De Betekenis Van Gebed En Zegeningen

childrenGedurende de internationale kinderles, die gehouden werd op 10.10.2008 spraken we over het gebed. Gebed is het meest geheime, verborgen verlangen in iemands hart. Het verbergt zich zo diep in ons hart dat we het niet eens voelen. Maar precies dit verlangen heeft een verbinding met de Schepper, of we kunnen ook zeggen dat de Schepper binnenin dit verlangen verblijft.

Om de Schepper te openbaren, moeten we dit verlangen naar Hem onthullen. Maar hoe kunnen we dit verlangen beïnvloeden? Een persoon kan het niet zelf bereiken, maar alleen door middel van de omgeving (de groep). Hij roept allerlei invloeden uit de omgeving aan, die zijn verlangen naar de Schepper, naar liefde en schenking, doen groeien. In feite heeft deze invloed effect op iemands hart.

Op deze wijze, via de groep, kan men een zodanig groot verlangen naar liefde en schenking in zijn hart aanroepen, dat hij gelijk aan de Schepper zal worden, in de kleinste graad en dan zal hij onmiddellijk de Schepper erin voelen. Dit is de betekenis en het doel van gebed – om geleidelijk de Schepper in het hart van de persoon te onthullen!

[Bekijk de diavoorstelling]

     

Hoe Het Geheim Van Alle Geheimen Te Ontsluieren

secretTwee vragen die ik ontvangen heb aangaande fysieke en spirituele geboorte:

Vraag: Ik ben heel nieuwsgierig of er, volgens de wijsheid van de Kabbalah, geheimen zijn tijdens de geboorte, het huwelijk en de dood?

Mijn antwoord: De geboorte van iemands fysieke lichaam gaat niet met geheimen gepaard en zal dat ook nooit doen, want het lichaam is simpelweg een dier! Wanneer de ziel echter (het scherm, de eigenschap van onvoorwaardelijk schenken) in een persoon geboren is, onthult deze de Hoogste Wereld – het geheim van alle geheimen!

Vraag: Zullen de mensen in de toekomst geboren worden met een ontwikkeld innerlijk zesde zintuig, dat hen absolute controle over hun levens zal geven?

Mijn antwoord: De mens zal altijd een inspanning moeten doen tegen het egoïsme, om gecorrigeerd te worden en vervuld te worden door het Hoogste Licht.

Verwant Materiaal (Engels):

Laitman.com Post: Did the Ari Speak With the Dybbuks?
Laitman.com Post: The Secret Things Belong to the Creator
Laitman.com Post: Disclosing Something Beyond What the Disclosure Project Can Disclose

Een Andere Onfortuinlijke Meeting Van De G-20

g20Nieuwsbericht (vertaald uit Gazeta.ru): De belangen van de G-20 landen liggen veel te ver uit elkaar om ernstige veranderingen te verwachten van de financiële constructie van de top in Washington, zoals Sorkozy en Medvedev willen. De G-20 top zal de nationale regulering en interventie in de economie versterken. Deze maatregelen zullen echter niet helpen de crisis te overwinnen.

Mijn commentaar: Elk van hen probeert uit te kijken voor de nummer één – en dat is de reden waarom de top gedoemd is te falen. Vervolgens zal de crisis zich verder ontwikkelen en daarna komt er een nieuwe top en een nieuwe mislukking – en tegen die tijd zal oorlog niet ver weg meer zijn. Het zou beter zijn als ze in het geheel niet zouden samenkomen, zoals geschreven is: “Als egoïsten elkaar met rust laten, is dat beter voor hen en voor de wereld”.

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: The Seventh Asia-Europe Meeting Brings No Good News
Laitman.com Post: Another Pointless Conference of the World’s Leaders

Het Lichaam Is De Aankleding Van De Ziel

soulIk heb ooit aan Rabash het volgende gevraagd: “Wat voelt een Kabbalist als hij afstand neemt van zijn lichaam? – Tenslotte, voelt hij reeds de ziel via het punt in het hart dat hij ontwikkeld heeft. Hij voelt een andere wereld door de eigenschap van schenking.”
Rabash antwoordde: “Het is hetzelfde als de wijze waarop je ‘s nachts je kleren uitdoet en ze in de was gooit en dan ‘s ochtends nieuwe kleren aantrekt. Dit is de wijze waarop een Kabbalist afstand neemt van zijn dierlijke lichaam en de sensaties die hij door middel hiervan waarneemt. Hij blijft via zijn ziel waarnemen.”

Israel Op De Vooravond Van Een Economische Aardschok

israelNieuwsbericht: (vertaald van Kursor.co.il): Israëls ondernemingsblad “Globes” heeft een interview, getiteld “Israel op de vooravond van een aardschok”, met minister van justitie, Ilan Shavit, een specialist in economie en financieel recht, gepubliceerd. Hij waarschuwt, “De huidige crisis is een aardschok en zou niet als voorbijgaand beschouwd mogen worden. Voor alle duidelijkheid, het is nog lang niet voorbij.”

Mijn commentaar: Het probleem met deze specialisten is dat hun oordeel gebaseerd is op voorgaande ervaringen, en daarom denken ze dat een slechte periode gevolgd wordt door een goede- dat is de dynamiek van het leven. Deze keer is er echter iets nieuws gebeurd: de wereld is een collectief geworden, ieders individualiteit is verdwenen, en de wetten van de wereld zijn veranderd. Alle specialisten van het verleden moeten zodoende heropgevoed worden en de wetten leren van de communicaties tussen de elementen van een organisme. Dit zijn precies de wetten van de Hoogste Wereld (altruïsme), beschreven in de Kabbalah.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts In the Age of Globalization?
Laitman.com Post: Instead of Seeking to Change our Economic Systems, We Should Draw the Upper Light of Correction

De Economie Heeft Nood Aan Een Wetenschappelijke Revolutie

economicsNieuwsbericht (op Nature): In een artikel getiteld “De economie heeft nood aan een wetenschappelijke revolutie”, stelt de fysicus Jean-Philippe Bouchaud dat we in de toekomst een globale economische crisis kunnen vermijden door de benadering van de fysica toe te passen op de economische modellen, daarbij het economische systeem van denken en trainen veranderend. Hij schrijft: “Vergeleken met de fysica lijkt het eerlijk te zeggen, dat het kwantitatieve succes van de economische wetenschappen teleurstellend is. Wat is de belangrijkste verwerving van de economie, los van het terugkerende onvermogen om crisissen te voorspellen en af te wenden, de huidige wereldwijde kredietcrisis inbegrepen? Hoe komt dat?”

Mijn commentaar: De fysicus heeft het fout! Het is gemakkelijk voor hem om hierop aanspraak te maken, omdat hij een deel van de natuur onderzoekt dat voor ons, of voor onze vijf zintuigen, reeds onthuld is. Wij kennen onszelf als mens niet. Alle wetenschappen onthullen onze wereld en ons daarin, enkel op de niveaus van levenloos, vegetatief en dierlijk. Het “menselijke” niveau is onbereikbaar voor ons. We kunnen het enkel bestuderen wanneer we opstijgen tot het niveau erboven – het niveau van de Schepper, of simpel gezegd – wanneer we Kabbalisten worden.

Om die reden kunnen we niet uit deze globale crisis komen, zolang we niet beginnen onszelf te veranderen als delen van een enkel systeem, waarvan de delen in harmonie met al hun verlangens, gedachten en handelingen leven. Hoe kunnen we dit realiseren? Dat is wat de Kabbalah ons uitlegt.

Daarom zijn er veel nieuwe wetenschappen die ons voorgaan omtrent het globale system van de mensheid. Er is vandaag een wetenschap die heel erg in trek is – “Kabbalistische economie”, of om het meer neutraal te zeggen, “de economie van het globale system”.

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: What Would It Be Like to Live In a Perfect World?

Het Internet Is Een Weerspiegeling Van De Samenleving

reflectionTwee vragen die ik aangaande het internet ontvangen heb:

Vraag: De Russische president verklaarde dat er vrijheid van de massamedia moet zijn en dat de informatie op het internet en de televisie niet gecensureerd mag worden. Wat is uw mening?

Mijn antwoord: Ik ben geen politiek commentator en ik ben evenmin thuis in de politieke “keuken”. Toch kan ik zeggen dat om het even welke acties, gericht op het creëren van een verbinding tussen mensen, in dezelfde richting gaan als die van de ontwikkeling van de menselijke samenleving, in harmonie met de Natuurwet: ” Om de mensheid tot een enkel geheel te brengen”. Daarom zijn dit soort handelingen goed voor degenen die ze ondernemen.

Vraag: Zoals alles heeft ook het Internet zijn keerzijde: het bevat een heleboel “junk”. Hangt alles af van de keuze die we zullen maken en van hoe sterk ons verlangen is om onszelf te corrigeren?

Mijn antwoord: Het Internet is een weerspiegeling van de samenleving. Ik hoop dat de samenleving spoedig meer gecorrigeerd zal zijn en dan zal het hele Internet ook veranderen: het zal gereinigd worden van alle “junk”.
Dat komt doordat de enige zaken die in onze wereld staande zullen blijven, die zaken zullen zijn die noodzakelijk zijn voor onze versmelting met de Schepper. Al het andere zal langzaamaan verdwijnen. Dan zal onze wereld ook in onze waarneming veranderen, naar de wereld van oneindigheid transformeren – een wereld van onbegrensd bestaan dat is het enige wat bestaat.

Verwant Materiaal (Engels):

Laitman.com Post: What Will Happen If Countries Draw National Boundaries on the Internet?
Laitman.com Post: From Our World, to the Virtual World, to the Upper World

Het Psychologische Effect Van De Placebo – Een Algemeen Medische Toepassing In De Verenigde Staten

placeboNieuwsbericht (van BMJ): Een nationale enquête van Amerikaanse internisten en reumatologen toont dat de helft van de Amerikaanse dokters regelmatig medicijnen voorschrijft waarvan geweten is dat ze onbruikbaar zijn voor het behandelen van de ziekte van hun patiënten. De dokters gebruiken de voorschriften als placebo, ze hebben geen enkel effect op het organisme van de patiënt.

Mijn commentaar: Dit psychologisch effect – dat gebruik maakt van de kracht van het geloof om resultaten te bereiken – is reeds duizenden jaren de basis geweest van shamanisme, vertrouwen, religie en jouw dagelijks geloof in duizenden “waardevolle” dingen in het leven. In tegenstelling daarmee, verheft de Kabbalah de mens boven zijn natuur, waar hij zijn gehechtheid aan lege “waarden” verliest. Dit biedt hem de mogelijkheid om in plaats daarvan gehecht te worden aan de Hoogste Kracht.

Verwant Materiaal (Engels):

Laitman.com Post: Kabbalah – the Cure for Any Affliction
Laitman.com Post: Egoism and Its Manifestations
Laitman.com Post: Health and Kabbalah

Of Je Nu Een Priester Bent Of Een Autoverkoper, Zaken Gaan Voor

priestNieuwsbericht (op Quirkilogy): De resultaten van een Gallup Panel-enquête tonen dat 59% van de mensen priesters als eerlijk beschouwt en slechts 5% beschouwt autoverkopers als eerlijk. Professor Richard Wiseman deed een experiment waarbij hij zich voordeed als een vertegenwoordiger van een meubelzaak en brieven verzond naar mensen om hen te bedanken voor hun aankoop, waarbij hij een kortingscheque van 20 dollar aan de brieven bevestigde. De cheque werd geïnd door zowel priesters als door autoverkopers, zeer goed wetende dat ze die niet verdienden. De professor besloot dat we niet meer vertrouwen kunnen stellen in priesters dan in autoverkopers.

Mijn commentaar: Wat kan daar nog aan toegevoegd worden?

Verwant Materiaal (Engels):

Vragen Onderweg

It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper WorldVragen die ik ontving over hoe te werken met het materiaal en met de groep:

Vraag: Wanneer gaat iemand die de wetenschap van Kabbalah bestudeert over van het eenvoudigweg “absorberen” van de informatie (lezend, luisterend, kijkend), naar het echt waarnemen van de Hogere Wereld?

Mijn Antwoord: Wanneer hij een minimale graad van gelijkheid bereikt aan de kwaliteit van geven die door de tekst beschreven wordt.

Vraag: Wanneer wij met bovengenoemde methoden studeren, is het dan zinnig om te proberen ons te verenigen met de wijze van denken van de Kabbalist, in plaats van verbinding te zoeken met het materiaal?

Mijn Antwoord: Dat is precies wat je moet doen – probeer je te verenigen met de schrijver en met zijn intentie.

Vraag: Kan het punt van het breken alleen in de groep geopenbaard worden? Of ook met anderen die mij na staan, zoals mijn man bijvoorbeeld?

Mijn Antwoord: Het kan alleen gedaan worden door te proberen ons streven naar de Schepper te verenigen, door samen onze verlangens naar Hem dichter naar elkaar toe te brengen.

Vraag: Soms ontmoet ik mensen die spiritueel zeer dicht nabij lijken, en ik kan me gemakkelijker met hun verlangens verbinden. Is dit een egoïstische gelijkheid van vorm? Of is zo het patroon van de reïncarnatie van zielen?

Mijn Antwoord: Deze zijn hetzelfde.

Verwante Materialen (Engels):

Laitman.com Post: Shamati – The Most Valuable Book In the World
Laitman.com Post: We Must Only Unite Our Points In the Heart
Chapter from the Book Spiritual Search – “Equivalence of Form”
Baal HaSulam Article: “The Acting Mind”

Page 480 of 490« First...102030...478479480481482...490...Last »