Een duizendste verlangen van onschatbare waarde

laitman_239Vraag: Kabbalisten schrijven dat uiteindelijk iedereen de onthulling van de Hoge Kracht moet bereiken, maar tegelijkertijd is het zo dat de Wijsheid van Kabbalah veel mensen bang maakt en weerstand oproept. Wat is de oorzaak van deze barrière die al duizenden jaren het pad van Kabbalah vergezelt?

Antwoord: Deze barrière zit in de aard van de mens, zijn egoïsme verdraagt de Wijsheid van Kabalah niet, want dat egoïsme zal erdoor sterven. Een mens moet vanuit wanhoop en de onmogelijkheid om de vraag “Wat is het doel van mijn leven?” te beantwoorden, tot Kabbalah komen. Dan voelt hij dat hij deze vraag moet oplossen, zonder het antwoord is er geen leven.

Vraag: Betekent dit dat een mens de Hoge Kracht nooit zal bereiken en zijn egoïstische aard niet achter zich kan laten als hij Kabbalah niet probleemloos en met vreugde accepteert? Bestaat er daarom een negatieve houding naar Kabbalah?

Antwoord: Als de studie van Kabbalah in het voordeel van het menselijk egoïsme zou zijn, zou hij er uiteraard niet tegen protesteren. Alles wat wij in deze wereld najagen, zoals wetenschap, educatie, cultuur en religie, is gericht op het vervullen van ons egoïsme.

Al deze gebieden worden op basis van ons egoïsme ontwikkeld, daarom veroorzaken zij geen enkele weerstand. Sommigen verdiepen zich in het ene gebied, anderen in het andere, en eenieder begrijpt dat er voor alles een plek is.

De Wijsheid van Kabbalah is echter in elk opzicht daaraan tegengesteld, want zij is tegengesteld aan de menselijke aard! Er wordt wel gezegd dat wij de mens die we in de spiegel zien, moeten uitwissen, namelijk ons ik, en dat wij daarvoor in de plaats het volslagen tegengestelde moeten bouwen.

Vraag: Maar men weet dit alles niet. Mensen komen met allerlei andere argumenten als zij Kabbalah bekritiseren. Waar komt die haat vandaan?

Antwoord: De haat dient zich onbewust aan. Het maakt geen verschil of een mens het niet begrijpt, hij voelt onbewust weerstand, net zoals het door de generaties heen onbewust met antisemitisme gesteld is.

Een mens voelt onbewust dat er in het alomvattende systeem sprake is van een confrontatie tussen ons egoïsme en Kabbalah. Zodra hij over Kabbalah hoort spreken, wordt het innerlijke beschermingsmechanisme actief, dit dwingt hem ertoe om Kabbalah uit de weg te gaan, want zijn egoïsme wordt erdoor bedreigd.

Vraag: Waarom zijn er dan mensen die een verlangen hebben naar Kabbalah en het willen studeren?

Antwoord: Omdat zij door het alomvattende systeem gewekt zijn. In ieder mens is er naast het grote egoïsme, ook één procent – of slechts een fractie van één procent – dat naar het Hoge Systeem dat ons leven bestuurt, verlangt. Dit systeem wordt de Schepper genoemd, de Hoge Natuur.

Als er een duizendste van dit verlangen begint te schijnen, als de spirituele vonk in een mens wordt ontstoken, is hij bereid om alles op te geven om die vonk groter te maken en door die vonk de wereld te zien. Dan ziet hij in dat de overblijvende 99% egoïsme hem zal bedelven, met andere woorden: dan zou hij zijn leven net zo beëindigen als het aan het begin was.

De ene generatie na de andere, de ene reïncarnatie na de andere, gaan voorbij zonder dat er ook maar iets bereikt wordt. Langzamerhand komt er een vraag in de mens op, dan gaan steeds meer mensen de vraag naar de zin van het leven stellen.

From KabTV’s “The reasons for the negative attitude towards Kabbalah” 7/19/17

 

“Dan zullen alle volkeren op aarde zien”

Laitman_049.04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:10: Dan zullen alle volkeren op aarde zien dat de Naam van de Eeuwige over je is uitgeroepen en ze zullen ontzag voor je hebben. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dan zullen alle volkeren op aarde zien” betekent dat al je innerlijke kwaliteiten, alle elementen van je ziel, al je verlangens en intenties, de invloed van het Hoge Licht op zich zullen voelen, gecorrigeerd zullen worden en zich zullen voegen bij je oorspronkelijke intentie van geven en liefde voor alle schepselen.

Hierin zal je gelijkvormigheid met de Schepper bereiken. In de mate waarin je iedereen gaat benaderen vanuit geven en liefde, zal je onthullen dat de Schepper exact op deze manier met alle schepselen omgaat. Daarin zullen jullie elkaar ontmoeten.

Vraag: Waarom staat er geschreven: “En zij zullen ontzag voor je hebben”?

Antwoord: Alle eigenschappen die nog niet gecorrigeerd zijn, zullen ontzag voor je hebben. Zij zullen beven omdat ze tegengesteld zijn aan jou. Je zult het zelf kunnen voelen.

Daarbij zullen de eigenschappen die gecorrigeerd worden ook in angst en beven verkeren, maar van een andere aard, of ik namelijk in staat zal zijn om weerstand te bieden, om op te stijgen, om nog verder omhoog te rijzen in mijn hunkering naar geven en liefde.

Met andere woorden: angst en beven komen zowel uit de negatieve als de positieve gevoelens voort.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

Hoe kunnen wij op de Schepper gaan lijken?

laitman_255Vraag: Moet ik de eigenschappen van de Schepper leren kennen als ik op Hem wil leren lijken? En wat voor eigenschappen zijn dat?

Antwoord: De eigenschappen van de Schepper zijn liefde en geven, wij moeten dus leren om lief te hebben en te geven.

Ik bedoel hiermee niet dat we dat moeten doen zoals in onze wereld, waar ik kies aan wie ik wil geven en van wie ik wil houden zo lang ik daarvan geniet. Het gaat over liefde en geven in spirituele zin.

Dit betekent dat ik uit mijn eigenbelang treed zonder met enig verlangen van mijzelf, een eigenschap of een intentie rekening te houden, omdat ik maar één doel heb, namelijk om de ander blij te maken. “De ander” betekent: iemand die ik helemaal niet ken en die mij er geen enkel genoegen voor teruggeeft (zoals dat wél gebeurt bij mijn kleine zoon of dochter of bij een familielid)

Ten aanzien van de ander sta ik absoluut onverschillig. Nog sterker, als hij onverschillig tegen mij doet, is dat een feit, maar wat, als ik een grote hekel aan hem heb? Dan heb ik met een nog serieuzere test te maken. Dan moet ik mijn haat corrigeren naar liefde. Er zijn twee fasen in onze opgang en onze gelijkenis met de Schepper. De eerste is de opgang naar liefde en geven ten aanzien van degenen met wie ik op een normale manier omga.

De tweede fase is de opgang naar “heb je vijanden lief”, het is de grootst mogelijke vorm van liefde. De eerste fase wordt AHP genoemd, een staat van geringheid, de tweede fase wordt GE genoemd, een staat van grootheid van de ziel.

Vraag: Bestaan er moedige daden in spiritualiteit?

Antwoord: Ik wil het niet over specifieke eigenschappen hebben, want dan zou ik moeten uitleggen wat moed, kalmte, nederigheid, geduld, woede of heerschappij in spiritualiteit betekenen. Al onze eigenschappen zijn essentieel om daarmee gelijkvormigheid met de Schepper te bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/2/17

 

Moet ik kennismaken met de mensen die naar een congres zijn gekomen?

laitman_938.07Vraag: Op een groot congres is er niet voldoende tijd om iedereen te leren kennen. Hoe belangrijk is communicatie voor spiritueel succes en welke vorm adviseert u?

Antwoord: Er is geen communicatie nodig. Je hoeft niet iedereen persoonlijk te leren kennen om de ziel van iemand te ontmoeten. Wees gewoon samen met iedereen. Als ze dansen, dans je samen met hen. Als ze praten, kan je ofwel meepraten, stil zijn, leren, of discussiëren over allelei problemen. Het is vele uren lang constant werk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Het principe van de invloed van Het Boek De Zohar

laitman_526Vraag: Voor zover ik het begrijp, is het lezen van Het Boek De Zohar zonder de inhoud te begrijpen geen wetenschappelijke benadering, het Corrigerende Licht is een nieuw fenomeen dat nog niet door de wetenschap ontdekt is. Hoe werkt het mechanisme van de invloed van het Licht?

Antwoord: Ik kan hierover slechts één ding zeggen: de moderne wetenschap en de hogere moderne wetenschap zijn niet geschikt om het principe waarmee Het Boek De Zohar werkt te ontdekken. Het is inderdaad een onwetenschappelijke benadering, dat bevestig ik als wetenschapper.

De wetenschap in onze wereld werkt met onze vijf fysieke zintuigen, daardoor kan de wetenschap zich niet verdiepen in wat zich buiten die zintuigen bevindt. Wij nemen alleen waar wat via onze zintuigen binnenkomt; wat zich daarbuiten bevindt, lijkt niet te bestaan. Er is echter een uitgestrekte wereld waarvan we ons niet bewust zijn, die we niet voelen omdat we zo geschapen zijn dat wij niet geschikt zijn om die wereld te voelen.

Het Boek De Zohar werkt aan de uitbreiding van wat onze zintuigen waarnemen en geeft ons de mogelijkheid om meer informatie waar te nemen, die informatie noemen wij de hoge wereld.

Dit is niet wetenschappelijk, daarmee ben ik het eens. Ik heb ook als wetenschapper gewerkt in mijn eerste beroep, namelijk op het gebied van biocybernetica, ik begrijp dus waar je het over hebt.

Maar de Wijsheid van Kabbalah zegt vanaf het begin – evenals Het Boek De Zohar – dat het hier over een andere wetenschap gaat. In de gangbare wetenschap houden we ons bezig met een poging om de wereld om ons heen te ontdekken, de Wijsheid van Kabbalah opent echter innerlijke mogelijkheden, waardoor we de wereld om ons heen dieper waarnemen en ervaren dat die wereld uitgestrekter is.

Met andere woorden: er is een wetenschap die uitgaat van de eigenschappen van de mens waarmee hij ontdekkingen doet en onderzoekt. En er is een wetenschap die de Wijsheid van Kabbalah genoemd wordt, deze wetenschap ontwikkelt de eigenschappen van de mens en onderzoekt wat er waargenomen wordt door middel van die verruimde eigenschappen

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/12/17

 

“Met de bedoeling je vandaag tot Zijn volk te verheffen”

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 29:11 – 29:12: … om toe te treden tot het verbond van de Eeuwige, je God, dat de Eeuwige, je God, vandaag met je sluit, met de bedoeling je vandaag tot Zijn volk te verheffen, waarbij Hijzelf jouw God wil zijn, zoals Hij je beloofd heeft en zoals Hij Awraham, Jitschak en Ja’akov onder ede heeft beloofd. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Er staat geschreven: “met de bedoeling je vandaag tot Zijn volk te verheffen.” Maar zijn zij niet tijdens deze gehele reis Zijn volk geweest?

Antwoord: Absoluut niet! Het volk van de Schepper bestaat uit mensen die een totale verbinding met elkaar hebben door de eigenschappen van de Schepper. Deze bestaan uit absoluut geven, allesomvattende liefde en een volledig opgaan in elkaar, zij bestaan dan niet in de zin van “ik” maar alleen als “wij”.

Bij het binnentreden van het land Israël is dit niet aanwezig. Niemand wenst de ander kwaad, maar er is geen wederzijdse hulp. Eenieder is afgescheiden van de ander, op zichzelf.

Wederzijdse hulp wordt liefde genoemd, maar dat is het niet. De veertigjarige tocht door de woestijn is uiteindelijk alleen bedoeld om boven het ego uit te stijgen, van Malchut naar Bina. Pas nu is het mogelijk om ze met elkaar te gaan verbinden.

Vraag: In welk stadium wordt dan het principe: Liefde bedekt alle overtredingen gerealiseerd?

Antwoord: Alleen in het land Israël. In de woestijn is geen liefde, maar het volk begrijpt dat zij ernaar op weg zijn. Het is duidelijk voor hen wat zij wel en niet kunnen, zij kunnen namelijk alleen boven het ego uitstijgen, maar zij kunnen er niet mee werken.

Daarom vindt nu pas: het verbond van de Eeuwige, je God en de acceptatie van het verbond plaats.

Vraag: Was dat niet al gebeurd bij de Berg Sinaï?

Antwoord: Nee. Daar accepteerde men de verantwoordelijkheid om met dit werk te beginnen, daar maken zij een begin. Maar het werk bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de tocht naar het land Israël. Het tweede deel bestaat uit het werk in het land Israël met een verlangen dat gecorrigeerd zal worden tot geven en liefde.

De liefde voor de naaste is het doel van de ontwikkeling van de mensheid en van elk individu, om zo gelijkvormig aan de Schepper te worden die in een staat van totaal geven is.

Voor ons wordt de staat van totaal geven gedefinieerd als: liefde voor elkaar. Wij weten dat dit ons ultieme doel is, maar we zijn er nog ver van verwijderd. Er is geen enkel verlangen waarin we nu gelijkvormig aan de Schepper kunnen worden. Wij kunnen alleen boven ons egoïsme uitstijgen, dit betekent dat we ergens neutraal in worden, meer niet.

De tocht door de woestijn gaat nog steeds door, maar met de intentie om de naaste lief te hebben als jezelf.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/9/17

 

Een eerste boek over de Wijsheid van Kabbalah

laitman_262Vraag: Ik studeer de Wijsheid van Kabbalah in de fundamentals cursus. Welk boek moet ik als eerste lezen?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah heeft zich in twee richtingen onthuld en ontwikkeld: de ene is het intellect, de tweede het gevoel.

Een mens is een zintuiglijk wezen omdat het verlangen naar vervulling en genot de basis van zijn wezen is. Als het verlangen echter gaat voelen dat het meer wil, minder wil, minder wil ontvangen, meer ontvangt, enzovoort, dan ontwikkelt het intellect daardoor een functie die het mogelijk maakt om na te denken over de manier waarop het de beste vervulling kan bereiken. Hieruit volgt dat we met gevoelens en intellect te maken hebben, de gevoelens zijn echter primair, het intellect komt op de tweede plaats

De Wijsheid van Kabbalah studeren gebeurt op dezelfde manier, op twee manieren die parallel lopen: emotioneel en intellectueel. De boeken die corresponderen met de emotionele benadering zijn Shamati en Attaining the Worlds Beyond. Voor de intellectuele benadering is Kabbalah for Beginners geschikt.

Ik ben van mening dat het noodzakelijk is om beide benaderingen te proberen. Lees dan het boek dat het beste bij je past.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

Bovengenoemde boeken zijn niet in het Nederlands verkrijgbaar.

 

Elokim is Natuur in gematria

laitman_275Vraag: U zegt dat Elokim (God) in Gematria (numerologie) HaTeva (Natuur) is. Waarom is dat zo?

Antwoord: Elokim en Natuur zijn hetzelfde. De gehele Natuur in onze wereld en in de hoge wereld en alles wat in de schepping bestaat, inclusief wij, wordt Elokim genoemd, de Schepper.

Daarom is het bestuderen van de Natuur en het bestuderen van de Schepper hetzelfde. Het is onjuist om aan de Schepper te denken als iets beperkts, het is een Kracht die alles insluit.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Vermeng verschillende methoden niet met elkaar

laitman_259_01Vraag: De studie van numerologie, tarot en gematria (van letters en woorden) bracht mij naar het Bnei Baruch Kabbalah Education Center, want ik dacht dat het onderdelen waren van de Wijsheid van Kabbalah.

Maar vervolgens bleek dat al deze onderwerpen niet als een onderdeel van de Wijsheid van Kabbalah beschouwd worden. Moet ik nu deze eerdere belangstelling verder ontwikkelen of is het beter om er totaal geen aandacht meer aan te besteden en mij volledig te richten op het werk in de groep en de studie?

Antwoord: Ik kan je niet zeggen wat je moet doen. Een mens kiest zelf waarin hij zich wil verdiepen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah is er “geen dwang in spiritualiteit”, daarom doen we geen enkele poging om iemand ervan te overtuigen om bij ons te komen, we bieden eenvoudigweg de methode aan en leggen deze uit. Degenen die zich bij ons voegen, studeren volgens deze methode en zij kunnen ergens anders andere methoden bestuderen.

Ik raad je echter ten zeerste aan om verschillende methoden niet met elkaar te vermengen, ze niet door elkaar te halen of de ene methode met de andere aan te vullen. Als je dat wel doet, kan je er kop noch staart meer aan vinden en tenslotte raak je volkomen in de war, fysiek, moreel en spiritueel. Focus je aandacht daarom op één ding en verdiep je alleen daarin.

Als de methode die je hebt uitgekozen je niet bevalt, kan je weggaan en naar elke andere plek gaan die je maar wenst, maar doe één studie en verdiep je alleen daarin. Als je verschillende methoden met elkaar vermengt, komt daar niets goeds uit voort, want dan ken je noch de ene methode noch de andere, dan ben je niet in staat om het niveau van de ene methode te onderscheiden van het niveau van de andere methode. Dat werkt niet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Het unieke van de huidige congressen

laitman_938.07Vraag: Hoe bereiden wij ons op de congressen voor?

Antwoord: In het algemeen gesproken, verschillen alle congressen van elkaar, maar de huidige congressen zijn uniek omdat de mensen die erheen gaan zich hebben voorbereid. Zij weten waarom zij komen en zij begrijpen heel goed dat het aan hen is om zichzelf te verwezenlijken.

Het is hun doel om de spirituele wereld te ontdekken. Dat is heel duidelijk. Maar het vraagt veel inspanning van mij, omdat ik iedereen moet helpen. Of hun verwachtingen bewaarheid worden, is van henzelf afhankelijk, maar ik ben bezorgd over hen alsof het mijn eigen kinderen zijn, en ik hoop dat het succes op hen zal schijnen.

In het Hebreeuws komt Mazal (succes) van het woord “Nozel“ (druppelen). Dit zijn de tekenen van succes die van een hoger niveau neerdalen.

Boven verzamelen wij Mazal en daarna daalt het naar ons neer. Alles is van de innerlijke behoefte afhankelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Page 20 of 500« First...10...1819202122...304050...Last »