Op De Spirituele Kaart Van De Wereld

laitman_254_03Vraag: Misschien missen wij voor het juiste gebed de verlangens van degenen die ‘lager’ zijn.

Antwoord: Dat is zeker zo. Ik heb contact met alle groepen in de wereld. Dat beslaat een groot gebied, praktisch het hele gebied van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Europese groepen en groepen in Afrika.

We moeten contact hebben met elkaar, omdat het gemis van het verlangen buiten iedere Ten hen beperkt en zij niet weten hoe zij verder moeten.

Ik probeer bewust met iedereen enig contact te hebben, voor zover de tijd het mij toestaat. Ik heb uiteindelijk niet meer tijd beschikbaar dan anderen, maar ik probeer verlangens, lijden en twijfels van de groepen te absorberen.

Ik doe geen pogingen om mij in te laten met het privéleven van iemand. Dat is niet zinvol. In spiritualiteit kan je alleen de gemeenschappelijke staat van de groep voelen, de gemeenschappelijke opinie en de aspiraties van de groep. Dit wordt op de spirituele kaart gezet!

Maar als het geen groep is, geen groep van tenminste een paar mensen, heb ik geen belangstelling voor hen, zelfs niet als er enkelingen zijn die groot zijn. Ik word geen deel van hen omdat hun verlangens in de spirituele wereld niet bestaan.

From the Convention in Moscow, Day One, Lesson 3, 5/2/16

 

Zich Verwijderen Van De Bron Van Goedheid

 Vraag: De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die gaat over het ontvangen van hoger genot, maar u zegt dat de waarheid bereikt wordt door middel van lijden. Hoe kan dit waar zijn? Is het de bedoeling dat wij lijden?

Antwoord: Niemand is voorbestemd om te lijden. Integendeel, de Wijsheid van of Kabbalah is een wetenschap die ons leert hoe wij de Hoge Kracht, die alleen goedheid verspreidt, kunnen bereiken. Om deze goedheid te voelen is het echter noodzakelijk om het tegengestelde gevoel te ervaren. Hiervoor hoeven wij ons niet onder te dompelen in lijden. Als wij de oorsprong van het lijden begrijpen, is dat al voldoende voor ons. Dit maakt namelijk een enorm groot verschil.

Ik lijd omdat ik ver van de Oorsprong van Goedheid verwijderd ben, en ik kan alleen goedheid bereiken in die Oorsprong. In de Wijsheid van Kabbalah wordt het lijden niet zo ervaren als in de fysieke wereld, waar wij het voelen als een gebrek aan vervulling. Integendeel, het lijden bestaat uit een gebrek aan de mogelijkheid om te geven, zoals een koe lijdt wanneer zij een kalf wil voeden, als zij barst van een overvloed aan melk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 143

laitman_286Vraag: De Machsom (barrière) overgaan, geven bereiken, tot gelijkvormigheid met de Schepper komen en één worden met de vrienden, is dit allemaal hetzelfde? En zo niet, wat is dan het verschil tussen deze verschijnselen?

Antwoord: Er is geen verschil.

Vraag: Is het verlangen om de Schepper te voelen, tijdens het luisteren en het lezen van het materiaal, genoeg om het Omringende Licht aan te trekken en voorwaarts te gaan naar de Machsom?

Antwoord: Ja.

Vraag: Is het juist om voorwaarts te gaan naar de Machsom met als doel om alles te doen om de Schepper te voelen en Hem vreugde te brengen?

Antwoord: Onze gehele weg heeft tot doel om absoluut geven te bereiken en op de Schepper te gaan lijken.

 

Wie Kent Alle Wijsheid Van Kabbalah?

laitman_214Vraag: Is er een Kabbalist die kan zeggen dat hij de gehele Wijsheid van Kabbalah kent?

Antwoord: Er zijn vele Kabbalisten geweest die deze staat hebben bereikt.

De Wijsheid van Kabbalah is de kennis van het systeem dat onze wereld bestuurt, of zoals Baal HaSulam schrijft: de methode voor de onthulling van de Schepper aan het schepsel in deze wereld.

Daarom zal ieder mens genoodzaakt zijn om tot de volledige kennis van de Wijsheid van Kabbalah te komen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Hoe Beïnvloedt De Wijsheid Van Kabbalah Het Leven In Deze Wereld?

laitman_281_02Vraag: Hoe beïnvloedt de Wijsheid van Kabbalah het leven in deze wereld?

Antwoord: Vanaf het moment dat wij de Wijsheid van Kabbalah gaan bestuderen, verandert het leven in deze wereld ten goede.

Het kan veel tijd in beslag nemen voordat onze studie het systeem van het Hoge Bestuur beïnvloedt en er vandaar een antwoord komt dat ons bereikt. Er wordt een speciale tussentijd gecreëerd die maanden – en zelfs langer – kan duren.

Het belangrijkste is: wanhoop niet en probeer te begrijpen dat we geen andere weg hebben in deze wereld. Het is aan de mens om te proberen om dit nu te doen. Zo niet, dan zal hij er in de toekomst spijt van hebben.

Er zullen jaren voorbij gaan en dan moet hij naar het leven hier terugkeren, naar deze wereld waar niets goeds te vinden is. Het is echter aan hem om opnieuw geboren te worden en dit te verdragen totdat hij in één van zijn toekomstige incarnaties een staat bereikt, waarin hij erin zal slagen om correctie te bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Wees Niet Langer Hardnekkig

laitman_221Vraag: Er staat geschreven: “Besnijd de voorhuid van uw hart en blijf niet langer hardnekkig” (Dewariem 10:16, Deuteronomium). (Vertaling: Willibrordbijbel)

Wat betekent “hardnekkig”?

Antwoord: Een mens moet zijn sensitiviteit vergroten naar wat hij kan corrigeren en in deze richting handelen, niet hardnekkig op één plek blijven staan. Met andere woorden: het is noodzakelijk om te proberen om verbonden te zijn met het Hoge Licht van Hassadim, zodat Het de eigenschappen van een mens zal afzwakken en hem de mogelijkheid zal geven om te zien hoe hij ze op de beste manier kan gebruiken.

Als een mens het land Israël binnentreedt, gaat hij werken met zijn eigenschappen die op ontvangen gericht zijn, dit zijn heel moeilijke, rigide eigenschappen.

Het land Israël is het zwaarste deel van de gezamenlijke Malchut, de gezamenlijke verlangens, en het is niet eenvoudig om hiermee te werken.

Daarom staat er geschreven: “… en blijf niet langer hardnekkig”, wees niet stijfkoppig, maar probeer geleidelijk aan deze enorm grote, moeilijk te corrigeren verlangens ‘vloeibaar’ te maken met het Licht van Hassadim, zoals we dat met behulp van water kunnen doen. Dan ga je zien dat het langzamerhand mogelijk wordt om ermee te werken.

From KabTV program “Secrets of the Eternal Book” 6/1/16

 

Hoe Kan Ik De Schepper Onthullen?

laitman_628_2Vraag: Waarom heeft de Schepper Zichzelf al zo lang niet onthuld?

Antwoord: Wij leven in een fysieke wereld die reëel voor ons is! Als je de Schepper wilt bereiken, moet je het verlangen hebben om de eigenschap van Geven en Liefde te onthullen!

Als je zo’n verlangen hebt, betekent het dat je genoodzaakt wordt tot liefde en geven. Liefhebben betekent dat je de verlangens van anderen op je neemt en vervult.

Heb je zo’n verlangen? Nee. Dan heb je niets waarmee je de Schepper kunt onthullen!

De Schepper verbergt zich niet. Onze natuur is zodanig dat alles wordt onthuld volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen. Ik kan niet horen met mijn ogen, maar ik hoor met mijn oren omdat de golven voor zien en horen van elkaar verschillen. Zo is het ook met de Schepper. Als ik geen orgaan heb dat Hem kan voelen, betekent dit dat ik Hem niet voel! Hij is hier, maar ik voel Hem niet!

Je moet een nieuw zintuig creëren in jezelf. Daar zijn wij mee bezig. Daarom worden we Kabbalisten genoemd, dit komt van het woord “Lekabel “: ontvangen. Wij willen datgene wat ons omringt waarnemen. Het is de Kracht die het gehele universum vult, de gehele natuur!

Dan gaan we ontdekken wat het doel van ons bestaan is, wat er elk moment van ons leven plaatsvindt, wat er was, is, en zal zijn. Alles behoort tot deze Kracht!

From the Convention in Moscow, Day Two, Lesson 5, 5/3/16

 

Het Nieuwe Sanhedrin

laitman_933Vraag: Hebt u een opvolger? Wie zal uw lessen over de Wijsheid van Kabbalah voortzetten?

Antwoord: Een ieder van jullie en jullie samen. Ik denk niet dat het één persoon zal zijn, want we hebben een staat bereikt waarin de nieuwe generatie – al mijn studenten – niet gecreëerd is om individualist te zijn. Er begint zich nu te ontvouwen dat het alomvattende programma van de schepping een groep nodig heeft.

We zien dat er vroeger individuele wetenschappers waren, zoals Newton, Leibniz, Einstein, Bohr, Landau en anderen, nu zijn er teams. Creatieve professionele groepen werken aan allerlei wetenschappelijke problemen, wetenschappelijke doorbraken vinden alleen plaats door de inspanningen van een groot aantal mensen.

Hetzelfde geldt voor de Wijsheid van Kabbalah. In het verleden waren er individuele Kabbalisten, het lijkt erop dat deze periode voorbij is. Baal HaSulam, Rabash en ik vormen de traditionele link en toen zijn al mijn studenten, “een groep” genaamd, geboren. Ze zijn gecreëerd en geoefend om met name samen spirituele problemen op te lossen en aan anderen leiding te geven. Zo was het duizenden jaren geleden ook. Daarna, in de afgelopen 2000 jaar, in de periode van ballingschap, is dit alles verdwenen en via een smal stroompje van individuele Kabbalisten werd de Wijsheid van Kabbalah doorgegeven. Alles keert nu echter terug naar een volledige cirkel.

Vraag: Hebben we dan nu een staat bereikt waarin alles wat als een cirkel is begonnen, zich zal voltooien in een cirkel? Was het Sanhedrin eigenlijk zo’n groep ?

Antwoord: Ja, het moet absoluut een groep zijn. Een groep is gelijkvormig aan de Schepper. Het is een unieke verbinding waarin wij samen zijn, en ieder van ons zich ondergeschikt maakt en het ego wegcijfert om het midden van de cirkel te bereiken (de “min”). Al onze verlangens en onze intenties voor de toekomst komen samen in het midden van de cirkel (de “plus). Juist de plus en de min samen transformeren ons naar gelijkvormigheid aan de Schepper.

Tenslotte gaan we in het midden van de cirkel het Hoge Licht voelen. De Schepper wil dat wij Hem verslaan. Hij heeft het egoïsme geschapen en wij moeten het zodanig corrigeren dat wij de Schepper gaan voelen. Wij gaan Hem ontdekken en ervaren. Daarom staat er geschreven: “Mijn zonen hebben Mij verslagen” (Baba Metzia 59a).

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Jij Zult Zien En Niemand Anders

Laitman_109Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:2 – 11:3; 11:7: Beseffen jullie het vandaag, want ik spreek niet tegen jullie kinderen, die het niet weten en die niet de straffe leiding van de Eeuwige, jullie God, hebben gezien, noch Zijn Grootheid, Zijn sterke hand of Zijn uitgestrekte arm. Noch Zijn wondertekens en de handelingen die Hij midden in Egypte verricht heeft tegen Far’o, de koning van Egypte en tegen heel zijn land.

Maar het zijn jullie eigen ogen die gezien hebben al het grootse werk van de Eeuwige dat Hij verricht heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De methode van correctie die een mens zich eigen heeft maakt, is zowel universeel als persoonlijk, er is geen verschil tussen beide. Ieder mens moet van het begin tot het einde door de hele geschiedenis heengaan om het evenbeeld van Adam, Noach, Abraham en alle andere zogenoemde eigenschappen te bereiken. In feite zijn het spirituele niveaus, spirituele beeltenissen van ieder van ons. Wij moeten er ons allemaal in kleden en voorwaarts gaan.

Op deze wijze wordt de gehele Torah geleidelijk, vanaf de eerste dag van de schepping tot aan de laatste dag van het bestaan van het gehele systeem, in ons geprent, totdat dit systeem één geheel is geworden en de hele wereld omvat, de meest recente zielen zullen zich daarin verenigen met alle voorgaande zielen die al gecorrigeerd zijn. Dan zal de constructie van de ene ziel, Adam genoemd, voltooid zijn. Een ieder van ons moet innerlijk door deze reeks transformaties gaan, daarom staat er geschreven dat jij, je kinderen en je kleinkinderen door deze staten zullen gaan.

Opmerking: Maar er staat ook geschreven: “Want ik spreek niet tegen jullie kinderen die het niet weten en die niet – zoals jullie – de grootsheid van het werk dat de Eeuwige heeft gedaan, hebben gezien.

Antwoord: Het feit is dat de voorgaande staten “vaders” genoemd worden en de komende staten worden “zoons” genoemd, in al die staten moet een mens tot spirituele onthulling komen en zich iedere keer opnieuw inzetten, nieuwe correcties aangaan en voorwaarts gaan naar het Doel.

Als er dus geschreven staat: “Jullie zijn degenen die hebben gezien”, heeft dit betrekking op de staat waarin je je nu bevindt.

Als een mens zich in een bepaalde staat bevindt, kan hij vanuit die staat alleen dingen begrijpen die op hem betrekking hebben. Daarom richt de Torah zich iedere keer tot elk mens precies op het niveau waarop hij zich bevindt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Aan Wie Vragen Wij Vergeving en Waarvoor? Deel 2

laitman_534Vraag: Betekent dit dat het een verkeerde manier van denken is als wij denken dat er boven ons een God is die kijkt naar wat wij doen en aan wie wij vergeving moeten vragen?

Antwoord: Een mens gaat door verschillende stadia van ontwikkeling heen. Daarom kunnen we niet zeggen dat sommige dingen die hij gelooft juist zijn en andere niet. Vandaag denkt hij op deze manier, maar langzamerhand corrigeert hij zijn waarneming en maakt hij vorderingen in kennis en gevoel.

Dan verandert het begrip “Ik en de Schepper” volkomen. Ik voel steeds meer dat de Hoge Kracht het resultaat is van mijn verbinding met andere mensen en dat Hij daar buiten niet bestaat. Alleen de essentie van de Schepper – Atzmutodie absoluut ontoegankelijk is voor mij en volkomen onafhankelijk bestaat.

Daarom moeten wij ons er sterk aan vasthouden dat de Schepper alleen in de verbinding met mensen bestaat. Alleen vanuit onze eenheid kunnen wij een beroep doen op de Schepper, wij scheppen immers alleen door middel van onze verbinding de plaats voor Zijn onthulling.

In dit verband moet een ieder zichzelf beoordelen: hoezeer ben ik verbonden met anderen? Hierin ligt de bevrijding. Het is onmogelijk om een mens individueel te beoordelen. Dit is een heel grote fout die wij instinctief steeds weer maken: we denken over onszelf na, we rekenen op onszelf en we handelen alleen.

Dit is een fatale fout die we al duizenden jaren maken. De afscheiding van de Schepper is de oorzaak van onze zeer ernstige vergeetachtigheid.

Opmerking: Helaas, dit klinkt heel relevant als we afscheiding, verdeeldheid en vijandigheid tussen diverse stromingen en partijen in aanmerking nemen.

Antwoord: Het volk Israël is al door dergelijke staten gegaan tijdens de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel. Joden hebben elkaar toen gedood, niet alleen met woorden maar ook met wapens, zij hebben het bloed van hun broeders in de burgeroorlogen vergoten. Ik hoop heel sterk dat dit in deze tijd niet meer zal gebeuren. Wij hebben onze zwaarden nog niet weg geborgen, op allerlei manieren vechten wij nog hard met elkaar.

Wij zijn namelijk vergeten wie wij zijn, wat het fundament van onze natie is en hoe groot onze verantwoordelijkheid is om voorwaarts te trekken naar eenheid; hoewel dit in feite onze eigen correctie is en de correctie van de gehele wereld.

From KabTV’s “A New Life” 9/27/16

 

Page 20 of 462« First...10...1819202122...304050...Last »