Vertrouwen

Hoe kunnen we vertrouwen hebben als niets in onze levens vastligt, als we in het moment leven en geen idee hebben van wat ons straks zal overkomen? Enkel de onthulling van de Schepper en de vervulling door Zijn Licht kan ons het gevoel geven één te zijn met het universum, en het begrijpen van de oorzaak (begin), het proces (ons leven) en het doel (het einde) van al onze persoonlijke levens en van alles wat bestaat.

Om deze reden is enkel de mate waarin we ons aan de Schepper hechten, de mate waarin we het gevoel van vertrouwen verwerven, want we verkrijgen kwaliteiten en krachten die boven onze natuur werken en daarbij in verbinding staan met het Hoogste Gezag.

Gevoelens van onzekerheid, verwarring en angst zullen steeds verder groeien met de bedoeling ons te noodzaken het doel te bereiken en waar vertrouwen te verwerven!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah Deals Only With the Actual Attainment of the Creator
Baal HaSulam Article: “Finding the Creator Within”

Er Is Een Dunne Scheidingslijn Tussen Liefde En Haat

Nieuwsbericht (van The Independent): In een artikel getiteld “Wetenschappers bewijzen dat het werkelijk een dunne lijn is tussen liefde en haat”, bericht Steve Connor, De Independent’s wetenschappen-redacteur: “Wetenschappers die de fysieke natuur van haat bestuderen hebben ontdekt dat sommige van de zenuwbanen die er in de hersenen verantwoordelijk voor zijn, dezelfde zijn als die welke gebruikt worden tijdens gevoelens van romantische liefde – hoewel liefde en haat tegengestelde polen lijken te zijn…. het ‘haat-circuit’ deelt iets gemeenschappelijks met het liefdes-circuit.”

Mijn commentaar: Volgens de Kabbalah ligt het verschil tussen liefde en haat enkel in de gerichtheid van iemands intentie: “naar zichzelf toe” of “weg van zichzelf”. Als we, overigens, beginnen met een systematische inzet om het gevoel van liefde te verwerven, voelen we dat we “uit onszelf komen”. Daar – “buiten onszelf” – zullen we een compleet andere waarneming van tijd, ruimte en waarneming ervaren, tot het punt waarop we onszelf opgeven en “zelf” vervangen door “anderen”. Door het verschuiven van het centrum van onze waarneming van ‘binnen ons” naar “buiten ons” zullen we de Hoogste Wereld, de Schepper voelen. We zullen deze precies in de verlangens van de anderen ontwaren.

Vraag: Wat is de spirituele grondslag van onbeantwoorde liefde?

Mijn antwoord: Er bestaat niets zoals onbeantwoorde liefde in spiritualiteit! Dat bestaat enkel in onze wereld, wanneer iemands egoïsme niet voelt dat hij kan vervuld worden door zijn partner. Het komt doordat onze ego’s ons van elkaar verwijderen en doordat alles gebouwd is op het gebruiken van de ander.
Wanneer er echter een spirituele connectie is, dan is alles gebouwd op het onvoorwaardelijk schenken aan en het aanvullen van de ander.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Love Is Providing Others With the Means to Fulfill Their Point in the Heart
Laitman.com Post: Kabbalah Deals Only With the Actual Attainment of the Creator
Kabbalah Today Article: Love, Deciphered
Lecture: Unconditional Love

icon for podpress  The Human׳s Environment [03:55m]: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Attitude [03:10m]: Play Now | Play in Popup | Download

Alle Beelden Die We Zien, Worden In Onze Hersenen Gevormd

Twee vragen die ik ontving aangaande waarneming en dromen:

Vraag: We nemen geen werkelijke geluiden waar, want werkelijke geluiden worden door onze oren gefilterd en de hersenen ontvangen slechts een deel van de informatie – het deel dat de hersenen kunnen onderscheiden. Komt het Licht van de Schepper op dezelfde wijze binnen in de ziel? Met andere woorden: is het die hoeveelheid Licht, die onze ziel kan ontvangen zonder schade op te lopen?

Mijn antwoord: Baal HaSulam legt in de “Voorwoord voor het Boek van Zohar” uit, dat niets onze hersenen binnen komt, alles wordt binnenin onze hersenen gevormd. Het lijkt ons alleen maar dat de dingen die we waarnemen zich buiten ons bevinden. In werkelijkheid is het enige wat zich buiten ons bevindt het eenvoudige Licht. Alles wat we waarnemen is een beeld dat onze hersenen tekenen op de achtergrond van het witte Licht.
De hersenen geven beelden weer uit onze Reshimo (informatieve gegevens) die constant, de een na de ander, uit het archief van ons geheugen, aan de oppervlakte komen en in ons bewustzijn verschijnen. Op die wijze speelt ons bewustzijn een spel van beelden, die wij waarnemen als zouden ze buiten ons gebeuren.
Waarom doe dit er iets toe? Omdat jij kan beslissen welke film er in jou zal afgespeeld worden. De wetenschap van Kabbalah laat een mens toe de beelden te veranderen en er zelfs de bestuurder van te zijn, dan zal de hele wereld jouw acteurs zijn. Voor meer hierover, zie het artikel “Voorwoord voor het Boek van Zohar.”

Vraag: Waar komen dromen vandaan? Hoe worden ze in de hoofden van mensen gemaakt?

Mijn antwoord: Wanneer we bevrijd zijn van onze dagelijkse ervaringen en van de strikte grenzen van de werkelijkheid, wanneer onze geest gereinigd is en zich voorbereidt op nieuwe inspanningen, dan creëert de dwalende energie in de hersenen allerlei soorten vreemde en willekeurige beelden. Dit gebeurt tijdens het plaatsen en vervangen van de gegevens binnen in onze hersenen. Het is pure psychologie!

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Our Imaginary Reality Is Created by Two Mechanisms
Laitman.com Post: A Reshimo Is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come from?
Article: “The Structure of the Soul”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 2: Perception of Reality [25:10m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Who Are All The People Around Me? [01:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

Een Spirituele Revolutie Is Onvermijdelijk

spiritualEen vraag die ik ontving: U ziet er serieus en wijs uit, maar uw ideeën en voorstellen voor de mensheid zijn utopisch. Weet u zeker dat deze toegepast kunnen worden, of dat er überhaupt een kans bestaat voor het implementeren van een spirituele revolutie voor de hele mensheid?Mijn Antwoord: Omdat ik de menselijke aard begrijp, weet ik dat al jouw verlangens, gedachten en handelingen volkomen egoïstisch zijn en ook niet anders kunnen zijn. Echter omdat ik ook de aard van de Hoogste Wereld en het Licht begrijp, weet ik absoluut zeker – en ik weet dit uit eigen ervaring – dat het Licht dat ons egoïsme geschapen heeft, het ook in altruïsme kan veranderen in één ogenblik. Echter, Het zal dit alleen doen als we het verlangen.

We kunnen dit verlangen ook ontwikkelen door te beseffen dat ons egoïsme kwaadaardig is voor ons, door te zien hoeveel lijden het ons aandoet. De vraag is: Hoeveel lijden zal er nodig zijn? We kunnen het leren door een kleine crisis te bestuderen – zoals de huidige – en te erkennen dat onze houding ten opzichte van elkaar tegengesteld is aan die in het globale “dorp” van de mensheid. We kunnen dit ook op een zodanig diep niveau erkennen, dat we zullen beginnen te vorderen in de richting van:”Heb uw naaste lief als uzelf”, van gelijkheid met de Natuur ofwel de Schepper.

We kunnen bijvoorbeeld een globaal onderwijssysteem opzetten dat aan allen zal leren dat we in een wereld leven waar iedereen van elkaar afhankelijk is. Bovendien kan dit door alle massamedia en onderwijsinstellingen wereldwijd uitgelegd worden, van de kleuterschool tot de universiteit. (Voor meer hierover zie mijn “Lezing in Arosa“).

Elke poging die wij met deze doelstelling ondernemen – zelfs de kleinste eerste poging – zal onze tegengesteldheid aan de Natuur al terugdraaien. Omdat we door deze handelingen ons tot de Natuur (ofwel de Schepper) wenden en er dichter bij komen te staan. Als onze verlangens in het algemeen uitgaan naar verandering, zal die gemakkelijk tot stand komen, omdat de Schepper niets anders hoort dan het verzoek van de maatschappij.

De Natuur zal haar plan uitvoeren, hoe kan ook. Dit plan is al compleet en bestaat al in de spirituele wereld. Toch is het beter om rampen te vermijden, zij het sociale, ecologische, militaire, biologische of andere, die ons zullen dwingen om los te komen van het egoïsme. Er is een aangenamere weg die naar het doel van de Natuur leidt (zie het artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel“). Daartoe is ons de wijsheid van Kabbalah gegeven. We kunnen alleen doen wat in onze macht ligt, maar de spirituele revolutie zal in elk geval plaatsvinden!

Een Parabel: Een man liep langs de kust, en zag een jongetje iets uit het zand pakken. De man kwam dichterbij en zag dat de dingen die het jongetje oppakte, zeesterren waren; hij werd er volkomen door omringd. Het leek alsof er miljoenen zeesterren in het zand lagen, het strand was er letterlijk onder bedolven, tot kilometers ver.

“Waarom gooi je deze zeesterren het water in?” – vroeg de man, toen hij de jongen naderde.

“Als ze hier blijven tot het ochtendtij, zullen ze sterven” – antwoordde de jongen, zonder zijn bezigheid te onderbreken.

“Maar dit is dom!” – schreeuwde de man, “Kijk om je heen! Er zijn miljoenen zeesterren hier, de kust is ermee bezaaid. Jouw inspanningen stellen niets voor!”

De jongen raapte de volgende zeester op , dacht een moment na, gooide hem de zee in en zei: “Nee, mijn inspanningen zullen heel veel veranderen… voor deze zeester.”

Toen raapte de man ook een zeester op en gooide die de zee in, en toen nog een en nog een. Tegen de tijd dat de nacht voorbij was, waren er vele mensen op het strand, en iedereen was zeesterren aan het oprapen en ze in de zee aan het gooien. Toen de zon opkwam, was het strand leeg – geen ziel bleef er achter. Ze werden allemaal gered.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What Would It Be Like To Live in a Perfect World?
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: The Need to Nurture the Proper Perception in Children
“Attaining the Unity of the Universe”, Lessons

icon for podpress  The Need for Purpose [4:30m]: Play Now | Play in Popup | Download

Waarom Heeft Een Man Een Vrouw Nodig In Kabbalah

needTwee vragen die ik ontving over het spirituele partnerschap:

Vraag: Waarom heeft een man die Kabbalah studeert een vrouw nodig, en hoe kan hij haar op de juiste wijze “gebruiken”?

Mijn Antwoord: Elke persoon in onze wereld heeft:

1. Lichamelijke verlangens naar voedsel, familie en seks;
2. Sociale verlangens naar welvaart, macht, roem en kennis.

De verlangens naar familie en seks worden verwezenlijkt door middel van een partner, ofwel met de intentie op een egoïstische manier genot te ontvangen, ofwel met de intentie het gebod ertoe te gehoorzamen, met andere woorden, met het doel de Schepper te bereiken.
Het verlangen naar spiritualiteit wordt gevormd door het vrouwelijke en mannelijke deel van de mensheid als geheel. Alle mannen zijn als Adam en alle vrouwen zijn als Eva. Daarom moet een persoon zijn levenspartner ook als een spirituele partner zien. Het is mogelijk – en goed – als jouw partner met jou samenwerkt in dit opzicht.

Vraag: Wat zijn de beste artikelen om aan je vrouw voor te lezen, als ze dit van jou vraagt?

Mijn Antwoord: Delen van Baal HaSulams en Rabashs artikelen zijn interessant voor jullie allebei.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Fulfillment Can Only Be Spiritual
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Laitman.com Post: Do You Have to Be Married to Study Kabbalah?
Article: “What Does the Story of Adam and Eve Mean in Our Times?”
Talk: Man and Woman
Articles by Baal HaSulam
Articles by Rabash

Goedkoop Voedsel Veroorzaakt Honger

Analysis of the CrisisNieuw rapport (van Commodity online): Landbouw artikelen dalen momenteel in prijs, voornamelijk vanwege de goede vooruitzichten voor de belangrijkste landbouwproducten, maar ook omdat de wereld economie afremt. Dit kan betekenen dat er minder geproduceerd gaat worden in de belangrijkste export economieën, gevolgd door kleinere oogsten in de grote export landen. Gegeven een voortzetting van lage graanvoorraden, kan dit scenario leiden tot een nieuwe ronde van hoge voedselprijzen volgend jaar. Een ramp voor miljoenen mensen – die per dan met weinig geld en geen krediet zullen komen te zitten.
 
Mijn commentaar: Het feit dat de prijzen dalen – met name van voedsel – lijkt een goede zaak. Echter, alles in onze wereld gaat de slechtere kant op, omdat die gestoeld is op egoistische relaties. Het dalen van de prijzen maakt het niet winstgevend voor boeren om hun velden in te zaaien. Dit zal leiden tot kleinere oogsten, een scherpe prijs stijging, en dan tot honger. Het is een paradox in onze egoistiche wereld: Goedkoop voedsel veroorzaakt honger!
 
Verwante Materialen (Engels):
Laiman.com Post: How Will Hunger Affect the Earth’s Population?
Latiman.com Post: When Will Hunger Start Affecting Us?

Vrienden, Laten We Samenwerken!

Vrienden, laten we samenwerken!

Zodat we niet allen in ons eentje instorten:

We leven in een globale, onderling verbonden wereld, waar iedereen afhankelijk is van elkaar, van “de beweging van een vlindervleugel” in een “klein dorp”. We moeten samenwerken!

We moeten de wereld rond maken, in plaats van polair. We moeten vrienden en familie van elkaar worden, in plaats van vijanden en concurrenten.

We moeten de wet van de Natuur of de Schepper volgen – “Heb je naaste lief als jezelf.”

We hoeven alleen te beslissen dat er geen andere manier van leven is en verlangen te leven in deze nieuwe wereld. Dan – van boven – zullen we de geest en krachten krijgen dit te doen. Dit is wat Kabbalisten al voor eeuwen doen.

Als we dat niet nakomen, zal de crises steeds sterker worden en de Schepper of de Natuur zal ons hierdoor dwingen Zijn wetten in acht te nemen van Globaliteit, Harmonie, Eenheid en Samensmelting met Hem.

Wat Zal Er Gebeuren Als Landen Nationale Grenzen Gaan Opwerpen Op Het Internet?

From Our World, to the Virtual World, to the Upper WorldNieuwsrapportage (vertaald vanuit Utro.ru): V. Makarov, president van “Russoft”, kondigde aan dat het Russische deel van het internet beschermd moest worden van de rest van het Wereld Wijde Web met een speciale gateway filter. Soortgelijke gateways worden al gebruikt in China en Singapore. Een gateway bestaat uit honderd duizenden servers die informatie ontvangen van internationale sites en deze filteren. De kosten van het project worden geschat op 1 miljard dollar.

Mijn Commentaar: Volgens Kabbalah gaat alles dat in gaat tegen; dichter naast elkaar staan, communicatie, integratie en globalisering, ook tegen de natuur in. De natuur houdt zich bezig met het ontwikkelen van de mensheid en de gemeenschap; de mensheid naar vereniging brengen. Projecten zoals deze brengen de mensen, die het implementeren, enkel crisis en misère.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Russia May Lead the Way to Global Unity
Laitman.com Post: It’s Time to Implement Baal HaSulam’s Dream – In Virtual Space
Laitman.com Post: Kabbalah’s Model of a New World
Baal HaSulam Article: “Peace In the World” – Selected Lessons – Talk 6

icon for podpress Toward Integral Consciousness [13:40m]: Play Now | Download

De Bron Van De Vrouwelijke Eenzaamheid

sourceDe eenzaamheid die een vrouw voelt, is een uniek natuurverschijnsel. De oorsprong ervan ligt in de woorden van de Schepper, gericht tot de vrouw in de Thora: “Jouw verlangen zal uitgaan naar je echtgenoot, en hij zal over je heersen.” In welke zin zal hij over haar heersen? Precies doordat de vrouw zich aangetrokken voelt tot een gezin, kinderen, een man en een thuis. Er zijn weinig vrouwen in onze wereld die voelen dat deze verlangens vervuld zijn.

Waarom heeft de Schepper dit streven zo diepgeworteld gemaakt, dat het de hele vrouwelijke wereld vult? Opdat dit een zodanige verbinding met haar echtgenoot zou oproepen dat de Schepper tussen hen in geopenbaard zou worden: “De man en de vrouw, en Shechina (de onthulling van de Schepper) tussen hen in”. Het heeft tot doel de Schepper aan de mensen te openbaren. Alleen dan zal de eenzaamheid uit de wereld verdwijnen.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Laitman.com Post: Why Are Women More Depressed?
Relationships
Article “The Scale of the Self” – Lesson 4, Part 2 – NY Congress 2007

Het Is Geen Zonde Om Vervreemde Zielen Dichterbij De Schepper Te Brengen

How Do You Fight Group Laziness?Een vraag die ik ontving: In mijn opinie is het grootste probleem dat mensen met U hebben, dat U Kabbalah onderwijst aan iedereen, zelfs aan seculaire mensen en aan niet-Joden.

Mijn Antwoord: Hierover een citaat van de Rabbijn van Breslav in Likutei Yedut Meshulash, hoodstuk “Emet Ve Tzedek”:

“In elke generatie staat oordeel boven rechtvaardigheid. Deze discussie gaat vooral over de rechtvaardigen die de meest vervreemde zielen dichter tot de Schepper brengen, omdat de kwaliteit van het tegenovergestelde onthuld wordt door middel van de balans van de zielen en jaloezie op komt in het hart van de wereld. Soms ontstaat jaloezie in de harten van de wijsgeren, die hen dwingt om tegen de rechtvaardigen in te gaan, die de zielen zo dicht bij brengen dat hun handelingen fout lijken in hun ogen. Dit gebeurt steeds weer en gaat maar door en het begon toen de stammen van Israel debatteerde met Josef.”

Dus, ik maak me geen zorgen en ik raad jou ook aan om te ontspannen!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Today’s Souls Cannot Be Suppressed
Laitman.com Post: The Creator Does Not Have Arms or Legs
Article: “Who am I?”
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Baal Hasulam Article: “A Speech for the Completion of The Zohar”

icon for podpress  Why Are So Many People Coming to Kabbalah? [07:30m]: Play Now | Play in Popup | Download