“Mijn Huis Zal Een Huis Van Gebed Zijn Voor Alle Volkeren”

laitman_938_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:5: Maar alleen de plaats, die de Eeuwige, jullie God, uit al jullie stammen uitkiest om daar Zijn Naam te vestigen, Zijn plaats van vestiging moeten jullie opzoeken en daar moet ieder van jullie heengaan (Vertaling: Jitschak Dasberg).

De gemeenschappelijke ziel is in twaalf stammen verdeeld omdat zij bestaat uit de vier-letter Naam van de Schepper “Yod-Hey-Vav-Hey” (HaVaYaH), elk van deze letters bevat drie lijnen: de rechter-, de linker-, en de middellijn.

Vier maal drie vormen samen twaalf delen, twaalf stammen, twaalf verschillende soorten werk om de verlangens die gecorrigeerd moeten worden te verbinden tot één geheel.

De plaats waar de twaalf stammen werken, zal de Derde Tempel heten: de woonplaats van de Schepper. De Schepper is namelijk aanwezig in de verlangens die het egoïsme overstijgen, in de verwachtingen en de aspiraties van de gehele mensheid die zich met elkaar verbinden, zoals er geschreven staat: “Mijn Huis zal een Huis Van Gebed zijn voor alle volkeren” (Yeshayahoe 56:7) (Jesaja).

Dit is niet gezegd over de eerste twee Tempels, want zij waren voorbereidende Tempels en moesten vernietigd worden om vervolgens herbouwd te worden in de vorm van de Derde Tempel die in onze harten gebouwd zal worden.

Tot nu toe staan we nog aan het begin van de verspreiding van dit gedachtegoed over de hele wereld. De impuls is echter gegeven. Wij beginnen ons al in deze richting te bewegen.

Toen ik nog jong was, aan de zijde van mijn leraar, dacht ik dat dit heel snel zou gebeuren, nu begrijp ik dat het nodig is om voorwaarts te gaan en te blijven werken. Kabbalisten hebben hier al duizenden jaren aan gewerkt en raakten niet in paniek, werden niet depressief en wanhoopten niet.

Zij wisten dat zij hun steentje moesten bijdragen aan het geheel: steeds meer mensen aantrekken, met hen spreken, hen laten zien wat belangrijk is, met het doel om hen in ieder geval te vormen, hen te leiden naar het visioen van de toekomstige gezamenlijke staat waar wij de Ene, de Schepper, kunnen onthullen in ons gezamenlijke hart.

Wij leven in een wonderbaarlijke tijd waarin wij een overgang maken van de absolute verborgenheid van de Schepper naar Zijn Onthulling! Hierover beginnen we in de wereld te spreken, we ontwikkelen de methode om dit te ontdekken en we verspreiden dit overal, zowel naar onszelf als naar de volkeren van de wereld.

Natuurlijk vraagt dit tijd. Ik hoop dat mijn studenten ook weer studenten zullen krijgen, die dit werk zullen voortzetten: ik ben hier absoluut zeker van. Wanneer dit alles echter plaats zal vinden, is afhankelijk van ons doorzettingsvermogen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Korte Kabbalah Tips – 7/10/16, Deel 2

laitman_219_01Vraag: Is er een vraag die u graag zou willen beantwoorden voordat wij een vraag stellen?

Antwoord: Nee. Ik wil alleen de vragen beantwoorden die jullie stellen.

Vraag: Hoe is het ego verdeeld onder zeven miljard mensen?

Antwoord: Het ego is verdeeld in vijf niveaus van het egoïstische verlangen: 0, 1, 2, 3 en 4. De gehele mensheid leeft te midden daarvan en ontwikkelt zich naar het doel van de schepping door geleidelijk tot het besef te komen dat het ego de neiging tot het kwaad is.

Vraag: Als heel veel mensen zouden gaan verlangen naar de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, zou de crisis dan ophouden te bestaan?

Antwoord: Jazeker. In feite is er geen crisis, het is een illustratie van onze situatie.

Vraag: Hoe vindt het werk van een Kabbalist zijn weerklank in de buitenwereld?

Antwoord: Als het een Kabbalist lukt om mensen te laten nadenken over hun levensdoel, hun vrijheid van keuze en de opgang naar het volgende niveau, weerspiegelt dit zich op een gunstige manier in de gehele mensheid. Men zou minder druk ervaren, meer mogelijkheden krijgen om na te denken en de juiste beslissingen nemen.

Vraag: Hoeveel mensen moeten samen eenheid bereiken om een derde wereldoorlog te voorkomen? Wat voor eigenschappen moeten er in die zielen aanwezig zijn?

Antwoord: Er zijn 600.000 zielen voor nodig en hun eigenschappen moeten zodanig zijn dat zij verlangen naar een volkomen verbinding met elkaar – zoals dat beschreven wordt in de Wijsheid van Kabbalah – zoals bij een vlucht vogels of een school vissen.

Vraag: Zal er in de toekomst een altruïstische wereldregering komen in plaats van organisaties als de VN, die alleen maar buitenkant zijn?

Antwoord: Zonder enige twijfel. Hierover is geschreven in “The Last Generation”.

Vraag: Kunnen we zeggen dat de eerste tekenen van de Last Generation zichtbaar zijn als miljoenen mensen vertrouwd zijn geworden met de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Zonder enige twijfel. Deze mensen worden ook wel de “Nieuwe generatie” genoemd; de “Laatste” generatie op het huidige niveau en de “Nieuwe” generatie op het volgende niveau.

Vraag: Het is in ieder geval zeker dat er een einde zal komen aan de fysieke wereld waarin wij leven. Kunnen we daarna iets goeds verwachten?

Antwoord: In de toekomst kunnen wij het volgende ontwikkelingsniveau verwachten. Wij bevonden ons eens op het minerale niveau, daarna volgde het vegetatieve niveau, toen het animale niveau en nu bevinden we ons op het menselijke niveau, het volgende niveau zal het spirituele niveau zijn. Zo gaan wij voorwaarts. Op het spirituele niveau bestaan er veel gradaties en ook subniveaus, opwaarts tot aan Ein Sof (Wereld van Oneindigheid).

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/10/16

 

Hoe De Ziel Zich Ontwikkelt

laitman_942Vraag: Waarin verschilt de ontwikkeling van de ziel van het bedenken van een fantasie en hoe kan ik nagaan of ik me op het juiste pad bevind?

Antwoord: De ontwikkeling van de ziel vindt plaats binnen een heel nauw en precies framework waarbij een mens deel uitmaakt van een groep en hij samen met de leden van de groep de eigenschap van geven gaat ontwikkelen totdat hij de eigenschap van liefde bereikt en als hij zich dat eigen maakt, ontwikkelt hij de ziel. Een ziel kan niet in één persoon aanwezig zijn, maar alleen in een groep mensen die samen zijn.

We kunnen van de meest optimale situatie spreken als mensen samen zijn en zij, door op de juiste manier met het ego om te gaan, daarboven gaan bouwen; als boven het egoïsme uit de eigenschap van verbinding gebouwd wordt die tegengesteld is aan het ego.

Als zij op deze manier met het ego omgaan, in de tegengestelde richting, gebeurt er iets heel interessants tussen hen. Al naar gelang hun inspanningen – en niet door het ego te onderdrukken, maar door het op de juiste wijze te gebruiken – creëren zij daarboven de eigenschap van liefde en verbinding.

Zij gaan voelen dat het hen ontbreekt aan de kracht die hen zou kunnen helpen om boven het ego uit te stijgen en er correct mee om te gaan. Dan ontvangen zij deze Kracht vanuit de diepte van de schepping. Vanuit de eenheid die zij met elkaar vormen, ontdekken zij plotseling dat er in het centrum van hun verbinding een wervelende Kracht aanwezig is. Deze Kracht trekt niet naar binnen maar straalt uit naar buiten, van daaruit stijgt het Hoge Licht op, de Kracht van geven, verbinding met elkaar, liefde, goedheid en samenwerking.

Wanneer die Kracht de juiste verbinding met elkaar vervolmaakt en hen vult, wordt de gezamenlijke staat die zij bereiken een ziel genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

De Spirituele Ontwikkeling Van Een Echtpaar

laitman_559Vraag: Ik blijf almaar denken aan een gezin waarin de Schepper tussen man en vrouw wordt onthuld. Wordt mijn droom verstoord als mijn man niet naar de Schepper verlangt?

Antwoord: Hij is zelf niet verantwoordelijk voor zijn houding, dus je kunt hem op geen enkele manier iets kwalijk nemen! De Schepper zelf geeft aan de mens het verlangen maar Hem. De Schepper brengt een mens naar de studie van de Wijsheid van Kabbalah. In de Introduction to the Study of the Ten Sefirot (Inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot), item 4, staat geschreven dat de Schepper de hand van een mens op de goede bestemming legt en zegt: “Neem het, kies dit.”

Als er in jou een verlangen naar de onthulling van de Schepper bewust is geworden, is dit door de Schepper aan jou gegeven, terwijl dit verlangen niet aan je man is gegeven. Dan ben jij degene die het verlangen moet vervullen en niet hij. Hij is volkomen vrij.

Je kunt niet weten wat voor ziel hij heeft en wanneer zijn ziel aan vervulling toe is, het kan heel goed zo zijn dat zijn ziel zich al vervuld heeft en nu aan jouw zijde is, op deze passieve manier, alleen om jou te helpen om jezelf te vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Waar Genieten We Van In Spiritualiteit?

laitman_608_02Vraag: Is er iets specifieks waar een mens van geniet in spiritualiteit of is het een vorm van genieten zonder een bepaalde reden?

Antwoord: Er is niet alleen een reden voor spiritueel genieten, het is ook emotioneel en persoonlijk, want een mens weet Wie hij blij maakt. Hij voegt er zijn verlangen aan toe en dat wordt zodanig vervuld dat het genot eeuwig en volmaakt is.

Vraag: Wat is dit voor genot?

Het genot komt van de liefde voor anderen dat door jou en door anderen heen stroomt naar liefde voor de Schepper. Dan is de cirkel rond door een inclusieve verbinding en inclusieve liefde. Het Hoge Licht begint dan iedereen te vullen al naar gelang deze verbinding. Om dit te laten gebeuren is zelfs een kleine groep mensen voldoende.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 152

laitman_216_02Vraag: Kan ik voor mezelf gebeden schrijven?

Antwoord: Jazeker, net zoals Koning David de Psalmen schreef.

Vraag: Zijn de Shamati artikelen in de taal van de takken geschreven? Ik bedoel daarmee: kunnen we de betekenis van de woorden in de tekst net zo opvatten als we het in deze wereld gewend zijn?

Antwoord: Nee!

 

Een Zwart Punt In Het Oneindige Licht

laitman_219_01

 

Vraag: Vanuit welk punt is het Hoge Licht afkomstig?

Antwoord: Het enige wat de Schepper in het Oneindige Licht heeft geschapen, is een zwart punt. Dit punt wordt een verlangen genoemd.

ablackpointintheinfinitelight

Dit punt is niet het egoïsme maar alleen het begin daarvan, iets wat verschilt van het Licht. Het is het punt van waaruit onze ontwikkeling begint.

Vraag: Wat betekent: met zwarte letters op een witte achtergrond schrijven?

Antwoord: De witte achtergrond wordt met het Licht geassocieerd, het zwart is ons verlangen. Als wij lijnen tekenen, geven wij dus aan hoe onze verlangens eruit zien tegen de achtergrond van het witte Licht en wat deze verlangens onderscheidt van de altruïstische eigenschappen van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Liefhebben Met De Hulp Van De Schepper

Laitman_631_2Vraag: Wat betekent: “Liefhebben met de Hulp van de Schepper?”

Antwoord:Liefhebben met de Hulp van de Schepper” betekent dat het Hoge Licht (Omringende Licht) mijn egoïsme beschijnt en de eigenschap van geven in mij wekt, vanuit mijn egoïsme wil ik dit naar anderen overbrengen, naar iedereen.

Dan gaat het Hoge Licht door mij heen en vult het mij, afhankelijk van de hoeveelheid die ik aan anderen doorgeef.

lovingbywayofthecreator

Als ik het niet aan anderen doorgeef, ontvang ik niets want dan word ik een ‘stopper’ op het pad van het Licht. Het principe is heel eenvoudig: doordat ik aan anderen geef, ontvang ik zelf. In onze wereld is het probleem echter dat wij niet voelen dat dit mogelijk is.

Als ik in een groep studeer volgens de methode van de Wijsheid van Kabbalah, schijnt het Hoge Licht in elke staat op mij. Het Hoge Licht gaat in mij speciale gevoelens wekken, speciale verbindingen. Ik bouw een model van de Schepper in mij en ik ga de hele wereld voelen volgens dit model dat ik in mezelf bouw.

Ik ben niet in staat om het hele universum en alle werelden in zijn algemeenheid te voelen, maar ik kan dit wel in mezelf bouwen. Hierop volgt dat ik de hele schepping voel. Dit alles vindt plaats onder de invloed van het Hoge Licht (Omringende Licht).

Hiervoor moeten wij de adviezen van de Kabbalisten uitvoeren. Het is heel eenvoudig: samen met een groep vrienden moet je een kleine gemeenschap broeders vormen, zelfs als het maar een paar mensen zijn, het hoeven er geen tien te zijn. En je moet volgens de Kabbalistische bronnen studeren. Onder deze voorwaarden zal het Omringende Licht op je schijnen. Je zult het niet voelen, maar je zult wel voelen hoe je verandert. Je gaat via deze kleine groep je verbinding met het Licht voelen, verbinding met de mensheid, en uiteindelijk zal alles op zijn plaats vallen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Wanneer De Eeuwige Je Gebied Uitbreidt

laitman_232_10Torah, Dewariem 12:20 (Deuteronomium): Wanneer de Eeuwige, je God, je gebied zal hebben uitgebreid zoals Hij je beloofd heeft en als je denkt: ik zou wel vlees willen eten – want je hebt er trek in om vlees te eten – eet dan vlees zoveel je hart begeert. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Als een mens een staat bereikt waarin hij het grootste Hoge Licht kan ontvangen ten behoeve van geven – dit betekent dat hij enorm veel genot kan ontvangen, niet voor zichzelf maar om aan anderen door te geven – wordt het voor hem ook mogelijk om dit te doen. Hij ontvangt Kracht en Hulp van de Schepper.

Dit is de betekenis van:: “Wanneer de Eeuwige, je God, je gebied zal hebben uitgebreid, eet dan vlees (ontvang het Hoge Licht) zoveel je hart begeert.”

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/30/16

 

Hoe Kunnen We Respect Hebben Voor Luie Mensen?

laitman_564Vraag: Hoe kunnen we respect hebben voor luie mensen en hen steunen op het spirituele pad als ze lui zijn en angst voelen om met hun egoïsme te werken?

Antwoord: Het gaat hierbij niet om angst voor dit werk of luiheid, maar het is een speciaal soort weerstand die een mens na het breken van de alomvattende kli (vat) voelt. Dit breken heeft plaatsgevonden als gevolg van de zonde van de Boom der Kennis, dit betekent: als resultaat van de insluiting van het vrouwelijke deel.

Het verlangen van vrouwen naar spiritualiteit is veel groter dan dat van mannen, maar dit betekent absoluut niet dat wij een ongunstig oordeel moeten vellen over de mannen omdat zij niet hetzelfde grote verlangen hebben.

Alle wensen, alle diepe verlangens, alle omstandigheden, de innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen, dat alles komt van Boven, van de Schepper, en als iemand zich in een situatie bevindt waarin hij alleen maar belangstelling heeft voor voetbal en bier, is dat geen reden om hem met minder respect te behandelen dan iemand die met heel zijn hart naar de Wijsheid van Kabbalah verlangt.

Beide staten worden door de Schepper gegeven en als de Schepper een voetbalfan hetzelfde verlangen geeft als iemand die naar de Wijsheid van Kabbalah verlangt, weten we niet hoe hij met het verlangen naar de Wijsheid van Kabbalah zou omgaan en die wens zou vervullen, misschien voelt hij zich nu wel beter. Wij hebben niet het recht om mensen te beoordelen of in een hokje te stoppen.

Alles wat er gebeurt moeten we met de Schepper verbinden en zo moeten we met iedereen op dezelfde manier omgaan, want als we dat niet doen, gebruiken we ons ego en willen we mensen veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Page 30 of 478« First...1020...2829303132...405060...Last »