Denken en gevoelens

laitman_610.3Vraag: Kan je Kabbalah niet via het denken begrijpen, maar alleen via gevoelens?

Antwoord: Ons denken komt voort uit onze waarnemingen. Je kunt de spirituele wereld niet via het denken begrijpen, want de Schepper schiep het verlangen, namelijk gevoelens, als wij onze verlangens gaan veranderen, verandert tevens ons denken. Daarom richten we ons op onze gevoelens, zij moeten veranderen, dan zal het denken eveneens veranderen.

Het denken is dienstbaar aan onze egoïstische verlangens. Met andere woorden: het is egoïstisch.

Vraag: Wat gebeurt er met het denken als de intenties veranderen? Wordt het dan anders?

Antwoord: Als de gevoelens veranderen in liefde en geven, verandert het denken ook. Het is zo duidelijk dienstbaar aan de verlangens.

Vraag: Wetenschappers hebben vastgesteld dat de mens 3 à 5% van zijn hersencapaciteit gebruikt, zou hij de resterende 97% gebruiken als hij werkt vanuit geven?

Antwoord: Ja. Maar hiervoor is het eerst noodzakelijk om de eigenschap van geven te verwerven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18

Waar je gedachten zijn …

Laitman_001.01Opmerking: Er wordt wel gezegd dat een mens daar is waar zijn gedachten zijn.

Antwoord: Dat is heel vanzelfsprekend want een bepaalde plek is de gedachte van een mens, zijn denken, zijn verlangen.

In Kabbalah bestaat er geen fysieke plek waar wij, zoals het lijkt voor ons, nu leven. Dit is absoluut een illusie!

Vraag: Wat ben “ik” dan?

Antwoord: Ook dat is een illusie. Het is een verzameling korte golven die de illusie opwekken van je lichaam, je denken. Meer is het niet.

Tegenwoordig zijn Kabbalisten niet de enigen die hierover discussiëren. Wetenschappers doen dat ook. In het verleden konden Kabbalisten beschuldigd worden van ketterij en onwetendheid, Daarom leefden ze teruggetrokken.

Als we Kabbalistische bronnen openen die 2.000 à 3.000 jaar geleden geschreven zijn, ontdekken we geschriften waarin staat dat onze wereld een absolute illusie is. Er bestaat niets in onze wereld, er bestaan zelfs geen elementaire deeltjes, er zijn alleen golven, alles wat we om ons heen zien, wordt door onze innerlijke waarnemingen aan ons getoond. Wij gaan hierop in als wij het onderwerp “de waarneming van de werkelijkheid” bestuderen.

Een mens die de spirituele wereld onthult, wordt zich ervan bewust dat dit alles al in hem aanwezig is, in zijn bewustzijn, want er bestaat niets anders dan bewustzijn. Alle beelden die wij ogenschijnlijk om ons heen zien, worden in werkelijkheid in onze hersenen voor ons uitgebeeld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/26/17

Een vraag is een verlangen naar vervulling

Laitman_917.01Vraag: Als uw leraar dichtbij u zou zijn, zou u hem dan vragen stellen?

Antwoord: Nee, want je moet de vragen die in je opkomen zelf beantwoorden.

Vraag: Waarom vraagt u aan studenten om u vragen te stellen?

Antwoord: Om de uitwisseling van inzichten te versnellen, want daardoor ontstaat er eenheid. Hoe sneller je vorderingen kunt maken, hoe beter. Snelheid is afhankelijk van de onderlinge toenadering en de toenadering is afhankelijk van de hoeveelheid discussies in de Tens. Daarom probeer ik om dit alles in jullie te stimuleren.

Vraag: Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt?

Antwoord: In Kabbalah zijn er veel vragen die niet beantwoord kunnen worden. Studenten moeten de antwoorden vanuit hun innerlijk voelen.

Een vraag is het verlangen om het hart en het denken te vervullen. Het antwoord is de vervulling. Als noch het hart, noch het denken, eraan toe zijn om vervulling te ontvangen – zoals je probeert om een kind iets uit te leggen en hij het antwoord niet kan begrijpen – kan je niets beginnen.

Daarom moet de boodschap (antwoord) met de Kli (vat) overeenstemmen, met het verlangen en de intentie van de student. Dit is het probleem.

Vraag: Stelde u Rabash veel vragen?

Antwoord: Ja. Ik stelde vragen voor mezelf en voor anderen.

Vraag: Maar u zou nu dus niets vragen?

Antwoord: Nee. Ik heb niets te vragen. Ik kan hem ook nu vragen stellen. Als wij fysiek bij elkaar zouden zijn, zouden we zonder iets te zeggen naast elkaar zitten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Geen straf, maar correctie

laitman_566.02Vraag: Bestaat er straf in verband met vorige levens of de zonden van voorouders?

Antwoord: Er bestaan geen straffen. Waarom denk je daar eigenlijk aan? Je wordt door de Natuur bestuurd. Daar handel je naar.

Er bestaat geen straf, alleen correctie. Kabbalisten gaan uit van de correctie van de mens, niet van een gevangenis. Volgens de Torah werden mensen die een zonde hadden begaan naar één van de zestig steden in het land gestuurd, daar moesten ze wonen en ze mochten niet verder gaan dan de stadsmuren. Daar werden ze opnieuw opgevoed.

Opmerking: Ik denk niet dat ik iets verkeerds gedaan heb, maar ik lijd meer dan welke misdadiger dan ook.

Mijn Commentaar: Dit is geen straf, maar een aansporing om op zoek te gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

HaVaYaH – Het systeem van alle delen van het universum

laitman_548.03Vraag: Wat betekent het Kabbalistische principe: “Ik heb mijn HaVaYaH niet veranderd”?

Antwoord: HaVaYaH is het systeem van alle delen van het universum (Ha-Va-Ya-H), met elkaar verbonden in één formule die de interactie tussen het Licht en het verlangen aanduidt.

Er bestaan slechts twee componenten in de schepping: Licht en verlangen. Als het Licht het verlangen binnengaat, het verlangen vormgeeft en het verlangen bereid is om gelijk te worden aan het Licht, wordt zo’n systeem van interactie HaVaYaH genoemd.

Het is onveranderlijk omdat het in de aanvang vastgesteld is op basis van twee tegengestelde eigenschappen: Licht en verlangen. Zij complementeren elkaar door elkaar te doordringen.

HaVaYaH is de structuur van een gecorrigeerd verlangen dat de volmaakte adhesie met het Licht heeft bereikt. Elk deel daarvan is dan ook weer een kleine HaVaYaH

HaVaYaH verandert niet omdat de eigenschap van geven en de eigenschap van ontvangen in de aanvang gegeven zijn, constant, zij vullen elkaar aan, en het is onmogelijk om hierin ook maar iets te veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/23/17

Moeten wij kunnen vergeven?

laitman_543.02Vraag: Men zegt dat er geluk schuilt in vergeving. Wat is vergeving in Kabbalah? Moeten wij kunnen vergeven en zo ja, in wat voor situaties?

Antwoord: In Kabbalah komt vergeving niet voor. Als je denkt dat er iets naars gebeurt en je alles vergeeft, stel je de oplossing van het conflict uit, je bedekt het, alsof het niet bestaat.

Op die manier maak je de situatie zelfs nog ingewikkelder. Daarom wordt een conflict niet opgelost door vergeving. De volgende keer zal het conflict nog veel krachtiger tot een uitbarsting komen. Een conflict wordt alleen door de middellijn opgelost.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17

Een vraag aan jezelf

119Vraag: Welke vraag moet een Kabbalah student zichzelf elke dag stellen?

Antwoord: Het belangrijkste is om het gevoel dat er geen ander is dan Hij niet los te laten. Laat dit nooit los.

Daarom moet elke student zichzelf voortdurend de vraag stellen: “Wat moet ik doen zodat ik me niet distantieer van de Bron van alles wat bestaat?”

From the Kabbalah Lesson in Russian, 12/31/17

Waar denkt een Kabbalist over na?

laitman_250Vraag: Waar denkt een Kabbalist de hele dag over na?

Antwoord: Over hoe de Schepper in de wereld gebracht kan worden. Er bestaat tenslotte niets anders in het universum. De hoge werelden vormen een systeem waardoor de mens en de Schepper elkaar kunnen begrijpen.

De Schepper is de eigenschap van geven, ik moet erover nadenken hoe ik deze kwaliteit kan bereiken en zien dat de hele wereld met elkaar verbonden is. Dit is heel ingewikkeld.

Als een klein kind wil ik de wereld zien als goed en perfect. Ik wil de Kracht van de Schepper in de wereld zien, de Kracht die alles met elkaar verbindt en allerlei verschillende gebeurtenissen creëert.

From the Kabbalah lesson in Russian 12/17/17

Communicatie tussen Kabbalisten

laitman_528.04Vraag: Hoe communiceert u met uw leraar en hoe leert u van uw studenten?

Antwoord: Ik communiceer met mijn leraar op het spirituele niveau. Het feit dat hij zich niet meer in zijn lichaam bevindt en ik wel, vormt geen probleem, want onze communicatie vindt op hetzelfde niveau plaats, op het spirituele niveau, en niet in de fysieke vorm. En dit is nu precies hoe ik ook met mijn studenten in contact sta. Of zij zich er nu wel of niet van bewust zijn, er is een innerlijk contact tussen ons.

Opmerking: Er wordt wel gezegd dat een leraar van zijn studenten kan leren.

Mijn commentaar: Natuurlijk, dit gebeurt vrijwel dagelijks. Mijn studenten communiceren wereldwijd voortdurend met elkaar, ze vormen diverse virtuele groepen en de individuele zielen smelten samen tot één gemeenschappelijke ziel. Elke student vertegenwoordigt een speciale kwaliteit, een nuance in de spirituele Kli (vat). Door hen te voelen, ontdek ik via hen nieuwe mogelijkheden. Ze zijn als mijn ogen en mijn armen.

Vraag: Dus we hebben het hier niet over bepaalde handelingen waarbij u een bepaald gedrag kan zien en daar iets van kan leren?

Antwoord: Nee, het gaat uitsluitend over een innerlijk gevoel.

Vraag: Hoe vaak gebeurt er zoiets?

Antwoord: In elke les, elk gesprek, voortdurend. En vooral als zij onderling een zekere eenheid vormen. Dan wordt er door die eenheid in een volmaakte harmonie gespeeld, als op een goed gestemde piano.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

De mens neemt de onthulling van de Schepper door middel van zijn zintuigen waar

laitman_276.03Baal HaSulam, The Writings of the Last Generation (De Geschriften over de Laatste Generatie): Dit is zo omdat er in feite niets natuurlijkers bestaat dan met je Maker in contact komen, want Hij heeft de natuur geschapen. In feite heeft elk schepsel contact met zijn Maker, zoals er geschreven staat: “De hele aarde is vervuld van Zijn Glorie,” behalve als wij het niet weten of niet voelen.

Een dergelijk contact is voortdurend aanwezig. Het komt van de Schepper, niet van de schepping, en het is onze taak om het te gaan voelen. Hier gaat de Wijsheid van Kabbalah over.

Per definitie gaat de Wijsheid van Kabbalah over de onthulling van de Schepper aan de mens in deze wereld. Deze onthulling ervaren wij alleen in onze gevoelens.

Vraag: Dus “De hele aarde is vervuld van Zijn Glorie” komt van de kant van de Schepper, en “wij (de schepping) weten of voelen dit niet”, van onze kant?

Antwoord: Natuurlijk is dit zo, elk beestje, elk insect, elk blaadje, alles wordt direct door deze Kracht bestuurd, door dit Veld, de Schepper genaamd.

Maar dit kunnen wij niet via onze zintuigen waarnemen. De natuur is een objectieve realiteit die aan ons via onze zintuigen wordt gegeven. Daarom is wat ik voel datgene wat bestaat en wat ik niet voel, bestaat niet voor mij. Ik kan echter extra zintuigen verkrijgen en dan wordt alles wat ik daarin kan voelen ook deel van de natuur die zich in relatie tot mij manifesteert.

Vraag: Heeft een Kabbalist de mogelijkheid om constant controle te houden over zijn waarneming van de werkelijkheid?

Antwoord: Er leven geen mensen op aarde die dit niet kunnen, want alles is op weg naar een steeds groter wordende correctie. En als wij door de Schepper omvat worden, wordt alles eenvoudiger.

From KabTV’s “The Last Generation” 10/9/17

Page 9 of 513« First...7891011...203040...Last »