Wat Hebben Een Gezonde Geest En Een Gezond Lichaam Met Kabbalah Te Maken?

What Do a Healthy Mind and Body Have to Do With Kabbalah?

Vragen die ik ontvangen heb over de relatie tussen lichaam, geest en spiritualiteit:

Vraag: Wat is een goede houding ten aanzien van ons lichaam? Het lichaam is de meest perfecte machine in de wereld. Elke cel erin werkt als een volmaakt systeem, misschien zelfs als een hele kosmos. Daarom is het moeilijk voor mij, om het als slechts “een dier” te beschouwen.

Mijn Antwoord: Je moet eraan denken als aan een waardevol dier, dat bestaat om het werk te doen. Je moet er voor zorgen (maar het niet verwennen!) – het wassen, het voeden, etc. – en ervan eisen dat het zijn werk doet.

Vraag: Moet iemand eerst alle, of althans de meeste van zijn psychologische problemen oplossen voordat hij zich tot Kabbalah wendt?

Mijn Antwoord: Als een persoon geestelijk gezond is, zal Kabbalah zijn psychologische problemen oplossen. Maar als hij een geestesziekte heeft, dus als zijn hersenen niet goed functioneren, kan hij geen Kabbalah studeren. In dat geval zou ik hem aanraden dingen te doen die zijn geest ontspannen en meer te sporten of fysiek actief te zijn.

Vraag: U zegt dat er geen verband bestaat tussen spiritualiteit en stoffelijkheid. Hoe kan dan een gecorrigeerde intentie de gezondheid van het fysieke lichaam beïnvloeden?

Mijn Antwoord: Doordat alles in onze wereld het gevolg is van de invloed van het Hoogste Licht – Ohr Makif. De mens is een onderdeel van het geïntegreerde systeem van Adam, de enkele ziel. Daarom kan hij ziek worden en lijden, zelfs als hij rechtvaardig is, omdat hij samen met anderen die nog niet gecorrigeerd zijn, onderdeel is van één enkele organisme.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah – The Cure for Any Affliction
A Talk with Rav Michael Laitman: Exodus – From Physical to Spiritual
Body and Soul – a Booklet

Kabbalah Over Geestesziektes, Tatoeages En Prostitutie

fear1Drie vragen die ik ontvangen heb over geestesziektes, tatoeages en prostitutie:

Vraag: U heeft in een eerder artikel op uw blog gezegd dat “als een persoon geestelijk gezond is, dan zal Kabbalah zijn psychologische problemen oplossen”. Ik lijd aan ADHD, wat mijn vermogen om veel te onthouden van wat ik lees, behoorlijk beperkt. Zal het lezen en herlezen van Kabbalistische materialen me helpen om deze mentale blokkade te verlichten? Signeert u ook boeken? Het zou mij een eer zijn u te ontmoeten!

Mijn Antwoord: Het bestuderen van Kabbalah corrigeert de persoon, en daardoor geneest het hem ook.
Ik signeer boeken tijdens elke openbare lezing die ik tijdens een Congres geef. Hier kun je me ontmoeten. Ik nodig je uit om het congres in Israël bij te wonen. Dit zal in februari 2009 plaats vinden.

Vraag: Is het verkeerd om mijn respect en liefde voor Kabbalah door middel van tatoeages te willen laten zien?

Mijn Antwoord: Kabbalah zegt dat we alleen innerlijke verandering en innerlijke beoefening zouden moeten wensen, waardoor de Schepper aan iemand geopenbaard wordt. Voor de uiterlijke, lichamelijke aspecten blijft alleen het minimale (noodzakelijke) bestaan over. Het lichaam is van geen belang, zorg alleen voor de noodzakelijke behoeften ervan.

Vraag: Wat is de spirituele wortel van prostitutie? Waarom bestaat het al eeuwenlang en blijft het populair?

Mijn Antwoord: Omdat het een van de primaire behoeften van de mens vervult, deze zijn: voedsel, seks, gezin(thuis), rijkdom, macht en kennis.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: There’s No Sex Here!
Laitman.com Post: Hyperactive Children – The Result of Evolving Egoism
Laitman.com Post: What Do a Healthy Mind and Body Have to Do With Kabbalah?
Baal HaSulam Article: “Body and Soul”

Alleen De Mensen Met Een Punt In Het Hart Kunnen Voelen Dat Kabbalah De Verlossing Is

pointTwee vragen die ik ontving over hoe met mensen over Kabbalah te spreken:

Vraag: Hoe kan iemand die zich op het dierlijke niveau bevindt, begrijpen dat hij door de slagen die hij ontvangt, gecorrigeerd dient te worden? Hoe kan er aan iemand die nooit Kabbalah bestudeerd heeft en er nooit mee in contact is gekomen, uitgelegd worden dat nare dingen gebeuren omdat wij verkeerd handelen? Mensen die grote tragedies meemaken, veranderen hun kijk op het leven, maar toch kiezen ze niet elke keer het pad van Kabbalah.

Mijn Antwoord: We zien enorm veel lijden in de wereld, soms erger dan de dood, en dit is al millennia lang zo. Soms lijkt de dood op een verlossing, hoewel onze aard, de wens te ontvangen, ons niet toestaat om ons leven op te geven. En toch streven mensen niet naar Kabbalah als een middel tot vervulling.

Waarom zien ze niet dat de methode om het kwaad uit te schakelen en het goede te verkrijgen, zich vlak voor hun neus bevindt? Zelfs als we het hen aanbieden, horen ze ons niet! Dit komt doordat iemand Kabbalah pas kan “kiezen”, op het moment dat er een specifiek verlangen – (Reshimo) in hem verschijnt – het “punt in het hart”, het verlangen om zijn ziel te vervullen.Maar als de verlangens (Reshimot) die in een iemand ontstaan, nog steeds niet samengaan met het verschijnen van “het punt in het hart”, worden ze als voorbereidend beschouwd. Zijn leven voltrekt zich binnen de grenzen van deze verlangens, en daar blijft hij, ondanks al zijn lijden, en hij zal niet zien dat Kabbalah de verlossing is. Misschien zal hij zich met mystiek, religie of andere praktijken bezig gaan houden, maar nog niet met Kabbalah.

Vraag: Wanneer kun je mensen het beste over Kabbalah te vertellen, en wanneer kan je er beter over zwijgen? Ik reis veel en ik ontmoet heel veel mensen, met wie ik over Kabbalah praat. Maar ik begin er achter te komen dat ik door het praten met mensen over Kabbalah iets verkeerds doe. Toch weet ik dat dit het doel van mijn leven en van mijn reizen is. Hoe kan ik het beter doen?

Mijn Antwoord: Je kan er wel over spreken, maar op een eenvoudige, niet opdringerige manier, een manier die je luisteraar fijn zou vinden. Het kan handig zijn om ze een krant of een boek te geven, met een link van onze website erin.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Constitution of Dissemination
Laitman.com Post: Disseminating the Wisdom of Kabbalah to Whom You Love
Laitman.com Post: Now You Can Share Perceptions Through the Internet
Article: “The Alternative of Our Life”

icon for podpress  Evolution of Desires [05:44m]: Download

icon for podpress  Achieving Happiness [02:48m]:  Download

icon for podpress  A Comfortable Framework for the Masses [02:08m]: Download

De Methode Van Kabbalah Om De Wereld Te Verbeteren Is Uniek

changeTwee vragen die ik ontving over mensen die geen Kabbalah studeren:

Vraag: Degenen die het punt in het hart voelen, ontvangen reeds slagen van het lot om ze het aangewezen pad te doen volgen. Maar hoe zit het met de rest van de mensen?

Mijn Antwoord: Iedereen wordt naar het doel toe gedwongen door de slagen van het lot, omdat we onbewust, onder invloed van die slagen en door het vermijden van het lijden, al over een gedeelte van het pad gaan – dat gedeelte dat vooraf gaat aan de onthulling van het punt in het hart. Nadat het punt in het hart in ons onthuld wordt, ontvangen we de slagen nog steeds, maar dan ontdekken we geleidelijk de reden erachter en hun doel.

Vanaf dat moment, moeten we al bewust naar het doel (de Schepper) streven, door middel van ons eigen toegevoegde verlangen – een verlangen dat we niet van boven ontvangen, maar dat we krijgen van onze omgeving (de groep).

Vraag: Voor zover ik weet, is er geen groep in Frankrijk, die dicht bij mij in de buurt zit. Zijn er plannen om een groep op te richten? Ik ben nieuw wat Kabbalah betreft en ik voel me een beetje eenzaam door steeds in mijn eentje voor het computerscherm te zitten, ook al zijn er andere studenten in mijn land die zich net zo voelen.

Mijn vrouw is niet tegen het studeren van Kabbalah. Ze zegt dat het oké is, omdat het enigszins “Bijbels” is. Maar ik ben er nu al bang voor dat de gemeenschap haar zal beïnvloeden en dat zij me het betrokken raken bij “satanistische” zaken kwalijk zal nemen. Hoe moet ik hierop reageren? Ik weet zeker dat het een strijd zal worden, maar ik wil niet stoppen met Kabbalah te studeren.

Mijn Antwoord: De globale verbinding tussen alle mensen wordt in de wereld onthuld, en door het niet conform eraan zijn van de menselijke relaties ( en de tegenstand ertegen!), zal de Natuur dusdanig zware slagen toebrengen aan de mensheid – van klimaat tot ecologie – dat mensen er snel achter zullen komen dat de methode van Kabbalah om de wereld te verbeteren de enige is.

Maar we moeten op alle mogelijke manieren de mens van vandaag proberen te informeren over de reden voor de crisissen en voor het lijden, om zo de ontwikkeling van de mensheid te verplaatsen van het pad van het lijden naar het pad van bewuste correctie. Dan zal het lijden vervangen worden door een goedgunstige behandeling van de mensheid door de Natuur.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Let Others Mature On Their Own
Laitman.com Post: Who Can I Talk to About Kabbalah?

Vrouwelijke Spiritualiteit Wordt Eindelijk Onthuld

What Does a Man Look for In a Woman?Een vraag die ik ontving: Ik heb een duidelijke groei opgemerkt van het aantal vrouwen dat Kabbalah bestudeert, en als ik eerlijk ben, word ik hier gelukkig van! Gebeurt dit omdat hun verlangen groeit?

Mijn Antwoord: De wijsheid van Kabbalah werd millennia lang voor de mensheid verborgen gehouden. Dit gebeurde met het doel de mensheid toe te staan, haar egoïsme te ontwikkelen om uiteindelijk het globale egoïsme te openbaren – het “dorpje” waarin de hele mensheid verbonden is. Zolang Kabbalah verborgen was, werd het alleen door mannen doorgegeven, omdat in onze wereld de man de eigenschap van het geven vertegenwoordigt, en de vrouw de eigenschap van het ontvangen.

Echter, zodra we het niveau van het globale egoïsme bereikt hadden – wat de manier is waarop onze zielen binnen het systeem van de éne ziel van Adam met elkaar verbonden zijn – begon de onthulling van de wijsheid van Kabbalah aan iedereen, omdat het de methode is om ons gemeenschappelijke egoïsme te corrigeren, dat in onze wereld vertegenwoordigd wordt door de vrouw.

Daarom voelen zich meer vrouwen dan mannen aangetrokken tot de studie en de toepassing van Kabbalah. Maar dit kan niet zonder het mannelijke deel gedaan worden, omdat het juist het mannelijke deel is, dat de invloed van het Licht oproept. Maar het doet dit door gebruik te maken van het vrouwelijke verlangen om zo het Licht voor hen beiden aan te trekken. Dit is gelijk aan de wijze waarop de vrouw zorgt voor het huishouden en de kinderen, terwijl de man zich de middelen verschaft om het verlangen van te vrouw te realiseren.

Verwante Materialen:
Kabbalah en de vrouw

Altruïstische Mannen Zijn Sexier

altruisticNieuwsbericht: Het Britste Tijdschrift voor Psychologie heeft een artikel gepubliceerd met de titel: “Altruïstisch zijn kan je aantrekkelijk maken“. In dit artikel komen de wetenschappers van de Universiteit van Nottingham in Groot Brittannië tot de conclusie dat altruïsme, met andere woorden – onzelfzuchtig gedrag jegens anderen – de mannen aantrekkelijker maakt voor vrouwen. In feite waarderen vrouwen het altruïsme in hun partner meer dan alle andere eigenschappen.

Mijn Commentaar: Dit is het normale vrouwelijke egoïsme: vrouwen vinden het altruïsme in mannen fijn, opdat mannen onzelfzuchtige offers voor hen, de vrouwen, zullen brengen! Maar het is moeilijk om zulke naïeve, onzelfzuchtige “ridders” te vinden deze dagen. Ze zijn slimmer geworden en honderden jaren geleden verdwenen. Ze zijn het dierlijke altruïsme ontstegen en zijn egoïstisch en praktisch geworden!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Kabbalah L’Am – a Magazine for Real Men
Laitman.com Post: Spiritual Sex

Geloof, Hoop En Liefde

hopeEen vraag die ik heb ontvangen: Zou u alstublieft willen uitleggen wat de uitdrukking: “Geloof, hoop en liefde” betekent, en hun volgorde wat betreft het spirituele werk?

Mijn Antwoord: Eerst dient een persoon geloof te verwerven – de waarneming van de Schepper. Deze waarneming geeft hem hoop en vertrouwen, in zijn heden en toekomst, omdat de onthulling van de Schepper de mens doet versmelten met Hem, hij wordt als een embryo in een moeder. Daarna, na het ervaren van alle handelingen van de Schepper en het leren kennen van hun absolute goedheid, begint een persoon liefde te voelen voor de Schepper.

Zoals je kunt zien, komt alles door verwerving, oftewel door zelf deze dingen te leren. Kabbalah is de meest praktische wetenschap die er is: alles wordt binnenin jezelf en door middel van jezelf bestudeerd.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Everything Is Attained from Within
Laitman.com Post: The Wisdom of Kabbalah Isn’t Learned Through Common Sense
Chapter from the Book  Attaining the Worlds Beyond – “Faith: Believing in the Oneness of the Creator”
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
Baal HaSulam Article: “The Essence of One’s Work”

Kun Je Een Geboren Kabbalist Zijn?

bornVragen die ik ontving over de ontwikkeling van spiritualiteit in een mens:

Vraag: Hoe ontvang ik een punt in het hart?

Mijn Antwoord: Als de eerste spirituele Reshimo in je verschijnt.

Vraag: Wie onderwees Kabbalah aan de eerste man (Adam), aangezien hij geen boeken bezat?

Mijn Antwoord: Hij onthulde het zelf, net zoals Abraham. Hij wordt “de eerste man” genoemd, omdat iemand die gelijkheid met de Schepper verwerft, “man” genoemd wordt – Adam, dit stamt af van het “gelijk”. Hij was de eerste man op dat moment, de anderen waren dieren.

Vraag: Kan een pasgeboren baby, een Kabbalist zijn?

Mijn Antwoord: Nee. Men dient een Masach te verdienen.

Vraag: Kan een pasgeborene zich op een spiritueel niveau bevinden?

Mijn Antwoord: Ja, als de samenleving als geheel zich ook op een spiritueel niveau bevindt.

Vraag: Kan een baby, boven de Machsom geboren worden, met volledig begrip van alles?

Mijn Antwoord: Nee, maar hij kan dit heel snel tijdens zijn kinderjaren bereiken, met behulp van opvoeding, net zoals het geval was voor de verwoesting van de Tempel.

Vraag: Wat betekent het om jezelf voor anderen nietig te verklaren?

Mijn Antwoord: Dit betekent dat het verlangen van de andere persoon belangrijker voor je is dan je eigen verlangen.

Vraag: Moet ik mijn aandacht ook over de groep verdelen, in plaats van die geheel aan mijn vrouw en kinderen te wijden?

Mijn Antwoord: Alleen binnenin jezelf.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: To Be Born a Kabbalist
Laitman.com Post: How Does a Kabbalist Organize His Day?
Book: Kabbalah Beginner’s Guide
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”

icon for podpress  The Sixth Sense [04:06m]: Download

icon for podpress  The First Kabbalist [03:15m]: Download

icon for podpress  Soul, Screen and Delight [01:23m]: Download

We Staan Op De Drempel Van Een Bijzondere Ontdekking

man1Men ontvangt alle verlangens van het “menselijke” niveau uit de omgeving, en als men deze verlangens gebruikt om andere te baten, ervaart men een genot dat 620 maal groter is, dan het genot dat de persoon voor zichzelf ontvangt.

“Binnen zichzelf” kan de persoon alleen deze wereld waarnemen, maar “binnen in anderen”, kan men de Hoogste Wereld waarnemen. Dit is waarom de wereld vandaag op het punt van een bijzondere ontdekking staat: als we van anderen houden, zoals we van onszelf houden, zullen we de Hoogste, Eeuwige en Perfecte Wereld ontdekken.

We moeten onze verlangens niet onderdrukken, maar deze corrigeren en op een juiste manier gebruiken. Vandaag is het egoïsme bereid om de hele wereld op te slokken, we zijn reeds in staat om onszelf te transformeren en de eeuwige vervulling te verwerven. We moeten alleen beseffen dat het lichaam alleen de vitale levensbenodigdheden nodig heeft, daar waar al ons andere genot pas ontdekt wordt als we buiten onszelf komen.

De financiële crisis laat ons zien dat het geld de verbinding is tussen ons. De ramp dient onder “onze huid te kruipen”, omdat we anders zullen doorgaan zoals we tot nu toe hebben gedaan. Het is vergelijkbaar met het verhaal van de Farao, die verslagen werd door tien plagen, om uiteindelijk de Joden toe te staan hem te verlaten. Daarom is de crisis nog niet voorbij, de echte slagen liggen nog voor ons. We voelen nog steeds niet dat de wanorde van de banken, klimaat problemen, het uiteenvallen van de familie eenheid, depressie, drugs en de crisis wat betreft wetenschap en onderwijs – het gemeenschappelijke resultaat zijn van een verstoorde verbinding tussen de mensen.

De wetenschap van Kabbalah stelt ons in staat om het kwaad te herkennen, zonder er daadwerkelijk door opgeslokt te worden. We moeten als onze inspanningen leveren om aan de mensen uit te leggen dat “Iedereen de wereld nodig heeft, en dat de wereld iedereen nodig heeft”. Mensen moeten inzien dat de verlossing ligt in het verenigen met elkaar.

De problemen van de wereld zullen variëren in overeenstemming met ons vermogen om de wereld een geneesmiddel aan te bieden: de methode voor correctie. De wetenschap van Kabbalah stelt ons niet alleen in staat om de problemen van de wereld op te lossen, maar om ze ten gelde te maken, en de Spirituele Wereld te onthullen. Dit is inderdaad “de onthulling van de Schepper aan de schepsels in deze wereld”, wat de definitie is van de essentie van Kabbalah. Essentieel, is de Schepper de juiste connectie tussen de mensen.
We moeten ons met de wereld en zijn lijden verbinden, en de oplossing op alle mogelijke manieren proberen uit te leggen. We kunnen rampen in de spirituele dimensie onderscheiden en daar met ze te maken krijgen, zonder dingen zich te laten ontwikkelen tot fysieke tragedies. Alles is afhankelijk van de verspreiding van de wijsheid van Kabbalah.

Zullen Landen In Staat Zijn Samen Te Werken Om De Wereld Te Redden Uit De Crisis?

saveNieuwsbericht (van AFP): Op een topconferentie zijn, volgens hun verklaring, Midden Amerikaanse leiders vrijdag overeen gekomen om een gemeenschappelijke regionale munt en een gemeenschappelijk paspoort in te voeren, naast andere maatregelen om de regionale integratie te versterken met het oog op de wereldwijde financiële onzekerheid.

Mijn Commentaar: Integratie is altijd goed. Daardoor zullen zij iets van vooruitgang en vernieuwing ervaren. Zij moeten er echter voor zorgen dat hun integratie zich niet vervolgens tegen de hele wereld keert, maar dat die juist bijdraagt aan de eenwording van iedereen.

Nieuwsbericht (vertaald van newsru.com): De minister van buitenlands zaken van de Russische Federatie, S. Lavrov, verklaarde dat de naties moeten ophouden met hun geopolitieke spelletjes en samen moeten werken om de wereld uit de financiële crisis te redden. Lavrov merkte op dat redding alleen collectief kan zijn, door het scheppen van een enkele economische ruimte van Rusland, de US en de Europese Unie samen. De wereldwijde financiële crisis heeft duidelijk aangetoond dat internationale samenwerking prioriteit moet hebben boven politiek, als we tenminste de economische rampen te boven willen komen.

Mijn Commentaar: We beginnen de positieve gevolgen van de crisis te zien: honger dwingt ons om vrede te sluiten met elkaar. Zie je hoe de Schepper met ons speelt? Of het nu is door wel of door wee, hij dwingt ons om volwassen te worden, om op te houden met oorlogsspelletjes, en om de wereld geluk te brengen in plaats van vernietiging.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Countries Closest to Integration and Globalization Will Suffer Least from the Crisis

Page 483 of 510« First...102030...481482483484485...490500510...Last »