De Spirituele Wortels Van De Drie Religies

Is There a Supreme Judge?Een vraag die ik ontvangen heb: Ik begrijp niet waarom er een verdeling is naar drie religies. Als God één is, waarom hebben we deze verschillen?

Mijn Antwoord: De religies zijn ons gegeven zodat we ons zouden ontwikkelen gedurende de periode van de Scheppers verhulling. Echter als de Schepper onthuld wordt, zullen ze op een natuurlijke wijze nationale tradities worden, ofwel de cultuur van een natie.

In spiritualiteit gaan we vooruit, volgens drie lijnen. Deze drie lijnen worden in onze wereld weerspiegeld, gedurende de periode van verhulling als zijnde drie religies: Islam komt overeen met de rechterlijn, Christendom met de linkerlijn – en het Jodendom met de middellijn.

Dit heeft ook invloed op de structuur van hun kalender: De Islamitische kalender is lunair (gebaseerd op de maan), de Christelijke kalender is solair (gebaseerd op de zon) en de Joodse kalender is lunair-solair (gebaseerd op de beiden). Hoe wist men welk soort kalender ze moesten maken? Dit deden ze doordat alles in onze wereld afkomstig is van de spirituele wortels, en alles in menselijke handelingen wordt bepaald door de uitdrukking van deze wortels in onze wereld. (Echter handelt een Kabbalist bewust, in overeenstemming hiermee, waar anderen het onbewust doen.)

Wat andere leringen betreft, worden ze niet als religie beschouwd, maar als een geloofsovertuigingen of geloven. Hier zijn er ongeveer 3.800 van in de wereld.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Solution to the Clash of Civilizations
Laitman.com Post: The Writings of the Last Generation
Chapter from Book From Chaos to Harmony: “The Rise of the Islam”
Baal HaSulam Article: “The Teaching of Kabbalah and Its Essence”
Shamati 179: “Three Lines”

icon for podpress  Lecture in Dusseldorf – Lesson 4 [57:14m]: | Download

Mensen Proberen Hun Ogen Te Sluiten Voor De Crisis

crisisNieuws Verslag (vertaald van prime-tass.ru): “Het bedekken van het woord ‘Crisis”. Zakenmensen en massa media vermijden het gebruik van uitdrukkingen als “de globale financiële crisis”, “recessie”, “financiële instabiliteit” en “dood einde”. Ze zijn termen aan het verzinnen die positiever en vager zijn, om de crisisretoriek te omzeilen. Bij voorbeeld in plaats van “een globale recessie”, zeggen ze “een tijdelijke instabiliteit”, in plaats van “crisis” – “een periode van kans”.

Mijn Commentaar: Ik begrijp ze: de betrouwbare wereld van geld en macht is plotseling vluchtig en ongrijpbaar geworden. De toekomst is onzeker, en voor een econoom is dit erger dan dood zelf. De financiële experts bestrijden de crisis nog steeds door middel van het volgende proberen te doen:
1. De paniek verbergen die de financiële markten overspoelt;
2. De economie ondersteunen in een tijd als er geen krediet beschikbaar is.

Als ondersteuning hiervan geven overheden krediet aan banken en grote ondernemingen, en kopen hun schuldverzekeringen op – alles om het kredietproces te doen herleven. Echter is het onmogelijk om de oude relaties terug te halen. Misschien kunnen ze tijdelijk teruggehaald worden, maar dit zal tot grote uitgaven leiden en kunstmatig zijn, net als het reanimeren van een patient die zich in een hopeloze situatie bevindt.
De oplossing voor het probleem is gelegen in het bestuderen van de integrale, globale wereld, waar we ons opeens in bevinden. Het opereert volgens volkomen andere sociale wetten, inter-relaties en contractuele voorwaarden dan onze oude wereld, die niet globaal verbonden was.

Hoe gaan we afspraken aan of creëren nieuwe financiële programma’s terwijl we de universele inter-afhankelijkheid in beschouwing nemen? Dit systeem begint te werken op een nieuwe, onbekende wijze en de inter-connecties tussen de financiële structuren zijn de “onbekende” in de vergelijking. Niemand weet wat ze voor nu zijn en hoe ermee te werken.

Dit is precies wat Kabbalah uitlegt – de allesomvattendheid van de wereld, omdat Kabbalah de Schepper bestudeert, de Een Globale Bestuurder. Alles wat er gebeurt is Zijn wijze van ons leiden om hetgeen te verwezenlijken wat noodzakelijk is om Hem te leren kennen!

Echter, als we blijven proberen om een nieuw, “positief en vaag” woordenboek te creëren, zal het ons veel kosten en alleen de ziekte dieper in ons duwen.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts in the Age of Globalization?
Laitman.com Post: What Will It Take Now for a Business Venture to Be Successful?
Laitman.com Post: Unity for the Right Purpose Can Stabilize the Banking System

Begin Met Een Lege Pagina In Het Boek Van Het Leven

We Are In the Center of All the WorldsDrie vragen die ik ontvangen heb hoe zich te verhouden tot het verleden en de toekomst:Vraag: Ik studeer al zes jaar Kabbalah. Gedurende dit laatste jaar voel ik me bezwaard door de herinneringen van de slechte dingen die ik aan anderen heb gedaan in het verleden. Kunt u mij advies geven over hoe hier vanaf te komen?

Mijn Antwoord: Alles wat jou in het verleden overgekomen is, was voor je “opgezet” door de Schepper. Vanaf dit moment ben je net een pasgeboren baby. Begin dus met een lege pagina in het “boek van het leven”, waarin je al je verlangens, gedachten en handelingen schrijft.

Vraag: Als ik een aantal dagen Kabbalah boeken niet open en niet naar uw lessen luister, waarom voel ik dan dat ik terugzak? Waar gaat alles heen wat ik in het verleden “verdiend” heb?

Mijn Antwoord: Jouw egoïsme blijft altijd groeien. Dit is de reden waarom je het voortdurend moet blijven opladen door middel van de methode van correctie. Anders zal je zeker terugzakken.

Vraag: Hoe kunnen we onze volgende spirituele staat en fysieke handeling voorspellen?

Mijn Antwoord: Het volgende spirituele niveau is niet te voorspellen, omdat het gevoeld zal worden binnenin je nieuwe verlangens en eigenschappen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Past Was Up to the Creator, But the Future Is Up to You
Laitman.com Post: The Consequences of Egoism’s Growth
Laitman.com Post: Babies – Physical and Spiritual
Chapter from Book Attaining the Worlds Beyond: “Grasping Higher Spiritual Levels”
Chapter from Book Kabbalah Revealed: “Up the Ladder”
Talk on Baal HaSulam Article: “Finding the Creator Within”

De Schepper Zal Ons Dwingen Te Verenigen

uniteEen vraag die ik ontvangen heb: Spiritualiteit trekt me niet aan. Ik voel dat ik door mijn leven wil gaan, als een aparte persoon en niet als onderdeel van een groep. Ik heb het beeld dat het doel van spiritualiteit is, al het genot af te stoten. Ik bedoel, wat is er om van te genieten in de spirituele wereld? Ik ben er niet klaar voor om mijn normale leven af te stoten voor spiritualiteit. Hoe kan ik voor een ander verlangen bidden, terwijl dit in feite niet eens mijn eigen verlangen is?

Mijn Antwoord: De Schepper (Kabbalah) zal je niet dwingen om iets te doen. In plaats hiervan, dwingt hij ons door ons te doen lijden in dit leven, en dit duwt de persoon vooruit. Echter is het mogelijk om ons pad van ontwikkeling te versnellen en het makkelijker te maken door gebruik te maken van Kabbalah.

Hoe dan ook, zal iedereen het doel waarvoor ze geschapen zijn ook verwerven: ze zullen gelijk worden aan de Schepper door zich te verenigen in één integraal verlangen. Dit zal gebeuren via Het Pad der Lijden of via Het Pad der Licht, dat terugkeert naar de bron – naar gelijkheid met de Schepper (de eigenschap van liefde en schenking).

Op dit moment onthult iedereen in de wereld gemeenschappelijk lijden, dat maar één oorzaak heeft – het ontbreken van verbinding tussen alle mensen in dit enkele verlangen. Maar de Schepper zal ons dwingen ons te verenigen!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Humanity Is One Integral, Interconnected Organism
Laitman.com Post: Baal HaSulam Describes the Cause of Suffering and Crises in the World
Laitman.com Post: On Pleasure and Suffering
Shamati #4 “What Is the Reason for the Heaviness One Feels when Annulling before the Creator in the Work”

icon for podpress  Kabbalah on Suffering: | Download

Over Leven, Dood En Vrije Keus

lifeDrie vragen die ik ontving over zielen, dood en het leven na de dood:

Vraag: Hoe kan ik weten waar ik zal terecht komen, de hemel of de hel?

Mijn Antwoord: Hel is het gevoel van je schamen voor je gedachten en handelingen. Hemel is een staat van zijn in de eigenschappen van schenking en liefde.
Nadat iemands lichaam sterft, “gaat” de persoon nergens heen. Hemel en hel worden hier gevoeld, in dit leven, ten aanzien van de Schepper. Ze hebben betrekking op jouw houding ten opzichte van Hem, wat je binnenin je ziel voelt.

Echter moet je eerst je ziel ontwikkelen door middel van de studie van Kabbalah. Het begint als een punt in het hart en ontwikkelt zich dan naar vijf spirituele zintuigen, vijf Sefirot van je ziel ofwel je spirituele lichaam.

Vraag: Als een persoon zelfmoord wil plegen, is hier vrije wil aanwezig of geeft de Schepper deze persoon zulke gedachten?

Mijn Antwoord: Al het streven (inclusief gedachten en verlangens) dalen naar ons neer van de Schepper; Hij is primair. Echter hangt alles af van onze houding ofwel reactie op hetgeen dat er in ons naar boven komt. Ongeacht alles dienen we voort te gaan richting samensmelting met Hem door middel van het pad van gelijkheid van vorm.

Vraag: Onlangs is iemand in mijn omgeving overleden. Is er een verschil tussen reïncarnatie van de persoon die op een natuurlijke manier is overleden en iemand die vermoord is?

Mijn Antwoord: Je hebt helemaal geen invloed op de zielen, dus ontspan je en vergeet ze. Maak je alleen maar druk over je eigen correctie.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Heaven and Hell in Kabbalah
Laitman.com Post: Shame Brings Us Closer to the Creator
Laitman.com Post: Can We Control Our Thoughts?
Laitman.com Post: Why Is Studying Kabbalah Good for You?
Chapter from Book Wondrous Wisdom: “A Point in the Heart – the Soul”
Interview: Only the Heart Needs Correction

icon for podpress  Stopping a Train with your Thoughts [2:45m]: | Download

Clip Over De Financiële Crisis – Globalisatie Uitgelegd

Ik nodig mijn lezers uit om de volgende clip te bekijken. De inhoud spreekt voor zichzelf en er is geen behoefte aan additioneel commentaar. Nu met Nederlandse ondertiteling:

One Day – Een Lied Over De Financiële Crisis

song1Het nieuwsblad “Yedioth Ahronoth” (Laatste Nieuws) publiceerde een artikel over Arcadi Duchin’s nieuwe lied.

De Buoth Appendix, 12-08-08, door verslaggever Raz Shechnik: “De Buot Appendix presenteert met trots: niemand anders dan Arcadi Duchin werd de eerste artiest die de wijze stap zette om de financiële crisis in de opnamestudio’s te brengen. Recentelijk schreef Duchin een lied over de financiële crisis. De tekst was geschreven door Amit Shalev en de muziek door Duchin zelf.”

Nu blijkt dat Duchin in het geheel niet verbaasd was over de financiële crisis. Hij volgde een voorspelling die gedaan was door Kabbalist dr. Michael Laitman, die uit kwam.

“Dit lied gaat over de huidige stand van zaken”, zegt Duchin. “Maar het was een jaar geleden geschreven gebaseerd op voordrachten van Michael Laitman met wie ik Kabbalah studeer. Hij is geen mysticus. Hij doet niet aan kaartlezingen en Voodoo, maar hij zag de crisis vanuit de plaats waar deze oude wetenschap de mensheid bekijkt. Nu blijkt dat hij het bij het rechte eind had, toentertijd vertelde hij ons over de huidige financiële situatie.”

Dus waar gaat het lied dan over?

“Zoals ik het zie verduidelijkt het lied dat het hele monetaire probleem van de menselijke egoïstische aard komt. Met andere woorden, de meeste mensen in deze wereld lijden en enkel een paar hebben plezier. Dit concept is niet zo zeer communistisch maar spiritueel. Kabbalah beweert dat niemand echt gelukkig zal zijn zolang niet iedereen gelukkig is.”

Lyrics of the song “One Day”
icon for podpress  Listen to the Song – “One Day”:  Download

De Crisis Zal De Oorlog Tussen De Seksen Uitwissen

laitman_2008-11_wife-olga_100Twee vragen die ik ontving betreffend relaties tussen mannen en vrouwen:

Vraag: Er is nog steeds de onopgeloste vraag betreffende het gedrag tussen man en vrouw, alle conflicten tussen hen als model voor alle conflicten in elke relatie: als dit conflict niet wordt opgelost zal er geen oplossing zijn voor alle andere relaties.

In deze moderne wereld zoeken vrouwen een manier om gelijkwaardig te zijn aan mannen, niet door hetzelfde werk te doen maar door dezelfde acceptatie te krijgen als mannen die hun globale spelletjes spelen terwijl vrouwen bezig zijn de huishoudens te runnen en we weten allemaal dat zonder dat niets werkt in deze wereld.

Wat is het gewenste gedrag in het toekomstige system? En wat denkt Mevrouw Laitman over Meneer Laitman in deze kwestie? Iedereen ziet Mevrouw Obama, Mevrouw Clinton, maar niemand ziet mevrouw Laitman!

Mijn antwoord: De strijd tussen de seksen is bedacht. De crisis zal dit laten verdwijnen en iedereen terugbrengen in zijn normale rol. En als we van onze normale rol uitgaan zullen we ons allemaal comfortabel voelen.

Toen ik studeerde met Rabash wijdde Mevrouw Laitman veel van haar fysieke en emotionele energie aan de zorg voor het gezin van mijn leraar en zij heeft mij altijd geholpen op mijn pad. Zij steunt mij nog steeds tot op de dag van vandaag!

Echter, “Kol Kvoda Bat Melech Pnima” (de grootsheid van een vrouw ligt in haar bescheidenheid) – zij wil niet in de schijnwerpers staan of zichzelf aanprijzen en beroemd zijn. Ze heeft geen verlangen om het publiek te amuseren. Ze heeft haar kinderen en kleinkinderen en zij is volledig tevreden ermee!

Vraag: In een voordracht betreffende mannen en vrouwen zei U: “Als we een goed, gelukkig en succesvol gezin willen met goede kinderen, dan moeten we ons innerlijk corrigeren, dit zal dan uiterlijk uitspreiden.” Dus, als we nog steeds ongecorrigeerd zijn, waarom zouden we dan trouwen en kinderen krijgen die miserabel zullen zijn?

Mijn antwoord: Zodat je wat te corrigeren hebt! Volgens de traditie worden een bord en een glas gebroken tijdens de verloving en de huwelijksceremonie, dit zinspeelt op het feit dat we ons pad gebroken en ongecorrigeerd beginnen, en we moeten ons samen corrigeren in het huwelijk (Zivug) Vandaar dat een man en een vrouw zich verenigen zodat de Schepper tussen hen onthuld kan worden (Ish Ve Isha Ve Shechina Beynechem).

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Woman = Desire
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Between Men and Women
A Step Towards Kabbalah, Men and Women
Talk: Do Not Repeat the Mistakes! Recollections of Feiga Ashlag, the Widow of the Late Rav Baruch Ashlag

icon for podpress  Lecture at the Study Center “Kabbalah for the Nation”: Women’s Spiritual Development [01:39:11m]: | Download

Benijd De Miljardairs Niet

America - Optimistic, and Why?Nieuwsrapportage (van CNN): De CEO van Merril Lynch verzocht een bonus van 10 miljoen dollar – omdat hij in 2008 Merrill Lynch een verlies van 11,67 miljoen dollar bezorgde…in de tijd dat Wall Street rivalen zoals Lehmann Brothers en Bear Stearn totaal instortten – … is deze man gek?

Dit was het voorpaginanieuws van The Wall Street Journal vorige maand, daarom kwam in de late namiddag Mr. Thain tot zijn zinnen en weerlegde zijn bonus verzoek. Publiekelijk te kijk worden gezet kan zeker een motivatie zijn.

Mijn Commentaar: Ik denk niet dat het iets te doen had met schaamte. Schaamte was iets dat hij niet kon voelen, net zoals hij niet kon begrijpen dat het een tactloos verzoek was. Ik denk dat het simpelweg was verteld dat dit was wat hij moest doen: zijn verzoek terugtrekken. Bovendien, hij krijgt zijn bonus misschien wel “onder de tafel”.

Deze mensen zijn onverzadigbaar en schaamteloos omdat zij ijdel proberen zichzelf te vervullen met lege nummers en getallen. Maar ze eindigen alleen maar met een leger gevoel dan tevoren!

Het Boek van Zohar verklaart dat alles dat we ontvangen dat boven onze noodzakelijkheden uitgaat in ons een groter verlangen transformeert welk nooit vervuld zou kunnen worden. Vandaar dat een persoon fanatieker wordt in het najagen van vervulling die hij niet nodig heeft, vervulling die buitensporig en niet noodzakelijk is voor zijn bestaan. Zodoende is hij altijd ontevreden, tot hij dood gaat.

Ein Adam Met Ve Hatzi Taavo Be Yado“- Een persoon gaat dood zonder ook maar half vervuld te zijn”. Dit is omdat iemands pogingen om vervuld te raken zijn leegte enkel verdubbelen. Dus in plaats van jaloers te zijn op deze miljardairs zou het je beter gaan als je de methode van authentieke, eindeloze en perfecte vervulling zou gebruiken.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Peace of Every Person Depends on Everyone
Laitman.com Post: The Environment and I
Laitman.com Post: The Conditions for Correcting the Soul

Nederlandse Vertaling:
Laitman.nl Post: De Omgeving En Ik

Mogen We Boos Worden Op De Schepper?

angryTwee vragen die ik ontving over boos worden op de Schepper:

Vraag: Als wij door ons egoïsme zoveel pijn voelen en boos zijn op anderen, op de fysieke wereld en op onszelf, mogen we dan ook boos worden op de Schepper?

Mijn antwoord: Op wie je ook boos bent, het is altijd de Schepper op wie je boos bent, en zo neemt Hij het ook waar. Tenslotte schept Hij altijd en op elk moment jouw beeld van de wereld.

Vraag: U leert ons dat, volgens de gelijkheid van vorm, een mens slechte eigenschappen in anderen ziet in zoverre hijzelf die eigenschappen heeft. Wat moet je doen als je het kwaad in anderen haat, terwijl alles om ons heen toch de Schepper is, die Goed is en een Weldoener? Als ik dus het kwaad haat, dan haat ik de Schepper?! Hoe is het mogelijk om afkeer van het kwade en rechtvaardiging van het Goede te combineren?

Mijn Antwoord: Alleen wanneer je jezelf corrigeert, en goed doet aan anderen, dan zul je goed doen aan de Schepper en Hem rechtvaardigen. Dit is de betekenis van gelijkheid van vorm.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah, Items 13-16
Laitman.com Post: On Pleasure and Suffering
Laitman.com Post: “Righteous” and “Wicked” Are Spiritual States In One Person

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 7: Equivalence of Form [25:10m]: Download

Page 466 of 489« First...102030...464465466467468...480...Last »