Het Mysterie Van De Stervende Bijen

beesNieuwsbericht: In het afgelopen jaar is de bijenpopulatie van de wereld met eenderde afgenomen. Als dit zo doorgaat zouden bijen binnen 10 jaar uitgestorven kunnen zijn. Sectie op de bijen toonde de aanwezigheid van onbekende schimmels en bacteriën aan. Daarnaast verstoort de straling van mobiele telefoons het oriëntatievermogen van de bijen, zodat zij de weg terug naar hun korf niet kunnen vinden en sterven.Zonder bijen worden planten niet bevrucht. En zonder planten sterft ook de mens uit.

Mijn Commentaar: De Natuur zal ons dwingen om na te denken over ons evenwicht met haar! Evenwicht kan alleen bereikt worden als de mens een integraal onderdeel van de Natuur wordt door het juiste geven en nemen, in de natuur zowel als in de maatschappij.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Global Warming – It Will Affect Tropical Insects but What Is Causing It?

Wat Mogen We Verwachten Van De G-20 Topconferentie In Washington?

g201Nieuwsbericht (van Executive Intelligence Review): Wanneer de deelnemers aan de G-20 bijeenkomst geen overeenkomst bereiken, zal de wereldeconomie binnenkort ineenstorten, miljoenen mensen zullen van honger omkomen, en in de G-7 landen zal er maatschappelijke chaos ontstaan.Mijn commentaar: De deelnemers aan de G-20 bijeenkomst zullen op zijn minst een bepaald niveau van wederkerig vertrouwen moeten bereiken, om maatregelen in de economische ( en misschien militaire) sfeer te coördineren. Controle op fiscale operaties (banken, bedrijven, het gelijkmaken van verschillende geldmiddelen, het opheffen van off-shore bankrekeningen, het doorbreken van monopolies) en de afspraak om geen militaire aanvallen uit te voeren, zullen niet helpen. Die zullen niet helpen omdat de Natuur ons tot integratie dwingt!

Zelfs als zij niet tot een overeenkomst komen, moeten zij toch minstens afspreken om bijeen te komen om de problemen van globale reconstructie volgens de wetten van een enkel systeem op te lossen.

Een Kabbalistische tekst zegt: “De harten van de koningen en hun ministers zijn in handen van de Schepper.” En de Schepper wordt geleid door de verlangens van de mensen, in zoverre die gelijkvormig zijn aan de Schepper – aan de eigenschap van liefde voor de naaste. Daarom hangt alles af van het verspreiden van de kennis over de globale eenheid van de wereld en van onze verbinding met elkaar als binnen een familie. Als we ons dit realiseren voelen we geen haat voor anderen, maar haat voor ons eigen egoïsme, dat het enige kwaad in de wereld is. En dan zullen we ook willen streven naar het liefhebben van anderen.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Another Unfortunate Meeting of the G20

Specifieke, Praktische Maatregelen Om De Crisis te Bestrijden

combatEen vraag die ik ontving: Welke specifieke, praktische maatregelen zou u de regeringen aanraden, om de crisis te bestrijden?

Mijn Antwoord: Kabbalah zegt dat de integriteit van de wereld vereist dat elke persoon krijgt wat hij nodig heeft om te bestaan, en dat hij de rest opgeeft ten bate van de maatschappij als geheel. Dit moet niet onder dwang gebeuren, zoals in het Sovjet regime, maar moet voortkomen uit het begrip van de mensen dat het noodzakelijk is om de natuurwet na te komen die zegt: “Alle mensen vormen één familie”. Iedereen zal hiervoor beloond worden met een gevoel van eeuwig en volmaakt bestaan, los van zijn egoïsme, gelijk aan de hele Natuur.

De noodzakelijke acties zijn: naast het opzetten van een onderwijssysteem, moet aan iedereen zoveel geld worden gegeven als hij nodig heeft om een normaal bestaan te leiden. Niemand mag meer dan dat op zijn rekening hebben staan. Al het andere is voor de “gemeenschappelijke rekening”.

Het resultaat: Het doet er niet toe hoeveel fondsen en middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het belangrijkste is de daad zelf, want het is een integrale, wereldwijde daad, die in harmonie is met de Natuur (de Schepper). Daarom zal die een positieve reactie van de Natuur op de maatschappij oproepen.

Commentaar:

1. Tegelijk met deze daden moet indringend, educatief en verhelderend materiaal worden verspreid via alle massamedia (zie mijn lezing “Les in Arosa“). Bnei Baruch heeft al het materiaal al beschikbaar!
2. Als de mensheid niet zoals boven beschreven handelt, met begrip, van harte en uit vrije wil – door het studeren van Kabbalah, dan zal de natuur ons hier toch toe dwingen, maar we zullen het langs een lange en bittere weg van lijden realiseren. Zoals een koppig kind, dat niet wil doen wat zijn ouders zeggen, en die er door straf toe gebracht wordt naar hen te luisteren en te gehoorzamen. Pas later zal hij zich dan realiseren hoezeer zijn ouders gelijk hadden en hoe goed ze waren.

Verwant Materiaal (Engels):

Transcript of my Lecture at the 3rd World Spirit Forum in Arosa, Swtizerland

icon for podpress  Watch – My Lecture at the 3rd World Spirit Forum in Arosa, Switzerland: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Listen – My Lecture at the 3rd World Spirit Forum in Arosa, Switzerland: Play Now | Play in Popup | Download

De Vooruitgang Heeft Ons een Dodelijke Bedreiging Gebracht

progressMijn oude vriend, de journalist en columnist Sergei Leskov, had een gesprek met de directeur van het Instituut voor Filosofie aan de Russische Academie van Wetenschappen, de wetenschapper A.Guseynov.

Dr Abdusalam Guseynov was aanwezig bij de verdediging van mijn proefschrift aan het bovengenoemd instituut. Ik ben hem dankbaar voor zijn aanwezigheid bij deze gelegenheid. Dit waren zijn woorden (mijn commentaar in schuinschrift):

Tot nu toe was de mensheid er fundamenteel van overtuigd dat wetenschappelijke en technologische vooruitgang goed was. Maar dit is een illusie gebleken.

Filosofie was gebaseerd op de mogelijkheid een hemel op aarde te creëren door de menselijke natuur te veranderen. Nu is het duidelijk geworden dat de vooruitgang een dodelijke bedreiging tot stand heeft gebracht en dit feit verplicht ons ertoe om op een fundamenteel nieuw niveau onze verantwoordelijkheid te nemen.

De Kantiaanse “ethiek van de goede wil” moet aangevuld worden met de ethiek van verantwoord handelen. Dit legt een grotere nadruk op de rol van absolute verboden, die in de antieke wet van Mozes ingebed ligt – op de eerste en belangrijkste plaats het verbod op geweld, of in andere woorden: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Deze regel is een opstapje naar de regel: “Houdt van uw naaste als van uzelf”. Voor meer materiaal hierover zie de artikelen van Baal HaSulam “De Onthulling van Goddelijkheid (Matan Torah)” en “De Arvut“.

Aan de andere kant gaat het proces van individualisering van de moraal door. Met andere woorden de maatschappij delegeert het recht om te beslissen over wat goed en kwaad is aan de individuele personen. Als deze individuen Kabbalisten zijn – zij die “de toekomst van de mensheid” al bereikt hebben, dan kunnen wij hen vertrouwen, maar zij die niet “in de wereld van morgen leven” moeten onder geen enkele omstandigheid vertrouwd worden. Ze zullen zich zoals altijd vergissen, omdat ze worden beheerst door hun egoïsme.

De Eeuwige Motor Van De Ziel

Everything We Perceive Is Like Frames of a Motion PictureNieuwsbericht (van gizmag): Smeren helpt om alle machinerie van de wereld te helpen lopen, maar zelfs dan verliezen we minstens een kwart van alle energie aan wrijving. Ondanks ingenieuze smeermiddelen, gaat zeker 15% van de kracht die in een auto wordt opgewekt, verloren aan wrijving. In de meeste machines ligt het wrijvingsverlies nog veel hoger dan 15%, en de warmte die door wrijving wordt opgewekt zorgt per jaar voor triljoenen dollars aan reparatie- en onderhoudskosten. Een doorbraak in de ontwikkeling van smeermiddelen, die gebruik maakt van vloeibare kristallen, belooft nu een enorme vermindering van wrijving en er komen over ongeveer vijf jaar zeer opmerkelijke smeermiddelen op de markt – oliën die de wrijving misschien we tot haast nul reduceren.

Mijn commentaar: Vonden ze maar een dergelijke olie uit voor de wrijving tussen mensen! Hoewel, in feite bestaat die al: de eigenschap van het geven schept precies dat soort interactie tussen iedereen. Het neemt niet alleen de wrijving weg, maar geeft zelfs meer energie aan de motor: de gemeenschappelijke ziel. Deze energie komt uit de intentie van elk mens om aan iedereen te geven. Daaruit ontstaat er een gemeenschappelijke intentie om te geven, die de Schepper genoemd wordt, die oneindige energie schept en een gevoel van eeuwige vervulling.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com: Equality and Brotherhood Are the Means of Attaining Spirituality

De Grote Naïviteit Van Een Groot Econoom

economyNieuwsbericht (van Times Online): De onafhankelijke econoom John Maynard Keynes, wiens ideeën Engeland in de jaren dertig hielpen om de massale werkeloosheid te boven te komen, verwachtte een totaal andere toekomst voor ons. Hij voorspelde dat we binnen drie generaties (dus in het tijdperk dat nu ingaat), genoeg zouden hebben om de basisbehoeften en -wensen van iedereen te vervullen. Dan zouden we vrij zijn om het grotere potentieel van de mensheid te gaan ontdekken.
Keynes verwierp de mogelijkheid dat we, wanneer we eenmaal het economische probleem hadden overwonnen, onszelf zouden ketenen door steeds meer dingen na te streven – bezit, schuld, beroemdheid, infotainment, in plaats van met materiële zekerheid genoegen te nemen, en ons vandaar uit verder te ontwikkelen.

Mijn Commentaar: De bron van al onze fouten is onze onbekendheid met het feit dat de menselijke natuur absoluut egoïstisch is. Kabbalah waarschuwt ons dat in deze tijd van wereldwijde wederkerige afhankelijkheid tussen alle menselijke systemen, onbekendheid met deze wetten tot een ramp zal leiden. Dus, vertrouw niet langer op sociologen en economen want we zijn een tijdperk ingegaan van nieuwe sociale wetten!

“Mamma, wie is Karl Marx?” – “Karl Marx was een econoom.”
“Net zoals onze tante Dalia?” – “Nee, tante Dalia is een Senior econoom!”

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Would It Be Like to Live In a Perfect World?

Goddelijke Willekeur Op De Beurs?

whimNieuwsbericht (vertaald van gazeta.ru): Volgt de beurs regels, of wordt zij geregeerd door goddelijke willekeur? Er is veel onderzoek gedaan naar deze vraag. “Goddelijke willekeur”, zo wordt het verschil gedefinieerd tussen de echte prijzen en de prijzen die worden vastgesteld door de winstkoersen en de liquiditeit. Met andere woorden, de beurs opereert met lage winsten, maar de prijzen stijgen of dalen volgens de stemming van het moment: “alles wordt weer zoals in goede oude tijden”, tegenover: “dit is het einde van de Westerse beschaving”. Dit zou betekenen dat het proces waar we mee te maken hebben, en dat de wereld op zijn kop zet, een toevalsproces is.

Mijn Commentaar: Er is geen weg terug! Ons egoïsme is gegroeid en we zijn opgeklommen tot het niveau van wereldwijde verbondenheid. Dit gebeurt nu voor het eerst in de menselijke geschiedenis, precies zoals Kabbalah het al duizenden jaren geleden heeft voorspeld. Ik nodig u uit om dit te verifiëren door naar ons oude archief van lessen (oude lessen archief) te gaan, en daar naar onze lessen van vele jaren geleden te luisteren.

Niets zal weer worden zoals in de goede oude tijd. Alles wat er gebeurt, duidt erop dat we aan het einde van de Westerse beschaving staan. Vóór ons ligt een wereldwijde, enkelvoudige, gemeenschappelijke wereld. Wij vormen samen één familie; we kunnen er niet vandaan vluchten, en we zijn er volkomen afhankelijk van. Zelfs de dood zal je niets helpen, want dan moet je terugkomen om de correctie alsnog te voltooien!

We moeten een beurs scheppen die gebaseerd is op het globale systeem van de wereld. Alles is al beschreven. Studeer Kabbalah!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Present Crisis Is a Crisis of People’s Trust in the Egoistic System of Relationships
Laitman.com Post: My Article on Ynetnews – A Kabbalistic Interpretation of the Economic Crisis

Een Computerscherm Zal Nooit Een Boek Vervangen

bookTwee vragen die ik ontving naar aanleiding van Kabbalah boeken:
 
Vraag: Tijdens het Blackpool Congres raadde u iedereen aan het boek “Kabbalah voor de Student” in het Hebreeuws aan te schaffen, waarom?
Antwoord: De ervaring leert dat onze vaste studenten uiteindelijk de originele taal van Kabbalah leren, namelijk Hebreeuws. Omdat het onmogelijk is om al onze informatie in andere talen uit te drukken en andere symbolen te gebruiken. Dit geldt echter alleen voor onze vaste studenten. Als voorbeeld; op dit moment ben ik in St. Louis. De lokale groep bestaande uit Christelijke Amerikanen studeert 2 maal per week Hebreeuws, ze begrijpen het en volgen de lessen haast zonder vertaling.
 
Vraag: In een van de laatste lessen zei u dat een tekst op een computerscherm minder licht geeft dan een boek. Welk verschil maakt het waar de tekst staat?
Antwoord: Het maakt verschil, zeker voor een beginnende student, hij kan een boek te allen tijde openslaan. Desalniettemin, voor de nieuwe generatie staat het pc scherm dichterbij hun beleving.
 
Verwante Materialen (Engels):

Laitman.com Post: “Kabbalah for the Student” – A New Book
Laitman.com Post: The Power of Kabbalistic Texts
Kabbalah Books in English
Kabbalah Books in Hebrew

icon for podpress The Special Quality of Kabbalah Books [02:59m]: Play Now | Download

De MI6 Neemt Misschien Het Internet Over

From Our World, to the Virtual World, to the Upper WorldNieuwsbericht: The Telegraph brengt het bericht dat de Britse regering het plan heeft om internet providers te dwingen om elke e-mail en elke bezochte website te rapporteren. Deze informatie zal in een database worden opgeslagen, zodat geen enkel telefoontje, e-mail of website bezoek onopgemerkt zal blijven. Het wetsvoorstel wordt in 2009 verwacht.

Mijn Commentaar: Ongetwijfeld is dit de wens van elke regering in de wereld. Maar, het zou beter zijn wanneer zij de mensen onderwezen. Volgens de wet: “Zoals het algemene, zó ook het bijzondere”, moet de regering de mensen net zo behandelen als ouders hun kinderen, en dat wil zeggen, ze niet alleen beperkingen en straffen opleggen, maar ook voor onderwijs en opvoeding zorg dragen. En het zou van geen belang moeten zijn hoe duur of hoe moeilijk dit is.

Kabbalah spreekt over de noodzaak de openbare mening te beïnvloeden. Niet opdat de regering de burgers gemakkelijker kan manipuleren, maar om een juiste hiërarchie van waarden in de maatschappij te creëren – waarden die recht doen aan de betekenis van het menselijk bestaan, in het gezin, de staat, en de mensheid. Wij denken dat de mensheid zulke hoge waarden niet aankan, maar Kabbalah bevestigt dat alles afhangt van de openbare mening! Zie het artikel van Baal HaSulam: “De Vrijheid“.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Will Happen If Countries Draw National Boundaries on the Internet?
Laitman.com Post: The Internet Is a Reflection of the Society

Waarom Zijn We Hier?

purposeEen vraag die ik kreeg: De laatste tijd heb ik de behoefte naar lessen te luisteren en materialen te lezen over Kabbalah net zoals ik de behoefte heb te eten en te drinken. Elke dag voel ik alsof ik gewoon niet door kan gaan als ik dit niet doe. Als ik studeer, voel ik me de hele dag goed. Maar als het avond wordt, moet ik verder gaan met studeren, anders voel ik alsof ik wat gemist heb. Wat is er aan de hand? Werkt dit in mijn voordeel of moet ik deze gevoelens overwinnen?

Mijn antwoord: We zijn geschapen in deze wereld om de Hogere Wereld te onthullen, terwijl we in deze wereld leven, en dan zullen we in beiden werelden bestaan als EEN. Vandaar, overeenstemmend met het plan van de Natuur, moeten wij al onze vrije tijd wijden aan de openbaring van het tweede deel van ons bestaan – de Hogere Wereld. We moeten verder gaan te bestaan zelfs nadat onze lichamen doodgaan. Als we dit niet op tijd doen, dan gaan we verder met de onthulling van het tweede, verborgen deel van ons leven in de volgende levens kringloop.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Today’s Souls Cannot Be Suppressed
icon for podpress  What Is the Meaning of Life? [00:48m]: Play Now | Play in Popup | Download

Page 466 of 477« First...102030...464465466467468...Last »