De Dreiging Van Deglobalisering Herinnert Ons Eraan Dat Wij Moeten Leren Ons Met Elkaar Te Verbinden In Ons “Kleine Wereldwijde Dorp”

whats-the-right-attitude-to-have-to-this-worldIn het Nieuws (van The Economist):De integratie van de wereldeconomie gaat op bijna elk gebied achteruit“. Globalisering betekent de wereldwijde integratie van de beweging van goederen, kapitaal en banen. Elk van deze processen is nu in moeilijkheden geraakt…het proces is aan het omkeren. De wereldhandel is ingestort. Volgens de Internationale Bond van Luchtvervoer, is het vrachtvervoer door de lucht (dat meer dan een derde van de waarde van de in de wereld verhandelde goederen voor haar rekening neemt) in December met 23% gedaald – een daling die haast twee maal zo groot is als de daling in het jaar vóór September 2001.

In 2007 wees een enquête van het Pew Global Attitudes Project uit, dat in 47 landen de meerderheid van de mensen vond dat de internationale handel goed voor hen was; en in 41 van de 46 landen waren de multinationals welkom. Maar een enquête van CNN uit juli 2008 liet zien dat er voor het eerst een kleine meerderheid Amerikanen was die handel als een bedreiging zagen, en niet als een kans. De economische ineenstorting heeft voor een nieuwe populaire term gezorgd: deglobalisering. Onder anderen Gordon Brown, de Engelse minister-president, vreest dat het resultaat hiervan slecht zal zijn.

Mijn Commentaar: Hij heeft gelijk, dit kan zelfs tot een wereldoorlog leiden. Daarom moeten we een manier vinden om ons met iedereen te verbinden in ons “kleine wereldwijde dorp”. En de enige manier waarop we deze verbinding kunnen scheppen, is door de erkenning van allen dat we totaal afhankelijk zijn van elkaar.

Precies dit doet de wijsheid van Kabbalah: deze helpt ons om onze onderlinge afhankelijkheid te openbaren. Eerst onthullen wij het van de egoïstische kant, wat ons in staat stelt te zien dat ons egoïsme slecht is. En vervolgens laat Kabbalah ons zien hoe we ons egoïsme moeten corrigeren, hoe we het kunnen omvormen tot houdingen en relaties van vriendelijkheid in “ons kleine wereldwijde dorp”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Gordon Brown Warns of the Threat of Deglobalization
Laitman.com Post: The Solution to the Global Crisis Cannot Be Found Without Kabbalah
Laitman.com Post: The Crisis Is a Step Toward Eternal Harmony

Groot-Brittannië In Een Recessie

ukIn het Nieuws (van Investor’s Business Daily):”Groot Brittannië in een Recessie, de Banken Gaan ten Onder, de Regering Zit Klem“. Engelands dalende pond, krimpende economie en ineenstortend financiële systeem maakt haar situatie vergelijkbaar met die in IJsland, dat vorig jaar het IMF om een reddingsoperatie vroeg nadat haar banken faalden en haar munt ineenstortte.

Mijn Commentaar: Hoe meer mensen tegenstand bieden en koppig weigeren van de natuur te leren hoe ze uit de crisis moeten komen, hoe meer landen het zo zal vergaan als IJsland. De mensen realiseren zich niet dat we geregeerd worden door de wet van integrale onderlinge afhankelijkheid, waarin iedereen verenigd is en aan elkaar gelijk. De enige manier om de crisis te overwinnen is de hele mensheid onder deze wet tot gelijkheid te brengen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Crisis Will Turn Advertising Into Education
Laitman.com Post: Gordon Brown, “Seize This Moment of Change to Create a Truly Global Society”
Laitman.com Post: War Is No Solution

Iedereen Is Joods

menIn het Nieuws (uit The Guardian):Genen onthullen Spanje’s gedwongen bekeringen“. Onderzoek heeft uitgewezen dat 20 procent van de mannen in Spanje en Portugal nog duidelijk een Sefardisch Joodse afstamming heeft. De onderzoekers vergeleken de Y chromosomen bij meer dan duizend mannen die heden in Spanje en Portugal wonen. Het gebruik van het Y chromosoom, dat alleen mannen hebben, was noodzakelijk want het wordt onveranderd overgedragen van vader op zoon. Zo konden de onderzoekers vaststellen of het Y chromosoom van een man van Joodse of Moorse voorouders afkomstig was.

In the Nieuws (uit Israel National News):Beschuldiging: Ahmadinejad Blaast Hoog van de Toren om Zijn Joodse Wortels te Verbergen“. Verschillende Iraanse media bronnen citeren Mahdi Khazali – zoon van een vooraanstaande aanhanger van de Iraanse President Mahmoud Ahmadinejad – die in een blog zou hebben geschreven dat de president Joodse wortels heeft. De zoon Khazali schrijft dat de president zijn Joodse afkomst verbergt door Israël en de Joden aan te vallen, en door Islamitische religieuze overtuigingen sterk te benadrukken. De beschuldigingen verschenen in een artikel van Khazali onder de titel “onthul de werkelijkheid” over de rol van de Joden in Iran.

Mijn Commentaar: Iedereen is Joods, alleen heeft nog niet iedereen dat toegegeven.

Een vraag die mij gesteld werd: Ik vind wat u over de Kabbalah zegt erg interessant, maar ik heb er een probleem mee. Het Boek van Zohar is nauw verbonden met de Thora. En, hoewel ik de Thora niet lees, weet ik dat die oproept om niet-Joden die de Thora proberen te leren te vernietigen, met andere woorden de besten van de andere volkeren te vernietigen. Dit maakt het mij onmogelijk de Thora te vertrouwen. Kunt u mij vertellen of het waar is wat ik heb gehoord over het bestuderen van de Thora door niet – Joden?

Mijn antwoord: Het is wonderbaarlijk hoe zeker je bent over wat in de Thora staat zonder die ooit gelezen te hebben! Maar, je hebt gelijk – er staat dat een ongelovige moet worden misleid en vernietigd. Wat betekent dit? Een niet – Jood is het egoïsme van iedereen, die hij moet corrigeren om het doel van onze schepping te bereiken – gelijkwaardigheid aan de Schepper. Een niet-Jood kan de Thora niet bestuderen omdat deze spreekt over het ontvangen van het Licht, en het Licht kan niet ontvangen worden in egoïsme. Dat betekenen die verzen.

Maar dan nog kan je nog steeds niet beschouwd worden als een niet-Jood of een Jood want de Thora (Kabbalah) beschouwt een persoon als dierlijk totdat deze zich zijn egoïsme bewust wordt. Dan, als deze persoon dit bewustzijn verwerft wordt hij beschouwd als niet-Jood. Later, wanneer hij zijn egoïsme corrigeert wordt hij beschouwd als Israël, wat betekent “gericht op de Schepper”. Maar dit alles heeft geen enkel verband met je afkomst!

Je moet dus een lange weg afleggen voordat je als niet-Jood kan worden betiteld. Daarbij betekent “niet-Jood” (“gentile”/”Goy“) “een volk” in het Hebreeuws. Wanneer de Thora het heeft over “Goy” spreekt ze over iemands egoïstische eigenschappen. En wanneer er staat “Goy Kadosh” (Heilige Volk) spreekt ze over de eigenschap van liefde voor je naaste.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Nationality Results from the Soul’s Properties
Laitman.com Post: Israel Is All the People Who Aspire Toward the Creator
The Path of Kabbalah: “About the Study”
Shamati #21: “When One Feels Oneself in a State of Ascent”
icon for podpress  Introduction to the Book of Zohar, item 66 [55:58m]:  | Download

“Vraag Het De Kabbalist” Op 26.02.2009

Het tv programma “Vraag het de Kabbalist” wordt elke donderdag live uitgezonden om 20.00 uur. Het wordt van Hebreeuws vertaald in Engels, Spaans en Russisch.

Ik nodig iedereen uit om zijn vragen te stellen door 1-700-509-209 te bellen (alleen in Israël) of dit via de website www.kab.tv/eng te doen.

laitman_2008-011-27_sprosi-kabbalista_5511_w_400

icon for podpress  Bekijk “Vraag het de Kabbalist” [29:40m]:| Download

icon for podpress  Beluister “Vraag het de Kabbalist” [29:40m]:  | Download

De VN Verlengen Het Conflict Tussen Israël En Palestina

MeetingIn het Nieuws (van The Wall Street Journal):De Plaatsvervangende Oorlog van het Westen tegen Israël Beëindigen“. De oorzaak van de eindeloze stijging van het aantal kinderen in de Gaza is dat de grote meerderheid van haar bevolking niet voor haar nakomelingen hoeft te zorgen. De meeste baby’s worden gevoed, gekleed, ingeënt en onderwezen door de UNRWA, de “United Nations Relief and Works Agency” voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten.

Net als in een groot deel van de andere Moslimlanden, dromen veel jongeren in de Gaza ervan te vertrekken. Wie zou er niet weg willen uit die strook land, behalve de internationale NGO’s en de maatschappelijk werkers van wie de loopbaan afhankelijk is van de voortzetting van de ellende van Gaza?

Mijn Commentaar: Het bovenstaande is één aspect, een ander aspect is, dat zij Hamas en Iran ophitsen. En zo creëren ze het probleem van de Palestijnse natie. Maar er is hoop:

In het Nieuws (van Asia Times): “De toekomstige mislukking van Moslim staten”. De huidige (financiële) crisis ruïneert de economieën van de grootste Moslim landen…De president van Iran, Mahmud Ahmadinejad regeert Iran door middel van een kleptocratie…Wat zal Ahmadinejad doen nu de olieprijs is ingezakt? Ondanks het kelderen van de olieprijs, heeft de regering geen vermindering doorgevoerd van de subsidies op energie, die meer dan eenvijfde vormen van het netto binnenlands product. Iran soupeert zijn $60 miljard reserves aan vreemde valuta op, en is niet in staat om zich aan te passen aan het instorten van zijn enige belangrijke bron van belasting-inkomsten.

Mijn Commentaar: De crisis zal ons dwingen de VN niet langer te steunen, en dat zal een einde maken aan de “liefdadigheid” van de VN. De afgevaardigden die bezig zijn met het vullen van hun eigen zakken, zullen verdwijnen, evenals het Palestijnse probleem, dat ze schiepen om zichzelf te verrijken.

Verder Commentaar: Er zijn talloze gelijksoortige voorbeelden van “intelligent” gedrag dat andere mensen vernietigt om er geld aan te verdienen. Tot 40% van de medicijnen die worden gedistribueerd bijvoorbeeld, zijn niet werkzaam of zelfs schadelijk. Dit bedrog door degenen die ons van medicijnen voorzien die niet werken of ons zelfs schaden, zal net zolang duren totdat zij heropgevoed zijn. In de grond is de crisis onze enige hoop!

Laatste Nieuws (van MyFreeze): Zaterdag bekritiseerden ministers van de Britse regering de BBC, omdat deze geweigerd had een oproep voor het geven van fondsen voor de Palestijnen in de door oorlog getroffen Gazastrook uit te zenden. De nationale zender zei dat de BBC deze advertentie geweigerd had omdat het tonen ervan schadelijk zou kunnen zijn voor haar reputatie van onafhankelijkheid en omdat zij er niet zeker van kon zijn dat het geld ook werkelijk in het chaotische gebied terecht zou komen.

Ook de belangrijkste particuliere zender van Engeland wees de advertentie af.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The UN – a Stronghold of Anti-Semitism
Laitman.com Post: Charity, Nobility and Other Superficial Measures Won’t Help Us Cope With the Crisis
Laitman.com Post: Money Is at the Core of the Israeli Palestinian Conflict
Laitman.com Post: The Gaza Conflict Is One More Step Toward Revealing Man’s Evil Nature

Onze Hersenen Zijn De Slaaf Van Onze Omgeving

crisisIn het Nieuws (van VOA News): “Wetenschappers onderzoeken de Biologie van het Sociale Conformisme”. Volgens onderzoeker Vasily Klucharev van de Erasmus Universiteit in Nederland, laat de studie zien dat de hersenen van mensen met een van de groep afwijkende mening, een foutmelding produceren, waardoor mensen denken dat ze zich vergissen.

Mijn Commentaar: Kabbalah legt uit dat iemand altijd door de omgeving beïnvloed wordt en ongewild de mening van anderen als zijn eigen mening beschouwt (zie het artikel “De Vrijheid“).
Wij kunnen er niet onderuit de slaaf van onze omgeving te zijn. Onze vrijheid ligt daarin dat wij een omgeving kunnen zoeken die ons de juiste mening geeft – een die gericht is op het doel van de schepping.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: If Society Wills It, You Will Worship a Horse
Laitman.com Post: How Can We Stop Being Slaves of the Advertisement Industry?

Internationale Kinderles Van 27.02.2009

De wekelijkse Internationale Kinderles werd gehouden op 27.02.2009. Het werd uit het Hebreeuws vertaald in Engels, Spaans, Duits, Frans en Russisch. Het onderwerp van de les deze week was Purim

pic1 pic2

icon for podpress  Watch the Children’s Lesson [46:34m]:  | Download

icon for podpress  Listen to the Children’s Lesson [46:34m]: | Download

Het Spirituele Pad Gaat Via Dalingen en Stijgingen

wiseTwee vragen die ik ontving over het werken met spirituele dalingen:

Vraag: Soms krijg ik het vreselijke gevoel dat alles wat ik in dit leven bezit (mijn baan, gezin, gezondheid, de wereld waarin ik woon) op het punt staat ineen te storten, en dit gevoel verandert mijn kijk op het leven. Hoe gebruiken we een dergelijk stadium?

Mijn Antwoord: Je moet beginnen te begrijpen dat de geboorte van een nieuw stadium alleen via dit pad van “dalen en stijgen” plaatsvindt.

Vraag: Wat is de betekenis van “dalen om te rijzen”? Wanneer iemand opeens dingen begint te doen die hij eerder nooit gedaan zou hebben, is dat dan een daling?

Mijn Antwoord: Als die persoon in zijn vrij tijd Kabbalah bestudeerde, dan is dit een geval van toegenomen egoïsme. Er staat geschreven: ” Wanneer iemand hoger staat dan anderen, dan is zijn egoïsme groter dan dat van hen.” Dit gaat over “dalen om te rijzen”. Dit is het juiste proces van openbaring van onze natuur! Het voordeel hiervan is dat je een enorm verlangen naar het bereiken van de Schepper nodig hebt, en dat een dergelijk verlangen zo wordt geschapen. Deze periode zal voorbij gaan en zal gevolgd worden door een spiritueel rijzen. Dan komt er weer een volgende daling en zo voort – helemaal tot aan de volledige correctie, het hoogste stadium.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah. Items 10-12
Laitman.com Post: Redemption Will Come at the Hands of the Creator
Attaining the Worlds Beyond: Chapter 14 – “Revelation and Concealment/Transforming Egoism to Altruism”
Shamati #6.” What Is Support in the Torah, in the Work”
Free online Kabbalah course

Uiteindelijk Zullen We Iedereen In De Wereld “Onze Naasten” Noemen

manTwee vragen die ik ontvangen heb over “naasten”:

Vraag: Kan ik over de hele mensheid als onze “naasten” beginnen te denken, in plaats van alleen de Bnei Baruch groep? Misschien zullen onze gedachten dan de wereld veranderen?

Mijn Antwoord: Wat je geschreven hebt is waar: Iedereen in de wereld is onze “naaste”. Echter op dit moment, zijn mijn “naasten” mensen waar ik wederkerig dichter bij kan komen, door middel van ons gemeenschappelijk streven naar het gemeenschappelijke doel. Met andere woorden, dit zijn mijn vrienden in de Kabbalistische groep. Maar geleidelijk zal dit de hele wereld gaan omvatten, in de mate dat dit verlangen in iedereen onthuld wordt.

Vraag: Wat betekent het om voor mijn naaste te bidden als ik degene ben die niet gecorrigeerd is?

Mijn Antwoord: Door voor je naaste te bidden, ontwikkel je jouw verbinding met hem. En in de mate dat jouw gebed oprecht is, zal je je eigen egoïsme onthullen. Als resultaat, zal je gebed omgezet worden naar een smeekbede naar persoonlijke verandering. Dit is de reden waarom het Hebreeuwse woord voor “gebed”, Lehitpalel betekent “jezelf beoordelen”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Hope for Peace
Laitman.com Post: To Pray Means to Judge Yourself
Lesson: “Unconditional Love”
Shamati #103: “Whose Heart Makes Him Willing”
Baal HaSulam Article: “Peace in the World”

Onzinliteratuur Is Misschien Aan Het Verdwijnen

reading-book1In het Nieuws (van The New York Times): De uitgeversindustrie worstelt met de dalende verkoopcijfers, te midden van een alom moeilijke economie.

Mijn Commentaar: Baal HaSulam schrijft het volgende in zijn artikel, “Tijd om te Handelen“:

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de boekdrukkunst, waren er geen valse boeken, aangezien er geen onverantwoordelijke schrijvers waren, wegens de eenvoudige reden dat een onverantwoordelijk persoon niet beroemd kon zijn. En zelfs als men een dergelijk boek durfde te schrijven, zou geen schrijver het copiëren, aangezien er niemand was die het dure arbeid van de schrijver zou bekostigen.

Echter, sinds de boekdrukkunst populair is geworden, werden boeken goedkoper en werden onverantwoordelijke  vertellers van verhalen in staat gesteld om allerlei boeken te publiceren, zij het voor het geld of de roem.

Laten we hopen dat deze crisis de boekenmarkt zal zuiveren van de onzinliteratuur!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Why Are There So Many Unneeded Books?

Page 466 of 510« First...102030...464465466467468...480490500...Last »