Werkelijkheid Of Een Subjectieve Illusie?

Dr. Michael LaitmanVraag: In de Talmoed staat dat iedereen oordeelt naar zijn eigen tekortkomingen, dat iedereen oordeelt naar het niveau van zijn eigen corruptie, dit betekent dat mensen in het verleden ook begrepen dat zij, door hun eigenschappen te veranderen, in staat waren om de werkelijke wereld te zien.

Kunnen we zeggen dat de verbinding met anderen alleen aan een mens wordt gegeven om zijn houding ten opzichte van anderen te checken, want een mens ziet het negatieve altijd in anderen en het positieve altijd in zichzelf? Hoe kunnen we van dit principe gebruik maken om verder te komen?

Antwoord: De buitenwereld bestaat alleen in de waarneming van de mens, hij kan echter niet zeggen dat die wereld zich buiten hem bevindt.

Blijft deze wereld bestaan voor iemand die nu nog leeft en morgen heengaat, of is dat niet zo? Een mens kan dat niet vaststellen of bewijzen. Niemand kan dat vaststellen of bewijzen, Newton evenmin, want met betrekking tot ieder van ons is de hele wereld een absolute, subjectieve illusie.

We kunnen zeggen dat we zien hoe een mens overlijdt en de wereld blijft bestaan, maar wij kunnen niets vaststellen met betrekking tot die mens die overlijdt, want we delen zijn gevoel niet.

Een mens is op deze manier geschapen om zijn houding naar anderen te veranderen, voor hem betekent het, dat hij uit zichzelf treedt en de Hoge Wereld buiten zich voelt. De wereld buiten de mens is de Hoge Wereld

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Wat Is Het Unieke Van Een Ieder?

laitman_535_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 15:11: Omdat armen wel nooit zullen ontbreken in het land, daarom gebied ik jullie: “Open wijd je hand voor je broeder, voor de arme en behoeftige bij jou in eigen land!” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De Torah roept een mens op om, door de verbinding met alle anderen, te onthullen dat hij een mechanisme kan worden om hen te vervullen, een deel van het alomvattende systeem. Een ieder moet dit doen, omdat hij juist hierin uniek is. En “armen zullen wel nooit ontbreken” tot aan Gmar Tikkun (Einde van de Correctie), totdat iedereen vervuld is van elkaar, de één door de ander.

Daarom bevindt zich tegenover een ieder de rest van de mensheid, dat zijn alle andere zielen. Zij zijn de “behoeftigen” die vervuld moeten worden. Tenslotte zijn alle anderen ikzelf! Alleen kan ik het nu niet voelen, maar zodra ik hen ga vervullen, voel ik dat ik het ben.

Een ieder van ons is uniek omdat het Licht door hem heen stroomt naar de overige zielen. Niemand kan om dit werk heen. Een ieder is verplicht om zijn opdracht te vervullen, de perfectie zal alleen bereikt worden als het resultaat van het totaal.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

Waarom Zijn Psalmen Zo Populair?

laitman_527_07Vraag: Waarom zijn het Boek Tehillim (Psalmen), geschreven door Koning David, en het Boek Kohelet (Prediker), geschreven door Koning Salomo, de twee boeken die het dichtst bij mensen van alle religies staan?

Antwoord: Koning David is het fundament van het hele systeem van correctie, Malchut, daarom is alles wat hij in het Boek Tehillim heeft geschreven de basis van het appèl dat een mens doet op de Hoge Kracht. Alle religies gebruiken het.

Malchut is het fundament van de gehele wereld. Het Boek Kohelet gaat niet over handelingen zoals ze in het boek van Koning David beschreven zijn, maar over denken, studie. Dit is niet alleen een appèl op de Schepper, maar ook een appèl op de innerlijke wereld van de mens. Daarom staan het Boek Tehillim en het Boek Kohelet het dichtst bij de mens.

Het lijkt alsof het Boek Tehillim zich niet tot de Schepper wendt, maar tot een mens, hoewel het eigenlijk zo is dat Koning David zich tot de Schepper richt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Hoe Kan Je De Juiste Leraar Vinden?

Laitman_414Vraag: Hoe kan je de juiste leraar vinden? Hoe kan ik een vergissing voorkomen als ik door egoïstische illusies word overheerst? Er staat immers geschreven dat er vele wegen naar de Schepper zijn.

Antwoord: De uitspraak: “Er zijn vele wegen naar de Schepper”, heeft verdere uitleg nodig. Je kunt je niet achter dergelijke sublieme uitspraken verschuilen die door het ego op allerlei wenselijke manieren kunnen worden geïnterpreteerd.

Een leraar is iemand bij wie, in spirituele zin, impliciet en zonder enige twijfel waargenomen wordt dat hij op weg is naar de onthulling van de Schepper. Anders kan men zijn weg niet volgen en zal hij gedoemd zijn te falen.

Vraag: Hoe kan iemand vaststellen of de leraar wel of niet de juiste leraar is, als hij door zijn egoïstische verlangens wordt gedomineerd?

Antwoord: Dat kan hij absoluut niet vaststellen! Evenmin als een mens weet welk pad hij gaat in zijn leven, weet hij het pad naar de leraar.

Hoe kan ik bijvoorbeeld uitleggen waarom ik voor Rabash heb gekozen? Het was in ieder geval niet mijn keuze nadat ik, op een regenachtige winteravond, 30 kilometer had gereden naar een andere stad en een donkere, vochtige, kleine kamer binnenstapte, waar zes oude mannen zaten waarvan er één Rabash was. Hoe valt zoiets te beschrijven?! Dit is een hoge lotsbestemming, geluk.

Daarvoor had ik vele jaren gezocht, maar deze gebeurtenis kan ik op geen enkele logische manier uitleggen.

Daarom … velen komen en gaan op hun zoektocht naar een leraar. Zij hebben misschien geluk door iemand anders te vinden, ik ben er een voorstander van dat iedereen op zoek gaat. Er staat geschreven dat een mens alleen daar kan leren waar het verlangen van zijn hart ligt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

De Vier Talen En De Vier-Letter Naam Van De Schepper

laitman_283_01Vraag: Stemmen de vier ‘talen’ (uitdrukkingsvormen) (Tanach, Halacha, Aggadah, Kabbalah) overeen met de niveaus van de naam HaVaYaH?

Antwoord: Jazeker. De vier-letter naam van de Schepper – “Yod-Hey-Vav-Hey” of “HaVaYaH”, bevat absoluut alle elementen van de wereld, zowel de spirituele wereld als onze wereld.

De vier letters van de naam van de Schepper karakteriseren de vier niveaus van de evolutie van de materie onder de invloed van het Hoge Licht en zij corresponderen met de vier belangrijke ‘talen’.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

Altruïstische Handelingen

Laitman_632_4Vraag: Hoe kunnen we weten of handelingen wel of niet altruïstisch zijn?

Antwoord: Zodra zich een altruïstische handeling in de mens openbaart, onthult de Schepper zich. Als zich een intentie om te geven in de mens openbaart, ontdekt hij onmiddellijk de Schepper volgens het principe van gelijkvormigheid: de mate van gelijkvormigheid stemt overeen met de intensiteit van de intentie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

De Klanken Van Letters

laitman_627_2Vraag: Letters hebben een geometrische vorm en een klank. Wat wordt er door de essentie van de klanken geduid?

Antwoord: Volgens de vijf delen van de spirituele KliKeter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut – onderscheiden we vijf groepen klanken: keelklanken, tongklanken, verhemelte klanken, dentale klanken en lipklanken. Hierdoor kunnen wij de letters niet alleen schrijven, maar ook uitspreken.

theconnectionbetweenlettersanddigits

Dit geldt ook voor muzieknoten, de kleuren van de regenboog en voor alles wat er bestaat, want alles is geworteld in de vijf delen van de spirituele Kli.

Alles waar mensen in deze wereld mee werken, is in dit systeem aanwezig, ook onze vijf zintuigen bevinden zich daarin: het gezichtsvermogen, het gehoor, de reukzin, de smaakzin en de tastzin.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

“Voor Zij Roepen, Zal Ik Antwoorden, Terwijl Zij Nog Spreken Zal Ik Hen Horen”

laitman_236_01In Jesja’jahoe (Jesaja) 65:24 staat geschreven: …” voor zij roepen, zal Ik antwoorden, terwijl zij nog spreken, zal Ik hen horen.” Dit betekent dat voordat een mens zijn mond open doet, een emotie voelt in zijn hart of een gedachte in zijn hoofd heeft, de Schepper alles voor hem regelt, in zijn hart, zijn denken en zijn mond. Er komt niets van de mens zelf, alles komt uitsluitend van de Schepper.

De enige vrijheid van keuze die een mens heeft, is dat hij alles aan de Schepper toeschrijft, dat hij begrijpt dat er “geen ander is dan Hij” (Dewariem 4:35) (Deuteronomium), dat Hij “goed en weldoend” is, en dat alles uitsluitend op basis van dit principe bestaat.

Een mens hoeft alleen tot het volgende bewustzijn te komen: de Schepper is de Enige die in de gehele werkelijkheid handelt, in alles om hem heen en in zijn innerlijk, wij zijn het resultaat van Zijn handelingen. Al ons werk, in elk moment van ons leven, bestaat eruit om een staat te bereiken waarin wij bewust versmelten met het Hoge Bestuur.

 

Korte Kabbalah Tips – 6/9/2016

laitman_281_02Vraag: Waarom moet een mens de Scheppingsgedachte doorgronden?

Antwoord: Dit is nu juist waarom de mensheid is geschapen, dit is precies wat de Schepper van ons verlangt. De Hoge Kracht heeft slechts één gedachte: een mens alle voorwaarden ter beschikking stellen om het niveau van de Schepper te bereiken.

Vraag: Waarom ‘communiceert’ de Schepper met mij door middel van een negatieve omgeving?

Antwoord: Als je geen negatieve indrukken zou krijgen, waaraan zou je dan willen ontsnappen? De hele wereld is geschapen om ons in het nauw te brengen.

Vraag: Is geluk altijd het resultaat van het aantrekken van het Licht?

Antwoord: Ja, geluk is het resultaat van de invloed van het Hoge Licht. Zelfs als deze invloed ons een negatief gevoel geeft, is het geluk.

Vraag: Waarom moet een vrouw zich hechten aan haar man?

Antwoord: In onze wereld symboliseert een vrouw het verlangen om te ontvangen, de Malchut die van de eerste negen Sefirot ontvangt, in relatie tot haar is dat het mannelijke deel. Daarom moet zij zich aan hem hechten.

Vraag: Kunnen wij na de dood onze familie voelen?

Antwoord: Ik weet niet hoe ik dit eenvoudig kan uitleggen, als hij een Kabbalist is: ja.

Vraag: Kan voor een vrouw geboorte het begin van correctie zijn?

Antwoord: De betrokkenheid van vrouwen, zelfs passief, maakt deel uit van hun correctie in deze wereld.

Vraag: Hoe verhoudt de Wijsheid van Kabbalah zich tot ‘ongewone’ huwelijken, als een man bijvoorbeeld veel jonger is dan een vrouw?

Antwoord: Volgens de Wijsheid van Kabbalah is dit niet van belang, leeftijd maakt geen verschil.

Vraag: Hoe kunnen we de voorspellingen van Vanga verklaren?

Antwoord: In principe zijn voorspellingen mogelijk op het animale niveau. Er zijn mensen die de toekomst kunnen aanvoelen en precies kunnen zeggen wat er morgen met je gebeurt. In het algemeen gesproken zullen zij dat niet zeggen. In feite is de toekomst aanwezig, maar ten opzichte van ons is de toekomst ofwel verborgen of onthuld.

Vraag: Stemt de ziel overeen met het lichaam of stemt het lichaam overeen met de ziel?

Antwoord: Het lichaam stemt overeen met de ziel als iets wat extern is ten opzichte van iets wat intern is. De ziel bepaalt alles met betrekking tot de bestemming van een mens.

Vraag: Hoe kunnen we weten of voorspellingen waar of vals zijn?

Antwoord: Het is niet nodig om je met voorspellingen bezig te houden. De Wijsheid van Kabbalah is ertegen. Wij moeten zelf onze toekomst bepalen en er een besluit over nemen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De verbinding tussen mensen neemt de uniekheid van ieder mens niet weg. Integendeel, deze uniekheid wordt juist steeds groter.

Juist doordat de stammen hun verschillen in stand hielden en zich tegelijkertijd met elkaar verbonden, bouwden zij een staat, Shechina genaamd. Het is zoals met de organen in een lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen plek en met elkaar bouwen zij het geheel van het lichaam.

De stammen komen voort uit de zonen van Jacob. Het was verboden om stammen met elkaar te vermengen, zo werd de vorm van de spirituele kelim (vaten) in stand gehouden, Ha-Va-Ya-H maal de drie lijnen. Iedere stam heeft zijn eigen soort egoïsme en iedere stam is te vergelijken met een speciaal deeltje van een legpuzzel. Als je de vorm ervan verandert, wordt de afbeelding niet compleet.

Wij weten niet hoe wij de deeltjes van de puzzel moeten neerleggen, daarom vragen we om Hulp van Boven om ons met elkaar te verbinden. Alleen door de uniekheid van ieder individu in stand te houden, kunnen we ons met succes met elkaar verbinden, en een ieder probeert om ieder ander te dienen.

(Noot van de vertaler: Er wordt ook gesproken over het belang van het ego)

From KabTV’s “New Life #796 – Who Are The 12 Tribes,” 12/01/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Page 20 of 474« First...10...1819202122...304050...Last »