Tag Archives: Crisis

Mijn Gedachten Op Twitter – 31/1/17

twitter

Noch Trump noch liberalen realiseren zich dat de wereld veranderen betekent dat we eerst onszelf moeten veranderen, ons ego. Door een universele heropvoeding te ondergaan.

Trump’s moslimban: Als het gevecht tussen liberalen en nationalisten niet stopt, kan dat leiden tot de overheersing van … islamieten.

Het georganiseerde protest over de immigratieban is een hypocriete poging om Donald Trump te delegitimeren.

De Amerikaanse Droom kan niet langer in stand blijven door toenemende schuld. De middenklasse is verarmd en bereid om te vechten voor haar rechten.

From Twitter, 1/31/17

 

“Als De Markt Daalt …”

laitman_220In het Nieuws (CONT.ws):  “Op dit moment hebben wij in de wereld economie de ideale omstandigheden voor een grote ineenstorting gecreëerd, grote injecties in de economie en de negatieve tarieven werken tegen alle regels in. Slechts één vraag blijft, wanneer …

“Er zijn twee opties, alles zal langzaam uitdoven of het zal abrupt plaatsvinden en pijnlijk zijn.

“In het eerste geval zullen de markten langzaam afglijden en de beleggers zullen hun spaargeld verliezen. …

“Er zijn echter redenen te over voor een forse daling ….

“De dreiging van de ineenstorting van de Europese Unie is dramatisch toegenomen. Het is de moeite waard om de verkiezingen in Frankrijk en Italië scherp in de gaten te houden, want het aantal populaire voorstanders van een vertrek uit de EU is de laatste tijd toegenomen ….

“Een valutaoorlog is een ander gevaar voor de moderne economie. China devalueert langzaam maar zeker de yuan en exporteert op deze wijze deflatie.

“In feite is China de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten …. Daarom is het belangrijk voor Amerika om de economische rol van China te reduceren. De output van de productie is reeds begonnen. Op de lange termijn kan het een werkelijke handelsoorlog worden. Dan kunnen er ook sancties opgelegd worden aan China ….

“Vergeet ook de verschillende militaire conflicten niet.

“In eerste instantie ligt er een tijdbom onder de economie, namelijk de negatieve rente en vroeg of laat zal deze bom ontploffen.

“We leven in zeer interessante en uitdagende tijden! Verandering is onvermijdelijk, het is slechts een kwestie van tijd.

Mijn Commentaar: Er zijn twee manieren om het systeem in evenwicht te brengen: op de slechte manier of de goede manier. In ieder geval moet de wereld de vorm aannemen van één systeem dat gelijk is aan alles wat in de natuur aanwezig is. De ontwikkeling van het systeem zal de wereld naar onderlinge samenwerking leiden, ofwel door geweld of door de erkenning van de noodzaak om integraal te ontwikkelen.

We bevinden ons op het punt van besluitvorming: op welke wijze zal de wereld zich verder ontwikkelen naar het doel van eenheid dat ten volle gerealiseerd moet worden?

De wet van de natuur is onverbiddelijk, de mens kan zichzelf echter tot een geschikte component vormen om het bovenstaande te implementeren en zo de onontkoombare toekomstige staat op de juiste manier voltooien.

 

En De Rijken Zullen Huilen

Dr. Michael LaitmanVraag: In deze moderne wereld luisteren mensen naar degenen die heel rijk zijn. Hoe kan je ook gehoord worden als je niet rijk bent?

Antwoord: De wereld ontwikkelt zich in de richting van een grote crisis, de rijken zullen dus binnenkort niets meer te zeggen hebben, want hun rijkdom zal geleidelijk aan geen ​​invloedrijke factor meer zijn.

De rijken zijn net zo bang als jij voor wat er nu in de maatschappij gebeurt. Nu we op weg zijn naar een situatie waarin we gaan leven van een kleine vergoeding, zullen we bijna niets meer met hen te maken hebben. In de toekomst zullen grote landen, en zelfs de hele wereld, van kleine vergoedingen leven, dan maakt het niet meer uit of je rijk of arm bent.

Ik hoop dat de mensen gaan begrijpen dat vervulling niet van geld afhankelijk is. Geld op zich kan geen vervulling geven, zelfs niet in onze fysieke wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

De Ineenstorting Van De Unie

laitman_273_02In het Nieuws (Lenta.ru): “Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (…) werd een sensatie. Experts spreken over de bijzondere relatie tussen Groot-Brittannië en Europa, de opstand van het volk tegen de elite en het effect van de migratie crisis. Er zijn echter enkele mensen die hun aandacht op iets anders richten: de ineenstorting van de Europese Unie is in vele opzichten vergelijkbaar met de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het is een feit dat beide geopolitieke entiteiten werden gevormd op basis van een ideologie. En de ineenstorting is het gevolg van een radicaal verschil tussen de verkondigde ideologische doelstellingen en de werkelijkheid.

“De Sovjet-ideologie beloofde gelijkheid, rechtvaardigheid, een hoger niveau van economische ontwikkeling en van de levensstandaard in vergelijking met de ‘wereld van het kapitalisme’. In werkelijkheid kregen de Sovjetburgers met tekorten te maken, met oneerlijke verdeling, een corrupte regering, een niveau van ontwikkeling en een levensstandaard die in grote mate inferieur waren aan het Westen ….

“De ideologie ‘democratie’ beloofde aan de Europeanen het hoogste niveau van welzijn en vrijheid voor iedereen, een wereld zonder grenzen, zonder oorlogen en conflicten, een wereld van rechtvaardigheid en gelijkheid op het gebied van rechten en democratie, dat wil zeggen dat de bevolking de beslissende rol in de politieke besluitvorming zou hebben. Maar in werkelijkheid zien de EU-burgers een enorme inkomenskloof tussen een handjevol ondernemers die de rijksten zijn en de armste delen van de samenleving, de toestroom van immigranten neemt de banen van de inheemse bevolking over, er is oorlog in de naam van democratie in plaats van vrede, essentiële politieke kwesties worden door ongekozen bureaucraten in Brussel opgelost in de plaats van democratie.

Mijn Commentaar: Als wij ongecorrigeerde delen samenvoegen, krijgen we een nog groter ongecorrigeerd systeem. Er staat geschreven dat wanneer de dwazen samenkomen het slecht voor hen is en eveneens voor de wereld, wat betekent dat het beter is om niet bijeen te komen.

En er staat geschreven dat als altruïstische Tzaddikim (rechtvaardigen) bijeenkomen het goed is voor hen en voor de wereld. Als men eerst de egoïstische dwazen opnieuw had opgevoed tot altruïstische rechtvaardigen, zou alles waar de massa van had gedroomd gerealiseerd zijn, wat er gebeurd is, is een gevolg van het management van de bankiers.

 

De Toekomst Van De Europese Unie

laitman_426Vraag: In Groot-Brittannië hebben er scherpe debatten plaats gevonden over de vraag of het de moeite waard is om uit de Europese Unie te stappen. De beroemde natuurkundige Stephen Hawking maakte – met nog 150 wetenschappers – groot bezwaar tegen het verlaten van de Europese Unie. Zij denken dat dankzij hun lidmaatschap van de Europese Unie de subsidies voor wetenschap in Groot-Brittannië zijn toegenomen, evenals het aantal deskundigen. Denkt u dat het voor Engeland noodzakelijk is om de Europese Unie te verlaten?

Antwoord: De Unie verlaten is niet langer van belang omdat de Europese Unie in de nabije toekomst in ieder geval uiteen zal vallen.

Dit zijn kunstmatige internationale bijeenkomsten die niets bepalen. Er bestaat geen onderlinge verbinding, de grenzen worden gesloten en conflicten, onenigheid en insinuaties nemen toe. De beweging naar een verenigd Europa die voorheen bestond, is verdwenen, ook al ging het in het verleden alleen over de Europese gemeenschappelijke markt, of beter gezegd: over de ‘markt’ die hen verenigde.

Dus ik denk dat het niet uitmaakt wat ze doen, deze formatie zal toch ineenstorten. Deze Unie is niet gebaseerd op interne eenheid en educatie van mensen om dichter bij elkaar te komen, maar bestaat alleen op basis van het verlangen van mensen die er rijk van wilden worden, en bovendien ten koste van anderen.

Dus wat voor soort Unie is dit? Wat voor soort gemeenschappelijke markt is dit als vijf landen, laten we zeggen nog 25 andere landen accepteren, om ten koste van hen nog meer kapitaal voor zichzelf te verzamelen? Dit is alleen maar uitbuiting van anderen en dan wel op een heel grove manier.

Een dergelijk systeem is gedoemd om te mislukken. De Natuur heeft hen opzettelijk in deze situatie gebracht, zodat ze zich konden realiseren dat een dergelijke Unie niet kan voortbestaan ​​in onze wereld, dit in tegenstelling tot de tijd waarin voorgaande generaties leefden, toen was het nog mogelijk om volkeren te overwinnen. Zelfs de Sovjet-Unie kon een soortgelijke Unie van socialistische republieken niet bij elkaar houden zoals de Europese Unie dat probeert te doen. Dus alles zal uiteen vallen, want dit is precies hetzelfde systeem, het is op het ego gebouwd.

Een unie kan alleen slagen als mensen ernaar verlangen. Zonder eenheid aan de basis, storten alle andere structuren ineen. Een gevoel van noodzaak, een gevoel van voordeel van de unie moet van onderaf komen. Dan zal er een hoger niveau worden bereikt, een spiritueel niveau, en zal onze vereniging meer Licht in de wereld brengen.

Mensen zouden eerst educatie moeten krijgen! Maar hiervoor is het noodzakelijk om de Wijsheid van Kabbalah te ontdekken, dan kunnen mensen een en ander gaan leren en een basisniveau van educatie krijgen, in ieder geval een beetje, want anders is alles gedoemd om te mislukken.

Dus Engeland kan rustig in de Europese Unie blijven, want er zal spoedig een einde aan deze Unie komen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/11/16

 

Er was Eens … Op Cyprus …

laitman_272Vraag: Een werknemer bij de overheid op Cyprus, Marios Droushiotis, heeft een brief geschreven naar de president van Cyprus waarin hij schrijft dat hij ontevreden is over zijn hoge salaris omdat hij daarvoor te weinig hoeft te doen. Hij schreef: “Ik zit maar niets te doen en daarvoor krijg ik € 5.000. De staat zou meer geld kunnen besparen door mij te vertellen dat ik thuis kan blijven met dat salaris. Ik zou dan in ieder geval niets kosten omdat ik dan geen verwarming, licht en water nodig heb op kantoor!”

Antwoord: Het lijkt erop dat hij Eerste Minister wil worden.

Vraag: Betekent dit dat u denkt dat hij dit vanuit zijn geweten schrijft?

Antwoord: Het doet me eraan denken hoe iemand kan blozen als hij steelt. We hebben hier met verborgen motieven te maken. Als het om een gewetensvraag ging, zou hij rustig en op vriendelijke wijze geschreven hebben: ”Verminder mijn salaris maar met de helft.” We hebben in principe te maken met het feit dat we de ontwikkeling van het egoïsme niet begrijpen. Het ego ontwikkelt zich niet kwantitatief door alleen maar te groeien, het wordt ook kwalitatief groter. Het ontwikkelt zich in de richting van ‘verfijning’, het krijgt nieuwere, meer subtiele en uitgekiende vormen. Het kan dan niet langer meer tevreden gesteld worden met geld. Mensen streven niet langer naar eer, roem en macht. Dit alles geeft hen geen voldoening meer.

Vraag: Waar zal dit toe leiden?

Antwoord: Het zal ertoe leiden dat mensen niet meer verlangen naar zo’n grote keuze aan voedsel en seks. Ze zullen geen gezin meer willen hebben en kinderen willen krijgen. Dit verlangen zal gewoonweg verdwijnen en mensen zullen geen enkele binding meer voelen met deze gedachten. Daarna volgt er een depressie, er worden antidepressiva gebruikt, we krijgen te maken met drugsmisbruik en zelfdoding. De vraag is: wat geeft er nog voldoening?

Vraag: Als het eerdere scala aan egoïstische waarden verdwijnt, wat zal dan het resultaat daarvan zijn?

Antwoord: We zullen allemaal tot één grote, universele roep om hulp komen, zoals een wolf die huilt naar de maan. Zo zal de mensheid ook naar buiten gaan en huilen naar Boven toe, het uitschreeuwen naar de Schepper: “Waarvoor hebt u ons geschapen, in de naam van wat, waarom? Wat wilt u van ons?” Er zal over de gehele aarde een dergelijk intens huilen te horen zijn, gericht tot de Bron van ons bestaan, zelfs onbewust. Het zal ons leiden naar het besluit dat we de betekenis van het leven moeten vinden. De natuur kan niet zo perfect geschapen zijn als er begin en geen einde is, als er geen doel zou zijn. We zijn er blind voor.

Wat wij in deze tijd zien, geeft aan dat wanneer er een verlangen in ons naar boven komt, dit betekent dat de Bron van de vervulling van dat verlangen – die voor ons verborgen is – dit verlangen in ons beschijnt en stimuleert. Dit betekent dat wij de vervulling ervan kunnen bereiken. De Natuur creëert niet zomaar iets. Er komt een staat van ongenoegen die in wezen egoïstisch is, hierdoor worden we echter geleid naar onze zoektocht naar de Hoge Kracht, de Hoge Bron.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/4/16

 

“Hoe Kunnen We De Wereldeconomie Redden?”

laitman_202_0Opinie (socialeurope.eu): “We leven in het kader van een financieel systeem dat stabiliteit aan de Amerikaanse dollar biedt. Dit kan nuttig zijn als de belangen van het wereldwijde financiële systeem niet botsen met de belangen van de economie en het financiële systeem van de Verenigde Staten.”

“Het Amerikaanse aandeel aan de wereldeconomie daalde echter van 50% naar minder dan 20%. In de situatie van de afwezigheid van inkomsten uit de uitgifte van effecten, draaide ‘s werelds financiële systeem verlies en stopte de economische groei. De crisis is zo groot dat de overwinning van een van deze krachten de andere onvermijdelijk zal vernietigen. Er is hier geen kans op rust, het conflict kan alleen worden beëindigd door de ineenstorting van één van beide zijden, want er zijn geen bronnen van inkomsten voor beide. Daarom zal de strijd alleen maar heviger en dieper worden gevoerd.”

“Het is de vraag of de Amerikaanse economie gered zal worden ten koste van het wereldwijde financiële systeem, of dat de wereldeconomie gered zal worden ten koste van de Verenigde Staten.”

Mijn Commentaar: De mensheid moet door eenheid worden gered. De oplossing ligt niet op het financiële vlak, maar door gelijkvormig te worden aan het alomvattende systeem van de natuur, de mensheid is nu daaraan tegengesteld.

 

De Wereld Heeft Heroïne Nodig

laitman_293Opmerking: De drugsbaron Joaquin Guzman, die bekend staat als ‘El Chapo’ (de Korte) en de lijst van de gevaarlijkste topcriminelen aanvoert, is in Mexico gearresteerd. Het interview dat hij aan acteur en regisseur Sean Penn gaf, leidde waarschijnlijk tot zijn arrestatie.

De man was “verzot”, zoals men zegt, op zijn ideaal. Hij wilde de mogelijkheid voor het maken van een autobiografische film bespreken, en hij vertelde met trots in het interview dat hij een vloot schepen, onderzeeërs, vliegtuigen, vrachtwagens en boten heeft. Hij gaf toe dat hij waarschijnlijk bezig was met een bedrijf dat niet één van de schoonste is, maar dat er in de streek waar hij geboren is geen andere handel bestaat. Hij voorziet de wereld van meer heroïne, cocaïne en marihuana dan wie dan ook.

Antwoord: Ik denk dat de wereld van vandaag heroïne nodig heeft en ook deze “kleine jongens” die ervoor zorgen. De drugsbaron voelt dat hij een ideoloog is die mensen redt, heelt en tot op zekere hoogte kalmeert. Het gaat hem niet om geld of controle, maar om het idee dat de wereld drugs nodig heeft.

In feite heeft de wereld ook drugs nodig, op de manier waarop we tegenwoordig leven, beschermt iemand die drugs gebruikt zichzelf eigenlijk voor een krankzinnige wereld. Daarom kunnen we mensen die drugs verkopen en gebruiken niet beschuldigen. Het maakt niet uit wat we zeggen, zowel de staat als het publiek gaan het geleidelijk aan accepteren. De mensheid heeft een stadium van hulpeloosheid bereikt en de enige optie is ofwel het bewustzijn dat men in deze wereld leeft verliezen, of genezen.

Als we willen genezen, moeten we de wereld veranderen, want in haar huidige staat kan zij niet blijven bestaan. We zijn getuige van een geleidelijke achteruitgang doordat gezinnen uiteenvallen, kinderen wegtrekken van hun ouders, mensen ten aanzien van alles verzet en terughoudendheid tonen, totaal onverschillig zijn. Gebieden als kunst, wetenschap en televisie, die werden gebruikt om de mensheid te vervullen – waardoor de mens verschilt van dieren – kunnen ons niet meer vervullen. Tegenwoordig is het enige verschil tussen mens en dier de mobiele telefoon, de belichaming van dezelfde leegte die we op de computer en het televisiescherm zien.

Eeuwenlang was er religie, filosofie en kunst, waar de mensheid door vervuld werd en dit alles diende als een soort sociaal platform dat ons hielp in onze ontwikkeling. Er was een verlangen om de mensheid te ontwikkelen, om kinderen op te voeden en een gezin te hebben. Mensen voelden zich veilig en verwachtten een prachtige toekomst. Tegenwoordig hebben we echter geen verwachtingen meer.

Nu laten mensen als ‘Shorty’ ons de futiliteit van ons leven zien en dus willen we van deze mensen af en zetten we ze gevangen, terwijl in feite Mexico zelf marihuana begint uit te delen om controle te kunnen uitoefenen.

We hebben een situatie bereikt waarin de mensheid moet kiezen tussen zichzelf in slaap sussen of de wereld veranderen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/11/16

 

De EU – Via Ellende Naar Geluk

laitman_220In het Nieuws (rg-rb.de): “Het programma dat door de Franse minister van economische zaken, Emmanuel Macron, is voorgesteld, heeft bij de politici van de Europese Unie een schok teweeg gebracht: het Monetaire Verdrag moet worden hervormd in de richting van financiële solidariteit. De rijke landen moeten de arme landen financieren, dit is de enige manier om de Europese Unie te redden.”

“Als de lidstaten niet bereid zijn tot financiële bijdragen binnen het Monetaire Verdrag, kunnen wij de Euro en de Europese Unie wel vergeten. De bijdragen moeten worden gerealiseerd en uitgevoerd in het kader van één begroting voor de Europese Unie waarvan de uitvoering zal worden gecoördineerd door Brussel. Hij verzet zich heftig tegen de ‘orthodoxe’ financiële politiek van Berlijn.”

Mijn commentaar: Er zijn stemmen die pleiten voor meer solidariteit en gelijkheid, dit zal echter niet meer helpen. De Natuur activeert een programma om mensen haar wetten te leren via ‘tegenslagen’, het pad van het lijden. De tijd om de wetten van de Natuur op een vriendelijke wijze te leren begrijpen – het pad van Torah – door de wijsheid van Kabbalah te leren, loopt ten einde. Dit komt omdat wij niet kunnen begrijpen hoe de Natuur zelf op integrale wijze is gebouwd.

Door ernaar te streven om de Gedachte van de Natuur te begrijpen, leren we hoe we correct kunnen handelen, zonder fouten te maken, door de goede instructies van de Kabbalisten.

De oorzaak is dat we ons hebben ‘verzameld’ als een menselijke samenleving op basis van een tegenovergesteld, egoïstisch principe, zodat wij een altruïstisch eenheid (verzameling) niet kunnen begrijpen. Ondertussen wordt onze wereld gemeenschap geleidelijk aan steeds meer integraal en meer verenigd onder de invloed van de verborgen Krachten van de Natuur. Op deze manier worden we mensen die de wereld waarin we leven niet begrijpen, mensen die niet weten hoe ze zich moeten oriënteren.

 

Autisme, Een Probleem Van De 21e Eeuw

Laitman_182_02In het Nieuws (Russian-Bazaar): “De komende tientallen jaren zal een kwart van de kinderen geboren worden met ASD (een aan autisme verwante stoornis). Daarbij hebben jongens meer last van deze stoornis dan meisjes (4 op de 10). Het is niet mogelijk om autisme al in de foetale fase van de ontwikkeling of bij de pas geboren baby te ontdekken. Een fenomenaal geheugen is niets anders dan het resultaat van autisme.”

“Er wordt vaak beweerd dat autisten veel getalenteerder en intelligenter zijn dan ‘gewone’ kinderen. Maar degenen die aan ASD lijden zijn absoluut niet voorbereid op een onafhankelijke manier van leven. Zij hebben voortdurende zorg en begeleiding nodig. Een autist kan werken op wetenschappelijk, technisch en wiskundig gebied en in programmeer functies.”

“Zij kunnen zich uitstekend bewijzen in bedrijven en fabrieken, in ziekenhuizen en laboratoria. Militaire experts prijzen de vaardigheden van de autist. Deze mensen kunnen elke taak uitvoeren, als de taak maar nauwkeurig en correct wordt omschreven.”

“Onderzoekers vergelijken autisten met vertegenwoordigers van extreem religieuze groeperingen die zich alleen gelukkig voelen als zij in een voor hen vertrouwde omgeving zijn. Ze hebben hun eigen wetten, tradities en standpunten, ze hechten hier veel belang aan en hebben er grote waardering voor, maar zij leggen aan niemand iets op.”

Mijn commentaar: Alle ‘nieuwe’ problemen worden alleen genezen door in de maatschappij een goede verbinding met elkaar te hebben, want autisten zijn het resultaat van een achterstand in de correctie van de maatschappij.

 

Page 1 of 2612345...1020...Last »