Een Spel Is Een Serieuze Aangelegenheid

gameGeciteerd uit een artikel van Rabash “Over de Liefde voor de Vrienden – 1” (Essay 3, 1984)

We zijn allen deel van het geheel, maar ons egoïsme scheidt ons tot aparte, (niet-verbonden) losse deeltjes. Door het verlangen naar het herstel van deze mozaïek, verbind ik me met al diegene die naar vereniging zoeken, en met onze inzet trekken we het Licht naar ons toe dat het geheel bestuurt. Deze kracht corrigeert en verbindt ons samen. Hiermee worden we gelijk aan de Natuur.

Als we ons binnen een groep bevinden die deze vereniging nastreven, moeten we een warme houding naar onze vrienden uitdrukken, ook als we deze niet voelen. We spelen tegen elkaar en samen spelen we tegen ons egoïsme. We moeten al het mogelijke doen om ons egoïsme te verwarren en te overwinnen. Een spel is geen misleiding, maar een serieuze aangelegenheid die ons de mogelijkheid tot ontwikkeling geeft.

Verwante Materialen (Engels):
icon for podpress  Rabash: The Last Great Kabbalist [03:28m]: | Download

De Crisis Omvat De Hele Planeet

bodyNieuwsbericht (van ABC News):…er speelt zich een borgstellingdrama af binnen de Republic Windows en Doors, fabriek die gesloten werd en die door meer dan 200 boze arbeiders bezet wordt gehouden na hun plotselinge ontslag..zonder hun laatste loon en zonder uitkering. De vakbondsleden geloven dat zij het slachtoffer zijn van een mislukte borgstelling en dat de Bank of America, die 25 miljard dollar uit een federale reddingsmaatregel ontving, tussen hen en hun loon staat.

Mijn Commentaar: De spanningen die in Griekenland zijn ontstaan tonen ons dat wereld balanceert op de rand van een explosie. De ontevredenheid van de mensen staat op het punt bij de minste oorzaak te ontbranden, en het is altijd gemakkelijk om iets te vinden wat de spanning doet toenemen, zelfs een oorlog. Wij moeten erbij stilstaan dat het onmogelijk is om ons egoïsme met de conventionele middelen in te perken. De explosie kan zich op elk moment en overal voordoen.

Nieuwsbericht (vertaald van utro.ru): De financiële crisis heeft voor een recessie gezorgd in de toeristische sector, in de horeca, in de transportsector, en in de financiële dienstverlening. Maar tot het bezuinigen op mobiele communicatie zijn de mensen het minst van alles bereid.

Mijn Commentaar: De crisis zal alle aspecten van onze levens beïnvloeden, en ons dwingen om verstandig te worden. Zij zal ons dwingen om naar innerlijke communicatie te zoeken – “van ziel tot ziel”.

Nieuwsbericht (vertaald van utro.ru): Het legale deel van de Russische alcoholmarkt staat voor een catastrofaal tekort aan grondstoffen. Begin 2009 worden tweederde van alle alcoholfabrieken met sluiting bedreigd.

Mijn Commentaar: Dit is een ernstige bedreiging van de gezondheid van het land. Het kan het zelf aan de rand van vernietiging brengen.

Conclusie: De crisis zal ons beïnvloeden en de mensen zullen haar voelen op alle gebieden van hun leven. Zij zal op verschillende plekken van de wereld anders ervaren worden, maar niemand zal eraan kunnen ontkomen. Tenslotte zal de crisis ons dwingen goede relaties met elkaar aan te gaan. Wij kunnen dit nu doen, of na een periode van verslechtering en oorlog. Als de mensheid accepteert dat de dingen die plaatsvinden het verzoek van de Schepper vormen ons te corrigeren en om op te stijgen, dan zal de crisis veranderen in een vreugdevolle openbaring van een volmaakte wereld.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Countries Closest to Integration and Globalization Will Suffer Least from the Crisis
Laitman.com Post: What’s the Surest Bet to Save Your Money In Time of Crisis?
Laitman.com Post: Why Are People Turning More Pessimistic?
Kabbalah Today Article: The Financial Crisis: Diagnosis and Cure

Crisis Of Niet, We Moeten Kabbalah Verspreiden

The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting SpaceDrie vragen die ik ontvangen heb over de verspreiding van de wijsheid van Kabbalah:

Vraag: U heeft het belang van verspreiding van Kabbalah benadrukt door het bekend te maken tijdens de Congressen en via alle andere beschikbare middelen. Het lijkt alsof u uw inspanningen vergroot heeft in de richting van dit doel. Is de reden voor deze verhoogde urgentie en inspanningen afkomstig uit persoonlijke weet van naderende en dreigende slagen en rampen, die u wenst te vermijden maar niet aan ons wenst te onthullen?

Mijn Antwoord: Ik verzin niets zelf. Ik geef alleen maar door wat geschreven werd door mijn grote leraren, Baal HaSulam en zijn oudste zoon en opvolger, Rabash. Alles wat ik zeg herhaalt alleen de gedachten die uitgedrukt zijn in hun geschriften, die we dagelijks bestuderen.

Dus zelfs als we geen getuige waren geweest van een crisis en als mensen niet Kabbalah zouden nastreven, zou ik evengoed verplicht zijn om Kabbalah te verspreiden, in overeenstemming met de instructies van mijn leraren. Alles dat we zien is alleen bedoeld om ons te helpen verspreiden – om ons de beste, meeste efficiënte manier om het te doen, te laten zien.

Vraag: Ik woon in Amerika. Het afgelopen half jaar heb ik elke dag proberen toe te wijden aan de wetenschap van Kabbalah. Ik werk in de financiële sector. Amerikanen zijn aan het ontwaken en zoeken naar antwoorden. Hoe kan ik ze uitleg geven over wat er gebeurt, zonder de Schepper of Kabbalah te noemen, aangezien dit ze afstoot? Kan ik in plaats hiervan gebruik maken van algemene benamingen zoals de wetten van de natuur etc.?

Mijn Antwoord: Dit is precies wat wij proberen te doen. Je zou contact moeten opnemen met onze Engelstalige Afdeling om meer te komen te weten over verspreiding van Kabbalah in Amerika. Na het Congres in februari 2009, zijn we van plan om een bezoek te brengen aan New York, om een serie ontmoetingen te beginnen met de Amerikaanse massa media.

Vraag: Zijn alle middelen aanvaardbaar wat betreft verspreiding van Kabbalah? Mag men bijvoorbeeld gebruik maken van massa mailing, zoals spam, die illegaal is in sommige landen?

Mijn Antwoord: Ik weet niets over de effectiviteit van deze methode. Echter als je een persoon kent die zich in een kritieke toestand bevindt, heb je geen keuze dan alle mogelijke middelen te gebruiken om hem te redden. Tenslotte zijn we geen commerciële instelling! Als iets succesvol is, gebruik het dan.

Echter moeten al deze vragen besloten worden bij ons centrum. Neem daarom alsjeblieft contact op onze Manager van de Marketing Afdeling.

Uiteraard heb ik voorkeur voor het gebruiken van legale methoden, omdat de wet dat voorstelt wat de Schepper op een bepaald moment verlangt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: America Is Waking Up
Rav Laitman – US & Canada Tour 2007

Verandert De Wereldmarkt Weldra In Een Wereldwijde Vlooienmarkt?

A Crisis Is a Crisis Nieuwsbericht (van The Associated Press): German Stergilov, ooit het wonderkind van de jonge Russische markteconomie en een van de eerste multimiljonairs van Rusland, beweert een oplossing te hebben voor de economische onrust van zijn land. Hij zegt dat hij samen met enkele van zijn vroegere zakenpartners een “crisiscentrum voor koopovereenkomsten” heeft opgericht, voor het ruilen van koopwaar. “Het is een elektronisch vervangingsmiddel voor geld, dat los staat van de dollar, de euro en de roebel”, legt hij uit. Stergilov voorspelde dat landbouwproducten en landbouwgrond spoedig de nieuwe olie zal zijn voor oligarchen. “Veel van hen richten zich nu op land en koeien”, zei hij. “metalen zijn niet meer waardevol. Schapen, koeien, haver en granen, olijven, olie, honing zijn nu zo waardevol als goud geworden”.

Mijn Commentaar: Wat kun je anders doen als de bank de minst betrouwbare plek is om je geld te bewaren of om je betalingen af te handelen. Maar we kunnen niet terug. De mensheid zal niet terug kunnen keren naar ruilhandel of zelfs naar wissel- en orderbrieven. Dit zou alleen kunnen op plaatsen van beperkte omvang en op kleine schaal. Het programma van de schepping zal ons dwingen om alle trucjes opzij te zetten en om ons te realiseren dat de enig mogelijke weg die is van de correctie van ons ego!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What’s the Surest Bet to Save Your Money In Time of Crisis?
Laitman.com Post: Unity for the Right Purpose Can Stabilize the Banking System
Laitman.com Post: The World Is Round

Wij Geven Onze Kinderen Niet Het Juiste Onderwijs Omdat Wij Dat Zelf Ook Niet Ontvangen Hebben

Ik nam deel aan een gesprek voor de tv serie “Het Vlinder Effect”.

Andere deelnemers waren:

Ram Shmueli – Reserve Brigadier-Generaal, voorheen hoofd van de Inlichtingendienst en commandant van een Luchtmachtbasis. Voorzitter van een openbare commissie die toezicht uitoefent op het Ministerie van Onderwijs( rechts);

Avihu Sofer – manager van onze afdeling publiciteit in pers en internet (midden);

ed

Als voorzitter van een commissie van toezicht op het Ministerie van Onderwijs begrijpt Ram de kwestie van onderwijs aan opgroeiende en volwassen generaties, op lokale en op wereldwijde schaal. Maar geen enkele ministerie van onderwijs is bij machte om ook maar iets te doen.

Wij zijn hulpeloos wat betreft hetgeen ons het meest dierbaar is – onze kinderen. Wij zijn niet in staat om ze goed te vormen, in plaats daarvan laten wij deze taak over aan het egoïsme dat in hen woedt. Wij laten gewoon de krachten van hun egoïsme op elkaar botsen, zodat zij de ellendige gevangen ervan worden, zonder een moment rust.

Dit komt doordat wij ook zelf niet het juiste onderwijs hebben ontvangen. Wij werden niet opgevoed om “mens” te worden; ons is geen verklaring gegeven van hoe wij in elkaar zitten, van onze verlangens en eigenschappen, van wat ons beheerst, en waar onze keuzevrijheid ligt, wat de wetten zijn die het individu en de maatschappij beheersen, en wat de wetten zijn van onze ontwikkeling. In feite weten we niets over onszelf en onze omgeving. Daarom ziet ons leven er zo uit – het speelt zich af in het donker.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Need to Nurture the Proper Perception In Children
Laitman.com Post: How To Help Teachers and Parents

Waarom Worden Mensen Pessimistischer?

Why Does Everyone Hate Israel?Nieuwsbericht (van The All-Russia Public Opinion Research Center): Deskundigen op het gebied van de openbare mening melden dat de Russen hun optimisme over de toekomst kwijt zijn. Hun stemming sloeg om in Augustus – September. Voordien groeide het aantal optimisten steevast, terwijl de pessimistische groep steeds kleiner werd. Maar met de komst van de herfst draaide deze trend 180 graden om.

Mijn Commentaar: En dit gebeurde nog voor de echte crisis begon! De ontslagen beginnen pas, en mensen hebben nog spaargeld, en het verleden is nog niet geheel tot stilstand gekomen. Het begin van de echte crisis valt pas in Januari-Februari 2009.

Over het algemeen begrijpen de mensen niet dat zij al in een andere werkelijkheid leven – een werkelijkheid die zich over de hele wereld uitstrekt, en waarvan wij de wetten nog niet kennen. Dat zijn de wetten van de spirituele wereld, die wij niet naleven, en daardoor ervaren wij onze discrepantie ermee als een crisis. Geen van de vroegere methodes om de crisis te doorstaan, of om het einde ervan af te wachten (terwijl we een voorraad zout, lucifers en zeep inslaan) zal ons helpen.

Maar misschien worden we opeens verstandig en zullen we, enkel door het verlangen de wetten van de globalisatie te leren kennen (“Heb uw naaste lief als uzelf”), al het kwaad van ons afwerpen en ons dichter naar het goede toe bewegen.

Nieuwsbericht (van supportproject.eu): Een recente studie in 6 EU-landen wees uit dat 11,5% van hun populatie met problemen kampt als depressie, angststoornissen, fobieën of alcoholverslaving. In de EU sterven meer mensen als gevolg van zelfmoord (bijna 60.000 per jaar) dan door verkeersongelukken.

Mijn Commentaar: Dit gebeurt doordat er een verlangen opkomt in mensen dat boven onze wereld uitgaat. Dit verlangen gaat uit naar iets dat hoger is dan zowel lichamelijke zaken (eten, seks, gezin) als sociale zaken (geld, macht en kennis). Wanneer iemand in het algemeen door deze verlangens heen is gegaan, ontstaat er een nieuw verlangen in hem – het verlangen om het Licht te ontvangen in het gemeenschappelijk verlangen van Adam. Maar de enige manier om het Licht in dit verlangen te ontvangen is door vereniging met anderen volgens de regel, “Heb uw naaste lief als uzelf.”

Voordat wij in deze wereld verschenen, waren we met elkaar verenigd en vervuld met het Hoogste Licht. Toen werd onze eenheid verstoord (verbroken) en elk van ons bleef achter binnen zijn eigen individuele verlangen en waarneming, waarin we maar een kleine schittering opvangen die “onze wereld” genoemd wordt. Als wij ons met elkaar herenigen, dan zullen we opnieuw het gemeenschappelijke Licht ontvangen – de Hoogste Wereld.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Reason for Our Suffering, and the Alternative Path
Laitman.com Post: What Would It Be Like To Live in a Perfect World?
Laitman.com Post: Countries Closest to Integration and Globalization Will Suffer Least from the Crisis

Kabbalah Is Voor Hen Die Vragen Naar De Zin Van Het Leven

askVragen die ik ontving over het vinden van de juiste spirituele weg:

Vraag: In mijn zoektocht naar spiritualiteit ben ik veel methodes voor spirituele ontwikkeling tegengekomen, waaronder verschillende vormen van Kabbalah, maar ik heb nog steeds geen middel gevonden om mijn ziel te genezen. Bestaat zoiets wel?

Mijn Antwoord: Jij kunt alleen zelf je eigen weg vinden, zonder enige invloed van anderen, zonder “hulp” van buitenaf en zonder te kijken naar wat anderen doen. Hetzelfde geldt voor iedereen.

Kabbalah is alleen bedoeld voor hen die vragen naar de zin van het leven. Alleen zij die zich deze vraag stellen, en die tot de kern ervan doordringen, ontdekken dat authentieke Kabbalah voor hen is. De anderen zijn tevreden met valse methoden, met psychologie, religie of mystiek, die zich allemaal ook onder de naam “Kabbalah” kunnen presenteren.

Vraag: Stel dat een Hindoe zijn ego tot het nulpunt reduceert. Zou hij dan de spirituele wereld voelen? Verwerft hij het scherm? Of ontwikkelt zich de illusie van de evolutie dan weer vanuit dat beginpunt?

Mijn Antwoord: Een scherm kan alleen verschijnen bovenop een verlangen naar wat boven onze wereld uitgaat, maar alle godsdienstige en andere methoden verkleinen het egoïsme van onze wereld. Dus hoe kan er een scherm komen bovenop de resten van onderdrukt egoïsme?

Vraag: Spreekt Kabbalah over het non-dualistische? Dus: dat er geen persoon, ego, wereld e.d. bestaan, maar enkel bewustzijn. Waarbij het idee van een Ik, dat alles wat er gebeurt als van hemzelf uitgaand opvat, ons verhindert te zien dat het Ik in werkelijkheid helemaal geen echte keuzes kan maken, dat keuzes en voorvallen gewoon vanzelf gebeuren.

Mijn Antwoord: In Kabbalah wordt alles onderzocht en experimenteel geverifieerd. Het enige bewijs voor iets is iemands waarneming ervan, en niet een of ander soort bewering. Kabbalah ontkent of bevestigt niets; het is een praktische uitbreiding van onze waarneming.

Je moet minder filosoferen en je meer richten op wat je persoonlijk hebt ervaren. Je kunt iets alleen door feiten bevestigen, zonder die met theorieën te verbinden. Werk volgens het principe: “Ik zal U kennen aan Uw handelen jegens mij.”

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Using the Sixth Sense, One Perceives Like the Creator
Kabbalah Today Article: The One Link Google Can’t Reach
Book: “Kabbalah, Science and the Meaning of Life: Because your life has meaning”
Baal HaSulam Article: “The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

icon for podpress  Andrew Kenneth Martin [08:18m]:  Download

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 6: The Screen [25:04m]: | Download

Leren De Schepper Te Begrijpen Is De Sleutel Tot Geluk

lightAlles wat geschapen is en alles wat er gebeurt is noodzakelijk voor ons om de Schepper te begrijpen. Als iemand dit niet vergeet, dan concentreert hij zich op het begrijpen van hoe de Schepper met hem communiceert door middel van alles wat er in hem en om hem heen gebeurt.

Dit lijkt precies op de manier waarop een baby leert communiceren met zijn moeder. Heb je ooit gezien hoe intens hij naar haar kijkt, om te proberen te begrijpen wat ze tegen hem zegt, hoe hij probeert haar taal te leren? Juist de huidige crisis biedt ons de gelegenheid om erachter te komen wat de Schepper ons allemaal duidelijk probeert te maken.

In het verleden communiceerde hij op deze manier alleen met een select aantal personen. Maar tegenwoordig moet de hele mensheid beginnen acht te slaan op de handelingen van de Schepper. Daar ontbreekt het ons aan.

Als de wereld dit zou begrijpen, dan zouden wij al de onplezierige gebeurtenissen die nu plaatsvinden kunnen vermijden, evenals de dingen die nog in het verschiet liggen. Omdat wij dan, in plaats van tegen windmolens te vechten, met de oorzaak van dit alles zouden communiceren: de Schepper.

Hoe eerder wij de communicatie van de Schepper met ons via de dingen die plaatsvinden beginnen op te merken, hoe eerder wij Hem zullen begrijpen. Dan zullen we ontdekken wat we moeten corrigeren en veranderen – en dan zal de wereld vervuld worden van Licht.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah, Items 10-12

icon for podpress  Thought of the Creator [4:30m]:  Download

Het Verschil Tussen Spirituele Correctie En Het Naleven Van Rituele Voorschriften

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentTwee vragen die ik ontving over rituele voorschriften:

Vraag: Waren grote Kabbalisten als Rabbi Ashlag, Moses Cordovero en anderen niet godsdienstig? En waarom draagt u een Kippah? (schedelkapje)?

Mijn Antwoord: Je moet een onderscheid maken tussen religie en een nationale traditie of cultuur. Als Baal HaSulam het woord “religie” gebruikt, bedoelt hij alleen maar Kabbalah, dat voor iedereen is. Anderzijds gebruikt hij het woord “traditie” of “ethiek” (Musar) wanneer hij wil spreken over wat we gewoonlijk in onze wereld “godsdienst” noemen. Zie ook het artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel“.

Daarom schrijft Baal HaSulam dat zelfs na de volledige correctie van de wereld, als alles geopenbaard zal zijn aan iedereen, en er geen plaats meer is voor geloof (want “Iedereen zal Mij kennen, van de kleinsten tot de grootsten”), zelfs dan zal traditie blijven bestaan, als deel van de menselijke cultuur. Hoewel ik al in die toekomst leef, respecteer ik daarom nog steeds de tradities van mijn land, zoals de feestdagen en andere gewoonten. Daarom ook draag ik een Kippah (schedelkapje) en leef ik de rituele voorschriften na.

Na de algemene correctie van alle zielen in hun aardse, lichamelijke vorm, zullen de zielen samenkomen in een enkele ware ziel van Adam, op het niveau van de Wereld van Oneindigheid. Tegelijk zal het deel van de zielen dat hen deze wereld doet ervaren, ook gecorrigeerd worden, en daardoor zal de waarneming van materie ook verdwijnen. Wij zullen dan alleen nog maar voortbestaan in de vorm van een enkele ziel: “Adam”.

Vraag: Waarom zijn er zowel speciale spirituele handelingen die we op het aardse niveau moeten verrichten (zoals de Tiende, studie, verspreiding, en de groep), als handelingen waar we ons lichamelijk niet aan hoeven te houden (zoals het dragen van de Tefillien)?

Mijn Antwoord: Omdat handelingen zoals de Tiende, studie, verspreiding en de groep écht zijn, terwijl de andere op dit moment, op jouw niveau, nog irrationeel zijn, omdat je nog niet het scherm hebt waarmee je die kunt waarnemen. Wat betreft de handelingen die een gevolg hebben in onze wereld en in de Hoogste Wereld, elk van die handelingen wordt gerealiseerd op zijn eigen niveau en op een niveau hoger. De tradities moeten nageleefd worden door hen aan wie ze door geboorte toebehoren. Dit is iemands cultuur. Zij die uit de naties van de wereld komen ( niet-Joden) en die spiritueel vooruit willen gaan, hoeven de lichamelijke tradities die voor Joden bestemd waren niet te volgen.

Wanneer je geleidelijk een scherm verwerft en ermee begint te werken, heet dit, het navolgen van de 613 geboden (correctie van je intenties bovenop 613 verlangens van de ziel, van “voor jezelf” naar “voor de Schepper”), door middel van 613 correcties (Tariag Eitin) en 613 vervullingen (Tariag Pkudin). Je zult je er uit jezelf aan gaan houden, zoals geschreven staat: “De ziel van een mens onderwijst hem”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: Why Does a Kabbalist Wear a Skullcap?
Kabbalah Today Article: A Mitzva
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
Shamati #77: “One Learns from One’s Soul”

icon for podpress  Kabbalah Revealed, Episode 6: “The Screen” [25:04m]: | Download

Bidden Voor je Vijand

How to Have an Easy RamadanTwee Vragen die ik ontving over mensen die ons kwaad willen doen:

Vraag: Wat is uw interpretatie van bidden voor je vijand? Op het eind van onze dienst vatte onze Rabbi het in twee woorden samen, “en Ismaël”, en ik was er erg door van streek. Hoort dit bij “houd van je naaste als van jezelf”? Hoe kun je bidden voor iemand die gezworen heeft je te vernietigen?

Mijn Antwoord: Je moet voor hem bidden opdat hij niet langer wil veroveren en iedereen die “ongelijk heeft” wil vernietigen, want de oneindige en eeuwige Hoogste Wereld kan niet met geweld bereikt worden, maar alleen door liefde voor iedereen.

Vraag: U zei in een eerder artikel: “Iedereen kan je op je spirituele weg hinderen met zijn gedachten en verlangens, zelfs onopzettelijk”. Betekent dit: alleen tussen de punten in het hart in de spirituele wereld? Of heeft u het ook over de wereld van de “beesten”, in de lichamelijke wereld?

Mijn Antwoord: Er is maar één wereld, maar ons bewustzijn onderscheidt een deel dat aan ons is geopenbaard, en een ander deel dat voor ons verborgen is. Wij beïnvloeden beide delen als een geheel.

Verwante Artikelen (Engels):
Laitman.com Post: Is It Possible To Love Everyone?
Interview With the Future – “The Power of Thought”

Page 466 of 498« First...102030...464465466467468...480490...Last »