Tag Archives: geven

Geschenken: degene die geeft en degene die ontvangt

laitman_600.04Vraag: Hoe kan een verlangen om te ontvangen gevend zijn?

Antwoord: Dat kan als dat verlangen op anderen gericht is. Als een mens heel graag aan iemand een geschenk wil geven en het wordt geweigerd, veroorzaakt dat afstand tussen hen. Maar als iemand mij iets wil geven en ik het aanneem, doe ik op die manier de ander een plezier.

Dergelijke uitwisselingen vinden voortdurend tussen ons plaats. Het is echter noodzakelijk om te begrijpen hoe we dit op de juiste wijze kunnen doen, dan wordt het namelijk mogelijk om gevend te zijn met onze eigenschappen van ontvangen.

Een voorbeeld: een bruid geeft een ring als geschenk aan de bruidegom. In het algemeen geeft de man aan de vrouw een ring als teken dat ze hem zal toebehoren, maar als hij groot is in haar ogen, kan het ook andersom gebeuren. Zij kan hem een ring cadeau geven en als hij ermee instemt en de ring accepteert, maakt hij haar net zo blij als wanneer hij de ring aan haar gegeven had. Dit is een bekend voorbeeld uit Het Boek De Zohar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Geven Is Leven, Ontvangen Is Dood

laitman_207Torah, Dewariem 23:04 (Deuteronomium) Ki Titze: Een Ammoniet, noch een Moabiet mag in de gemeenschap van de Eeuwige komen, zelfs het tiende geslacht ervan mag niet in de gemeenschap van de Eeuwige komen, – dat wil zeggen – nooit. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De verlangens, Ammonieten en Moabieten genaamd, kunnen niet in hun bestaande vorm gecorrigeerd worden. Ze kunnen alleen door de dood gecorrigeerd worden. Dit betekent dat een mens zijn egoïsme volkomen opgeeft.

Met andere woorden: alle tien Sefirot bevinden zich in het onzuivere gebied, het gebied van ontvangen ten behoeve van zichzelf, en in een dusdanige vorm dat deze verlangens niet gecorrigeerd kunnen worden, daarom moeten zij door de intentie van volledige annulering heen gaan. Dit is de dood. In de Wijsheid van Kabbalah wordt alles wat geven ten doel heeft leven genoemd en ontvangen dood.

Daarom kunnen de verlangens, die de zeven naties van de wereld genoemd worden, niet gecorrigeerd worden. Wij kunnen ze alleen in onszelf doden, en alleen als aan het egoïstische gebruik ervan een volledig halt is toegeroepen, kunnen wij ze transformeren naar een altruïstische toepassing.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/19/16

 

Wat Kan Ik Geven?

Laitman_632_2Vraag: Ik begrijp niet wat ik moet geven, zelfs als ik zou willen geven. Wat is geven?

Antwoord: Om te kunnen geven, moet je heel precies ontdekken wat de ander wil en zo handelen dat hij krijgt wat hij van je wil. Dat is geven, schenken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

Hoe Wij De Wereld Waarnemen

laitman_928Opmerking: Onlangs hebt u het onderwerp ”de ware perceptie van de werkelijkheid” uitgelegd, nauwkeuriger gezegd: “van de schepping”. Maar ik bemerk dat ik zo niet kan waarnemen.

Antwoord: Wij nemen informatie van wat zich buiten ons bevindt niet door middel van onze vijf zintuigen waar, zoals wij denken te kunnen doen.

De zintuigen waarmee wij onze Ohr Pnimi (Innerlijk Licht) waarnemen, zijn in ons gerangschikt op een wijze die samenhangt met het niveau van gelijkvormigheid met het Licht en de overeenstemming van onze verlangens met het Licht, met de Schepper. Wij bereiken onze spirituele zintuigen in de mate waarin Hij onthuld wordt in ons systeem van gelijkvormigheid met Hem, HaVaYaH genaamd.

In de mate waarin wij onze verlangens verbeteren en veranderen in geven, gaan wij de veranderende wereld waarnemen, het Licht dat ons het meest nabij is.

From Daily Kabbalah Lessons 12/12-13/16

 

Hoe Kan Ik De Schepper Onthullen?

laitman_628_2Vraag: Waarom heeft de Schepper Zichzelf al zo lang niet onthuld?

Antwoord: Wij leven in een fysieke wereld die reëel voor ons is! Als je de Schepper wilt bereiken, moet je het verlangen hebben om de eigenschap van Geven en Liefde te onthullen!

Als je zo’n verlangen hebt, betekent het dat je genoodzaakt wordt tot liefde en geven. Liefhebben betekent dat je de verlangens van anderen op je neemt en vervult.

Heb je zo’n verlangen? Nee. Dan heb je niets waarmee je de Schepper kunt onthullen!

De Schepper verbergt zich niet. Onze natuur is zodanig dat alles wordt onthuld volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen. Ik kan niet horen met mijn ogen, maar ik hoor met mijn oren omdat de golven voor zien en horen van elkaar verschillen. Zo is het ook met de Schepper. Als ik geen orgaan heb dat Hem kan voelen, betekent dit dat ik Hem niet voel! Hij is hier, maar ik voel Hem niet!

Je moet een nieuw zintuig creëren in jezelf. Daar zijn wij mee bezig. Daarom worden we Kabbalisten genoemd, dit komt van het woord “Lekabel “: ontvangen. Wij willen datgene wat ons omringt waarnemen. Het is de Kracht die het gehele universum vult, de gehele natuur!

Dan gaan we ontdekken wat het doel van ons bestaan is, wat er elk moment van ons leven plaatsvindt, wat er was, is, en zal zijn. Alles behoort tot deze Kracht!

From the Convention in Moscow, Day Two, Lesson 5, 5/3/16

 

De Voltooiing Van Mozes’ Opdracht

laitman_740_03Mozes vroeg: “Sta mij toe om vóór mijn dood de Torah voor de Joden te herhalen vanaf het begin! Ik wil hen alle moeilijke plaatsen en details van de wetten van de Torah uitleggen!” (Midrash Rabah, deel “Devarim” (Deuteronomium) 4:1 – 4:2)

Mozes kan het land Israël niet binnengaan omdat we het binnengaan om het te veroveren en Mozes bevindt zich op het niveau van zuivere Bina, absoluut geven. Daarom eindigt al zijn werk als de periode vanaf Egypte tot de ontvangst van de Torah en de ontwikkeling daarna voltooid is.

Tijdens de veertig jaar durende tocht door de woestijn vond voor de Israëlieten de eerste periode plaats van de bestudering van de Torah en de toepassing daarvan. In de loop van die jaren sterven zij, dit betekent dat al het egoïsme waarmee zij Egypte uitgetrokken waren in hen sterft en dat het volledig gecorrigeerd wordt tot geven.

Nu moeten zij met deze kwaliteit leren werken, zodat ze niet boven alle egoïstische verlangens uitstijgen maar ze veranderen in altruïstisch verlangens. Zoals een boer de aarde ploegt en keert, waardoor er nieuwe zaailingen kunnen opkomen, hetzelfde gebeurt hier.

Dit is niet voor Mozes bestemd. Dit is niet zijn kracht, het gaat hierbij over het gebruiken van de lagere egoïstische eigenschap, over het land Israël dat nog niet het land Israël is. Het zal pas het land Israël worden als het veroverd is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/20/16

 

Pesach

Dr. Michael LaitmanPesach betekent: de overgang van het voelen van onze wereld, wat iedereen kan in deze wereld, naar het voelen van de Hoge Wereld. Alleen een Kabbalist is hierin bekwaam.

Pesach is, net als alle andere joodse feestdagen, een puur Kabbalistisch feest. Pesach vertelt over de sprong van de mens vanuit de staat waarin hij zich niet met anderen kan verenigen, naar de staat waarin zijn ego hem toestaat dat te doen. De uittocht van de mens uit de controle van het ego naar de eenheid met gelijkgestemde mensen, wordt ‘Pesach’ genoemd.

Vraag: Wat maakt het hem mogelijk om een ​​dergelijke sprong te ondergaan?

Antwoord: Verlangen. Want van de aankomst in Egypte tot aan de uittocht uit Egypte, groeit het enorm grote egoïstische verlangen steeds meer, het staat ​​het volk Israël niet toe om zich te verenigen.

Het volk Israël moet zich verenigen om de Schepper, de kwaliteit van liefde en geven, in de onderlinge verbinding te onthullen. En als zij zien dat er geen mogelijkheid is om dat te doen, voelen ze dat ze zich in de duisternis van Egypte bevinden. Dan zijn ze tot alles bereid om eruit te breken! Dit wordt ‘de vlucht’ genoemd, de uittocht uit Egypte.

Als we het bekijken in het licht van wat er met een mens gebeurt, omdat Kabbalah meestal juist daarover spreekt, hebben we het over een bepaalde kwaliteit van de mens. Een mens is bereid om alles te doen, zelfs de zee inspringen, om zich te bevrijden van zijn ego, om er bovenuit te stijgen en de eigenschap van de Schepper te bereiken: liefde en geven.

Hij stort zich in zee en de zee opent zich voor hem. Hij trekt door de zee, snijdt zich op die manier af van het ego en zo – door zich boven het ego te bevinden – krijgt hij de bereidheid om ermee te gaan werken, om het ego te transformeren naar altruïsme.

Dit is de uittocht uit Egypte die we tijdens Pesach vieren.

 

Tussen Hamer En Aambeeld

laitman_232_04Vraag: In de huidige tijd is er dorst naar kennis en naar spiritualiteit. Komt de kracht die tegen kennis en spiritualiteit is tegelijkertijd naar boven?

Antwoord: Ja, zo moet het ook zijn! Aan een mens wordt zowel de voortgaande kracht als de tegenwerkende kracht gegeven, zodat hij zichzelf gaat ontdekken door middel van deze twee krachten.

Als een mens zich alleen maar door middel van de kracht van de natuur ontwikkelt, is dat het resultaat van de instinctieve evolutionaire kracht die al miljoenen jaren de mensheid tot ontwikkeling brengt. De mensheid heeft zich niet vanzelf ontwikkeld, maar ontwikkelde zich door middel van deze krachten.

Als een mens zich wil ontwikkelen onder de druk van één kracht buiten hem en er tegelijkertijd nog een kracht buiten hem is – de kracht van de weerstand – heeft een mens het gevoel dat hij zich tussen hamer en aambeeld bevindt. Dit is het punt van waaruit een mens zich kan ontwikkelen, zichzelf kan ontdekken, en door deze tegengestelde krachten kan groeien. Een mens wordt een spiritueel schepsel door het juiste conflict tussen deze twee krachten.

De Hoge Kracht leidt een mens naar de situatie waarin hij tussen deze twee krachten in dingen kan verhelderen en zo de derde kracht kan vormen, de middellijn genaamd.

Vraag: Kunnen we zeggen dat er verschillende spirituele gebieden zijn of bestaat er slechts één gebied?

Antwoord: De aard van onze wereld is het ego, de aard van de Hoge Wereld is de eigenschap van geven, dit komt tot uitdrukking in altruïsme.

Boven het conflict tussen deze twee krachten uit lijken we op de Schepper. Een andere weg is er niet. Daarom weten alle methoden die gebruik maken van verschillende krachten, handelingen en manipulaties, eenvoudigweg niets van deze twee belangrijke parameters in de natuur: de kracht van ontvangen en de kracht van geven, de ene tegenover de andere.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

New Life 687 – De Juiste Zelfkritiek

New Life 687 – De Juiste Zelfkritiek

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

 Samenvatting

“De dwaas zit met zijn handen over elkaar en kwijnt weg door zelfverwijt (Kohelet 4:5 – Prediker); alles wat er gebeurt wordt door Boven aangereikt, dus wij moeten ons erover verheugen. De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe wij de toekomst kunnen beïnvloeden en dingen kunnen veranderen van een slecht pad naar een goed pad. Het verleden maakt ons niet wijzer, dus het is niet nodig om ons daarin te verdiepen. De gehele mensheid raakt in verval, aangezien het echter niet mogelijk is om het moment dat voorbij is te veranderen, is er geen reden om ons daar nog mee bezig te houden.

Een mens kan voor zichzelf niets verbeteren, hij kan alleen de positieve Kracht van de Natuur aantrekken om tegenwicht te bieden aan het negatieve in zichzelf. Als hij de positieve Kracht aantrekt, hoeft hij in de toekomst nergens bang voor te zijn en “zichzelf verwijten te maken” over het verleden. De kwade kracht in ons is het ego dat alles voor zichzelf wil, de goede Kracht is de Kracht van Geven. Vanaf onze tijd begint er een nieuwe periode in de ontwikkeling van het ego, wij verkrijgen de goede Kracht van de Natuur om te overleven.

Dit is geen fanatieke religieuze benadering, het is juist de meest realistische benadering die er bestaat. Er is een Hoge Kracht waardoor wij bestuurd worden en een mens is verantwoordelijk voor de mate waarin hij de Kracht van goedheid in zijn leven aantrekt. Hij moet zichzelf alleen hierop beoordelen. Ons systeem van Bestuur wordt de ‘ziel’ genoemd, waaraan ik kan afmeten en voelen hoeveel goed en hoeveel kwaad er in mij aanwezig is. Het is uitsluitend mijn verantwoordelijkheid om de goede Kracht in mijn leven aan te trekken, verder hoef ik mij nergens mee bezig te houden.

Ik ben verantwoordelijk voor het volgende moment, niet voor het moment dat voorbij is. In de geavanceerde fysica ontdekt men dat er geen tijd bestaat, alles is slechts relatief ten opzichte van ons, wat in het verleden heeft plaats gevonden is niet onze verantwoordelijkheid, dus we oefenen geen kritiek uit op het verleden. Maar morgen is wél in onze handen en de goede Kracht is de Kracht van Geven en Liefde, deze Kracht is van essentieel belang om te overleven in de verbonden wereld waarin we nu leven. De Kracht van Geven en Liefde verbindt ons met iedereen en plotseling zien wij dat ik de hele wereld ben: het is mijn ziel.

From KabTV’s “New Life #687 – Real Self-Criticism,” 2/4/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

New Life 508 – De Volle Waarheid Over De Hoge Kracht

New Life 508 – De Volle Waarheid Over De Hoge Kracht

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe.

Samenvatting

Er is een werkend systeem waardoor het universum omringd wordt, de verschillende Krachten van dit systeem werken in onze wereld. Boven deze Krachten is Eén Kracht aanwezig. Het Doel van onze spirituele ontwikkeling bestaat uit het leren kennen van de Hoge Kracht, te leren begrijpen dat deze Kracht vanuit ons innerlijk werkzaam is en in ons spreekt.

Alle Heilige Bronnen leren ons hoe we de Hoge Kracht kunnen ontdekken. De Wijsheid van Kabbalah vertelt ons dat wij niet blindelings moeten geloven dat deze Kracht bestaat, maar dat wij dit zelf moeten onderzoeken, bestuderen en ontdekken.

De grote Kabbalisten waren heel wijze mensen die duizenden jaren geleden leefden. Zij hebben vele niveaus ontwikkeld en boeken geschreven waarin zij de innerlijke geheimen van het Hoge Systeem gecodeerd hebben opgeschreven. Al deze boeken leren ons hoe we de Hoge Kracht kunnen bereiken.

In onze tijd is de Wijsheid van Kabbalah onthuld en nodigt zij iedereen uit om te leren hoe wij de ziel kunnen ontwikkelen om de Hoge Kracht te leren kennen, het is de eigenschap van Liefde en Geven, de goede, barmhartige Kracht. Op deze manier hebben de Kabbalisten van vroeger de grenzen van tijd en ruimte doorbroken, zij hebben de boodschap over de Kracht van Liefde en Geven via de boeken, die zij geschreven hebben vanuit “Heb je vriend lief als jezelf”, aan ons doorgegeven.

From KabTV’s “New Life #508 – The Whole Truth About The Upper Force,” 1/22/15

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play NowDownload|  
Page 1 of 1012345...10...Last »