Waarop Vertrouwt Een Kabbalist?

laitman_234Vraag: Waar vertrouwt een Kabbalist op als hij zijn denken en zijn gevoelens niet kan vertrouwen?

Antwoord: Een Kabbalist vertrouwt alleen op de methode waarmee hij het Hoge Licht kan aanroepen en ‘ontbieden’.

Er zijn miljoenen mensen om ons heen die op hun denken en hun gevoelens vertrouwen, wat voor nut heeft het voor hen? Het is hoog tijd om ermee op te houden om ons als blinde kittens te gedragen, het is tijd om helder te gaan denken.

Een mens moet absoluut niet op zichzelf rekenen en zichzelf vertrouwen. Een mens weet namelijk niet wat er innerlijk gebeurt en daarbij ook niet wat goed voor hem is. We zien dat aan wat er door de geschiedenis heen heeft plaatsgevonden. We weten niet eens hoe we moeten leven.

We zijn allemaal het resultaat van het effect dat het systeem van de Hoge Krachten op ons heeft. In principe is het één Kracht, maar het lijkt alsof het door middel van vele Krachten op ons inwerkt en ons beïnvloedt. We moeten goed beseffen dat het aan ons is om de Hoge Kracht aan te trekken en deze Kracht intensief te gaan gebruiken, zodat we ons op deze manier spiritueel kunnen ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/21/16

 

Hoe Kunnen Wij Schaamte Overwinnen?

Laitman_632_1Vraag: Hoe overwint een Kabbalist schaamte? Het is voor een mens het sterkste, meest gehate gevoel dat hij kan hebben.

Antwoord: Waar zou een mens zich voor moeten schamen? Dat doet de Schepper met hem. Als iemand een probleem heeft, moet hij zich tot de Schepper richten en samen met Hem het probleem bekijken.

Een Kabbalist voelt nergens schaamte over. Als hij zich schaamt, speelt zijn geweten enorm bij hem op doordat zijn egoïsme, dat groter is geworden, hem ervan overtuigt dat hij degene is die nu iets heeft gedaan, dat hij zijn leven heeft geprogrammeerd, dat hij verkeerd heeft gereageerd of dat hij mensen onrechtvaardig heeft behandeld. Maar alles is van de Schepper afkomstig, niet van hem! Deze staten worden ons met een bedoeling gegeven, zodat wij onszelf op de juiste manier zullen kunnen beoordelen.

Deze benadering wordt in Kabbalah boeken beschreven en alleen als we hiervan uitgaan, kunnen we ons tot alles correct verhouden. Wij doen het niet op deze manier om ons aan onze verantwoordelijkheid te onttrekken. Als wij ons echter op deze manier tot het leven verhouden, plaatsen wij onszelf in een situatie waarin wij, de schepselen, het Omringende Licht uitnodigen en Het dringend om Hulp vragen om zo werkelijk aan onze toekomstige staat te bouwen, maar alleen met de hulp van de Hoge Wereld.

Vraag: Het klinkt alsof een Kabbalist niet bang is voor schaamte of iets anders?

Antwoord: Als een mens contact heeft met de Schepper, bouwt de Schepper voortdurend aan hem, daarom kan hij ook aan de Schepper vragen of Hij zijn ontwikkeling wil versnellen, dan wordt alles volkomen anders en komt deze wereld er heel eenvoudig uit te zien. Er is niet meer dan één enkelvoudig Licht waarmee de wereld gevuld is. Ik raad iedereen aan om te zien dat het zo is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/21/16

 

Ynet: 75 Landen Op Het Kabbalah Congres Voor Iedereen

Het grootste news portal in Israël “Ynet” heeft een artikel (klik hier voor het artikel in het Hebreeuws en een videoclip!) gepubliceerd over het  Wereld Kabbalah Congres “All as One” dat van 21 t/m 23 februari in Tel Aviv heeft plaatsgevonden.

2017-02-27_ynet

Door Wie Laat Een Kabbalah Leraar Zich Leiden?

Laitman_917_02Vraag: Door wie laat een Kabbalah leraar zich leiden?

Antwoord: Ik hoop dat ik mij door mijn leraar laat leiden. Ik ben al met hem verbonden, en in aardse taal gezegd: ik kan met een rustig, open hart verslag doen aan hem, want alles wat ik van hem heb ontvangen, voer ik uit. Ik schaam me niet voor wat ik na zijn dood probeer te doen.

Vraag: Kan Rabash zien wat u nu doet?

Antwoord: Wat betekent “zien” in dit verband? Er is één enkel systeem dat van begin tot einde doordringt in de gehele informatiestroom van het totale verlangen dat “schepping” heet.

Rabash bevindt zich op een niveau waarop hij ons in hem insluit. Wij bevinden ons in hem. Elke Kabbalist die zich op een hoger niveau bevindt, sluit degenen in die zich op een lager niveau bevinden dan hij.

Wij bevinden ons in Rabash en ontvangen het Hoge Licht alleen via hem, hij is in Baal HaSulam, etc. Dit is een systeem van concentrische Sefirot.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Torah Voor Iedereen

laitman_234Vraag: Waarom onderwijst u de Torah op internet aan iedereen als de Torah zo moeilijk te begrijpen is?

Antwoord: Iedereen moet de Torah leren kennen en ernaar verlangen om de Torah te vervullen, want iedereen moet het niveau van Mozes bereiken.

Bovendien zijn fysieke verschillen zoals nationaliteit, ras, huidskleur en sekse volkomen onbelangrijk. De ziel van een mens wordt op geen enkele manier weerspiegeld in zijn unieke fysieke eigenschappen; religie, nationaliteit, cultuur, enz. maken geen enkel verschil.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

IJdelheid Der IJdelheden, Alles Is IJdelheid

laitman_608_02Vraag van facebook: Wat betekent de uitdrukking “ijdelheid der ijdelheden” in het boek Kohelet (Prediker) van Koning Salomon?

Antwoord: “IJdelheid der ijdelheden” is een verkeerde vertaling van de Hebreeuwse uitdrukking “Hevel Hevelim”, dit bewijst opnieuw dat het eigenlijk onmogelijk is om de Torah in een vertaling te lezen.

Hevel a-peh betekent eigenlijk ‘ademhaling’, een uitademing van de lucht die door de vijf gedeelten van de mond gaat, namelijk door de stembanden, het verhemelte, de lippen, de wangen en de tong, waardoor er vijf soorten klanken ontstaan: keelklanken, palatale klanken, labiale klanken, dentale klanken en tongklanken. Daarom staat er geschreven: “Het Woord van de Eeuwige heeft alles geschapen.”

In de Wijsheid van Kabbalah betekent Hevel: Ohr Hozer (Terugkerend Licht). Dit gaat over een belangrijke regel in verband met de emissie van Licht als een mens het Licht niet in zijn egoïsme wil ontvangen, maar alleen op de Schepper wil lijken, dan stoot hij het Licht terug en zendt het weg. Alleen deze hoeveelheid is nog in de wereld aanwezig en manifesteert zich. Daarom staat er geschreven dat alles wat er in de wereld gebeurt, afkomstig is van Hevel, Ohr Hozer.

Dit is geen ijdelheid, maar heel serieus innerlijk werk, volkomen tegengesteld aan wat wij in onze wereld begrijpen als we een vertaling van de Torah lezen.

Vraag: Als een mens over genoegens van deze wereld zegt: “dit is allemaal ijdelheid”, lijkt dit dan niet enigszins op Ohr Hozer?

Antwoord: Nee, dit is enorm groot werk dat een mens aan zichzelf verricht als hij een Tzimtzum (Restrictie) moet maken en daarna een Masach (Scherm) om tot een staat te komen waarin hij de Hoge Wereld ontdekt, afweert en wegzendt van zichzelf. Dan ziet hij dat alles alleen in Ohr Hozer waarneembaar is.

Het is dus alleen mogelijk om door middel van Ohr Hozer genot te ontvangen. Dit is de Hevel. Daarom: “Er is geen ander dan Hij”. Al het overige betekent niet meer dan over onze wereld praten, die welbeschouwd helemaal niet bestaat.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/25/16

 

Er Is Geen Dwang In Spiritualiteit

laitman_600_02Vraag: Ik houd van een vrouw en ik wil de Wijsheid van Kabbalah bestuderen. De vrouw van wie ik houd, is er niet voor of tegen, maar ik heb het gevoel dat zij een punt in het hart heeft. Misschien verbergt ze dit diep in haar hart.

Kan ik aan de Schepper vragen of Hij het punt in haar hart wil versterken en intensiveren, zodat we samen op weg kunnen gaan naar de Schepper? Hoe kan ik de Schepper zo beïnvloeden dat Hij haar bewerkt en zij zich daardoor gaat realiseren dat ons leven samen én de Wijsheid van Kabbalah voor ons allebei, en voor de hele wereld, het allerbelangrijkste is?

Antwoord: Spirituele ontwikkeling hangt af van iemands verlangen, dus dwang is onmogelijk en verboden, want men heeft wel of geen verlangen. Je moet nu over jezelf nadenken, misschien zal haar verlangen door middel van jou ontwaken.

 

De Verborgen Betekenis Van De Torah

laitman_209Vraag: Hebben – vanuit Kabbalistisch perspectief – de moorden en wreedheden die in de Torah beschreven worden en ogenschijnlijk op bevel van de Schepper plaatsvinden, een verborgen betekenis?

Antwoord: Ja. De moorden in de Torah betekenen, dat wij de egoïstische eigenschappen in ons moeten doden. Er wordt uitsluitend hiernaar verwezen, niet naar mensen.

De Torah vertelt ons over het innerlijk handelen van de mens, zowel goed als kwaad. Daarom wordt de Wijsheid van Kabbalah het innerlijke deel van de Torah genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

Moeten We Proberen Om De Manier Waarop Dingen Gebeuren Te Veranderen?

laitman_628_2Vraag: Moeten we er ons best voor doen om de manier waarop dingen gebeuren te veranderen?

Antwoord: Natuurlijk! Dit is de enige reden van ons bestaan, daarom bestuderen we de Wijsheid van Kabbalah. We bestuderen dit nu juist om onze lotsbestemming te veranderen! Dit is het enige wat voor ons belangrijk is.

Onze lotsbestemming is afhankelijk van de mate waarin we met de gehele mensheid in een goede relatie verbonden zijn.

Hoe sterker een mens met meer mensen op de wereld in een goede relatie verbonden is, hoe dieper hij kan doordringen in het systeem van de schepping en als een hoger afzonderlijk element gaat bestaan, de ziel genaamd.

Dit is nu juist waaraan we moeten denken. Zo lang een mens hier leeft, moet hij voor zijn lichaam zorgen, het belangrijkste is echter zijn ziel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Wat Is Zonde?

laitman_253Vraag: Wat is zonde?

Antwoord: We spreken over zonde als we het ego gebruiken om anderen schade toe te brengen, we kunnen het gebruik van het ego op verschillende manieren uitleggen. Ik kan bijvoorbeeld een boom, die nog steeds groeit, omhakken, volgens de definitie in onze wereld is hier geen sprake van zonde, op het spirituele niveau is dit een zonde.

Als een mens in deze wereld meer gebruikt dan hij nodig heeft voor een normaal, respectabel bestaan, wordt alles waarvan hij gebruik maakt boven dit niveau als zonde bestempeld.

We spreken nu over het fysieke bestaan op een normaal, materieel niveau. Elke dier streeft hier automatisch naar. Als je een koe taart geeft of champagne geeft aan een paard, zullen ze het niet eens aanraken, ze zullen ook niet op een donzen bed gaan liggen. Ze hebben niet meer nodig dan waar hun lijf om vraagt.

Ook een mens heeft niet meer nodig dan waar zijn fysieke lichaam om vraagt. Al het overige moet op het bereiken van spiritualiteit gericht zijn, op het streven naar de spirituele wereld. Een mens heeft heel zijn leven gekregen om de ziel te ontdekken en zo de Hoge Wereld te bereiken, om tijdens zijn leven de Hoge Wereld te bereiken. Als een mens zich hiermee niet bezighoudt, spreken we over zonde.

Vraag: Maar als een mens zich bezighoudt met kunst, boeken schrijven, schilderen, muziek, geld sparen op een bank, renteopbrengst, enz. valt dit dan allemaal onder zonde?

Antwoord: Nee, maar het is wel zo dat hij dan zijn opdracht niet uitvoert. Alle aanleg die een mens heeft voor diverse vormen van kunst en wetenschap, heeft hij alleen gekregen om zich spiritueel uit te drukken, om de wereld naar eenheid te leiden. Al het overige brengt hem alleen maar verwarring.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/9/16

 

Page 3 of 46212345...102030...Last »