Tag Archives: Groep

Een Ziel En De Substantie Van De Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is een ziel?

Antwoord: De Schepper heeft het schepsel geschapen, namelijk een verlangen om genot te ontvangen. De Schepper is het Licht, Hij heeft het verlangen om genot te ontvangen geschapen.

De staat waarin het Licht – de Schepper – dit verlangen vervult en daarin woont, wordt Ein Sof (Wereld van Oneindigheid) genoemd. En de vervulling zelf wordt “Licht” of de “Schepper” genoemd.

A Soul And Its Substance

Tijdens de verdere ontwikkeling van het verlangen vindt er een breking van dit verlangen plaats, een breking in vele individuele verlangens, het vastgestelde aantal is: 600.000 verlangens. Ze zijn allemaal gebroken en ieder verlangen heeft een kleine hoeveelheid Licht.

Deze staat wordt de “individuele ziel” genoemd, het is echter geen ziel, alleen een puntje van de ziel waarin wij niets kunnen voelen, behalve een verlangen om terug te keren naar de perfecte staat van voorheen waarin alle deeltjes met elkaar verbonden zijn en één ziel vormen, één ziel voor iedereen.

In de tijd waarin we nu leven, kunnen we al deze deeltjes met elkaar verbinden, dit betekent dat we met elkaar een gesloten systeem kunnen construeren dat één bepaald segment van de ziel wordt.

WhatHappensWithTheSoulDuringSleep

In welk opzicht verschilt een deeltje van een segment? Het deeltje van de ziel is het punt in het hart dat ernaar verlangt om naar de volmaakte ziel terug te keren, terwijl een segment van de ziel een groep van tien mensen is, dit is het minimale deel van de collectieve ziel dat als een complete ziel kan functioneren.

Omdat elke ziel uit tien Sefirot bestaat, kan je er delen in onderscheiden die net zo gaan functioneren als het geheel, maar op kleine schaal. Als we deze delen met elkaar verbinden, ontstaat er een schaalvergroting.

In principe zijn echter alle wetten die in een Ten ontdekt worden identiek aan de wetten die in de collectieve ziel bestaan, maar in geringere mate, omdat deze wetten minder zichtbaar zijn, ze zijn niet op dezelfde manier rond (een geheel).

Wij hebben als taak om een groep van tien mensen te vormen, eenieder van hen heeft een deeltje van de ziel in zich, een punt in het hart genaamd. Als tien van deze punten zich met elkaar verbinden wordt dat een “segment” genoemd en de som van de segmenten wordt “een complete ziel” genoemd.

Vraag: Is een ziel een verlangen om te ontvangen?

Antwoord: Een verlangen om genot te ontvangen is de substantie van de ziel, maar het is nog geen ziel.

Om te begrijpen waar wij ons bevinden, is het noodzakelijk om de eigenschap van de staat die we een ziel noemen te verkrijgen. Dit is de eigenschap van geven, wederzijdse verbinding, uit je ik treden.

Daarom zijn alle voorbeelden en oefeningen in de studie van de Wijsheid van Kabbalah gebaseerd op het bereiken van een maximale onderlinge verbinding.

Vraag: Kunnen we een segment een ziel noemen?

Antwoord: Ja, maar we kunnen dit vergelijken met de manier waarop je met het blote oog naar een klein segment van een of andere afbeelding kijkt, als je er dan meer segmenten aan toevoegt, namelijk steeds meer delen van de ziel, zie je het totaalbeeld, alsof je er door een verrekijker naar kijkt.

Als je dus de zielen samenvoegt, krijg je een completer beeld en zie je eigenschappen waar je eerder waarschijnlijk geen aandacht aan besteed hebt, omdat ze door de kleine schaal niet te zien waren.

Als je bijvoorbeeld op een kaart kijkt, zie je een stad als een punt. Als je de schaal vergroot, zie je de naam van de stad. Als je de schaal nog verder vergroot, zijn de straten zichtbaar, enz. Dit betekent dat we, als we andere Tens toevoegen aan onze Ten, meer eigenschappen, verbindingen en wetten gaan zien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/6/16

 

De Vergankelijkheid Van Aardse Liefde

laitman_564Vraag: Kan onze aardse liefde een obstakel vormen op het pad naar de onthulling van de Schepper en spiritualiteit?

Antwoord: Dat kan inderdaad, in onze wereld duurt liefde niet lang. Allerlei soorten liefde, zelfs de meest gepassioneerde aardse liefde, is na twee à drie jaar verdwenen. Dan kunnen wij dit altijd in balans brengen door het werk in de groep,

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Hoe Kunnen We Dichter Bij De Schepper Komen?

laitman_528_04Vraag: Waar moet een mens aan denken of wat moet hij doen om dichter bij de Schepper te komen als hij nog geen deel uitmaakt van een groep?

Antwoord: Het is belangrijk om bij een groep van Tien te horen, om zo verbinding met een groep te maken. Het kan een kleine groep zijn van twee of drie mensen en zelfs een virtuele groep. Zonder groep bestaat de studie meer uit het vergaren van kennis en dat levert niets heilzaams op. Je moet je leren verbinden met andere mensen en samen met hen op pad gaan.

Ons Education Center voor de studie van de Wijsheid van Kabbalah zorgt voor mogelijkheden om in contact te komen met zo’n groep die uiteindelijk een stabiele virtuele gemeenschap vormt. Alle afgestudeerden van het derde semester weten al waar zij zich met anderen kunnen verbinden.

Daarom moet iedereen die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert cursussen volgen die door het Bnei Baruch Kabbalah Education Center gegeven worden, daar leer je hoe een groep samengesteld wordt tot groepen van Tien (Tens) en volgens welke principes zij samen moeten werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Alles Hangt Af Van De Concretisering

Vraag: Garandeert Kabbalah studie dat wij een hoger niveau bereiken?

Antwoord: Studie op zich is geen garantie. Je kunt je hele leven natuurkunde studeren en geen natuurkundige worden. Alles is afhankelijk van de concretisering.

Als je een groep hebt en een gids, als je luistert naar wat hij zegt en dat met elkaar realiseert in de verbinding in de groep, trekken jullie het Omringende Licht aan en dat verandert ieder van jullie. Het verenigt jullie tot één geheel, één gezamenlijk verlangen, dan zijn de resultaten van de concretisering onmiskenbaar.

Je gaat één Kracht voelen in één verlangen, volgens de wet van gelijkvormigheid, omdat jullie één verenigd verlangen hebben gecreëerd: één verlangen vanuit de vele verlangens.

Dit verlangen bevat de Kracht van eenheid waarin jullie één verenigde Kracht van de Natuur voelen die het gehele universum op alle niveaus vult, in alle dimensies. Dit alles is het resultaat van jullie concretisering. Als je dit wilt: ja. Zo niet: nee. Studie op zich zal je niets opleveren: je kunt je hele leven studeren en niets bereiken.

From the Prelimenary Lesson, the Prague Convention 9/9/2016

 

Het Juweel In Het Halssnoer Van De Gemeenschappelijke Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Er staat geschreven dat ieder mens die naar een groep komt, door een pincet als een edelsteen is uitgekozen en in een gezamenlijk halssnoer wordt ingelegd.

Antwoord: Ieder mens die zich aangetrokken voelt tot Kabbalah, moet zich goed realiseren dat hij werkelijk  door een pincet is geselecteerd uit de mensenmassa, en als een edelsteen in de halsketting is gelegd.

Hij kwam niet zomaar met deze mensen op een bepaald moment in deze groep terecht. Er zijn speciale redenen voor alles, volgens de oorsprong van zijn ziel. Hij zal dit later ontdekken.

From the Prague Congress, Preparatory Lesson, 9/9/16

 

Op De Spirituele Kaart Van De Wereld

laitman_254_03Vraag: Misschien missen wij voor het juiste gebed de verlangens van degenen die ‘lager’ zijn.

Antwoord: Dat is zeker zo. Ik heb contact met alle groepen in de wereld. Dat beslaat een groot gebied, praktisch het hele gebied van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Europese groepen en groepen in Afrika.

We moeten contact hebben met elkaar, omdat het gemis van het verlangen buiten iedere Ten hen beperkt en zij niet weten hoe zij verder moeten.

Ik probeer bewust met iedereen enig contact te hebben, voor zover de tijd het mij toestaat. Ik heb uiteindelijk niet meer tijd beschikbaar dan anderen, maar ik probeer verlangens, lijden en twijfels van de groepen te absorberen.

Ik doe geen pogingen om mij in te laten met het privéleven van iemand. Dat is niet zinvol. In spiritualiteit kan je alleen de gemeenschappelijke staat van de groep voelen, de gemeenschappelijke opinie en de aspiraties van de groep. Dit wordt op de spirituele kaart gezet!

Maar als het geen groep is, geen groep van tenminste een paar mensen, heb ik geen belangstelling voor hen, zelfs niet als er enkelingen zijn die groot zijn. Ik word geen deel van hen omdat hun verlangens in de spirituele wereld niet bestaan.

From the Convention in Moscow, Day One, Lesson 3, 5/2/16

 

Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zal het kosten voordat mensen georganiseerd zullen zijn in Kabbalistischc groepen die contact hebben met elkaar en zo de kern van de wereld gemeenschap creëren?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet al te lang duren.

Het punt is dat de menselijke samenleving nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er vandaag de dag gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gebeuren.

We moeten op zijn minst onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – correct zullen kunnen beantwoorden. Dan zullen zij voor zichzelf de juiste veilige omgeving kunnen organiseren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Het Minimum Van Velen Is Twee

laitman_255Vraag: Het lijkt niet mogelijk om in één leven ook maar een millimeter dichter bij de Schepper te komen. Het werk is zo moeilijk dat je soms het gevoel hebt dat je te zwak bent. Wat kunnen we daaraan doen?

Antwoord: Zulke staten kan je alleen met de hulp van de juiste omgeving overwinnen. Er bestaat geen enkele andere manier! Iemand die alleen zit en met niemand samen studeert, wacht tevergeefs op succes.

Als iemand de Wijsheid van Kabbalah studeert, is de studie natuurlijk vruchtbaar. Als je zo snel mogelijk en op de juiste manier verder wilt komen, moet je dat met de juiste groep doen en de groep en de studie op de correcte manier combineren. Je moet minimaal één partner vinden, eventueel virtueel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 129

laitman_604_04Vraag: Hoe kunnen we ons gelukkig voelen als de Schepper ons verstoringen stuurt?

Antwoord: Dat is uitsluitend afhankelijk van het niveau waarop je boven je ego kunt uitstijgen, als je intenties werkelijk gericht zijn op geven en niet op ontvangen, dat wil zeggen: alleen na de invloed van het Omringende Licht en het verkrijgen van de Masach (scherm).

Vraag: Hoe kan iemand uw student zijn en op een succesvolle manier deel uitmaken van het systeem zonder zichzelf te kwellen door vroeg op te staan voor het volgen van de Ochtendlessen?

Antwoord: Je kunt ze op een andere tijd overdag volgen en je best doen om samen met een groep in je omgeving deel te nemen aan onze activiteiten.
 

Bouw Nu Aan Je Toekomstige Wereld

laitman_947Vraag: Kan iemand die een serieus begin heeft gemaakt met het bestuderen van Kabbalah uit deze wereld worden weggenomen ten gevolge van een ziekte of een ongeval, enz.?

Antwoord: Waarom niet? Is dat erg?

Iedereen vervloekt onze wereld en voelt zich niet gelukkig in deze wereld. Tegelijkertijd is iedereen bang om deze wereld te verlaten. Dit komt alleen omdat iemand niet weet en niet ziet wat er daarna gebeurt.

En hij hoeft ook niets te zien. Op dit moment hoef je alleen maar aan je toekomstige wereld te bouwen, zodat je geen verschil zult voelen tussen het leven in dit lichaam en het leven buiten je lichaam. In feite verbeelden onze egoïstische verlangens voor ons het leven in ons lichaam, maar als we ze weten te neutraliseren, zouden we voelen dat we in de geestelijke wereld zijn.

Er zijn mensen die geestelijke verschijnselen hebben gevoeld als gevolg van groot lijden, want als iemand hevige pijn lijdt, kan het lichaam dit neutraliseren en zich terugtrekken.

Anderzijds kunnen wij de spirituele wereld veel gemakkelijker bereiken door de hulp van de groep waarin we de invloed van het Hoge Licht oproepen, dan hebben we het gevoel alsof we geen lichaam hebben omdat het is opgenomen in de anderen. In plaats van onszelf te voelen, gaan we anderen voelen, dit heet: het verlaten van het lichaam.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/20/15

 

Page 1 of 1912345...10...Last »