In Plaats Van Te Proberen Onze Economische Systemen Te Veranderen, Moeten Wij Het Hogere Licht Van Correctie Aantrekken

Does Charity Really Help Anyone?Een vraag die ik ontving: Uit de artikelen: “De Arvut (Wederzijdse Garantie)” en “De Toekomstige Generatie” volgt dat, vanuit een economisch standpunt, een Kabbalistische maatschappij er een is van collectivisme of communisme, en dat het een noodzakelijke voorwaarde is dat iedereen de Thora ontvangt en de Schepper onthult, omdat alleen dan mensen echt kunnen ophouden met alleen aan zichzelf te denken. Worden er plannen gemaakt om tot nieuwe economische verhoudingen te komen binnen het raamwerk van de “Virtuele Staat van Kabbalah”? Of is het daar nog te vroeg voor? Misschien kunnen we economische systemen in de praktijk brengen die een overgang vormen, en die systemen in de moderne kapitalistische economie onderbrengen?

Mijn Antwoord: Wij moeten de maatschappij en haar instellingen niet kunstmatig veranderen, maar we moeten de relaties tussen ons veranderen van egoïstisch naar altruïstisch, door middel van het Hogere Licht. De wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we gelijkvormig kunnen worden aan de Natuur. Door haar te bestuderen, roepen we van boven het Licht van correctie in onszelf op (het “Omringende Licht, Ohr Makif), dat ons de verlangens, gedachten en krachten zal geven om alles in ons en tussen ons te veranderen.

Als wij niet veranderen onder invloed van het Licht, maar in plaats daarvan in willekeurig welke richting veranderen, dan zullen we opnieuw een grote rotzooi scheppen, precies zoals dat gebeurde in Rusland, en in de Kibbutzim in Israël. Amerika ziet zich nu gedwongen bedrijven te nationaliseren, en zo wordt het socialistisch in plaats van kapitalistisch. Dit is echter niet het soort socialisme (of communisme) waar Kabbalah over spreekt.

Wij, de leden van de Internationale Kabbalah Academie (de groep Bnei Baruch), moeten het volgende doen:

1. Zorgen voor het eigen noodzakelijke bestaansniveau.

2. Onszelf corrigeren door Kabbalah te bestuderen in de juiste omgeving (in onze omgeving – zie het artikel “De Vrijheid“, waarin uitgelegd wordt welke acties binnen onze eigen macht liggen).

De rest wordt door het Licht gedaan.

Ons doel is een virtuele gemeenschap te scheppen, die zal dienen als voorbeeld voor de gehele wereld.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting Space
Laitman.com Post: The Condition of Entering the Upper World Is Mutual Guarantee
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
“Freedom of Will” – Lessons

icon for podpress  Critical Mass [5:13m]: Play Now | Download

De Plaats Van Religie In Ons Leven

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentEen vraag die ik ontvangen heb: U zegt dat Kabbalah niets gemeenschappelijk heeft met religie. Waarom hebben Christenen, Moslims en volgers van andere geloofssystemen geen boeken over Kabbalah? Komen zij niet allemaal uit het Jodendom voort?

Mijn Antwoord: Baal HaSulam schrijft dat alle mensen hun resp. religie mogen behouden, zelfs na het bereiken van de definitieve spirituele correctie – samensmelting met de Schepper. Dit is een teken dat externe handeling überhaupt geen betrekking hebben op de spiritualiteit, ook al willen heel veel mensen deze betekenis er aan toekennen.Kabbalah werd 4.000 jaar geleden door Abraham in Babylon ontwikkeld. De Joodse religie, zoals we die vandaag de dag kennen, verscheen na de val van de Joodse mensen van het spirituele niveau 2.000 jaar geleden. Kabbalah werd toen verborgen (toen Het Boek Zohar geschreven werd), en alles wat overbleef was de stoffelijke, egoïstische “afdruk” van de vorige, spirituele manier van leven. Dit is hoe het Jodendom gevormd werd, op de wijze waarin het vandaag bestaat. Later kwam het Christendom eruit voort.

De Joodse religie kan verdeeld worden in de Orthodoxe, Conservatieve en Hervormde tak. Echter, verschillen ze alleen door het hebben van strengere regels omtrent het volgen van de fysieke geboden. daarom begrijpen ze elkaar, zijn ze aan dezelfde zijde van het egoïsme en werken ze om het te behouden. Met andere woorden, het doel van iemands handelingen zit binnen in de persoon, in de intentie “voor zichzelf”.

Kabbalah aan de andere kant, roept de mensen op om de intentie “omwille van de schenking” te gehoorzamen – voor iemands naaste ofwel voor de Schepper, dit wil zeggen “buiten zichzelf” – in plaats van de fysieke handelingen te eerbiedigen. Het spreekt over de innerlijkheid en niet over de uiterlijkheid (zie punt 61 van de “Introductie tot Het Boek Zohar“). Daarom is Kabbalah tegenovergesteld aan alle religies.

Dit is de reden waarom alle religies elkaar begrijpen, maar ze Kabbalah als absoluut onaanvaardbaar beschouwen. De mensheid zal veel meer slagen van het lot ontvangen, voordat het het Plan van de Schepper zal onthullen – om dichterbij Hem te komen, door middel van iemands intentie.

Vandaag komt Kabbalah terug in gebruik, met het doel de mens te corrigeren. We dienen het aan ons leven toe te voegen, door te beginnen onszelf te corrigeren. Er is ook een plek voor religie: om als een vorm van cultuur over te blijven. Dit is omdat Kabbalah de Schepper en de Hoogste Wereld aan een persoon onthult en geen ruimte overlaat voor aannames erover. In dit geval, alles wat er van een religie overblijft zijn gebruiken en tradities.

De reden waarom alle religies vijandig zijn tegen Kabbalah is, omdat Kabbalah aan een ieder een uitleg geeft over hoe de Schepper te onthullen, en door dit te doen ondermijnt het de behoefte aan religie. Door mensen een persoonlijke verbinding met de Schepper te geven, ontneemt Kabbalah de religieuze leiders hun macht over het volk.

Ongeacht zijn Kabbalisten voor het bewaren van de religie als een traditie of als een onderdeel van de cultuur, als zijnde een raamwerk van een manier van leven van een natie. Tegelijkertijd zegt Kabbalah, dat we deze wijze van het leven dienen aan te vullen met de verwerving van de Schepper – wat het doel is van de schepping van de mens en zijn perfecte toestand.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabbalah Is the Method of Correction
Laitman.com Post: The Writings of the Last Generation
Kabbalahblog.info Post: 2 Ways to Achieve Perfection
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 12: The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]: Play Now | Download
icon for podpress  Revelation vs. Belief [03:26m]: Play Now | Download

Liefde, Huwelijk En Kabbalah

Perserverance Is the Key to SuccessVragen die ik ontving over huwelijk, familie, abortus en jaloezie:

Vraag: Vandaag dat de levensverwachting van mensen zo lang is, lijkt het onwaarschijnlijk dat mensen alleen maar een keer zullen trouwen. Hoe kunnen stellen zo lang bij elkaar blijven en gelukkig zijn?

Mijn Antwoord: Alles is alleen afhankelijk van jullie bereidheid om aan elkaar te geven.

Vraag: Mijn man wordt 45, en ik zou het fijn vinden als hij zich ook met Kabbalah zou bezighouden. Waar moet ik beginnen?

Mijn Antwoord: Laat hem met rust! Hij leeft met jou, dus ik denk dat hij tot nu toe vaak over Kabbalah gehoord heeft. Als hij er niet in is geïnteresseerd, houd er dan mee op om hem te proberen te “onderwijzen”. Jouw grote egoïsme, schaadt jou alleen maar. Je moet met je man als persoon leven. Zijn tijd om spiritueel te groeien zal komen als het voor hem juist is.

Vraag: Ook al bestaat de Tempel van Jeruzalem vandaag niet, is het nog steeds voor een Cohen verboden om een gescheiden vrouw te trouwen. Waarom is dit zo?

Mijn Antwoord: Deze vraag is niet voor mij, omdat Kabbalah de methode is voor het onthullen van de Schepper aan een persoon in deze wereld. Kabbalah behandelt alleen spirituele verheffing van de persoon, en niet zijn stoffelijk welzijn.

Vraag: Wat is uw mening over abortus?

Mijn Antwoord: Ik ben er meestal tegen.

Vraag: Is jaloezie slechts een gewaarwording van het egoïsme?

Mijn Antwoord: Jaloezie is hetzelfde als gulzigheid.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Abortion – How Does Kabbalah View It?
Laitman.com Post: Everybody Has Their Own Path
Kabbalah & Relationships
Talk: On Love and Marriage

Heeft Voetbal Een Spirituele Oorsprong?

How Do You Avoid Becoming Relaxed On the Path?Twee vragen die ik ontvangen heb over voetbal en Kabbalah:

Vraag: Voetbal trekt de aandacht van veel mensen. Wat is zijn spirituele wortel? Ik heb gehoord dat u een keer met Rabash langs een voetbal veld bent gereden, en dat hij zei dat het een bijzondere plek was, omdat het genot en vreugde aan mensen brengt. Voetbal is gevuld met stoffelijke, egoïstische verlangens van zijn liefhebbers. Wat voor een stijging heeft Rabash op deze plek gezien? Misschien waren zijn woorden een grap of een parabel, of is er echt een spirituele oorsprong van voetbal?

Mijn Antwoord: Wat belangrijk is, is niet het spel voetbal, maar dat een persoon genot uit het leven ontvangt. En dit genot, komt uiteraard van de Schepper. Er zijn veel dergelijke gelijkenissen.

Als een het punt in het hart van een persoon – het verlangen naar de Schepper – nog niet naar de oppervlakte is gekomen, bestaat hij in een ballingschap uit de spiritualiteit, zelfs als hij hier niet van bewust is. Zolang hij zich in deze toestand bevindt, geniet hij van de kleine pleziertjes van deze wereld, genoemd “de zwakke gloed”.

Hier spreken we over de mensen die nog niet klaar zijn voor het spirituele werk. Het Licht brengt mensen bij elkaar en geeft hen wat voldoening – om deze reden is het een bijzondere plek. Door daar te zijn, brengen ze niemand schade toe, ze verenigen zich juist daarentegen.

Vraag: Wat als ik tegelijkertijd een voetballer en een Kabbalist wil zijn?

Mijn Antwoord: Ga ervoor!

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Olympic Games Should Be Played Like Giveaway Checkers
Laitman.com Post: The Kabbalistic Meaning of the Star of David, and Why We Should Respect Sports Stadiums
Laitman.com Post: The Soul Is the Property of Bestowal, and Without It We Are Animals
Lesson on Shamati #2: “Divinity in Exile”
Chapter from the Book Attaining the Worlds Beyond: Transforming Egoism to Altruism

icon for podpress  TV Program – Ask the kabbalist [56:14m]: Play Now | Download

icon for podpress  Lesson on Article: One Law [48:42m]: Play Now | Download

Kan Jeruzalem Verdeeld Worden?

A Question Is the Sensation of an Empty DesireEen vraag die ik ontvangen heb: Wat is uw mening over de onderhandelingen om Jeruzalem te verdelen? Bent u vóór of tegen de verdeling?

Mijn Antwoord: Ik heb geen eigen mening, behalve de mening van de grote Kabbalisten. Baal HaSulam schrijft: “Als het volk van Israël de wetten van Kabbalah zou aanvaarden, zou het mogelijk zijn om de Tempel te bouwen en de oude glorie te herstellen. En dit zou uiteraard, aan alle naties van de wereld bewijzen – zelfs de Arabieren – dat het volk van Israël het recht heeft naar zijn land terug te keren. Dit zal heel anders zijn dan de huidige seculaire verdeeldheid, die de naties van de wereld niet imponeert. We moeten snel handelen, of ze zouden de onafhankelijkheid van Israël omwille van hun eigen behoeftes kunnen verkopen, niet eens te spreken over het weggeven van Jeruzalem”.

Hij schreef dit 93 jaar geleden, toen er geen sprake was van een verdeling, noch de staat van Israël, en bovendien van zijn huidige verdeeldheid. Ik ben niet “vóór”, noch “tegen”, omdat ik weet dat het enige dat ons zal helpen, onze correctie is. Daarom is de correctie het enige waar ik “vóór” ben.

Het is tevens geschreven: “Als je het pad van wijsheid van Kabbalah volgt en de leringen van de Schepper aanvaardt – dingen goed zullen zijn. En als je het niet aanvaardt, dan zal je nog steeds richting het doel dat Hij bepaald heeft, vorderen, maar je pad zal het pad van het lijden zijn. Met andere woorden, oorlogen zullen in de wereld uitbreken, die uitgevochten zullen worden met atoom- en waterstofbommen, en alle naties van de wereld zullen raad zoeken hoe de oorlogen te vermijden. Ze zullen naar de Messias in Jeruzalem komen, en hij zal ze deze wijsheid leren”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Third Temple and the Coming of the Messiah
Laitman.com Post: Building the Third Temple
Baal HaSulam Article: The Last Generation
Chapter from the Book The Kabbalah Experience: The Messiah and the End of Days
Chapter from the Book Interview with the Future: A Spiritual Task

icon for podpress  Film: Jerusalem of the Heart [29:21m]: Play Now | Download

Het Helende Effect Van Catastrofen

All the World's "Wise People" Are In a CrisisNieuwsbericht (vertaald uit gazeta.ru): Vele landen, waaronder Rusland, ontvingen tijdens de jaren van expansie van grondstoffen, een stimulans van energie en vertrouwen. Voor deze landen heeft de financiële instabiliteit die zich plotseling over de hele wereld verspreid heeft, getoond hoe iedereen in de wereld van elkaar afhankelijk is, en het heeft ook de grenzen van de economische mogelijkheden afgebakend, en als gevolg daarvan- eveneens die van de geopolitieke mogelijkheden.Ideaal gezien, kan de financiële crisis voor krachtige landen, waaronder Rusland, een impuls worden om de gemeenschappelijke belangen en de noodzaak voor gediversifieerde acties te erkennen; evengoed als voor een verwerping van het egoïsme, dat eigen is aan alle mensen in de wereld, zonder uitzondering. Om dit echter waar te kunnen maken, moeten de mensen zich ernstig realiseren dat er hen een catastrofe boven het hoofd hangt. Spijtig genoeg realiseren zij zich dat op het ogenblik niet.

Mijn commentaar: Natuurlijk kunnen we gaan zitten en wachten tot de crisis een catastrofe wordt en er in de ontwikkelde landen zowat Nazi regimes tot stand komen, evenals een wereldoorlog. Dit zal de mensheid bewust maken van onze gemeenschappelijke, collectieve afhankelijkheid en evenzeer van de noodzaak om komaf te maken met het egoïsme. Dan zullen ze zoeken naar een weg om de menselijke natuur te corrigeren en eindelijk Kabbalah ontdekken. Maar dit is het pad van het lijden.

Het alternatieve pad is het verspreiden van de methode van de correctie van het egoïsme over de hele wereld en het te toe te passen.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post Where Is the World Going – Nazism or Global Unity?
Laitman.com Post: Nazism – The Future of Humankind?

Samensmelting Met De Schepper, Uit De Primaire Bronnen

Study Kabbalah, and Spiritual Worries Will Outweigh Your Current OnesSpiritualiteit wordt dat genoemd, dat nooit verloren zal gaan. Om deze reden wordt de wens te ontvangen, met de intentie “voor zichzelf”, “stoffelijkheid” genoemd, en zal het uit zijn vorm verloren raken en een nieuwe vorm aannemen, namelijk die van “omwille van de Schepper”.
Baal HaSulam. Shamati artikel – “Spiritualiteit Wordt Dat Genoemd, Dat Nooit Verloren Zal Gaan“.

We dienen voor schenking te werken, omdat het tegengesteld is aan onze natuur, die de “wens te genieten” is. We dienen het tegenovergestelde te doen – er alleen naar streven om te schenken en niet om voor onszelf te ontvangen.

Baal HaSulam, artikel “De Essentie en Correctie van de Schepping”.

“Degene die boos is, is net een idool aanbidder”, want als een persoon boos is, geniet hij van de boosheid en is er bovendien trots op, omdat hij weet dat hij gelijk heeft. Er zijn hier twee zonden: genot en trots. Over trots wordt geschreven: “Ik kan niet samen zijn met een trotse man” – en iemands ziel verlaat een dergelijk persoon.

Baal HaSulam, artikel “Degene Die Boos Is”.

De persoon moet in zijn hart weten, dat de Schepper hem achterna zit, net zoveel als hij achter de Schepper najaagt. Men moet dit nooit vergeten, zelfs ten tijde van het grootste verlangen naar de Schepper. Als men zich herinnert dat de Schepper hem mist en hem achterna jaagt, dient hij zelfs meer naar de Schepper te streven, totdat hij hechting door liefde bereikt.”

Baal HaSulam, Brieven, pagina 70

We kunnen grote zielen naar de wereld trekken, en ze zullen door middel van hun grote verlangens, verlossing aan de wereld brengen. Alles is afhankelijk van ons verlangen om gelijkvormig te worden aan de Schepper.

Rav Abraham Isaac Kook, “Arpilei Torah”, 41

Dit is de kennis die een persoon verplicht is te bezitten: zijn Schepper te kennen en zichzelf te kennen – Wie ben ik? Hoe werd ik geschapen? Waar ben ik vandaan gekomen en waarom? Waar ga ik heen? Hoe kan ik mijn verlangen corrigeren? Hoe moet ik voor de Schepper verschijnen?

Het Boek van Zohar, “Shir HaShirim”.

De wet van Kabbalah, is dat er geen verband bestaat tussen de spiritualiteit en stoffelijkheid, in geen enkel woord, stelling, of letter, omdat letters figuren zijn die getekend zijn op wit papier, terwijl de mens een lichaam en ziel is.

Rav M. Faivosh, “Esher Divrei Emet”, pagina 27

“Onbeschaafdheid zal aan het einde der dagen toenemen” – Talmud, Sota, 49. Dit komt deze generatie extreem verwijderd is van de Schepper, aangezien men trots is op hun domheid. En hij die verder verwijderd is van de Schepper, is bedrieglijker en onbeschaafder.

Rav M. Faivosh, “Esher Divrei Emet”, pagina 28

Als De Maatschappij Dat Wenst, Dan Aanbid Je Zelfs Een Paard

Don't Look for Love In This WorldVragen die ik ontving over alternatieve geneeswijzen, over ouderdom en over beroemdheden:

Vraag: Wat denkt Kabbalah over energetische heling? Zou het mijn spirituele ontwikkeling nadelig beïnvloeden?

Mijn Antwoord: Mensen die Kabbalah bestuderen gebruiken alleen de gangbare geneeswijzen.

Vraag: Waarom zijn mensen zo bang om oud te worden?

Mijn Antwoord: Dat komt door gevoelens van hulpeloosheid, leegte en onzekerheid.

Vraag: Waarom aanbidden mensen beroemdheden?

Mijn antwoord: Een beroemde ster is niet om zichzelf van belang, maar omdat de maatschappij hem belangrijk maakt. Neem bijvoorbeeld het paard van Calligula (een paard dat werd aanbeden in het Romeinse Rijk): je kunt zorgen dat de maatschappij een paard belangrijk vindt en dan zal die gemeenschap het aanbidden. En omdat jouw waarden door de maatschappij worden bepaald, zul ook jij het paard gaan aanbidden.

Vraag: Waarom geeft het ons een goed gevoel als anderen meer lijden dan wijzelf?

Mijn Antwoord: Omdat alles gemeten wordt in relatie tot de gemeenschap.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: How Can We Stop Being Slaves of the Advertisement Industry?
Laitman.com Post: The Method of Achieving Happiness Is for All or None
Article – “Importance of Society”

icon for podpress  A Comfortable Framework for the Masses [2:08m]: Play Now | Download

Als Je Verdrinkt, Laat De Groep Je Dan Redden

The Condition of Entering the Upper World Is Mutual GuaranteeVragen die ik ontving over spirituele vooruitgang:

Vraag: Ik studeer nu al drie jaar via het internet. Ik heb deelgenomen aan een lokale groep, en heb zelfs een van uw lessen bijgewoond. Sinds ik begon met Kabbalah te studeren, ben ik somber en teruggetrokken geworden. Het is erg moeilijk geworden om met mensen te communiceren, zelfs met u. Mijn vriendin heeft me verlaten, en niets lijkt goed te gaan in mijn leven. Ik ben al een paar jaar van plan u te schrijven. Aan de andere kant gaat het ook weer beter met me: ik heb me op het forum ingeschreven en ik ben bezig met u een brief te schrijven. Ik hoop dat ik tenminste virtueel met u in contact kan blijven. Heel dikwijls zou ik graag met u willen praten.

Mijn Antwoord: Als je verdrinkt, moet je jezelf redden. En als je geen vrienden hebt, wie komt je dan redden? Daarom kan je alleen maar slagen als je in een groep opgenomen bent, zelfs als je jezelf tot deelname moet dwingen. Dan zullen je vrienden je ondersteunen en je naar het doel toe drijven.

Vraag: In een van uw lezingen zei u dat we niet moeten vergeten dat er ups en downs zijn, en dat die iemand alleen maar tot het doel brengen als ze uit het juiste streven voortkomen. Wat is het juiste streven? Hoe kan ik weten of ik naar het juiste doel streef? En, meer in het algemeen, is mijn streven eigenlijk wel van mijzelf afhankelijk?

Mijn Antwoord: Als jouw streven voorkomt uit de vereniging met de groep, dan is het juist.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: We Must Only Unite Our Points In the Heart
Laitman.com Post: In All Life Situations, Your Behavior Should Be Determined Only by the Spiritual Goal
Laitman.com Post: The Group Is the Place for Discerning All Your Spiritual Questions
Article: “The Structure of the Soul”
Baal HaSulam Article: The Arvut (Mutual Guarantee)

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Download

Hoe Kun Je Omgaan Met Moeilijke Tijden

When Will Suffering Disappear?Vraag: Mijn vrouw is het slachtoffer geweest van een maniak: ze heeft fysiek en seksueel misbruik meegemaakt. Hoe kan ik haar helpen op dit moment van wanhoop? Wat kan ik doen als zij er niet van houdt om wat dan ook over Kabbalah te zien of te horen? Wat kan ik nu doen, nu zij het risico loopt op HIV en andere ziektes zoals syfilis of hepatitis? Ik weet niet wat te denken of wat te doen. Ik weet dat ik door moet gaan met mijn studie Kabbalah, maar mijn depressie is oneindig.

Mijn Antwoord: Je moet alleen maar boven je dierlijke lichaam uitstijgen, op een hoger niveau leven dan je lichaam – jullie beiden. Dan zal je de oorzaak van wat er gebeurd is onthullen.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What Is Pain, and How Can We Stop Feeling It All the Time?
Laitman.com Post: Now Is the Time for Freedom!
Kabbalah Today Article: The All-Purpose Remedy
Article: “Spirit and Body”

icon for podpress  Kabbalah on Suffering [00:51m]: Play Now | Download

icon for podpress   “Kabbalah Revealed” Episode 4: The Force of Development and the Meaning of Suffering [25:04m]: Play Now | Download

Page 486 of 490« First...102030...484485486487488...Last »