De Wijsheid van Kabbalah is geen filosofie, geen mystiek, geen religie en geen joodse leer. Hierover bestaat grote verwarring, ook bij de religieuze joden die de Wijsheid van Kabbalah beschouwen als een deel van hun religie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17 with English translation.

 

 

De Mens En De Schepper Zijn Partners

laitman_571_03Vraag: Komt het door de keuzes die ik maak dat ik systematisch faal in het vinden van een baan en ook in mijn huwelijk faal, of is dit van tevoren door de Hogere Machten bepaald ?

Antwoord: Je moet proberen om alles te doen wat in je vermogen ligt om je situatie te verbeteren, tegelijkertijd moet je echter begrijpen dat alles van de Hoge Kracht afhangt. Dit betekent dat je moet geloven dat alles van dezelfde Kracht komt, tegelijkertijd span je je van jouw kant in voor correctie. Zo worden jij en de Schepper partners en bepalen jullie samen je pad.

Vraag: Wat moet ik doen als ik niet geïnteresseerd ben in het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah, maar het leven me de ene klap na de andere bezorgt en me naar de studie leidt?

Antwoord: Wees er dankbaar voor, want als de tegenslagen die het leven je brengt er niet zouden zijn, zou je de wijsheid van Kabbalah niet hebben gevonden. Je beoordeelt je staat op een heel goede manier. Er zijn mensen die Kabbalah studeren en een hekel hebben aan zowel de studie als aan de Kabbalisten, ze voelen zich echter verplicht om door te gaan met de studie. Later, begrijpen ze op een dieper niveau hoe groot de schat is die zij hebben ontvangen en waarom de Hogere Krachten hen ertoe noodzaken om te blijven studeren, de studie verandert hen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Voorspelling Voor De Wereld Economie

Dr. Michael LaitmanOpinie (M. Khazin): “In 2014 werd de groei van het Amerikaanse BBP bekendgemaakt, de cijfers waren echter overdreven.”

“Om een constante economische groei op lange termijn te waarborgen, is het noodzakelijk dat de vraag naar het eind-product (vraag van de huishoudens) toeneemt. Het tegendeel is echter het geval.”

“Alle hoop om de crisis een halt toe te roepen, is tevergeefs, in 2015 zal de Amerikaanse beursbubbel instorten. De crisis zal, net zoals in september 2008, beginnen met een scherpe daling van de datafeeds van de voorraadgegevens, de stabiliteit van het bancaire stelsel wordt twijfelachtig en de activa zullen in waarde dalen, terwijl de passiva (obligaties) zullen blijven bestaan.”

“Verdere opties:

  1. De ISIL zal het Saoedi-Arabische regime ten val brengen en zal beginnen met een gezamenlijke ‘Sunni campagne’ tegen Israël. Tegenslagen voor de huishoudens, de reële sector en de rol van de dollar, zullen sterk toenemen. De VS zal in een staat van sociale en politieke chaos terechtkomen.
  2. De VS en het hele mondiale bankwezen zullen failliet gaan en er zal nergens hulp vandaan komen
  3. De financiële elite zal beginnen met een massa-emissie van de dollar om het financiële stelsel te redden. Het belangrijkste gevolg voor de economie zal bestaan uit het faillissement van ondernemingen.”

‘De ondergang van het WTO zal een klap toedienen aan de EU, China, Japan en Korea die veel hightech producten verkopen in de VS. Elitaire pro-Amerikanen hebben de macht in deze landen. De vernietiging van de belangrijkste bron van inkomsten die verbonden is met de VS en de dollar, zal desastreuze gevolgen hebben voor de elite.”

“Contra elitairen die zich naar hun kantoor haasten, zullen zich focussen op de nationale onafhankelijkheid die zich vervolgens zal ontwikkelen tot nationalisme en anti-Amerikanisme. Deze processen zullen het verloop van de gebeurtenissen nog meer bepalen dan de huidige economische crisis.”

“De financiële elite zal de verantwoordelijkheid voor de crisis niet kunnen aanvaarden, dit zal vervolgens een ‘force majeure’ creëren: men zal namelijk in de ontwikkelde landen en in het Midden-Oosten gebruik maken van de Islam.”

“Er zijn drie benaderingen ten opzichte van de wereldorde mogelijk: bevredigend, enigszins bevredigend (dan is er hervorming nodig) en onbevredigend (volledige verwijdering). De Politieke Islam accepteert geen compromissen maar is bereid om tot het einde toe te vechten voor de vernietiging van de huidige wereldorde bij gebrek aan een positief programma.”

“Tegelijkertijd vergroot de wereldwijde economische crisis het verlangen van mensen naar gerechtigheid, vooral onder degenen die onder de crisis lijden. En het lijkt alsof tegenwoordig de enige kracht die de wereld iets te bieden heeft de politieke Islam is. Daarom staat ons in 2015 wereldwijd een dramatische toename van de invloed van de politieke Islam te wachten, vooral in het Midden-Oosten en in de Europese Unie.”

Mijn commentaar: Dit beeld is incompleet omdat de auteur geen rekening houdt met het doel van de menselijke ontwikkeling, de groei naar het niveau van affiniteit met de Schepper in de wens om te geven en lief te hebben. De Natuur zal ons naar nog meer lijden dirigeren totdat we beseffen dat er geen uitweg is, dat we onze egoïstische aard wel moeten wijzigen in een altruïstische aard om te kunnen overleven.

De realisatie hiervan is afhankelijk van de verspreiding en implementatie van Kabbalah – de methode van de correctie van onze natuur – onder het volk Israël en daarna over de hele wereld. Anders zullen we opnieuw een periode van lijden meemaken en opnieuw, decennia lang, voor dezelfde keuze komen te staan .

 

Het Magische Theater

laitman_284_03Vraag: Kunnen we zeggen dat de wijsheid van Kabbalah speciale, bovennatuurlijke krachten bevat?

Antwoord: Er bestaat niets bovennatuurlijks. Kabbalah is de wetenschap die aan iemand uitlegt hoe hij zich moet gedragen in de huidige realiteit en hoe hij tijdens dit leven de hemel kan bereiken.

Kabbalistische boeken hebben niets te maken met magie. Ja, ze worden ’heilig’ genoemd omdat ik kan leren hoe ik met behulp daarvan ‘heilig’ kan worden. Met andere woorden: ik kan leren geven, leren hoe ik de naaste lief moet hebben en hoe ik goed kan doen.

Vraag: Kan ik de Kabbalistische boeken gebruiken voor iets wat slecht is? Sommige mensen voeren speciale rituelen uit die gericht zijn tegen een bepaalde persoon.

Antwoord: Dat is niet meer dan een spel. Psychologisch gezien heeft het misschien enige invloed, maar het is niet meer dan dat.

Een Kabbalist die in zijn eigen kracht staat, kan niemand ooit schade toebrengen. Hij staat immers dicht bij de Schepper, het kwaad komt ‘per definitie’ niet van hem.

Anderzijds komen er situaties voor waarin een Kabbalist goed kan doen door mensen te beschermen via het neutraliseren van een grote boosdoener die enorm grote schade aan mensen toebrengt.

Over het geheel genomen moet ik leren om een drager van het goede te zijn, om een gever te worden. Alleen dan handel ik zeker voor het gemeenschappelijke goed en dus ook ten voordele van mezelf.

From KabTV’s “A New Life” 1/18/15

 

De 72 Recepten Voor Een Prachtige Bestemming

Dr. Michael LaitmanVraag: Er wordt heel wat reclame gemaakt voor het gebruik van de heilige Namen van de Schepper met de bedoeling om ons lot te veranderen. Volgens Kabbalah bestaan er 72 heilige Namen voor de Schepper, die allemaal een speciale kracht bezitten en iemand in een bepaald opzicht kunnen helpen.

Er heeft zich hier omheen een hele industrie ontwikkeld, tot en met de productie van allerlei decoraties en voorwerpen. Wat zit daar achter? Wat is het geheim van de 72 Namen van de Schepper waarover de wijsheid van Kabbalah spreekt?

Antwoord: Een heilige Naam is een recept waarmee je op een nauwkeurige manier een spirituele handeling kunt uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld een recept voor een taart, volgens dat recept kan je net zo’n taart bakken als je moeder vroeger deed toen je nog een kind was. En als je ervan proeft, merk je dat het inderdaad dezelfde taart is.

De 72 heilige Namen zijn een recept waarmee we onze taart bakken. Ze geven ons instructies over hoe we op de correcte manier, via de juiste weg, vorderen naar dezelfde bestemming, naar hetzelfde doel dat we moeten bereiken. We moeten de hoogste klas van deze school bereiken, of we het nu willen of niet, en alle examens doen om ons diploma te halen. Alleen dan zijn we voor het leven gereed.

Als je alle ingrediënten van het recept die in de 72 Namen zijn opgenomen neemt en de vermelde handelingen uitvoert, zul je een staat bereiken waarin het mogelijk wordt om je lot bepalen. Dit recept is van jou en de componenten bevinden zich in je.

Het verwijst naar verschillende eigenschappen die je hebt en die met elkaar moeten worden verbonden zodat je een prachtige taart krijgt die jouw naam draagt. Dit wordt het resultaat van je tien jaar studie.

Vraag: Betekent dit dat ik mijn mentale krachten en mijn innerlijke eigenschappen gebruik, ze op de een of andere manier klaarmaak en er een baksel van maak waaruit een prachtige taart ontstaat die mijn naam draagt?

Antwoord: Tenslotte komt er een nieuw mens uit de oven en dit is je kans om je lot te bepalen.

Vraag: Maar als ik geen recept heb en niet weet welke ingrediënten ik moet gebruiken en hoe ik de cake goed kan klaarmaken, is de cake die er uit ontstaat dan oneetbaar?

Antwoord: Helaas en dit zien we tegenwoordig. Als we nu leven zonder na te denken en zonder te weten wat het doel is, leidt ons leven tot niets goeds.

De wijsheid van Kabbalah bestaat niet alleen uit de 72 Namen maar ook uit veel raadgevingen, formules en andere voorwaarden waaraan men zich op elk niveau van de vooruitgang moet houden. Deze wijsheid deelt ons mede wat we moeten vrezen, waar we ons van afzijdig moeten houden en anderzijds waar we dichterbij moeten komen en wat we moeten vervullen

Een mens gaat door het hele curriculum heen zoals in de verschillende klassen op school waar men over veel verschillende onderwerpen iets leert. Geleidelijk aan voegen deze onderwerpen zich samen, vormen ze een mens en kan hij dingen gaan begrijpen, zien en weten. Hij gaat zijn weg vinden in biologie, geografie en geschiedenis en geleidelijk aan voegen al deze onderwerpen zich samen en helpen ze hem om de natuur te begrijpen. Dan wordt hij voorbereid om het in het algemeen en globaal te studeren.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Wie Is Een Kabbalist?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom houden Kabbalisten vol dat de wijsheid van Kabbalah een wetenschap is, namelijk een studie die gebaseerd is op feiten en bewijzen?

Antwoord: Een Kabbalist brengt geen veranderingen aan in de uiterlijke omstandigheden, zoals een wetenschapper dat doet, hij verandert echter zijn innerlijke eigenschappen en bestudeert zijn innerlijke veranderende perceptie van de wereld.

Een wetenschapper bestudeert de minerale, vegetatieve en animale natuur, terwijl een Kabbalist de natuur bestudeert op het niveau van de mens, Adam, afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘Domeh’- gelijkend op de Schepper, zoals er geschreven staat: de Schepper schiep de mens naar Zijn Beeld en Gelijkenis.

Dus als wij de mens bestuderen zoals de wijsheid van Kabbalah het ons aanreikt, leren we over de Schepper door onszelf te bestuderen, het resultaat daarvan is dat wij onszelf veranderen totdat wij aan Hem gelijk worden.

Zo bereiken we de Gedachte, het Plan en het ultieme Doel van de Schepping, de wereld wordt duidelijker en hanteerbaar …

 

De Religie Van Liefde

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, uit het artikel “Arvut (Verantwoordelijkheid voor Elkaar)”: Rabbi Elazar, de zoon van Rashbi (Rabbi Shimon Bar Yochai), gaat zelfs nog verder op dit concept in. Het is niet genoeg voor hem dat allen uit Israël voor elkaar verantwoordelijk zijn, maar de hele wereld maakt deel uit van deze Arvut. Hierover is inderdaad geen verschil van mening, want iedereen is het ermee eens dat het aanvankelijk voldoende is om met één natie te beginnen die de Torah uitvoert voor het begin van de correctie van de wereld. Het was niet mogelijk om met alle naties tegelijk te beginnen.

Dus de implementatie van de Torah wordt de ‘correctie van de wereld’ genoemd, bedoeld om iedereen van haat naar liefde te brengen. Zoals er in het artikel van Baal HaSulam “The Essence of Religion and its Purpose” (De Essentie van Religie en het Doel ervan) geschreven staat: De ware ‘religie’ is de wijsheid van Kabbalah en het doel daarvan is om de wereld naar liefde te leiden. Het belangrijkste gebod van de Torah is: “Heb je naaste lief als jezelf.” Meer bestaat er niet.

Maar na de verwoesting van de Tempel en de breuk met de waarheid ten gevolge van verborgenheid en onzuiverheid, begonnen er allerlei religies te ontstaan, volgens de huidige betekenis van het woord. Ze kwamen voort uit de wijsheid van Kabbalah en Kabbalah is de allesomvattende ‘religie’ van de hele wereld. Men bouwde een egoïstische relatie met de Schepper en het leven toen men de grondslag legde voor geef en neem: “Laten we op de een of andere manier het paradijs zien te verdienen in de komende wereld.”

Dit behoort geenszins tot de waarheid die wij dienen te ontdekken in het hier en nu, zoals er geschreven staat: “Je zult je wereld tijdens je leven zien.”Volgens de definitie is de wijsheid van Kabbalah de ontdekking van de Schepper door de schepselen in deze wereld. Er wordt dus niet van ons gevraagd om ergens in te geloven of rituelen uit te voeren, om fysieke handelingen te verrichten om na de dood van het animale lichaam een soort beloning te krijgen. De ‘komende wereld’ is Bina, geven en liefde, waarin de intentie aanwezig is die gericht is op geven ten behoeve van anderen. Ben je hiertoe bereid? Wil je een dergelijke toekomst bereiken tijdens dit leven?

We moeten een verschil maken tussen ware ‘religie’ – de wijsheid van Kabbalah – en de gangbare religies; tussen de werkelijke daad van liefde voor anderen – het ene en enige gebod – en allerlei handelingen die de mens voor zichzelf bedenkt in de hoop om een beloning te ontvangen na de dood van zijn lichaam. In het algemeen veroorzaken religies, overtuigingen en allerlei systemen, een scheiding tussen mensen en ontstaat er onderlinge haat, dit in tegenstelling tot de wijsheid van Kabbalah die spreekt over eenheid boven alle verschillen uit.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 6/4/12, “The Arvut (Mutual Guarantee)”

 

Een Generatie Zoekers

Dr. Michael LaitmanEr komen heel wat vragen in een mens op: hoe hij moet handelen, werken en zijn ontwikkeling versnellen, dat wil zeggen: de onthulling van de Schepper. Het enige waarvoor een mens in deze wereld leeft, is het onthullen van de Schepper, de Kracht die de totale realiteit en ons deel daarin bestuurt.

Om zover te komen, volgen we de raad van mensen op die dit proces al meegemaakt hebben en de onthulling van de Schepper bereikt hebben. Daarom bestuderen we de wijsheid van Kabbalah, per definitie de methode om de Schepper te onthullen aan de schepselen op deze aarde. Alles wat wij te doen hebben is wat Kabbalisten zeggen vervullen en implementeren.

Natuurlijk is de raad van een Kabbalist die dichter bij onze tijd staat nuttiger, omdat hij ons beter begrijpt en hij dezelfde stijl van leven heeft als onze tijdgenoten.

Zo beginnen we het systeem te bestuderen dat niet alleen het systeem van verborgenheid tussen de Schepper en ons bevat, maar ook het systeem waar de Kabbalisten in aanwezig zijn, zij die de Schepper hebben bereikt. Zij hebben de Schepper tijdens hun leven in deze wereld onthuld, zij hebben de verborgenheid dus kunnen wegnemen.

Zij zijn niet meer in deze wereld, maar de vruchten van hun werk zijn niet verloren gegaan, door er gebruik van te maken, kunnen we een speciaal zintuig ontwikkelen en inzichten die boven onze gewone fysieke zintuigen en ons denken uitgaan.

Onze fysieke waarneming van de wereld is zelfs nog beperkter dan die van dieren. Alle dieren kunnen drie dagen van tevoren voelen dat er een tsunami komt, dan vluchten zij de bergen in. Alleen de mens voelt niets aan. We voelen zelfs de natuur niet en staan er het verste vanaf als we het met de dieren vergelijken. Het gaat echter niet over het bestaan van het fysieke lichaam maar over onze houding naar de Hogere Kracht.

Het verlangen om de Hogere Kracht te bereiken, ontwaakt alleen in de mens en zelfs niet in iedereen. Maar in elke generatie zijn er, sinds het bestaan van de mensheid, mensen waarin een sterke behoefte om de Schepper te onthullen ontwaakt en zij vervullen dit verlangen.

Naast de onthulling van de Schepper laten zij voor ons ook hun geschriften na in de vorm van boeken, brieven en artikelen. Een ieder schrijft in zijn eigen stijl over de wijze waarop de verhulling, het systeem van verborgenheid, weggenomen wordt en hoe we het systeem kunnen gebruiken.

De onthulling vindt namelijk niet meteen plaats en niet in al zijn volheid, maar geleidelijk aan. Daarom moeten we bepaalde handelingen verrichten en ervaren. Kabbalisten vertellen ons hoe we elkaar kunnen helpen, mensen in onze generatie met hetzelfde grote verlangen naar de onthulling van de Schepper.

Er zijn vele generaties Kabbalisten geweest sinds de eerste mens – Adam – die de eerste Kabbalist was die de Schepper heeft bereikt en de verborgenheid weg kon nemen. Wij kunnen gebruik maken van hun gedachtegoed en naast hun geschriften kunnen we ook van hun hulp gebruik maken.

Als we een systeem binnengaan waarin de Schepper – onzichtbaar – aanwezig is, kunnen wij de hulp van Kabbalisten gebruiken die de onthulling van Hem al bereikt hebben. Zij zijn actief werkzaam in dit systeem en ondersteunen het – op een bepaald niveau van onthulling, van spiritualiteit – door het dichterbij ons te brengen en ons te helpen om erin opgenomen te worden.

Wij hebben alleen de gevoeligheid en het inzicht nodig om dit systeem te onthullen zodat wij het op een juiste manier kunnen gebruiken met de hulp van de Kabbalisten.

We moeten in deze wereld ook al hun adviezen opvolgen, Er zijn in onze generatie veel mensen die de Schepper willen onthullen. We leven in een speciale tijd waarin er toestemming is om de wijsheid van Kabbalah aan iedereen te onthullen. Een ieder die de Schepper wil onthullen, kan komen en Hem ontdekken.

Wij hebben dus een unieke kans. Als wij ons met elkaar verbinden bij onze zoektocht naar de Schepper, kunnen we dat vergelijken met samen op zoek gaan naar iemand die in een bos verdwaald is. We kunnen allemaal samen naar buiten gaan, met een grote groep mensen, en het hele bos doorzoeken. Iedereen kan overal naartoe gaan en roepen: “Hé, waar ben je??!”en door zo elkaar te helpen, zullen we uiteindelijk degene die verdwaald is vinden.

Zo kunnen we ook samen op zoek gaan naar de Schepper. Een collectieve zoektocht is veel gemakkelijker dan individueel gaan zoeken. Eigenlijk is het niet eens mogelijk om de Schepper alleen te vinden, maar samen zal het lukken, vlug en gemakkelijk.

From the program “A New Life” 10/05/14

De Mensheid Op De Drempel Van Een Scheiding

Dr. Michael LaitmanDe gehele methode waar de Torah over spreekt, vanaf de eerste Adam (mens) tot aan de intocht in het land Israël, is het proces van een groep Kabbalisten die het kwaad in de groep ontdekken terwijl zij werken aan hun onderlinge spirituele verbinding. Vanaf dat moment wordt er alleen maar goed ontdekt.

De ontdekking van het kwaad bestaat uit alle vormen van haat waardoor mensen van elkaar afgescheiden worden, het wordt ontdekt in de mate waarin zij zich met elkaar willen verbinden. Als de hele mensheid zich echter zou willen verbinden, in plaats van ruzie te maken over allerlei onnozele zaken, is het niet nodig om het kwaad te ontdekken. Al hun kwaad is te vinden in het volk Israël. Daarom kunnen de naties van de wereld dit kwaad zelf niet corrigeren. Zij doen dit met behulp van het volk Israël en zij bereiken de correctie ineens.

Als zij het werkelijke kwaad in zichzelf zouden ontdekken op het moment dat zij zich met elkaar zouden verbinden, zou de wereld ten onder gaan in kwaad. Zij zouden elkaar werkelijk tot op het bot verslinden. Daarom is het werk van verbinding alleen aan het volk Israël gegeven, het ‘halsstarrige volk’ genaamd.

Het volk Israël doet het correctiewerk en zij transformeren zichzelf tot een soort ‘lijm’ die de hele mensheid kan verbinden. Zij werken samen met de naties van de wereld, maar de neiging tot het kwaad van de laatstgenoemden wordt in dit werk niet onthuld.

We hebben het over een interessant concept. De neiging tot het kwaad wordt vooral ontdekt als mensen zich met elkaar willen verbinden en daarmee moeten we aan het werk gaan. Alle gebeurtenissen in de woestijn die in de Torah beschreven worden, gaan hierover. Anders gezegd, het zijn de stadia van de onthulling van het ego dat geleidelijk ontdekt wordt en gecorrigeerd. Het lijkt alsof de kinderen Israëls fouten maakten, overtredingen begingen en de geboden van de Schepper schonden. Maar juist op die manier corrigeerden zij zichzelf en bereidden ze zich voor op de intocht in het land Israël.

Nadat zij het land Israël binnengetrokken waren, moesten zij het nog veroveren, maar dit was al een ander soort oorlog, het ging over de verovering van de naties in het land Israël: het aanwenden van het ego door middel van de kracht van geven, die kracht hadden zij vóór deze gebeurtenissen verkregen. In onze tijd is het echter nodig om heel het menselijk ego te corrigeren, om de hele wereld te veroveren door middel van de kracht van geven. Voor de naties van de wereld is het niet noodzakelijk om met hun neiging tot het kwaad te vechten.

De gehele Torah spreekt over de ontdekking van het kwaad dat onthuld wordt met behulp van de neiging om te verbinden. Het is te vergelijken met een jong stel dat allerlei conflicten meemaakt als zij hun gezamenlijke leven proberen op te bouwen. Ze hebben steeds meer met elkaar te maken, ze delen de keuken, hun slaapkamer, de woonkamer, huishoudelijk werk, werk buitenshuis, hun gezamenlijke bankrekening en hun vrije tijd.

In een eerder stadium ontmoetten ze elkaar af en toe en dat verplichtte hen tot niets. Nu hebben ze ineens allerlei redenen om zich met elkaar te verbinden en zo wordt de neiging tot het kwaad in hen onthuld.

De hele wereld voelt zich nu als dit pas getrouwde paar, dus er is een methode nodig, de wijsheid van verbinding en dat is de wijsheid van Kabbalah. Deze methode is overal nodig, er is in onze tijd geen andere mogelijkheid om verbinding te bereiken.

Waarom zijn mensen er tegenwoordig niet aan toe om zich met elkaar te verbinden? Waarom zijn er zoveel scheidingen? Omdat niet alleen het ego aan het licht komt maar ook de werkelijke neiging tot het kwaad. Dit gebeurt omdat de mensheid nu over de hele wereld en op alle niveaus met elkaar verbonden moet worden. Daarom is het nu voor iedereen noodzakelijk om de wijsheid van Kabbalah te leren kennen waardoor we leren hoe we de neiging tot het kwaad kunnen overwinnen.

Wanneer je je met je kind wilt verbinden, moet je weten hoe je dit moet doen, juist met behulp van de wijsheid van Kabbalah. Je moet leren hoe je het Hervormende Licht aantrekt, anders lukt het je niet om je met je kinderen te verbinden. Tegenwoordig raken de ouders het contact met hun kinderen kwijt als ze rond hun 13e in de puberteit zijn. De komende tientallen jaren zal deze verbondenheid al zwakker worden rond de leeftijd van 7 à 8 jaar en zelfs nog eerder.

Tegenwoordig beginnen kinderen van 3 à 4 jaar zich al helemaal onafhankelijk te voelen. Voor hen is een ouder niet meer dan een middel om een doel te bereiken en daarbij gaat het om de vervulling van hun verlangens, verder niets. Dit soort problemen zullen zich overal voordoen. Het is onmogelijk om zonder de wijsheid van Kabbalah tot verbinding te komen.

Overal waar mensen proberen om zich met elkaar te verbinden, op hun werk of thuis, zullen zij de neiging tot het kwaad ontdekken. Zij zullen wel het verlangen hebben om zich beter te verbinden, maar ze zijn er nog niet aan toe. Dan gaan ze scheiden. Zelfs terroristen zijn verdeeld en zijn niet bereid om in één bende te zitten. De afscheiding zal steeds meer toenemen, overal. Nog even en iedereen zit thuis met een geweer en dat is het dan.

De vrienden in een groep Kabbalisten werken bewust aan hun onderlinge verbinding. Daardoor komen al deze verschijnselen die zich tussen hen voordoen heel helder en duidelijk tot uitdrukking. Kabbalisten hebben echter de middelen om tegen hun ego in te gaan, tegen hun afscheiding en haat. De vrienden hebben de functie van het volk Israël met betrekking tot alle kinderen Israëls, zoals het hele volk Israël deze rol vervult ten aanzien van de gehele mensheid. Het hele volk Israël moet dus als een groep Kabbalisten voor de hele wereld werken.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/7/14, Writings of Rabash

 

Page 1 of 912345...Last »