Twee Fasen In Spiritueel Werk

laitman_939_02Vraag: Wat is het werk van de Schepper? Doet de Schepper het werk voor mij?

Antwoord: Ja, het Licht van de Schepper werkt aan ons, Het verandert onze aard. Het is alleen aan ons om Hem te vragen om dit voor ons te doen.

Ons werk bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is fysiek: als wij proberen om ons te verbinden in een Ten en voor de juiste structuur zorgen om ons met elkaar te kunnen verbinden, zodat wij een veld creëren dat geschikt is voor de Schepper om in te werken.

Het tweede gedeelte is onze hulpkreet naar Hem: “Kom en creëer verbinding tussen ons. Wij hebben met elkaar alles gedaan wat in ons vermogen ligt.” Ons werk bestaat uit deze twee fasen.

From the lesson in Russian 12/28/16

 

Wie Kan Zichzelf Als Een Kabbalist Beschouwen?

laitman_243_01Vraag: Ik heb een transformatie ondergaan en ik beschouw mezelf nu als een Kabbalist. Is dat mogelijk?

Antwoord: Allereerst moeten we definiëren wie een Kabbalist is.

Een Kabbalist is een mens die verbonden is met een groep Kabbalisten en die in de verbinding met zijn vrienden de Schepper ontdekt. Als hij dit in een groep samen met anderen  bereikt, wordt het voor hem mogelijk om een Kabbalist te worden die de onthulling van de Hoge Kracht ontvangt.

Als je een bepaalde persoonlijke ervaring hebt meegemaakt, moet ik je zeggen dat het helaas een illusie is en een misvatting.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Onze Gevoelens en Emoties Onderzoeken

laitman_237Vraag: Is het belangrijk om in spiritualiteit je gevoelens en emoties te leren onderzoeken?

Antwoord: Je gevoelens en emoties onderzoeken is een eerste voorwaarde voor spirituele vooruitgang, maar dat gebeurt op een andere manier dan in onze wereld. In de fysieke wereld lijkt het alsof een mens alles zelf doet. Op het moment dat hij spirituele niveaus gaat bereiken, ziet hij dat hij zichzelf op geen enkele manier in de hand kan houden.

De Wijsheid van Kabbalah laat een mens onmiddellijk zien dat hij niet meer dan een “vod” is, zoals mijn leraar het gewoonlijk zei, en zichzelf niet in de hand heeft. Het enige wat hij kan doen is met behulp van een goed georganiseerde omgeving dringend om het Hoge Licht te vragen, om namelijk te vragen of deze speciale Kracht zijn verlangens wil veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/21/16

 

Ein Sof Ontdekken

laitman_222_0Vraag: Helpt de Wijsheid van Kabbalah de mens om creatief te worden?

Antwoord: Door de Wijsheid van of Kabbalah ontwikkelt een mens zich, hoewel wij de indruk hebben dat wij erdoor beperkt worden. Hij bereikt steeds diepere lagen in zichzelf en daardoor is hij ogenschijnlijk beperkt. Hij klampt zich echter aan iets specifieks vast en richt zich alleen daarop.

De Wijsheid van Kabbalah bereidt een mens voor op een doorbraak in de spirituele wereld en na die doorbraak wordt Ein Sof (Oneindigheid) aan hem onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Hoe Voelen We De Onthulling Van De Schepper?

laitman_276_02Vraag: Op wat voor manier voelen we de onthulling van de Schepper? Gebeurt dat tussen een echtpaar of in een groep?

Antwoord: De onthulling van de Schepper wordt op een absoluut persoonlijke, individuele manier gevoeld. Nooit tussen een echtpaar of in een groep. Het is de onthulling van de relatie tussen de mens en de Schepper. De relatie die een mens als deel van een echtpaar heeft of als deel van een groep is alleen het middel voor de onthulling van de Schepper aan de individuele mens.

Vraag: Hoe kunnen we de onthulling van de Schepper beschrijven?

Antwoord: Als een oneindige, eeuwige zee van warme gevoelens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Waarom Liefdadigheid Niet Als Geven Wordt Beschouwd

laitman_546_03Vraag: Waarom wordt liefdadigheid volgens de Wijsheid van Kabbalah niet als geven beschouwd?

Antwoord: Liefdadigheid in onze wereld is een volkomen egoïstische aangelegenheid. Een mens kan niet één goede, spirituele daad verrichten omdat we allemaal van nature absolute egoïsten zijn.

Wat we ook doen, we geven op geen enkele manier aan iemand: niet aan onze kinderen, niet aan onszelf, aan onze familie of anderen. Wij kunnen geen daden van geven verrichten omdat wij bestaan uit het verlangen om te ontvangen.

Alleen wanneer we ons volgens een bepaalde methode met elkaar gaan verbinden, komen we dichter bij het creëren van de eigenschap van geven. Maar al onze verlangens en nabijheid tot elkaar, leiden zonder eenheid tot niets, het zijn dan niet meer dan pogingen.

Als wij samen zijn, of het nu met twee mensen is of in een groep van tien mensen, als we ons dan ten volle inspannen en tegelijkertijd studeren volgens Kabbalistische Bronnen, dwingen wij het hoge Omringende Licht over ons af en dat corrigeert ons egoïsme.

WhyCharityIsnConsideredBestowal

Vraag: Kunnen we dan gevend handelen?

Antwoord: Ja, maar om dat te kunnen doen, moeten we alle adviezen en instructies van de Kabbalisten nauwkeurig opvolgen en uitvoeren. Wij moeten smeken om de invloed van de Hoge Wereld over ons, de hoge eigenschap afdwingen, want van nature zijn we absolute egoïsten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Wij Is Beter Dan Ik

laitman_936Vraag: In welk opzicht is “wij” beter dan “ik”? Is dat omdat er in “wij” geen problemen of gevoelens voorkomen zoals in de beperkingen van mijn “ik”?

Antwoord: Ja, natuurlijk. En bovendien, als we de verbinding tussen ons bereiken, in het hier en nu, in dit leven, gaan we een nieuwe vorm van bestaan bereiken. Zelfs als ons fysieke lichaam sterft, zal dat geen hindernis zijn, want wij zullen dan al in de volgende dimensie leven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Bewustzijn: Voorbij Tijd En Ruimte

Dr. Michael LaitmanVraag: Eén van de natuurwetten is de wet van behoud van energie. Als er niets verdwijnt, neem ik aan dat ook wij niet verdwijnen. Wat gebeurt er met ons bewustzijn als wij sterven?

Antwoord: In de natuur verdwijnt er niets, maar gaat alles van de ene staat in de andere over. Het concept “verdwijnen” bestaat niet. Daarom gaat bewustzijn van de ene vorm in de andere over, van één drager naar de volgende: als het al zo is dat het bewustzijn in ons bestaat!

We kunnen zeggen dat bewustzijn niet in een mens aanwezig is, maar dat het zich om de mens heen bevindt, of misschien wel in een totaal andere dimensie, in een andere ruimte. Ons brein is dan een soort modem dat het algemene bewustzijn opvangt in de mate waarin het zich op een bepaald moment moet verwerkelijken.

Vraag: Er is een collectief bewustzijn en een individueel bewustzijn in ieder mens, namelijk dat wat ik opvang uit het collectief bewustzijn. Blijkt hieruit dat het individuele bewustzijn in leven blijft?

Antwoord: Ja. Er verdwijnt niets. Alleen de structuur, de vormgeving verandert, net zoals ons lichaam in basiselementen uiteenvalt.

Opmerking: Ik zou toch wel heel graag willen dat ik mij mezelf kan herinneren.

Antwoord: Je ‘ik” bestaat in het bewustzijn, niet in het fysieke lichaam. Bewustzijn op zich is informatie. Voorbij tijd en ruimte bestaat er informatieve verbinding. Het dringt door in het gehele universum.

Informatie verdwijnt niet, het kan alleen van medium veranderen. En we kunnen niet met zekerheid zeggen in welke vorm en waar de informatie bestaat. Zo ziet de Wijsheid van Kabbalah het.

Opmerking: Ik sta achter de gedachte dat bewustzijn een globaal verschijnsel is. Daarom is het individuele bewustzijn te vergelijken met een kleine holografische kopie die bepaalde dingen opvangt uit het collectief bewustzijn. In dit geval zijn zij werkelijk met elkaar verbonden. Maar er wordt door de fysica nog niet besproken wat er na de dood gebeurt.

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah leert ons dat er niet iets anders bestaat. Ons lichaam en de gehele fysieke wereld zijn niet meer dan een illusie. Deze wereld wordt “een denkbeeldige wereld” genoemd en wordt beschouwd als niet bestaand, Al het overige bestaat in het bewustzijn.

From KabTv’s Lesson in Russian 12/25/2016

 

Waar Je Gedachten Zijn

Laitman_716_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 20:18: … zodat ze jullie niet kunnen leren net zoals zij allerlei gruweldaden te doen, die zij voor hun goden verrichten en dan zouden jullie zondigen tegen de Eeuwige, jullie God. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De naties van de wereld zijn de verlangens die ons naar allerlei genoegens van het materiële leven toetrekken en naar alle problemen die dit met zich meebrengt. Een mens wordt er sterk door weg getrokken.

Wij zien dat ondanks het feit dat mensen naar de Wijsheid van Kabbalah komen, waardoor zij leren hoe het kwaad in mensen vernietigd kan worden en hoe zij daardoor naar een niveau geleid worden, waarop zij vriendelijk worden en goed willen zijn voor anderen, onze wereld hen naar de andere kant trekt.

Hierin worden wij geconfronteerd met ons egoïsme. Hiertoe roept de Torah ons op.

Een mens moet naar een niveau opstijgen waarop hij alleen dat tot zich neemt wat hij voor zijn bestaan in deze wereld nodig heeft, het overige richt hij alleen op het bereiken van de Hoge Wereld.

Dit betekent niet dat we op de vloer moeten slapen, op water en brood moeten leven en een armzalig leven moeten leiden. Een mens moet zorgen voor alles wat zijn lichaam nodig heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld vijf maaltijden per dag zijn, op een veren matras slapen in plaats van op een eenvoudig matras, enz.

We moeten allereerst op een redelijke manier aan deze wensen tegemoet komen. Vervolgens komt een mens langzamerhand, in verbinding met anderen, bij de eigenschap van geven, wat hij van het leven verlangt verandert geleidelijk, zonder enige dwang.

Het maakt geen verschil wat zijn verlangens zijn! Als de intenties van een mens gericht zijn op geven aan anderen en anderen naar eenheid brengen, maakt het niet uit wat zijn lichaam nodig heeft. Geef het wat het wil, zodat de innerlijke ontwikkeling niet verstoord wordt.

Vraag: Betekent dit dat, als wij waakzaam zijn, het lichaam geleidelijk tot een staat van eenvoud komt?

Antwoord: Zeker, maar niet door middel van geloof aannames en allerlei ‘spirituele’ oefeningen, maar op een natuurlijke wijze.

Een mens is waar zijn gedachten zijn. Daardoor bereikt alles het natuurlijke, minimale niveau dat een mens nodig heeft. Zijn materiële niveau beperkt zich automatisch in overeenstemming met het niveau waarop hij zich spiritueel bevindt.

Het wordt een middelmatig niveau dat hem niet door zorgen afleidt; het is goed als hij heeft wat hij nodig heeft, maar het is ook goed als hij dat niet heeft. Het belangrijkste is: waar je gedachten zijn.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/21/16

 

De Plaats Waar De Tempel Wordt Gebouwd

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 16:5 – 16:6: Je mag het Pesach-offer niet slachten binnen ieder van je poorten die de Eeuwige, je God, je geeft. Alleen maar op de plaats die Hij, de Eeuwige, je God, uitkiest om er Zijn Naam te vestigen … (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Verlangen wordt een plaats genoemd. Er zijn aanvullende verlangens, van ondergeschikt belang, en er zijn basisverlangens die zich onthullen als resultaat van de juiste correcties van de ondergeschikte verlangens. Dat zijn de plaatsen waar de Schepper wordt onthuld.

De belangrijkste plaats wordt de Tempel genoemd, het Heilige der Heiligen in de Tempel, en zo meer, en er zijn lagere plekken die overal in het land Israël voorkomen. Ze zijn allemaal naar de Schepper gericht, en ze worden omvat door het gemeenschappelijke verlangen dat “het land Israël” wordt genoemd, waar tien mensen samenkomen in vriendschap en eenheid.

Op een andere manier kan je de plaats, waar de Schepper wordt onthuld, niet bouwen. Hij wordt echter niet alleen in Jeruzalem onthuld, maar overal waar tien mensen zich boven hun egoïsme uit verenigen om zo in eenheid gelijkvormig te worden aan de Schepper.

Er zijn vele verhalen waarin staat dat mensen vooral in Jeruzalem veel voor elkaar deden en dat daarom de Tempel daar werd gebouwd. Maar in principe is de Tempel overal waar eenheid heerst.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

Page 4 of 470« First...23456...102030...Last »