De Klanken Van Letters

laitman_627_2Vraag: Letters hebben een geometrische vorm en een klank. Wat wordt er door de essentie van de klanken geduid?

Antwoord: Volgens de vijf delen van de spirituele KliKeter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut – onderscheiden we vijf groepen klanken: keelklanken, tongklanken, verhemelte klanken, dentale klanken en lipklanken. Hierdoor kunnen wij de letters niet alleen schrijven, maar ook uitspreken.

theconnectionbetweenlettersanddigits

Dit geldt ook voor muzieknoten, de kleuren van de regenboog en voor alles wat er bestaat, want alles is geworteld in de vijf delen van de spirituele Kli.

Alles waar mensen in deze wereld mee werken, is in dit systeem aanwezig, ook onze vijf zintuigen bevinden zich daarin: het gezichtsvermogen, het gehoor, de reukzin, de smaakzin en de tastzin.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

“Voor Zij Roepen, Zal Ik Antwoorden, Terwijl Zij Nog Spreken Zal Ik Hen Horen”

laitman_236_01In Jesja’jahoe (Jesaja) 65:24 staat geschreven: …” voor zij roepen, zal Ik antwoorden, terwijl zij nog spreken, zal Ik hen horen.” Dit betekent dat voordat een mens zijn mond open doet, een emotie voelt in zijn hart of een gedachte in zijn hoofd heeft, de Schepper alles voor hem regelt, in zijn hart, zijn denken en zijn mond. Er komt niets van de mens zelf, alles komt uitsluitend van de Schepper.

De enige vrijheid van keuze die een mens heeft, is dat hij alles aan de Schepper toeschrijft, dat hij begrijpt dat er “geen ander is dan Hij” (Dewariem 4:35) (Deuteronomium), dat Hij “goed en weldoend” is, en dat alles uitsluitend op basis van dit principe bestaat.

Een mens hoeft alleen tot het volgende bewustzijn te komen: de Schepper is de Enige die in de gehele werkelijkheid handelt, in alles om hem heen en in zijn innerlijk, wij zijn het resultaat van Zijn handelingen. Al ons werk, in elk moment van ons leven, bestaat eruit om een staat te bereiken waarin wij bewust versmelten met het Hoge Bestuur.

 

Korte Kabbalah Tips – 6/9/2016

laitman_281_02Vraag: Waarom moet een mens de Scheppingsgedachte doorgronden?

Antwoord: Dit is nu juist waarom de mensheid is geschapen, dit is precies wat de Schepper van ons verlangt. De Hoge Kracht heeft slechts één gedachte: een mens alle voorwaarden ter beschikking stellen om het niveau van de Schepper te bereiken.

Vraag: Waarom ‘communiceert’ de Schepper met mij door middel van een negatieve omgeving?

Antwoord: Als je geen negatieve indrukken zou krijgen, waaraan zou je dan willen ontsnappen? De hele wereld is geschapen om ons in het nauw te brengen.

Vraag: Is geluk altijd het resultaat van het aantrekken van het Licht?

Antwoord: Ja, geluk is het resultaat van de invloed van het Hoge Licht. Zelfs als deze invloed ons een negatief gevoel geeft, is het geluk.

Vraag: Waarom moet een vrouw zich hechten aan haar man?

Antwoord: In onze wereld symboliseert een vrouw het verlangen om te ontvangen, de Malchut die van de eerste negen Sefirot ontvangt, in relatie tot haar is dat het mannelijke deel. Daarom moet zij zich aan hem hechten.

Vraag: Kunnen wij na de dood onze familie voelen?

Antwoord: Ik weet niet hoe ik dit eenvoudig kan uitleggen, als hij een Kabbalist is: ja.

Vraag: Kan voor een vrouw geboorte het begin van correctie zijn?

Antwoord: De betrokkenheid van vrouwen, zelfs passief, maakt deel uit van hun correctie in deze wereld.

Vraag: Hoe verhoudt de Wijsheid van Kabbalah zich tot ‘ongewone’ huwelijken, als een man bijvoorbeeld veel jonger is dan een vrouw?

Antwoord: Volgens de Wijsheid van Kabbalah is dit niet van belang, leeftijd maakt geen verschil.

Vraag: Hoe kunnen we de voorspellingen van Vanga verklaren?

Antwoord: In principe zijn voorspellingen mogelijk op het animale niveau. Er zijn mensen die de toekomst kunnen aanvoelen en precies kunnen zeggen wat er morgen met je gebeurt. In het algemeen gesproken zullen zij dat niet zeggen. In feite is de toekomst aanwezig, maar ten opzichte van ons is de toekomst ofwel verborgen of onthuld.

Vraag: Stemt de ziel overeen met het lichaam of stemt het lichaam overeen met de ziel?

Antwoord: Het lichaam stemt overeen met de ziel als iets wat extern is ten opzichte van iets wat intern is. De ziel bepaalt alles met betrekking tot de bestemming van een mens.

Vraag: Hoe kunnen we weten of voorspellingen waar of vals zijn?

Antwoord: Het is niet nodig om je met voorspellingen bezig te houden. De Wijsheid van Kabbalah is ertegen. Wij moeten zelf onze toekomst bepalen en er een besluit over nemen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De verbinding tussen mensen neemt de uniekheid van ieder mens niet weg. Integendeel, deze uniekheid wordt juist steeds groter.

Juist doordat de stammen hun verschillen in stand hielden en zich tegelijkertijd met elkaar verbonden, bouwden zij een staat, Shechina genaamd. Het is zoals met de organen in een lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen plek en met elkaar bouwen zij het geheel van het lichaam.

De stammen komen voort uit de zonen van Jacob. Het was verboden om stammen met elkaar te vermengen, zo werd de vorm van de spirituele kelim (vaten) in stand gehouden, Ha-Va-Ya-H maal de drie lijnen. Iedere stam heeft zijn eigen soort egoïsme en iedere stam is te vergelijken met een speciaal deeltje van een legpuzzel. Als je de vorm ervan verandert, wordt de afbeelding niet compleet.

Wij weten niet hoe wij de deeltjes van de puzzel moeten neerleggen, daarom vragen we om Hulp van Boven om ons met elkaar te verbinden. Alleen door de uniekheid van ieder individu in stand te houden, kunnen we ons met succes met elkaar verbinden, en een ieder probeert om ieder ander te dienen.

(Noot van de vertaler: Er wordt ook gesproken over het belang van het ego)

From KabTV’s “New Life #796 – Who Are The 12 Tribes,” 12/01/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Wat Is De Oorzaak Van Het Lijden?

laitman_293Vraag: Waarom moeten mensen, voor wie de tijd van de correctie nog niet gekomen is, nog steeds lijden? En wat voor oplossing zou er voor de mensheid geweest zijn, behalve het lijden, tijdens de periode van duizenden generaties, waarin de Wijsheid van Kabbalah – tot het jaar 1995 – nog verborgen was?

Antwoord: Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat we ons egoïsme moeten ontwikkelen tot het moment waarop het werkelijk hogere, speciale, eeuwige genoegens wil bereiken.

We hebben dus een lange weg moeten afleggen, te beginnen bij de schepping van atomen, moleculen, bodem en water, vervolgens van primitieve organismen, planten en dieren, en uiteindelijk de schepping van de mens in zijn huidige staat. Dit is een heel lange weg geweest en dit alles werd vergezeld door lijden.

Pas nu zijn we begonnen aan onze laatste fase van ontwikkeling. Maar nu hebben we de mogelijkheid om ons te ontwikkelen met behulp van de Wijsheid van Kabbalah, een speciale methode waardoor het mogelijk is om het Hoge Licht aan te trekken.

Nu kunnen we ons ontwikkelen door middel van Achishena ( het versnellen van de tijd), wij kunnen onze ontwikkeling versnellen zonder dat de natuur ons daartoe aanzet door middel van lijden, maar door ons verlangen om voorwaarts te gaan, door te anticiperen op het Doel. Op deze manier stopt het lijden. Dit betekent dat het mogelijk is om sneller voorwaarts te ‘rennen’ naar het Doel van de schepping dan de snelheid van de ‘stok’ die zich altijd achter ons bevindt, zo zal deze stok ons niet inhalen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Waarom Eten We Donuts Tijdens Chanoeka?

laitman_627_1Vraag: Waarom eten we donuts (Sufganiyot) tijdens Chanoeka?

Antwoord: Allereerst omdat ze rond zijn. De cirkel is het symbool van compleetheid.

Olie heeft met lucht te maken, het Licht komt eruit voort. Het Licht was in wezen altijd al in de olielamp, Het rees vanuit de aangestoken olie naar het lont.

Tijdens Chanoeka eten we zoete donuts, omdat deze feestdagen het symbool zijn van de bevrijding uit de bitterheid van deze wereld naar de spirituele zoetheid. Dit zijn ‘zoete’ feestdagen.

 

New Life 794 – Leven In Stamverband

New Life #794 – Leven In Stamverband

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

We worden allemaal in verbinding met elkaar geboren, maar het egoïsme wordt groter en brengt scheiding tussen ons. In plaats van verbonden te zijn vanuit ons hart, gaan we met elkaar communiceren om er beter van te worden, ten koste van anderen. In onze tijd worden mensen opgeslokt door hun werk en de verbinding en de warmte tussen ons is verloren gegaan.

De afstand tussen mensen is in de tijd van het oude Babylonië ontstaan. Daar werd het egoïsme voor het eerst onthuld, in onze tijd heeft het zich over de hele wereld verspreid.

Leven in stamverband is te vergelijken met leven in de baarmoeder, aan de borst van de moeder liggen, het is een plek waar een mens zich veilig voelt, waar hij zich nergens zorgen over hoeft te maken. Het gevoel van veiligheid bereikt een mens – via de mensen om hem heen – door de Kracht van de Natuur.

Abraham onderwees de Babyloniërs dat de positieve Kracht van de Natuur, de Schepper, wordt onthuld tussen mensen als zij zich met elkaar verbinden.

Het ego is te vergelijken met een onzichtbaar monster tussen ons, dat ons verhindert om anderen te begrijpen en te voelen.

From KabTV’s “New Life #794 – Tribalism,” 11/29/16

(Noot van de vertaler: Er wordt in deze video ook gesproken over de warmte van familie, bekenden, en de rol van de vrouw)

icon for podpress Audio: Play Now | Download

icon for podpress Video: Play Now | Download

 

De Volwassenwording Van Mannen

Laitman_036In het Nieuws (The Telegraph): “Mannen zijn pas volwassen als zij 43 jaar zijn: ruim 11 jaar nadat vrouwen ‘volwassen’ zijn”, dit is de uitkomst van een nieuw onderzoek.

“Uit een onderzoek naar de verschillen in volwassenwording tussen de seksen blijkt, dat zowel mannen als vrouwen het er over eens zijn dat mannen ‘onvolwassen’ blijven tot laat in de 30, begin 40.”

“De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen echter volwassen zijn, blijkt 32 jaar te zijn.

“Het is onrustbarend dat acht op de tien vrouwen denken dat mannen ‘altijd kinderlijk blijven’…”

Mijn Commentaar: Als ik in mijn kindertijd op meisjes in mijn klas lette, was ik er verbaasd over dat zij zo vroeg volwassen waren in hun denken en hun kijk op het leven. Ik voelde dat ik nog lang niet zo ver was. Ik had veel belangstelling voor het enorme verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes hebben een houding van kleine vrouwen ten opzichte van het leven, terwijl jongens alleen maar geïnteresseerd zijn in voetbal, volleybal, enz. De mannelijke ontwikkeling vindt pas veel later plaats, als het al zo is.

Het is op het ogenblik moeilijk voor een vrouw om een partner te vinden en met een man te trouwen die haar een gevoel van steun geeft. Zij wil een man aan haar zijde die haar een gevoel van steun geeft, meer psychologische steun dan fysieke steun, want in deze moderne wereld kan een vrouw op materieel gebied alles kopen voor zichzelf, maar voor haar is eenvoudige psychologische steun onmisbaar. Helaas krijgen mannen hiervoor geen geschikte scholing

Vraag: Waardoor wordt de volwassenwording van mannen in onze tijd zo belemmerd?

Antwoord: Omdat we veel langer leven, vraagt het leven van ons geen volwassenwording. Een man kan zijn leven lang in het huis van zijn ouders blijven wonen, allerlei werk doen om geld te verdienen, en zich daarbij volkomen tevreden voelen. Alles staat voor hem klaar: elektrische apparaten, kant en klaar voedsel, meer heeft hij niet nodig.

Ik denk niet dat 40 jaar de grens is waarna hij een man wordt. Ik zie dat in onze tijd zelfs mannen van 50-60 nog kinderen zijn. Ze willen geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen, geen lasten dragen of voor een gezin werken.

Een vrouw is bereid om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een gezin en kinderen. Een man is zelfs daartoe niet bereid.

We moeten een mens opvoeden tot een spiritueel mens, zodat hij gaat begrijpen dat hij een hoger doel heeft en dat hij hiervoor een bijzondere omgeving moet creëren. Het is belangrijk dat hij begrijpt waarom hij bestaat en hoe hij zichzelf kan bouwen.

Als wij hem op deze manier gaan opvoeden, begint zijn volwassenwording tussen 15 à 20 jaar, dan is hij op 20 jarige leeftijd al gevormd als man.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 12/5/16

 

Korte Kabbalah Tips – 6/26/2016

Laitman_630_2Vraag: Moeten man en vrouw in dezelfde Kabbalah groep studeren of is het beter als ze in verschillende groepen studeren?

Antwoord: Ze moeten in dezelfde groep studeren, daarbij zitten mannen en vrouwen in ieder geval toch in verschillende groepen

Vraag: Wat is het juiste gebed voor mijn man?

Antwoord: “Boreh (Schepper), U vraag ik om mijn man dichter bij U te brengen.” Dat is alles!

Vraag: Hoe kunnen we voorkomen dat we onze spirituele staten, onze egoïstische beoordelingen en onze persoonlijke inzichten aan elkaar opleggen? Hoe moet ik reageren als mijn vrouw haar gevoelens over de lessen met mij deelt?

Antwoord: Je moet haar als je vriend behandelen en niet als je vrouw. Als je met spiritueel werk bezig bent, is zij je vriend, dan is dit een kleine groep voor jullie beiden.

Vraag: Loopt het gezin in fysieke zin risico als man en vrouw in spiritueel opzicht allebei man zijn?

Antwoord: Nee, zij beïnvloeden elkaar vanuit elkaars spirituele essentie. Bovendien heeft hun spirituele essentie niets te maken met hun fysieke staat. Daarom hoeven zij zich niet voor elkaar weg te cijferen, maar eerder het tegenovergestelde: zij kunnen zich beter in de mannelijke of in de vrouwelijke vorm uiten, maar het is belangrijk om het fysieke gezinsleven te ondersteunen en in stand te houden.

Vraag: Hoe legt de Wijsheid van Kabbalah eenheid uit en de strijd tussen tegenstellingen?

Antwoord: Er is geen strijd tussen tegenstellingen. Er is alleen strijd voor eenheid.

Vraag: Is het punt in het hart een mannelijke of een vrouwelijke eigenschap?

Antwoord: Het punt in het hart wordt als een mannelijke eigenschap beschouwd. Het gaat niet over een man in onze wereld, maar over de eigenschap van geven, die zowel typerend voor vrouwen als voor mannen kan zijn.

Vraag: Is er verschil tussen de woorden ‘vriend’ en ‘huwelijkspartner’ volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Nee, vriend, buddy, en huwelijkspartner zijn synoniemen van elkaar. Wat belangrijk is, is de relatie, de verbinding, het grote verlangen naar een verbinding tussen jou en de Schepper.

Vraag: Wat is bedrog op het spirituele pad?

Antwoord: Een verandering van intentie: van geven en verlangen naar de Schepper, in de tegengestelde richting.

Vraag: Volgens welke criteria moet een vrouw een man kiezen om een gezin te vormen?

Antwoord: Allereerst moeten ze fysiek bij elkaar passen, ten tweede moeten ze het verlangen hebben om concessies te doen naar elkaar.

Vraag: Wat voor wens heeft u voor de mannen?

Antwoord: Laten we leren om concessies te doen aan onze vrouwen, ik voeg er echter graag aan toe dat ik hetzelfde wens voor de vrouwen. Wederzijdse instemming bouwt de juiste verbindingen tussen vrienden, in een gezin en tussen onze kinderen en ons. Laten wij dit allemaal leren. Succes en geluk voor jullie allen!

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 158

laitman_938_02Vraag: Als het werken aan eenheid betekent dat ik de verlangens van de vrienden wil voelen als mijn eigen verlangens, over welke verlangens gaat dit dan? Gaat het over alle verlangens van de vrienden of alleen over hun verlangens met betrekking tot de Schepper en spiritualiteit?

Antwoord: Alleen over de verlangens van de vrienden met betrekking tot spiritualiteit.

Vraag: Betekent dit dat ik eenheid heb bereikt als ik de verlangens van mijn vrienden voel als mijn eigen verlangens?

Antwoord: Ja.

Vraag: Tijdens het Congres in Praag voelde ik plotseling haat naar een vriend in de cirkel, omdat hij zich niet hield aan één van de regels van de workshop. Het was een heel sterk gevoel. Ik wilde die persoon wel van de aardbodem wegvagen en ik begon anderen ook te haten. Waarom moet een Kabbalist zulke emoties ondergaan op het spirituele pad?

Antwoord: Zodat je jezelf beter gaat leren kennen.

 

Page 30 of 483« First...1020...2829303132...405060...Last »