Tag Archives: Israel

Branden In Israël

laitman_222Opmerking: We kunnen spreken van een ramp in Israël, het vuur vernietigt bossen, akkers en grote gebieden.

Mijn commentaar: Er is sprake van natuurlijke oorzaken en terroristische activiteiten. De meeste gebieden zijn heel droog, gebieden waar de vegetatie uitgedroogd is, moeten wel in brand gestoken worden omdat zij als buskruid vlam kunnen vatten. Er zijn onvoldoende plekken waar water voorraad aanwezig is, zodat het vuur niet onmiddellijk gedoofd kan worden. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen genomen. Joden omgeven zich heel graag met bomen, dit geldt niet voor Arabieren. Daardoor is er in de steden veel droge vegetatie te vinden met verdroogde takken en stronken die heel snel vlam vatten en het vuur met een hoge snelheid verspreiden. We moeten dit alles in aanmerking nemen, hiermee hebben we nu eenmaal te maken.

De Wijsheid van Kabbalah zegt dat wij ons – zo lang wij geen goede verbinding hebben met elkaar – moeten inspannen en dat wij veel maatregelen moeten nemen om rampen als deze te voorkomen.

Het is voor een mens onmogelijk om voor 100% de juiste richting te kiezen, maar hij moet zich er wel voor inzetten. Helaas kiezen we helemaal niet voor de juiste richting, niet op economisch gebied, niet op politiek gebied en evenmin waar het de structuur van de maatschappij betreft.

We hebben echter geen keuze: we hebben met een natuurwet te maken! Wij moeten goed begrijpen dat de natuur zich van de negatieve kant laat zien als wij niet gelijkvormig zijn aan de natuur en de basiswetten ervan niet uitvoeren. Dan zal zij ons op allerlei manieren achtervolgen, “met stokslagen naar geluk”.

Als wij dichter bij elkaar komen binnen de voorwaarden die aan ons gegeven worden, zal er niets slechts gebeuren. Dan zouden we van niemand bang hoeven te zijn. Dan zou niemand ons op een slechte manier benaderen, met een zwaard of een geweer. Het probleem ligt uitsluitend bij de slechte verhoudingen die wij met elkaar hebben.

Als wij hierin niet veranderen, zal alles verbranden.

Wij moeten dus opnieuw nadenken over de manier waarop wij een veilige toekomst kunnen creëren voor elkaar zodat wij ons eigen huis niet in brand steken.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/23/16

 

Wie Kiest Europa Als Haar Vijand?

Vraag: Wanneer wordt de opstand van de moslims in Europa of de kruistocht van de Europeanen tegen de islamitische overname van Europa verwacht?

Antwoord: In het verleden was Europa tegen Rusland. Het beeld dat men van de vijand heeft, is van vitaal belang voor elk land en zelfs voor ieder mens, omdat onze natuur uit puur egoïsme bestaat.

Vóór Rusland zag Europa het Ottomaanse Rijk als haar vijand, en alleen tijdens de Lijflandse oorlog (1558-1583) koos zij Rusland als haar vijand. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat Rusland en Europa de radicale islam als hun gemeenschappelijke vijand zullen zien.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal het anders verlopen. Europa en de islam zullen zich daadwerkelijk verenigen tegen Israël, want instinctief voelen zij dat Israël hun gemeenschappelijke vijand is.

 

De Keuze Is Engeland

laitman_273_02Commentaar: 23 juni 2016 was een belangrijke dag, er werd in Engeland een referendum gehouden over het verlaten van de Europese Unie. De Britse premier James Cameron richtte zich tot het Joodse publiek met het verzoek om ten gunste van de voortzetting van het EU lidmaatschap te stemmen en hij voegde er zijn mening aan toe: “Wij zullen jullie op alle mogelijke manieren helpen en Europa aanmoedigen om Israël te steunen.”

Antwoord: In feite is Engeland het meest antisemitische land. En hoewel de premier precies het tegenovergestelde zegt, is het – gezien het diplomatieke verleden van Groot-Brittannië – absoluut anders.

Commentaar: Iedereen wacht met angst en bezorgdheid op de uitkomst van het referendum, want het zal veel gevolgen met zich meebrengen, afhankelijk van de vraag of Engeland lid van de EU blijft of de EU verlaat.

Antwoord: Als we het hebben over tactiek, namelijk het plan voor de nabije toekomst, is dit resultaat niet gunstig voor de EU vanwege de vele en diverse overeenkomsten die door Engeland zijn ondertekend, in deze context zal het nodig zijn om nieuwe overwegingen te maken.

Het zou zo kunnen zijn dat de breuk ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen aan beide kanten enkele miljarden dollars zal kosten om alles weer op orde te krijgen. Maar geleidelijk aan zal alles zijn loop krijgen. Men zegt dat de afscheiding geleidelijk zal verlopen en dat de ontmanteling en de losmaking van Engeland van de Gemeenschappelijke Markt zelfs een decennium in beslag kan nemen.

Vraag: Hoe zal dit voor de Europese Unie zijn?

Antwoord: De aangesloten landen van de EU zullen het gevoel krijgen dat het mogelijk is om de Gemeenschappelijke Markt te verlaten en zullen dan ook een begin maken om dat te doen.

Er zal een paradoxale situatie ontstaan in Europa: De Duitsers verstrekten leningen aan iedereen, dus nu is iedereen volledig afhankelijk van hen. Ook al gaat het om een financiële verplichting, het maakt het voor Duitsland mogelijk om zelfs politieke orders te geven. Er zullen ongelijke wisselkoersen bij politieke monetaire transfers worden gehanteerd.

In Engeland ligt de boekhouding wat eenvoudiger, ze kunnen het zich veroorloven om de EU te verlaten. In de toekomst zal deze Unie in ieder geval uit elkaar vallen omdat er in Europa niets werd gedaan om de landen en volkeren samen te brengen en iets gemeenschappelijks te ontwikkelen. Wat hen verenigde was de vrije toegang van het ene land naar het andere en wat de ‘Gemeenschappelijke Markt’ wordt genoemd.

Het feit dat men dicht bij elkaar woont zegt niets. Integendeel, het kan nadeliger zijn dan eenheid.

Commentaar: In principe gebruikten ze het concept eenheid als basis van een religieus principe ….

Antwoord: Tegenwoordig heeft men geen religieuze principes meer. Religie verbindt niet, dat bestaat niet meer. Alleen de islam verbindt mensen, in alle Europese landen neemt de islam succesvol toe. Voor de islam in het algemeen is het niet van belang of dit in Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje gebeurt. Voor hen is alleen het woord ‘omvorming’ belangrijk. In principe is de strategie heel eenvoudig.

Als Engeland in de Unie wil blijven, zal het er blijven. En zo niet, dan zal het in elk geval op een bepaald moment de EU verlaten. Het zou kunnen zijn dat verlaten tijdelijk nog niet aan de orde is, maar op de lange termijn zal Engeland er gebruik van maken. Het zal het niet nodig hebben om beperkingen te accepteren of Europese wetten, het zal zelfstandig kunnen functioneren.

Psychologisch gezien is dit een land dat op een eiland is gelegen en apart staat, op enige afstand van iedereen. Vanuit geschiedkundig oogpunt is Engeland altijd tegen Europa geweest, dus het heeft niets om op terug te kijken wat een Europese Unie betreft. Het zou beter zijn om onafhankelijk te worden en niet afhankelijk te zijn van de Unie, maar de politici hebben hun eigen overwegingen.

Vraag: Moeten we als gevolg van al deze ontwikkelingen, nog steeds één geheel worden?

Antwoord: Eén geheel kan alleen worden bereikt door middel van Israël en daar ligt het probleem. Uiteindelijk zal het fascisme Europa verenigen en samen zullen ze zich tegen ons keren.

De logica van de Natuur, de krachten die latent in de natuur aanwezig zijn, zal ons hier naar toe leiden, zo niet dan zullen wij erop vooruitlopen door met onze inspanningen de Hoge Kracht en Zijn Goedheid naar onze wereld te brengen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/23/16

 

Italiaanse Rechtse Krant Geeft ‘Mein Kampf’ Weg

laitman_600_02In het Nieuws (Reuters): “Maar weinig mensen zouden geloofd hebben dat Adolf Hitler’s autobiografie Mein Kampf  in de 21e eeuw opnieuw een bestseller zou worden. Maar dat is nu precies wat er eerder dit jaar is gebeurd bij het verstrijken van het auteursrecht van de Duitse staat, waarvan men gebruik maakte om de herdruk van het boek te verbieden.

“Op zaterdag werd ‘Mein Kampf ‘ zelfs nog breder toegankelijk in Europa. De Italiaanse krant Il Giornale verspreidde exemplaren van het boek onder de lezers van de zaterdageditie …. ”

Mijn Commentaar: In ieder geval, zijn er na de opheffing van de beperkingen voor de verspreiding van dit boek mensen en inkomsten om het vrij te verspreiden onder alle belangstellenden.

Verder hangt het van het volk Israël  af; als we onze opdracht vervullen en aan de wereld onze eenheid laten zien, zal de Kracht van Correctie naar alle naties van de wereld stromen en zullen ook zij zich rond eenheid verzamelen.

Als wij, het volk Israël, van elkaar afgescheiden blijven, zal daardoor de Kracht van Correctie op de tegenovergestelde wijze actief zijn om ons naar de juiste besluitvorming te leiden en zullen we weer met een Holocaust geconfronteerd worden, maar dan op wereldschaal. Dus Joden, het besluit ligt bij jullie!

 

De Zwakte Van Een Sterk Leger

laitman_570Vraag: De veiligheid van de Joden in Israël en over de hele wereld wordt vaak verbonden met het sterke Israëlische leger. Kunnen we verwachten dat de Israëlische defensietroepen de Joden, die over de hele wereld wonen, niet in de steek zal laten en dat de Joden in alle vrede en rust kunnen gaan slapen?

Antwoord: Ik geloof dat alleen mensen die “hun kop in het zand steken” zo kunnen denken. Ik heb vier jaar in het Israëlische leger gediend en gewerkt en ik verzeker je dat zoiets niet bestaat. Evenmin als er hermetisch afgesloten grenzen bestaan​​, bestaat er een leger dat volledig kan beschermen. Wat ons betreft: als we onze opdracht niet uitvoeren, zal de situatie zodanig worden dat we tegen geen enkel gevaar waarmee we geconfronteerd zullen worden, bestand zullen zijn.​.

Zolang wij onze opdracht niet met beide handen vastpakken en realiseren, zullen wij een leger nodig hebben. Als wij weigeren om deze opdracht uit te voeren, verliezen we het recht om in dit land te blijven, om onszelf te beschermen en om niet alleen als een natie en een volk te mogen bestaan, maar ook als Joden over de gehele wereld.

 

De Terroristische Aanslag In Tel Aviv

Dr. Michael LaitmanOpmerking: Ten gevolge van de terroristische aanslag in het winkel- en uitgaanscentrum in Tel Aviv, werden er vier mensen gedood en vielen er zestien gewonden. Dit veroorzaakte een golf van vreugde in de militaire vleugel van Hamas, in Gaza en in aangrenzende landen. Op deze manier begon de islamitische vastenmaand Ramadan.

Antwoord: Terreur aanslagen moeten niet door middel van militaire middelen worden bedwongen, agressie van onze kant zal dus niet helpen.

De meest effectieve manier is om de terroristen hun ideologische basis te ontnemen, niet door geweld met geweld te bestrijden. Als zij handelen op basis van ideologische motieven, moeten wij op dezelfde manier reageren. En onze ideologische kracht bestaat uitsluitend uit eenheid.

Als wij ons niet verenigen, zullen we niets hebben dat zich kan verzetten tegen wat zij naar voren brengen. Daarom zullen noch de beslissingen van onze ministers, noch de vernietiging van de huizen van terroristen, resultaten opleveren. Het zijn goede preventieve methoden en tactieken, maar meer niet.

We hebben geen andere keus. Wij hebben maar één wapen en dat is eenheid. Hierdoor nodigen wij – vanuit de diepte van de Natuur – haar grootste macht uit, het zogenoemde Hoge Licht. Als een laserstraal verbrandt Het al het kwaad dat Het tegenkomt en blijft alleen het goede over.

Dit is het wapen dat we kunnen verwerven als we ons werkelijk willen verenigen. Dan zal in het centrum van onze verbinding, in het centrum van onze natie, het Licht verschijnen dat is gericht op alles wat ons ervan weerhoudt om één enkele entiteit te worden. Tegelijkertijd zullen alle negatieve krachten en iedereen die tegen deze regel is, verdwijnen uit de wereld en de wereld zal tot eenheid komen.

We hebben slechts één ding te doen: naar onze wereld toe geleiders zijn van het Hoge Licht. Dit is de opdracht van het gehele joodse volk.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/9/16

 

De Situatie In De Wereld Is Afhankelijk Van Israël

Zohar La’am, VaYechi: Gedenk Niet Onze Eerste Zonden, 412-413. Als Israël goede daden voor de Eeuwige verricht, zullen de naties van de wereld en de afgodendienaren niet tegen hen opstaan. Maar Israël veroorzaakt dat de andere naties zich verheffen in de wereld, want als Israël niet gezondigd had voor de Eeuwige, zouden de andere naties en de afgodendienaren zich aan hen overgegeven hebben.

Als Israël hun slechte daden niet voortgezet had aan de andere zijde van het Land Israël, zouden de andere naties van de wereld en de afgodendienaren geen controle hebben over het Land Israël en zij zouden niet uit hun land verdreven zijn. Er staat geschreven: “Wij zijn heel arm geworden omdat wij geen goede daden bezitten, zoals het zou moeten zijn.”

De Voltooiing Van Mozes’ Opdracht

laitman_740_03Mozes vroeg: “Sta mij toe om vóór mijn dood de Torah voor de Joden te herhalen vanaf het begin! Ik wil hen alle moeilijke plaatsen en details van de wetten van de Torah uitleggen!” (Midrash Rabah, deel “Devarim” (Deuteronomium) 4:1 – 4:2)

Mozes kan het land Israël niet binnengaan omdat we het binnengaan om het te veroveren en Mozes bevindt zich op het niveau van zuivere Bina, absoluut geven. Daarom eindigt al zijn werk als de periode vanaf Egypte tot de ontvangst van de Torah en de ontwikkeling daarna voltooid is.

Tijdens de veertig jaar durende tocht door de woestijn vond voor de Israëlieten de eerste periode plaats van de bestudering van de Torah en de toepassing daarvan. In de loop van die jaren sterven zij, dit betekent dat al het egoïsme waarmee zij Egypte uitgetrokken waren in hen sterft en dat het volledig gecorrigeerd wordt tot geven.

Nu moeten zij met deze kwaliteit leren werken, zodat ze niet boven alle egoïstische verlangens uitstijgen maar ze veranderen in altruïstisch verlangens. Zoals een boer de aarde ploegt en keert, waardoor er nieuwe zaailingen kunnen opkomen, hetzelfde gebeurt hier.

Dit is niet voor Mozes bestemd. Dit is niet zijn kracht, het gaat hierbij over het gebruiken van de lagere egoïstische eigenschap, over het land Israël dat nog niet het land Israël is. Het zal pas het land Israël worden als het veroverd is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/20/16

 

De Twaalf Stammen Met Elkaar Verenigen

laitman_933Vraag: Waarom spreekt u steeds over de eenheid van het Joodse volk? De twaalf stammen die in het verleden leefden, vermengden zich niet met elkaar. Waar was toen hun eenheid?

Antwoord: Dat is niet belangrijk. De twaalf stammen vermengden zich niet met elkaar omdat dit de manier was waarop zij een eenheid vormden, ondanks hun onderlinge verdeling.

Eenheid kan alleen plaatsvinden boven de innerlijke verdeeldheid uit! Een min kan niet zonder een plus bestaan en een plus kan niet zonder een min bestaan!

Daarom waren degenen die tot de twaalf stammen behoorden in een staat van absoluut evenwicht, hoewel zij zich niet mochten vermengen met elkaar. Dit betekent dat zij op de juiste manier met elkaar moesten samenwerken en zo een evenwichtig systeem moesten creëren.

Het is niet zo dat mensen aan elkaar gelijk gemaakt worden, zij vullen elkaar echter aan en iedereen behoudt zijn eigen individualiteit.

From the Webinar 5/8/16

 

De Heidenen Naar Saoedi-Arabië Sturen

laitman_741_02Opmerking: De opperrabbijn van Israël heeft aangekondigd dat we alle heidenen naar Saoedi-Arabië moeten sturen en dat er voor hen geen plaats is in Israël.

Antwoord: Als Kabbalist ben ik het helemaal met hem eens. Er is in Israël geen ruimte voor heidenen, er is alleen plaats voor joden omdat de term ‘Het Land Israël’ verwijst naar het verlangen dat rechtstreeks op de Schepper gericht is, op de eigenschap van liefde en geven. Het woord ‘land – Eretz’ verwijst naar verlangen: Ratzon, en de naam ‘Israël’ is afkomstig van de woorden ‘Yashar-El’, wat ‘rechtstreeks naar de Schepper’ betekent.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zijn de woorden ‘Torah, Israël en jood ‘ staten in onze wereld, de Hoge Wereld, etc. Een jood is een mens die hunkert naar de liefde voor anderen en een heiden is een mens die dat verlangen niet heeft, maar alleen egoïstische eigenliefde kent.

Daarom is er volgens deze definitie alleen ruimte voor joden in het Land Israël, namelijk voor degenen die liefde voor anderen voelen, het kunnen Italianen zijn, Mexicanen, Fransen, iedereen. Wanneer een mens rekening gaat houden met anderen, wat betekent dat hij de innerlijke psychologische barrière overstijgt, en hij hen als meer nabij ervaart en niet als vreemden, wordt hij een jood. Dit land wordt het Land Israël genoemd en alleen de mens met deze verlangens, de mens die zijn verlangens van haat naar liefde heeft gecorrigeerd – wat betekent dat hij is getransformeerd – is een jood. De term ‘jood’ of in het Hebreeuws ‘Ivrit’ is afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘Ever – overstijgen’, van haat naar liefde. De hele mensheid moet dit gevoel van liefde bereiken, niet alleen degenen die uit een Joodse moeder zijn geboren.

Joden die uit een Joodse moeder zijn geboren, zijn in het bezit van de methode voor het overstijgen van egoïsme naar altruïsme, van haat naar liefde, in het verleden hebben zij dit bereikt. Later vielen ze terug vanuit liefde naar haat en 2000 jaar lang bevonden ze zich in een staat van haat. Daarom moeten ze vandaag weer naar het leven terugkeren en de gehele wereld laten zien hoe de mensheid het egoïsme overstijgt, van de haat naar anderen naar liefde.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/28/16

Page 1 of 1312345...10...Last »