Tag Archives: Kabbalah

De Mens En De Schepper Zijn Partners

laitman_571_03Vraag: Komt het door de keuzes die ik maak dat ik systematisch faal in het vinden van een baan en ook in mijn huwelijk faal, of is dit van tevoren door de Hogere Machten bepaald ?

Antwoord: Je moet proberen om alles te doen wat in je vermogen ligt om je situatie te verbeteren, tegelijkertijd moet je echter begrijpen dat alles van de Hoge Kracht afhangt. Dit betekent dat je moet geloven dat alles van dezelfde Kracht komt, tegelijkertijd span je je van jouw kant in voor correctie. Zo worden jij en de Schepper partners en bepalen jullie samen je pad.

Vraag: Wat moet ik doen als ik niet geïnteresseerd ben in het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah, maar het leven me de ene klap na de andere bezorgt en me naar de studie leidt?

Antwoord: Wees er dankbaar voor, want als de tegenslagen die het leven je brengt er niet zouden zijn, zou je de wijsheid van Kabbalah niet hebben gevonden. Je beoordeelt je staat op een heel goede manier. Er zijn mensen die Kabbalah studeren en een hekel hebben aan zowel de studie als aan de Kabbalisten, ze voelen zich echter verplicht om door te gaan met de studie. Later, begrijpen ze op een dieper niveau hoe groot de schat is die zij hebben ontvangen en waarom de Hogere Krachten hen ertoe noodzaken om te blijven studeren, de studie verandert hen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Voorspelling Voor De Wereld Economie

Dr. Michael LaitmanOpinie (M. Khazin): “In 2014 werd de groei van het Amerikaanse BBP bekendgemaakt, de cijfers waren echter overdreven.”

“Om een constante economische groei op lange termijn te waarborgen, is het noodzakelijk dat de vraag naar het eind-product (vraag van de huishoudens) toeneemt. Het tegendeel is echter het geval.”

“Alle hoop om de crisis een halt toe te roepen, is tevergeefs, in 2015 zal de Amerikaanse beursbubbel instorten. De crisis zal, net zoals in september 2008, beginnen met een scherpe daling van de datafeeds van de voorraadgegevens, de stabiliteit van het bancaire stelsel wordt twijfelachtig en de activa zullen in waarde dalen, terwijl de passiva (obligaties) zullen blijven bestaan.”

“Verdere opties:

  1. De ISIL zal het Saoedi-Arabische regime ten val brengen en zal beginnen met een gezamenlijke ‘Sunni campagne’ tegen Israël. Tegenslagen voor de huishoudens, de reële sector en de rol van de dollar, zullen sterk toenemen. De VS zal in een staat van sociale en politieke chaos terechtkomen.
  2. De VS en het hele mondiale bankwezen zullen failliet gaan en er zal nergens hulp vandaan komen
  3. De financiële elite zal beginnen met een massa-emissie van de dollar om het financiële stelsel te redden. Het belangrijkste gevolg voor de economie zal bestaan uit het faillissement van ondernemingen.”

‘De ondergang van het WTO zal een klap toedienen aan de EU, China, Japan en Korea die veel hightech producten verkopen in de VS. Elitaire pro-Amerikanen hebben de macht in deze landen. De vernietiging van de belangrijkste bron van inkomsten die verbonden is met de VS en de dollar, zal desastreuze gevolgen hebben voor de elite.”

“Contra elitairen die zich naar hun kantoor haasten, zullen zich focussen op de nationale onafhankelijkheid die zich vervolgens zal ontwikkelen tot nationalisme en anti-Amerikanisme. Deze processen zullen het verloop van de gebeurtenissen nog meer bepalen dan de huidige economische crisis.”

“De financiële elite zal de verantwoordelijkheid voor de crisis niet kunnen aanvaarden, dit zal vervolgens een ‘force majeure’ creëren: men zal namelijk in de ontwikkelde landen en in het Midden-Oosten gebruik maken van de Islam.”

“Er zijn drie benaderingen ten opzichte van de wereldorde mogelijk: bevredigend, enigszins bevredigend (dan is er hervorming nodig) en onbevredigend (volledige verwijdering). De Politieke Islam accepteert geen compromissen maar is bereid om tot het einde toe te vechten voor de vernietiging van de huidige wereldorde bij gebrek aan een positief programma.”

“Tegelijkertijd vergroot de wereldwijde economische crisis het verlangen van mensen naar gerechtigheid, vooral onder degenen die onder de crisis lijden. En het lijkt alsof tegenwoordig de enige kracht die de wereld iets te bieden heeft de politieke Islam is. Daarom staat ons in 2015 wereldwijd een dramatische toename van de invloed van de politieke Islam te wachten, vooral in het Midden-Oosten en in de Europese Unie.”

Mijn commentaar: Dit beeld is incompleet omdat de auteur geen rekening houdt met het doel van de menselijke ontwikkeling, de groei naar het niveau van affiniteit met de Schepper in de wens om te geven en lief te hebben. De Natuur zal ons naar nog meer lijden dirigeren totdat we beseffen dat er geen uitweg is, dat we onze egoïstische aard wel moeten wijzigen in een altruïstische aard om te kunnen overleven.

De realisatie hiervan is afhankelijk van de verspreiding en implementatie van Kabbalah – de methode van de correctie van onze natuur – onder het volk Israël en daarna over de hele wereld. Anders zullen we opnieuw een periode van lijden meemaken en opnieuw, decennia lang, voor dezelfde keuze komen te staan .

 

Het Magische Theater

laitman_284_03Vraag: Kunnen we zeggen dat de wijsheid van Kabbalah speciale, bovennatuurlijke krachten bevat?

Antwoord: Er bestaat niets bovennatuurlijks. Kabbalah is de wetenschap die aan iemand uitlegt hoe hij zich moet gedragen in de huidige realiteit en hoe hij tijdens dit leven de hemel kan bereiken.

Kabbalistische boeken hebben niets te maken met magie. Ja, ze worden ’heilig’ genoemd omdat ik kan leren hoe ik met behulp daarvan ‘heilig’ kan worden. Met andere woorden: ik kan leren geven, leren hoe ik de naaste lief moet hebben en hoe ik goed kan doen.

Vraag: Kan ik de Kabbalistische boeken gebruiken voor iets wat slecht is? Sommige mensen voeren speciale rituelen uit die gericht zijn tegen een bepaalde persoon.

Antwoord: Dat is niet meer dan een spel. Psychologisch gezien heeft het misschien enige invloed, maar het is niet meer dan dat.

Een Kabbalist die in zijn eigen kracht staat, kan niemand ooit schade toebrengen. Hij staat immers dicht bij de Schepper, het kwaad komt ‘per definitie’ niet van hem.

Anderzijds komen er situaties voor waarin een Kabbalist goed kan doen door mensen te beschermen via het neutraliseren van een grote boosdoener die enorm grote schade aan mensen toebrengt.

Over het geheel genomen moet ik leren om een drager van het goede te zijn, om een gever te worden. Alleen dan handel ik zeker voor het gemeenschappelijke goed en dus ook ten voordele van mezelf.

From KabTV’s “A New Life” 1/18/15

 

De 72 Recepten Voor Een Prachtige Bestemming

Dr. Michael LaitmanVraag: Er wordt heel wat reclame gemaakt voor het gebruik van de heilige Namen van de Schepper met de bedoeling om ons lot te veranderen. Volgens Kabbalah bestaan er 72 heilige Namen voor de Schepper, die allemaal een speciale kracht bezitten en iemand in een bepaald opzicht kunnen helpen.

Er heeft zich hier omheen een hele industrie ontwikkeld, tot en met de productie van allerlei decoraties en voorwerpen. Wat zit daar achter? Wat is het geheim van de 72 Namen van de Schepper waarover de wijsheid van Kabbalah spreekt?

Antwoord: Een heilige Naam is een recept waarmee je op een nauwkeurige manier een spirituele handeling kunt uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld een recept voor een taart, volgens dat recept kan je net zo’n taart bakken als je moeder vroeger deed toen je nog een kind was. En als je ervan proeft, merk je dat het inderdaad dezelfde taart is.

De 72 heilige Namen zijn een recept waarmee we onze taart bakken. Ze geven ons instructies over hoe we op de correcte manier, via de juiste weg, vorderen naar dezelfde bestemming, naar hetzelfde doel dat we moeten bereiken. We moeten de hoogste klas van deze school bereiken, of we het nu willen of niet, en alle examens doen om ons diploma te halen. Alleen dan zijn we voor het leven gereed.

Als je alle ingrediënten van het recept die in de 72 Namen zijn opgenomen neemt en de vermelde handelingen uitvoert, zul je een staat bereiken waarin het mogelijk wordt om je lot bepalen. Dit recept is van jou en de componenten bevinden zich in je.

Het verwijst naar verschillende eigenschappen die je hebt en die met elkaar moeten worden verbonden zodat je een prachtige taart krijgt die jouw naam draagt. Dit wordt het resultaat van je tien jaar studie.

Vraag: Betekent dit dat ik mijn mentale krachten en mijn innerlijke eigenschappen gebruik, ze op de een of andere manier klaarmaak en er een baksel van maak waaruit een prachtige taart ontstaat die mijn naam draagt?

Antwoord: Tenslotte komt er een nieuw mens uit de oven en dit is je kans om je lot te bepalen.

Vraag: Maar als ik geen recept heb en niet weet welke ingrediënten ik moet gebruiken en hoe ik de cake goed kan klaarmaken, is de cake die er uit ontstaat dan oneetbaar?

Antwoord: Helaas en dit zien we tegenwoordig. Als we nu leven zonder na te denken en zonder te weten wat het doel is, leidt ons leven tot niets goeds.

De wijsheid van Kabbalah bestaat niet alleen uit de 72 Namen maar ook uit veel raadgevingen, formules en andere voorwaarden waaraan men zich op elk niveau van de vooruitgang moet houden. Deze wijsheid deelt ons mede wat we moeten vrezen, waar we ons van afzijdig moeten houden en anderzijds waar we dichterbij moeten komen en wat we moeten vervullen

Een mens gaat door het hele curriculum heen zoals in de verschillende klassen op school waar men over veel verschillende onderwerpen iets leert. Geleidelijk aan voegen deze onderwerpen zich samen, vormen ze een mens en kan hij dingen gaan begrijpen, zien en weten. Hij gaat zijn weg vinden in biologie, geografie en geschiedenis en geleidelijk aan voegen al deze onderwerpen zich samen en helpen ze hem om de natuur te begrijpen. Dan wordt hij voorbereid om het in het algemeen en globaal te studeren.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Wie Is Een Kabbalist?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom houden Kabbalisten vol dat de wijsheid van Kabbalah een wetenschap is, namelijk een studie die gebaseerd is op feiten en bewijzen?

Antwoord: Een Kabbalist brengt geen veranderingen aan in de uiterlijke omstandigheden, zoals een wetenschapper dat doet, hij verandert echter zijn innerlijke eigenschappen en bestudeert zijn innerlijke veranderende perceptie van de wereld.

Een wetenschapper bestudeert de minerale, vegetatieve en animale natuur, terwijl een Kabbalist de natuur bestudeert op het niveau van de mens, Adam, afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘Domeh’- gelijkend op de Schepper, zoals er geschreven staat: de Schepper schiep de mens naar Zijn Beeld en Gelijkenis.

Dus als wij de mens bestuderen zoals de wijsheid van Kabbalah het ons aanreikt, leren we over de Schepper door onszelf te bestuderen, het resultaat daarvan is dat wij onszelf veranderen totdat wij aan Hem gelijk worden.

Zo bereiken we de Gedachte, het Plan en het ultieme Doel van de Schepping, de wereld wordt duidelijker en hanteerbaar …

 

De Religie Van Liefde

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, uit het artikel “Arvut (Verantwoordelijkheid voor Elkaar)”: Rabbi Elazar, de zoon van Rashbi (Rabbi Shimon Bar Yochai), gaat zelfs nog verder op dit concept in. Het is niet genoeg voor hem dat allen uit Israël voor elkaar verantwoordelijk zijn, maar de hele wereld maakt deel uit van deze Arvut. Hierover is inderdaad geen verschil van mening, want iedereen is het ermee eens dat het aanvankelijk voldoende is om met één natie te beginnen die de Torah uitvoert voor het begin van de correctie van de wereld. Het was niet mogelijk om met alle naties tegelijk te beginnen.

Dus de implementatie van de Torah wordt de ‘correctie van de wereld’ genoemd, bedoeld om iedereen van haat naar liefde te brengen. Zoals er in het artikel van Baal HaSulam “The Essence of Religion and its Purpose” (De Essentie van Religie en het Doel ervan) geschreven staat: De ware ‘religie’ is de wijsheid van Kabbalah en het doel daarvan is om de wereld naar liefde te leiden. Het belangrijkste gebod van de Torah is: “Heb je naaste lief als jezelf.” Meer bestaat er niet.

Maar na de verwoesting van de Tempel en de breuk met de waarheid ten gevolge van verborgenheid en onzuiverheid, begonnen er allerlei religies te ontstaan, volgens de huidige betekenis van het woord. Ze kwamen voort uit de wijsheid van Kabbalah en Kabbalah is de allesomvattende ‘religie’ van de hele wereld. Men bouwde een egoïstische relatie met de Schepper en het leven toen men de grondslag legde voor geef en neem: “Laten we op de een of andere manier het paradijs zien te verdienen in de komende wereld.”

Dit behoort geenszins tot de waarheid die wij dienen te ontdekken in het hier en nu, zoals er geschreven staat: “Je zult je wereld tijdens je leven zien.”Volgens de definitie is de wijsheid van Kabbalah de ontdekking van de Schepper door de schepselen in deze wereld. Er wordt dus niet van ons gevraagd om ergens in te geloven of rituelen uit te voeren, om fysieke handelingen te verrichten om na de dood van het animale lichaam een soort beloning te krijgen. De ‘komende wereld’ is Bina, geven en liefde, waarin de intentie aanwezig is die gericht is op geven ten behoeve van anderen. Ben je hiertoe bereid? Wil je een dergelijke toekomst bereiken tijdens dit leven?

We moeten een verschil maken tussen ware ‘religie’ – de wijsheid van Kabbalah – en de gangbare religies; tussen de werkelijke daad van liefde voor anderen – het ene en enige gebod – en allerlei handelingen die de mens voor zichzelf bedenkt in de hoop om een beloning te ontvangen na de dood van zijn lichaam. In het algemeen veroorzaken religies, overtuigingen en allerlei systemen, een scheiding tussen mensen en ontstaat er onderlinge haat, dit in tegenstelling tot de wijsheid van Kabbalah die spreekt over eenheid boven alle verschillen uit.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 6/4/12, “The Arvut (Mutual Guarantee)”

 

Een Generatie Zoekers

Dr. Michael LaitmanEr komen heel wat vragen in een mens op: hoe hij moet handelen, werken en zijn ontwikkeling versnellen, dat wil zeggen: de onthulling van de Schepper. Het enige waarvoor een mens in deze wereld leeft, is het onthullen van de Schepper, de Kracht die de totale realiteit en ons deel daarin bestuurt.

Om zover te komen, volgen we de raad van mensen op die dit proces al meegemaakt hebben en de onthulling van de Schepper bereikt hebben. Daarom bestuderen we de wijsheid van Kabbalah, per definitie de methode om de Schepper te onthullen aan de schepselen op deze aarde. Alles wat wij te doen hebben is wat Kabbalisten zeggen vervullen en implementeren.

Natuurlijk is de raad van een Kabbalist die dichter bij onze tijd staat nuttiger, omdat hij ons beter begrijpt en hij dezelfde stijl van leven heeft als onze tijdgenoten.

Zo beginnen we het systeem te bestuderen dat niet alleen het systeem van verborgenheid tussen de Schepper en ons bevat, maar ook het systeem waar de Kabbalisten in aanwezig zijn, zij die de Schepper hebben bereikt. Zij hebben de Schepper tijdens hun leven in deze wereld onthuld, zij hebben de verborgenheid dus kunnen wegnemen.

Zij zijn niet meer in deze wereld, maar de vruchten van hun werk zijn niet verloren gegaan, door er gebruik van te maken, kunnen we een speciaal zintuig ontwikkelen en inzichten die boven onze gewone fysieke zintuigen en ons denken uitgaan.

Onze fysieke waarneming van de wereld is zelfs nog beperkter dan die van dieren. Alle dieren kunnen drie dagen van tevoren voelen dat er een tsunami komt, dan vluchten zij de bergen in. Alleen de mens voelt niets aan. We voelen zelfs de natuur niet en staan er het verste vanaf als we het met de dieren vergelijken. Het gaat echter niet over het bestaan van het fysieke lichaam maar over onze houding naar de Hogere Kracht.

Het verlangen om de Hogere Kracht te bereiken, ontwaakt alleen in de mens en zelfs niet in iedereen. Maar in elke generatie zijn er, sinds het bestaan van de mensheid, mensen waarin een sterke behoefte om de Schepper te onthullen ontwaakt en zij vervullen dit verlangen.

Naast de onthulling van de Schepper laten zij voor ons ook hun geschriften na in de vorm van boeken, brieven en artikelen. Een ieder schrijft in zijn eigen stijl over de wijze waarop de verhulling, het systeem van verborgenheid, weggenomen wordt en hoe we het systeem kunnen gebruiken.

De onthulling vindt namelijk niet meteen plaats en niet in al zijn volheid, maar geleidelijk aan. Daarom moeten we bepaalde handelingen verrichten en ervaren. Kabbalisten vertellen ons hoe we elkaar kunnen helpen, mensen in onze generatie met hetzelfde grote verlangen naar de onthulling van de Schepper.

Er zijn vele generaties Kabbalisten geweest sinds de eerste mens – Adam – die de eerste Kabbalist was die de Schepper heeft bereikt en de verborgenheid weg kon nemen. Wij kunnen gebruik maken van hun gedachtegoed en naast hun geschriften kunnen we ook van hun hulp gebruik maken.

Als we een systeem binnengaan waarin de Schepper – onzichtbaar – aanwezig is, kunnen wij de hulp van Kabbalisten gebruiken die de onthulling van Hem al bereikt hebben. Zij zijn actief werkzaam in dit systeem en ondersteunen het – op een bepaald niveau van onthulling, van spiritualiteit – door het dichterbij ons te brengen en ons te helpen om erin opgenomen te worden.

Wij hebben alleen de gevoeligheid en het inzicht nodig om dit systeem te onthullen zodat wij het op een juiste manier kunnen gebruiken met de hulp van de Kabbalisten.

We moeten in deze wereld ook al hun adviezen opvolgen, Er zijn in onze generatie veel mensen die de Schepper willen onthullen. We leven in een speciale tijd waarin er toestemming is om de wijsheid van Kabbalah aan iedereen te onthullen. Een ieder die de Schepper wil onthullen, kan komen en Hem ontdekken.

Wij hebben dus een unieke kans. Als wij ons met elkaar verbinden bij onze zoektocht naar de Schepper, kunnen we dat vergelijken met samen op zoek gaan naar iemand die in een bos verdwaald is. We kunnen allemaal samen naar buiten gaan, met een grote groep mensen, en het hele bos doorzoeken. Iedereen kan overal naartoe gaan en roepen: “Hé, waar ben je??!”en door zo elkaar te helpen, zullen we uiteindelijk degene die verdwaald is vinden.

Zo kunnen we ook samen op zoek gaan naar de Schepper. Een collectieve zoektocht is veel gemakkelijker dan individueel gaan zoeken. Eigenlijk is het niet eens mogelijk om de Schepper alleen te vinden, maar samen zal het lukken, vlug en gemakkelijk.

From the program “A New Life” 10/05/14

De Mensheid Op De Drempel Van Een Scheiding

Dr. Michael LaitmanDe gehele methode waar de Torah over spreekt, vanaf de eerste Adam (mens) tot aan de intocht in het land Israël, is het proces van een groep Kabbalisten die het kwaad in de groep ontdekken terwijl zij werken aan hun onderlinge spirituele verbinding. Vanaf dat moment wordt er alleen maar goed ontdekt.

De ontdekking van het kwaad bestaat uit alle vormen van haat waardoor mensen van elkaar afgescheiden worden, het wordt ontdekt in de mate waarin zij zich met elkaar willen verbinden. Als de hele mensheid zich echter zou willen verbinden, in plaats van ruzie te maken over allerlei onnozele zaken, is het niet nodig om het kwaad te ontdekken. Al hun kwaad is te vinden in het volk Israël. Daarom kunnen de naties van de wereld dit kwaad zelf niet corrigeren. Zij doen dit met behulp van het volk Israël en zij bereiken de correctie ineens.

Als zij het werkelijke kwaad in zichzelf zouden ontdekken op het moment dat zij zich met elkaar zouden verbinden, zou de wereld ten onder gaan in kwaad. Zij zouden elkaar werkelijk tot op het bot verslinden. Daarom is het werk van verbinding alleen aan het volk Israël gegeven, het ‘halsstarrige volk’ genaamd.

Het volk Israël doet het correctiewerk en zij transformeren zichzelf tot een soort ‘lijm’ die de hele mensheid kan verbinden. Zij werken samen met de naties van de wereld, maar de neiging tot het kwaad van de laatstgenoemden wordt in dit werk niet onthuld.

We hebben het over een interessant concept. De neiging tot het kwaad wordt vooral ontdekt als mensen zich met elkaar willen verbinden en daarmee moeten we aan het werk gaan. Alle gebeurtenissen in de woestijn die in de Torah beschreven worden, gaan hierover. Anders gezegd, het zijn de stadia van de onthulling van het ego dat geleidelijk ontdekt wordt en gecorrigeerd. Het lijkt alsof de kinderen Israëls fouten maakten, overtredingen begingen en de geboden van de Schepper schonden. Maar juist op die manier corrigeerden zij zichzelf en bereidden ze zich voor op de intocht in het land Israël.

Nadat zij het land Israël binnengetrokken waren, moesten zij het nog veroveren, maar dit was al een ander soort oorlog, het ging over de verovering van de naties in het land Israël: het aanwenden van het ego door middel van de kracht van geven, die kracht hadden zij vóór deze gebeurtenissen verkregen. In onze tijd is het echter nodig om heel het menselijk ego te corrigeren, om de hele wereld te veroveren door middel van de kracht van geven. Voor de naties van de wereld is het niet noodzakelijk om met hun neiging tot het kwaad te vechten.

De gehele Torah spreekt over de ontdekking van het kwaad dat onthuld wordt met behulp van de neiging om te verbinden. Het is te vergelijken met een jong stel dat allerlei conflicten meemaakt als zij hun gezamenlijke leven proberen op te bouwen. Ze hebben steeds meer met elkaar te maken, ze delen de keuken, hun slaapkamer, de woonkamer, huishoudelijk werk, werk buitenshuis, hun gezamenlijke bankrekening en hun vrije tijd.

In een eerder stadium ontmoetten ze elkaar af en toe en dat verplichtte hen tot niets. Nu hebben ze ineens allerlei redenen om zich met elkaar te verbinden en zo wordt de neiging tot het kwaad in hen onthuld.

De hele wereld voelt zich nu als dit pas getrouwde paar, dus er is een methode nodig, de wijsheid van verbinding en dat is de wijsheid van Kabbalah. Deze methode is overal nodig, er is in onze tijd geen andere mogelijkheid om verbinding te bereiken.

Waarom zijn mensen er tegenwoordig niet aan toe om zich met elkaar te verbinden? Waarom zijn er zoveel scheidingen? Omdat niet alleen het ego aan het licht komt maar ook de werkelijke neiging tot het kwaad. Dit gebeurt omdat de mensheid nu over de hele wereld en op alle niveaus met elkaar verbonden moet worden. Daarom is het nu voor iedereen noodzakelijk om de wijsheid van Kabbalah te leren kennen waardoor we leren hoe we de neiging tot het kwaad kunnen overwinnen.

Wanneer je je met je kind wilt verbinden, moet je weten hoe je dit moet doen, juist met behulp van de wijsheid van Kabbalah. Je moet leren hoe je het Hervormende Licht aantrekt, anders lukt het je niet om je met je kinderen te verbinden. Tegenwoordig raken de ouders het contact met hun kinderen kwijt als ze rond hun 13e in de puberteit zijn. De komende tientallen jaren zal deze verbondenheid al zwakker worden rond de leeftijd van 7 à 8 jaar en zelfs nog eerder.

Tegenwoordig beginnen kinderen van 3 à 4 jaar zich al helemaal onafhankelijk te voelen. Voor hen is een ouder niet meer dan een middel om een doel te bereiken en daarbij gaat het om de vervulling van hun verlangens, verder niets. Dit soort problemen zullen zich overal voordoen. Het is onmogelijk om zonder de wijsheid van Kabbalah tot verbinding te komen.

Overal waar mensen proberen om zich met elkaar te verbinden, op hun werk of thuis, zullen zij de neiging tot het kwaad ontdekken. Zij zullen wel het verlangen hebben om zich beter te verbinden, maar ze zijn er nog niet aan toe. Dan gaan ze scheiden. Zelfs terroristen zijn verdeeld en zijn niet bereid om in één bende te zitten. De afscheiding zal steeds meer toenemen, overal. Nog even en iedereen zit thuis met een geweer en dat is het dan.

De vrienden in een groep Kabbalisten werken bewust aan hun onderlinge verbinding. Daardoor komen al deze verschijnselen die zich tussen hen voordoen heel helder en duidelijk tot uitdrukking. Kabbalisten hebben echter de middelen om tegen hun ego in te gaan, tegen hun afscheiding en haat. De vrienden hebben de functie van het volk Israël met betrekking tot alle kinderen Israëls, zoals het hele volk Israël deze rol vervult ten aanzien van de gehele mensheid. Het hele volk Israël moet dus als een groep Kabbalisten voor de hele wereld werken.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/7/14, Writings of Rabash

 

Wij Moeten Erop Letten Dat Kabbalah Niet Weer In De Verborgenheid Terechtkomt

Dr. Michael LaitmanDe mensheid heeft zich, door de gehele geschiedenis heen, dankzij het egoïsme ontwikkeld. 14 miljard jaar geleden staan we aan het begin van deze ontwikkeling, in de tijd van de Big Bang, waarna de materie zich ging ontwikkelen. Later verschenen er planten en dieren op de oppervlakte van de Aarde. Nu, in de 21e eeuw, naderen we het ‘sprekende’ niveau.

Daarom hebben we nu met een grote, integrale crisis te maken die alle gebieden van ons leven omvat. We kunnen niet in vrede leven met onze echtgenoot, onze kinderen, onze baas op het werk, onze buren, met niemand! Zelfs niet met onszelf!

Daarom voelen we ons ellendig. We zijn niet in evenwicht met de rest van de natuur en daarom zullen de slimme, super ingewikkelde systemen die we gebouwd hebben, ons niet helpen.

Er is een kloof tussen de mens en de natuur omdat de natuur integraal is en wij individualisten blijven. Met andere woorden: aan de kant van de natuur is er een ‘plus’, maar aan onze kant is er een ‘min’. Dit verschil is zo enorm groot dat wij niet meer van ons leven kunnen genieten. Hoe we ook ons uiterste best doen, we zullen niet kunnen ontsnappen aan de dramatische problemen die zich uiteindelijk zullen voordoen.

Dat is de reden waarom de wijsheid van Kabbalah in de loop van de geschiedenis voor de mensheid verborgen is gehouden, dit moest duren tot de mensheid het egoïsme tot een zeker niveau had ontwikkeld. Kabbalah was ongeveer 3500 jaar lang een verborgen wetenschap, vanaf het oude Babylonië tot aan onze tijd.

 We Should Not Let Kabbalah Fall into Concealment Again-3

De mensheid ontwikkelde zich zonder ook maar iets van de wijsheid van Kabbalah te weten. Zo moesten we verder leven tot aan onze tijd, want de mensheid in het oude Babylonië faalde, men slaagde er niet in om de Kabbalistische kennis toe te passen. We moesten tot aan onze tijd ons egoïsme verder ontwikkelen. Maar nu is deze wijsheid onthuld. We maken in deze tijd voor de tweede keer de onthulling van Kabbalah mee. Wij zijn de eersten die deze wijsheid bestuderen, zo krijgen we de mogelijkheid om onszelf te corrigeren.

Als dit ons niet lukt, zal onze egoïstische ontwikkeling zich nog enige tijd voortzetten. Dan zal de wijsheid van Kabbalah opnieuw voor een bepaalde periode in de verborgenheid terechtkomen en in die periode zullen er verschrikkelijke catastrofen plaatsvinden, zoals een derde wereldoorlog, vele rampen, enz. Er zal geen oplossing komen voor heel veel leed en grote tragische gebeurtenissen zullen de mensheid er uiteindelijk toe dwingen om deze kennis te implementeren.

Zo staan wij er nu voor. Daarom hebben wij een systeem gebouwd dat het ons mogelijk maakt om deze methodiek te bestuderen, te implementeren en te verspreiden. De hele mensheid vertegenwoordigt nu een nieuw Babylonië. Dit betekent dat wij aan onze correctie moeten werken, want dit is de enige manier om onszelf te veranderen.

From the Convention In France “One For All And All For One,” Day One 5/09/14, Lesson 1

 

Het Centrum Voor De Correctie Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanVraag: Alle wereldproblemen ontstaan door de verdeeldheid van het volk van Israël. De Bnei Baruch groep is het centrum voor de correctie van de wereld. Wat ontbreekt er aan deze centrale groep voor de verbinding in Israël zelf?

Antwoord: Ik denk niet dat het probleem alleen in onze groep bestaat. Onze groep kan zich niet verbinden en verenigen met de rest van de groepen als ze hen niet helpen en met hen gaan integreren. Dus dit gaat niet alleen over Israël, maar over de ene gezamenlijke wereldgroep.

Als we zeggen dat er in Israël een unieke sfeer is, bedoelen we dat we hier, in deze natie, in dit gebied, allereerst de verplichting hebben om mensen de methode van de wijsheid van verbinding aan te bieden. En hierin is de centrale groep, die de opdracht heeft om het volk Israël te dienen, met elkaar verbonden.

Maar daar omheen zijn er andere groepen die zich bij ons moeten aansluiten om ons te helpen en te pushen.

We moeten van elkaar kracht ontvangen. Allereerst hebben wij echter de steun van de andere groepen nodig om de wijsheid van verbinding onder het volk Israël te kunnen verspreiden. En de andere groepen moeten dat in hun eigen gebied doen.

Dus het belangrijkste is de eenheid van het volk Israël. Als we het idee van eenheid hier actualiseren, zal dit zich dit verder uitbreiden en de hele wereld gaan omvatten.

Want het innerlijke netwerk van verbindingen tussen alle mensen in de wereld is van hier afkomstig: het egoïsme komt uit Babylonië en het altruïsme komt uit Israël. Deze verbinding bestaat nu niet, maar het is onze opdracht om dit te creëren.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/24/14, Questions and Answers with Dr. Laitman

 

Page 1 of 912345...Last »