De Elite En De Massa

laitman_571_03Commentaar: James Traub, lid van de American Council of Foreign Relations (CFR), afgestudeerd aan Harvard University en lid van een van de rijkste families in Amerika, heeft een artikel geschreven met de titel: Het wordt tijd dat de elite opstaat ​​tegen de onwetende massa. (Financial Policy). Daarin beweert hij: ” De Brexit heeft het politieke schisma van onze tijd blootgelegd. Het gaat niet om links tegenover rechts; het gaat over de weldenkenden tegenover degenen die zonder na te denken boos zijn. Als bewijs hiervoor citeert hij: “De stemming over de Brexit was de volslagen afwijzing van de bankiers, van economen en westerse staatshoofden, die de kiezers tegen de gevaren van een breuk met de Europese Unie waarschuwden.” Hij bestrijdt dat “Extremisme mainstream is gegaan” en dat ” De huidige opstand van de burger – in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa – een einde zou kunnen maken aan de politiek, omdat het iets onbeduidends is in het leven “.

Antwoord: Tegenwoordig zijn veel mensen ongeschoold, arm en werkloos, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is de elite, nietwaar? Wie heeft de controle over de juiste knoppen, kabels en aansluitingen? Is dat de massa? Wie bedriegt en manipuleert? Natuurlijk de elite, samen met de politie, het leger, de media, journalisten, televisie en radio. Daarom wordt de komende oorlog een oorlog van de elite tegen hun eigen volk.

De laatste tijd zijn we getuige van een groeiende kloof tussen de elite en de massa, omdat de middenklasse volledig is uitgewist en er niets meer van over is. De massa wordt steeds armer terwijl de elite steeds rijker wordt, een volkomen onnodige rijkdom. Maar het egoïsme vertelt hen te graaien, te nemen en de massa uit te putten. Het resultaat hiervan is dat 90% van de mensen valt en 10% financieel sterk stijgt. Hoe zal dit aflopen? Dat is moeilijk te zeggen en het is zelfs beangstigend om er over na te denken, want het egoïsme stimuleert hen om de massa te vernietigen waardoor er 15 à 20% van de bevolking overblijft om de elite ten dienste te staan. De rest zal – overeenkomstig de fascistische theorie – worden vernietigd omdat de wereld van vandaag zeer zeker wordt aangetrokken tot het fascisme.

Vraag: Hebben ze middelen om mensen uit te roeien?

Antwoord: Ze hebben van alles. Ze ontwikkelen een uniseks aanpak waardoor het geboortecijfer daalt. Door middel van reclame en de media verkleinen ze het verlangen van mensen om een gezin te stichten. We zullen binnenkort de grote schade zien die door de moderne medicijnen wordt veroorzaakt, en eveneens wat er gebeurt met de gezondheidszorg, met drugs en met elk aspect van ons leven.

Het belangrijkste voor de elite is om de massa los te koppelen van het actieve leven en deze mensen geleidelijk te laten verdwijnen, om zo de wereld te ontdoen van alle ‘extra’ monden die moeten worden gevoed. Er worden zeer serieuze inspanningen in deze richting gedaan. Ik denk dat men biologische factoren zal toevoegen die speciaal ontwikkeld zijn in de vorm van verschillende bacteriën. We staan op het punt om te zien dat er voor een bepaalde ziekte geen vaccinatie meer te vinden is. Het gebeurt allemaal geleidelijk, maar het begint te werken en we zullen zien dat in de tijd van één generatie het aantal mensen zal worden terug gebracht tot twee à drie miljard mensen.

Vraag: Wat is uw mening over wat er gaande is?

Antwoord: Er zijn veel verschillende mogelijkheden, de ene is het pad van lijden en de andere is de weg van alomvattende eenheid: zowel voor de elite als voor de massa.

Het pad van eenheid is alleen mogelijk als we erin slagen om met de hulp van de Hoge Kracht het merendeel van de mensen in de wereld ervan te overtuigen dat we ons ervan bewust moeten zijn dat we ons op een doodlopende weg bevinden als we andere methoden volgen. Het pad van lijden kan verschillende vormen aannemen, zoals fascisme of een wereldoorlog, eveneens burgeroorlogen en algemene haat. Bovendien zal de elite de immigranten in Europa daartoe aansporen door middel van media kanalen of op andere manieren – ze weten hoe ze dat moeten doen – en hen ophitsen tegen de plaatselijke bevolking. Zo zullen een paar miljoen immigranten Europa wegvagen. Dan zal het geen probleem meer zijn om van de immigranten af te komen. We staan op het punt om getuige te zijn van een aantal zeer interessante gebeurtenissen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/30/16

 

Wie Maakt De Keuze?

laitman_236_01Torah, Dewariem (Deuteronomium), ‘Va’etchanan’(en ik smeekte) 6:14 – 6:15: Loop niet achter andere goden aan, dat soort goden van de volken die in jullie omgeving zijn, anders zou – omdat bij jou de Eeuwige, je God, een allesopeisende God is – de woede van de Eeuwige, je God, tegen je oplaaien en zou Hij je van de aardbodem wegvagen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent: “Loop niet achter andere goden aan”?

Antwoord: Het is een feit dat je, als je je egoïsme volgt, Farao volgt, hij vertegenwoordigt dit alles als hij zegt: “Wie is de Schepper dat ik naar Hem zou luisteren?” Dit is de achterzijde van de Schepper die Hij zelf aan ons toont, zodat wij zouden kunnen begrijpen dat de eigenschap van liefde en geven hoger is dan de eigenschap van egoïsme.

En zo werken ze als tegenstanders. In feite is het zo dat de Schepper vanuit de achterzijde bouwt en ons bestaan hiervan afhankelijk is.

En waar kiezen wij dan voor? Hij heeft ons organische, natuurlijke neigingen gegeven zodat wij voor Farao zouden gaan kiezen en daarin vrijheid van keuze zouden hebben.

Maar wanneer wordt dat duidelijk? Als ik constant op Farao afsteven, heb ik dan een vrije keuze ten opzichte van de Schepper? Wat betekent ‘vrijheid’? En wat betekent ‘keuze’? Wat zijn dit voor staten als ik onafhankelijk besluiten neem?

Vanuit mijn gezichtspunt veronderstel ik dat het ene groter is dan het andere, ik kies altijd voor dat wat groter is. En als er geen verschil is, weet ik niet wat ik moet kiezen. Dus in welke betekenis kan ik over een keuze spreken?

De keuze vindt plaats als ik nog niet weet wat groter en wat kleiner is. Dit betekent dat er nog geen sprake is van een keuze, er is werk om te bestuderen en te analyseren wat ik moet kiezen, wat werkelijk groter is.

Als wij dit proberen te doen, komen we in een situatie waaruit er geen ontsnapping mogelijk is. Dan hebben wij nog maar één enkele optie: het uitschreeuwen naar de Schepper. Dit gebeurt als de Schepper een keuze maakt en niet wij.

Daarom is onze enige keuze dat wij ons op de juiste wijze, volgens de Kabbalistische principes, wenden tot de Enige die bestaat, die alles bestuurt en vult, de Hoge Kracht, en aan deze Kracht vragen om ten minste een vorm van minimale onthulling, zodat dit ons zal helpen om op zijn minst één stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

De Wijsheid Van Kabbalah En Andere Stromingen

laitman_281_02Vraag: De vraag over de betekenis van het leven interesseert mij zozeer dat ik naast lezingen over de Wijsheid van Kabbalah ook naar lezingen luister van andere leraren, vanuit verschillende bronnen en doctrines. Is dit ‘rommel’ voor mijn geestelijk leven?

Antwoord: Ik raad je aan om de Wijsheid van Kabbalah niet te combineren met andere stromingen. Het is beter voor je om je te verdiepen in andere methoden en geen Kabbalah meer te studeren.

Dat is beter voor je geestelijke gezondheid. Ga je bijvoorbeeld in yoga verdiepen of in Tarot kaarten, wat je maar wilt, maar niet van alles bij elkaar. Denk je dat je het allemaal kunt begrijpen? Dat kan je niet! Er zal werkelijk persoonlijke en spirituele ‘rommel’ uit voortkomen en dan heb je een zware tijd om daar uit te komen.

Het is niet mogelijk voor een mens om met wat hij van iedereen hoort om te gaan en het op een diep niveau te begrijpen. Hij denkt alleen dat hij het ‘kaf van het koren’ kan scheiden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/10/16

 

Turkije: Een Staatsgreep

laitman_273_02Laten we aannemen dat het geen staatsgreep was, maar een toneelstuk van de regering Erdogan om aan de macht te blijven. Eerder dit jaar verloor hij de verkiezingen, maar hij weigerde te vertrekken, zodat hij met het verhaal van een coup kon komen om zijn miserabele tegenstanders uit de weg te ruimen.

Er zijn al 2836 militairen gearresteerd, met inbegrip van hogere officieren, 2745 rechters werden uit hun functie ontheven. Erdogan heeft de media bevolen om een ​​valse verklaring af te leggen en het nieuws van een staatsgreep te verspreiden om zo mensen aan te moedigen de straat op te gaan en zijn regering te ondersteunen. Hij heeft de media opgehitst om de wereld te laten zien dat hij gesteund wordt.

Hij wil een radicaal beleid ten uitvoer brengen in overeenstemming met de islamitische wetgeving en zijn leven lang aan de macht blijven als symbool van het nieuwe Turkije, zoals Ataturk, wiens nalatenschap en nagedachtenis hem niet met rust laat.

 

Hoe Kan Ik Verlangens Vervullen?

laitman_940Vraag: Hoe kan ik de verlangens van mijn vriend herkennen? Wat betekent geven in spiritualiteit en de verlangens van mijn vriend vervullen?

Antwoord: Je vriend is een verlangen om de Schepper te onthullen. Hij kan dat echter alleen doen als hij dezelfde eigenschap van geven heeft als de Schepper, in ieder geval op een minimaal niveau.

Je kunt je vriend helpen bij het verkrijgen van de eigenschap van de Schepper door in spiritualiteit samen te werken. Dan zal er tussen jou en hem een handeling plaatsvinden die het Corrigerende Licht aantrekt.

Licht is de eigenschap van Geven en Liefde. Door dichter bij elkaar te komen, word je meer gelijkvormig aan de eigenschap van het Licht en vergroot je de eigenschap van geven en liefde tussen jou en je vrienden steeds meer. Het Licht zal zich gaan manifesteren tussen jullie en je zult het gaan voelen als de onthulling van de Schepper. Dit is de manier waarop je met je vriend moet werken.

From the Convention In Moscow, Day Two 5/3/16, Lesson 5

 

Wie Kiest Europa Als Haar Vijand?

Vraag: Wanneer wordt de opstand van de moslims in Europa of de kruistocht van de Europeanen tegen de islamitische overname van Europa verwacht?

Antwoord: In het verleden was Europa tegen Rusland. Het beeld dat men van de vijand heeft, is van vitaal belang voor elk land en zelfs voor ieder mens, omdat onze natuur uit puur egoïsme bestaat.

Vóór Rusland zag Europa het Ottomaanse Rijk als haar vijand, en alleen tijdens de Lijflandse oorlog (1558-1583) koos zij Rusland als haar vijand. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat Rusland en Europa de radicale islam als hun gemeenschappelijke vijand zullen zien.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal het anders verlopen. Europa en de islam zullen zich daadwerkelijk verenigen tegen Israël, want instinctief voelen zij dat Israël hun gemeenschappelijke vijand is.

 

De Ineenstorting Van De Unie

laitman_273_02In het Nieuws (Lenta.ru): “Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (…) werd een sensatie. Experts spreken over de bijzondere relatie tussen Groot-Brittannië en Europa, de opstand van het volk tegen de elite en het effect van de migratie crisis. Er zijn echter enkele mensen die hun aandacht op iets anders richten: de ineenstorting van de Europese Unie is in vele opzichten vergelijkbaar met de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het is een feit dat beide geopolitieke entiteiten werden gevormd op basis van een ideologie. En de ineenstorting is het gevolg van een radicaal verschil tussen de verkondigde ideologische doelstellingen en de werkelijkheid.

“De Sovjet-ideologie beloofde gelijkheid, rechtvaardigheid, een hoger niveau van economische ontwikkeling en van de levensstandaard in vergelijking met de ‘wereld van het kapitalisme’. In werkelijkheid kregen de Sovjetburgers met tekorten te maken, met oneerlijke verdeling, een corrupte regering, een niveau van ontwikkeling en een levensstandaard die in grote mate inferieur waren aan het Westen ….

“De ideologie ‘democratie’ beloofde aan de Europeanen het hoogste niveau van welzijn en vrijheid voor iedereen, een wereld zonder grenzen, zonder oorlogen en conflicten, een wereld van rechtvaardigheid en gelijkheid op het gebied van rechten en democratie, dat wil zeggen dat de bevolking de beslissende rol in de politieke besluitvorming zou hebben. Maar in werkelijkheid zien de EU-burgers een enorme inkomenskloof tussen een handjevol ondernemers die de rijksten zijn en de armste delen van de samenleving, de toestroom van immigranten neemt de banen van de inheemse bevolking over, er is oorlog in de naam van democratie in plaats van vrede, essentiële politieke kwesties worden door ongekozen bureaucraten in Brussel opgelost in de plaats van democratie.

Mijn Commentaar: Als wij ongecorrigeerde delen samenvoegen, krijgen we een nog groter ongecorrigeerd systeem. Er staat geschreven dat wanneer de dwazen samenkomen het slecht voor hen is en eveneens voor de wereld, wat betekent dat het beter is om niet bijeen te komen.

En er staat geschreven dat als altruïstische Tzaddikim (rechtvaardigen) bijeenkomen het goed is voor hen en voor de wereld. Als men eerst de egoïstische dwazen opnieuw had opgevoed tot altruïstische rechtvaardigen, zou alles waar de massa van had gedroomd gerealiseerd zijn, wat er gebeurd is, is een gevolg van het management van de bankiers.

 

De Wijsheid Van Kabbalah En Vechtsporten

laitman_954Vraag: Promoot de Wijsheid van Kabbalah deelname aan vechtsporten? Daardoor ontwikkel je uithoudingsvermogen, teamgeest, je leert pijn verdragen en er worden positieve eigenschappen in je ontwikkeld.

Antwoord: Ik heb vaak gehoord dat mijn leraar Rabash dergelijke dingen aanraadde, maar alleen met het doel om fysiek vaardig te worden en voor zelfverdediging. Ik heb nooit gezien dat hij hier zelf mee bezig was. Hij was van mening dat het het beste is om veel te lopen, te zwemmen en soms aan gymnastiek te doen. Hij was een heel sterke man, veel sterker dan ik, hoewel ik veertig jaar jonger was. Rabash verrichtte zijn leven lang fysieke arbeid. Hij bracht zakken cement van 40 kilo naar de derde of vierde verdieping.

Ik denk dus dat als een mens het nodig heeft, hij aan vechtsporten moet doen. Maar in principe zal de studie van de Wijsheid van Kabbalah alles in hem in evenwicht brengen. Uiteindelijk kiest men dat wat in harmonie is met zijn spirituele beweging.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/10/16

 

Het Gouden Pad Naar Liefde

laitman_527_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) Va’etchanan 5:29: Jullie moeten er nauwkeurig op letten het uit te voeren zoals de Eeuwige, jullie God, het jullie geboden heeft, wijkt er noch naar rechts, noch naar links van af. (Vertaling Jitschak Dasberg)

Wijkt er noch naar rechts, noch naar links van af betekent: alleen via de middellijn gaan en al je eigenschappen voor geven en liefde aanwenden.

Alle eigenschappen, hoe ze ook mogen zijn, moeten we accepteren zodat we boven onszelf kunnen uitstijgen in liefde.

Als we naar links afwijken, komen we in een staat van ongecorrigeerde verlangens en komen we daar niet uit. Als we naar rechts afwijken, komen we in een staat waarin we in het Hoge Licht ‘drijven’, in de eigenschap van geven en liefde, maar we nemen er geen deel aan met inbegrip van al ons egoïsme

Daarom moeten beide zijden in evenwicht gebracht worden door de middellijn, dit is het gouden Pad naar Liefde.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/30/16

 

Van vrijdag 29 juli t/m zondag 31 juli vindt er een Bnei Baruch Kabbalah Congres plaats in St. Petersburg.

Dit congres wordt uitgezonden op www.kab.tv/live

Na dit congres verschijnen er weer dagelijks blogs.

 

De Belangrijkste Intentie

Laitman_051Vraag: Is “Er is geen ander dan Hij” de belangrijkste intentie bij alles wat wij doen?

Antwoord: Daaraan moet je toevoegen dat de Schepper alles doet en dat daarom alles juist is en ten goede van de mens bedoeld is. Je beoordeelt het als onjuist in de mate waarin je niet gelijkvormig bent met de eigenschappen van de Schepper.

Vraag: Moet ik er overdag steeds aan denken waarom ik alles doe om zo de Schepper te onthullen? Wat behoort dan het antwoord op deze vraag te zijn?

Antwoord: Allereerst moeten we ons altijd afvragen: “Wat moet ik doen en waarvoor doe ik het?” Vervolgens moet ik besluiten of ik een bepaalde handeling wel of niet uitvoer en zo mijn besluit implementeren.

 

Page 30 of 462« First...1020...2829303132...405060...Last »