Tag Archives: Kabbalah Leraar

Waar denkt een Kabbalist over na?

laitman_250Vraag: Waar denkt een Kabbalist de hele dag over na?

Antwoord: Over hoe de Schepper in de wereld gebracht kan worden. Er bestaat tenslotte niets anders in het universum. De hoge werelden vormen een systeem waardoor de mens en de Schepper elkaar kunnen begrijpen.

De Schepper is de eigenschap van geven, ik moet erover nadenken hoe ik deze kwaliteit kan bereiken en zien dat de hele wereld met elkaar verbonden is. Dit is heel ingewikkeld.

Als een klein kind wil ik de wereld zien als goed en perfect. Ik wil de Kracht van de Schepper in de wereld zien, de Kracht die alles met elkaar verbindt en allerlei verschillende gebeurtenissen creëert.

From the Kabbalah lesson in Russian 12/17/17

Communicatie tussen Kabbalisten

laitman_528.04Vraag: Hoe communiceert u met uw leraar en hoe leert u van uw studenten?

Antwoord: Ik communiceer met mijn leraar op het spirituele niveau. Het feit dat hij zich niet meer in zijn lichaam bevindt en ik wel, vormt geen probleem, want onze communicatie vindt op hetzelfde niveau plaats, op het spirituele niveau, en niet in de fysieke vorm. En dit is nu precies hoe ik ook met mijn studenten in contact sta. Of zij zich er nu wel of niet van bewust zijn, er is een innerlijk contact tussen ons.

Opmerking: Er wordt wel gezegd dat een leraar van zijn studenten kan leren.

Mijn commentaar: Natuurlijk, dit gebeurt vrijwel dagelijks. Mijn studenten communiceren wereldwijd voortdurend met elkaar, ze vormen diverse virtuele groepen en de individuele zielen smelten samen tot één gemeenschappelijke ziel. Elke student vertegenwoordigt een speciale kwaliteit, een nuance in de spirituele Kli (vat). Door hen te voelen, ontdek ik via hen nieuwe mogelijkheden. Ze zijn als mijn ogen en mijn armen.

Vraag: Dus we hebben het hier niet over bepaalde handelingen waarbij u een bepaald gedrag kan zien en daar iets van kan leren?

Antwoord: Nee, het gaat uitsluitend over een innerlijk gevoel.

Vraag: Hoe vaak gebeurt er zoiets?

Antwoord: In elke les, elk gesprek, voortdurend. En vooral als zij onderling een zekere eenheid vormen. Dan wordt er door die eenheid in een volmaakte harmonie gespeeld, als op een goed gestemde piano.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Mijn weg

Laitman_912Vraag: Is het moeilijk om Michael Laitman te zijn?

Antwoord: Dat weet ik niet, ik heb mezelf deze vraag nooit gesteld en ik heb deze vraag ook niet eerder beantwoord. Ik heb een taak en die taak moet ik vervullen.

Opmerking: Maar mensen kennen u, bekritiseren u, houden van u. enz….

Mijn commentaar: Wat meer van mij houden of mij meer haten aangaat, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. En om voor het nageslacht te werken met als enige bedoeling om later te worden gewaardeerd, ligt ook niet in mijn aard.

Het enige wat ik nog wil zeggen is het volgende: toen ik 35 was, was ik behoorlijk rijk, ik kon het me veroorloven om niet te werken en in vrede ergens op een eiland te gaan wonen of in Canada. Een mens zou voor een dergelijk leven kunnen kiezen, maar ik kon het niet.

Ik heb voor dit pad gekozen, vol fouten, twijfels en enorm grote moeilijkheden. Maar dit is mijn pad.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Voor elk woord verantwoordelijk

laitman_209Vraag: Is er verschil tussen een gewone leraar en een leraar Kabbalah?

Antwoord: Er is een leraar Kabbalah en daarnaast zijn er zijn assistenten die les geven in bepaalde onderdelen van Kabbalah. Maar alles is altijd afkomstig van de leraar die de algemene richting uitzet en de geest van de ontwikkeling bepaalt. Zijn assistenten doen verslag aan hem, maar iedereen geeft zelfstandig les.

Vraag: Voelt de leraar zich verantwoordelijk voor elk woord dat hij tegen zijn studenten zegt?

Antwoord: Absoluut. Hij kan deze kennis alleen doorgeven in de mate waarin hij weet dat het de waarheid is en hij het zelf ervaren heeft, ervoor geleden heeft. Deze kennis behoort hem toe, dit betekent dat hij ervoor betaald heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

Student en leraar: een verbinding door alle werelden heen

laitman_919Vraag: Blijft een student na de dood van zijn leraar met hem verbonden?

Antwoord: De verbinding blijft. Als de student zich op een spiritueel niveau bevindt, begrijpt hij deze verbinding en houdt hij deze in stand. Afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt, is er vrijwel geen verschil tussen de fysieke of niet fysieke nabijheid van de leraar

Maar als het over een gewone leraar gaat, zoals een natuurkundige of een wiskundige, blijft er totaal geen verbinding. Hier gaat de verbinding echter door en vermindert deze niet na de dood van de leraar. Integendeel, de verbinding wordt nog sterker en doelmatiger, zuiver, helder en stralend.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/1

De overdracht van spirituele informatie

laitman_243_01Vraag: Is het juist om te zeggen dat de Schepper een student onderwijst via de leraar?

Antwoord: Natuurlijk. Zo gebeurde het vanaf de eerste Kabbalist Adam, en dit werd voortgezet door vele Kabbalisten die in de Torah beschreven worden. Noach en zijn zonen, zij zijn niet zijn zonen maar zijn leerlingen, tot aan Abraham.

En dit gaat verder vanaf Abraham via andere Kabbalisten: Isaac, Jacob, etc., zij worden zijn kinderen en kleinkinderen genoemd, maar in  Kabbalah betekenen familierelaties dat het zielen zijn die door de overdracht van spirituele informatie met elkaar verbonden zijn.

Als er in de Torah geschreven staat dat iemand een kind ter wereld heeft gebracht, heeft dat betrekking op spirituele objecten (Partzufim) die de een na de ander uit elkaar ontstaan, zich vermenigvuldigen en ontwikkelen.

Vraag: Is Isaac dan niet de zoon van Abraham, maar zijn leerling?

Antwoord: Natuurlijk. Hij heeft misschien wel 20 vrouwen gehad en 100 kinderen, wat dan nog? Het zijn zijn leerlingen die in de Torah beschreven worden.

Vraag: Als er staat: “Abraham’s familie”, wat betekent het woord “familie” dan?

Antwoord: Dat heeft betrekking op een spirituele staat: Abraham’s verlangen, Sarah genaamd, uit wie de ziel Isaac genaamd – de linkerlijn – is geboren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

Gehoorzaamheid of kritiek?

laitman_530Opmerking: U zegt dat je je leraar moet gehoorzamen en zonder enige kritiek naar zijn aanwijzingen moet luisteren. Anderzijds heb ik u ook in lessen horen zeggen dat kritiek belangrijk is en dat je twijfel niet kan vermijden op dit pad. Dat het bovendien studenten helpt bij hun groei. Wilt u deze tegenstelling alstublieft verhelderen.

Mijn toelichting: Er is hier geen sprake van een tegenstelling. Enerzijds moeten wij bij onze vooruitgang de leraar honderd procent gehoorzamen, want hij weet wat wij na vele stappen voorwaarts wel en niet moeten doen, wij zouden niet alleen misstappen begaan, maar ook nog eens de weg kwijt kunnen raken..

Anderzijds, als wij verder komen, de juiste richting opgaan en de leraar daarbij volgen, kunnen wij alle nuances van onze vooruitgang gaan begrijpen en dit is een normaal proces. De hele studie is uiteraard gebaseerd op vragen en antwoorden.

Vraag: En wat kunt u zeggen over kritiek?

Antwoord: Hoe kan je de hogere Partzuf bekritiseren als je zelf niet op dat niveau bent? De leraar heeft zijn eigen intenties en zijn eigen plannen waar je niets van weet, omdat hij zich op een hoger niveau bevindt dan jij. Daardoor is alles wat aan hem onthuld is, voor jou verborgen.

Vraag: Als iemand ons gaat bekritiseren, kan hij dan naar een andere leraar gaan, naar een derde, een vierde, en als hij dan tot het besef komt dat de waarheid hier te vinden is, terug komen?

Antwoord: In het algemeen gesproken kan dat. Maar er is een kans dat de leraar hem niet meer terug wil hebben. Maar als je terugkomt en geaccepteerd wordt, bijt je er dan als een buldog in vast en ga weer verder vooruit.

Vraag: U zegt dat je naar de leraar moet luisteren als het over spirituele zaken gaat, maar niet wat het fysieke bestaan betreft. Maar mijn vrienden in de groep zeggen tegen mij dat ik – als ik op spiritueel gebied vorderingen wil maken – mijn leraar in alles moet imiteren. Is dat wel of niet gebruikelijk in Kabbalah?

Antwoord: Dat is Chassidisme, geen enkele Kabbalist zal van zijn studenten vragen om hem te imiteren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17

De verbinding tussen leraar en student

Laitman_721.01Vraag: Kiest een Kabbalah leraar zijn studenten zelf uit of zoekt een student naar een leraar en vraagt hij of hij les kan krijgen?

Antwoord: Geen van beide. Wie de leraar en de student zijn, wordt door Boven bepaald. Zij worden dichter bij elkaar gebracht zodat het contact tussen hen vanaf enige afstand wordt gelegd. Als zij zich verdiepen in de verbinding met de Schepper, ontstaat er een nauwer contact tussen student en leraar.

Vraag: Toen Rabash kwam, haalde hij u toen weg bij uw eerste leraar Hillel?

Antwoord: Ja, want het lukte mij niet om Hillel op eigen kracht te verlaten. Ik kon me niet losmaken van hem, want mijn egoïsme ontving genot, antwoorden en vervullingen die onbeschrijfelijk groot waren.

Bij Rabash was het tegenovergestelde waar. Hij ging zitten en opende Talmud Eser Sefirot. Ik begreep er vrijwel niets van. Rabash, ik, en nog een paar andere mensen zaten bij elkaar en we lazen tijdens de hele les. Het ging hierbij over het aantrekken van het Hoge Licht, afhankelijk van onze intentie. Bij Hillel verdiepten wij ons alleen in het vergaren van kennis.

Vraag: Waaruit bestaat de verbinding tussen student en leraar

Antwoord: De verbinding tussen hen is er alleen met de Hulp van de Schepper, verder niets. Alles wat door hen heen stroomt, staat ten dienste van het bereiken van het Hoge Doel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

Laat de Schepper niet los

624.02Vraag: Hoe analyseert een Kabbalist wat er door hem heengaat?

Antwoord: Een Kabbalist moet alles wat hij in de jaren van zijn leven meemaakt, rechtvaardigen. Alles wordt door de Schepper veroorzaakt, er is geen ander dan Hij en Hij is alleen goed en doet goed.

Hier vanuit moet hij proberen om bij alles wat hij doet met de Schepper verbonden te zijn, bij alles wat er met hem gebeurt – het beste, het ergste, ongeacht wat het is – .hij laat de Schepper absoluut niet los.

Niet verbonden zijn met de Schepper is de grootste straf die een mens in de wereld kan ervaren!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Het hart voelt de ware leraar

laitman_766.7Vraag: Voelde u afgunst toen u bij uw leraar Rabash kwam?

Antwoord: Vanuit het gezichtspunt van kennis en begrip voelde ik dat zeker. Maar waarop had ik verder jaloers kunnen zijn vanuit het gezichtspunt van een gewoon mens? Ik was 30 en hij was 70. Ik had een mens voor me die alles wist, maar niets zei!

Vraag: Toen u Rabash vroeg: “Hoe weet ik of ik op de juiste plek ben?” antwoordde hij: “Het hart voelt de ware leraar.” Hoe stel je dat via je hart vast, dat dit je ware leraar is?

Antwoord: Dat is niet in woorden uit te leggen. Je voelt eenvoudigweg dat dit een mens is die de waarheid in zich draagt die je nodig hebt, en dat je die van hem wilt ontvangen. Hij heeft de waarheid in handen en hij is bereid om zijn armen naar je uit te strekken als jij jouw armen naar hem uitstrekt en de waarheid aanvaardt. Al begrijpt de student de leraar nog niet.

Vraag: Hoe vindt die klik plaats dat je zeker weet dat dit je leraar is, jouw plek, jouw leven?

Antwoord: Ik begreep dit door zijn lessen. Ik zag in dat vrijwel al mijn vragen beantwoord zouden worden. Ik voelde dat dit de methodologie voor mij was.

Ik had al veel Kabbalisten meegemaakt, maar hun methodiek was absoluut niet de juiste voor mij. Alleen hier voelde ik onmiddellijk dat dit de absolute kennis was die ik van hem wilde ontvangen.

From the Lesson in Russian, 6/25/17

 

Page 1 of 712345...Last »