Als De Maatschappij Dat Wenst, Dan Aanbid Je Zelfs Een Paard

Don't Look for Love In This WorldVragen die ik ontving over alternatieve geneeswijzen, over ouderdom en over beroemdheden:

Vraag: Wat denkt Kabbalah over energetische heling? Zou het mijn spirituele ontwikkeling nadelig beïnvloeden?

Mijn Antwoord: Mensen die Kabbalah bestuderen gebruiken alleen de gangbare geneeswijzen.

Vraag: Waarom zijn mensen zo bang om oud te worden?

Mijn Antwoord: Dat komt door gevoelens van hulpeloosheid, leegte en onzekerheid.

Vraag: Waarom aanbidden mensen beroemdheden?

Mijn antwoord: Een beroemde ster is niet om zichzelf van belang, maar omdat de maatschappij hem belangrijk maakt. Neem bijvoorbeeld het paard van Calligula (een paard dat werd aanbeden in het Romeinse Rijk): je kunt zorgen dat de maatschappij een paard belangrijk vindt en dan zal die gemeenschap het aanbidden. En omdat jouw waarden door de maatschappij worden bepaald, zul ook jij het paard gaan aanbidden.

Vraag: Waarom geeft het ons een goed gevoel als anderen meer lijden dan wijzelf?

Mijn Antwoord: Omdat alles gemeten wordt in relatie tot de gemeenschap.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: How Can We Stop Being Slaves of the Advertisement Industry?
Laitman.com Post: The Method of Achieving Happiness Is for All or None
Article – “Importance of Society”

icon for podpress  A Comfortable Framework for the Masses [2:08m]: Play Now | Download

Als Je Verdrinkt, Laat De Groep Je Dan Redden

The Condition of Entering the Upper World Is Mutual GuaranteeVragen die ik ontving over spirituele vooruitgang:

Vraag: Ik studeer nu al drie jaar via het internet. Ik heb deelgenomen aan een lokale groep, en heb zelfs een van uw lessen bijgewoond. Sinds ik begon met Kabbalah te studeren, ben ik somber en teruggetrokken geworden. Het is erg moeilijk geworden om met mensen te communiceren, zelfs met u. Mijn vriendin heeft me verlaten, en niets lijkt goed te gaan in mijn leven. Ik ben al een paar jaar van plan u te schrijven. Aan de andere kant gaat het ook weer beter met me: ik heb me op het forum ingeschreven en ik ben bezig met u een brief te schrijven. Ik hoop dat ik tenminste virtueel met u in contact kan blijven. Heel dikwijls zou ik graag met u willen praten.

Mijn Antwoord: Als je verdrinkt, moet je jezelf redden. En als je geen vrienden hebt, wie komt je dan redden? Daarom kan je alleen maar slagen als je in een groep opgenomen bent, zelfs als je jezelf tot deelname moet dwingen. Dan zullen je vrienden je ondersteunen en je naar het doel toe drijven.

Vraag: In een van uw lezingen zei u dat we niet moeten vergeten dat er ups en downs zijn, en dat die iemand alleen maar tot het doel brengen als ze uit het juiste streven voortkomen. Wat is het juiste streven? Hoe kan ik weten of ik naar het juiste doel streef? En, meer in het algemeen, is mijn streven eigenlijk wel van mijzelf afhankelijk?

Mijn Antwoord: Als jouw streven voorkomt uit de vereniging met de groep, dan is het juist.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: We Must Only Unite Our Points In the Heart
Laitman.com Post: In All Life Situations, Your Behavior Should Be Determined Only by the Spiritual Goal
Laitman.com Post: The Group Is the Place for Discerning All Your Spiritual Questions
Article: “The Structure of the Soul”
Baal HaSulam Article: The Arvut (Mutual Guarantee)

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Download

Hoe Kun Je Omgaan Met Moeilijke Tijden

When Will Suffering Disappear?Vraag: Mijn vrouw is het slachtoffer geweest van een maniak: ze heeft fysiek en seksueel misbruik meegemaakt. Hoe kan ik haar helpen op dit moment van wanhoop? Wat kan ik doen als zij er niet van houdt om wat dan ook over Kabbalah te zien of te horen? Wat kan ik nu doen, nu zij het risico loopt op HIV en andere ziektes zoals syfilis of hepatitis? Ik weet niet wat te denken of wat te doen. Ik weet dat ik door moet gaan met mijn studie Kabbalah, maar mijn depressie is oneindig.

Mijn Antwoord: Je moet alleen maar boven je dierlijke lichaam uitstijgen, op een hoger niveau leven dan je lichaam – jullie beiden. Dan zal je de oorzaak van wat er gebeurd is onthullen.

Verwant materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What Is Pain, and How Can We Stop Feeling It All the Time?
Laitman.com Post: Now Is the Time for Freedom!
Kabbalah Today Article: The All-Purpose Remedy
Article: “Spirit and Body”

icon for podpress  Kabbalah on Suffering [00:51m]: Play Now | Download

icon for podpress   “Kabbalah Revealed” Episode 4: The Force of Development and the Meaning of Suffering [25:04m]: Play Now | Download

De Zielen Van Tegenwoordig Kunnen Niet Onderdrukt Worden

Is There Such a Thing As a Happy Childhood?icon for podpress Bekijk deze video!

De zielen die nu reïncarneren zijn degene die wij in het verleden onderdrukt hebben, toen we probeerden iedereen in robots te veranderen. Of iemand nu religieus is of niet, ieder gelooft in zijn eigen regels. Maar tegenwoordig kunnen de zielen niet meer overwonnen worden. Ze zullen ons de baas zijn en ons op totaal andere wegen brengen, ondanks onze burgerlijke denkwijze.Ik ben blij te zien dat dit soort denken nu de kop opsteekt in de mensheid, die zich nog steeds op het minerale (levenloze) niveau bevindt.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Soul Is the Part of One’s Desire That’s Similar to the Creator
Laitman.com Post: Destiny and the Root of the Soul
Kabbalah for Beginners: Chapter 8 – “Reincarnation and Kabbalah”
Booklet: The Structure of the Soul

icon for podpress  Reincarnation [4:34m]: Play Now | Download

Hoe Zullen We In De Laatste Generatie Leven?

liveTwee vragen die ik ontving over het leven na de volledige correctie:

Vraag: Wanneer de mensen zullen opklimmen naar de hoogste graad van spiritualiteit, hoe zullen wij dan leven? Wat zullen we eten? Waar zullen we slapen? Hoe zullen we van de ene naar de andere plaats reizen? Hoe zal ons bestaan er over het algemeen uitzien?

Mijn Antwoord: Er zijn twee toestanden:

1. Vóór de volledige correctie, als het lichamelijk niveau van egoïsme nog niet gecorrigeerd is.
Dan zullen we dus, zelfs al bereiken we spirituele ontwikkelingsfasen, nog steeds deze wereld ervaren.

2. Nadat wij volledig gecorrigeerd zijn, wanneer zelfs ons lichamelijke egoïsme is gecorrigeerd, dan nemen we deze wereld niet meer waar. Dit komt doordat die wereld precies in dit lichamelijke deel van ons verlangen waargenomen wordt, terwijl wij onszelf dan zullen ervaren als volledig en exclusief in de Wereld van Oneindigheid bestaand. In het Hebreeuws is het woord voor verhulling “Olama”, en dit is de wortel van het woord wereld – “Olam”. Daarom worden alle verhullingen van de ene bestaande staat van oneindigheid werelden genoemd.

In het artikel: “De Toekomstige Generatie” geeft Baal HaSulam een gedetailleerde beschrijving van het leven vóór het bereiken van de tweede bovengenoemde toestand. Ikzelf heb ook een boek met de titel: “De Laatste Generatie” geschreven over dit artikel. Daarnaast zijn er lessen over dit onderwerp te vinden in ons online archief.

Vraag: Accepteerden de zonen van Israël de wederzijdse garantie na de uittocht uit Egypte? En wat betekent de uittocht uit Egypte voor ons?

Mijn Antwoord: Ja, na hun uittocht uit Egypte accepteerden de zonen van Israël (de groep Kabbalisten, studenten van Abraham) de voorwaarde van “wederzijdse garantie” – een absoluut spiritueel verbond tussen hen, en de bereidheid om als één ziel van Adam te zijn.

Voor hen zowel als voor ons, betekent dit de volledige vereniging tot een enkel verlangen (één ziel). Maar in ons geval is dit niet meer een vereniging van slechts een deel van de “Babyloniërs”, maar van het hele “Babylon” (de hele mensheid) in het samengesmolten verlangen van Adam.

Voor meer materiaal hierover, zie het artikel: “De Arvut (Wederzijdse Garantie)“.Daarin schrijft Baal HaSulam dat de zonen van Israël slechts een schakel zijn in het doorgeven van de methode van correctie van het egoïsme (Kabbalah) aan de gehele mensheid.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “The Seventh Commandment”
Laitman.com Post: Where Is Our Moses?
Laitman.com Post: Why Isn’t Spirituality Attained Individually, but Through Mutual Guarantee?
Chapter from the Book A Guide To The Hidden Wisdom of Kabbalah: Lesson 9
Shamati #110: “A Field Which the Lord Has Blessed”

icon for podpress “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Download

icon for podpress  The Nation of Israel’s Role [04:31m]: Play Now | Download

De Geboden Van De Natuur = De Wetten Van De Schepper

A Reshimo Is One's Complete Future StateBaal HaSulam schrijft in zijn artikel “De Vrede“, een rubriek “De noodzaak om voorzichtig te zijn met de wetten van de Natuur” – Het is van vitaal belang voor ons om de geboden van de natuur te bestuderen en te weten wat zij van ons verwachten, anders zal zij ons genadeloos straffen. De natuur verplicht een mens om een sociaal leven te leiden en wij moeten de geboden onderzoeken die we in deze natuur moeten volgen. Er zijn feitelijk enkel twee sociale leringen om te bestuderen: “ontvangen en schenken”.

Dit betekent dat de natuur ieder lid van de maatschappij verplicht om:

1) Zijn behoeften vanuit de maatschappij te ontvangen;
2) De maatschappij te bevoordelen door zijn werk voor het welzijn van deze maatschappij.
Daarbij zal hij deze voorschriften correct moeten observeren, als hij er een overtreedt, zal hij genadeloos worden gestraft.

Als iemand de voorschriften voor ontvangen schendt is de straf meteen zichtbaar, waardoor negeren niet mogelijk is en ons dwingt dit op te merken. Maar in het andere gebod, het gebod van het schenken aan de maatschappij, komt niet alleen de straf later maar indirect. Daarom wordt dit gebod vaak niet correct geobserveerd.

De natuur, net als een competente rechter, straft ons naar gelang onze ontwikkeling, we kunnen zien dat in de mate waarin de mensheid zich ontwikkelt, de pijn en het lijden van in ons bestaan voorzien heviger worden. Dit lijden zal toenemen totdat de globale crisis ons laat zien dat de Voorzienigheid van de Schepper ons beveelt het gebod van schenken aan anderen met de uiterste precieze en met al onze krachten te observeren.

Zo lang we tekortschieten om deze wet volledig en precies uit te voeren, zal de natuur niet ophouden ons te bestraffen. Natuurlijk zal de natuur ons in de steek laten en we zullen niet anders kunnen dan onze handen ineen slaan – als één mens – om de geboden op te volgen in de precieze maat.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Correct Yourself and Everything Will Radiate Harmony
Laitman.com Post: Another Pointless Conference of the World’s Leaders
Kabbalah Today Article: The Hurricane Within
Kabbalah, Science and the Meaning of Life: “The Spiritual Gene, Part IV – Nature’s Laws”

Enkel Een Vonk Van Het Hoogste Licht Zal De Wereld Corrigeren

The Kabbalistic Meaning of the Star of David, and Why We Should Respect Sports StadiumsEen vraag die ik kreeg (mijn antwoorden zijn vetgedrukt): U zei dat de enorme crises: economisch, ecologisch en anderen, uiteindelijk de mensheid tot correctie zullen brengen ondanks dat het pad bitter zal zijn. Maar denkt u niet dat als er geen brood in supermarkt ligt dit de informele machtsstructuren op straat zal ophogen, dat niet iedereen zal proberen te overleven tegen elke prijs, door stelen en moorden enkel voor een brood? En dat al deze crises enkel meer haat en kwaad tussen de mensen zal brengen? Ik ben het met u eens!

“Waar geen brood- is geen Thora”- dit is een uitspraak van uzelf. Als een mens wanhopig is, als zijn vrienden en familie doodgaan van de honger en ziektes en het te gevaarlijk is om je gezicht op straat te laten zien, zal hij dan echt de Kabbalah gaan studeren? Ook nog indien we in het achterhoofd houden dat er geen elektriciteit en computers en Internet is. Ik kan u verzekeren dat mensen geen Kabbalah bestuderen- nu niet en niet over 232 jaar (aan het einde van de 6000 jaar). Ik ben het met u eens!

Zelfs al begrijp ik dat de wetenschap van de Kabbalah noodzakelijk is, zelfs al heb ik een punt in mijn hart en weet ik van deze wetenschap en hoe die te bestuderen, dan nog, als iemand van mijn familie van de honger op sterven ligt, zal ik niet gaan zitten en boeken lezen. En dit is een nog grotere waarheid voor diegene die er nog nooit van hebben gehoord. Ik ben het met u eens!

De punt in het hart verschijnt als je alles hebt dat je wilt en je realiseert dat het je niet heeft vervuld en dat er geen plek is om naar toe te gaan. Maar als je je bezig moet houden met hoe een glas water te bemachtigen om te overleven dan zal niemand zich interesseren voor een punt in het hart. Ik ben het met u eens!

Mijn antwoord: Ik ben het volledig met u eens and ik onderschrijf de regel: Als er geen brood is – is er geen Thora”. Dit betekent dat er situaties zijn waar mensen enkel bezig zijn met overleven en dan zullen alle wetten worden afgeschaft en alles zal enkel in het teken staan van de noodzaak om te overleven (met de uitzondering van moorden om je eigen leven te sparen).

Toch overzien je argumenten de ver fasen van de ontwikkeling van een verlangen. Het is niet de grootte van het verlangen dat groeit maar de mogelijkheid om de bron van zijn leegte en vulling te herkennen. Dit is zo omdat alles plaatsvindt onder invloed van het Licht. Je zult ontdekken dat je innerlijke ervaringen niet enkel lijden maar dat zij plotseling ook de reden voor hun lijden zullen begrijpen- en dat is de bedoeling en heeft een einddoel.

Je zult de mensen kunnen helpen deze realisatie eerder te bereiken, dan zal het lijden zich terugtrekken. Uiteindelijk komt het enkel tot ons om deze realisatie te bewerkstelligen. Dit is waarom de verspreiding van de Kabbalah zo belangrijk is; als de massa het plan van de Schepper enigszins begrijpt, zal dit een groot lijden uitstellen en plotseling zullen vrede en rijkdom in de wereld verschijnen.

Ik stel voor dat je het boek “Van Chaos naar Harmonie” nog eens doorleest, mijn “les in Arosa” en de materialen bij het artikel “De Toekomstige Generatie“. “Een enkele vonk van het Hoogste Licht zal de wereld en het Universum laten opstijgen”. En deze ene vonk is voldoende om deze Wereld te corrigeren, welke de vonk in de eerste plaats had gecreëerd! Het enige dat nodig is, is een collectief verlangen ernaar.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Solution – Excerpts from the Writings of the Last Generation by Baal HaSulam
Laitman.com Post: The Writings of the Last Generation
Laitman.com Post: The World Will Never Be the Same
Laitman.com Post: Kabbalah’s Model of a New World
Kabbalah Today Article: Mankind’s Growing Hunger

icon for podpress  Kabbalah Dissemination [3:03m]: Play Now | Download

We Kunnen Geen Voorspellingen Doen Over Toekomstige Crises

We Cannot Make PredictionsEen vraag die ik ontving: Ik las een interessant werk van de hand van de onderzoeker A. D. Panov getiteld: “De Crisis van de Planetaire Cyclus in de Geschiedenis van het Heelal”. Hierbij komt hij via interpolatie van de tijden van de revoluties van beschavingen tot de conclusie dat de volgende en meest beslissende crisis in de ontwikkeling van natuur en mens in het jaar 2027 (de Snooks-Panov verticaal) zal plaats vinden. Na deze crisis zal de hele ontwikkeling van de menselijke beschaving fundamenteel veranderen. Wat is uw mening hierover, en over het jaar 2027?

Mijn Antwoord: Er bestaan veel hypothesen over de crisis, en de voorgevoelens van mensen zijn gerechtvaardigd. Maar, begrijpen zij de oorzaken van de crisis, de werkingen en het doel ervan?

Het is zinloos om data te voorspellen, want we kunnen geen rekening houden met onze eigen deelname, onze bewustwording van het proces en onze bewuste zelfcorrectie, die onmiddellijk positieve veranderingen zullen introduceren en die het hele proces zullen versnellen.

Immers, de “crisis” is het proces van het herstellen van het evenwicht (gelijkvormigheid) met de Natuur – met de kwaliteit van liefde en geven. Zodra wij het niveau van wereldwijd egoïsme bereikten, begonnen we onder de algemene invloed van de Natuur te komen (de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid tussen alle delen van de Natuur), die ons dwingt om er gelijkvormig aan te worden (zoals delen van een lichaam, om allemaal samen in harmonie te bestaan).

Als wij erkennen dat de Natuur dit van ons eist, en als wij ernaar streven hieraan tegemoet te komen, alleen dan zullen we de negatieve corrigerende invloed, zoals wij die voelen in de vorm van lijden (oorlog, honger, vernietiging) niet nodig hebben: alleen in zoverre wij ernaar streven een harmonieus deel van het algemene systeem van de Natuur te zijn.

Omdat het onmogelijk is te berekenen in hoeverre wij actief zullen deelnemen aan onze correctie, kunnen we de voortgang van het hele proces niet voorspellen. De profeten – de Kabbalisten van de oudheid, beschreven dit proces zonder het menselijke aandeel erin te verdisconteren. Daarom zijn hun beschrijvingen vol van verschrikkelijk lijden op wereldschaal. Maar, het ligt binnen onze macht om de voortgang ervan te beïnvloeden, en daarom is ons Kabbalah gegeven. Daarom ook is dit geheim gehouden tot aan onze tijd, en daarom wordt het nu aan ieder geopenbaard.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Disasters and Diseases Come to an End When Humanity Unites Above Selfishness
Latman.com Post: The Consequences of Egoism’s Growth
Article: “Peace in the World”
Interview with the Future – Part 6 “The Face of the Future”

icon for podpress  Why Are So Many People Coming to Kabbalah? [7:30m]: Play Now | Download

De Speciale Kracht Van Kabbalah

The Special Power of KabbalahHet Hoogste Licht schijnt op iemand die zich bezighoudt met de studie in de wijsheid van Kabbalah, ook al merkt deze daar niets van. Hij merkt dit niet omdat hij nog niet gecorrigeerd is, in die mate dat hij het licht zou kunnen ontvangen. Desalniettemin zal dit omringende licht hem stapsgewijs corrigeren, hem voorbereiden om het Licht binnenin te ontvangen.
Baal HaSulam, “Inleiding tot de Talmud Eser Sefirot” punt 155

Alle hindernissen die tot een persoon komen, komen van de Schepper, om hem verder te duwen in zijn spirituele ontwikkeling zodat hij niet tevreden zal zijn met zijn huidige situatie. Alleen voor diegene die de Schepper nabij wil hebben zendt Hij hulp door hen te laten zien dat ze spiritueel niet vooruitgaan, Hij zendt hen hinderende gedachten tegen de Schepper.
Baal HaSulam, Shamati artikel, “Er is geen ander dan Hij

De doelstelling van de Schepping is het vervullen van zijn creaties en zolang een persoon niet al de overvloed van de Schepper wilt ontvangen dat Hij voor hem heeft voorbereid, wil dat zeggen dat hij het doel van de Schepping nog niet heeft bereikt.
Rabash, artikel “De Essentie en Correctie van het Schepsel”

Het is de verantwoordelijkheid van de mens het doel van de Schepping te bereiken door zichzelf te corrigeren. Deze correctie ligt in het verlangen naar de intentie van het schenken. Naar gelang iemand deze intentie heeft, ontvangt de persoon hetgeen de Schepper voor hem heeft voorbereid.
Rabash, artikel “De Essentie en Correctie van het Schepsel”

Een persoon zou niets hoeven corrigeren aan zijn uiterlijkheden, maar enkel zijn innerlijk. Zijn “ik”- zijn egoïsme. Dit kan niet worden gecorrigeerd door enige actie zoals vasten of beperkingen. In tegenstelling, het egoïsme houdt van zulke acties omdat het dan trots kan zijn. Correctie ligt in de gewaarwording van iemands onbeduidendheid ten opzichte van zijn vriend, degene met wie hij Kabbalah studeert, onder geen enkel voorwaarde ten opzichte van iemand anders.
Baal HaSulum, “Pri Chacham-Brieven” p. 75

Een klein gaatje in iemands hart is genoeg om naar de Schepper terug te keren, maar onder geen de voorwaarde dat het als een naald zal zijn in levend vlees, niet in dood.
The Kotzker Rebbe (Rabbi Menachem Mendel), “There is No More Whole Broken Heart,” p.30

De heilige oorlog is geen oorlog tussen mensen maar de oorlog in jezelf. Wanneer je klappen uitdeelt tegen het kwade in jezelf en tegen het zegt : Groei!!!
Rav Kook, “Maamarei Reiya” 508

Ontelbare onware doctrines zullen zich aandienen voordat de Messias komt. Je kan jezelf alleen redden door Het Boek Zohar iedere dag te studeren. Zelfs als je er niets van begrijpt, dit is genoeg om het hart te zuiveren.
“Ohr Yasharim-Mira Dah’ya”

Iedere dag een uur De Zohar bestuderen brengt je meer licht dan de commentaren bestuderen gedurende een jaar.
“Kisseh Melech”Tikkun 43. Ch. 60

De Schepper kan niet meer vreugde hebben dan wanneer mensen Kabbalah bestuderen. Het is zelfs zo dat een mens enkel was geschapen om de Kabbalah te bestuderen.
Rabbi Chaim Vital “Introduction to Shaar HaHakdamot”

Tijdens de onthulling van de Schepper staat hij het kwaad toe, maar niet tot aan de complete vernietiging van de wereld. Daardoor kan aan iemand de eenheid van de Schepper later worden onthuld en de correctie van alle kwaad door almacht van de Schepper.
Ramchal (Moshe Chaim Luzzato), “Da’at Tevunoth”p.185

Er is geen handeling in deze wereld die niet van het Hoogste Licht komt.
Ramchal, Adir Bamarom, p. 227

Alle Geboden, ook al schijnen ze over fysieke handelingen te gaan of verzen te zijn om uit te spreken, zijn enkel bedoeld om iemands hart te zuiveren, want de Schepper vraagt enkel om de correctie van de intenties in iemands hart.
Abraham ben Meir ibn Ezra, “Yesod Mora”p.8

Waar Gaat Het Heen Met Amerika?

A New Year's Wish to the WorldEen vraag die ik ontvangen heb: Ik zag een interessante kop in “The Marker”: “Amerika is iets aan het worden, waar het zich jaren lang tegen verzet heeft – een socialistische natie”. We zien dat onze natuur ons dwingt om te geven om elkaar. Amerika, die niet wenst dat zijn gehele economie in elkaar stort, begrijpt dat iedereen onderling verbonden is, en begint inmiddels de gevolgen van het kapitalisme te beseffen. Is dit de manier van de Natuur ons naar de correcte manier van het co-bestaan te richten?

Mijn Antwoord: Absoluut! Ik ben er heel blij mee dat er zoveel artikelen over dit onderwerp de laatste tijd in de pers verschijnen. Ze laten al het begrip van de oorzaak van de crisis zien – het onjuiste gedrag van de mens in de maatschappij. Bovendien geven sommige van deze artikelen zelfs weer dat de Natuur zelf ons richting het corrigeren van onze relaties duwt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: A New Year’s Wish to the World
Kabbalah Today Article: What Is Happening to Our Economy?
Kabbalah Today Article: The Tip of the Iceberg
Article: “Synergy”

icon for podpress  Altruism [00:58m]: Play Now | Download

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [04:07m]: Play Now | Download

Page 466 of 470« First...102030...464465466467468...Last »