Ware Zorg Is Anderen Helpen Zich Te Ontwikkelen, In Plaats Hen Liefdadigheid Te Geven

RussiaNieuwsverslag (van rpmonitor.ru): Het is een paradox, dat de meeste naties waar men hongersnood lijdt, tot de rang behoren van lange termijn leveranciers van agri-culturele producten aan het Westen. Aangezien ze zelf geen voedselproducerende industrie bezitten, worden ze gedwongen hun oogst tegen een schijntje te verkopen. De lijst van deze leveranciers omvat de voormalige kolonies en beschermelingen van de Westelijke krachten, die tegenwoordig schijnheilig genoeg bestempeld worden als de “ontwikkelende naties”. Volgens VN FAO en de VN economische commissies voor Afrika, West Azië, Latijns Amerika, de Cariben en de Sahel Raad, zijn de potentiële reserves van deze naties voldoende om minstens de helft van de wereldsbevolking te voeden. Indien deze landen moderne agrochemische industrie en voedselproductie ontwikkelen, zullen ze het gevaar van hongersnood uit de weg gaan.

Mijn Antwoord: Voor anderen zorgen, betekent hen helpen zich te ontwikkelen, in plaats van hen “een bot toe gooien” ofwel aalmoes, wat hen alleen afhankelijker zal maken. De Thora verplicht de ouders het zeker te stellen dat hun kinderen een beroep zullen leren, en dan ermee op te houden hen te voeden! Anders, zullen de kinderen onontwikkeld blijven.

We moeten eindelijk de hele wereld als een geheel beginnen waar te nemen, in plaats van afgescheiden landen, continenten, rassen en naties. Dit is hoe het er aan de binnenkant uitziet; dit is zijn ware structuur. Precies deze waarneming of gebrek eraan bepalen de staat waar we ons in bevinden.

Een vraag die ik ontvangen heb: Als de ontwikkelde landen een goede levensstandaard zouden bieden, aan de niet-ontwikkelde landen, zal dit hun vermogen om zich te ontwikkelen wegnemen. Is dit de soort “hulp” die we momenteel aan Afrika bieden? Wat zou dan de juiste manier om te helpen zijn?

Mijn Antwoord: Gedraag je op dezelfde wijze als je binnen in je familie – dan kan je niet verkeerd zitten!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Does Charity Really Help Anyone?
Laitman.com Post: What Would It Take to Feed Everyone In the World?
Laitman.com Post: When Will Hunger Start Affecting Us?

De Vrede Van Elke Persoon Is Van Iedereen Afhankelijk

What Is Sin In Kabbalah?De eenheid van de maatschappij is de bron van haar welzijn.
Baal HaSulam, “De Vrijheid“:
De eenheid van de maatschappij is de bron van geluk en welzijn, terwijl de scheiding tussen mensen de bron is van alle kwaad. Succes en welzijn zijn afhankelijk van de band tussen mensen en van de eenheid in een wereldwijde gemeenschap.

De hele wereld wordt gezien als één grote gemeenschap
Baal HaSulam, “Vrede in de Wereld“:

In onze generatie, nu elke persoon voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van de hele wereld, is elke persoon van de hele wereld afhankelijk zoals een klein radertje in een machine. Daarom kunnen we niet langer spreken van het welzijn of de veiligheid van een enkel land of van een enkel volk, maar alleen van dat van de hele wereld, omdat het goede of het slechte dat iemand waar dan ook treft, afhangt van en gemeten wordt aan het goede of het slechte dat alle mensen op de hele wereld treft.

Dit is zo omdat in onze tijd het welzijn van elke persoon in de wereld afhangt van en gemeten wordt aan het welzijn van alle mensen op de wereld. Omdat we nu zover zijn dat de hele wereld als één gemeenschap wordt gezien. Tegenwoordig wordt elke persoon in de wereld “gevoed” door de hele wereld, en dus is iedereen ook verplicht om te zorgen voor het welzijn van de hele wereld.

De vrede van elk is afhankelijk van iedereen.
Baal HaSulam,”Vrede in de Wereld“:

Iemands handelingen worden als goed of als slecht gewaardeerd naar de mate van het nut dat zij opleveren voor het publiek. Dit laat ons zien waar de correctie moet plaatsvinden, en het is aan ieder individu om in te zien dat zijn persoonlijk welvaren en het welvaren van de gemeenschap een en hetzelfde zijn. Zo zal de wereld haar volledige correctie bereiken.

Hoe Contracten Op Te Stellen In Een Tijdperk Van Globale Inter-connectie

Ik heb deelgenomen aan een discussie genaamd “Macht en Kapitaal” voor het tv-programma “Het Vlinder Effect”. Ik heb gesproken met:

Amir Hen – een beroemde Israëlische advocaat op het gebied van economie, financiën en ondernemingen (rechts).

Avihu Sofer – manager van onze Internet en media publicaties afdeling (midden).

123

Samenvatting: Hoe moeten we zakelijke contracten opstellen tussen mensen en ondernemingen, als we de globale onderlinge verbondenheid van alle mensen en de samenleving, en de absolute onderlinge afhankelijkheid tussen iedereen wereldwijd, in beschouwing moeten nemen? Dit is iets wat geen rekensysteem kan schatten!

Echter, als de persoon die zich met zaken bezighoudt, simpelweg er naar zou streven om iedereen een kans te geven om zijn brood te verdienen en alleen genoeg voor zichzelf zou houden, om te kunnen bestaan, met het doel gelijk te worden aan de Natuur of een levend organisme, zal hij in zichzelf de harmonie met de wereld vinden en zal hij vervuld worden door de Hoogste Wereld!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts in the Age of Globalization?

Gil Kopach Op De Kabbalah TV Zender

kopach_site_wNieuwsbericht (vertaald van zman.com): De beroemde komiek en TV presentator, Gil Kopach, zal de “Ale Yarok” partij voorzitten, die een campagne voert voor legalisering van marihuana in Israel.

Kopach zal de voorzitter Shlomi Sandak vervangen, die niet in staat was om verkozen te worden voor het Knesset tijdens de afgelopen verkiezingen. De reden voor het falen van de partij kan liggen bij de “anonimiteit” van haar vorige leider. Volgens de officiële statistieken, gebruikt ongeveer 1.200.000 Israëliërs softdrugs, maar de partij die voorstelt hen te bevrijden van een dreiging van een gevangenisstraf, was niet in staat om de verkiezingsbarrières te doordringen. Deze keer rekenen ze op Kopach’s populariteit.

De acteur weigerde commentaar te leveren over het nieuwe aanbod, die een radicale verandering in zijn carrière zal betekenen. Echter stelde de voormalige voorzitter, in een interview met het blad Haaretz, dat Kopach altijd al een gepassioneerde voorzitter is geweest van het legaliseren van marihuana.

Kopach dankt zijn populariteit aan zijn rol in de film “Pini Ha Gadol” en in het tv-programma van Amnon Levi “Het Einde van de Week” op Kanaal 1 of ITV. Kopach’s parodieën en ironische opmerkingen over religieuze teksten hebben voor een grote oproer in Israel gezorgd aan het einde van de jaren negentig.

Een paar weken geleden, begon Kopach samen te werken met De Kabbalah Zender – YES 66, waar hij een talk show presenteert over de wekelijkse Thora gedeelte (te zien op de foto hieronder).

gil

Mijn Commentaar: Ik werd voorgesteld aan een jonge, sympathiek uitziende man die ongeveer 30 jaar oud leek, en het werd me verteld dat hij een populair TV commentator is wat betreft de Thora, die erin geïnteresseerd is om Thora met mij te bespreken op onze Kabbalah TV zender. Dit gebeurde een aantal weken geleden, en dat is hoe we onze wekelijkse gesprekken zijn begonnen. We bespreken het wekelijkse Thora gedeelte; Gil spreekt erover vanuit een literair perspectief, ik spreek over hun Kabbalistische betekenis.

Trouwens, heb ik geen enkele ironie gemerkt toen hij over de Bijbelse teksten sprak. In tegendeel, ik zag een houding van zorg en respect. Eigenlijk krijg ik het gevoel dat hij “terugkeert naar het geloof”, maar ik vraag er uiteraard niet naar omdat dit zijn privé zaken zijn.

Ik hoor dat de show populair is. Ik maal niet om mijn gesprekspartners politieke of sociale betrekkingen. Ons contact wordt beperkt tot het bespreken van de Thora – zonder drugs!

Verwante Materialen (Engels):
Latiman.com Post: Drugs and Attainment Are Incompatible
Laitman.com Post: The Foundation of the Wisdom of Kabbalah

Israëliërs Staan In De Rij Om Hun Landgenoten Te Helpen

War Is No SolutionNieuwsbericht (vertaald van Israelinfo.ru): Hoe meer Israëlische steden “in de vuurlinie” komen te liggen, hoe meer Israëliërs uit andere delen van het land hun eigen huizen aanbieden aan vluchtelingen uit het zuiden. Het aantal van hen die dit aanbieden is op dit moment veel groter dan het aantal van hen die erom vragen.

Mijn Commentaar: Gedeelde ellende brengt mensen dichter bij elkaar en helpt hen zich met elkaar te verenigen, wanneer zij daar anders niet toe in staat zijn. Misschien hebben we, als wij proberen ons te verenigen zonder oorlogen, die ook niet nodig!

Vraag: Zijn mensen die anderen in deze wereld helpen ook egoïsten, omdat zij er iets voor terug krijgen, bijvoorbeeld een geruststellend gevoel?

Mijn Antwoord: Ja.

Vervolg van de vraag: Betekent dit dat er in deze wereld geen altruïsme kan bestaan zonder de studie van Kabbalah?

Mijn Antwoord: Dat klopt, want je trekt de kracht tot correctie dan niet aan.

Vervolg van de vraag: Maar gedragen mensen die anderen in deze wereld helpen zich toch niet “beter”dan rechtgeaarde egoïsten?

Mijn Antwoord: Ja, maar dat is slechts tijdelijk, totdat hun egoïsme hen dwingt tot verandering.

Vervolg van de vraag: Wat is dan het nut van het helpen van anderen in deze wereld?

Mijn Antwoord: Wij moeten anderen helpen, maar tegelijkertijd moeten we inzien dat dit niet de oplossing is. Het geeft ons alleen maar tijd en gelegenheid om Kabbalah te bestuderen – en Kabbalah zal voor de correctie zorgen, voor het aanpakken van de wortels van het probleem. Daarna heeft niemand meer hulp nodig.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What to Do If You’re an “Altruist”
Kabbalah Today Article: “Who Are You, People of Israel?”
Talk: “Perceiving the Desires”
Shamati #2: “Divinity in Exile”
icon for podpress  Giving and Receiving [04:48m]: | Download

Waarom Onze “Heilige Waarden” Niet Te Koop Zijn

Is Pride a Form of Egoism?Nieuws Verslag (van National Science Foundation): Een team onderzoekers van het National Science Foundation onderzoekt de rol van ethische en religieuze geloofsovertuigingen, ofwel “heilige waarden”, wat betreft het motiveren van menselijk gedrag. De belangrijkste bevinding van het team is dat individuen die heilige waarden erop nahouden, zelden bereid zijn deze te verspelen voor economisch gewin. “Ons onderzoek zegt ons dat als er sprake is van een confrontatie tussen heilige waarden, worden de aantijgingen om deze op te geven of te veranderen voor materiële opbrengsten, als een diepe belediging gezien..”

Mijn Commentaar: Dit is de schaal van menselijke waarden, van de laagste naar de hoogste:
– Lichamelijke verlangens (voedsel, seks en familie); deze verschijnen vanuit de lichamelijke behoeften;
– Sociale verlangens (welvaart, macht, roem en kennis); deze verschijnen wegens de invloed van de maatschappij;
– Spirituele verlangens (onthulling van de Schepping); ze verschijnen door het ontwaken van een “Reshimo” ofwel een spirituele gen.

Daarom is het niet verrassend, dat we zelfs de “heilige waarden” van onze wereld meer waarde toekennen dan alle andere. Echter is dit niet van toepassing op extreme situaties, als het instinct van zelfbehoud de persoon dwingt om te kiezen voor het “uiterste minimum voor zijn overleving” boven al het andere.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Society’s Disdain Helps Us Along the Path
Laitman.com Post: The Classical Wisdom of Kabbalah and the Evolution of the Urgently Needed Planetary Consciousness 

icon for podpress  Evolution of Desires [5:44m]:  Download

Israël’s Tragische Gaza Dilemma

The Present Crisis Is A Crisis of People's Trust in the Egoistic System of RelationshipsNieuws Verslag (van The Wall Street Journal): Israëliërs dienen Generaal Douglas MacArthur’s beroemde uitspraak buiten beschouwing te laten: “Het doel van een oorlog is overwinning – geen “verlengde besluiteloosheid”. In een oorlog is er geen alternatief voor overwinning.”

Ze zullen met een substituut genoegen moeten nemen omdat er vanuit hun standpunt een “verlengde besluiteloosheid” beter is dan de alternatieven – verwoesting van zichzelf, die ondenkbaar zou zijn, of de verwoesting van hun vijanden, wat onredelijk zou zijn.

Mijn Commentaar: We moeten de tijd zijn werk laten doen, om de natie van Israel naar zijn zinnen te brengen, zodat het zou beseffen dat juist door zichzelf te corrigeren, het de situatie kan herstellen, zowel voor zichzelf als voor de hele wereld.

Baal HaSulam schrijft in de “Inleiding tot het Boek van Zohar“: “Als men de wetenschap van Kabbalah gebruiken – de methode voor correctie, zullen ze de hele wereld verheffen en zal het lijden verdwijnen”. Het is juist door middel van gebruik van Kabbalah, dat de wereld uit de crisis zal komen, richting het Licht.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Gaza Conflict Is One More Step Toward Revealing Man’s Evil Nature

Uitnodiging Voor Het 2009 Internationale Kabbalah Congres!

VERBINDEN MET GOEDHEID
De Internationale Academie voor Kabbalah nodigt je uit voor het Internationale Kabbalah Congres die plaats zal vinden in Israël op 2 – 4 februari 2009

De achtste internationale Kabbalah Congres zal zijn deuren voor 6.000 studenten uit 52 landen openen. Dit jaar zal het Congres toegewijd zijn aan het onthullen van een nieuwe, allesomvattende wereld. Het zal zich wijden aan eenheid, die dit kleine “globale dorpje” zal verheffen boven de vloed van crises naar een spirituele wereld – eenheid met de Natuur ofwel de Hoogste Kracht.

Alle informatie en registratie voor het congres zijn beschikbaar op het Congres Blog.

Wat Is De Beste Zet Om Je Geld Te Sparen In Tijden Van Crisis

betNieuwsrapportage: (van The Economist): Cijfers van Morningstar, een investeringsonderzoek bedrijf, laten zien dat een Amerikaan die gedurende 10 jaar, $100 per maand heeft ingelegd in een gemiddeld fonds nu $10.932 heeft opgebouwd- Dat is 1.068 Dollar minder dan hij heeft geïnvesteerd. Geld verbergen “onder het matras” was eigenlijk een meer rendabele tactiek geweest.

Het is moeilijk voor individuen om gratificaties uit te stellen: pensioen lijkt ver weg voor iemand van 20-30. Dus, geconfronteerd met de weerslag van eerdere zuinigheid, zal de verleiding van vele zijn om in zijn geheel uit het systeem te stappen. Nu al schat de American Association van Retired People dat 37% van de werkenden geen pensioenplan heeft.

Mijn Commentaar: Zonder dat het ons opvalt wordt ons geleerd te “leven in het moment”. Om te consumeren wat noodzakelijk is en niet aan morgen te denken. Het is als manna in de woestijn: verzamel enkel wat je nodig hebt omdat de rest toch zal verdwijnen! Als we gewend raken aan noodzakelijkheden te denken, zal onze geest en hart bevrijd zijn om te focussen op het Hoogste Doel.

Nieuwsrapportage (vertaald uit utro.ru): Deze crisis van wantrouwen zorgt ervoor dat mensen over de gehele wereld hun vertrouwen in banken verliezen. Inwoners vinden het niet langer veilig om hun spaargelden op de bank te zetten maar geven er de voorkeur aan om hun geld te investeren in onroerend goed, goud en juwelen. Sommigen naaien hun geld in kussens of bergen het op in kluizen. In Europa is de verkoop van kluizen in de afgelopen 2 maanden met 25% gestegen.

Mijn Commentaar: Dit laat zien dat we gewoon niemand vertrouwen en welke toekomst we voorzien.

Vraag: De financiële crisis waar we nu zo duidelijk getuige van zijn is enkel een deel van de globale crisis. Dit roept de vraag op: Als alles in een persoon en in de wereld overeenkomst met de Hoogste Kracht ( de Schepper) moet bereiken, of met andere woorden, alles de kwaliteit van schenking moet bereiken, hoe werkt dat dan met betrekking tot geld.

Geld is nu de materiële equivalent van de kwaliteit van ontvangen. Zal dit ook in een equivalent van schenken moeten veranderen zodat wij balans bereiken.

Mijn antwoord: Dit is absoluut correct. Geld zal niet verdwijnen, maar zal een equivalent worden van iemands werk. In het Hebreeuws wordt geld Kesef genoemd, en een scherm Masach. Ze komen beiden van het woord Kisuf– bedekken/verbergen. Masach bedekt het verlangen, veranderd het van “ontvangen” naar “schenken”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Present Crisis Is a Crisis of People’s Trust in the Egoistic System of Relationships
Laitman.com Post: People Are Trying to Close Their Eyes to the Crisis
Laitman.com Post: In Search of the “Bottom” for the Financial Markets

Nieuwe Wetenschappelijke Studies Over Oude Methoden Voor Geluk

Where to Send Logistical QuestionsNieuwsrapportage (uit de Los Angeles Times): “Schrijf brieven, voel je gelukkiger” Steven Toepfer, een assistent professor in Familie en consumentenstudies aan de Kent State Universiteit, deed een studie om te bepalen wat mensen geluk maakt. Hij liet studenten een brief schrijven iedere 2 weken gedurende 6 weken. Na iedere brief namen de studenten in ogenschouw in welke mate dit hun gemoed had beïnvloedt, hun tevredenheid met het leven en hun gevoelens van dankbaarheid en geluk. Volgens Toepfer stegen de niveaus van geluk na iedere brief……

Mijn Commentaar: Uit jezelf komen en je met anderen verbinden is een oude methode die de tijd heeft doorstaan om je leven te veranderen onder invloed van je omgeving. Door een zachtmoedige brief te schrijven ontvangt iemand niet alleen de corresponderende respons in deze wereld maar ontvangt hij onbewust ook een verlichting van het omringende Licht van Boven, omdat deze actie hem gelijk maakt met de Schepper. Dus schrijf brieven!!

Nieuwsrapportage (vertaald uit lady.mail.ru): “Wil je je beter voelen? Was je handen!!”Psychologen hebben ontdekt dat er een link bestaat tussen een persoonlijke hygiëne en een schoon bewustzijn. Veel mensen wassen hun handen om zich te verlossen van verkeerde gedachten. Dus het is geen toeval dat lichamelijke reinheid een belangrijk ritueel deel is van allerlei religies gedurende millennia.

Mijn commentaar: Dit geldt alleen op het niveau van onze egoïstische wereld. Het corrigeert geen egoïsme maar maakt het gepaster om met jezelf en anderen in contact te komen. Het enige dat egoïsme kan corrigeren (van de intentie “voor je eigen bestwil “naar ” voor de ander”) is het Hoogste Licht, die het in de eerste plaats heeft gecreëerd.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Conditions of Life in a Globalized World
Kabbalah Today Article: 125 Degrees to Happiness
The Pursuit of Happiness
Attaining the Worlds Beyond: Chapter 21 – “Correcting Egoism”

icon for podpress  Cogwheels [02:07m]:  Download

icon for podpress  The Ego [04:54m]:  Download