De Artikelen Van Rabash

Rabash is een speciale ziel. In zijn artikelen heeft hij voor de mensheid de gehele methodologie onthuld die nodig is om de hoge wereld binnen te gaan.

Ik herinner me wat ik hem hierover eens gezegd heb. Dat was in het begin van mijn studie. Hij vroeg me wat ik van zijn artikelen vond en omdat ik ze diep voelde, was mijn antwoord: “U doet iets totaal nieuws, iets wat de wereld nog niet eerder gezien heeft.”

Rabash begreep de essentie van deze enorm grote onderneming: de relaties in de groep. Dit blijkt ook duidelijk uit de aantekeningen die gepubliceerd zijn in het derde deel van zijn werk. Zij zijn gemaakt voordat ik Rabash had gevonden, het zijn korte inleidingen voor de artikelen die hij later schreef nadat ik studenten naar hem gebracht had, hij begon toen alles op een systematische manier te presenteren.

Als ik de aantekeningen lees die hij in principe voor zichzelf heeft geschreven, voel ik hem beter.

Baal HaSulam is anders. Hij is te hoog boven ons. Zelfs als hij voor zichzelf schrijft, of zijn hart uitstort naar zijn studenten, komen zijn woorden van zulke grote hoogten, alsof je de hemel boven je hebt. Zijn liefde is onaanraakbaar. Rabash is toegankelijker, zijn hart is heel teder.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16

 

Sjavoeot: Waarvoor Is De Torah Eigenlijk Bedoeld?

De Torah is geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om zo een vreesaanjagende God tevreden te stellen, de Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden. Wat is de Torah dan wel?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

“In tegenstelling tot wat de meesten van ons geleerd hebben, is de Torah geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om een vreesaanjagende God tevreden te stellen.”

“De Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden.”

“Er bestaat niets dat ons meer voordeel kan brengen dan te weten wat de Torah is, waar de Torah voor dient en hoe we de Torah kunnen gebruiken.”

Om de Torah te kunnen ontvangen verenigde Israël zich tot “Eén man met één hart”

(RASHI – Commentaar op Shemoth (Exodus) 19:2)

“Zij ontvingen geen boek. Het was echter hun eenheid die de vereiste voorwaarden creëerde om het geschenk te kunnen ontvangen van de kracht om hun ik te overstijgen en zich boven hun ego met elkaar te verbinden.”

“In deze tijd, in de woelige werkelijkheid van ons leven, betekent het bestuderen van de Torah – namelijk het voeden van onze eenheid – niet alleen onze sleutel tot succes, maar de sleutel tot overleven.”

Michael Laitman

Shavuot: What Is The Torah Really Meant For?

The Torah is not a set of rules we must observe in order to appease a fearsome God, nor is it a collection of tales that may or may not have happened. So what is it really meant for? #torah #shavuot

Posted by Kabbalah Info on Thursday, 25 May 2017

 

De Wijsheid Van Kabbalah Staat Open Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kenden de priesters in het oude Egypte de Wijsheid van Kabbalah? Er wordt beweerd dat Pythagoras van hen leerde.

Antwoord: Volgens Kabbalistische bronnen kwamen er mensen vanuit het oude Griekenland naar Judea om al in die tijd bij de profeten te studeren, zij schreven daarover.

De Duitse filosoof Johannes Reuchlin bijvoorbeeld, hij leefde in de Middeleeuwen, zegt het volgende: “Mijn leraar Pythagoras, de vader der filosofie, leerde niet van de Grieken, maar van de Joden.”

De Joden hebben hun kennis voor niemand verborgen gehouden, aanvankelijk wilde Abraham erover vertellen en deze kennis in heel Babylonië verspreiden, maar de Babyloniërs verzetten zich tegen hem, Alles is afhankelijk van de verlangens van mensen. Zelfs in onze tijd zien we dat mensen er momenteel niets van willen weten.

De Wijsheid van Kabbalah moest 1500 jaar lang verborgen blijven, vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling tot de tijd van de ARI (Isaac Luria), omdat de mensheid zich in die periode innerlijk moest ontwikkelen en tot rijpheid komen. Daarna, vanaf de ARI, was het mogelijk om de Wijsheid van Kabbalah aan iedereen bekend te maken. De Baal Shem Tov begon daarmee en in onze tijd staat deze Wijsheid open voor iedereen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Korte Kabbalah Tips – 11-12-16, Deel 2

Laitman_201_01Vraag: Mijn beste leraar, kan ik u gelukkig maken?

Antwoord: Natuurlijk, je kan mij zeker gelukkig maken, als ik samen met jou, jouw spirituele niveau zal onthullen.

Vraag: Hoe kan ik van anderen houden als andere mensen in de wereld dat niet willen?

Antwoord: Je kunt het alleen van jouw kant doen. Het is niet nodig dat anderen van jou houden om van hen te kunnen houden.

Vraag: Wat voor eigenschappen moet de vrouw van een Kabbalist hebben?

Antwoord: Ze moet een trouwe metgezel zijn, dat betekent dat zij haar man alles geeft wat hij nodig heeft om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen.

Vraag: Is er nog een andere manier dan wederzijds concessies doen om goede relaties in het gezin te behouden

Antwoord: Het kan alleen door wederzijdse concessies. Je zou onderling een wedstrijd kunnen aangaan: wie doet de meeste concessies? Dit is een garantie voor goede relaties in het gezin.

Vraag: Is het toeval dat alle sprookjes eindigen met een bruiloft, maar in het werkelijke leven alles pas na de bruiloft begint?

Antwoord: Sprookjes zijn wijze verhalen. Ze leren ons dat het beter is om alles op een bruiloft te laten uitlopen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Wie Regeert Er Over De Wereld?

laitman_229Vraag: Af en toe verschijnt er in het nieuws dat Kabbalisten over de wereld regeren. Is dit een feit of is het fictie?

Antwoord: De wereld wordt door één enkele Kracht geregeerd, de Kracht van de Natuur. Het is zeker zo dat ieder mens deze Kracht kan beïnvloeden, maar alleen in de mate waarin men een positieve invloed heeft.

Wij kunnen niets negatief beïnvloeden. Het ligt alleen binnen ons bereik om onze ontwikkeling door positieve daden te versnellen. En dit is nu precies wat de Wijsheid van Kabbalah ons leert. Uiteindelijk zullen wij allemaal onze hoogste staat bereiken, maar die staat op een positieve manier dichterbij brengen, is alleen met de hulp van Kabbalah mogelijk. De Wijsheid van Kabbalah is ons voor dit doel gegeven.

Kabbalisten hebben een positieve invloed op de wereld, zij versnellen de ontwikkeling, zij veranderen echter niets. Je kunt niets veranderen, je kunt alleen versnellen.

Vraag: Als wij de ontwikkeling van de mensheid niet negatief kunnen beïnvloeden, gaat een dergelijke invloed dan wel uit van allerlei boeven en dictators door wie mensen massief uitgeroeid worden?

Antwoord: Alle negatieve krachten in de natuur die wij in de vorm van historische figuren uit het verleden of mensen in het heden waarnemen, brengen de geschiedenis naar een positief, van tevoren bepaald einddoel. Wij bewegen ons alleen maar in deze richting.

Maar met de hulp van Kabbalah kunnen wij ons pad inkorten en het bovendien gemakkelijker en aangenamer maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

De Torah: Gecodeerde Kennis

Laitman_137Vraag: Kan de Wijsheid van Kabbalah bestaan zonder de Torah?

Antwoord: De Torah is Kabbalah en niet hoe de Torah later is geïnterpreteerd en door mensen is veranderd.

De Torah is een Kabbalistische registratie van informatie over de Hoge Wereld. Wij denken dat het over historische gebeurtenissen in onze wereld gaat, maar daar heeft de Torah niets mee te maken, er staat alleen in wat er gebeurt in de vorm van de Krachten van de Hoge Wereld.

De Torah is geschreven in de taal van de takken (gevolgen), dus in plaats van minerale, vegetatieve, animale en menselijke verschijningsvormen die erin genoemd worden, moeten we ons de Krachten doorstellen die het universum besturen. Niet alleen de gehele tekst, maar elke letter van de Torah is de registratie van een Kracht. Wij moeten met de Torah omgaan als gecodeerde kennis.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Educatie Is De Belangrijkste Taak Van Een Natie

 Vraag: Is er in de Wijsheid van Kabbalah kennis te vinden over de manier waarop een natie zou moeten functioneren?

Antwoord: In onze tijd moet een natie zich in de allereerste plaats bezighouden met de educatie van het volk dat binnen haar eigen grenzen woont, niet over die grenzen heengaan naar andere naties en – in de ruime zin van het woord – evenmin iedereen erbij betrekken, maar in de eerste plaats haar eigen burgers van educatie voorzien.

Als mensen die een goede educatie hebben gekregen binnen een natie leven, de algemene gedachte van de Natuur begrijpen en zich ervan bewust zijn op wat voor manier de Natuur werkt, zullen zij allerlei soorten problemen aankunnen.

Vraag: Moeten de grenzen dus blijven bestaan zolang mensen geen educatie hebben gekregen en kunnen de grenzen opengesteld worden als de educatie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden?

Antwoord: Natuurlijk, want dan gaat een mens begrijpen wie hij wel en wie hij niet kan toelaten. Dan zou er niet zo ondoordacht gehandeld worden zoals het tot nu toe in Europa is gebeurd, waardoor men nu in grote problemen is vastgelopen. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als je je voordeur open zou zetten en een vreemd gezin binnen zou laten om bij jou in huis te wonen.

Het probleem is dat de Europeanen hun landen en hun continent niet eerst als een familie zijn gaan beschouwen die andere buitenlandse familieleden accepteerden om in hun huizen te komen wonen. Zouden zij het kunnen uithouden in een slaapzaal? Stel dat het staatshoofd ervan uit zou gaan dat hij dat zou kunnen. Waarom probeert hij dan niet als eerste om hen bij zich in huis te nemen?

Educatie kunnen we beschouwen als inzicht in situaties waarin wij leven, kennis over de mensen met wie wij werken en over de manier waarop wij dergelijke experimenten kunnen evalueren. Het is nu zo – nu we al immigrantengezinnen in huis hebben – dat we niet weten wat we met hen moeten beginnen.

Je moet hen te eten geven, voor hen schoonmaken, hen van alle noodzakelijke levensbehoeften voorzien, een vergoeding geven en zelfs van ze houden. Bovendien moet je naar hen luisteren en aan hun wetten gehoorzamen; met andere woorden: zij gaan jou opvoeden in plaats van jij hen. Zij zijn namelijk niet van plan om jouw levenswijze, jouw vorm van onderwijs en jouw sociale gebruiken te accepteren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/8/17

 

Spirituele Anesthesie

Laitman_509Vraag: Hoe kunnen we onze gedachtestroom onder controle houden?

Antwoord: We hoeven niets onder controle te houden, een mens zou gek worden met al zijn gedachten. Het is noodzakelijk om je aan één gedachte vast te klampen: “Er is geen ander dan Hij” – Dewariem (Deuteronomium) 4:35 : Ik ben met Hem verbonden en alles wat ik in deze wereld doe, doe ik zodat ik niet van Hem verwijderd raak.

Opmerking: Als u dit zegt, voel ik me meteen omhuld door sereniteit. Alsof je jezelf zonder enige weerstand aan deze stroom overgeeft.

Antwoord: Dat komt omdat er niets anders bestaat. Geef jezelf over, dat is alles! Alsof je onder narcose bent gebracht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Eén Ziel

laitman_944Vraag: Wat is één ziel?

Antwoord: Eén ziel heeft betrekking op het feit dat wij allen deel uitmaken van één verlangen dat naar omvang en kracht op de Schepper lijkt. Aanvankelijk bevinden wij ons in een egoïstische staat, wij willen namelijk alles voor onszelf.

Wij moeten onszelf allemaal corrigeren, zodat we alles willen doen met de intentie om te geven. Aan wie? Als het verlangen één is en we allemaal deel zijn van één verlangen, moeten we aan de Schepper geven.

Als wij aan de Schepper geven, zonder eigenbelang, geeft de Schepper aan ons en worden wij partners, we verbinden ons in geven aan elkaar, dit wordt Dvekut (hechting) genoemd.

Hier gaat het om, deze staat moeten we bereiken. Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen, die deel uitmaken van één ziel, elkaar helpen om dit te onthullen, dit te bereiken, en te komen tot de staat van eeuwigheid, heelheid en oneindigheid, gelijk aan onze Schepper.

From KabTV’s “A Talk About Soul” 3/30/17

 

Een Kabbalist En Zijn Studenten

Dr. Michael LaitmanVraag: Voelt u als Kabbalist de huidige staat en de gecorrigeerde staat van elk van uw studenten tegelijkertijd?

Antwoord: Nee, daar verdiep ik me niet zozeer in, want in een gebruikelijke les zitten er ongeveer 500 studenten voor mij en zijn er nog eens 2000 virtueel verbonden.

Ik kan niet ieder van hen afzonderlijk voelen en ik doe daar ook geen moeite voor omdat ik een totaal andere opdracht heb. Ik moet de algemene kli voelen en die naar het doel leiden, dit is de opdracht waarop ik mij richt. In de mate waarin iedere student zich verbindt met de algemene kli, is hij tijdens de les met mij verbonden.

Het woord “les”, in het Hebreeuws “shiur”, betekent maat, omvang. In de mate waarin de studenten zich met elkaar kunnen verbinden, kunnen zij ontvangen wat ik in die kli breng.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Page 30 of 498« First...1020...2829303132...405060...Last »