Tag Archives: Congressen

Congres: Meegaan met de gezamenlijke flow

laitman_939_01Vraag: Hoe kunnen verlangens samengevoegd worden? Zelfs voor stenen heb je cement nodig. Wat verbindt ons terwijl we zo van elkaar verschillen?

Antwoord: We zijn allemaal egoïsten, maar eenieder heeft een punt in het hart en we willen die punten verbinden tot één groot punt. Dit is onze aspiratie naar de Schepper.

Dan blijft ons egoïsme onderaan en onze aspiratie naar de Schepper bevindt zich daarboven.

Als wij boven ons egoïsme uitstijgen naar een bepaald niveau, wordt daar het spirituele potentieel – een Kli (vat) genaamd – onthuld; dat is de spanning tussen de aspiratie naar de Schepper opwaarts en de aspiratie naar onszelf neerwaarts.

Afhankelijk van dit potentieel, vormen wij onze Kli, vervolgens rijst de vraag of deze Kli geschikt is om er de Schepper in te onthullen.

Vraag: Betekent dit dat het potentieel groter is naarmate de weerstand groter is? Meestal krijg ik daardoor een heel negatief gevoel.

Antwoord: Dat gebeurt niet alleen bij jou, maar in de hele groep. Als je in de Ten bent, moeten er tien zulke staten zijn. Juist dan wordt de Schepper daarin onthuld. Het belangrijkste is het gemeenschappelijke punt (rood in de tekening), de Schepper. Daaraan moeten wij ons constant vasthouden.

Vraag: Is het dan zo dat het potentieel veel intenser is voor degenen die zonder verlangen naar een congres gaan, met grote twijfels, en die dit dan overwinnen?

Antwoord: Natuurlijk. Daarom hebben we al die mensen nodig, met verschillende capaciteiten en verschillende verlangens; het belangrijkste is dat zij mee kunnen gaan met onze gezamenlijke flow.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

De belangrijkste indruk van het congres

laitman_939_02Vraag: Ik vind het heerlijk om met vrienden te communiceren, maar daarbij vergeet ik alle intenties. Kan je dit een verstoring noemen?

Antwoord: Er zijn verschillende tijden: tijden waarin ik me goed voel en waarin ik me slecht voel, waarin ik vergeet en waarin ik mij dingen herinner, enz. Zij vormen samen een optelsom.

Het belangrijkste is dat je je geen zorgen maakt. Als je met heel veel mensen op een congres bent, word je door die situatie voortdurend herinnerd aan waar je aan mee doet en wat je aan het doen bent. Je ziet, hoort en voelt aan je huid wat daar gebeurt. Dat is de belangrijkste indruk van het congres. Je wordt beïnvloed door de sfeer om je heen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Wat is de oorsprong van de congressen?

laitman_944Vraag: Wat is de oorsprong van de congressen? Zijn er historische feiten die vermelden dat het voor Kabbalisten gebruikelijk was om duizenden mensen samen te brengen in zulke bijeenkomsten of is dit iets nieuws?

Antwoord: Er is niets nieuws aan de hand, wij bedenken zelf niets.

Kabbalah is gebaseerd op de wetten van de hoge wereld, daarom moeten we bij alles wat we doen onderzoeken of het in overeenstemming is met die wetten. Anders zouden wij er schade door kunnen ondervinden.

Congressen werden zelfs in het oude Israël gehouden toen mensen de hoge wereld hadden bereikt.

Het was voor Kabbalisten gebruikelijk om drie keer per jaar naar de Tempel in Jeruzalem te gaan: ter gelegenheid van Soekot, Pesach en Sjavoeot, om met iedereen samen  te studeren en om samen te eten. Bovendien kwamen mensen door het jaar heen ook regelmatig naar de Tempel om te studeren en samen te eten. Dit werd beschouwd als een heel goede handeling, we mogen zelfs zeggen: een Goddelijke handeling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Congressen En Afstanden

Laitman_524_01Vraag: Hoe moeten degenen die niet naar een congres kunnen gaan daarmee omgaan? Waar bestaat hun werk dan precies uit?

Antwoord: Dit is een groot probleem. Er zijn veel mensen in verschillende regio’s die wel zouden willen komen, maar dat vanwege financiële omstandigheden niet kunnen doen.

Het enige wat ik hierover kan zeggen is het volgende: Blijf daar waar je woont, volg onze congressen en wees zoveel mogelijk met ons samen. Dan zal je merken dat al het spirituele, zowel in ons als in jou, eenvoudigweg naar je toestroomt als in één gezamenlijk vat.

Dit heeft betrekking op zowel fysieke als virtuele groepen. Wees met elkaar verbonden als dat mogelijk is, organiseer maaltijden samen met ons. Probeer alles net zo te doen als wij.

Vraag: Denkt u dat het aantal mensen dat in de toekomst niet naar congressen kan gaan groter zal worden?

Antwoord: Ja, het gaat steeds slechter met de wereld. Laten we hopen dat deze neerwaartse beweging geen druk zal uitoefenen op ons dagelijks leven; het zal echter moeilijker worden om ergens heen te vliegen en aan congressen deel te nemen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Ynet: 75 Landen Op Het Kabbalah Congres Voor Iedereen

Het grootste news portal in Israël “Ynet” heeft een artikel (klik hier voor het artikel in het Hebreeuws en een videoclip!) gepubliceerd over het  Wereld Kabbalah Congres “All as One” dat van 21 t/m 23 februari in Tel Aviv heeft plaatsgevonden.

2017-02-27_ynet

Mijn Zegen Voordat Het Congres Gaat Beginnen

laitman_938_03De Wijsheid van Kabbalah bestuderen en ervaren betekent: je met elkaar verbinden, want als wij ons met elkaar verbinden door middel van onze eigenschappen, onze verlangens en onze innerlijke hunkering, voelt een ieder van ons enorm grote nieuwe capaciteiten. Deze kracht is niet alleen in ons denken en ons hart aanwezig, maar ook in onze ervaring van een innerlijk bereiken, een innerlijk voelen.

Probeer daarom vrij te zijn, zodat je in staat zult zijn om de behoefte te voelen om je met iedereen te verbinden die ons pad gaat. Het maakt niet uit hoe je de vrienden waarneemt, zolang er maar een groot verlangen van je uitgaat naar hen. Dan zal je het volgende niveau van je spirituele ontwikkeling door middel van hen gaan voelen.

Laten we ons op deze manier voorbereiden voor het congres, dan zullen wij succes hebben. Ik werk er zelf voortdurend aan, voor een congres ben ik innerlijk altijd enigszins in de war. Tijdens het congres verbind ik me met iedereen. Dan heb ik op die manier de mogelijkheid om ons nieuwe niveau door middel van jullie te zien, en dan kunnen jullie het samen met mij zien.

Een onthulling is een verbazingwekkend en wonderbaarlijk gebeuren!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

De Basisprincipes Voor Succes Op Het Spirituele Pad

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik geholpen worden door een leraar die Kabbalist is? Kunt u een paar basisprincipes geven voor de manier waarop wij gebruik kunnen maken van zo’n geschenk van de Hoge Kracht?

Antwoord: Als een leraar iets adviseert, moet je proberen om dat op te volgen. Mijn belangrijkste advies is: bij de ochtendlessen zijn die ik dagelijks geef.

Mijn tweede advies is: sluit je aan bij een Ten-groep, het liefst bij een fysieke groep, geen virtuele groep, en probeer ermee in contact te zijn, samen te studeren en alles te doen wat we in een Ten-groep doen.

Doe bovendien alles wat in je vermogen ligt om naar een congres te gaan in de omgeving waar je woont en gebruik de tijd die je beschikbaar hebt zoveel mogelijk voor disseminatie.

Kort gezegd: de ochtendles is het belangrijkste, dan werken in de Ten-groep, disseminatie en naar congressen gaan. Meer hoef je niet te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

De Resultaten Van De Conventie Zijn Nog Niet Volledig Onthuld

laitman_214Vraag: Waar ontbreekt het ons nog meer aan om het spirituele embryo te bouwen na de reeks krachtige Conventies die we hebben meegemaakt en het werk dat we hebben gedaan om ons ego te annuleren.

Antwoord: We zijn nog niet als een embryo met elkaar verbonden en evenmin zodanig dat we een baarmoeder vormen waarin het embryo zich kan ontwikkelen. Het enige wat we te doen hebben, is ons met elkaar verbinden. We moeten ons verbinden als één lichaam en als één mens met één hart zijn. Maar jullie willen dat nog niet. Jullie bestuderen het alleen maar.

Vraag: Hoe kan ik iets willen waarvan ik niet wil dat het plotseling gebeurt?

Antwoord: Zo’n behoefte krijgen we indirect door de dingen die we doen. Wij kunnen niets doen wat regelrecht tegen ons ego ingaat, maar indirect kunnen we het Licht dat Hervormt aansporen, dat Licht verandert onze aard.

Vraag: Kan het zo zijn dat een kleine groep in onze grotere groep zich met elkaar verbindt en dan een embryo vormt of moet iedereen zich met elkaar verbinden om dat te bereiken?

Antwoord: Op het ogenblik is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoe het zal gebeuren, want deze situatie heeft zich nooit eerder voorgedaan. We moeten dit principe diepgaand onderzoeken. We moeten er niet vanuit gaan dat iets zomaar zal gebeuren als het nog niet volledig uitgediept is.

Er zijn oneindig veel mogelijkheden in spiritualiteit. Daarom weet ik niet hoe de interne groep zou moeten zijn om een embryo te worden die in de baarmoeder aanwezig is, de externe groep.

Wij komen geleidelijk dichterbij deze staat en tegelijkertijd ook heel snel. Ik ben elke keer weer verbaasd over de onverwachte nieuwe sprongen die we maken. Maar er zijn geen uitzonderingen. Wij moeten allemaal een embryo worden wat onze houding ten opzichte van het verlangen om te ontvangen betreft, en we moeten allemaal een baarmoeder worden in onze houding naar het verlangen om te geven. Dit alles bouwen we zelf.

Wij moeten eerst de baarmoeder vormen, het niveau van geven en dit naar hemelse hoogten verheffen. Dan kunnen wij daaronder het niveau van ontvangen bouwen, namelijk de grond onder onze voeten. Er is altijd eerst een rechterlijn, geven, daarna de linkerlijn, ontvangen. Dit staat beschreven in het boek de Shulchan Aruch, waarin de geboden beschreven zijn. Dit boek geeft ons veel praktische instructies voor ons innerlijk werk als wij ze interpreteren als spirituele instructies.

Vraag: Waar moeten we op dit moment aan werken?

Antwoord: We moeten werken aan de grootheid van de eigenschap van geven en aan het bouwen aan de verbinding tussen ons in de vorm van een embryo. Wij moeten de verbinding tussen ons bouwen in de vorm van de Schepper, en de verbinding in de vorm van het schepsel. Dan zullen we zien dat het twee zijden van dezelfde munt zijn.

Vraag: Kunnen we deze twee tegenstellingen wel met elkaar verbinden?

Antwoord: De Schepper zal deze tegenstellingen bij elkaar brengen in de vorm van de middellijn. Maak je daarover geen zorgen. Er rest ons niet veel tijd. We hebben een grote sprong gemaakt en we zullen het spoedig voelen. We zien de resultaten van de conventie nog niet, maar we zullen het in de toekomst zien, we zijn er constant naar op weg.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/14 Writings of Baal HaSulam

 

Wereld Kabbalah Conventie, 23-26 Februari 2016: Momenten Van Eenheid

   2016-02-23-25_congress_israel_0095_w 2016-02-23-25_congress_israel_0148_w 2016-02-23-25_congress_israel_0348_w 2016-02-23-25_congress_israel_0469_w 2016-02-23-25_congress_israel_0512_w 2016-02-23-25_congress_israel_0520_w 2016-02-23-25_congress_israel_0629_w 2016-02-23-25_congress_israel_0729_w 2016-02-23-25_congress_israel_0761_w 2016-02-23-25_congress_israel_0766_w 2016-02-23-25_congress_israel_0773_w 2016-02-23-25_congress_israel_0968_w 2016-02-23-25_congress_israel_1012_w 2016-02-23-25_congress_israel_1695_w 2016-02-23-25_congress_israel_2133_w 2016-02-23-25_congress_israel_2287_w 2016-02-23-25_congress_israel_2707_w 2016-02-23-25_congress_israel_2708_w 2016-02-23-25_congress_israel_2838_w 2016-02-23-25_congress_israel_2840_w 2016-02-23-25_congress_israel_2872_w 2016-02-23-25_congress_israel_2898_w 2016-02-23-25_congress_israel_5382_w 2016-02-23-25_congress_israel_5811_w 2016-02-23-25_congress_israel_6011_w 2016-02-23-25_congress_israel_6335_w 2016-02-23-25_congress_israel_9428_w 2016-02-23-25_congress_israel_9440_w 2016-02-23-25_congress_israel_9505_w 2016-02-23-25_congress_israel_9702_w  

Word Een Voorbeeld Van Goedheid En Liefde

laitman_938_02Congres in Guadalajara “One Heart for All”

Vraag: Wat moeten we eerst corrigeren: onszelf of de omgeving?

Antwoord: Dat is een heel ingewikkelde vraag. Ik kan mezelf niet corrigeren zonder de omgeving en ik kan de omgeving niet corrigeren zonder dat ik mezelf corrigeer. In de mate waarin ik mezelf corrigeer zie ik dat de omgeving al gecorrigeerd is en dat ik alleen mezelf moet corrigeren, dit voelt een ieder van ons.

In feite bevinden we ons in een volmaakte werkelijkheid zonder enig gebrek. Maar in ons is er een besef aanwezig dat wij ons slecht voelen, we voelen dat we gebrekkig zijn en verdeeld. Als we echter de ware werkelijkheid onthullen, die omgeving en die wereld, onthullen we in de plaats van deze wereld een Hogere Wereld. Dan zien we dat er niets anders gecorrigeerd hoeft te worden dan onze waarneming van de werkelijkheid.

Dan blijkt dat ik al die tijd in een perfecte werkelijkheid heb geleefd en dat deze werkelijkheid alleen door mijn ongecorrigeerde waarneming gebroken leek te zijn, want ik was zelf gebroken. Mijn eigenschappen waren corrupt en daardoor beoordeelde ik iedereen vanuit mijn eigen gebreken.

Daarom is het heel belangrijk dat een mens begrijpt dat alleen hij corrupt is en dat alle anderen gecorrigeerd zijn. Maar hij kan zichzelf alleen corrigeren als hij zich op de juiste manier met iedereen verbindt en daardoor aan anderen leert hoe je je op de correcte manier moet verbinden.

Alle mensen buiten hem zijn gebroken delen van zijn eigen ziel. Daarom vindt het werk van onze correctie in twee richtingen plaats: vanuit de mens naar buiten toen en weer terug.

Feitelijk is er in niemand én in de mensheid als geheel geen enkele slechtheid aanwezig. Alleen de onderlinge verbindingen zijn corrupt en alleen daar moeten we onze inspanningen op richten: niet op de correctie van de mens, maar op de correctie van de relatie tot anderen. Als we in een groep een goede verbinding bereiken, ontdekken we door middel van die groep een Hogere Wereld en zien we alles in de correcte vorm.

Een mens moet zijn houding naar de vrienden corrigeren en hen daarmee een voorbeeld laten zien van liefde voor hen. Dit voorbeeld is genoeg, verder is er niets nodig. Als je daarin slaagt, zul je zien hoeveel vorderingen je maakt.

From the Convention In Guadalajara “One Heart For All,” “Day One” 7/17/15, “Preparatory Lesson”

 

Page 1 of 2512345...1020...Last »