Kunnen We Iets Aan De Crisis Doen?

A Crisis Is a Crisis Nieuws Verslag (vertaald van gazeta.ru): Economische en politieke calamiteiten op globale schaal hebben een zodanige uitwerking op mensen dat ze spreken over het eindigen van de huidige era en dat de toekomst radicaal anders zal zijn. De huidige financiële crisis is geen uitzondering. Echter deze keer, zullen we niet in staat zijn om enig duidelijk plan te bedenken voor “langdurig universeel geluk”. Als iemand op een dergelijk plan hoopt, zal dit alleen van zijn arrogantie getuigen.Bovendien, is een van de mooiste dingen in het leven het onvermogen om de toekomst te voorspellen, omdat het zowel het individu, als de mensheid de kans geeft zich te ontwikkelen.

De voorspellingen die mensen met betrekking tot het leven na de crisis maken, kunnen herleid worden naar drie categorieën:

1. Sommige mensen nemen aan dat we te maken hebben met de geschiedenis die zich herhaalt, dat crises zoals deze al eerder voorgekomen zijn en dat om deze reden de globale economie hersteld zal worden. Op een bepaald moment, zal de mensheid het leven hervatten, net zoals voor de crisis en de wereld zal hetzelfde zijn als vroeger.

2. Anderen denken dat de crisis niet echt een economische crisis is, maar een crisis van onze waardesysteem en dat de menselijke beschaving een soort drempel heeft bereikt. We kunnen er niet mee doorgaan op dezelfde manier te leven en we moeten dringen een nieuw plan van bestaan creëren. We zullen nooit meer in staat zijn terug te gaan naar de “gouden era” zoals voor de crisis (of het nu wel echt een “gouden era” was of niet is een vraag apart.)

3. Wetenschappers waarschuwen ons dat als mensen hun manier van leven niet veranderen, ze binnenkort een andere planeet nodig zullen hebben om te kunnen overleven.

… We moeten eerlijk zijn tegen onszelf en toegeven dat we niet weten hoe en wanneer de huidige crisis zal eindigen. Niemand kan ons recht wegnemen om onze persoonlijke en universele toekomst op te bouwen. Echter is het belangrijk om te beseffen dat zulke constructies altijd op fouten gebaseerd waren.

Mijn Commentaar: Dit is mijn commentaar op de punten 1, 2 en 3:

1. Wat betreft de crises die in het verleden zijn gebeurd, was het waar om te zeggen dat de geschiedenis zich herhaalde, omdat ze alle plaats vonden op hetzelfde egoïstische individualistische vlak. De huidige crisis is daarentegen verrezen, wegens overgang van een geïndividualiseerde wereld naar een allesomvattende wereld. Daarom zullen onze pogingen om terug te gaan naar het verleden, naar de oude wetten en regels, niet slagen. Bovendien zullen we niet in staat zijn om een nieuwe wereld te visualiseren, die gebaseerd is op de ervaringen uit het verleden, omdat de wereld nu gebaseerd zal zijn op andere wetten – de wetten van globalisering. Deze wetten en regels zijn tegenovergesteld aan de wetten van het geïndividualiseerd gedrag, ongeacht of het een organisatie of een land betreft.

2. Deze gedachte is juist. Echter is de toekomst bekend. We kunnen en moeten het bestuderen. Dan zullen we niet meer door zoveel lijden hoeven te gaan! Kabbalah is beschikbaar voor iedereen!

3. Wetenschappers hebben gelijk wat betreft hun begrip dat de grondstoffen van onze planeet uiteindelijk uitgeput zullen worden. Volgens hun berekeningen dreigt dit met volledig uitsterven in de volgende paar generaties. Als we onszelf echter beginnen te corrigeren, om meer balans te verkrijgen met de Natuur (de Schepper), zullen we positieve invloed van de Natuur op onszelf afroepen, en hiermee de harmonie herstellen. Hierbij, zal dit heel snel gebeuren en vormen aannemen die we nog nooit in het verleden ervaren hebben!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Reason for Our Suffering, and the Alternative Path
Laitman.com Post: Unity for the Right Purpose Can Stabilize the Banking System
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Cause of Suffering and Crises in the World

Onze Verlangens Komen Van De Samenleving

desiresDrie vragen die ik ontvangen heb over het balanceren van spiritualiteit met deze wereld:

Vraag: Ik hoorde u tijdens de kinderles zeggen, dat we de mensen moeten benijden die aan de groep bijdragen en anderen liefhebben. Moet ik tegen mezelf liegen, en mezelf vertellen dat ik degenen die bijdragen benijd ook al benijd ik in werkelijkheid iemand die bijvoorbeeld een nieuwe auto heeft? Geeft u me alstublieft advies over wat ik volgens Kabbalah moet doen?

Mijn Antwoord: Ga door met je studie; de groep en de lessen zullen je het gevoel geven dat andere waarden belangrijker zijn. Het is beter dan jezelf over te geven aan het verzamelen van dingen en later gedesillusioneerd te zijn. De Hoogste Wereld die aan je onthuld zal worden, zal je veel meer vervuld doen voelen dan een nieuwe auto. De auto is belangrijker voor je omdat de maatschappij het waardeert. Maar als jouw samenleving andere dingen zou waarderen, zouden jouw voorkeuren ook wijzigen.

Vraag: Soms word ik boos op de Schepper, maar in feite word ik boos op mezelf omdat ik mezelf afvraag: “Waarom is het proces van correctie zo lang!?” – En dan geef ik mezelf het antwoord: “Omdat je je niet genoeg inspant.”

Mijn Antwoord: Je hebt gebrek aan de druk van de correcte omgeving.

Vraag: Ik heb een innerlijke discussie: aan de ene kant heb ik nieuw werk dat me interesseert en me vrije tijd geeft om mijn professionele niveau te verbeteren om een goede vaste baan te krijgen in de toekomst. Aan de andere kant, heb ik niet zoveel energie over voor de ochtendlessen, dus ik denk er mee te kappen, toch zit dit mij dwars. Wat is een juiste houding in deze situatie?

Mijn Antwoord: Je dient je professionele opleiding ook af te maken, zodat je jezelf en je familie kunt onderhouden, terwijl je doorgaat met je Kabbalah studie op een “lager pitje”. Echter met betrekking tot alle andere dingen, wijd jezelf toe aan de studie van Kabbalah. Als je dit evenwicht van je tijd en energie bewaart, zal je in beide slagen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Influence of the Environment
Laitman.com Post: Kabbalah and Choosing a Profession
Laitman.com Post: Family, Children, Work and Kabbalah
Chapter from Book Kabbalah for Beginners: “Changing Society to Change Myself”
Rabash Article: “Purpose of Society”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 10: Free Will, Part 1 [25:04m]: | Download

Baal HaSulam Beschrijft De Wet Van Singulariteit

Baal HaSulamBaal HaSulam, artikel “Vrede in de Wereld“:Men voelt dat alle wezens in de wereld onder zijn bestuur zouden moeten zijn en dat ze voor zijn persoonlijk gebruik geschapen zijn. En dit is een wet van Natuur die niet verstoord kan worden. Het enige verschil tussen de mensen is hun keus hoe de schepsels te gebruiken: De een kiest ervoor om mensen uit te buiten, door de laagste verlangens te verwerven, de ander kiest ervoor macht te verwerven, terwijl een derde ervoor kiest om respect te verkrijgen. Indien dit bovendien zonder veel moeite gedaan zou kunnen worden, zou elke persoon er mee instemmen de hele wereld uit te buiten om alle drie gezamenlijk te verwerven: welvaart, kracht en respect. Deze wet wordt de “Wet van Singulariteit” genoemd en wordt gevoeld binnen in het hart van elke persoon. Er is geen persoon die er aan kan ontsnappen, ook al neemt elk zijn eigen deel aan deze wet: grote persoon volgens zijn grootte, en de kleine persoon volgens zijn kleinheid.

En ook al bevat de eigenschap van singulariteit een sublieme, prachtige en genadige betekenis, aangezien dit attribuut rechtstreeks van de Schepper naar ons uitstrekt, die de enige in de wereld is, en daarmee de oorsprong van alle schepsels, toch als het gevoel van singulariteit binnenin ons nauwe egoïsme zit, worden zijn handelingen verwoesting en vernieling en de bron van al het lijden dat er ooit was en ooit zal zijn in de wereld. En inderdaad is er geen enkel persoon in de wereld, die bevrijd is van dit kenmerk, en al het verschil tussen de mensen is gelegen in de wijze waarop het gebruikt wordt: of het bedoeld is passies van het hart tevreden te stellen, of de macht of de eer. Dit is wat de mensen van een ander doet verschillen.

De Spirituele Wortels Van De Drie Religies

Is There a Supreme Judge?Een vraag die ik ontvangen heb: Ik begrijp niet waarom er een verdeling is naar drie religies. Als God één is, waarom hebben we deze verschillen?

Mijn Antwoord: De religies zijn ons gegeven zodat we ons zouden ontwikkelen gedurende de periode van de Scheppers verhulling. Echter als de Schepper onthuld wordt, zullen ze op een natuurlijke wijze nationale tradities worden, ofwel de cultuur van een natie.

In spiritualiteit gaan we vooruit, volgens drie lijnen. Deze drie lijnen worden in onze wereld weerspiegeld, gedurende de periode van verhulling als zijnde drie religies: Islam komt overeen met de rechterlijn, Christendom met de linkerlijn – en het Jodendom met de middellijn.

Dit heeft ook invloed op de structuur van hun kalender: De Islamitische kalender is lunair (gebaseerd op de maan), de Christelijke kalender is solair (gebaseerd op de zon) en de Joodse kalender is lunair-solair (gebaseerd op de beiden). Hoe wist men welk soort kalender ze moesten maken? Dit deden ze doordat alles in onze wereld afkomstig is van de spirituele wortels, en alles in menselijke handelingen wordt bepaald door de uitdrukking van deze wortels in onze wereld. (Echter handelt een Kabbalist bewust, in overeenstemming hiermee, waar anderen het onbewust doen.)

Wat andere leringen betreft, worden ze niet als religie beschouwd, maar als een geloofsovertuigingen of geloven. Hier zijn er ongeveer 3.800 van in de wereld.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Solution to the Clash of Civilizations
Laitman.com Post: The Writings of the Last Generation
Chapter from Book From Chaos to Harmony: “The Rise of the Islam”
Baal HaSulam Article: “The Teaching of Kabbalah and Its Essence”
Shamati 179: “Three Lines”

icon for podpress  Lecture in Dusseldorf – Lesson 4 [57:14m]: | Download

Mensen Proberen Hun Ogen Te Sluiten Voor De Crisis

crisisNieuws Verslag (vertaald van prime-tass.ru): “Het bedekken van het woord ‘Crisis”. Zakenmensen en massa media vermijden het gebruik van uitdrukkingen als “de globale financiële crisis”, “recessie”, “financiële instabiliteit” en “dood einde”. Ze zijn termen aan het verzinnen die positiever en vager zijn, om de crisisretoriek te omzeilen. Bij voorbeeld in plaats van “een globale recessie”, zeggen ze “een tijdelijke instabiliteit”, in plaats van “crisis” – “een periode van kans”.

Mijn Commentaar: Ik begrijp ze: de betrouwbare wereld van geld en macht is plotseling vluchtig en ongrijpbaar geworden. De toekomst is onzeker, en voor een econoom is dit erger dan dood zelf. De financiële experts bestrijden de crisis nog steeds door middel van het volgende proberen te doen:
1. De paniek verbergen die de financiële markten overspoelt;
2. De economie ondersteunen in een tijd als er geen krediet beschikbaar is.

Als ondersteuning hiervan geven overheden krediet aan banken en grote ondernemingen, en kopen hun schuldverzekeringen op – alles om het kredietproces te doen herleven. Echter is het onmogelijk om de oude relaties terug te halen. Misschien kunnen ze tijdelijk teruggehaald worden, maar dit zal tot grote uitgaven leiden en kunstmatig zijn, net als het reanimeren van een patient die zich in een hopeloze situatie bevindt.
De oplossing voor het probleem is gelegen in het bestuderen van de integrale, globale wereld, waar we ons opeens in bevinden. Het opereert volgens volkomen andere sociale wetten, inter-relaties en contractuele voorwaarden dan onze oude wereld, die niet globaal verbonden was.

Hoe gaan we afspraken aan of creëren nieuwe financiële programma’s terwijl we de universele inter-afhankelijkheid in beschouwing nemen? Dit systeem begint te werken op een nieuwe, onbekende wijze en de inter-connecties tussen de financiële structuren zijn de “onbekende” in de vergelijking. Niemand weet wat ze voor nu zijn en hoe ermee te werken.

Dit is precies wat Kabbalah uitlegt – de allesomvattendheid van de wereld, omdat Kabbalah de Schepper bestudeert, de Een Globale Bestuurder. Alles wat er gebeurt is Zijn wijze van ons leiden om hetgeen te verwezenlijken wat noodzakelijk is om Hem te leren kennen!

Echter, als we blijven proberen om een nieuw, “positief en vaag” woordenboek te creëren, zal het ons veel kosten en alleen de ziekte dieper in ons duwen.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts in the Age of Globalization?
Laitman.com Post: What Will It Take Now for a Business Venture to Be Successful?
Laitman.com Post: Unity for the Right Purpose Can Stabilize the Banking System

Begin Met Een Lege Pagina In Het Boek Van Het Leven

We Are In the Center of All the WorldsDrie vragen die ik ontvangen heb hoe zich te verhouden tot het verleden en de toekomst:Vraag: Ik studeer al zes jaar Kabbalah. Gedurende dit laatste jaar voel ik me bezwaard door de herinneringen van de slechte dingen die ik aan anderen heb gedaan in het verleden. Kunt u mij advies geven over hoe hier vanaf te komen?

Mijn Antwoord: Alles wat jou in het verleden overgekomen is, was voor je “opgezet” door de Schepper. Vanaf dit moment ben je net een pasgeboren baby. Begin dus met een lege pagina in het “boek van het leven”, waarin je al je verlangens, gedachten en handelingen schrijft.

Vraag: Als ik een aantal dagen Kabbalah boeken niet open en niet naar uw lessen luister, waarom voel ik dan dat ik terugzak? Waar gaat alles heen wat ik in het verleden “verdiend” heb?

Mijn Antwoord: Jouw egoïsme blijft altijd groeien. Dit is de reden waarom je het voortdurend moet blijven opladen door middel van de methode van correctie. Anders zal je zeker terugzakken.

Vraag: Hoe kunnen we onze volgende spirituele staat en fysieke handeling voorspellen?

Mijn Antwoord: Het volgende spirituele niveau is niet te voorspellen, omdat het gevoeld zal worden binnenin je nieuwe verlangens en eigenschappen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Past Was Up to the Creator, But the Future Is Up to You
Laitman.com Post: The Consequences of Egoism’s Growth
Laitman.com Post: Babies – Physical and Spiritual
Chapter from Book Attaining the Worlds Beyond: “Grasping Higher Spiritual Levels”
Chapter from Book Kabbalah Revealed: “Up the Ladder”
Talk on Baal HaSulam Article: “Finding the Creator Within”

De Schepper Zal Ons Dwingen Te Verenigen

uniteEen vraag die ik ontvangen heb: Spiritualiteit trekt me niet aan. Ik voel dat ik door mijn leven wil gaan, als een aparte persoon en niet als onderdeel van een groep. Ik heb het beeld dat het doel van spiritualiteit is, al het genot af te stoten. Ik bedoel, wat is er om van te genieten in de spirituele wereld? Ik ben er niet klaar voor om mijn normale leven af te stoten voor spiritualiteit. Hoe kan ik voor een ander verlangen bidden, terwijl dit in feite niet eens mijn eigen verlangen is?

Mijn Antwoord: De Schepper (Kabbalah) zal je niet dwingen om iets te doen. In plaats hiervan, dwingt hij ons door ons te doen lijden in dit leven, en dit duwt de persoon vooruit. Echter is het mogelijk om ons pad van ontwikkeling te versnellen en het makkelijker te maken door gebruik te maken van Kabbalah.

Hoe dan ook, zal iedereen het doel waarvoor ze geschapen zijn ook verwerven: ze zullen gelijk worden aan de Schepper door zich te verenigen in één integraal verlangen. Dit zal gebeuren via Het Pad der Lijden of via Het Pad der Licht, dat terugkeert naar de bron – naar gelijkheid met de Schepper (de eigenschap van liefde en schenking).

Op dit moment onthult iedereen in de wereld gemeenschappelijk lijden, dat maar één oorzaak heeft – het ontbreken van verbinding tussen alle mensen in dit enkele verlangen. Maar de Schepper zal ons dwingen ons te verenigen!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Humanity Is One Integral, Interconnected Organism
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Cause of Suffering and Crises in the World
Laitman.com Post: On Pleasure and Suffering
Shamati #4 “What Is the Reason for the Heaviness One Feels when Annulling before the Creator in the Work”

icon for podpress  Kabbalah on Suffering: | Download

Over Leven, Dood En Vrije Keus

lifeDrie vragen die ik ontving over zielen, dood en het leven na de dood:

Vraag: Hoe kan ik weten waar ik zal terecht komen, de hemel of de hel?

Mijn Antwoord: Hel is het gevoel van je schamen voor je gedachten en handelingen. Hemel is een staat van zijn in de eigenschappen van schenking en liefde.
Nadat iemands lichaam sterft, “gaat” de persoon nergens heen. Hemel en hel worden hier gevoeld, in dit leven, ten aanzien van de Schepper. Ze hebben betrekking op jouw houding ten opzichte van Hem, wat je binnenin je ziel voelt.

Echter moet je eerst je ziel ontwikkelen door middel van de studie van Kabbalah. Het begint als een punt in het hart en ontwikkelt zich dan naar vijf spirituele zintuigen, vijf Sefirot van je ziel ofwel je spirituele lichaam.

Vraag: Als een persoon zelfmoord wil plegen, is hier vrije wil aanwezig of geeft de Schepper deze persoon zulke gedachten?

Mijn Antwoord: Al het streven (inclusief gedachten en verlangens) dalen naar ons neer van de Schepper; Hij is primair. Echter hangt alles af van onze houding ofwel reactie op hetgeen dat er in ons naar boven komt. Ongeacht alles dienen we voort te gaan richting samensmelting met Hem door middel van het pad van gelijkheid van vorm.

Vraag: Onlangs is iemand in mijn omgeving overleden. Is er een verschil tussen reïncarnatie van de persoon die op een natuurlijke manier is overleden en iemand die vermoord is?

Mijn Antwoord: Je hebt helemaal geen invloed op de zielen, dus ontspan je en vergeet ze. Maak je alleen maar druk over je eigen correctie.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Heaven and Hell in Kabbalah
Laitman.com Post: Shame Brings Us Closer to the Creator
Laitman.com Post: Can We Control Our Thoughts?
Laitman.com Post: Why Is Studying Kabbalah Good for You?
Chapter from Book Wondrous Wisdom: “A Point in the Heart – the Soul”
Interview: Only the Heart Needs Correction

icon for podpress  Stopping a Train with your Thoughts [2:45m]: | Download

Clip Over De Financiële Crisis – Globalisatie Uitgelegd

Ik nodig mijn lezers uit om de volgende clip te bekijken. De inhoud spreekt voor zichzelf en er is geen behoefte aan additioneel commentaar. Nu met Nederlandse ondertiteling:

One Day – Een Lied Over De Financiële Crisis

song1Het nieuwsblad “Yedioth Ahronoth” (Laatste Nieuws) publiceerde een artikel over Arcadi Duchin’s nieuwe lied.

De Buoth Appendix, 12-08-08, door verslaggever Raz Shechnik: “De Buot Appendix presenteert met trots: niemand anders dan Arcadi Duchin werd de eerste artiest die de wijze stap zette om de financiële crisis in de opnamestudio’s te brengen. Recentelijk schreef Duchin een lied over de financiële crisis. De tekst was geschreven door Amit Shalev en de muziek door Duchin zelf.”

Nu blijkt dat Duchin in het geheel niet verbaasd was over de financiële crisis. Hij volgde een voorspelling die gedaan was door Kabbalist dr. Michael Laitman, die uit kwam.

“Dit lied gaat over de huidige stand van zaken”, zegt Duchin. “Maar het was een jaar geleden geschreven gebaseerd op voordrachten van Michael Laitman met wie ik Kabbalah studeer. Hij is geen mysticus. Hij doet niet aan kaartlezingen en Voodoo, maar hij zag de crisis vanuit de plaats waar deze oude wetenschap de mensheid bekijkt. Nu blijkt dat hij het bij het rechte eind had, toentertijd vertelde hij ons over de huidige financiële situatie.”

Dus waar gaat het lied dan over?

“Zoals ik het zie verduidelijkt het lied dat het hele monetaire probleem van de menselijke egoïstische aard komt. Met andere woorden, de meeste mensen in deze wereld lijden en enkel een paar hebben plezier. Dit concept is niet zo zeer communistisch maar spiritueel. Kabbalah beweert dat niemand echt gelukkig zal zijn zolang niet iedereen gelukkig is.”

Lyrics of the song “One Day”
icon for podpress  Listen to the Song – “One Day”:  Download

Page 486 of 510« First...102030...484485486487488...500510...Last »