Kabbalah’s Oplossing Voor De Financiële Crisis Verschilt Van De Gezonde Verstand Oplossing

 

Ik heb deelgenomen aan twee gesprekken voor de TV Serie “Het Vlinder Effect”. Een ervan betrof sociale economie en de tweede de globale oplossing voor de economische crisis.

Ik heb gesproken met:

Shlomo Maoz – hoofdeconoom bij Excellence Nessuah Investment House (rechts);

Avihu Sofer – de manager van onze persafdeling bij de Kabbalah Academie (midden).

 

conversation

 

 

Shlomo Maoz is een beroemde internationale econoom, die een aantal trends voorspeld heeft betreffende de globale economie en wiens voorspellingen en advies gewaardeerd worden op de financiële markt. In dit geval uitte hij wederom de meest correcte oplossing vanuit het perspectief van gezond (egoïstisch) verstand! Kabbalah’s standpunt is echter anders.

Zijn advies over hoe de financiële crisis te overwinnen is als volgt:
1. We dienen terug te keren naar het “thuisleven”, minder te werken, de hi-tech industrie en het Internet te beperken, meer tijd door te brengen met onze familie en een kleine gemeenschap te behouden. Het Internet is de oorzaak van de crisis omdat het de hele beschaving op aarde verbonden heeft naar een “klein dorpje”. (zie mijn commentaar #1 hieronder);

2. Meer vrouwen moeten management posities innemen omdat vrouwen de zakelijke markt minder egoïstisch, minder arrogant maar verstandiger en flexibeler maken.

Dit advies is een echo uit de geschiedenis van Oude Babylonië:
4.500 jaar geleden begon de oude Babylonische beschaving – die alle mensheid in een gesloten gebied omvatte – de globale crisis van een “klein dorpje” te ervaren:

– Mensen ontdekten dat iedereen van iedereen afhankelijk is;

– Het egoïsme van elke persoon werd maximaal onthuld – allegorisch gesproken, omdat ze naar de hemel wilden stijgen;

– Iedereens haat voor een ander werd onthuld – mensen begrepen elkaar niet meer (wederom figuurlijk gesproken – hun talen werden verward.

Toen verschenen er twee voorstellen:
Abraham stelde voor dat iedereen zich “als een familie” zou verenigen, waar de Natuur hen toe bewoog. Deze eenheid kon bereikt worden door gebruik te maken van de wetenschap van Kabbalah die hij geopenbaard had.

Anderen, geleid door Nimrod, waren hier tegen. Aangezien het andere pad egoïstisch gezien helder was voor iedereen, aanvaardde de meerderheid van de bevolking het. Daarom werden ze over de hele wereld verspreid en vernietigden ze de verbindingen van een “klein dorpje” tussen hen en deden ze globalisering teniet.

Dit is wat Shlomo Maoz voorstelt dat we vandaag doen. Het voorstel is juist en behandelt het probleem. Echter, kan het in onze tijd niet de oplossing zijn. Het is gelijk aan andere “oplossingen” zoals het kapot maken van onze relaties door middel van een volgende wereld oorlog, of kunstmatig onze communicatie te beëindigen. Echter is er geen weg terug omdat ons egoïsme van tegenwoordig de gehele beschaving op aarde behelst.

De wetenschap van Kabbalah zegt dat we niet vreedzaam onze eigen weg kunnen gaan voor een tweede keer. In plaats hiervan zal de mensheid zichzelf bijna vernietigen door in een Derde en Vierde nucleaire Wereld Oorlog verwikkeld te raken. Dan zullen alleen enkele mensen op de Aarde overblijven, en zullen ze desniettemin zichzelf (onze ziel) corrigeren en het doel van de schepping verwerven – gelijkheid aan de Natuur (de Schepper).

In het verleden luisterden enkelen maar naar Abraham’s advies. Ze werden later bekend als Israël, wat “rechtstreeks naar de Schepper” betekent. Vandaag bevinden we ons in dezelfde situatie, zoals Kabbalah duizenden jaren geleden voorspeld heeft. Echter is de oplossing niet om te ontkoppelen, aangezien dit Nazisme voort zal brengen en ons elkaar doen vernietigen. De oplossing ligt in het scheppen van een nog grotere verbinding met elkaar!

Om deze reden:
– Moet de mensheid zich resoluut onthouden van extremisten en mensen die ten doel hebben ons te scheiden, zelfs als het uitloopt tot fysieke dwang;

– Wegens overleving, moet elke persoon tevreden zijn met de noodzakelijke middelen (zie mijn commentaar #2 hieronder) en al het overschot van zijn opbrengsten bijdragen voor het welzijn van hele maatschappij;

– Alle massamedia en onderwijssystemen moeten globaal onderwijs voor de hele mensheid mogelijk maken.

Mijn Commentaar #1: De mensheid van vandaag ervaart een periode die gelijk is aan de mid-life crisis van een individu. De traagheid om vooruit te komen, die bij de geboorte begon, begint op te raken. Nu dienen we bewust te vorderen, volgens onze eigen inspanningen. We moeten begrijpen waar we naar toe gaan en waarom: wat is het doel? Als een persoon halverwege zijn leven zijn doel niet begrijpt, grijpt hij naar extremen: veel geld verdienen, opnieuw trouwen met iemand jonger etc. Zijn grootste angst is om alleen te blijven met zijn eigen gedachten en de ultieme vraag: “Waar is dit allemaal voor?!”

Dit is de reden waarom nu, ook al klinkt het raar, de maatschappij enigszins blij is met de financiële crisis – het kan alle onbegrijpelijke negatieve verschijnselen waarmee het de afgelopen jaren te maken heeft gehad eraan toeschrijven – zoals een gebrek aan een duidelijke richting wat betreft verdere ontwikkeling, een doodlopend einde qua internationale relaties en geopolitieke veranderingen. Nu is er een begrijpelijk gemeenschappelijk probleem dat bestreden moet worden. De rest kan voor nu aan de kant geschoven worden.

Mijn Commentaar #2: Laten we ons een voorbeeld van de juiste houding ten aanzien van de wereld herinneren, zoals verteld wordt in het Bijbelse verhaal over de hemelse manna. Men werd geïnstrueerd om precies zoveel bij elkaar te verzamelen als ze in één dag konden eten. Al het overschot zou overnacht bederven, omdat het niet van hen was! Dus de huidige crisis leert ons om het overschot kwijt te raken. Als de crisis dieper wordt en zich meer uitbreidt, zullen de mensen beginnen te denken dat het nutteloos is om zulke grote moeite te doen om iets te vergaren dat hoe dan ook zal bederven.

Voor meer hierover zie het blad “De Natieen het boek “Van Chaos Naar Harmonie en mijn les is Arosa.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Talks on Globalization and the Financial Crisis

Waarom Veroorzaakt De Financiële Crisis Een Wederopleving Van Het Antisemitisme?

revivalNieuwsrapportage (vertaald van news.ru.co.il): Een serie antisemitische acties hebben in Duitsland plaatsgevonden. Meer dan 800 antisemieten werden dit jaar alleen al gerapporteerd. Experts koppelen de stijging van antisemitische acties aan de globale economische crisis, die de mythes van Zionische samenzweringen heeft doen opleven.

Een drastische stijging van het aantal antisemitische incidenten wordt ook gezien in Oostenrijk, België, Zwitserland, Frankrijk, Griekenland en Groot Brittannië.

Mijn Commentaar: Alles gebeurt volgens de wet van de natuur! Ze haten en straffen ons omdat we onze missie van het “Licht brengen naar de naties” niet volbrengen.

De enige manier waarop we onszelf zullen kunnen redden, en zelfs het respect en dank van de wereld verdienen, is door Kabbalah te verspreiden. Zie punten 70 en 71 van de “Inleiding tot het Boek van Zohar“.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Why Does Everyone Hate Israel?
Kabbalah Today Article: Mission Possible (and Mandatory)
Kabbalahblog.info Post: A Trail of Anti-Semitism
Chapter from Book From Chaos to Harmony: “Anti-semitism”
Chapter from Book Interview with the Future: “A Mature Approach to Pain”

Zal Amerika Socialistisch Worden?

turnNieuwsrapport (vertaald van K2Kapital.com):In de V.S wordt er niet meer neergekeken op het woord “socialisme” – De crisis op Wall Street, verlies van spaargeld en pensioenfondsen, instorting van de huizenmarkt en werkloosheid hebben de kwestie van economische overleving ter sprake gebracht. De crisis vraagt om een vergroting van overheidsregulering en een afkeer van liberale methoden in de financiële sector. Het woord “socialisme” dat Amerikanen niet zo lang geleden de stuipen op het lijf joeg, lijkt opeens niet zo eng. Wat is er zo slecht aan het socialisme, eigenlijk? Laat de overheid voor de burgers zorgen in plaats van het beschermen van de belangen van de miljardairs.

Mijn Commentaar: Op het moment, is het streven naar socialisme egoïstisch en zelfzuchtig, maar dit kan ook niet anders. Mensen beginnen geleidelijk te beseffen dat globalisatie de nieuwe werkelijkheid is, waarin we dienen te leven, dat de wereld net een klein dorpje is, ofwel één familie.

Er is al gesproken over dit concept, maar men had het niet volkomen bevat. We hebben het nog niet als een feit geaccepteerd, als een verschijnsel dat zich plotseling in onze wereld gemanifesteerd heeft, waar we niet aan kunnen ontsnappen, dat ons verplicht om ons leven volledig te veranderen.

Het is gelijk aan het gevoel van een persoon die voor leven gevangen is gezet: hij beseft geleidelijk dat zijn leven nu een enorme verandering zal ondergaan en hoe deze verandering van hem vereist een andere houding en gedrag dan vroeger, aan te nemen.

Om deze reden is een natuurlijk gevolg van het voelen van de globalisering, globale inter-verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid, de waarneming van het socialisme als superieur en gewenst. Echter dienen we de manier hoe we over het socialisme denken te corrigeren. We zullen voelen dat iedereen in deze wereld een grote familie is, we zullen het Hoogste Licht onthullen, het gevoel van harmonie, verrukking en eeuwig leven. Maar voordat dit kan gebeuren, zullen mensen het pad van het verwerpen van het egoïsme moeten begaan. En om dit te willen, zullen ze moeten beseffen dat het egoïsme kwaadaardig is. Dit kan gebeuren door middel van:

– Feitelijk lijden wegens het egoïsme (bekend als “de tien plagen van Egypte”, waar de eerste plaag de financiële crisis is die zich op het moment aan het ontwikkelen is); of

– Door theoretische herkenning en studie van Kabbalah.

Hoe dan ook, zal de mensheid bewust moeten komen te begrijpen dat “iedereen één familie is”, waar elke persoon rekening houdt met elk familielid. Voor meer hierover, zie het artikel “De Vrijheid” en de krant “De Natie“.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Instead of Seeking to Change our Economic Systems, We Should Draw the Upper Light of Correction
Laitman.com Post: The Financial Crisis Has Made Karl Marx Fashionable in Europe
Laitman.com Post: Ideas of Unity Are In the Air

“Kabbalah Onthuld” Is Een Bestseller

De grootste uitgeverij in Latijns Amerika, “Norma Editorial Group,” rapporteert dat het boek Cabalá para Aprendices (een vertaling van het Engelse boek Kabbalah Revealed) een bestseller is tijdens de internationale boek expo in Santiago, Chili. Alle 2.000 kopieën op voorraad waren uitverkocht tijdens de eerste dag van de expo. Een volgende oplage wordt urgent geprint voor Chili en voor de voortgang van de expo in Argentinië en andere Latijns Amerikaanse landen.

 spanish_kabbalah_revealed_cover

Verwante Materialen:
Purchase the Book Kabbalah Revealed in English
Kabbalah Onthuld – Gratis Nederlandse Download

Het Ritme Van Muziek Doet De Wereld Rond Draaien

musicVragen die ik ontving over muziek, valse spirituele leringen en euthanasie:

Vraag: Wat is belangrijker bij een muzikale compositie, de wijsheid of de spiritualiteit?

Mijn Antwoord: Spiritualiteit.

Vraag: Is het luisteren naar muziek tijdverspilling?

Mijn Antwoord: Niet als het je helpt een intentie te bewaren die gericht is op het doel?

Vraag: Ik heb ooit de volgende uitdrukking gehoord: “Het ritme van muziek doet de Aarde ronddraaien!”

Mijn Antwoord: Het is poëtisch en romantisch…

Vraag: Volgens de natuur, welke percentage van de mensheid zal bewust de vraag over de betekenis van het leven zo sterk voelen, dat ze in staat zullen zijn om Kabbalah te bestuderen?

Mijn Antwoord: Er is geen specifieke percentage – het zal iedereen zijn met een punt in het hart.

Vraag: Wat denkt u over valse leringen die onbewust elementen gebruiken van de leringen die in het verleden effectief waren?

Mijn Antwoord: Niets.

Vraag: Ik vraag dit omdat dit soort leringen leidend zijn op de “spirituele markt”. Wat is hun nut?

Mijn Antwoord: Om ons van onze fouten te doen leren.

Vraag: Hoe ziet u euthanasie?

Mijn Antwoord: Problematisch.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Music to Perceive with the Soul
Laitman.com Post: What Is Death? How Can We Not Fear Death?
Kabbalah Today Article: Singing the Worlds Beyond
Talk: About Kabbalistic Music
Talk: The Birth of the Soul
Chapter from Book A Guide To The Hidden Wisdom of Kabbalah: “Kabbalistic Music”
Free online Kabbalah course
Kabbalah Music
icon for podpress  A Comfortable Framework for the Masses [02:08m]: Play Now | Play in Popup | Download

De Financiële Crisis Kan Een Wereld Oorlog Triggeren

Neither Side Is Right In This WarNieuws Verslag: Naar mate de crisis zich ontwikkelt, proberen de wetenschappers te voorspellen of ere en Derde Wereld Oorlog plaats zal vinden aan het einde van de “Tweede Grote Depressie”, zoals het na de Eerste Grote Depressie gebeurde. In het Internationale Veiligheidsrapport 2008, stellen de onderzoekers van de Oxford Onderzoeksgroep (ORG) vast dat oorlog onvermijdelijk is, tenzij onmiddellijke economische veranderingen worden doorgevoerd. De sociale onrust zal exploderen in een gewelddadige, gewapende strijd om overleving. Experts zeggen dat het noodzakelijk is, om een sociale rechtssysteem en eerlijke handel op te zetten, om de schulden af te schrijven en de giftige uitstoten in de atmosfeer te verminderen.

Mijn Commentaar: Iedereen is het eens met de wetenschappers dat dit beter is dan een nucleaire oorlog, maar wie moet deze nieuwe wereld orde opzetten? Voordat dit kan gebeuren moeten we een andere natuur hebben, en een zodanige aard kan alleen in een mens verschijnen onder de invloed van het Hoogste Licht. Alle hoofden van overheden, zijn zonder uitzondering bang voor het ontketenen van een oorlog. Ze begrijpen dat het mogelijk is om “per ongeluk” dit proces te triggeren door middel van een terroristische aanval of uitlokking door een derde partij, die alle landen onvrijwillig en ongecontroleerd mee zal sleuren richting Wereld Oorlog II.

Kabbalah zegt dat er een alternatief voor oorlog bestaat: om de massamedia kanalen te gebruiken, om een universele verklaring te geven over de nieuwe allesomvattende onderlinge afhankelijkheid en de behoefte om nieuwe globale relaties van vriendelijkheid te scheppen. Dan zal de sociale opinie elk individu beïnvloeden, omdat de mens op een dergelijke manier geschapen is, dat hij bestuurd wordt door de sociale opinie. En als een regime niet instemt met deze globale instemming, zal het geïsoleerd worden van de hele wereld.

Door dit te ondernemen, zal de mensheid gelijk worden aan de Natuur (de Schepper) en zal het onmiddellijk de goede invloed van de Natuur ontdekken, op alle niveaus van ons bestaan, van ecologie tot financiën. Voor meer hierover, zie punt 155 van de “Inleiding tot Talmud Esser Sefirot“.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Cause of Suffering and Crises in the World
Laitman.com Post: The Possibilities of Our Development – War or a Peaceful Transition
Laitman.com Post: Horrible Manifestations of the Ever Growing Egoism

icon for podpress  Weapons of Mass Destruction [3:25m]: Play Now | Play in Popup | Download

De Tegenstelling Tussen Religie En Kabbalah: Handeling Versus Intentie

holdEen vraag die ik ontvangen heb: Volgens Rabash, zijn de verkoren mensen degenen die vanuit de uiterlijkheid naar de innerlijkheid kunnen gaan, en iemands hart zal veranderen met behulp van iemands handelingen. Tegelijkertijd, herinnert u ons er altijd aan dat de externe geboden niets meer zijn dan externe tekenen, die geen verband houden met de correctie van de ziel.

Mijn Antwoord: Als Rabash over “externe gehoorzaamheid” spreekt, bedoelt hij niet de fysieke gehoorzaamheid, maar de intentie “voor zichzelf”. En “innerlijke gehoorzaamheid” symboliseert de intentie “voor de Schepper”.

Wat betreft fysieke handelingen, zei de Schepper: “Het maakt mij niet uit hoe u vee slacht; de geboden zijn gegeven voor de correctie van de mens”. Met andere woorden, is de gehele connectie tussen de handelingen en geboden gelegen in de intentie van de persoon, en niet in de handelingen zelf. Als een persoon zou weten dat zijn handelingen geen resultaten hebben, zou hij extreem dankbaar dat Kabbalah hem de juiste begeleiding in het leven geeft!

De gehele weerstand tussen religie en Kabbalah, komt neer op hun beoordeling van het belang van handelingen en intenties – wat is belangrijker, de handelingen of de intenties? Kabbalah ontkent inderdaad niet het belang van handelingen (tradities) wat betreft het vormen en besturen van sociale grenzen. Maar religie dient ook hetgeen wat geschreven is, te aanvaarden, namelijk dat handelingen zonder intenties door zijn en de persoon niet corrigeren. De intentie kan alleen veranderd worden door middel van een correcte studie van Kabbalah.

Men dient te beginnen toe te geven dat hij niet perfect is – hierin ligt de struikelblok! Het is omdat het primaire doel van religie is, om de mens een gevoel van trots en perfectheid te geven als men zich aan de voorschriften houdt. Hij denkt dat door dit te doen, hij de Schepper en de hele wereld dient, en dat iedereen bij hem in krijt staat.

Kabbalah aan de andere kant, laat de persoon zien hoe nep en imperfect hij echt is. Hij ziet dit in het Licht van de Schepper, dat op hem neerdaalt gedurende de studie. Een persoon voelt dat hij ontevreden is met de resultaten van zijn studie, maar als hij in staat is om boven dit gevoel uit te stijgen, en de waarheid boven angst verheft, boekt hij vooruitgang. En als hij niet in staat is dit te doen, wijkt hij van het pad af.

Punt 66 van “Voorwoord voor het Boek van Zohar” spreekt over de noodzaak om de intentie belangrijker te maken dan de fysieke gehoorzaamheid. De gehele tegenstelling tussen religie en Kabbalah ligt in hun uitgangspunt wat belangrijker is.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Creator Does Not Have Arms or Legs
Laitman.com Post: You Have to Know How to Ask
Shamati #116: “Why Did He Say that Mitzvot Do Not Require Intention”
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 12: The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

Het Pad Van Licht Versus Het Pad Der Lijden

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Een vraag die ik ontvangen heb: Is het juist om te zeggen dat het Pad van Licht niet de problemen in iemands leven wegneemt, en dat iemand die het Pad van Licht volgt ze alleen maar anders waarneemt? Omdat die persoon op een hoger niveau zit, heeft hij niet dezelfde problemen als in het verleden, omdat zijn houding ten opzichte van deze veranderd is, ofwel zijn houding ten opzichte van de bron van de problemen. Echter als een persoon die het Pad der Lijden volgt, te maken krijgt met hetzelfde probleem, voelt hij zich slecht.

Mijn Antwoord: Dit is absoluut juist! We bestaan in een veld van Hoogste Licht (de eigenschap van schenking en liefde). Dit veld bestaat uit concentrische sferen, en des te dichter bij het centrum de sfeer is, des te intensiever is, zijn eigenschap van liefde en schenking.

Een verlangen, ofwel de enkele ziel, werd in het midden van alle sferen geschapen. Daarna verschoof het bij het midden vandaan, waarmee het zijn eigenschap van liefde en schenking verloor, en daarna in kleine deeltjes brak (de specifieke zielen). Het verkreeg dus de tegengestelde eigenschappen – ontvangst (egoïsme). Om deze reden, bestaat het nu in de meest verwijderde sfeer van het veld van Licht.

De zielen hebben “posities” die relatief zijn aan het Licht, net zoals een lading, een positie heeft in een elektrisch of magnetisch veld. De verbinding van de ziel met het Licht (de connectie van de lading met het veld) geschiedt door middel van evenwicht (gelijkheid) van hun eigenschappen. Als de eigenschappen van het Licht (veld) en de ziel (lading) dezelfde zijn, dan voelt de ziel (verlangen) dat het in evenwicht is. Met andere woorden, het is de balans van de ziels krachten of eigenschappen met die van het Licht. Ze zijn in een staat van homeostase.

Als de zielen het midden verlaten en verder in de periferie geraken (als ze door eigenschappen dalen), behouden ze een Reshimo (herinnering) over elke staat waar ze door heen zijn geweest. Als de zielen de maximale afstand van het midden (de Schepper) bereiken – omdat hun eigenschappen tegengesteld zijn aan Hem – blijft de herinnering van de hele keten van separatie in hen ingebed. De zielen (egoïstische verlangen) nemen de meest verwijderde staat waar als een persoon (ziel) in deze wereld (veld).

Vanaf dit moment, beginnen de zielen aan hun terugkeer. Eerst vorderen ze onbewust richting het doel van de schepping, onder de druk die ontstaat wegens de non-conformiteit van hun eigen eigenschappen met die van de sferen van Licht, die ze passeren. De zielen voelen lijden, dat het gevoel is dat afkomstig is van de tegengesteldheid van hun egoïstische eigenschappen en de eigenschappen van het Licht. Naar mate de Reshimot die uitgedrukt worden in de ziel groter zijn, des te meer wordt de ziel geduwd wordt richting de innerlijke sferen van het veld van Licht. Om het anders te zeggen, des te groter de non-conformiteit tussen de ongecorrigeerde Reshimo en het gecorrigeerde Licht is, des te slechter voelt de persoon zich (en hetzelfde kan gezegd worden over de samenleving in zijn geheel.)

Beginnend bij een bepaalde sfeer in het veld van Licht, roept de invloed van het Licht op het Reshimo een herkenning van de oorzaak van het lijden op. Dit wordt uitgedrukt als de vraag over het doel van het lijden, over zijn nut en reden. Dit is een vraag over de betekenis van het leven. Een persoon komt dan bij de groep terecht (de omgeving) waar hij kan beginnen zichzelf te corrigeren om gelijk te worden aan het Licht (schenking).

“Het lijkt altijd dat we geliefd worden omdat we goed zijn. Maar wat we niet beseffen is dat we geliefd zijn, omdat degenen die van ons houden goed zijn”.

Leo Tolstoy

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Everything Is Done By the Light
Laitman.com Post: A Reshimo is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: Why Do We Feel Suffering?
Interview With the Future – Part 6: “The Creation of the Reshimot”
Introductory Course to Kabbalah – Lesson 3: The System of Reshimot (Records) – the Development Software

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [4:08m]: Play Now | Play in Popup | Download

Men Moet Voelen Dat Hij Het Enige Geschapen Wezen Is

contactVragen die ik ontving over het interpreteren van Baal HaSulam’s woorden en het bezoeken van graven van rechtvaardigen:

Vraag: In Shamati, noemt Baal HaSulam een aantal keer de “Masach de Hirik“. Kunt u alstublieft dit verschijnsel of concept uitleggen?

Mijn Antwoord: Het is de correctie van de ziel in de middellijn. De persoon gebruikt het egoïsme van de linkerlijn en de kracht van het Licht van de rechterlijn, waardoor hij zichzelf opbouwt met behulp van deze twee krachten.

Vraag: Wat betekent het woord Yuli (יולי)?

Mijn Antwoord: Het is het oorspronkelijke materiaal, waaruit alles ontwikkeld is.

Vraag: Waarom is de uitdrukking die Rav Ashlag gebruikt, het volgende: “Wat is het doel van mijn leven?” en niet bijvoorbeeld: “Wat is het doel van het leven?”

Mijn Antwoord: Dit is omdat de persoon deze vraag persoonlijk dient te voelen, om te voelen dat zijn leven er volkomen van afhankelijk is. Hij moet voelen dat hij het enige geschapen wezen is (zie het materiaal over de Waarneming van de Werkelijkheid), en dat om deze reden, het doel van het leven in het algemeen, van iedereens leven, van zijn leven afhankelijk is.

Vraag: Waar is de plek waar het wezen zijn “Ik” verwezenlijkt, en aan de andere kant, beseft dat er niemand is behalve Hij?

Mijn Antwoord: De plek van het verwezenlijken van zijn “Ik” is in Malchut, en van het verwezenlijken van de Schepper – in Keter.

Vraag: Helpt het bezoeken van de graven van de rechtvaardigen en aansteken van kaarsen, de ziel te heiligen?

Mijn Antwoord: Alleen psychologisch!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: We Have Civilizations Within Us
Laitman.com Post: What To Ask for At a Kabbalist’s Grave
Laitman.com Post: One’s Reward Depends On One’s Effort
Shamati #92 – “Explaining the Discernment of Luck”
Shamati #171 – “Zohar, Amor”
Shamati #179 – “Three Lines”
icon for podpress  Who Are All the People Around Me? [1:58m]: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [4:08m]: Play Now | Play in Popup | Download

Internationale Kinderles Van 28.11.2008

threeDe les ging over het onderwerp: “Hoe kun je vrij zijn?” en werd vertaald van het Hebreeuws in het Engels, Duits, Spaans, Russisch en Frans.

icon for podpress  Bekijk de les: Play Now | Download
icon for podpress  Luister naar de les: Play Now | Download
Page 483 of 498« First...102030...481482483484485...490...Last »