Baal HaSulam Beschrijft De Samenleving Van De Toekomst

The Greatest Thing You Can Attain Is the Greatest Thing That There IsIn het artikel, “De Toekomstige Generatie” beschrijft Baal HaSulam de manieren van een samenleving die in harmonie is met Natuur (de Schepper):

“De economische en ethische vormen zijn garanties van een altruïstische samenleving en moeten dezelfde zijn voor alle naties. Met betrekking tot andere ethische zaken, die niet te maken hebben met economie, mag elke natie zijn eigen vorm bewaren.

Het eerst dient er een kleine organisatie altruïsten opgericht te worden, die ijverig zullen werken in overeenstemming met hun kracht en die in overeenstemming met hun behoeften zullen ontvangen. Deze organisatie zal de vormgeving hebben van een staatsregering. Zelfs als het raamwerk van dit instituut geïncorporeerd wordt in de hele wereld, en de brute-kracht-overheid teruggeroepen wordt, zal er niets veranderd hoeven te worden. Niet qua overheid en niet qua werkzaamheden.

Deze instelling zal een globaal focaal punt zijn, omringd door naties en staten tot in de verste uithoeken van de wereld. Allen die dit raamwerk van een altruïstische maatschappij binnentreden, zullen dezelfde agenda hebben en hetzelfde leiderschap als zijn het middenpunt. Ze zullen als één natie zijn, wat betreft de opbrengsten, verliezen en de kosten.

Het raamwerk van het altruïstisch communisme dient uiteindelijk de hele wereld te omvatten, met een gelijke levensstandaard voor iedereen. Echter is het eigenlijke proces geleidelijk. Elke natie wiens meerderheid al grootgebracht is te schenken aan de medemens, zal dit raamwerk van het internationale communisme binnengaan.

Alle naties die reeds het raamwerk van het internationale communisme binnen zijn getreden, zullen een gelijke levensstandaard hebben. De overschot van welvaart of een overvloedige natie, zal de levensstandaard van de falende of arme naties verbeteren, wat betreft ruwe grondstoffen en productiemiddelen.”

Het Verschil Tussen Kunst En Schenking

Vraag: In een vorig blog antwoordde u op de vraag of kunstwerken spiritueel waren het volgende: “Alle kunstwerken door een mens gemaakt komen voort uit de behoefte zichzelf uit te drukken, of met andere woorden, voor de behoefte aan eer, bijzonder te zijn, iets te bewijzen (al is het aan hemzelf), om zijn manier van kijk op de wereld uit te drukken. Maar u heeft ook gezegd: “Een behoefte kan niet slecht zijn als zij vergezeld gaat met de intentie te schenken.

Mijn Antwoord: Om de intentie van Schenken te bereiken moet een persoon minimaal drie jaar Kabbalah studeren. Dan, als een gevolg van de invloed van het Hoogste Licht, zal de kwaliteit van Schenken in hem verschijnen. Er is geen andere middel om je originele egoïstische intenties in spirituele te transformeren.

Vraag: Een acteur is verbonden met zijn publiek en zij begrijpen elkaar. Hij geeft zich volledig aan hen en dan krijgt hij applaus (vervulling). Het publiek applaudisseert met grote emotie, ze geven al hun emotie aan de acteur en zo krijgen zij vervulling van zijn voorstelling. Het is een gezamenlijke, doch egoïstische verbinding. Zou de trouw aan de Schepper zoiets als dat zijn?

Mijn antwoord: In het voorbeeld dat je geeft worden verschillende soorten plezier geruild. Als we het over de Schepper hebben moet je bedenken dat je gelijk aan de Schepper moet worden door je kwaliteit van schenken, en dit zal de mate van je verbinding met Hem bepalen

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Kabbalah Compared to the Arts
Lesson on the Shamati Article: “What Does It Mean That the Creator Hate Bodies In the Work?”
Article: “One Law” – Lesson 1

icon for podpress  Andrew Kenneth Martin [8:18m]: Play Now | Download

Waarom Zijn Traditionalisten Tegen Mij?

meNieuwsbericht (vertaald van Evrazia.info): Op 11 november, ontmoette de hoofdrabbi van Rusland, Berl Lazar, bij de Marina Roscha Synagoge, de directeur van het Ramchal Instituut, Mordechai Shriki, een van de werelds voornaamste Kabbalah geschoolden en Pavel Zarifullin, het administratief hoofd van de Internationale “Euro-Aziatische Beweging”. De discussie betrof de herleving van het traditionalisme in Rusland.

Rabbi Berl Lazar uitte een diepgewortelde bezorgdheid over de sekteachtige en charlatanachtige praktijken, onder de Russische Joden, zoals de pseudo-Kabbalistische valse doctrines van Berg en Laitman. Hij sprak over het gevaar van het sektarisme en de noodzaak om het orthodoxe traditionalisme te versterken in Rusland.

Mijn Antwoord: Ik begrijp volkomen Dhr. Berl Lazar: zijn patronen hebben miljarden verlonen en daarom heeft hij zijn ook aandeel verloren. Mensen worden slimmer en kijken niet meer zo naïef in zijn ogen, en knikken niet meer “ja” op alles wat hij zegt. Het traditionalisme bevindt zich in een crisis. De elite verlaat hem voor Berg – dit is in de mode, terwijl verstandige mensen hem voor Laitman verlaten – die het bij het rechte eind heeft. In tussentijd, kan onze arme Berl Lazar zonder alles komen te zitten, op een lange neus na. Arm inderdaad. De tijd werkt hem tegen! En de reden hiervoor is, dat de onthulling van de Schepper religie naar een eind toe brengt.

Religie bestaat wegens de verborgenheid van de Schepper, en zodra Hij aan ons allen onthuld wordt – wat gedurende onze dagen zal gebeuren – zal religie eindigen! Zie Baal HaSulam’s artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel“.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Will Become of Religion After the Full Correction?
Laitman.com Post: How Egoism Compares to Kabbalah
Interview with the Future: Part 2 “Realizing the Choice – A Chosen People”

Is Het Kapitalisme In Rusland Realistisch Of Noodzakelijk?

russiaEen vraag die ik ontvangen heb: Waarom werkt het kapitalisme niet in Rusland zoals het in het Westen werkt?

Mijn Antwoord: Je maakt een fout, omdat Rusland nog steeds het kapitalisme niet heeft ervaren. Echter is dit vandaag ook niet meer nodig, indien we doen zoals Baal HaSulam schrijft: bezorg de mensen het begrip van de wereld waar we nu in leven – een wereld die globaal en onderling verbonden is. In deze nieuwe wereld, verandert de strijd van “wie zal het meeste ontvangen?” naar een spirituele strijd “wie zal het meest geven met het doel een grotere verbinding te verdienen met de Schepper?” Echter als het op technologie en dienstbaarheid aankomt, is het nog steeds het beste om “te leren wat goed in het Westen werkt” zoals Vladimir Mayakovsky het gezegd heeft.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Russia May Lead the Way to Global Unity
Laitman.com Post: The World Is Round
Laitman.com Post: The Beginning of Enlightenment

Natuurkunde Heeft De Onbekende Grens Tussen De Stoffelijke En De Spirituele Wereld Bereikt – 2

Kwantum Verwikkeling

Natuurkunde Heeft De Onbekende Grens Tussen De Stoffelijke En De Spirituele Wereld Bereikt

Het Dubbele Spleet Experiment:

Analyse Van De G20 Top In Washington DC

RussiaHieronder staan uittreksels uit de Verklaring van de Topconferentie over de Financiële Markten en de Wereld Economie“. Mijn commentaar staat schuin gedrukt.

Punt 1. … samenwerking… om de globale groei te herstellen en de benodigde hervormingen tot stand te brengen in het financiële systeem van de wereld.
Samenwerking is alleen mogelijk als deze absoluut is, net zoals in één familie.

Punt 2. … hervormen om veilig te stellen dat een globale crisis zoals deze niet weer gebeurt.
Het is onduidelijk welke hervormingen zij bedoelen, omdat ze nog steeds de echte oorzaak van de crisis niet hebben vastgesteld – het egoïsme.

Punt 2. … De beginselen van de markt… en effectief gereguleerde financiële markten….
Gedwongen bestuur zal het systeem alleen maar dieper in een crisis doen verzinken (zoals onder het Sovjet regiem is gebeurd). Deze maatregel is onvolledig.

Punt 5. … acties … om onze economieën te stimuleren, liquide middelen beschikbaar te stellen, de financiële instellingen te versterken… de kredietmarkt te ontdooien.
Dit corrigeert de fouten niet – het doet niet eens een poging om de fouten te herstellen, omdat dit soort stimulans alleen maar de oorzaken die tot de crisis hebben geleid verder ontwikkelt.

Punt 6 en 7. … de economische impuls vertraagt aanzienlijk in de belangrijkste economieën… vele samensmeltende markt economieën… groeien nog steeds goed…. Een breder beleid is nodig als antwoord… om de groei te herstellen…en de opkomende markteconomieën en de ontwikkelende landen te ondersteunen.
Klinkt geweldig, maar wie denkt er aan anderen?!

Punt 7. eerste richtpunt. … het stabiliseren van het financiële systeem…
Of met andere woorden – er geld in blijven pompen, hetgeen tot inflatie zal leiden.

Punt 7. richtpunt 3. .. fiscale maatregelen gebruiken om de binnenlandse vraag te stimuleren…
Maar alles wat de bevolking baat, schaadt de staat.

Punt 7 en 8. Zorgen dat het IMF, de Wereld Bank en andere multilaterale ontwikkelingsbanken over voldoende middelen beschikken om hun rol in het overwinnen van de crisis te blijven spelen…. Financiële markten en regulerende overheden versterken… Regulering is op de eerste en voornaamste plaats de verantwoordelijkheid van nationale regelgevers…
Dit is een weigering om een gemeenschappelijk financieel bestuur in te stellen! Ze bespreken niet het opzetten van één enkele financiële instelling, gemeenschappelijke financiële instrumenten, doorzichtigheid van de markt en verandering van het management van het IMF.

Punt 8 en 12. … het ondersteunen van de marktdiscipline… zich verbinden de beginselen van de vrije markt te handhaven…
In eenvoudige woorden – ze zijn failliet!

Punt 13. … de komende twaalf maanden, zullen we geen nieuwe hindernissen opwerpen voor investeringen of handel…
Met andere woorden, ze zullen het wegvloeien van het kapitaal niet beperken (in oktober is er $50 miljard alleen al uit Rusland weggehaald!)

Punt 11. … we zullen elkaar op 30 april 2009 weer treffen…

Aanvullend commentaar: Ik ben uiteraard geen bankier, maar dit is mijn indruk. Tot mijn spijt was de verklaring waarover consensus bereikt werd, gebrekkig wat betreft het begrip van de ware oorzaak van de crisis en ontbreekt er om deze reden een oplossing voor. Desalniettemin, onthult het een onderliggend gevoel van niet te kunnen begrijpen wat er aan de hand is, van wederzijdse afhankelijkheid en de behoefte om samen op zoek te gaan naar antwoorden. Dit gevoel zal groeien wanneer de problemen toenemen. In de wereld ontbreekt echt de kennis over hoe globaal en geïntegreerd zij is, en over de wet van absolute interactie!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Another Unfortunate Meeting of the G-20
Laitman.com Post: What Can We Expect from the G-20 Summit in Washington?
Laitman.com Post: The Financial Crisis Is Helping Us to Understand Our Reality

Het Begin Van Het Spirituele Pad

Het begin van het spirituele pad begint met de vraag over de betekenis van het leven. In feite begint het als een persoon zich over de betekenis en het doel van zijn lijden afvraagt. Heeft het een doel?

Als iemands verlangen om het antwoord te vinden oprecht is, wordt hij naar een plek geleid waar hij een antwoord ontvangt. Vanaf dat moment, is alles van hem afhankelijk – hij dient de wilsvrijheid te verwezenlijken, omdat spirituele ontwikkeling volkomen vrij is. In alle andere opzichten zijn we net robots!

Verwante Materialen:

Related Material:
Laitman.com Post: The Special Power of Kabbalah
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “The Intention in the Prayer”

Het Mysterie Van De Stervende Bijen

beesNieuwsbericht: In het afgelopen jaar is de bijenpopulatie van de wereld met eenderde afgenomen. Als dit zo doorgaat zouden bijen binnen 10 jaar uitgestorven kunnen zijn. Sectie op de bijen toonde de aanwezigheid van onbekende schimmels en bacteriën aan. Daarnaast verstoort de straling van mobiele telefoons het oriëntatievermogen van de bijen, zodat zij de weg terug naar hun korf niet kunnen vinden en sterven.Zonder bijen worden planten niet bevrucht. En zonder planten sterft ook de mens uit.

Mijn Commentaar: De Natuur zal ons dwingen om na te denken over ons evenwicht met haar! Evenwicht kan alleen bereikt worden als de mens een integraal onderdeel van de Natuur wordt door het juiste geven en nemen, in de natuur zowel als in de maatschappij.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Global Warming – It Will Affect Tropical Insects but What Is Causing It?

Wat Mogen We Verwachten Van De G-20 Topconferentie In Washington?

g201Nieuwsbericht (van Executive Intelligence Review): Wanneer de deelnemers aan de G-20 bijeenkomst geen overeenkomst bereiken, zal de wereldeconomie binnenkort ineenstorten, miljoenen mensen zullen van honger omkomen, en in de G-7 landen zal er maatschappelijke chaos ontstaan.Mijn commentaar: De deelnemers aan de G-20 bijeenkomst zullen op zijn minst een bepaald niveau van wederkerig vertrouwen moeten bereiken, om maatregelen in de economische ( en misschien militaire) sfeer te coördineren. Controle op fiscale operaties (banken, bedrijven, het gelijkmaken van verschillende geldmiddelen, het opheffen van off-shore bankrekeningen, het doorbreken van monopolies) en de afspraak om geen militaire aanvallen uit te voeren, zullen niet helpen. Die zullen niet helpen omdat de Natuur ons tot integratie dwingt!

Zelfs als zij niet tot een overeenkomst komen, moeten zij toch minstens afspreken om bijeen te komen om de problemen van globale reconstructie volgens de wetten van een enkel systeem op te lossen.

Een Kabbalistische tekst zegt: “De harten van de koningen en hun ministers zijn in handen van de Schepper.” En de Schepper wordt geleid door de verlangens van de mensen, in zoverre die gelijkvormig zijn aan de Schepper – aan de eigenschap van liefde voor de naaste. Daarom hangt alles af van het verspreiden van de kennis over de globale eenheid van de wereld en van onze verbinding met elkaar als binnen een familie. Als we ons dit realiseren voelen we geen haat voor anderen, maar haat voor ons eigen egoïsme, dat het enige kwaad in de wereld is. En dan zullen we ook willen streven naar het liefhebben van anderen.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Another Unfortunate Meeting of the G20

Page 477 of 489« First...102030...475476477478479...Last »