Kabbalah En Gezinsrelaties

Laitman_725.jpgVraag: Er staat geschreven dat Kabbalisten de Goddelijke aanwezigheid kunnen brengen tussen een man en zijn vrouw. Hoe kan de Wijsheid van Kabbalah in de huidige tijd helpen bij het opbouwen van relaties in het gezin en het oplossen van conflicten?

Antwoord: Kabbalah geeft advies over de wijze waarop we elkaar correct kunnen behandelen, dit gaat over de gehele mensheid, inclusief een man en zijn vrouw. Als een echtpaar op de juiste wijze met elkaar omgaat, zullen zij de Schepper tussen hen kunnen onthullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Opheldering Voor Mijzelf

laitman_623Vraag: Zijn er criteria in de Wijsheid van Kabbalah waarmee we kunnen bepalen wat Kabbalistische gevoelens zijn en wat cognitieve stoornissen zijn waaraan iedereen blootstaat?

Antwoord: Deze gevoelens kunnen niet aan anderen overgedragen worden. Je voelt eenvoudigweg dat het precies gaat over wat je wilde horen, in tegenstelling tot allerlei gefilosofeer, theorieën of wetenschappen waarbij je wilt weten, begrijpen en ontdekken.

Als je studeert in het belang van je ziel, voel je dat. Dan moet je voor jezelf verduidelijken en eveneens goed begrijpen dat wat je leert over jouw leven gaat. Als je een dergelijk gevoel niet hebt, moet je verder op zoek gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Waarom Is Aan De Mens Het Denken Gegeven?

laitman_610_3Vraag: Als het verlangen primordiaal is en controle over ons heeft, hoe kan dan het denken onze verlangens beoordelen, ermee aan het werk gaan en ze onder controle houden?

Antwoord: Een mens heeft het denken met name gekregen om zijn verlangens waar te nemen, zodat hij ze kan corrigeren en erover kan nadenken hoe hij ze gelijkvormig kan maken aan de verlangens van de Schepper, dan kan hij vragen om Kracht van Boven, om het Omringende Licht (Ohr Makif) dat zijn verlangens zal corrigeren.

Een mens vraagt dus of zijn verlangens in overeenstemming gebracht worden met de Schepper, hij vraagt of hij de Krachten mag ontvangen waardoor deze verlangens gecorrigeerd kunnen worden en hij begint aan de Schepper te vragen of Hij voor hem de juiste handelingen wil uitvoeren, zelfs voordat hij dat zelf kan doen. Dan loopt een mens voortdurend voor de Schepper uit.

Vraag: Kan een mens controle uitoefenen over zijn verlangens?

Antwoord: In theorie: ja.

Vraag: Kan een Kabbalist zijn gedachten richten?

Antwoord: Een Kabbalist kan zijn gedachten richten in de mate waarin zij verbonden zijn met de Schepper. Dit betekent dat hij zijn verlangens aanhoudend moet laten opstijgen naar hechting met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

“Jullie Zullen Alles Doen Volgens De Instructies Van De Levitische Priesters”

laitman_937Torah, Dewariem (Deuteronomium) 24:8: … alles precies te doen volgens de instructies die de priesters, uit de Levietenstam, jullie zullen geven …. (vertaling Jitschak Dasberg)

De priesters – Cohens – en de Levieten hielden zich bezig met onderwijs, opvoeding en dienstbaar zijn aan het volk. Zij wachtten niet totdat er mensen kwamen die een zegening wilden ontvangen, zij reisden door het land en leerden mensen lezen en schrijven.

Daardoor waren er geen analfabeten in het volk Israël. Nadat Mozes de Torah had ontvangen, was iedereen verplicht om deze te bestuderen. Nadat de Joden Babylonië hadden verlaten, leerden zij lezen en schrijven van Abraham.

De Joden onderscheidden zich van andere volkeren doordat er geen analfabeten waren. Men geloofde dat een man die zijn zoon niet onderwees een dief van hem maakte.

Iedereen moest weten welke wetten er in de Torah zijn beschreven, hoe ze toegepast moesten worden en hoe je met andere mensen moest omgaan. De Joden bestudeerden het rechtssysteem en het belastingsysteem omdat dit voor iedereen gold.

Bovendien moesten zij de voorschriften van de Torah toepassen, niet alleen innerlijk maar ook in het dagelijks leven: de wetten van kashrut (spijswetten), de wetten voor het bebouwen van het land, etc.

Joden kenden de Torah, de Ketuvim (Geschriften), de Mishnah en de Talmud uit het hoofd. Iedereen droeg dit in zich. Dit alles werd zonder tekstboeken aan de mensen onderwezen, alleen de Tanach (Torah, Neviim (profeten), Ketuvim) werd opgeschreven, al het overige niet.

Deze kennis vormde de dagelijkse code voor het leven van de mens, zij wisten hoe zij met anderen moesten omgaan. Daarom hadden de priesters en de Levieten als doel om iedereen onderwijs te geven.

Als een kind twee jaar was, leerde hij het alfabet, als hij drie was leerde hij lezen en als hij vijf was leerde hij de Torah en de Mishna, op negenjarige leeftijd kende hij alle voorschriften en als hij ongeveer dertien jaar oud was, moest hij alles weten wat hij voor het leven nodig had.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

De Machsom Overgaan

laitman_744Vraag: De Machsom (barrière) overgaan, wat betekent dat?

Antwoord: De Machsom overgaan betekent: het potentiële obstakel overgaan, waarna een mens gaat begrijpen wat de eigenschappen van geven zijn, eigenschappen die hij nooit eerder heeft gevoeld.

Hij was in de veronderstelling dat geven en van iemand houden vergelijkbaar waren met de spirituele eigenschap, maar alles is juist anders.

Een mens verkrijgt de eigenschap van geven voorbij de Machsom, en dan gaat hij de wereld in een kompleet ander licht zien, alsof er een schijnwerper is ingeschakeld, dan wordt de ware werkelijkheid aan hem onthuld. Daarvoor bevond hij zich nog in de duisternis.

Stel je eens voor dat we een röntgenstraal in werking zouden stellen, dan zouden we alles in het licht van de röntgenstraal zien. Maar het spirituele licht is geen röntgenstraal. Het onthult alle eigenschappen, verbindingen en kwaliteiten, alles wat zich om ons heen bevindt.

Vraag: Wat ziet een mens die de Machsom heeft gepasseerd?

Antwoord: Verbindingen! Verbindingen tussen alle delen van de schepping in hun waarachtige vorm, verbindingen die in die vorm nog niet eerder onthuld waren. Tegelijkertijd voelt een mens een grenzeloze vreugde. Zijn verrukking is het resultaat van een groot gevoel van harmonie.

Dit is een unieke goddelijke melodie, waar een mens elk moment behoefte aan heeft, in ieder deel van de schepping. Alle delen vullen elkaar aan, zij stralen en creëren een volmaakte onderlinge verbinding. Met andere woorden: verschillende tegenstellingen worden gelijktijdig met de onderlinge complementariteit ontdekt, de ene boven de andere.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

“Pas op bij de Tsara’ath-ziekte”

laitman_571_08Torah, Dewariem (Deuteronomium) 24:8: Pas op bij de Tsara’ath-ziekte door zeer nauwkeurig op te letten en alles precies te doen volgens de instructies die de priesters, uit de Levietenstam, jullie zullen geven, zoals Ik het hun geboden heb moeten jullie het nauwgezet doen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Wonden” en “melaatsheid” zijn de meest uitwendige problemen die een mens heeft, want de huid vertegenwoordigt de buitenste laag van het egoïsme.

Het lichaam van een mens is – van binnen naar buiten – als volgt samengesteld: beenmerg (Mocha), botten (Atzamot), pezen (Gidin), vlees (Basar) en huid (Or).

De eruptie van wonden op de huid is het verschijnsel dat duidt op het laatste niveau van gebroken zijn. Je moet op de juiste wijze met deze problemen omgaan, jezelf namelijk van de melaatsheid laten genezen door de Cohen – priester – en de Leviet in jezelf, door je hoogste, allerbeste gecorrigeerde verlangens, die de laagste ongecorrigeerde verlangens in je kunnen corrigeren. Anders is het niet mogelijk om vast te stellen wat het is en kan het niet genezen worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

De Wijsheid Van Kabbalah Is Pure Wetenschap

Vraag: Is de wetenschap van Kabbalah een wetenschappelijk deel van de Wijsheid van Kabbalah naast andere gedeelten? Is er ook een onwetenschappelijk gedeelte in de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Nee. Je kunt je gaan verdiepen in Kabbalah boeken zoals De Levensboom van de ARI (Isaac Luria) of Talmud Eser Sefirot van Baal HaSulam, dan zal je zien dat dit serieuze studieboeken zijn. Het woord “God” kom je daarin niet tegen, maar alleen informatie over de Krachten die werkzaam zijn in de schepping en de classificatie daarvan.

De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap over de fysieke krachten van onze wereld die we niet met onze zintuigen en ons gevoel kunnen waarnemen. In onze wereld kunnen we bijvoorbeeld geen subatomaire krachten voelen, maar we hebben wel bereikt dat we ermee kunnen werken. In de Wijsheid van Kabbalah spreken we over een hoger niveau van de natuur.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Kabbalah En Magie

laitman_628_4Vraag: In Het Boek De Zohar staat geschreven dat de Egyptenaren grote tovenaars waren. Veel magiërs beweren dat zij magische krachten bezitten omdat zij Kabbalah studeren. Is dat waar? Dit staat trouwens niet alleen in Het Boek De Zohar, maar ook in de Torah en in het Grote Commentaar.

Antwoord: Dit wordt in veel boeken die we in Kabbalah bestuderen genoemd. Sommige werden 4.000 jaar geleden geschreven. Het Grote Commentaar werd 1600 jaar voor onze jaartelling geschreven en De Geheime Engel, wat door Adam is geschreven, is 5.770 jaar oud.

Door de jaren heen zijn er veel boeken zoekgeraakt, maar er wordt in sommige bronnen naar verwezen. We hebben ook nog Het Boek van de Schepping (Sefer Yetzira) dat 3600 jaar geleden door Abraham is geschreven.

Over magiërs die krachten van Kabbalah ontvangen zouden hebben, kan men van alles beweren, er bestaan echter geen wonderen in deze wereld.

Kabbalah is een verbazingwekkende, absoluut realistische kennis. Het belangrijkste principe is: “We spreken niet over wat wij niet bereikt hebben.” Dat wil zeggen dat je alleen het recht hebt om te spreken over wat je hebt bereikt en kunt beschrijven, en dat je zwijgt over wat je niet bereikt hebt, want dan komen we bij mystiek uit.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Waarom Leert Kabbalah Ons Om anderen Lief Te Hebben?

laitman_622_01Vraag: Is de schepping de geboorte van het kwaad vanuit goedheid? Wat is waarachtig, eeuwig, spiritueel kwaad?

Antwoord: Het kwaad is een negatief gevoel naar een ander mens. Er bestaat geen ander kwaad in de wereld. Onze onderlinge relaties drukken ofwel kwaad of goedheid uit. Dit komt terecht in het hele systeem van krachten die er in de natuur zijn en dan wordt er een antwoord gegeven dat daarmee correspondeert.

Daarom leert de Wijsheid van Kabbalah ons het belangrijkste principe: “Heb je vriend lief als jezelf.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Kan Een Kabbalist Liegen?

laitman_628_4Vraag: Leggen de eigenschappen van geven en liefde, die een Kabbalist verworven heeft, hem bepaalde beperkingen op in zijn uiterlijke gedrag, zodat hij bijvoorbeeld niet kan vloeken, schreeuwen of niet beledigd kan worden?

Antwoord: Dat hangt af van waar het over gaat. Een Kabbalist kan vergeven en hij is genoodzaakt om ieder mens alles te vergeven, hij zal het gedrag van een mens niet als een belediging beschouwen, uitgezonderd als het gaat over iets wat relevant is voor de Schepper. Maar boosheid, verontwaardiging en ongeduld zijn overvloedig in een Kabbalist aanwezig.

Vraag: Kan een Kabbalist liegen?

Antwoord: Wel, ik zet jullie constant op het verkeerde been om jullie dieper de Wijsheid van Kabbalah in te trekken. Het is niet mogelijk om op de een of andere manier het ego regelrecht naar spirituele ontwikkeling te brengen, want het zal bezwaren opwerpen. Je kunt het alleen op een indirecte manier overwinnen, door een “leugen”. Je kunt je niet voorstellen hoezeer alles wat je hoort en leert ons ego aantast.

Vraag: Er wordt gezegd dat spiritueel genot het hoogste genot van onze wereld is. Is dat een leugen?

Antwoord:  Spiritueel genot is het hoogste genot, niet alleen in onze wereld, maar in alle werelden, maar alleen nadat we het bereikt hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Page 3 of 47412345...102030...Last »