Vind Een Partner Onder Gelijkgezinden

Fulfillment Can Only Be SpiritualVragen die ik ontving over man en vrouw:

Vraag: Waarom verlangt een vrouw ernaar de “enige” te zijn, en wil zij dat de Schepper alleen haar bereikt? Heeft dit een spirituele wortel? Een man toont ook dat hij de enige wil zijn: de beste, de sterkste, hij wil laten zien dat hij alles kan, enzovoort.

Mijn Antwoord: Een vrouw wil met de Bron verbonden zijn, terwijl een man zelf de Bron wil worden.

Vraag: Ik kan de helft van de tijd over niets anders denken dan vrijen met een mooie vrouw die Kabbalah studeert. Is dat normaal?

Mijn Antwoord: Dit zal je ertoe dwingen geïnteresseerd te zijn in Kabbalah om zo te zorgen dat ze je aardig vindt. Maar dan zul je veel nieuwe en aantrekkelijke dingen in Kabbalah ontdekken, en je aandacht zal zich daarheen verplaatsen. Ondertussen blijft de mooie vrouw bestaan, maar als een metgezel, in plaats van als de voornaamste reden voor jouw studie.

Vraag: Wat is de beste oplossing voor mij: met een man trouwen die niet streeft naar spiritualiteit of alleen blijven tot de Schepper een levenspartner voor mij wil vinden?

Mijn Antwoord: Probeer een partner te vinden onder hen die op je lijken.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Laitman.com Post: Woman = Desire
Article: Why Are We So Preoccupied with Sex?
Booklet: Relationships

Waarom Mijnheer Obama baat kan hebben bij het Studeren van Kabbalah

obama_wpDe pas gekozen president van de Verenigde Staten, Barack Obama, schrijft in zijn boek, “De Herovering van de Amerikaanse Droom” (Audacity Of Hope – Thoughts On Reclaiming The American Dream):

“Als antwoord, lachte ik dan meestal en knikte en zei dat ik de scepsis wel begreep, maar dat er nog een andere politieke traditie bestaat en altijd bestaan heeft, een traditie die de stichting van de Verenigde Staten en de burgerrechtenbeweging omvat: de traditie die uitgaat van het simpele idee dat we een belang hebben in elkaar, en dat hetgeen ons verbindt groter is dan hetgeen ons scheidt, en dat als genoeg mensen in dat idee geloven en ernaar handelen, dat we dan misschien niet elk probleem kunnen oplossen maar dat we wel iets gedaan kunnen krijgen.”

Does Charity Really Help Anyone?Mijn Commentaar: Door de menselijke geschiedenis heen, van de oudheid tot op de dag van vandaag, waren er vele mensen die beseften en beschreven wat de bron was van het lijden en van de crisissen die plaats vonden in de maatschappij en in de Natuur als geheel. Deze oorzaak is de egoïstische aard van de mens.

Maar er zijn in onze wereld geen middelen om het menselijke egoïsme te corrigeren. Alleen het Hoogste Licht, dat dit egoïsme geschapen heeft, is hiertoe in staat. En er is maar één methode in de wereld die kan zorgen dat de invloed van het Licht ons egoïsme raakt – de Wetenschap van Kabbalah. De bedoeling van Kabbalah is om de Schepper – de eigenschap van liefde en schenken- aan de mens in deze wereld te openbaren (zie het begin van het artikel, “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah”.

Dus als de nieuwe Amerikaanse president van plan is om de wereld te verbeteren, dient hij kennis te nemen van Kabbalah. Anders zullen de dingen uitpakken zoals ze tot nu toe uit hebben gepakt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Obama: A Chance for Hope or Another Disappointment?
Laitman.com Post: Economists Say Beautiful Words, But Cannot Implement Them

Kabbalah Is Voor Iedereen

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentEen vraag die ik ontvangen heb: Ik heb me vijf jaar geleden tot het Jodendom bekeerd, na een levenlang studeren en zoeken. In deze afgelopen jaren, heb ik ontzag gekregen voor de Thora en haar Pardes. Nu ben ik door uw lezingen, gekomen tot een gevaarlijke vraag. Als Boreh Olam (de Schepper) zegt: “Mijn gedachten zijn jouw gedachten niet” – en de wijze mannen zeggen dat de Thora de wijsheid van Boreh Olam is, wat wil zeggen, Zijn gedachten, betekent dit dat gedurende de afgelopen duizenden jaren de praktiserende Jood alles verkeerd heeft begrepen, en dat mijn zoektocht me in feite naar de verkeerde plek heeft gebracht?

Mijn Antwoord: De mens is vanaf het begin egoïstisch geschapen. Zijn gedachten zijn tegengesteld aan de gedachten van de Schepper. De Kabbalistische groep (Abrahams studenten), werd “het volk van Israel” genoemd, vanwege hun streven: Isra-El – direct naar (gelijkheid aan) de Schepper. zo leefden ze tot ze van het spirituele niveau van “Heb je naaste lief als jezelf” tot het egoïsme vervielen. Dit wordt de verwoesting van de Tempel genoemd.

Sindsdien, was de groep van het spirituele niveau verbannen tot egoïsme en “ongegronde haat voor elkaar”. Zij bereiken de Schepper niet, in plaats daarvan is Hij voor hen verborgen. In plaats van directe communicatie met Hem, is er religie. In plaats van wederkerig handelen met de Schepper (correctie en samensmelting), voeren ze mechanische “geboden” uit, gebaseerd op het egoïsme (Mitzvot Anashim Melumeda – mechanische handelingen, die vanaf de kindertijd aangeleerd, en automatisch uitgevoerd worden).

Niemand treft de schuld van deze toestand van de natie – de val moest plaatsvinden. Maar vandaag (inmiddels al bijna 100 jaar), zijn we verplicht om te beginnen onszelf te corrigeren en hierdoor uit ballingschap te komen. Degenen die zich hier tegen keren, zijn de tegenstanders van de natie, van de wereld en van de Schepper.

Daarnaast zou je Kabbalah moeten studeren. Het maakt niet uit welke religie je hebt, Kabbalah is voor iedereen!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Immerse Into the Waters of Bestowal, and You Will Become Pure
Kabbalah Today Article: Kabbalah Chronicles
Kabbalah Today Article: Inherit the Land
Baal HaSulam Article: “The Revelation of Godliness (Matan Torah)”
Baal HaSulam Article: “Exile and Redemption”

icon for podpress  Why Are So Many People Coming to Kabbalah? [07:30m]: | Download

Het Enige Gebod Is Gelijkheid Aan De Schepper

Correction Depends Only On Desire, Not KnowledgeVragen die ik heb ontvangen over het verschil tussen religie en Kabbalah:

Vraag: Is het bestuderen van de Thora en het zich houden aan de Mitzvot hetzelfde als godsdienstig zijn?

Mijn Antwoord: Ja.

Vraag: Ik mag het woord religieus niet, indien het zoveel wil zeggen als dogmatisch, statisch, gesloten, etc.

Mijn Antwoord: Maar het doel van religie is om te behouden, je op een statische manier eraan houden. Dit verklaart precies het genot dat een persoon haalt uit het godsdienstig zijn!

Vraag: Maar de manier waarop ik Thora bestudeerd heb en me aan de Mitzvot (de geboden) heb gehouden, met Chassidut en Kabbalah, lijkt iets krachtigs en belangrijks te zijn.

Mijn Antwoord: Er zijn geen andere geboden in Kabbalah, behalve het gebod tot gelijkvormigheid aan de Schepper door middel van het “liefhebben van je naaste als jezelf”.

Vraag: De Thora heeft een geopenbaard deel en een verborgen deel, maar ze werken samen. Vormt daarom het blijven bestuderen van de Thora en het toepassen van de Mitzvot (door de Joden die zich er toe voelen aangetrokken) geen basis voor het bestuderen van Kabbalah?

Mijn Antwoord: Nee.

Vraag: Bewaart de traditionele praktijk niet de verborgen Kabbalistische kennis, die nog onthuld moet worden?

Mijn Antwoord: Nee.

Vraag: Of zegt u dat alle oude gebruiken van de Thora, weggeworpen moeten worden als een loze verpakking, en dat alleen de wetenschap van Kabbalah zou moeten overblijven?

Mijn Antwoord: Ja.

Vraag: Ik zou mijn vraag willen verduidelijken door te zeggen dat ik de Kabbalah lessen op uw website geweldig krachtig, verrijkend en noodzakelijk vind. Ik zie mijn gevoel (tegenstrijdig, verward en heftig) als deel van mijn correctieproces en ik stel deze vragen met respect en in de geest van groei en aanvaarding.

Mijn Antwoord: Dank u!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabbalah Is the Method of Correction
Laitman.com Post: Religion and Kabbalah Are Opposite
Kabbalah Today Article: New Jersey’s “Courier Post” Interviews Rav Michael Laitman, PhD
Article: “The Difference Between the Science of Kabbalah and Religion”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 3: The Path of Pain & the Path of Torah and Mitzvot [24:41m]:  Download

Er Zijn Geen Beelden In de Spirituele Wereld

imagesEen vraag die ik ontving: Hoe verklaren de navolgers van Kabbalah het ontstaan en het gebruik van Kabbalistische amuletten en medaillons, met namen van engelen of demonen, zoals Lilith voor de bescherming van baby’s, Ashmodai voor de bescherming van strijders, Velzevul en vele anderen? (Verwijzingen: Hebrew Amulets pag. 20, 51, 125; Jewish Tradition in Art pag. 20). Ik dacht altijd dat het schadelijk was om “betrekkingen” aan te gaan met deze wezens door middel van hun namen, bijvoorbeeld door die namen (Lilith bijvoorbeeld) in de buurt van onbeschermde kinderen te plaatsen. Een naam is een essentie, en als een demon zijn naam geschreven ziet, zou hij of zij de persoon die zo “beschermd” is geen schade kunnen toebrengen. Maar hoe juist is deze veronderstelling, en waarop is die gebaseerd? Ik denk zelf dat het tegenovergestelde waar is: dat een persoon die deze “methoden” gebruikt juist in de macht ervan komt.

Mijn Antwoord: Je moet je hele hoofd leeg laten waaien. In de spirituele wereld zijn er enkel krachten. Die kunnen goed zijn – altruïstisch (de kracht van het geven en van liefde) of slecht – egoïstisch. Maar daar bestaan geen beelden! En ook in onze wereld bestaan er geen beelden.

In het algemeen is er geen verschil tussen onze wereld en de spirituele wereld. Alles hangt af de persoon en van welke krachten hij opmerkt. Hangers, talismans, gebruiksvoorwerpen en ander manieren om namen te gebruiken, hebben geen enkel kracht behalve de psychologische kracht van iemands geloof erin. Dit alles is uitgevonden door onwetende mensen, die de namen van de krachten uit de Kabbalah haalden. Zo zijn ook de godsdiensten ontstaan.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Practical Kabbalah Has No Use for Red Strings
Laitman.com Post: Nature’s Commandments = the Creator’s Laws
Kabbalah Today Article: Kabbalah Explains the Bible
icon for podpress  Perceiving Reality: What is the Essence of Kabbalah? [04:31m]:  Download
icon for podpress  The Human’s Environment [03:55m]: | Download

De Crisis Duurt Zolang Als Nodig Is

lastNieuwsbericht: (van Columbia Journalism Revi): Degenen die hopen op een snelle opleving zullen waarschijnlijk teleurgesteld worden. Economen en andere deskundigen zeggen over het algemeen dat de huizenprijzen pas in de tweede helft van 2009 hun dieptepunt bereiken, en sommigen verwachten zelfs dat die bodem pas in 2011 of in 2012 bereikt wordt. Zelfs als de prijzen niet verder zakken, kunnen ze nog jaren met de bodem over de grond blijven slepen.

Dowel Meyers, hoogleraar stadsontwikkeling en demografie aan de University of Southern California, waarschuwt dat de pensionering van babyboomers gedurende de volgende twee decennia waarschijnlijk in veel regio’s de huizenprijzen zal drukken…want er zullen heel wat meer verkopers dan kopers zijn.

Dus hoe lang zal de crisis duren?

Mijn Commentaar: Er is een Latijnse uitdrukking: Quantum satis – “zoveel als nodig”. Deze uitdrukking wordt bijvoorbeeld gebruikt om een ongespecificeerde hoeveelheid verdunningsmiddel aan te geven, en het betekent: zoveel als opgenomen kan worden, zoveel als voldoende is.

Dus de crisis zal doorgaan totdat we ons realiseren dat het slechts de uitdrukking is van ons wederkerige, gedeelde egoïsme, en dat de enige manier om de crisis te boven te komen is door ons egoïsme te corrigeren. Vandaar dat de tijd ons niet zal genezen, maar juist grotere crisissen zal brengen. Bijvoorbeeld:

Nieuwsbericht: 11.000 afgevaardigden uit 185 landen zijn bijeengekomen in de The United Nations Climate Change Conference, waar wetenschappers hun zorgen uiten dat de mensheid slechts een jaar de tijd heeft om een realistisch plan uit te werken om de Aarde te redden van de fatale gevolgen van de opwarming.

Mijn Commentaar: Het is mogelijk dat we verschillende manifestaties van de crisis tegelijkertijd ervaren. Omdat er maar één onderliggende oorzaak is voor alle crisissen: onze egoïstische relaties, die alleen gecorrigeerd kunnen worden door het Licht dat neerdaalt gedurende de studie van Kabbalah. Dus studeer en kijk naar Kabbalah TV. Dit is geen advertentie maar een advies! Kabbalah vertelt ons over onze gecorrigeerde staten. Wanneer je deze bestudeert (of het nu door lezen, luisteren of kijken is) kom je in contact met die staten en je trekt de energie ervan naar jezelf toe, met andere woorden, je trekt het Licht aan uit deze gecorrigeerde toestanden. Het Licht corrigeert je, en dan verdwijnt de crisis!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Only the Creator’s Revelation Can Correct the World
Laitman.com Post: Is There Anything We Can Do About the Crisis?
Free online Kabbalah course

De Correctie Van De Ziel Is Op Het Stoffelijke Niveau Onzichtbaar

soulVragen die ik ontving over de correctie van de ziel:

Vraag: Welke handeling brengen de correctie van de ziel teweeg?

Mijn Antwoord: Als de eigenschap van het schenken geboren wordt in de ziel en hem helpt boven zijn egoïsme uit te stijgen.

Vraag: Hoe wordt dit op het stoffelijke niveau uitgedrukt, onder de mensen die wel en die niet Kabbalah studeren?

Mijn Antwoord: Het wordt niet uitgedrukt op het stoffelijke niveau. Niemand om je heen zal het merken. Hoe zouden ze het kunnen merken?

Vraag: Hoe wordt de liefde voor de ander tot uiting gebracht, als het stoffelijke aspect niet gebruikt wordt?

Mijn Antwoord: Door middel van gedachten en intenties. Als het mogelijk is, ook door middel van handelingen – de verspreiding van Kabbalah.

Vraag: Wat is het doel van dit blog?

Mijn Antwoord: Om het doel van de schepping van de wereld uit te leggen en hoe via de goede weg te bereiken.

Vraag: Wat is het doel van het bestaan van de mens?

Mijn Antwoord: Om het doel waarvoor hij werd geschapen te bereiken.

Vraag: Waarom komen deze dingen niet met elkaar overeen?

Mijn Antwoord: Omdat mensen de methode om het doel te bereiken niet willen realiseren, maar er de voorkeur aan geven op het pad van het lijden te blijven.

Verwant Materiaal (Engels) 
Laitman.com Post: Intention and Action
Laitman.com Post: Why Did I Open this Blog?
Kabbalah Today Article: Echoes of the Future
Article: “The Structure of the Soul”
Article: “Who am I?”
icon for podpress  Rungs of the Ladder [38:05m]: | Download

Kabbalah De Oorsprong Van Alle Wetenschap

The Reshimot Surfacing Today Demand Spiritual Ascent of All HumanityVragen die ik ontving over Kabbalah als Wetenschap:

Vraag: Aan de ene kant wordt er gezegd, dat Kabbalah alleen over de Hoogste Werelden spreekt, maar aan de andere kant dat Kabbalah een wetenschap is die over de gehele werkelijkheid gaat. Als Kabbalah alleen over spiritualiteit spreekt, en niet over elektronen en andere dergelijke dingen, dan zou het nutteloos zijn om discussies te houden met wetenschappers, zoals Dr. Jeffrey Santinover! Kabbalah spreekt ten slotte over de werkelijkheid die zich boven de materie bevindt, voordat het door onze zintuigen waargenomen wordt.

Mijn Antwoord: Kabbalah spreekt over de Hoogste Wereld en de afdaling van de krachten naar onze wereld. Daarom is het de basis is van alle wetenschap in onze wereld. Onlangs zijn de wetenschappers begonnen kwesties te begrijpen die aan beide werelden grenzen. Als deze mensen – zoals Jeffrey Santinover – een positieve indruk krijgen van Kabbalah, dan helpen zij ons populair maken.

Vraag: U bent er zeker van dat Kabbalah een wetenschap is en dat een Kabbalist die verwerft door innerlijk onderzoek naar de wereld te verrichten. Is het mogelijk dat dit onderzoek eigenlijk de subjectieve kennis is van een specifiek individu, aan wie deze zich openbaart als het resultaat van een specifiek pad? Zou het juist zijn om te zeggen dat Kabbalah op zichzelf geen wetenschap is, maar alleen wanneer de persoon het in de praktijk brengt? Wat denkt u van de mensen die continu studeren maar geen vooruitgang boeken in het handelen naar de waarheid? Hoe ziet Kabbalah dit?

Mijn Antwoord: Je mist de basiskennis van de artikelen: “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah“, “Kabbalah als een Oorsprong van Alle Wetenschap” en “Voorwoord voor Het Boek van Zohar“. Het is onmogelijk om dit alles hier uit te leggen. Als je het echt wil weten, in plaats van het alleen tegenspreken, zul je het antwoord daar vinden.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: We Are In the Center of All the Worlds
Laitman.com Post: Kabbalah and the Earthly Sciences
Quantum Physics Meets Kabbalah
icon for podpress  Consciousness [4:00m]: | Download

Advies Aan De Studenten: Studeer, Verbind Je met Elkaar en Verspreid

adviceVragen die ik ontving met betrekking tot het spirituele pad:

Vraag: Ik studeer al een redelijk lange tijd Kabbalah (langer dan 4 jaar) en heb vanaf het begin deelgenomen aan de verspreiding. Sinds mijn eerste les tot de dag van vandaag, kan ik, als ik in het bijzonder ergens van onder de indruk ben in de les (of van het nieuws over geweldige verspreiding), een duidelijke fysieke gewaarwording voelen, die uniek is en nooit in een andere situatie gevoeld wordt. Het voelt als een golf energie (net zoals elektriciteit) die door mijn lichaam heen gaat, en het is een goed gevoel. Echter heeft dit me altijd voor vragen gesteld – ik weet niet of dit normaal is, wat het betekent en wat mijn houding ertegenover moet zijn. Ik weet dat spiritualiteit niet weerspiegeld hoort te worden in het lichamelijke en ik zou er niet door in de war moeten raken, maar ik wilde dit al een hele lange tijd vragen. Wat betekent het en hoe moet ik me ertoe verhouden?

Mijn Antwoord: Geleidelijk aan zal alles in evenwicht komen. Je dient alleen maar het studeren en het verspreiden af te wisselen.

Vraag: Zou u alstublieft willen uitweiden over het onderwerp hoe iemands inspanningen te meten? Ik kan denken dat ik ontzettend veel inspanning lever, terwijl anderen naar me kijken en zeggen dat het niet zo is. Op welk vlak dient de meeste inspanning geleverd te worden?

Mijn Antwoord: Als je altijd aan spirituele vooruitgang denkt, betekent dit dat je de noodzakelijke inspanningen levert.

Vraag: Hoe legt u uit, dat een persoon die voor de les niet slaperig was, in slaap sukkelt tijdens de les?

Mijn Antwoord: Dit gebeurt doordat het materiaal dat je bestudeert, niet in overeenstemming is met je spirituele of fysieke interesses of verlangens.

Vraag: Ik bevind me op het pad van het lijden, maar ik houd het boek Shamati in het Engels steeds onder handbereik. Wat kan ik nog meer doen om te zorgen dat alles waar ik doorheen ga, niet voor niets zal zijn?

Mijn Antwoord: Studeer, verbind je met anderen en verspreid. In het bijzonder gedurende een periode van lijden, of met andere woorden, op het moment dat je nog steeds het Hoogste Licht niet over jezelf hebt aangeroepen, moet je je het meest richten op verspreiding in samenwerking met de vrienden.

Vraag: Ik studeer twee jaar Kabbalah en heb al een aantal dalingen meegemaakt. Ik bevind me op dit moment in een staat van daling, die anderhalve week geleden is begonnen. Het heeft me in een omgeving van mensen gebracht die niet geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. Nu zegt mijn depressie mij dat ik terug moet keren naar mijn studies. Hoe kan ik hiermee leven?

Mijn Antwoord: Dit is de manier van de Schepper om je naar Hem toe te drijven, omdat de dalingen ook van Hem komen. Je hebt een groep nodig, je moet de Shamati materialen grondig lezen, en voortdurend met ons studeren. Anders zal je het niet halen!

Verwante Materialen (Engels) 
Laitman.com Post: The Rate of One’s Spiritual Development Depends On One’s Efforts
Laitman.com Post: We Raise the Entire Universe Up to the Creator
Laitman.com Post: The Source of All the World’s Problems
April 2005 Congress Intention Book – section, “Intention of the Group”
icon for podpress  Kabbalah Dissemination [3:03m]: | Download

We Kunnen Ons Ontwikkelen Zonder Het Lijden Af Te Wachten

Those Who Study Kabbalah Are Not Scared of AnythingTwee vragen die ik ontvangen heb over ontwikkeling door middel van Kabbalah:

Vraag: In een boek geschreven door Rav Kook, wordt er gezegd dat er twee wijzen van verlossing zijn: verlossing die op zijn tijd komt (בעיתה – Beito), en verlossing die komt als antwoord op de smeekbede van de persoon (אחישנה – Ahishena). Hoe dan ook, zal verlossing uiteindelijk komen. Volgens Kabbalah, moeten we van binnenuit veranderen, en dan zullen we geluk verwerven. En door middel van het verspreiden van de wijsheid van Kabbalah, zullen we iedereen gelukkig maken, omdat ze hetzelfde Licht zullen ontvangen. Maar dan zou het lijken dat Kabbalah de notie van het bestaan van de tijd voor correctie tegenspreekt.

Mijn Antwoord: Je hebt alles door elkaar gehaald! Kabbalah werd ons gegeven zodat we in plaats van “op zijn tijd” te vorderen, we de tijd zouden versnellen (ofwel vorderen door אחישנה – Ahishena). Dit betekent dat we ons kunnen ontwikkelen zonder het lijden af te wachten (zonder בעיתה- Beito).

Vraag: Wat bedoelt u met “het punt in het hart”? Bedoelt u tevens dat het lot – of de omstandigheden in ons leven die moeilijk kunnen zijn – ons naar dit punt toe dwingen zodat we ons doel zullen ontdekken?

Mijn Antwoord: Lijden en leegte leiden persoon naar de vraag over hun betekenis, oorzaak en doel. Geleidelijk begint een persoon te voelen dat hij de oorzaak voor alles wat er gebeurt dient te begrijpen, en dit gevoel is een onbewust verlangen om de Schepper te openbaren. Een persoon ontdekt dan de bron van deze kennis (de boeken, de groep en een leraar) en bereikt daarna het doel.
Het punt in het hart is het verlangen om de Schepper te onthullen, en Kabbalah is de methode ofwel de middel om Hem te onthullen. Het punt in het hart is het initiële verlangen van je ziel, en je ziel gaat zich vanuit dit punt ontwikkelen. Het punt in het hart is vergelijkbaar met een zaadje: als het in de juiste omgeving geplaatst wordt, die geschikt is voor zijn ontwikkeling (de groep, de boeken en de leraar), begint het met ontwikkelen naar een vat voor de ziel – een verlangen waarmee de persoon de Hoogste Kracht, ofwel de Schepper begint te voelen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Freedom of Will Lies in Acceleration
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Interview with the Future: “The Acceleration of the Reshimot”
The Path of Kabbalah: “The Awakening of the Point in the Heart”
icon for podpress  Lesson on Shamati #14: “What is the Greatness of the Creator” [45:42m]: | Download
icon for podpress  Kabbalah Revealed, Episode 4: “The Force of Development and the Meaning of Suffering” [25:08m]: | Download

Page 462 of 483« First...102030...460461462463464...470480...Last »