Wees Mooi!

Laitman_201_01Vraag: Wat heeft de Wijsheid van Kabbalah erop tegen als een vrouw zich – vanuit haar natuurlijke verlangen – mooi maakt voor een man of omdat ze er mooi uit wil zien? Het Boek De Zohar zegt dat een vrouw een natuurlijk verlangen heeft om zich mooi te maken.

Antwoord: Volgens de Wijsheid van Kabbalah verwijst ‘zich mooi maken’ naar de intentie om te geven.

Opmerking: Het Boek De Zohar zegt dat “Malchut zich mooi maakt zodat de bruidegom naar wie zij verlangt zal komen …” namelijk de Schepper.

Antwoord: Het Boek De Zohar verwijst naar de voorbereiding van ons verlangen om te werken met de intentie om te geven, niet om aantrekkingskracht op een man uit te oefenen.

Vraag: Moet een vrouw zich nu wel of niet mooi maken?

Antwoord: Je kunt je zonder enig bezwaar mooi maken en mooi zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

Voor Wie Is De Wijsheid Van Kabbalah Bestemd?

laitman_254_01Vraag: Voor wie is de verspreiding (disseminatie) van de Wijsheid van Kabbalah bestemd?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah beantwoordt de vraag naar de zin van het leven. De mensheid heeft een jarenlange ontwikkeling achter de rug en heeft zich daarbij niet afgevraagd wat de zin van het leven is, men heeft net zo geleefd als alle andere dieren. Omdat het egoïsme echter toenam, ging de mens zich afvragen: “Wat is de zin van het leven en de zin van het lijden? Waarom lijden wij, voor wie?”

In onze generatie worden deze vragen door velen gesteld, uit statistieken blijkt dat de helft van de mensheid aan depressie lijdt. Kabbalah legt ons uit wat daarvan de oorzaak is en wat de zin van het leven is en het doel, dan gaat het niet over wat mensen daarover bedenken, maar wat de Natuur bepaalt.

Het is de zin van het leven om het volgende niveau van ons bestaan te onthullen, om dit niveau tijdens ons aardse bestaan te bereiken, om de barrière tussen leven en dood te overstijgen en ons van ons fysieke lichaam te bevrijden. Er zijn veel mensen die dat willen. Er zijn mensen die komen, luisteren, en ons ook weer verlaten omdat zij geen belangstelling meer hebben. Er zijn ook mensen die zich bij een religie aansluiten nadat zij kennis hebben genomen van onze ideeën.

Wij dwingen niemand om te blijven, want de Wijsheid van Kabbalah is bestemd voor degenen die hun ego ten volle hebben ontwikkeld. Dit zijn de mensen die aan zichzelf de vraag stellen over de zin van het leven, zij voelen dat ze daarop een antwoord moeten krijgen, voor hen is het noodzakelijk om het doel van het leven te leren kennen.

 

Keizersnede Of Natuurlijke Geboorte?

Laitman_631_5Vraag: Is er verschil tussen kinderen die via een keizersnede op de wereld komen en kinderen die via de natuurlijke weg geboren worden?

Antwoord: Een keizersnede is heel schadelijk, het is wenselijk om daar zo beperkt mogelijk gebruik van te maken. Een geboorte is een heel serieus proces voor een baby, een gevaarlijk proces dat met veel stress gepaard gaat, maar dat is heel noodzakelijk. Bij een natuurlijke geboorte krijgt een kind een speciaal soort immunisatie mee, dit gebeurt niet bij een keizersnede.

Er zijn situaties waarbij een keizersnede noodzakelijk is, in het algemeen is een natuurlijke geboorte echter wenselijk.

Opmerking: Tegenwoordig komen keizersneden veel voor bij vrouwen.

Antwoord: Ik zou het niet adviseren. Een kind heeft een natuurlijke geboorte nodig waarbij het de allereerste voorbereidingen meemaakt, lichte oefeningen, etc. Het is heel jammer dat we geen vroedvrouwen meer hebben, zoals dat vroeger het geval was.

Door massage van het geboortekanaal kan de geboorte vergemakkelijkt worden, dan zouden vrouwen zonder problemen kunnen bevallen. In onze tijd vertrouwen we echter meer op medicijnen, daardoor wordt het bovenstaande onmogelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

“Jullie Hebt Je Als Rebellen …”

laitman_531_02-jpgTorah, Dewariem 9:24 (Deuteronomium): Jullie hebt je altijd als rebellen tegenover de Eeuwige gedragen van de dag af dat ik jullie ken. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent de zin: “van de dag af dat ik jullie ken.”?

Antwoord: Dit betekent: van de dag af dat Mozes werd geroepen om aan zijn volk leiding te geven.

Alles was een geschenk van de Schepper! Overal waar het maar mogelijk was, brak het egoïsme uit onder de zonen van Israël. Daarom was het noodzakelijk om hun houding naar elkaar vast te stellen, te vergelijken en er steeds veranderingen in aan te brengen, op die wijze kwamen zij tot het besluit om uit Egypte te trekken.

Bovendien moesten zij zich bewust worden van de toekomstige staat waarheen zij op weg waren. Het gaat hierbij niet over de fysieke uittocht van Egypte naar de Sinaï, maar over de uittocht uit hun egoïsme, hun afscheid daarvan, het er bovenuit stijgen.

Zo kreeg het rebelleren vorm. Het egoïsme veroorloofde zich een volledige vrijheid van handelen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

Vragen Over Het Werk In Een Groep – 4

laitman_938_07Vraag: Is de deelname aan de joodse feestdagen een verplichting voor de groepen buiten Israël?

Antwoord: Ik raad aan om deel te nemen aan de activiteiten van de groep om zo de essentie van elke feestdag te gaan begrijpen, want elke feestdag is een niveau van spirituele groei.

 

Europa Op Een Kruispunt, Deel 1

Laitman_409Vraag: De Europese crisis veronderstelt dat het tijdperk van de grote Europese beschaving voorbij is en er een nieuwe tijd is aangebroken. Hoe ziet u de staat van het toekomstige Europa en zijn plaats in de wereld?

Antwoord: Ik zie in Europa geen echte ontwikkeling naar vrijheid, gelijkheid en al die mooie slogans van de Franse Revolutie. Natuurlijk kunnen we de bijdrage van de Europese beschaving aan de ontwikkeling van de wereld niet ontkennen. We moeten echter begrijpen dat al deze prestaties alleen betrekking hebben op materieel gebied, in het kader van deze wereld en gebaseerd op het menselijk egoïsme.

Daarom verandert het prachtige verguldsel van ons egoïsme, de trend van democratie en vrijheid, in feite niets in een mens. Het bewijs hiervan is de manier waarop Hitler in staat was om in een handomdraai de beschaafde Europeanen in barbaren te veranderen.

Als hij het slimmer had aangepakt en in plaats van het veroveren van landen iedereen had overtuigd van zijn ideeën, zou heel Europa zijn bondgenoot geworden zijn. Bovendien was het heel gemakkelijk voor hem om Europa bijna zonder tegenstand te veroveren. Hieruit blijkt dat het beeld van de “verlichte Europeaan”, bekend om zijn speciale, hoge cultuur in vergelijking met de rest van de wereld, niet meer betekent dan een uiterlijk symbool zonder inhoud.

Het culturele imago en de goede manieren konden niet verhinderen dat de Duitsers door het doden van mensen naar het dierlijke niveau afdaalden. Hierdoor blijkt dat mensen vanuit hun egoïsme voor altijd barbaren zullen blijven. Hoe meer zij zich in dit opzicht ontwikkelen, hoe slechter ze zullen worden, maar ze zullen leren om hun egoïstische bedoelingen te verbergen en zich als politici te gedragen.

Als de mensheid van het volk Israël niet het innerlijke gedachtegoed overneemt, de Wijsheid van Kabbalah, over verbinding en eenheid boven het egoïsme uit, zal er geen toekomst meer mogelijk zijn. Intussen heeft de mensheid zich uitsluitend beperkt tot de buitenkant van dit gedachtegoed en is het in een verwrongen vorm opgevat, in die vorm ontwikkelde het zich. De evolutie zal ons ondanks alles voortduwen naar eenheid, maar dan door middel van lijden, want het zal voor Europa onontkoombaar zijn om het pad van eenheid te gaan.

Aangezien het Europese egoïsme heel groot is en veel meer ontwikkeld is dan in andere landen en continenten, moet Europa als eerste deze methode implementeren. Als Europa dit niet doet, zal het meer te lijden krijgen dan andere delen van de aarde. Ik ben niet erg optimistisch over de toekomst van Europa.

Kabbalah biedt een methode die het mogelijk maakt om de prachtige idealen van de Franse Revolutie – die tot dusverre niet meer dan slogans waren in Europa en geen invloed hebben op de innerlijke essentie van de mens – in praktijk te brengen. Iedereen droomt over vrijheid, gelijkheid en broederschap, men sprak erover in Rusland en Europa, maar men was iet in staat om het te implementeren. Alleen de Wijsheid van Kabbalah biedt deze mogelijkheid.

Daarom wordt deze Wijsheid onthuld nu Europa de wanhoop van zijn onmacht en het onvermogen om zijn idealen te realiseren omarmt. En dit gebeurt in een tijd waarin nieuwe, volkomen vreemde idealen vanuit de donkere tijden van de middeleeuwse barbarij Europa bereiken.

De Wijsheid van Kabbalah heeft de kracht om gelijkheid en vrijheid waar de Europeanen zo trots op zijn, in praktijk te brengen. Europa weet hoe de Hoge Kracht van de natuur aangetrokken kan worden.

Vraag: Moeten wij terug naar religie?

Antwoord: Deze methode heeft niets met religie te maken. Het gaat over het vermogen om de Kracht van Eenheid te gebruiken die in de natuur verborgen is. Kabbalah maakt het mogelijk om deze Kracht te onthullen en te gebruiken om één te worden.

From KabTV’s “A New Life” 8/18/16

 

Van De Fysieke Wereld Naar De Spirituele Wereld

Laitman_524_01Als ik met de groep ga werken, kom ik gaandeweg allerlei problemen tegen. Dit is de manier waarop de Schepper het werkterrein voor mij openlegt om alle problemen die zich voordoen op te lossen, ze te bedekken met overbruggingen van liefde en voorwaarden te scheppen voor Zijn onthulling in de groep.

Op deze manier verbind ik mij met de andere groepsleden, als de tien Sefirot, en maak ik een plek gereed voor de onthulling van de Schepper tussen ons.

Daarom moeten wij elkaar hier voortdurend aan herinneren. Het is de Schepper die ons steeds weer terugbrengt naar onze aardse bekrompenheid, wij moeten hier bovenuit stijgen naar de spirituele afstemming, naar de juiste kijk op de situatie.

Dit is ons nooit aflatende werk. Vanuit deze aardse, verwarrende wereld, die de Schepper opzettelijk voor ons creëert, stijgen wij op naar de nieuwe spirituele staat.

From the Moscow Convention, Lesson 4, 5/3/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 137

laitman_568_01Vraag: Ik begrijp dat elk moment in ons leven waarop wij samenwerken met anderen op het pad van correctie belangrijk is. Moeten wij zonder enige uitzondering het contact met ieder mens als belangrijk zien?

Antwoord: Nee!

Vraag: Hoe legt de Wijsheid van Kabbalah de correctie van het ego uit in verband met ons contact met mensen die zich op een lager spiritueel niveau bevinden? In welke mate is altruïsme en samenwerking met hen gerechtvaardigd?

Antwoord: Geen verbinding met hen hebben is gerechtvaardigd!

Vraag: U spreekt vaak over spirituele vermenging met de gehele mensheid, zodat iedereen uiteindelijk met elkaar verbonden zal zijn en één zal zijn. Wat zal er gebeuren met mensen die mentaal ziek zijn en hoe zal hun correctie eruit zien?

Antwoord: Als wij gecorrigeerd zijn, zullen wij hen ook corrigeren!

 

Het Belangrijkste: Verlangen Naar Het Doel

 Vraag: Waarom zeggen we vaak dat wij het Doel moeten bereiken, maar besteden we er geen aandacht aan dat de correcte staat al in iedereen aanwezig is?

Antwoord: Het verlangen naar het Doel is cruciaal, het is de kracht voor onze ontwikkeling, als wij ons echter op de gecorrigeerde staat focussen, houdt dit onze voortgang naar het Doel tegen.

 

“En Ik Wierp Het Stof Daarvan In De Beek Die Uit De Berg Neerwaarts Stroomt”

laitman_740_03Vraag: Wat betekent: “En ik wierp het stof daarvan (van het gouden kalf) in de beek die uit de berg neerwaarts stroomt”?

Antwoord: “De beek die uit de berg neerwaarts stroomt” is een eigenschap van Bina die vanaf de berg Sinaï neerdaalt. Het egoïsme (het stof van het gouden kalf) moet vermengd worden met de kwaliteit van geven om een ​​verbinding tussen Bina en Malchut te maken en daardoor tot de tweede restrictie (Tzimtzum Bet) te komen, dit is een bijzondere symbiose van de kwaliteiten van ontvangen en geven, als zij gecombineerd worden en bruikbaar worden voor de geleidelijke, consistente correctie tijdens de zogenaamde veertig jaar.

De mensen die de kwaliteit van Malchut vertegenwoordigen, staan ​​aan de voet van de berg, zij hebben zelfs geen druppeltje spirituele kwaliteit, geen kracht om de berg te beklimmen.

Deze beek die neerwaarts stroomt (Bina) gaat zich vermengen met Malchut. Dit is de grote barmhartigheid van de Schepper, dat Hij Zijn kracht geeft om deze Kracht te vermengen met het egoïsme van de mens en Hij hem gaat verhogen. Van de mens wordt alleen geëist dat hij zijn mond, zijn hart en zijn ogen sluit en slechts één ding verlangt: om tenminste op één punt samen te smelten met deze beek.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

Page 30 of 469« First...1020...2829303132...405060...Last »