Uitnodiging Voor Het Internationale Kabbalah Congres 2009

Het Bnei Baruch Kabbalah Onderwijs en Onderzoek Instituut is blij je te kunnen uitnodigen voor het Internationale Kabbalah Congres welke in Israël plaats zal vinden van 2-4 februari 2009!

Het 2009 Internationale Kabbalah Congres zal haar deuren openen voor meer dan 6.000 Kabbalah studenten uit meer dan 52 landen over de hele wereld. Het thema van het Congres is:”Verbinding maken met Goedheid”. Het doel is om onze harten te verbinden, boven de globale crises uit te stijgen naar spiritualiteit, aankleving met de Natuur (de Hoogste Kracht) te verkrijgen en om een nieuwe, sprituele wereld te onthullen.

Waarom?

De wereld heeft vandaag een levenslijn nodig dat het uit doet laten stijgen boven de crisis en het lijden naar een goed bestaan en de openbaring naar het hogere doel van ons leven. Onze wereld heeft een dergelijke levenslijn niet. Alleen het Hoogste Licht, dat ons gemaakt heeft, kan onze natuur corrigeren. Door eenheid te vormen, realiseren we de Kabbalistische methode van het corrigeren van de wereld door het Hoogste Licht.

Het congres is inclusief lessen van mij, gedeelde maaltijden, workshops, bijeenkomsten van vrienden, zingen en culturele avonden.

Alles is gewijd aan het onderwerp eenheid en elke persoon die aanwezig is heeft de kans om het principe “heb uw naaste lief als uzelf” toe te passen.

Dit jaar zijn kinderen en jongeren ook uitgenodigd voor het congres en we hebben speciale activiteiten voor ze gepland.

We zullen erg blij zijn, om iedereen die begrijpt dat we alleen door eenheid een voorbeeld voor de hele wereld kunnen zijn, te zien.

Registratie voor het Congres

Virtuele Les van 30.11.2008

roots1Op zondag 30 november ben ik verder gegaan met onze serie virtuele lessen over Baal HaSulam’s artikelen “Introductie tot de Talmud Eser Sefirot“. Dit was de tweede les. Je bent uitgenodigd om deze lessen met ons mee te volgen, je kunt ze beluisteren of bekijken door op de link te klikken die hier elke week zal verschijnen.

 

icon for podpress  Bekijk de les [1:05:03m]: Play Now | Download

icon for podpress  Luister naar de les [1:05:03m]: Play Now | Download

Coping Strategieën In Tijden Van Crisis: Therapie, Antidepressiva En Zelfs Waarzeggers

anythingNieuwsrapportage (vertaald van og.ru): De globale financiële crisis brengt vele mensen over de hele wereld tot een staat van ernstige hysterie. Ze bezwijken door paniek, waardoor zij geneigd zijn ondoordachte handelingen te doen om hun spaargelden veilig te stellen. De Duitsers zoeken een antwoord in de socialistische literatuur, de Chinezen racen tegen de communistische partij, de Amerikanen onderdrukken hun angst voor verlies van hun geld met antidepressiva en de Russen gaan naar psychologen en waarzeggers voor adviezen. Mensen over de gehele wereld worden ineens tot religie aangetrokken.

Mijn commentaar: De mens is een zwakke en tere schepping. Als hij zich bang, hulpeloos en onzeker voelt, heeft hij hulp nodig van zijn leefomgeving, of dit nu een therapeut, een vriendengroep, een oorlog, familie of wat dan ook is. Of hij verbreekt de verbinding met de realiteit door drugs, mystieke aangelegenheden of religies. Daarom werd Hollywood populair gedurende de Grote Depressie.

Maar nu zijn de tijden veranderd want we zijn in een overgangsfase van een wereld vol individuen naar een mondiale wereld. De enige redding ligt in de bron die ons verteld over de nieuwe wereld, en die Bron is Kabbalah – en niets anders. Dat is omdat we nu de kwaliteit van verbinding in de wereld gaan onthullen, dit is de kwaliteit van de Schepper. En de methode van Kabbalah is de manier om dit te bereiken.

Vandaar dat na al hun zoektochten en fouten, de mensen naar Kabbalah komen. Als alternatief kunnen we aan de mensheid uitleggen dat de sleutel voor hun geluk al in hun handen ligt, net als in het verhaal van Pinoccio!!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Reason for Our Suffering, and the Alternative Path
Laitman.com Post: We Can’t Change the Laws of Nature
Laitman.com Post: Study Kabbalah, and the Spiritual Worries Will Outweigh Your Current Worries

Door De Financiële Crisis Willen Israëliërs Terugkeren Naar Israel

returnNieuwsrapportage (vertaald van 7KANAL.com): Alle Israëlische consulaten in Noord-Amerika rapporteren over een toevloed van Israëliërs om naar huis terug te keren. De reden voor deze extreme aanval van patriottisme is de financiële crisis, die ervoor heeft gezorgd dat vele mensen hun spaargeld zijn kwijtgeraakt.

Vele aanvragen om terug te keren naar Israel zeggen dat zij geen retourticket kunnen veroorloven. Zij worden bedreigd met uitzetting omdat zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Velen van hen verzoeken om voedselhulp.

Mijn commentaar: Er is een gezegde, “de wereld wordt geregeerd door liefde en honger”. In Kabbalah betekent dit dat een mens zijn doel kan aspireren in liefde of er toe gedreven wordt door lijden. Hoe dan ook, hij is verplicht zijn doel te bereiken. In dit geval worden de mensen gedreven door honger!

Bovendien zullen er zijn die weigeren te gaan, hetzelfde als de Joden die Nazi Duitsland niet wilden verlaten en misschien moeten zij wel dezelfde consequenties onder ogen zien. (zie artikel “De Laatste Generatie” en het nieuwsblad “De Natie“).

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Jewish Nation Can Only Be Revived By Restoring “Love for One’s Neighbor”
Laitman.com Post: The Lost Sons are Disillusioned with the American Dream
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Baal HaSulam Article: Building the Future Society

Baal HaSulam Beschrijft De Oorzaak Van Het Lijden En Van De Crisis In De Wereld

Baal HaSulamBaal HaSulam, “Inleiding tot het Boek van Zohar“, nummer 19:

“Als alle mensen ermee instemden om hun egoïstische wil om voor zichzelf te ontvangen af te schaffen en uit te bannen, en als zij geen ander verlangen zouden hebben dan het verlangen om aan anderen te geven, dan zouden alle zorgen en alle kwaad uit de wereld verdwijnen. En we zouden verzekerd zijn van een gezond, volledig en veilig leven, want voor elk van ons zou er een hele wereld klaar staan om aan elk van onze behoeften tegemoet te komen. Maar wanneer iedereen slechts voor zichzelf wil ontvangen, dan komt daaruit pijn, oorlog en vernietiging voort, waaraan we niet kunnen ontsnappen. Onze lichamen zullen uitgeput raken door allerlei ziekten en aandoeningen.

Baal HaSulam, “De Essentie van Religie en Zijn Doel“:

Het kwaad is niets anders dan eigenliefde, die we egoïsme noemen, want het is tegengesteld aan de Schepper, die totaal niet de wil heeft om voor Zichzelf te ontvangen, die alleen maar wil geven.

Baal HaSulam, “Vrede in de Wereld“:

De eigenschap die alle mensen in de wereld gemeen hebben, is dat elk van ons bereid is om alle ander mensen op alle mogelijke manieren uit te buiten en te misbruiken voor zijn eigen persoonlijke profijt, zonder er rekening mee te houden dat hij zichzelf opbouwt door zijn vriend te ruïneren.
En het doet er niet toe wat voor excuus ieder van ons verzint voor het feit dat hij zo handelt.

Baal HaSulam, “De Openbaring van Goddelijkheid (Matan Torah)“:

Het is een natuurwet dat de mens alles buiten zijn eigen lichaam beschouwt als onwerkelijk en niet-bestaand. Wat voor gebaar een persoon ook maakt van liefde tot zijn naaste, het kan niet als “naastenliefde” worden beschouwd, want het wordt beoordeeld naar zijn doel, en dat is: er zelf beter van te worden. Het zit niet in de aard van de mens om te handelen uit liefde voor zijn naaste zonder er een beloning voor te verwachten, en daarom is zulk een handeling totaal onmogelijk.

Alleen de openbaring van de Schepper (het Hoogste Licht, Ohr Makif) kan ons veranderen.

Verander De Wereld In Een Schaal Van Verdienste

meritEen vraag die ik ontving: Een vriend van mij is een filosoof die Egyptische cultuur bestudeert. Hij vertelde me een verhaal uit de Joodse religie over een ziel die zijn zonden moest toegeven. En als de ziel dit doet, legt het zijn zonden op een kant van een weegschaal en de andere kant van de weegschaal gaat dan omhoog.

Mijn antwoord: De Kabbalistische tekst die het duidelijkste zal zijn voor jou is punt 110 van de “Inleiding tot Talmud Eser Sefirot” (daar zul je ook verwijzingen vinden naar eerdere bronteksten).
Er staat: “We moeten diepgaand begrijpen wat er geschreven staat in Tractate Kidushin p.40: Iemand moet altijd zichzelf zien als half schuldig en half puur. Als hij een enkel Gebod uitvoert, zal hij gelukkig zijn, dan heeft hij de wereld beoordeeld op een schaal van verdienste. Heeft hij een zonde begaan, wee hem, want hij heeft de wereld beoordeeld op een schaal van gebreken.

Rabbi Elazar, zoon van Rabbi Shimon, zegt: De wereld wordt veroordeeld door de meerderheid, het individu wordt eveneens veroordeeld door de meerderheid. Vandaar als hij een enkel Gebod uitvoert, zal hij gelukkig zijn, want hij heeft zichzelf en de gehele wereld op een schaal van verdiensten beoordeeld. Als hij een zonde begaat, wee hem, want hij heeft zichzelf en de wereld beoordeeld op een schaal van gebreken. Om deze ene zonde die hij heeft begaan, hebben hij en de wereld veel goeds verloren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Baal HaSulam: The Actions of an Individual Are Equal to the Actions of the Whole
Basic Concepts in Kabbalah: Chapter 3 – “The Giving of Kabbalah”

Een Vrouw Is Een Geheel Volwassen Helft Van De Samenleving En Meer

womanDrie vragen die ik ontving betreffen het werk van de vrouw in Kabbalah:

Vraag: Wat is de rol van de vrouw in Kabbalah?

Mijn Antwoord: Zowel in onze wereld als in de samenleving van de toekomst, welke gecorrigeerd zal zijn van egoïsme, is de vrouw een volwassen helft en meer, omdat alle mensen zich completeren in een enkel systeem. Een vrouw kan haar eigen perfectie en volle waarde alleen ervaren door zelfcorrectie, door liefdevol en schenkend te zijn naar de hele wereld. Alleen en juist in de gecorrigeerde staat voelt het vrouwelijke deel van de gehele ziel haar gelijkheid, of zelfs grootser dan anderen, want precies het verlangen dat wordt belichaamd in het vrouwelijk deel van de gehele ziel wordt de reden voor de onthulling van de Schepper (het Licht).

Vraag: Als Lo Lishma (לא לשמה) een persoon niet tot het bereiken van Lishma (לשמה) duwt moet de groep haar invloed op hem uitoefenen. Hoe kan een vrouw deze druk tonen?

Mijn antwoord: Door haar verlangen, want zij is in het bereiken van het Licht afhankelijk van de mannengroep.

Vraag: Ik wil graag een boek openslaan, het lezen en er plezier aan hebben. Maar sinds ik Kabbalah studeer heb ik geen plezier meer aan lezen. Wat moet ik doen?

Mijn antwoord: Leer om plezier te ontvangen van het Hogere Werelden!!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Men, Women and the Soul’s Correction
Laitman.com Post: Women In Kabbalah
Laitman.com Post: Women Need to Work On Correction Just Like Men
A Talk About the Spritual Advancement of Women
icon for podpress  Watch – A Talk About the Spritual Advancement of Women [40:34m]: Play Now | Play in Popup | Download

Baal HaSulam: De Handelingen Van Een Individu Zijn Gelijk Aan De Handelingen Van Het Geheel

Study Kabbalah, and Spiritual Worries Will Outweigh Your Current OnesBaal HaSulam, “Inleiding tot het Boek van Zohar,” punt 68:
Verbaas je niet dat een handeling van een enkel persoon een stijging of daling kan aanzetten van de hele wereld. Want het is een onbuigzame wet dat “het algemene en het specifieke gelijk zijn.” En alles dat plaatsvindt in het geheel, vindt ook plaats in het specifieke.
Vice versa: alles dat plaatsvindt in de specifieke delen vindt ook plaats in het geheel, want het geheel kan niet zijn, pas als de specifieke delen zijn onthuld, volgens hun kwantiteit en kwaliteit. Daarom zijn de handelingen van ieder persoon een stijging of daling van de gehele wereld.

Baal HaSulam, “Vrede in de Wereld“:
Ieder individu in de samenleving is als een wiel dat in verbinding staat met verschillende andere wielen in dezelfde machine. Dit enkele wiel heeft geen vrijheid van beweging op zichzelf en door zichzelf, maar wordt bewogen door de beweging van alle andere wielen in een bepaalde richting met het doel de machine zijn algemene taak te laten uitvoeren. Als een wiel breekt wordt het niet gezien als een breuk in dit ene wiel, maar is het belast volgens de dienst en rol dat het heeft in de hele machine.

Baal HaSulam: “Vrede in de Wereld“:
Het collectief heeft alleen wat zijn individuele delen hebben. Het voordeel van het collectief is het voordeel voor ieder individueel deel. Hij die het collectief schade toebrengt brengt schade aan zichzelf toe omdat hij een deel is van het geheel. En het geheel is niet meer waard dan de som van de individuele delen.

Ideeën Over Vereniging Hangen In De Lucht

The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting SpaceEen vraag die ik ontving: Het tweede deel van de film Zeitgeist is pas uitgekomen. Het spoort de gehele mensheid aan om zich te verenigen en geeft adviezen over het bouwen van een nieuwe wereldorde gebaseerd op gelijke distributie van bronnen, een nieuwe manier van scholing en een wederzijdse garantie. De film refereert ook aan de wetten van de natuur. Zijn deze mensen onze partners?

Mijn antwoord: Nee, feitelijk ben ik niet eens bekend met deze beweging. Toch hangen de gedachten over vereniging en globalisering al in de lucht en ik ben blij dat steeds meer mensen zich realiseren dat het met spoed noodzakelijk is om deze ideeën in de samenleving te implementeren.

Desalniettemin, de correctie kan alleen uitgevoerd worden door het Hoogste Licht, welk neerdaalt als mensen Kabbalah studeren. De beschrijving van de bron van het Licht kan men alleen vinden in de authentieke Kabbalah boeken, en in deze tijd zijn de meest effectieve boeken die van Baal HaSulam. Daarom bestuderen wij die voortdurend. Het is voor mij niet nodig om ergens anders te zoeken om dat ik voor mezelf heb bewezen dat deze methode effectief is.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Financial Crisis Has Made Karl Marx Fashionable in Europe
Laitman.com Post: Prince Charles on the Crisis: “We Have to Alter Our Perspective of the World”
Laitman.com Post: Why Mr. Obama Can Benefit from Learning Kabbalah
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Conditions of Life in a Globalized World
An Introduction to Kabbalah Books

Een Persoon Is Een Copie Van De Ziel

Drie vragen die ik over de ziel en reïncarnatie ontvangen heb:

Vraag: Op een gegeven moment, sprak u over hoe de enkele Ziel neerdaalde naar deze wereld in verschillende lichamen, door de eeuwen heen: Abraham, Mozes, Rabbi Shimon Bar Yochai, de Ari en Baal HaSulam. Zover ik begrijp, staat u en iedereen die de Machsom over is gegaan (of zich in het proces van het overgaan bevindt) in contact met deze Ziel. Heeft het zijn missie volbracht?

Mijn Antwoord: Nee dat heeft het niet. Wij zijn allen onderdeel van één ziel. Het zijn de “lichtere” delen die reeds de correctie zijn ondergaan en nu ons allen helpen (dit wordt Zhuh Avot genoemd in het Hebreeuws). Geleidelijk, een voor een, helpen ze ons hetzelfde te doen, als zij gedaan hebben – zich met de ziel van Adam verbinden. De hele mensheid is onderdeel van deze enkele ziel, het enige wezen dat geschapen is.

Vraag: Wat is een “Kabbalistische ziel”?

Mijn Antwoord: Het is een ziel die de persoon dwingt om de Schepper te verwerven. Eigenlijk zijn er geen andere zielen, omdat de persoon nog geen ziel heeft, als hij niet dit streven om de Schepper te openbaren bezit. Echter zal dit verlangen in de toekomst onthuld worden, of misschien in een volgende levenscyclus.

Ongeacht, zelfs als de persoon dit verlangen niet bezit, zal het beluisteren of lezen van Kabbalistische materialen, de onthulling van dit streven naar de Schepper helpen versnellen en daarmee ook de onthulling van de ziel.

Vraag: Als een persoon geboren is als een genetische Jood, betekent dit dat hij altijd als een Jood reïncarneert?

Mijn Antwoord: Ja, net zoals een ieder ander. Dit komt doordat onze wereld een afdruk is van de Hoogste Wereld, en de persoon een kopie van de ziel is.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Immerse Into the Waters of Bestowal, and You Will Become Pure
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Laitman.com Post: Nationality Results from the Soul’s Properties
Kabbalah Today Article: Soul Splitting
The Structure of the Soul

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [04:07m]: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  One Soul [01:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

Page 473 of 487« First...102030...471472473474475...480...Last »