Economen Maken Zich Niet Druk Over De Oorzaak Van De Financiële Crisis

Economists Don't Care About the Cause of the Financial CrisisWanneer ik met economen over de financiële crisis spreek, ontdek ik dat zij en ik niet in dezelfde dingen geïnteresseerd zijn.

Zij zijn niet geïnteresseerd in de oorzaak van de crisis, en zijn niet bereid mijn uitleg daarvan te accepteren. Wat hen interesseert is de ontwikkeling van de crisis en wat er hier en nu gedaan moet worden – door een bank of door een gezin.

Tot nu toe klinken mijn voorstellen, over dat wat er gecorrigeerd moet worden de relaties zijn tussen iedereen, zowel tussen organisaties en mensen over de hele wereld, hen naïef in de oren, omdat zij de oorzaak van de crisis nog niet zien – het ontbreken van goede relaties tussen mensen. Deze relaties moeten voortkomen uit het begrip dat we elk deel zijn van een organisme, en dat we dit organisme beter kunnen maken door onderling voor alle delen ervan te zorgen.

Dat is de enige manier waarop wij dit probleem van wereldomvattende crisis kunnen oplossen en alle crises te boven kunnen komen die zich langzamerhand in de mensheid van nu openbaren. Ze worden geopenbaard omdat onze egoïstische ontwikkeling ons tot het punt gebracht hebben waar we allen verbonden zijn binnen één enkel organisme.

Met betrekking tot de wereldwijde crisis, is het proces begonnen, maar het is pas in het beginstadium. Er valt veel over te zeggen, en we zullen er in de toekomst nog veel vaker over spreken – over de oorzaken, de ontwikkeling, en het doel ervan on over de mogelijkheden tot verzachting ervan: over “Het Pad van Licht” dat Kabbalah biedt in plaats van “Het Pad der Lijden”.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Remedy for the Global Crisis
Laitman.com Post: My Article on YnetNews – A Kabbalistic Interpretation of the Economic Crisis
Kabbalah Today Article: What Is Happening to Our Economy?

Hoe Krijg Je De Wolf, De Geit En De Kool Over De Rivier? (Hoe Los Je De Wereldwijde Crisis Op?)

How Do You Get the Wolf, Goat and Cabbage Across the River? (How Do You Solve the Global Crisis?)Een raadseltje over een wolf, een geit en een kool: hoe krijg je ze over de rivier in een bootje, zonder dat de een de ander opeet?

De boot is heel klein en kan maar een ding tegelijk houden: óf de wolf, óf de geit, óf de kool. Als je de wolf meeneemt, dan zul je de geit achter moeten laten met de kool, en die zal de kool dan opeten, enzovoort.

Door het primitieve egoïsme van dieren, wordt deze eenvoudige situatie een allerminst oppervlakkig probleem voor het strategische denken van een mens. Het lijkt zo’n simpel raadseltje, maar het kost veel tijd en energie om het op te lossen!

Dit illustreert prachtig hoe de moderne beschaving in elkaar zit. Door hetzelfde principe wordt het eenvoudigste probleem in onze wereld een moeilijk raadsel. Bijvoorbeeld, je moet iets van de ene naar de andere plaats transporteren. Het lijkt een eenvoudige zaak – pak een vrachtwagen en vervoer het. Maar als het nu over geld, goud of diamanten gaat? Dan heb je twintig man extra nodig voor beveiliging, speciale gebouwen, een beveiligde auto, wapens en hoog ontwikkelde technologie. Hieruit kun je afleiden dat de verbindingen binnen het meta-systeem “menselijke maatschappij” extreem inefficiënt zijn. 99% van onze inspanningen worden aan de wrijving binnen het mechanisme gespendeerd. Het systeem verzet zich tegen elke altruïstische handeling erbinnen.

Karavanen met eten voor stervende mensen worden beroofd. Geld dat voor de armste landen bedoeld is, wordt onderweg geroofd enzovoort.

En toch was tot voor kort zelfs de overblijvende 1% voldoende om te zorgen dat de mensheid zich bleef ontwikkelen. Maar nu zien we dat onze beschaving op de rand van de vernietiging staat. De hele eeuwenoude structuur heeft zijn reserves opgemaakt en staat op het punt als een kaartenhuis in elkaar te storten.

We staan hier voor een grappige situatie: wetenschappers van de hele wereld zetten zich in om een meer economische automotor, gloeilamp of ander product te maken. Maar waar doen ze het eigenlijk voor? Allemaal om dezelfde reden – om het groeiende egoïsme van de mensen te bevredigen. We kunnen mensen er niet toe dwingen minder auto te rijden, dus laten we hen dan maar een zuinigere motor geven.

Stel je nu voor dat we het bewustzijn van de mens tenminste enigszins kunnen veranderen, en zijn opvatting over de structuur van de wereld, en over zijn eigen plaats in het universum, iets kunnen verruimen. Dan zou ieder die ergens heen wil rijden zich afvragen: “Hoe kan ik dit economischer doen? Misschien kan ik anderen meenemen in de auto, of de bus nemen?” Hij zal niet bezig zijn met de vraag hoe hij voor zichzelf op benzine kan bezuinigen, maar over de vraag hoe hij de oliereserves van de wereld kan sparen, die van de hele mensheid zijn.

En zo zal het overal zijn! De mensheid heeft een tienvoudige marge aan reserve over alle parameters: brandstof, voedsel, gezondheid enzovoort. Maar brandstof wordt aan zinloze reisjes opgemaakt, op de velden groeit haast niets omdat méér niet winstgevend zou zijn in de vrije markteconomie; mensen zijn ziek en sterven omdat ze elkaar doden met alle mogelijke middelen, van ideeën tot atoombommen…

De term “Crisis van het Systeem” die tegenwoordig zo populair is, betekent dat de crisis in werkelijkheid niet gaat over olie of voedselproductie of demografie. Het is een crisis in onze waarneming van wie we zijn en in wat voor wereld we leven. Dus laten we om te beginnen ons bewust worden van deze belangrijke punten. Dan zal de moeilijke reis met de wolf, de geit en de kool, een gemakkelijk en plezierig tochtje worden!

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Disasters and Diseases Come to an End When Humanity Unites Above Selfishness
Kabbalah Today Article: The Allegory of the Lost Friends in the Desert
eBook – From Chaos to Harmony – The Solution to the Global Crisis According to the Wisdom of Kabbalah

icon for podpress  Toward Integral Consciousness [13:40m]: Play Now | Download

icon for podpress  Creating a New Civilization [6:23m]: Play Now | Download

Kunnen We Onze Gedachten Beheersen?

Can We Control Our Thoughts?Vraag: Is er een manier om de constante stroom van gedachten te stoppen? Kunnen we  leren om onze gedachten te beheersen?

Mijn Antwoord: Natuurlijk! We denken vaak aan dingen waar we niet aan willen denken. We proberen vaak onze gedachten tegen te houden, ze te veranderen en ze te vervangen door andere gedachten. Als dit ons niet lukt, voelen we ons vaak zwak en stom, alsof we de controle over onszelf kwijt zijn geraakt.

In werkelijkheid komen onze gedachten niet naar ons toe “uit het niets”. Eerst verschijnt er een verlangen in ons, zelfs als we dit niet voelen. Hierna verschijnt uit het verlangen de gedachte. Het verlangen brengt de gedachte teweeg. Om deze reden denken we alleen aan dingen die we willen: hoe kunnen we krijgen, vasthouden en dingen die we willen ontwikkelen; of hoe kunnen we meer afstand nemen van dingen die we niet willen.

Een gedachte kan het verlangen niet veranderen. Het kan alleen de omvang van het verlangen veranderen, het vergroten of het verkleinen. Op dezelfde wijze kunnen we ook niet een gedachte niet vervangen door een andere.

Om deze reden kunnen we alleen onze gedachten beheersen, door ons verlangen te beheersen. Dus de vraag is eigenlijk: “Hoe kan ik mijn verlangens veranderen?” – Het antwoord is: door onze omgeving – de groep, de boeken en de leraar!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come From?
Laitman.com Post: Me or the Creator?
Laitman.com Post: Practical Advice by Rabash

icon for podpress   How Can I Control My Thoughts? [2:09m]: Play Now | Download

Analyse Van De Crisis

Analysis of the CrisisEr staat geschreven:” De enigen die iemand niet benijdt, zijn zijn kinderen en zijn studenten.” Ik ben trots op mijn studenten. Met trots publiceer ik daarom teksten en clips die mijn studenten mij toezenden. Het volgende werd mij toegestuurd door mijn studente Tasha Fridkin uit New York:

Een analyse van de crisis

Het is bekend dat de natuurwetten werken ongeacht of we ze kennen of niet. Niemand zal de wet van de zwaartekracht willen testen door uit het raam te springen, want we kennen het resultaat daarvan uit ervaring.

Echter, er zijn weinig mensen die weten dat er naast de wetten die onze fysieke lichamen beheersen, ook wetten zijn die onze zielen beheersen. Wij zien geen zielen in onze wereld, en de interacties ertussen zijn ook verborgen voor ons. Toch maakt dit deze wetten niet minder streng – het effect ervan is even onoverkomelijk, ook al nemen we de invloed ervan niet duidelijk waar.

Volgens deze wetten zijn al onze zielen verbonden tot een harmonieus en uitgebalanceerd systeem dat is gebaseerd op het principe van geven. Ieder individu geeft maximaal aan het systeem, en neemt er slechts het noodzakelijke minimum van.

De mensheid echter heeft zich anders ontwikkeld. Zij heeft het stadium bereikt waarin elke individu het minimale wil geven en maximaal wil profiteren van ieder ander voor zijn eigen persoonlijke genoegen. Bovendien hebben we dat niet eens meer in de gaten. Iedereen wil toch de lotto winnen – een dollar uitgeven en een miljoen winnen. Maar waar komt dat miljoen vandaan? Het komt van miljoen mensen die elk een dollar uitgaven. Met andere woorden, ieder individu wil van iedereen nemen voor zijn eigen profijt. En dit wordt als volkomen normaal gezien.

Maar het evenwicht tussen ons spiritueel en ons lichamelijk bestaan is verstoord. Het overtreden van de spirituele wet roept duidelijke en aanwijsbare verschijnselen op in onze fysieke wereld, zoals de huidige financiële crisis. Deze crisis is slechts een specifieke manifestatie van de algemene crisis in alle sociale verbanden. Het financiële systeem is het meest kwetsbare, net zoals de bloedsomloop in een organisme, verbindt en doordringt het de hele wereldwijde gemeenschap. In geen enkel deel van het financiële systeem is er iets veranderd; de crisis is zuiver psychologisch. We hebben ons foutief gebruik van de verbindingen tussen ons blootgelegd, met als resultaat dat we het vertrouwen in het systeem verloren zijn en dat het hele systeem is ingestort.

Dus, we hebben een stadium bereikt waarin het uiterlijke -de structuur en de principes van onze integrale systemen, minder belangrijk wordt dan het innerlijke – onze gedachten en de bedoelingen waarmee we deze systemen gebruiken.

Als niet ieder van ons zijn houding tegenover de mensen om zich heen verandert, en zijn gedrag aanpast aan de verbindingen tussen de zielen, dan zullen we tegen de wetten van de natuur blijven ingaan. Dan zullen deze wetten een steeds meer negatieve invloed op ons uitoefenen. Niemand kan hier onderuit: er is geen plaats op aarde waar men zich hiervoor kan bergen, of waar men kan gaan wachten tot de dingen zullen verbeteren.

De wereld valt uiteen. Als je gered wil worden, begin dan met jezelf – met je houding tegenover de mensen om je heen. Niemand anders zal je redden.

De wereld is door ieder van ons gebouwd. De wereld is ons gezamenlijke thuis, en dat is gebouwd volgens de wetten van de natuur. Die wereld kan ons ofwel enorme onmetelijk overvloed brengen, ofwel – als hij gebaseerd is op egoïsme – ons onuitsprekelijk lijden brengen, dat ons dan toch tot verandering zal dwingen.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Remedy for the Global Crisis
Kabbalah Today Article: What Is Happening to Our Economy?

De Mate Van Iemands Spirituele Ontwikkeling Is Afhankelijk Van Zijn Inspanningen

The Rate of One's Spiritual Development Depends On One's EffortsEen vraag die ik ontving: De laatste jaren zijn er vreemde dingen gebeurd om mij heen. De mensen tegen wie ik vroeger hoog opkeek, raken nu aan lager wal of doen dingen die de geaccepteerde sociale normen overschrijden. Ik was vroeger heel gedreven, maar ik heb nu alle verlangen verloren om mezelf tegenover anderen te bewijzen.Ik heb het gevoel dat alle mensen die ik goed kende en tegen wie ik opkeek niet meer zijn wie ze waren. Ik ben onbeschoft tegenover mijn familie, en voel me daar steeds beschaamd over want ik houd van hen. Ik voel me geïrriteerd door ouderen, voel afkeer van de gezichten van mensen en ik haat mijn eigen lichaam.

Ik studeer al zeven jaar Kabbalah en ik kijk elke dag naar de lessen. Het is erg zwaar voor me om Congressen en gezamenlijke maaltijden bij te wonen, maar ik geniet van de lessen op Internet. Ik voel dat ik mensen in levende lijve eigenlijk liever uit de weg ga. Is dit normaal?

Mijn Antwoord: Iedereen heeft zijn eigen snelheid en ontwikkelingsstadia. Als je systematisch studeert en in je vrije tijd werkt aan verspreiding, kun je er zeker van zijn dat elke stadium voorbij zal gaan. Je zult je erdoorheen werken, en dan komt er een nieuw stadium. Zo zullen stadia elkaar blijven afwisselen tot aan de volledige correctie.

Maar, de snelheid waarop ze elkaar opvolgen is afhankelijk van je inspanningen, en die vormen de enige manier waarop jij invloed kunt uitoefenen op je hele weg naar de Schepper. Als jouw ontwikkeling met de natuurlijke snelheid voortgaat, dan ervaar je druk (lijden) dat je dwingt tot verandering. Echter, als je de druk van de Natuur (de Schepper) voorblijft door je eigen verlangen, dan zul je geen lijden ondergaan, integendeel, je zult vreugde en inspiratie ervaren. De keuze is aan jou!

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper World
Laitman.com Post: There Are No Speeding Tickets In Spirituality
Laitman.com Post: Freedom of Will Lies in Acceleration
Help Share Kabbalah

icon for podpress  Kabbalah Dissemination [03:03m]: Play Now | Download

icon for podpress  Kabbalah Revealed Episode 11- Free Will Part 2, The Four Factors [24:57m]: Play Now | Download

Wij Bevinden Ons In Het Centrum Van De Werelden

We Are In the Center of All the WorldsNieuwsbericht (vertaald uit CNews.ru): Een groep onderzoekers uit Oxford heeft een stuk ingezonden naar de Physical Review Letters (een van werelds meest prestigieuze natuurkundige tijdschriften) waarin zij pogen de waargenomen dynamiek van het Heelal te verklaren. Zij stellen voor dat we ons op een bijzondere, unieke lokatie in het Heelal bevinden waar de dichtheid van de materie uitzonderlijk laag is, anders dan over het algemeen in het Heelal. Deze theorie, die Geocentrisme genoemd wordt, veronderstelt dat wij ons in het centrum van het Heelal bevinden.Het alternatieve standpunt is het Copernicaans model, dat zegt dat het Heelal uniform is dat er geen speciale plek in bestaat voor de Aarde of het Zonnestelsel. Dit laatste is het model waarop de huidige wetenschappelijke theorieën zijn gebaseerd. Dit model kan echter de moderne wetenschappelijke opvatting van de wereld niet verklaren.

Mijn Commentaar: Volgens de wetenschap van Kabbalah (deel 16 van de Talmud Eser Sefirot), is onze wereld de onderste trede van de laagste spirituele wereld – de wereld van Assiya. Zij bevindt zich in het centrum van alle werelden, en in het centrum van onze wereld bevindt zich het Zonnestelsel. In het centrum daarvan ligt de planeet Aarde. In het centrum van de Aarde ligt Israël en in het centrum daarvan Jeruzalem, met in het centrum de Berg Moriah, met in het centrum de tempel met tenslotte – het Heiligste van het Heiligste ( een kamer met speciale relikwieën. Dit alles weerspiegelt de invloed en onderlinge verhoudingen van de spirituele krachten.

De moderne wetenschap nadert haar einde, en het plafond van haar kwalitatieve ontwikkeling. Zij begint al een grens te ontdekken waarover zij niet kan gaan, vandaar dat zij haar theorieën begint aan te passen aan wat Kabbala al eeuwen zegt. In deel 1 van “De Boom des Levens” schrijft de Ari dat onze materiële wereld binnen alle sferen van het spirituele krachtveld ligt:

En toen, door enkel Zijn Wil,
Ontstond het verlangen de wereld te scheppen en de schepselen voort te brengen,
Om aan het Licht te brengen de volmaaktheid van Zijn daden, Zijn Namen, Zijn Aanroepingen,
Dit was de oorzaak van de schepping van de werelden.
Toen begrensde hij zichzelf, in het midden,
Precies in het centrum
Begrensde Hij het Licht.
En het Licht trok zich ver terug, weg van dat middelpunt.
En er bleef een lege ruimte achter, een vacuüm
Rondom het middelpunt.
En overal gelijk was de beperking van het licht
rond het lege punt
zodat de ruimte
zich gelijkmatig er omheen uitspreidde.
Daar, na de begrenzing
die een vacuüm en een ruimte schiep,
Precies in het midden van het oneindige Licht,
Vormde zich een plek,
Waar Schepping en schepselen zouden kunnen verblijven.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Scientific Theories Cannot Prove that God Exists
Laitman.com Post: There Are No Creatures On Other Planets
Laitman.com Post: Scientists Have Turned Everything Upside Down (Again)
Kabbalah Today Article: The Tree of Life
Kabbalah Today Article: Creation, Evolution and Beyond
Baal HaSulam Article: “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

icon for podpress  The Tree of Life [05:29m]: Play Now | Download

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 5: Introduction to the Four Phases of Direct Light [25:04m]: Play Now | Download

De Noodzaak Om Een Juiste Perceptie In Kinderen Te Stimuleren

The Need to Nurture the Proper Perception In ChildrenIk heb vele vragen ontvangen van ouders die hun kinderen op een juiste manier willen zien ontwikkelen en wiens kinderen lijden aan de gevolgen van het onderwijs dat ze op school ontvangen. Het is belangrijk om een juiste waarneming van de werkelijkheid bij kinderen, vanaf een jonge leeftijd te stimuleren. Dit brengt een volkomen andere houding ten opzichte van de wereld in hen naar boven; zij beginnen de verborgen verbinding tussen alles om ze heen waar te nemen, de gebeurtenissen op een accurate wijze te interpreteren, oorzaak te vinden voor alles wat er gebeurt en om zelf de vragen omtrent gedrag te beantwoorden.

Dit is duidelijk bij de groep kinderen waar ik mee werk. Maar hoe kan elke familie dit bezitten? Idealiter, in een geschikte omgeving, is het mogelijk om een spirituele visie in kinderen te ontwikkelen vanaf een jonge leeftijd, en om spirituele groei teweeg te brengen, samen met de fysieke groei. Rav Kook (die tussen 1865 en 1935 leefde en de Hoofd Rabbi van Israel was) schreef dat indien mogelijk, hij Kabbalah zou studeren met kinderen van zes jaar.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Help Teachers and Parents
Laitman.com Post: How Should I Raise My Children?
Laitman.com Post: A Mother and a Child
Kabbalah on Education
Kabbalah for Children

icon for podpress  Latest Lesson for Children 10-5-08: Play Now | Download

icon for podpress  Latest Lesson for Children 10-5-08: Play Now | Download

Iedereen Moet Zijn Eigen Leraar Vinden

Every Person Has to Find His Own TeacherEen vraag die ik kreeg: In een van de vorige blog posts vroeg iemand aan U: “Hoe weet men dat er maar EEN echte bron is van de Kabbalah?” U antwoordde daarop: “Er kunnen geen meerdere bronnen zijn omdat er EEN Schepper is.”
Ik ben het helemaal met U eens wat Berg betreft, en zijn sjamanistische zakelijke ideeën, zoals spiritualiteit verkopen door middel van rode draden, cameeën en zegeningen. Maar wat ik nog steeds niet begrijp is waarom er slechts EEN, unieke en enige bron van Kabbalah is! Al met al waren er duizenden Kabbalisten gedurende de tijd van de Tweede Tempel. Gebaseerd op de kwaliteiten van hun ziel, onderwezen zij hun studenten allemaal op een andere manier als doel de Enige Schepper te bereiken. De studenten konden kiezen!Bovendien heeft U gezegd dat tot de 19de eeuw de meeste rabbijnen Baalei Hasaga (die spiritualiteit bereikt hebben) waren en dat de mensen een keus konden maken.

Nu verklaart U dat Uw pad het enige juiste pad is. Is onze wereld zo schaars in Kabbalisten dat er maar één over is die

a) Een Kabbalist is, en
b) Een geopenbaarde Kabbalist – iemand waar U, als Kabbalist, een potentiële student een juiste leraar kan aanraden als hij nog in het zoekende stadium is? En hoe zit het met het vers: “Er zijn vele paden naar de Schepper”?

Mijn antwoord: In het proces van de Kabbalah studie, komt het heel vaak voor dat men twijfelt over de juistheid van het pad. Dit gebeurt omdat het pad en het doel voor ons verborgen zijn. Het pad is bedekt met afdalingen en de tijden van duidelijkheid zijn schaars. Niet zoals in de egoïstische vordering, op de weg van de Kabbalah ga je tegen jezelf in. Dit is de reden dat je jezelf afvraagt, “Kan het waar zijn dat hoe slechter iets is, hoe beter het is?”

Toen ik dezelfde vraag aan Rabash stelde hoe ik kan weten of hij mijn leraar is, antwoordde hij: “Je moet dit voor jezelf bevestigen!” Tevens schreef Baal HaSulam in zijn Brieven dat hij geen Kabbalisten meer zag in zijn generatie. Ik zelf zie ze ook niet, buiten mijzelf en mijn studenten.

Elke persoon moet zijn eigen leraar vinden. Ik heb de adressen niet van de “Onderwijzers in Kabbalah”, maar je kunt ze zeker makkelijk vinden als je ze op het Internet opzoekt onder het sleutelwoord “Kabbalah.”

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: There Are Many Paths to the Creator
Laitman.com Post: One’s Soul Shall Teach One
Kabbalah Today Article: The Introduction
Baal HaSulam – “Letters”

 icon for podpressChapter from Book Attaining the Worlds Beyond: Fear of the Creator [7:57m]: Play Now | Download

icon for podpress  Chapter from Book Attaining the Worlds Beyond: Rav Laitman’s Quest for the Kabbalah [16:50m]: Play Now | Download

icon for podpress  Rabash: The Last Great Kabbalist [03:28m]: Play Now | Download

Onze Ingebeelde Werkelijkheid Wordt Door Twee Mechanismen Geschapen

Two Mechanims That Creator Our Imaginary RealityEen vraag die ik ontving: Ik bekeek een van uw kinderlessen, waar u uitlegde dat alles om ons heen een ingebeelde wereld is (Olam Dimioni). In deze les en andere lezingen die u over dit onderwerp hield, raken mensen altijd in de war en stellen de vraag: “Dit betekent dus dat ik me alles kan inbeelden? Waarom lijkt deze wereld dan toch stoffelijk, en waarom blijven mijn fantasieën, alleen mijn fantasieën?

Mijn Antwoord: De mens bezit twee mechanismen voor het scheppen van de ingebeelde werkelijkheid. Een ervan ligt buiten ons bewustzijn. Het is dieper, en het is verantwoordelijk voor het creëren van het beeld van de wereld, dat we “werkelijkheid” noemen. Het tweede mechanisme van het creëren van beelden ligt in ons bewustzijn en is oppervlakkiger. Dit is het mechanisme dat we allen kennen en gebruiken om onze fantasieën te scheppen.
We zijn alleen in staat om het tweede mechanisme te gebruiken, maar niet het eerste, het fundamentele. Dit is omdat het gevormd en actief in ons wordt, zelfs voordat we zelfbewustzijn bereiken. Daarom wordt de werking van dit mechanisme niet in ons bewustzijn geregistreerd en komt het simpelweg op ons over als een normaal, gewoon beeld van de werkelijkheid.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Reality Is In Our Imagination
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come from?
Laitman.com Post: Reality is Imaginary
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 1
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 2

Uitverkoren Zijn Betekent Verantwoordelijk Zijn De Wereld Spiritueel Te Dienen

Being Een vraag die ik ontving: Ik dacht dat alle termen in Kabbalah, zoals Goy (niet-Jood), de naties van de wereld, Israel en Jood, staten zijn die elke persoon moet ervaren. Het is vervelend dat al uw antwoorden altijd tweezijdig zijn. Uit deze uitleg volgt dat Adam HaRishon geen gemeenschappelijke staat is, maar alleen bestemd is voor genetische Joden, omdat zij zich er al in bevonden, terwijl de “niet-Joden” er niet eens weet van hebben genomen. Maar waarom bevinden ze zich altijd in een staat van daling?

Mijn Antwoord: Je moet alles objectief bekijken, als een onderzoeker. Dan zal je dichterbij de waarheid komen. Alle termen bestaan zowel op het stoffelijke niveau als het spirituele. Elke persoon moet elke staat ervaren.
Degenen die reeds door de spirituele stijging en daling in het verleden zijn geweest, zijn genetische Joden, die met Abraham, de eerste Kabbalist begonnen. We beschouwen niemand voor Abraham, aangezien er geen system was, ook al begon het met Adam. Deze mensen (zielen) moeten de eerste zijn, die door de correctie heengaan, omdat zij braken gedurende de Eerste en Tweede Tempel. Zij moeten dan de methode doorgeven aan iedereen anders.
Op het stoffelijke niveau worden ze gehaat en misbruikt wegens het verwaarlozen van deze missie. Incidenteel betekent het Hebreeuwse woord Goy (niet-Jood) een natie. Aan Israel wordt ook gerefereerd als “Goy”, maar “Goy Kadosh” – heilige natie, onder de voorwaarde dat het zich binnenin de eigenschap van liefde en schenking bevindt.
Adam is de gemeenschappelijke ziel van alle mensen. Een deel van Adam – de zielen van Abrahams studenten, ondergingen een spirituele stijging en de spirituele breuk. Een ander deel van de zielen, de Goyim (niet Joden) zijn nooit gestegen en zijn nooit gebroken. De gebroken zielen zijn slechter dan de zielen die niet braken, maar ze bezitten ook een grotere aanleg voor correctie omdat ze de gebroken spirituele verlangens bevatten. Dit is waarom ze verplicht zijn om “Ohr Le Goim” te worden – het Licht voor alle naties van de wereld, die geen gebroken verlangens bevatten.
“Uitverkoren” zijn betekent verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de methode voor correctie en het aan de hele wereld doorgeven – spiritueel de wereld dienen.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Israel Are Those Who Aspire Straight to the Creator
Laitman.com Post: Building the Third Temple
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Kabbalah Today Article: Mission Possible (and Mandatory)
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Baal HaSulam Article: “Messiah’s Horn”
Page 505 of 507« First...102030...503504505506507