Tag Archives: Dagelijkse Kabbalah Lessen

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

Hoe Het Omringende Licht Werkt

laitman_209Vraag: Wat moet ik nu eigenlijk willen tijdens de les, zodat het Licht zal werken en mij zal beïnvloeden? Is het noodzakelijk om de Schepper te kunnen voelen, de verlangens van de vrienden te willen voelen of gaat het om iets anders? Als je naar een les luistert, werkt het Licht dan altijd, beïnvloedt Het je altijd, zelfs zonder de juiste intentie?

Antwoord: De Ohr Makif (Omringende Licht) werkt en beïnvloedt iedereen die naar een les luistert, deze invloed is groter voor iemand die de Schepper wil onthullen en nog groter voor iemand die de eigenschap van geven wil bereiken.

Vraag: Brengt de werking van de Ohr Makif een mens langzamerhand tot het inzicht van de neiging tot het kwaad, en brengt de erkenning van het kwaad een mens naar het juiste verlangen naar correctie waardoor de Schepper een mens zo verandert dat hij gelijkvormig wordt aan Hem? Gaat een mens Hem dan voelen? Is dit de juiste volgorde van wat er gebeurt?

Antwoord: Ja

 

De Oorzaak Van De Haat Tegen De Joden

laitman_531_02-jpgVraag: Wat is de oorzaak van de haat tegen de Joden?

Antwoord: In het kort kunnen we zeggen dat mensen ons instinctief, op een natuurlijke manier, haten omdat we het Hoge Licht niet aantrekken. Nauwkeuriger gezegd: zij hebben in dit opzicht geen directe toenadering tot de Schepper, dit gebeurt alleen via ons.

De onthulling van de Wijsheid van Kabbalah aan alle naties van de wereld, in onze tijd, maakt het echter voor iedereen mogelijk om dichter bij de Schepper te komen, dit is uitsluitend afhankelijk van de realisatie van het verlangen van een mens.

Als een mens een verlangen naar de Schepper heeft, is dit afhankelijk van de individuele relatie van de Schepper tot de mens en dit is afhankelijk van de plaats die een mens in de collectieve ziel heeft.

 

Zodat Kwaliteit Het Wint Van Kwantiteit

laitman_570Vraag: Veel vrienden die zich met dergelijke activiteiten bezighouden, zijn op geld uit en op het aantal mensen dat komt. Ik ben bang dat het mij ook zal gaan om de hoeveelheid en niet om de kwaliteit.

Antwoord: Als je altijd bij ons bent tijdens de lessen zal dat je niet gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, met name degenen die zich met integrale educatie voor het grote publiek bezighouden, alle ochtendlessen moet bijwonen. Het is een must!

Zonder de lessen is het niet duidelijk wat zij gaan onderwijzen. Dan wijken ze af naar psychologie, sociologie, mystiek en wie weet wat nog meer. Daar moeten we voor waken. Daarom is verbinding met mij via de lessen essentieel.

From the Kabbalah Lesson 2/11/14

 

Contact In Een Krachtenveld

laitman_579Vraag: Voelt u de studenten die voor u zitten als één entiteit, één adem? Of kunt u bijna iedereen apart voelen?

Antwoord: Nee, gewoonlijk stem ik niet af op ieder afzonderlijk. Ik doe dat heel zelden, alleen als iemand een speciale innerlijke beweging heeft en zich werkelijk aan mij wil hechten.

Er zijn sommige mensen die het nodig hebben. Dan doe ik het zo dat iemand voelt dat een zin alleen voor hem is bestemd. Door dit te doen omarm ik deze persoon, ik sla mijn arm om hem heen en breng iets van mijzelf naar hem over. Dit gebeurt heel zelden.

Commentaar: Veel mensen die u op tv zien of bij de les zitten, hebben het gevoel dat uw woorden speciaal voor hen bedoeld zijn. Zij lijken antwoord te krijgen op hun vragen.

Antwoord: Dat is ook zo.

Maar ik heb het nu over een zuiver innerlijk contact met een bepaalde student in zijn speciale staat.

Het is voor een student niet belangrijk om vlak voor mij te zitten. Stel je een enorme weide voor die bedekt is met bloemen van verschillende hoogte, zoals in een film waarin de bloemen zingen op muziek terwijl ze uit de aarde opkomen en weer terug gaan. Je zorgt voor dit bloembed door de ene bloem aan te moedigen en de andere een beetje te plagen. Het maakt niet uit waar ze zijn. Werk is werk.

Het is gewoon een veld waarop de jonge planten groeien. Mijn fysieke, uiterlijke contact met een mens in deze wereld is niet van betekenis. Misschien is er iemand die nog niet geboren is en nadat hij geboren is en opgegroeid over twintig jaar deze tv uitzending wil zien. Contact vindt plaats in een krachtenveld en het zal hem ongetwijfeld bereiken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/2/14

 

Nieuwe Vrienden Die In De Oude Verborgen Zijn

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe ontwikkelt een mens langzamerhand een innerlijke dialoog met de Hogere Kracht en ontdekt hij de Schepper door zich te hechten aan de groep en de leraar?

Antwoord: Misschien staat het gezicht van mijn vriend me niet aan, maar toch wil ik contact met hem hebben en beseffen dat de mens in hem voor mij verborgen is, zijn verlangen naar waarheid, die speciale houding. Door verschillende acties en door mijzelf te veranderen, ontdek ik dat degenen waar ik eerst afkeer voor voelde mijn vrienden zijn. Nu ga ik hun mooie innerlijke vorm ontdekken. Zo gaan we van de ene staat naar de andere.

Later lijkt deze innerlijke staat gewoon en helemaal niet meer bijzonder, mijn belangstelling ervoor verdwijnt, maar toch ga ik verder met dit werk en ik ontdek een diepere, meer sublieme vorm. Zo bouwen we aan de innerlijke verbinding met de vriend.

Vraag: Waar ga ik dan precies mee verder?

Antwoord: Ik ga verder op zoek naar het innerlijke verlangen van de vriend en ik let niet op zijn uiterlijke eigenschappen. Als ik zo op zoek ga, ontdek ik nieuwe vrienden die in de oude vrienden verborgen waren.

Vraag: Wat betekent het dat ik ernaar verlang om het innerlijk van de vriend te zien en geen aandacht besteed aan zijn buitenkant.

Antwoord: Het innerlijk van de vriend zien betekent dat je je nog sterker met hem probeert te verbinden en dat je hem rechtvaardigt. Ik begrijp dat de Schepper deze vriend naar mij gestuurd heeft om Hem te vinden door de verbinding met deze vriend. Daarom moet ik met hem werken hoewel ik liever had dat de Schepper mij Baal HaSulam als vriend had gestuurd.

Vraag: Ik had een onverschillig gevoel naar een vriend, maar plotseling voelde ik dat er een nieuwe houding naar hem begon te ontstaan. Wat is dit voor verandering?

Antwoord: Het Licht begint je te beïnvloeden en daardoor ga je er aandacht aan geven dat je vriend meer is dan zijn fysieke lichaam, hierover staat geschreven: “in Uw Licht zullen wij het Licht zien.” Door de invloed van het Licht ontdek je dat er ook Licht is in je vriend. Je weet of begrijpt nog niet dat het Licht is, maar je gaat al zien dat er iets waardevols in je vriend aanwezig is.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/27/14, Writings of Baal HaSulam

 

Twee Tassen Vol Geschenken

Dr. Michael Laitman“En het Licht dat in een wereld verborgen is en zich daarin kleedt, wordt het punt van de fase ‘Yod’ genoemd en verdeelt zich in twee letters ‘Hey’: de wereld van verborgenheid en de wereld van onthulling. Het hele werk van een mens bestaat uit het onthullen van dit punt en het te vervolgen met de fase ‘Vav’: van één wereld naar de andere, namelijk met de letter ‘Vav’ tussen twee letters ‘Hey’, waarbij er een overvloed van Licht wordt onthuld aan iedereen, het is afkomstig uit het Omringende Licht naar degene die erdoor omringd wordt, namelijk twee letters ‘Hey’, met het geheim ‘Bina, Yesod, Malchut’.

De Schepper heeft twee ‘tassen’. Uit één ervan haalt Hij het verlangen en stopt het in een mens. Nadat een mens op de juiste manier met dat verlangen gewerkt heeft, stopt de Schepper de vervulling in hem vanuit de andere ‘tas’. En dat herhaalt zich, maar nu met een nieuw verlangen. Hij gaat met ons om zoals wij dat doen met onze kinderen. Wij groeien en ontwikkelen ons, afhankelijk van de bekwaamheid waarmee wij ons voorbereiden op het verlangen dat wij van de Schepper ontvangen, ermee aan het werk gaan en het geschikt maken voor vervulling. Dit is de essentie van het hele proces van de ontwikkeling van het schepsel.

We moeten echter niet vergeten dat ons werk precies in het midden plaatsvindt: we moeten het verlangen dat van de Schepper komt op de juiste manier vorm geven.

De vervulling is in feite al in het verlangen aanwezig. Op het moment dat het verlangen zijn correcte vorm verkrijgt, wordt de vervulling daarin onthuld.

Het allerbelangrijkste is echter de Ene te ontdekken die dit alles veroorzaakt, de Ene die aan ons werkt, dit moet het eindresultaat worden van alle staten waar we doorheen gaan.

De correcties zijn namelijk geen doel op zich, de Schepper had ons dit alles in de definitieve vorm kunnen geven. Het is voor Hem belangrijk om ons Hem te laten ontdekken door middel van ons werk, het Goddelijke te leren begrijpen. Dit wordt bedoeld met ‘de twee werelden met elkaar verbinden’ (‘twee tassen’).

Baal HaSulam spreekt hierover in het artikel: ‘Gij Zijt Aan Mijn Achterzijde en Mijn Voorzijde’, wanneer hij spreekt over de verbinding tussen de twee letters ‘Hey’ (“ה“), de bovenste: Bina, en de onderste: Malchut. En de letter ‘Vav’ (“ו“) daartussen is de lijn: Zeir Anpin die Bina en Malchut met elkaar verbindt.

Een mens die zo twee werelden met elkaar verbindt, mag als schepsel heelheid ontvangen. En dit is het werk waar een mens niet aan voorbij kan gaan. Om deze Enig werkzame Kracht te ontdekken, moeten we door al deze staten heengaan en ons er ogenschijnlijk voor inspannen, totdat wij ontdekken: “Er is geen Ander dan Hij.”

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11.26.10, Writings of Baal HaSulam

*Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

 

Mensen Met Wie Het Lot Mij In Contact Heeft Gebracht

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik elke keer van dezelfde vrienden nieuwe kelim (vaten) krijgen?

Antwoord: Hoe weet je wie je vrienden zijn? Ze maken deel uit van jouw ziel, maar je kijkt alleen maar naar hun gezichten en je denkt dat zij niet veranderen. Zij weten trouwens ook niets over zichzelf.

Het is belangrijk om te weten dat bepaalde mensen die je in je leven ontmoet, zowel goede als slechte mensen, deel uitmaken van je ziel. Uiteindelijk maakt de hele mensheid deel uit van je ziel, maar mensen die je persoonlijk ontmoet zijn de delen die het dichtst bij je staan.

Op dit moment is het zo dat ik op het niveau waarop ik me nu bevind vrienden uit mijn verre verleden zie als delen van mijn ziel: leraren en professoren die mij les gaven aan de universiteit, collega’s waar ik tientallen jaren geleden mee heb gewerkt, in een onderzoeksinstituut, een laboratorium, alle mensen met wie het lot me ooit in contact heeft gebracht. Ik zie in hen de delen van mijn ziel die ik gebruik en ook in de toekomst zal gebruiken.

Het lijken alleen voor jou fysieke lichamen. Ze worden op die manier aan je getoond zodat je je enigszins met hen kunt verbinden, want je hebt geen andere kelim. Maar later, als je kelim zult hebben die wat meer spiritueel zijn, zul je spiritualiteit in deze mensen zien en zul je je met hen op een ander niveau verbinden, wat meer innerlijk.

Zo werkt het. Beschouw de wereld niet als een verzameling fysieke lichamen. Dit is niet meer dan een schijnbeeld.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/22/14

Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

 

Dankbare Gasten Worden

Dr. Michael LaitmanWij bestuderen dat er geen ander werk is dan verbinding bereiken. Wij creëren de verbinding echter niet zelf, dit is een bittere, algemeen bestaande misvatting die onze weg corrumpeert en de ballingschap verlengt.

Wij moeten alleen de wil hebben om te verbinden en deze verbinding aan een factor buiten ons toeschrijven, aan de Hogere Kracht. Wij corrigeren onszelf niet, maar ontdekken alleen de behoefte daaraan.

De behoefte aan correctie is afkomstig van ons grote verlangen om misstanden te voorkomen en van het verlangen om de Bron van het Licht dat ons bestuurt vreugde te geven. Het is een lange weg, een hele ladder van spirituele niveaus die wij  met ons begrip en ons bewustzijn moeten beklimmen, in verbinding met de Bron van het Licht.

Daarom moeten wij ermee ophouden om te denken dat wij degenen zijn die onze verbinding tot stand brengen. Als wij zeggen “laten wij ons met elkaar verbinden”, betekent dat “laten wij ons met de Bron van de Hogere Kracht verbinden, de Hogere Kracht van Geven die ons zal verbinden.” Alles wat wij van onze kant hebben te doen is MAN te laten opstijgen (vrouwelijke wateren), dit is enerzijds een vraag en een gebed voor de onthulling van een gebrek en het omhoog brengen daarvan. Anderzijds is dit het voedsel dat wij tijdens de veertigjarige tocht door de woestijn eten.

Dit betekent dat er niets anders van ons verwacht wordt dan MAN te laten opstijgen, de volledige erkenning van onze afhankelijkheid van de Hogere Kracht. Wij moeten het juiste gebrek in onze harten ontdekken en proberen om onze harten tot één hart te maken dat verbonden wil zijn. Dan wenden wij ons tot de Gastheer met het verzoek of Hij ons met elkaar wil verbinden, zodat wij Hem vreugde kunnen brengen en dankbare gasten worden.

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/03/14

Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

Het Doel Van De Schepping Is Liefde Bereiken

Dr. Michael LaitmanHet doel van de schepping is liefde bereiken, deze betekenis van liefde is niet de gebruikelijke betekenis van fysieke aantrekkingskracht die over het algemeen niets te maken heeft met liefde maar met het ontvangen van persoonlijke voldoening.

Ware liefde is verbinding waardoor we de behoeften van anderen voelen en handelen om hun verlangens te vervullen. Tijdens de opgang worden de behoeften groter. Dit is op elk niveau zo voor ons bereid. Om dit te bereiken, moeten we onderaan beginnen en van daaruit opwaarts gaan, vanaf het punt van de gebroken kelim (vaten). Dit betekent dat wij altijd tegen ons ego in vooruitgaan, tegen het gebrokene in.

Het verlangen dat voor ons door Boven is bereid en door onze inspanning 620 maal groter wordt, moeten wij versterken, dan zullen wij ontdekken dat de verbinding die er eerder tussen ons was nu 620 maal sterker is.

We kunnen het vergelijken met een zaad druppel, een punt van het verlangen dat in een staat van hechting aan het Licht van Ein Sof (Oneindigheid) was en nu 620 maal groter is geworden omdat het elke keer weer moet oefenen tegen het gebroken verlangen in. Zo gaat deze druppel door de volgende fasen heen: Ibur (conceptie), Yenika (zogen) en Mochin (intellect), totdat er gelijkheid van vorm met het Hoge Licht wordt bereikt.

In Brief nr. 11 schrijft BaalHaSulam: “…. maar je moet de liefde voelen en liefde kan alleen gevoeld worden waar een behoefte aanwezig is. Dit is de betekenis van: “Hij die deelt in het lijden van het publiek wordt beloond door het welzijn van het publiek te zien …”

De voorbereiding voor hechting aan de Schepper wordt bereikt door met het publiek te werken, daar is een concentratie aanwezig van al het verlangen naar Hem. Zo kan ik mijn grote verlangen naar liefde vorm geven. In de mate waarin ik de liefde voor anderen in mij kan ontwikkelen, bereid ik mij voor op gehechtheid aan de Schepper.

“….en in de mate waarin een mens zich beschikbaar stelt, wordt hij aangenomen.” De interventie van Boven kan niet groter zijn dan de interventie van beneden af, want alles wordt afgemeten naar de behoefte en het Hoge Licht heeft geen beperking.

“Je hebt dikwijls gehoord dat alle goeds van het ontwaken van beneden af uitsluitend gaat over het leren voelen van de behoefte …” Ik kan geen kant en klare behoefte ontvangen, ik moet die behoefte stap voor stap zelf opbouwen door op zoek te gaan, via stijgingen en dalingen met betrekking tot de omgeving. Het gaat niet om de behoefte zelf, maar om de kunst om de behoefte te verkrijgen. Op die manier leer ik de wegen van de Eeuwige.

“…zoals het voor ons door de Schepper is vastgesteld.” Wij stellen de behoefte niet zelf vast, door onze inspanningen ontdekken wij de behoefte.

Zoals er geschreven staat: “Een gebed vormt de helft”, want zolang wij de helft van de behoefte niet voelen – het deel dat van het geheel is afgesneden en niet voelt hoe het zou moeten zijn – is men niet in staat tot een complete Dvekut (hechting).

Er is een behoefte en er is een afgeleide van de behoefte, met andere woorden: een behoefte aan een behoefte, zoals een gebed vóór een gebed. We voelen een lichte behoefte aan spiritualiteit, maar het is niet waarachtig. Het put ons uit en veroorzaakt pijn in ons, we weten niet wat wij ermee aan moeten.

“Zo is het omdat dit niet beschouwd zal worden als een voordeel voor hem en een mens schenkt geen aandacht aan iets nutteloos en wil het ook niet in stand houden.” Wij voelen geen enkele behoefte aan deze behoefte, op deze manier is het huidige gevoel naar deze behoefte de beloning.

“Onze Wijzen vertelden ons dat er een geneesmiddel is voor dit gevoel, namelijk de kracht van het gebed. Als de mens standvastig is in het gebed en een groot verlangen heeft om zich voor eeuwig aan Hem te hechten, kan het gebed het halve werk doen, hij zal zich dan namelijk realiseren dat het de helft van het werk is. Wanneer de lichtvonken zich vermenigvuldigen en in de organen opgenomen worden, zal hij zeker beloond worden met een complete verlossing en zijn deel zal zich voor eeuwig aan het geheel hechten.”

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/18/14

 

Page 1 of 9312345...102030...Last »