Het Doel Van Onze Wereld

Laitman_708Vraag: Waarom is het nodig dat menselijke zielen zich in de fysieke wereld ontwikkelen in plaats van in de spirituele wereld? Waarom hebben wij de fysieke wereld nodig met de verlangens die daarbij horen?

Antwoord: Menselijke zielen ontwikkelen zich in onze tijdelijke, fysieke wereld.

Deze wereld is tijdelijk omdat een mens hier gemiddeld 70 jaar leeft en de gehele mensheid vanaf het begin van de onthulling van de Wijsheid van Kabbalah tot aan de volledige correctie 6.000 jaar leeft.

AnyoneCanReceiveAndToBestow

Het doel van onze wereld is dat wij ons hoge lichaam gaan bouwen, de ziel, en dat doen we door in deze fysieke staat te leven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/6/16

 

Over Het Belangrijkste Verlangen Van De Vrouw

laitman_286De Natuur heeft ons mannen en vrouwen gegeven, onze verschillen zijn werkelijk een geschenk van Boven. Dankzij deze verschillen kunnen wij – als we ons op de juiste manier met elkaar verbinden – niet alleen gelukkig leven, maar ook het “belangrijkste raadsel” oplossen waarvoor deze wereld is geschapen …

Het is heel symbolisch dat wij twee feestdagen gelijktijdig vieren: Poerim en de achtste maart, de Internationale Vrouwendag, want beide dagen staat de vrouw centraal. Esther is een prachtig beeld van een vrouw die diep in zichzelf haar natuur ontdekt.

Bescheiden, zonder de aandacht op zichzelf te vestigen, verbergt zij haar verlangens, ze is niet alleen zorgzaam voor haar man, haar kinderen en haar huis, maar voor de hele wereld. Zij is de oorzaak, de centrale spil die door haar verlangens het gehele mechanisme van de schepping aandrijft, zij verlangt de perfectie ervan en zij komt zelf tot perfectie.

De Natuur heeft de vrouw de belangrijkste eigenschap meegegeven: het immens grote verlangen van de gehele schepping. Maar om haar verlangen te vervullen, heeft zij een man nodig. Een waarachtige man die als vertegenwoordiger van de Schepper klaar staat om het grenzeloze verlangen van de vrouw te vervullen.

De vrouw wil dat haar man wordt zoals de Schepper, opstijgt naar Zijn niveau, dat hij gevend wordt, liefhebbend, en maar één intentie heeft: dat hij niet aan zichzelf denkt maar haar verlangen wil vervullen, dus in feite het verlangen van de Schepper. De vrouw ondersteunt een man in zijn ware mannelijke werk, namelijk zijn egoïstische aard overwinnen. De vrouw ondersteunt een man op een fijnzinnige en tevens volhardende manier, zij pusht hem naar groei en ontwikkeling, om haar eigen verlangens en de verlangens van de man mogelijk te maken, om deze verlangens te kunnen transformeren en ze harmonieus te maken, zodat ze elkaar complementeren.

In deze tijd kan niet iedereen er altijd in slagen om te leven naar onze intrinsieke, natuurlijke karakteristieken. Een vrouw leidt een gemeenschap, op alle gebieden van het menselijk handelen richt zij haar verlangens op compensatie voor de onvolkomenheden van mannen. Een vrouw kan een man altijd nuttig advies geven omdat zij een veel betere intuïtie heeft dan hij.

Maar afgezien van uiterlijk succes of falen, voelt een vrouw diep de behoefte aan ware vervulling. Haar oncontroleerbare verlangen wordt noodzakelijkerwijs gericht op de bron van deze vervulling en op de Wijsheid van Kabbalah, de methode die aangeeft hoe zij werkelijk gelukkig kan worden, waardoor zij geluk kan brengen naar haar man, haar kinderen, haar familie en de hele wereld.

 

Een Gebed Tot Mezelf

laitman_534Vraag: In de Wijsheid van Kabbalah bestaat het concept “gebed”, evenals in andere religies. Wat is een gebed volgens Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah komt in een gebed een nauwkeurig onderzoek naar de handelingen, de gedachten, het gedrag en de correctie daarvan tot uitdrukking.

Vraag: Wat betekent “iets aan de Schepper vragen”?

Antwoord: Een mens wendt zich niet tot de Schepper, hij wendt zich tot zichzelf, tot de kracht die altijd in hem aanwezig is en waarmee een mens in contact wil zijn. Dit wordt een beroep op de Schepper genoemd.

Vraag: Wat betekent: “Er is geen ander dan Hij”? Is er niets anders behalve ik of behalve mijn eigen kracht?

Antwoord: Dit betekent dat er niets anders is dan de Kracht die de gehele schepping vult, inclusief mijzelf. Ik ben immers een geschapen wezen. Buiten mij bestaat er niets. Zelfs de kosmos is in mij aanwezig. Ik ben de gehele mensheid, want alles bevindt zich in mij. Dit leren we van de perceptie van de werkelijkheid volgens de Wijsheid van Kabbalah.

Een mens wendt zich altijd tot de Kracht die hem innerlijk in stand houdt en de hele schepping vult. Geleidelijk begint een mens te begrijpen dat er een systeem bestaat. Tegelijkertijd moet een mens niet denken dat hij zich tot zijn eigen egoïsme wendt, dat is namelijk zinloos, want de wereld wordt niet door egoïsme bestuurd.

De uitdrukking “het geloof in de Wijzen” bestaat om de mens te helpen bij zijn ontwikkeling. Eerst moet hij instinctmatig geloven in zijn vader en moeder die hem altijd helpen en hem nooit bedriegen, als zijn jeugd voorbij is en zijn vader en moeder niet meer voldoende voor hem zijn, moet hij geloven wat de Wijzen hem zeggen: niet de religieuzen, maar de Wijzen die al spiritualiteit bereikt hebben. Een mens neemt hun raad als aannames aan, als een eerste voorwaarde, later zal hij deze aannames niet meer nodig hebben omdat hij ze zelf innerlijk bereikt.

Baal HaSulam schrijft in The Introduction to The Study of the Ten Sefirot dat er een Omringend Licht is als een mens het door zijn verlangen oproept en er dringend om vraagt, als hij teksten leest, het is een Licht waardoor hij verandert. Dan bereikt een mens het en gaat hij zien dat het geen Omringend Licht is, maar zijn Innerlijke Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

De Wereld Heeft Iedereen Nodig

laitman_938_04Vraag: Ik wil u geen vraag stellen. Ik wil alleen graag zeggen, blijf leven! Blijf lang leven. De wereld heeft u nodig. Ik heb u heel hard nodig. Dank u wel!

Antwoord: Hier ben ik heel blij mee, maar het is noodzakelijk dat ook jullie, vooral degenen die de wijsheid van Kabbalah studeren, heel belangrijk worden voor de wereld. De wereld heeft ieder van ons nodig. We moeten proberen om voor de hele wereld een geleider te zijn van de hoge kennis, want ieder van ons heeft hiervoor al een zeker verlangen ontvangen.

Laten we dit ontwikkelen en met elkaar het Doel bereiken

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

Wat Is Bedrog?

Laitman_002Vraag van facebook: Ik ben vaak in mijn leven bedrogen. Ik weet wat het is, maar toch wil ik vragen: wat is bedrog eigenlijk?

Antwoord: Ook ik heb vaak een verandering ten opzichte van mij gevoeld die bedrog genoemd kan worden.

Maar sinds de tijd dat ik de Wijsheid van Kabbalah ben gaan studeren, heb ik het steeds als iets volkomen natuurlijks opgevat, zonder het dramatisch te vinden, zonder boosheid of gemopper, zonder het gevoel wraak te willen nemen, want allereerst is het zo dat de menselijke natuur zich op een dergelijke manier manifesteert.

Ten tweede wordt hierdoor niet de mens onthuld die jou bedriegt, maar de Schepper die aan je laat zien in welke mate je houding niet perfect is, verre van volkomen liefde, trouw en complete interactie met anderen. Je gevoel van wrok en gemopper is dus misplaatst.

Integendeel, je moet inzien dat je – als je absolute toewijding in je verhouding met anderen wilt bereiken – naar spirituele niveaus moet opstijgen, naar een staat waarin je ego volkomen ondergeschikt is aan de wet van broederschap en liefde. Dit is een hoog niveau, maar het is bereikbaar.

Alleen in de mate waarin je stijgt naar een niveau van samenwerken met een vriend, zal je in staat zijn om hem evenzeer te vertrouwen als jezelf.

Daar is geen plaats voor bedrog, want als je opstijgt, kom je in een gebied waar je door het Hoge Licht wordt beschermd. Er is een hogere energie die je beschijnt zodat je niet meer onjuist kunt handelen, want je bevindt je onder de invloed van die energie.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/1/17

 

Mijn Gedachten Op Twitter – 8-3-2017

From Twitter, 3/8/17

twitter

Kunnen we nog iets verbergen in deze eeuw van zero privacy? WIKILEAKS

wikileak-twitMar8

Esther riep op voor eenheid van de Joden op de Internationale Vrouwendag

purim-twitMar8

Poerim: Haman zei dat de Joden vernietigd konden worden omdat zij geen eenheid vormden. Haat tussen de Amerikaanse Joden kan tot ditzelfde resultaat leiden.

Mensen zullen zich eerst realiseren dat eenheid het lijden & antisemitisme kan verlichten. En daarna dat alleen Kabbalah (Bnei Baruch) kan helpen om dit te bereiken.

Het volk Israël komt voort uit eenheid temidden van de 70 naties in Babylon, zo kan het een voorbeeld van eenheid zijn voor de wereld.

De werklozen in de VS hebben geen nieuwe banen nodig. Wat zij nodig hebben is het bestuderen van eenheid in universele platforms die gebaseerd zijn op de methode van Kabbalah.

De productie-industrie terugbrengen naar de VS betekent verlies voor iedereen: Robots zullen de arbeiders in de VS vervangen & de derde wereld zal steeds armer worden.

De zwakheid van de tegenstanders van Kabbalah: doordat zij niet in staat zijn om te bewijzen dat Kabbalah studie verkeerd is, doen ze een wanhopige poging om kwaad te spreken over Kabbalah studenten

Kapitalisme is de laatste vorm van onze egoïstische ontwikkeling. Wat volgt er?

capitalizm-twitMar8

We kunnen in de VS een catastrofe van gruwelijke omvang voorkomen ten aanzien van de Joden.

haaretz-farewell-twitMar8

Joden realiseren zich niet dat antisemitisme afhankelijk is van hun inspanningen voor de eenheid van de wereld: de gecorrigeerde, toekomstige staat. Zij worden gepusht!

De oorlog in de tijd van de Masjiach: als mensen zich realiseren dat zij hun ego moeten corrigeren, zal er universele haat ontstaan naar de methode van correctie: Kabbalah.

De geschiedenis van de mensheid wordt bepaald door de Joden, preciezer gezegd: door de relatie tussen Kabbalisten en hun opponenten.

Poerim: Er staat geschreven: “Mordechai de Jood”, Yehudi (Jood) omdat hij – evenals Abraham – mensen met elkaar & met de Schepper verbond ((Midrash Rabbah).

From Twitter, 3/8/17

 

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Door De Muur Heenlopen

IWalking through the Walln het verleden moesten Kabbalisten fysieke kwellingen ondergaan om spiritualiteit te onthullen, zoals er geschreven staat: “Eet brood met zout, drink water, slaap op de kale grond en studeer Torah, dan zal je succes behalen!” Nu kan je als een prinses op een geveerde matras slapen, eten wat je maar wilt en hoeveel je maar wilt.

De vraag is: waar zijn onze intenties op gericht? We hebben een staat bereikt waarin we ons niet op onze acties moeten richten maar veel meer op onze intenties. Tenslotte zijn acties gemakkelijk, een intentie veranderen is echter de meest pijnlijke, moeilijke handeling. Dit is de lotsbestemming van onze generatie, het is het laatste niveau van de correctie.

Nu staan we voor een muur. We moeten onze houding naar de Schepper, de Ene Kracht in de Natuur, veranderen. Deze muur zal alleen instorten als wij, in tenminste één van de Tens, het besluit nemen om door de muur heen te lopen. Dan zal de fysieke wereld uit onze waarneming gaan verdwijnen.

From a TV Program “Secrets of the Eternal Book” 9/19/2016

 

Geen Autorisatie

laitman_281_01Vraag: Mensen voelen zich aangetrokken tot wat hun ogen zien. Hoe kunnen zij tot de Wijsheid van Kabbalah komen als zij niet zien wat een Kabbalist is? U had een geautoriseerde leraar. Kunt u iets over uzelf onthullen?

Antwoord: Nee. En het was eveneens onmogelijk om iets van mijn leraar te zien. Er was geen autorisatie!

En op vragen als: “Hoe kan ik de Wijsheid van Kabbalah leren, wat krijg ik ervoor terug waarvoor heb ik dit eigenlijk nodig? Misschien kan ik beter ergens anders naartoe gaan …”, heb ik maar één antwoord: “Ga.”

Alleen zij die naar de Wijsheid van Kabbalah komen en bespeuren dat er iets unieks in de Wijsheid van Kabbalah aanwezig is, weten dat dit nergens anders te vinden is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/1/17

 

Gelukgewenst Met De Internationale Vrouwendag!

laitman_244Dierbare vrouwen!

Jullie zijn een opmerkelijk, speciaal deel van de mensheid, jullie vertegenwoordigen het wezen van de natuur. Jullie staan heel dichtbij de natuur en daardoor maken jullie minder fouten dan wij. Jullie zijn meer correct.

Jullie geven het leven aan iedereen. Een man wordt uit een vrouw geboren. Hij houdt van de vrouw. Hij geeft haar alles wat hij heeft (als hij een man is zoals hij behoort te zijn). Een vrouw vertegenwoordigt de gehele natuur in deze wereld.

We zijn in deze tijd nog niet in staat om de rol van de vrouw in de natuur ten volle te waarderen. Wij moeten echter in gedachten houden dat het hier gaat over de alomvattende schepping.

Een man is een helpende kracht, bedoeld om deze schepping stukje bij beetje te corrigeren door zijn consequente deelname. Als hij zich correct positioneert door van de intentie voor zichzelf te veranderen naar de intentie om aan de vrouw te geven, zal de gehele natuur gecorrigeerd worden en tot rust komen.

Laten we hopen dat dit zal gebeuren, mocht het niet vandaag zijn, dan toch heel spoedig.

Ik wens zowel jullie als mezelf en alle mannen hierin groot succes!

 

Page 2 of 46212345...102030...Last »