De spirituele wortel van roddel

laitman_600.02Vraag: Heeft roddel een spirituele wortel?

Antwoord: Natuurlijk, deze wordt genoemd: Lashon HaRa – de kwade tong.

Roddel vernietigt alles tussen de vrienden. Als ik achter de rug van mijn vriend om spreek, bedrieg ik de Schepper. Ik ben Hem ontrouw. En daarmee is alles gezegd. De Schepper zet namelijk de ten met al zijn problemen voor me neer. Achter de rug van een vriend om, kunnen we het er alleen maar over hebben hoe wij hem kunnen helpen, en over niets anders.

From the Convention in Vilnius “From Chaos to Harmony,” Day One 11/3/17, Lesson 1

 

Ware liefde

laitman_624.04Vraag: Wat is liefde? Is het een kracht, een energieveld?

Antwoord: Het is een kracht die van een mens uitgaat naar zijn omgeving. De eigenschap van geven, de kracht van geven, dit is de kracht van de liefde,

Als ik iets dat buiten mij bestaat waardevol vind, hoger dan ik ben, wordt dit liefde voor deze staat genoemd, voor dit verlangen of voor deze mens, het doet er niet toe hoe we het benoemen.

Vraag: Volgens de Wijsheid van Kabbalah is liefde de gelijktijdige onthulling van liefde en haat, niet zoals in onze wereld waar we ofwel van liefde of van haat spreken.

Antwoord: Als staten van “liefde” en “haat” onafhankelijk van elkaar bestaan, zijn het onechte gevoelens die wij forceren. Dan worden deze gevoelens alleen aan ons gegeven om er doorheen te kunnen gaan en de ware staat te bereiken. We kunnen het vergelijken met de natuurwetten: er kan geen min bestaat zonder een plus en geen plus zonder een min

Er bestaat geen liefde zonder haat en geen haat zonder liefde. Ze zijn boven elkaar gebouwd en we gebruiken ze als staten die ons door de Schepper worden gegeven.

Dit zijn heel realistische eigenschappen die we in ons op moeten nemen en we moeten met beide leven. In deze staat begrijp ik alle plussen en minnen in mij en in de ander. Ik begrijp dat de Schepper het zo regelt voor ons en dat hij ze geeft. Wij plaatsen de Schepper tussen ons en alleen dan bereiken we evenwicht in dit systeem tussen mijzelf, de ander, en de Schepper tussen ons

Dan vullen heden, verleden en toekomst elkaar aan, zoals in het systeem. De staat waarin ik een volkomen evenwicht vind tussen alle tegengestelde eigenschappen, noemen we “liefde”. Dit is de heel speciale staat van het ideale evenwicht van het systeem.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/6/17

De essentie van het spirituele werk

Laitman_101Alle staten die wij in het spirituele werk meemaken, zijn vormen van onze verbinding met de Schepper; iedere keer zijn ze anders. Hoewel het lijkt alsof we op ons werk zijn of in ons gezin, thuis of op straat, ergens heen gaan, ergens naartoe vliegen, het is een spel dat in onze verbeelding plaatsvindt.

In werkelijkheid zijn het afbeeldingen van onze verbinding met de Schepper die verschillende vormen aannemen door middel van uiterlijke omstandigheden. Er bestaat niets anders!

Daarom bestaat al mijn werk eruit om de ware staat vast te stellen: om namelijk te gaan begrijpen dat ik in verbinding met de Schepper sta en dat ik allereerst Hem moet ontdekken, Degene die deze situatie voor mij creëert, want ik moet tenslotte de staat bereiken van “Er is geen ander dan Hij”.

Ik moet vaststellen dat Hij werkelijk Degene is die deze situatie voor mij heeft gearrangeerd. Hij regelde het zo en gaf dit aan mij zodat ik – gebaseerd op alle feiten die nu beschikbaar zijn en naar de mate waarin het gebroken zijn aan mij wordt onthuld – ga vaststellen dat alles van Hem komt, beginnend met de voorbereiding en eindigend met de staat waarin ik mij met de Schepper verbind, voor zover ik het op dat moment kan.

Dit is ons werk.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/22/17, Lesson on Topic: “The Hardening of the Heart at the Entrance to Ibur (Conception)”

Iemand die hoger is dan anderen …

In verband met het Wereld Arava Kabbalah Congres, verschijnt het volgende blog op zondag 3 december.

laitman_608.01Vraag: Als een Kabbalist in het bezit is van het grootste egoïsme in de wereld, betekent dit dan dat hij de meest onvrije mens is van iedereen?

Antwoord: Een mens gebruikt zijn egoïsme om er bovenuit te rijzen.

Egoïsme is een kracht en als we er bovenuit rijzen, voelen we de vrijheid in een steeds grotere mate. Ik kan me niet vrij voelen als ik het gevoel dat ik onvrij ben niet ken.

Daarom is Kabbalah op twee parameters gebaseerd: de Schepper en de schepping – de eigenschap van een enorm grote liefde en van geven, en een enorm groot egoïsme.

Vraag: Betekent dit dat ik de Schepper dankbaar moet zijn voor mijn grote egoïsme en voor het feit dat ik mij ervan wil losmaken?

Antwoord: Dit is essentieel. Degene die hoger is dan anderen, heeft ook een groter egoïsme. Hoe zou hij anders kunnen opstijgen?

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17

 

Luiheid: een prachtige eigenschap

laitman_564Vraag: Wat is de spirituele wortel van luiheid?

Antwoord: Luiheid is een prachtige eigenschap! Ik raad jullie werkelijk aan om luier te worden, dan doe je minder stomme dingen. Luiheid is namelijk de correcte afweging van de mate waarin een bepaalde handeling noodzakelijk is.

Vraag: Wat moet je doen als je geen kracht hebt en je daardoor te lui bent om de noodzakelijke dingen te doen, dingen die belangrijk zijn?

Antwoord: Dan zijn ze dus eigenlijk niet zo belangrijk en noodzakelijk. Daarom staat er geschreven: “Je kunt beter stilzitten en niets doen.” Ga denken, lezen en proberen om dit te internaliseren: daarvoor ben je geboren, niet om heel veel fysieke handelingen uit te voeren die onze wereld alleen maar vervuilen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/9/17

Bereiken wij de eeuwigheid op aarde?

Laitman_049.01Opmerking: Men zegt dat iemand die in de geschiedenis bekend blijft, de eeuwigheid bereikt heeft. Mensen zoals Plato of Spinoza, ze zijn lang geleden gestorven, maar wij herinneren ons toch hun namen nog.

Mijn commentaar: Wat betekent dat, eeuwigheid? De materiële werkelijkheid is niet meer dan een illusie, deze werkelijkheid bestaat niet.

Onze wereld zal blijven bestaan totdat wij de Hoge Wereld bereikt hebben. Zodra de mensheid als geheel naar de spirituele wereld zal opstijgen, zal onze wereld verdampen, als een mist oplossen en ophouden te bestaan.

Dit ga je begrijpen als je de ladder naar de Hoge Werelden opgaat. In onze wereld zal je gaan ervaren dat dit werkelijkheid wordt: onze materiële wereld zal in de toekomst verdampen, want zij bestaat alleen in onze waarneming.

Opmerking: Maar toch doen veel mensen hun best om op de een of andere manier hun stempel te drukken op de geschiedenis.

Mijn opmerking: En dan? Op deze manier probeert hun egoïsme hun “ik” belangrijk te maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/16/17

Liefde is niets meer dan harmonie, een gezamenlijke balans van plus en min

laitman_940Als we over liefde tussen de vrienden in een groep spreken, lijkt dit voor ons iets kunstmatigs, het lijkt onnodig, onaangenaam en onbereikbaar. Maar in feite is het de verwerkelijking van de basiswet van de natuur. Het begrip “liefde” is in onze tijd echter wat vervormd.

Als niemand echter iets vernietigt, maar juist wil aanvullen en in de groep wil toevoegen aan de tegengestelde eigenschappen die uit één enkele oorsprong, die in de natuur aanwezig is, voortkomen, begrijpen we dat dit harmonie is, liefde, gezamenlijkheid en dat geen enkele andere staat recht van bestaan heeft,

Daarom kan een mens alleen niets beginnen. Als een mens alleen is, kan hij de Hoge Wereld en het systeem waardoor de wereld bestuurd wordt, niet bereiken, want dan is er geen innerlijke staat aanwezig die overeenstemt met dat systeem, hij participeert niet in dat systeem. Daarvoor moet hij een innerlijke detector creëren: een orgaan om de Hoge Wereld waar te nemen. Het is noodzakelijk om hiervoor een eenheid te vormen met een ten.

Onze verbinding is gebaseerd op het feit dat jij een min hebt en ik een plus, iemand anders een plus en weer een ander een min, enz. In zo’n kruislingse verbinding tussen ons vormen we een netwerk, een Kli genaamd, namelijk een vat om de Schepper te onthullen. De Schepper, wat betekent dat? Het gemiddelde, het gemeenschappelijke, dat wat wij bereiken door de combinatie van tegenstellingen.

Daarom moeten wij met elkaar de correcte eenheid bereiken: niets vernietigen en niets onderdrukken, maar leren om gebruik te maken van alle eigenschappen van elk groepslid, van de allerslechtste tot de allerbeste. Alles heeft evenveel recht van bestaan.

From the Convention In Vilnius “From Chaos to Harmony,” Day One 11/3/17, Lesson 1

Haal ze omver en verbrijzel hun gewijde stenen

Laitman_115.05Torah, Exodus 23:24: … buig je dan niet neer voor hun goden en dien ze niet en doe niet na wat zij deden, maar haal ze omver en verbrijzel hun gewijde stenen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Er wordt hier niet verwezen naar afgoderij van primitieve stammen, maar naar de mens die innerlijk bouwt aan gelijkvormigheid met de Schepper.

Verbrijzel hun gewijde stenen” betekent dat je elk egoïstisch verlangen volkomen vernietigt, tot aan het allerlaatste niveau, tot aan de “stenen”, namelijk het minerale niveau. De mens moet het gebruik van het egoïsme, in elke bestaande vorm, een halt toeroepen.

Als zich in het begin een eigenschap die een mens nooit eerder ervaren heeft – die bijvoorbeeld Jebusieten of Hittieten genoemd wordt – gaat ontwikkelen, denkt hij misschien wel dat het mogelijk is om op een correcte manier, samen met deze eigenschap, op weg te zijn naar het doel, en dat hij zo in deze wereld kan leven en spiritueel groeien. Maar later gaat hij ontdekken dat deze eigenschap tegengesteld is aan spiritualiteit.

Deze eigenschap moet echter zo ver ontwikkeld worden, dat je er afkeer voor gaat voelen, dat je liever sterft dan nog langer in deze camouflage, dit pantser, deze vorm te blijven leven, zo compleet tegengesteld is dit aan de gelijkvormigheid met de Schepper.

Maar dankzij dit alles, dankzij al deze vormen, al deze eigenschappen, al deze “naties”, wordt de vorm van de Schepper in je onthuld. Zo leer je Hem vanuit allerlei gezichtspunten herkennen en wordt Hij geleidelijk onthuld.

Alleen een mens die zich op weg naar de Schepper bevindt, is in staat om deze “naties” in zichzelf te gaan minachten.

Vraag: Worden andere vormen van haat niet als haat beschouwd?

Antwoord: Nee, er wordt hier niet naar aardse eigenschappen verwezen , maar naar mensen die als doel voor ogen hebben dat zij gelijkvormig aan de Schepper willen worden.

Dit klinkt groot en het is heel moeilijk werk. In feite is het zo dat de Schepper alles doet, maar alles wat aan Hem tegengesteld is in jezelf zodanig waarnemen, dat je Hem smeekt om je te corrigeren, is iets wat je zelf moet doen. “Bewerk mij met een beitel en een hamer, hak alle egoïstische excessen uit mij en laat alleen Uw Beeltenis in mij achterblijven”, hier moet je Hem om smeken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 7/1/2013

De twee krachten in het universum

laitman_567.04Vraag: Als de Schepper Eén is, waarom manifesteert Hij zich dan in onze wereld als een veelheid van verschillende krachten?

Antwoord: Er zijn twee krachten in het universum, de kracht van de Schepper – de kracht van geven – en de door Hem geschapen kracht die tegengesteld is aan Hem, namelijk het schepsel: de kracht van ontvangen.

Het overige bestaat uit emanaties en mutaties van deze twee krachten: plus en min. Verder bestaat er niets.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/9/17

De “mensen” in een persoon

Torah, Shemoth (Exodus) 23:23: Wanneer Mijn engel voor je uitgaat en je zal brengen naar de Emoriet, de Chittiet, de Periziet, de Kana’aniet, de Chivviet en de Jewoesiet en Ik deze zal hebben verdelgd. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Al deze stammen symboliseren verlangens die van een egoïstische toepassing moeten veranderen in een altruïstisch gebruik.

Een engel is een kracht waardoor een mens naar deze verlangens wordt geleid. Je gaat voelen hoe bepaalde egoïstische neigingen in je worden onthuld. Je kunt ze ook benoemen, want elke neiging heeft zijn eigen manifestatie en eigenschap, alsof het innerlijke mensen zijn.

Het resultaat daarvan is dat het lijkt alsof je eerst de ene mens bent geworden, dan weer een ander, dan de volgende, etc.

Er staat geschreven: “Ik zal ze hebben verdelgd.” Als je je in deze egoïstische verlangens bevindt, wil je je ervan losmaken omdat deze eigenschappen volkomen tegengesteld zijn aan de Schepper

Het verlangen om je ervan te bevrijden is noodzakelijk, zonder dat verlangen kunnen we niets beginnen. Totdat een mens besluit om zich er, op wat voor manier dan ook, van te bevrijden en erom vraagt, zal het Licht niets voor je kunnen doen.

From Kab TV’s “Secrets of the Eternal Book” 07/1/13

Page 2 of 49012345...102030...Last »