Tag Archives: Kabbalah Studie

Besluit voor jezelf

Laitman_101Vraag: Om eerlijk te zijn: ik wil helemaal geen Kabbalah studeren. Maar ik heb geen keuze omdat ik voel dat ik niet alleen wil achterblijven. Of zie ik dat verkeerd?

Antwoord: Dat weet ik niet. Probeer ermee te stoppen. Als dat werkt: prima. Als het niet werkt, neem dan de definitieve beslissing en kom terug. Het heeft geen zin om te komen en te gaan, een beetje te studeren en er dan weer een poosje mee te stoppen. Ik formuleer het graag heel nauwkeurig: het is zinloos. Het is nutteloos om aan de studie te beginnen, vervolgens teleurgesteld te raken en Kabbalah de schuld te geven in plaats van jezelf te corrigeren.

Als je de Wijsheid van Kabbalah studeert, ben je aan bepaalde voorwaarden gebonden. Als je mee wilt doen, moet je aan deze voorwaarden voldoen. Zo niet, ga dan weg, hoe eerder hoe beter.

Opmerking: Maar ik heb het gevoel dat de Schepper mij zal straffen als ik geen Kabbalah studeer.

Antwoord: Je hoeft nergens bang voor te zijn! De Schepper straft niemand ergens voor.

Je krijgt een grote kans om de hoge wereld te ontdekken. Is dat werkelijk niet de moeite waard?! Wat geeft deze wereld je?! Nog eens 20, 30 of 40 jaar zullen voorbijgaan en … dat is het dan!

Terwijl hier de eeuwigheid zich voor je opent. Je voelt niet hoe je van de ene wereld naar de volgende gaat. Je laat je lichaam los zoals een raket zijn trappen losslaat en je blijft vliegen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Opheldering Voor Mijzelf

laitman_623Vraag: Zijn er criteria in de Wijsheid van Kabbalah waarmee we kunnen bepalen wat Kabbalistische gevoelens zijn en wat cognitieve stoornissen zijn waaraan iedereen blootstaat?

Antwoord: Deze gevoelens kunnen niet aan anderen overgedragen worden. Je voelt eenvoudigweg dat het precies gaat over wat je wilde horen, in tegenstelling tot allerlei gefilosofeer, theorieën of wetenschappen waarbij je wilt weten, begrijpen en ontdekken.

Als je studeert in het belang van je ziel, voel je dat. Dan moet je voor jezelf verduidelijken en eveneens goed begrijpen dat wat je leert over jouw leven gaat. Als je een dergelijk gevoel niet hebt, moet je verder op zoek gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

De Wijsheid Van Kabbalah Is Pure Wetenschap

Vraag: Is de wetenschap van Kabbalah een wetenschappelijk deel van de Wijsheid van Kabbalah naast andere gedeelten? Is er ook een onwetenschappelijk gedeelte in de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Nee. Je kunt je gaan verdiepen in Kabbalah boeken zoals De Levensboom van de ARI (Isaac Luria) of Talmud Eser Sefirot van Baal HaSulam, dan zal je zien dat dit serieuze studieboeken zijn. Het woord “God” kom je daarin niet tegen, maar alleen informatie over de Krachten die werkzaam zijn in de schepping en de classificatie daarvan.

De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap over de fysieke krachten van onze wereld die we niet met onze zintuigen en ons gevoel kunnen waarnemen. In onze wereld kunnen we bijvoorbeeld geen subatomaire krachten voelen, maar we hebben wel bereikt dat we ermee kunnen werken. In de Wijsheid van Kabbalah spreken we over een hoger niveau van de natuur.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Kabbalah En Magie

laitman_628_4Vraag: In Het Boek De Zohar staat geschreven dat de Egyptenaren grote tovenaars waren. Veel magiërs beweren dat zij magische krachten bezitten omdat zij Kabbalah studeren. Is dat waar? Dit staat trouwens niet alleen in Het Boek De Zohar, maar ook in de Torah en in het Grote Commentaar.

Antwoord: Dit wordt in veel boeken die we in Kabbalah bestuderen genoemd. Sommige werden 4.000 jaar geleden geschreven. Het Grote Commentaar werd 1600 jaar voor onze jaartelling geschreven en De Geheime Engel, wat door Adam is geschreven, is 5.770 jaar oud.

Door de jaren heen zijn er veel boeken zoekgeraakt, maar er wordt in sommige bronnen naar verwezen. We hebben ook nog Het Boek van de Schepping (Sefer Yetzira) dat 3600 jaar geleden door Abraham is geschreven.

Over magiërs die krachten van Kabbalah ontvangen zouden hebben, kan men van alles beweren, er bestaan echter geen wonderen in deze wereld.

Kabbalah is een verbazingwekkende, absoluut realistische kennis. Het belangrijkste principe is: “We spreken niet over wat wij niet bereikt hebben.” Dat wil zeggen dat je alleen het recht hebt om te spreken over wat je hebt bereikt en kunt beschrijven, en dat je zwijgt over wat je niet bereikt hebt, want dan komen we bij mystiek uit.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

De Wijsheid Van Kabbalah Staat Open Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kenden de priesters in het oude Egypte de Wijsheid van Kabbalah? Er wordt beweerd dat Pythagoras van hen leerde.

Antwoord: Volgens Kabbalistische bronnen kwamen er mensen vanuit het oude Griekenland naar Judea om al in die tijd bij de profeten te studeren, zij schreven daarover.

De Duitse filosoof Johannes Reuchlin bijvoorbeeld, hij leefde in de Middeleeuwen, zegt het volgende: “Mijn leraar Pythagoras, de vader der filosofie, leerde niet van de Grieken, maar van de Joden.”

De Joden hebben hun kennis voor niemand verborgen gehouden, aanvankelijk wilde Abraham erover vertellen en deze kennis in heel Babylonië verspreiden, maar de Babyloniërs verzetten zich tegen hem, Alles is afhankelijk van de verlangens van mensen. Zelfs in onze tijd zien we dat mensen er momenteel niets van willen weten.

De Wijsheid van Kabbalah moest 1500 jaar lang verborgen blijven, vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling tot de tijd van de ARI (Isaac Luria), omdat de mensheid zich in die periode innerlijk moest ontwikkelen en tot rijpheid komen. Daarna, vanaf de ARI, was het mogelijk om de Wijsheid van Kabbalah aan iedereen bekend te maken. De Baal Shem Tov begon daarmee en in onze tijd staat deze Wijsheid open voor iedereen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Wie Regeert Er Over De Wereld?

laitman_229Vraag: Af en toe verschijnt er in het nieuws dat Kabbalisten over de wereld regeren. Is dit een feit of is het fictie?

Antwoord: De wereld wordt door één enkele Kracht geregeerd, de Kracht van de Natuur. Het is zeker zo dat ieder mens deze Kracht kan beïnvloeden, maar alleen in de mate waarin men een positieve invloed heeft.

Wij kunnen niets negatief beïnvloeden. Het ligt alleen binnen ons bereik om onze ontwikkeling door positieve daden te versnellen. En dit is nu precies wat de Wijsheid van Kabbalah ons leert. Uiteindelijk zullen wij allemaal onze hoogste staat bereiken, maar die staat op een positieve manier dichterbij brengen, is alleen met de hulp van Kabbalah mogelijk. De Wijsheid van Kabbalah is ons voor dit doel gegeven.

Kabbalisten hebben een positieve invloed op de wereld, zij versnellen de ontwikkeling, zij veranderen echter niets. Je kunt niets veranderen, je kunt alleen versnellen.

Vraag: Als wij de ontwikkeling van de mensheid niet negatief kunnen beïnvloeden, gaat een dergelijke invloed dan wel uit van allerlei boeven en dictators door wie mensen massief uitgeroeid worden?

Antwoord: Alle negatieve krachten in de natuur die wij in de vorm van historische figuren uit het verleden of mensen in het heden waarnemen, brengen de geschiedenis naar een positief, van tevoren bepaald einddoel. Wij bewegen ons alleen maar in deze richting.

Maar met de hulp van Kabbalah kunnen wij ons pad inkorten en het bovendien gemakkelijker en aangenamer maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Een Kabbalist En Zijn Studenten

Dr. Michael LaitmanVraag: Voelt u als Kabbalist de huidige staat en de gecorrigeerde staat van elk van uw studenten tegelijkertijd?

Antwoord: Nee, daar verdiep ik me niet zozeer in, want in een gebruikelijke les zitten er ongeveer 500 studenten voor mij en zijn er nog eens 2000 virtueel verbonden.

Ik kan niet ieder van hen afzonderlijk voelen en ik doe daar ook geen moeite voor omdat ik een totaal andere opdracht heb. Ik moet de algemene kli voelen en die naar het doel leiden, dit is de opdracht waarop ik mij richt. In de mate waarin iedere student zich verbindt met de algemene kli, is hij tijdens de les met mij verbonden.

Het woord “les”, in het Hebreeuws “shiur”, betekent maat, omvang. In de mate waarin de studenten zich met elkaar kunnen verbinden, kunnen zij ontvangen wat ik in die kli breng.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Fasen Op De Weg Naar Het Bereiken Van Spiritualiteit

laitman_231_01Vraag: Wat zijn de belangrijkste fasen op het spirituele pad van een Kabbalist vanaf de bewustwording van de vraag over de zin van het leven tot het moment dat hij spiritualiteit bereikt?

Antwoord: In het algemeen dient de vraag over de zin van het leven zich in een mens al op heel jonge leeftijd aan, tussen de leeftijd van vijf à tien jaar. Maar hij kan al 30 à 35 jaar oud zijn voordat hij naar een antwoord hierop zoekt en een leraar vindt. Dan kost het zeker nog 5 à 10 jaar voordat hij begrijpt wat het betekent om de zin van het leven te realiseren. Meestal kost het meer tijd, 15 of zelfs 20 jaar.

Daarom wordt een periode van 25 à 30 jaar beschouwd als een normale preparatie periode voordat men de Hoge Wereld mag binnengaan. Het is afhankelijk van de leeftijd waarop een en ander plaatsvindt. Daarnaast is er nog de “leidende ster” voor een mens.

Vraag: Is het ontwaken van een mens afhankelijk van de oorsprong van zijn ziel?

Antwoord: Zeker, anders zou hij deze weg nooit kunnen vinden. Hoeveel tijd het hem kost is afhankelijk van de algemene staat van het gehele systeem dat vorderingen maakt op weg naar correctie en van zijn taak daarin.

Een mens is een klein deeltje van het systeem, het bepaalt wanneer hij in deze wereld komt en zijn voortgang naar het Doel. Het is aan de mens om alles te doen wat hij kan, de manier waarop dit gebeurt is niet langer van hem afhankelijk, want het hele pad is in fasen verdeeld: kennis, begrip en het bereiken van spiritualiteit.

Het gevoelselement is de langstdurende fase, daarna volgt bewustwording. Het gaat hierbij niet over kennis en begrip, maar over het herkennen van het systeem dat door een mens wordt ontdekt doordat hij het voelt, hij begrijpt de intelligentie van het systeem en hij internaliseert alle verbindingen daarvan ten volle, hij werkt ermee als een partner van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Waarom Wordt De Wijsheid Van Kabbalah Niet Als Een Religie Beschouwd?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom wordt de Wijsheid van Kabbalah niet als een religie beschouwd, terwijl deze Wijsheid toch spreekt over de Hoge Kracht, de Schepper?

Antwoord: Omdat de Wijsheid van Kabbalah de Hoge Kracht onderzoekt zoals een natuurkundige de fysieke krachten in onze wereld onderzoekt en bestudeert. De Wijsheid van Kabbalah onderzoekt en bestudeert de laag van de natuur die zich op een hoger niveau bevindt, de krachten van de Hogere Wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Liefde Vanuit Het Gezichtspunt Van Kabbalah

laitman_594Vraag: Kunnen we ergens uit opmaken of de kwaliteit van ons werk spiritueel is?

Antwoord: De kwaliteit van het werk is afhankelijk van het soort Licht dat ik ontvang vanuit mijn gelijkvormigheid met de Schepper: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya of Yechida.

Wij moeten door 125 spirituele niveaus  heen om de gelijkvormigheid met de Schepper te voltooien. De gelijkvormigheid ligt in mijn liefde voor anderen. Hieruit blijkt dat ik op een minutieuze wijze uit mijzelf moet treden naar een onbeantwoorde, onzelfzuchtige en absoluut onaardse liefde voor anderen, dit betekent dat ik voor anderen zorg.

Liefde in Kabbalah is een staat waarin ik de verlangens van een ander voel en deze volledig wil vervullen, alsof het mijn allergrootste, belangrijkste verlangens zijn.

Ik wijd mijn natuur, mij gehele essentie en mijn innerlijke ik aan het vervullen van de verlangens van andere mensen. Deze gesteldheid wordt spirituele slavernij genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

Page 1 of 1812345...10...Last »