Wat Zal Het Hart Van Een Vrouw Tot Rust Brengen?

Laitman_201_01Vraag: Waarom is er niets wat een vrouw voldoening geeft? Wat kunnen wij doen zodat een vrouw zich voldaan en rustig voelt?

Antwoord: Een vrouw in onze wereld heeft heel weinig dat haar voldoening kan geven.

Ze ervaart de meeste voldoening door haar man, haar gezin, haar kinderen en de aandacht die zij krijgt, maar dat is voor haar niet altijd genoeg. Soms is ze blij met haar man en soms met haar kinderen. Zolang zij voor hen zorgt, vervult dat haar leven, maar als zij geen voldoening vindt in het gezin is dat niet alleen een gezinsprobleem, want er zijn veel externe factoren die het gezin beïnvloeden. Een vrouw in deze wereld is veel gevoeliger voor gevoelens van tekort schieten, gemis en angst dan een man. Dit komt doordat Malchut altijd behoeften voelt.

Het lijkt alsof er niets eenvoudiger is dan een vrouw voldoening geven: een beetje aandacht van haar man en de kinderen en een gevoel van goede verbinding zouden haar volkomen vervullen, maar hoewel ze maar weinig nodig heeft, is het toch onmogelijk om dit tot een goed einde te brengen.

Vraag: Waarom is het niet mogelijk om een vrouw zo’n gevoel te geven?

Antwoord: Omdat hierop nu juist de schepping is gebaseerd. Het ego kan in zijn oorspronkelijke, ongecorrigeerde staat niet vervuld worden en de vrouw is de belichaming van deze staat. Het grootste deel van degenen die intens naar de Wijsheid van Kabbalah verlangen, bestaat uit vrouwen.

Zij hebben een grote behoefte aan de zin van het leven. Hoewel het niveau daarvan niet zo hoog is als dat van de mannen, zijn zij degenen die zich onvervuld blijven voelen in dit leven.

Rabash zei daar gewoonlijk over dat het voor een man voldoende is om naar een voetbalwedstrijd te kijken, een mooie vrouw te zien, een biertje te drinken met een paar vrienden en het gevoel te hebben dat hij succes heeft in het leven.

Daarnaast heeft een vrouw heel veel behoeften en geen enkele daarvan kan zij zelf vervullen. Een man heeft veel genoegens in zijn leven. Alles werd voor hem geschapen. En wat is er voor een vrouw geschapen: alleen het feit dat zij van iedereen afhankelijk is.

Daarom moeten wij haar natuur begrijpen.

Vraag: Kunnen wij haar begrijpen door ons meer bewust te zijn van haar behoeften?

Antwoord: Het probleem is dat dat niet zal helpen. Natuurlijk moeten we het lijden van een vrouw in deze wereld zo veel mogelijk verzachten door te begrijpen waar het vandaan komt, maar uiteindelijk zal een vrouw alleen tot rust kunnen komen als wij Kabbalisten door onze eenheid een staat bereiken, waarin zij het Licht zal voelen dat van ons komt. Dit is het enige wat haar zal vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Er Wordt Geen Rekening Gehouden Met Lichamen

laitman_600_02Vraag: U heeft gezegd dat het Hoge Bestuur geen rekening houdt met lichamen. Wat betekent dit? Gaat de wereld daarom zo meedogenloos met lichamen om? Is het werkelijk zo dat de ziel zich ontwikkelt door het lijden van het lichaam?

Antwoord: In Shamati staat geschreven dat de Schepper de lichamen haat, met het woord “lichaam” wordt egoïsme bedoeld, niet ons fysieke lichaam.

We moeten de precieze betekenis begrijpen van de terminologie die wij gebruiken, anders krijgen we steeds verschillende interpretaties.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/6/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 150

laitman_628_2Vraag: Waarom vinden er, volgens de Wijsheid van Kabbalah, geen veranderingen meer plaats in de bestaande vormen. Waarom veranderen apen bijvoorbeeld niet meer in mensen, zoals dat in het verleden is gebeurd?

Antwoord: Het hele bestaan ontwikkelt zich alleen voorwaarts, naar de complete voltooiing van de correctie.

Vraag: Hebben alle mensen een persoonlijk Reshimo (spiritueel gen)?

Antwoord: Absoluut.

 

Wat Het Onderwerp Eenwording Voor Ons Betekent

laitman_936Vraag: U spreekt altijd over eenwording, over de samensmelting van mensen en over eenheid. Hieruit volgt dat “En je zult je naaste liefhebben als jezelf” (Vajikra 19:18 – Leviticus) geen morele uitspraak is, zoals religies dat doen, maar dat het meer een nieuw soort waarneming van de werkelijkheid is. Is het hiervoor noodzakelijk om dichter bij elkaar te komen en niet alleen van elkaar te houden?

Antwoord: We hoeven niet dichter bij elkaar te komen en met elkaar samen te werken volgens het principe: “jij voor mij en ik voor jou”, om zo een goed mens te zijn. Nee. Wij moeten ons langzamerhand losmaken van onze indrukken van deze wereld en leren begrijpen in wat voor soort systeem tussen ons wij kunnen binnentreden en hoe perfect het collectieve bewustzijn – dat wij in onze wereld kunnen bereiken – is, dat het ons naar een nieuw niveau van waarneming en voelen leidt.

Op deze manier bereiken wij het volgende niveau van de Natuur waarin niemand aanwezig is, waarnaar een mens alleen maar kan opstijgen omdat het juist in tegenstelling tot zijn egoïsme plaatsvindt. Daardoor kan een mens naar het volgende niveau opstijgen en gaan voelen dat hij in een eeuwige, volmaakte dimensie leeft.

From a Lesson in the Russian language, 7/10/16

 

Waar Is De Hoge Wereld?

laitman_938_07Vraag: Wat is het verschil tussen de Wijsheid van Kabbalah en de theorie van Alexander Herzen? Hij schreef: “Het is goed voor mij als het goed is voor anderen.”

Antwoord: Het verschil met de Wijsheid van Kabbalah is, dat ik niet denk aan wat goed is voor mezelf. Ik moet buiten mezelf treden en mezelf overstijgen, om zo innerlijk elementen te gaan bouwen voor het bereiken van spiritualiteit, voor de staten van de spirituele wereld.

Ik kan dus niet spreken over wat goed is voor mezelf, volgens mijn animale gevoelens. In die gevoelens leef ik alleen op dierlijk niveau. Ik moet een volkomen nieuw zintuig bouwen voor een werkelijkheid die boven mijn dierlijke staat uitgaat, boven mijn egoïsme uit, waardoor ik ga voelen wat buiten mezelf is, in anderen.

Als ik daartoe in staat ben, als ik boven mezelf kan uitstijgen, als ik kan integreren in anderen en vanuit ‘geloof boven de rede’ kan handelen, ga ik de Hoge Wereld voelen. Deze wereld bevindt zich wezenlijk buiten mij, met name in mijn relatie tot anderen als ik daaraan bouw door mijzelf te overstijgen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/19/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 147

laitman_629_1Vraag: Als een mens niet voelt dat hij nodig is in de maatschappij of in het gezin, is dat dan vanuit de Natuur gegeven, is het de Schepper die hem dat begrip wil bijbrengen? Betekent het dat hij nu in een situatie verkeert dat niemand hem nodig heeft?

Antwoord: Dit komt van de Schepper alleen.

Vraag: In een boek stond de zin: “Hij had 12 kinderen.” Zijn uw kinderen uw studenten of zijn het bepaalde Tens?

Antwoord: De studenten zijn de kinderen, maar de waarde wordt niet bepaald door de kwantiteit maar door de kwaliteit.

Vraag: Zet de curve van ups en downs tussen de verschillende staten zich voort als je de Machsom (barrière) bent overgegaan?

Antwoord: Natuurlijk, maar op een totaal andere wijze, één die steeds heilzamer is.

 

Stijgen Door Geloof Boven De Rede

laitman_608_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:13: Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet.

Een mens heeft niet het recht om te selecteren welke van zijn innerlijke eigenschappen hij moet veranderen. Hij kan alleen handelen op een manier die de Hoge Kracht, de Schepper genaamd, hem laat zien. Daar waar hij zich op dit moment bevindt, kan hij niet weten wat hij moet doen.

Dit geldt ook in ons leven. Ik moet naar een hoger niveau opstijgen en alleen van daaruit zal het mij duidelijk worden wat ik op het lagere niveau moet doen en hoe ik daarmee om moet gaan. Daarom wordt elke daad die ik aan mijzelf verricht geloof boven de rede genoemd.

Als ik opstijg naar het volgende niveau, voel ik dat en neem ik het boven mijn egoïsme uit waar, en als ik mij daarin volledig laat opnemen, keer ik naar mijn huidige niveau terug, naar mijn egoïsme en ga ik het op de juiste wijze vorm geven.

Zonder de verbinding met het hogere niveau weet ik niet eens wat mijn aard is, want ik zal deze altijd uitsluitend op mijzelf afstemmen, ik zal mijn aard vormen als klei, met dwaze ‘speelgoedjes’ en allerlei soorten afgoden om te vereren: religies, geloven, enz.

Daarom is het beter om niet binnen te treden in wat nog niet binnen mijn gezichtsveld ligt, maar om op te stijgen naar geloof boven de rede, naar een hoger niveau, de Schepper genaamd, om mij daaraan vast te klampen en van daaruit instructies te ontvangen over wat ik moet doen op mijn niveau.

Weet een klein kind precies wat hij moet doen? Hij heeft het nodig om naar een volwassene te luisteren, bijvoorbeeld naar een leraar, en zich dan onvoorwaardelijk aan zijn aanwijzingen te houden vanuit het besef dat hij er vanuit zijn eigen niveau niets van begrijpt. Zo’n gedrag wordt in onze wereld goedgekeurd.

Wij hebben vaak de indruk dat wij op de juiste manier handelen, maar ieder van ons en wij allemaal samen maken constant fouten in ons gedrag, onze intentie, in gedachten en bij het nemen van beslissingen.

Natuurlijk levert dat niets goeds op, want wij gaan bij ons handelen niet uit van het hogere niveau. Door vallen en opstaan komen we altijd verder en we krijgen tegenslagen die ons corrigeren, maar dat gebeurt instinctief en niet vanuit het denken. Daardoor handelen wij op het volgende niveau, in de volgende staat, weer op basis van ons eigen begrip en niet vanuit een hoger begrip.

Daarom is het noodzakelijk om elke keer als we naar het volgende niveau stijgen dit te doen vanuit geloof boven de rede. Als wij het hogere niveau waarnemen en ons daardoor laten leiden, verkrijgen wij constant nieuwe vormen van begrip.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Houd Je Vast Aan De Schepper!

laitman_284_05Vraag: Moet ik, als er lijden is in het leven, elke situatie zien als afkomstig van de Schepper (en zien dat het voor mijn bestwil is), zal ik dan de situatie niet meer als slecht ervaren?

Hoe kan een mens zich constant vasthouden aan de intentie dat er “geen Ander is dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium)

Antwoord: Laat de gedachte dat alles van Hem komt niet los. Houd je hieraan voortdurend vast! En vraag Hem om Hulp als je het niet kan.

 

Offer Het Egoïsme

Laitman_115_05Torah, Dewariem 12:13 – 12:14 (Deuteronomium): Pas er voor op dat je je in-vlammen-opgaande offers niet brengt op iedere willekeurige plaats die je ziet, maar alleen maar op de plaats die de Eeuwige zal uitkiezen in één van je stammen, daar moet je je in-vlammen-opgaande offers brengen en daar moet je alles doen wat ik je gebied. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Offer – “Kurban” in het Hebreeuws, komt van het woord “Karov”, naderbij komen – dit betekent: de eigenschap van geven en liefde naderen.

Ik scheur mijzelf los van het egoïsme, trek het uit mezelf en begin het af te breken. Enerzijds is dit werkelijk een offer, anderzijds is er sprake van naderbij komen. Ik kom dichterbij de Schepper in de mate waarin ik mijn egoïsme omzet in geven en liefde.

Dat doe ik met vreugde, anders heeft het geen resultaat, want ik moet met mijn verlangen werken – niet fysiek – daar kan ik het werk tegen mijn verlangen in doen.

Ik moet een staat bereiken waarin ik mijn egoïsme in zijn huidige vorm wil doden, ik wil het gaan veranderen, het binnenstebuiten keren en werken voor mensen buiten mij, waaronder ook degenen die ik het meest haat, mijn vijanden, weerzinwekkende mensen aan wie ik niet zonder een rilling te krijgen kan denken,

In Kabbalah is een held degene die zichzelf kan veranderen in relatie tot die mensen en die ze in zichzelf verandert, want al deze ‘monsters’ zitten in mij, Het zijn mijn innerlijke eigenschappen.

Innerlijke lelijkheid trekt de absoluut correcte, ideale eigenschap aan. Ik moet mijzelf dus op de juiste wijze vergelijken met betrekking tot wat er in mij aanwezig is, en dan leren begrijpen dat alles wat zich buiten mij bevindt mij laat zien wie ik innerlijk ben.

Dit is het werk dat offer genoemd wordt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Waar Leidt Het Ontwikkelingsprogramma Ons Heen? Deel 3

laitman_941Vraag: Hoe beïnvloedt het feit dat wij met elkaar in de cirkel zitten de gevoelens van mensen en hoe brengt het hen geluk en tevredenheid?

Antwoord: In de verbinding met elkaar zullen mensen het leven op een hoger niveau voelen, boven deze hele wereld, zoals er geschreven staat: “Je zult je wereld in dit leven zien.”

Terwijl wij nog in deze wereld leven, in een fysiek lichaam, bereiken wij een gevoel van een nieuwe werkelijkheid en voelen we meteen een nieuw niveau, boven ons lichaam, op een hoger niveau. Zo maken wij een overgang van de gevoelens van deze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld.

Als ons lichaam zijn doel bereikt heeft, sterft het zoals ieder ander dier, maar het menselijke deel in ons bereikt het spirituele leven al. Dit is het doel van de Wijsheid van Kabbalah, een mens alleen kan dit niet bereiken. Wij moeten ons deze methode die van Boven komt eigen maken, vanuit het volgende niveau.

Vraag: Als je uiteindelijk een spiritueel leven moet bereiken, waarom moeten we dan in deze wereld, in ons fysieke lichaam, zo’n lang proces van ontwikkeling meemaken?

Antwoord: Wij moeten het spirituele niveau helemaal zelf bereiken. Als wij ons in die richting op een natuurlijke, intuïtieve manier zouden ontwikkelen, zoals het vegetatieve bestaan voortkomt uit het minerale en het animale bestaan uit het plantaardige, zouden wij binnen onze eigen natuur blijven. De mens heeft echter de mogelijkheid om tegen zijn natuur in te gaan en iets te bouwen wat daaraan tegengesteld is.

De hele natuur is egoïstisch, alles bestaat alleen ten behoeve van zichzelf. Wij willen een nieuwe vorm van bestaan onthullen, tegengesteld aan onze oude natuur. Dit is het zogenoemde spirituele bestaan, de vorm van de mens, Adam, namelijk gelijkvormig aan (Domeh) de Hoge Kracht van de Natuur die uit zuiver Geven en Liefde bestaat.

Vraag: Wat is de relatie russen de werkelijkheid die wij nu voelen en de spirituele staat die zich in ons zou moeten kleden? Gaat het gewone leven in deze wereld dan voor ons door?

Antwoord: Het is een totaal andere vorm van bestaan, in verschillende dimensies. Eeuwig en volmaakt, voorbij aan alle beperkingen en grenzen. In de kosmologie wordt deze vorm genoemd en in de relativiteitstheorie van Einstein.

De concepten die zich boven tijd, beweging en ruimte bevinden, worden door de wetenschap enigszins benaderd. De menselijke psychologie is dan bevrijd van al deze beperkingen en wij gaan over naar een nieuwe psychologie: van introvert naar extravert, naar de gevoelens buiten ons.

Vraag: Als we spreken over de toekomstige staat van de mensheid, hoe zullen mensen zich dan tot elkaar verhouden nadat zij zich met elkaar verbonden hebben?

Antwoord: Iedereen zal zonder enige twijfel met anderen net zo omgaan als met zichzelf. Het zal op de vorm van een cirkel lijken waarin iedereen gelijkwaardig is.

Vraag: Hoe kan dat als we niet hetzelfde zijn, ieder mens is uniek.

Antwoord: Ieder mens is van nature uniek, maar we bereiken een universele gelijkvormigheid omdat we van elkaar houden, ieder naar zijn of haar mogelijkheden.

Vraag: De mensheid spreekt al duizenden jaren over liefde voor de naaste, maar het is nog niet gerealiseerd. Hoe kan Kabbalah dit verwezenlijken?

Antwoord: Dat is waar, de gedachte van liefde voor de naaste is ons al zo’n 6000 jaar bekend. Nu zijn we echter op een punt gekomen van totale teleurstelling over ons bestaan op deze aarde. Mensen vragen zich nu af: ”Waar leven wij voor en waarom leven wij?”

Voorheen waren mensen meestal druk bezig met de vraag wat zij wilden kopen en bereiken, maar nu vraagt men naar de betekenis van zijn of haar leven. Ondanks een grote materiële overvloed voelen mensen teleurstelling en leegheid, waardoor zij nog meer in zichzelf opgesloten raken en er een steeds grotere afstand tussen elkaar ontstaat. De toekomstige vorm van de mensheid is er één van volledige integrale verbinding, volkomen tegengesteld aan hoe het nu is.

Daarom begint de methode die een speciale Kracht buiten ons aantrekt, de Kracht van het Licht, het Corrigerende Licht genaamd, op ons in te werken en wij worden aan elkaar gehecht.

In deze tijd moet een mens leren hoe iedereen zich met anderen kan verbinden om zo de hoge dimensie te onthullen. De mensheid moet deze dimensie binnentreden en in een nieuwe wereld geboren worden. Daarom moeten wij het woord ‘crisis’ vertalen als ‘geboorte’.

From the TV Program “A New Life”,  09/06/2016

 

Page 20 of 466« First...10...1819202122...304050...Last »