Spirituele Taal Is Eeuwig

laitman_216_03Vraag: De Shamati artikelen zijn geschreven vanuit het perspectief van geven, in vormen die pasten bij de generatie die toen leefde. Moeten de artikelen en boeken niet aangepast worden aan de generatie van nu?

Antwoord: Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat het verschil is. Mensen zijn sindsdien niet veranderd. Als wij voorbeelden gebruiken uit die tijd zijn ze ook begrijpelijk voor de moderne mens van nu. Begrippen als: ouders, kinderen, voedsel, lijden en goedheid, zijn begrippen die door iedereen worden geaccepteerd.

Er zijn nog geen 100 jaar voorbij sinds Shamati werd geschreven. Door de Wijsheid van Kabbalah wordt dit helemaal niet opgevat als een tijdsperiode. Wij gebruiken Kabbalah boeken die 4.000 jaar geleden geschreven zijn, en dat is wonderbaarlijk!

Stel je voor dat je plotseling iemand zou ontmoeten die duizend jaar geleden in Europa leefde. Je zou met hem geen gemeenschappelijke taal hebben, geen gemeenschappelijke behoeften en geen gemeenschappelijk begrip. Maar als je iemand zou ontmoeten die zich – in de tijd waarin hij leefde – in de Wijsheid van Kabbalah had verdiept, zou je, zelfs al zou dat 4.000 jaar geleden zijn, wel een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijke interesse hebben.

Wat zou je hem dan vragen of van hem kunnen leren? Vóór het verval van de generaties, stonden mensen veel dichter bij spiritualiteit en voelden ze het veel zuiverder aan. Onze taal zou absoluut identiek zijn.

Vraag: Waarom hebben alle talen veranderingen ondergaan en is het Hebreeuws niet veranderd?

Antwoord: Omdat de Hebreeuwse taal een onveranderlijke spirituele wortel heeft.

Hebreeuws is een taal die – zoals wetenschappers het nu ook bewijzen – zelfs vooraf ging aan de Egyptische hiëroglyfen. Het is precies dezelfde taal als de taal die Adam 6.000 jaar geleden sprak, in het algemeen wordt Hebreeuws beschouwd als een oudere taal. Het is een taal die een spirituele wortel heeft, daarom zijn de vorm van de geschreven taal en de uitspraak niet veranderd, de spirituele wortel is immers permanent.

Wij zouden dus vrij met onze spirituele voorouders kunnen spreken, hen kunnen verstaan en spiritueel met hen kunnen communiceren, en dat doen wij ook. Als wij de spirituele niveaus bestijgen, stijgen we in feite op naar hen en beginnen we met hen te communiceren. Dat is dan echter niet meer op fysiek niveau maar op spiritueel niveau, zij worden dan aan ons onthuld als uiterst precieze componenten van de alomvattende ziel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Mijn Gedachten Op Twitter 4-16-2017

twitter

Wat gebeurt er in #Noord-Korea ?

koreaTwitApr16

Voordat #Pesach voorbij is …. ben je op de juiste manier bezig?

passTwitApr16

 

Wat is er in mij veranderd deze #Pesach? Test jezelf!

slavesTwitApr16

From Twitter, 4/16/17

Pesach Is De Geboortedag Van De Natie

laitman_749_01Vraag: Waar komt de traditie vandaan dat we de eerste avond van Pesach (Sederavond) een speciale maaltijd hebben en wat is de betekenis daarvan?

Antwoord: De Pesach maaltijd (Seder) is een mooie traditie, de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van het volk Israël, de geboorte van de natie wordt daardoor gesymboliseerd. Alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden, kunnen we de embryonale staat noemen.

We kunnen dit vergelijken met een druppel sperma die in de baarmoeder komt, op de juiste, veilige plek waar de ontwikkeling plaats gaat vinden. Tijdens de negen maanden zwangerschap ondergaat deze druppel allerlei groeistadia en plotseling voelt het daar niet meer zo comfortabel.

Dezelfde plek die zo veilig en goed was en het embryo dat zich uit de druppel sperma ontwikkelde, beschermde, wordt plotseling bedreigend, oefent druk uit en wil de foetus wegduwen, deze plek biedt verzet.

Hetzelfde is met het volk Israël in Egypte gebeurd. Toen de Joden aanvankelijk naar Egypte trokken was alles fijn en aantrekkelijk, dat waren de zogenoemde zeven jaren van overvloed. Daarna begon hun situatie echter snel te verslechteren, de spanning en dreiging namen snel toe. En zij wisten niet waar en hoe zij daaraan konden ontkomen.

Zo voelt een foetus zich voor de geboorte en zo voelden de Joden zich – zoals de Torah het beschrijft – tijdens de ballingschap in Egypte. Wij voelen ons nu ook zo in deze moderne wereld waarin de natuur heel vijandig wordt en ons bedreigt. De mensheid heeft zich steeds meer ontwikkeld, maar nu voelen we voor het eerst dat we op een dood punt zijn aangekomen en dat er niets meer te ontwikkelen valt.

De natuur begint ons in haar greep te krijgen. We zitten op deze aarde opgesloten met een vergiftigde ecologie en we kunnen geen veilige plek meer voor onszelf vinden. De processen lijken veel op elkaar: de ontwikkeling van een embryo, de geschiedenis van de ontwikkeling van het volk Israël en de evolutie van de hele wereld.

Veel seculiere mensen die geen enkele Joodse feestdag meer vieren, vieren wel de Pesach maaltijd omdat deze maaltijd ons als familie en als volk verbindt. Samen vieren wij de geboortedag van onze natie.

From KabTV’s “A New Life” 4/12/16

 

De Fractale Eigenschappen Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: In de wetenschap bestaat het begrip: fractale eigenschappen. Als we bijvoorbeeld een grote kristal in stukken breken, krijgen we fractals, namelijk kleine kristallen die precies dezelfde vorm hebben als het grote kristal.

In de technologie is de term “fractaliteit” karakteristiek voor een hologram, elk deeltje bevat het volledige beeld. Hoe wordt dit verschijnsel in de Wijsheid van Kabbalah beschreven?

Antwoord: Het is een feit dat de gehele natuur één systeem vertegenwoordigt dat uit tien Sefirot, of vijf delen bestaat, de zogenoemde HaVaYaH. Verder bestaat elk deel van het systeem weer uit subsystemen die gelijkvormig zijn aan het alomvattende systeem.

Dit zet zich praktisch voort tot in de oneindigheid. Het is niet mogelijk om een numerieke analyse toe te passen om vast te stellen in hoeverre het alomvattende systeem in subsystemen is verdeeld, en deze systemen zijn nog verder verdeeld.

Elk deeltje van het subsysteem – waar het zich ook bevindt – is van invloed op het gehele systeem via een oneindig aantal tussenliggende schakels. Het blijkt dat als een mens zich “vastgrijpt” aan één klein deeltje van dit systeem, hij daarin een volledig micro beeld aantreft van het gehele systeem en op basis daarvan krijgt hij er een bepaald idee over.

Men bereikt dus niet alleen één element van het systeem, maar de complete structuur van HaVaYaH. Of deze nu klein of groot is, het geheel is altijd bereikbaar. Dit valt te vergelijken met de vijf zintuigen die een mens in onze wereld heeft, ongeacht leeftijd: of het nu een klein kind is, een volwassene of een oude man.

Vraag: In de fysieke natuur is er een grens aan de fractaliteit, want vanuit het standpunt van de kwantumfysica kan onze wereld in blokken en pixels verdeeld worden, maar bestaat er niets dat kleiner is dan een elementaire bouwsteen. Hoe is dat in spiritualiteit?

Antwoord: In de spirituele wereld is een pixel nog steeds een pixel. Maar het moet uit tien micro deeltjes bestaan, wij kunnen dat echter niet waarnemen omdat onze zintuigen alleen lichtkwanta waarnemen.

Een dergelijke staat is ook in het Hoge Licht aanwezig. Elk Licht bestaat uit vijf deeltjes die verder in vijven verdeeld zijn, en nog eens in vijven. Wij kunnen niet minder dan 1/125e van het totale licht waarnemen, omdat die resolutie ontbreekt in onze verlangens. Stel dat wij vermoeden hoe groot het contrast is tussen zwart en wit, als het echter minder is dan een bepaald kwantum, minder dan een bepaalde resolutie, hebben wij dat niet meer tot onze beschikking.

From KabTv’s Lesson in Russian 12/25/16

 

Waarom Krijgen We Problemen?

Why Do We Get Problems?Vraag: Stel dat iemand zijn portemonnee met geld verliest. Ineens bedenkt hij dat dit is gebeurd omdat hij die ochtend niet naar de les is gegaan of omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Wat voor betekenis kunnen we hieraan geven?

Antwoord: Geen enkele. Dit is dwaasheid! Trek zulke conclusies nooit, combineer zulke dingen niet met elkaar. Later zal je zien hoe ver je ernaast zat. En dan nog het belangrijkste: het beperkt je en je creëert nutteloze ideeën en gevolgtrekkingen.

Vraag: Waarom krijg ik dan zulke problemen?

Antwoord: Omdat je een egoïst bent. Allereerst moet je je verbinden met de vrienden in de groep en via hen het Hoge Licht van goedheid aantrekken, door dat Licht word je gecorrigeerd. Dan verlies je geen portemonnee als het geen zin heeft. En als het wel zin heeft, verlies je hem wel.

Vraag: Betekent dit dat ik van de vroege morgen tot de late avond in een Ten kan zitten en elke dag mijn portemonnee kan verliezen? En is het zinloos om te proberen om de oorzaak te vinden?

Antwoord: Het gaat er niet om dat het zinloos is. Het is gewoonweg verboden en onmogelijk! Voordat je het hele systeem in zijn totaliteit hebt onthuld, zal je geen oorzaken en gevolgen kunnen ontdekken.

Vraag: Maar komt de “genezing” nog steeds via een Ten? Kan ik tegen mezelf zeggen dat de problemen die ik heb komen doordat ik niet genoeg investeer in de liefde voor de vrienden?

Antwoord: In ieder geval is een Ten een schot in de roos!

From KabTV’s Lesson in Russian 12/11/16

 

“Verwijder Het Kwaad Uit Je Midden”

laitman_627_2De Torah, Dewariem 22:21 (Deuteronomium): … want zij [het meisje bij wie de symptomen van maagdelijkheid niet werden aangetroffen] heeft een schanddaad in Israël bedreven door ontucht te plegen toen zij nog in haar ouderlijk huis was. Zo moet je het kwaad uit je midden verwijderen. (Vertaling: Jitschak Dasberg).

Het gaat hier over de Klipa (schil), het verlangen dat nog steeds vasthoudt aan de intentie van eigenbelang, ondanks het feit dat het met het hogere niveau verbonden is.

Hier kan niets aan gedaan worden, want de correctie van dit meisje (dit verlangen) is tevens haar dood, de intentie van “eigenbelang” wordt namelijk gedood, afgesneden van het huidige verlangen.

Het verlangen is in een pure staat achtergebleven, zonder enige intentie. Met name door de Lev HaEven (het stenen hart) wordt de intentie gedood. Dan komt dit verlangen weer terug en gaat het zichzelf corrigeren door middel van andere intenties.

De roep “Verwijder het kwaad uit je midden” betekent: “ Verdiep je onafgebroken in zelfonderzoek.” Dit is ons werk, op verschillende niveaus. Daarom beschrijft de Torah het pad van de spirituele correctie van de mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/5/16

 

Weer Naar Huis

laitman_627_2Vraag: Heeft de natuur ervoor gezorgd dat vrouwen in elk opzicht sterker zijn en meer energie hebben dan mannen, omdat het haar taak is om kinderen te baren?

Antwoord: Natuurlijk. Van nature is het zo dat vrouwen uiteindelijk weer moeten terugkeren naar huis en daar alles opbouwen. Voor miljarden werklozen zal er een herclassificatie plaatsvinden en vrouwen zullen niet meer buitenshuis gaan werken, maar zich gaan bezighouden met de opvoeding van de kinderen en met het huishouden, terwijl de mannen buitenshuis zullen werken.

De nieuwe generatie opvoeden is een groot probleem dat alleen door vrouwen opgelost kan worden. Wij moeten dat aan mensen uitleggen, want als alles blijft zoals het nu is, zal de nieuwe generatie dat niet overleven. De situatie zal zo verslechteren dat de waarde van het leven in twijfel getrokken zal worden. We moeten naar de natuurlijke situatie terugkeren.

Daarnaast zullen vrouwen zich spiritueel kunnen ontwikkelen! Zij zullen meer vrije tijd hebben en zich ontspannen voelen omdat zij een huis, een echtgenoot en kinderen hebben. Naast de pedagogische en psychologische opvoeding die haar kinderen nodig hebben en de zorg voor haar man, zal een vrouw zich verscheidene uren per dag kunnen verdiepen in haar spirituele ontwikkeling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

De Correcties Van Pesach

laitman_747_03Torah, Dewariem 16:03 (Deuteronomium): In aansluiting daaraan mag je geen Chameets – iets dat gegist is – eten, zeven dagen daarna moet je Matzoth, het brood van de onderdrukking eten, want overhaast ben je uit het land Egypte getrokken …

De kinderen Israëls eten ongegist brood omdat zij Egypte zo snel verlieten dat het deeg geen tijd had om te rijzen.

Haast betekent dat de bevrijding uit het egoïsme onmiddellijk plaatsvindt. Dit is een handeling van het Hoge Licht die in een oogwenk geschiedt, dan opent zich een nieuwe wereld voor een mens.

Torah, Dewariem 16:04 (Deuteronomium): Er mag gedurende zeven dagen niets dat gisting kan veroorzaken in heel je gebied gezien worden en er mag van het vlees dat je op de vooravond van de eerste dag geslacht hebt, niets tot de volgende morgen overblijven.

Gist is egoïsme. “Er mag gedurende zeven dagen niets dat gisting kan veroorzaken in heel je gebied gezien worden”, dit betekent dat er geen egoïsme in je mag achterblijven.

Om op correcte wijze met het enorm grote egoïstische verlangen, Egypte genaamd, te werken, moet een mens zich er volkomen van losrukken, dit duurt precies een week – zeven dagen – daarna is het mogelijk om ermee aan het werk te gaan voor correctie.

Daarom werken we een jaar lang met ons egoïsme door het te corrigeren, maar tijdens Pesach gebruiken we het niet. Dit is elk jaar zo, want er vindt steeds weer een vernieuwing plaats.

Torah, Dewariem 16:07 (Deuteronomium): Je moet het gaar maken en opeten op de plaats waar de Eeuwige Zijn keuze op zal laten vallen en in de ochtend staat het je vrij naar je tenten te gaan. (Torah vertalingen: Jitschak Dasberg)

Een mens moet een bepaalde staat bereiken, een zekere verbinding met anderen, om zo tot de correctie van de grootste verlangens te komen, vlees is namelijk het allergrootste animale verlangen in hem.

Daarna kunnen we terugkeren naar onze gebruikelijke correcties. Hiermee besluiten we Pesach, daarna gaan we het hele jaar door verder met onze gebruikelijke correcties.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

Waarom Heeft Een Man Een Vrouw Nodig?

Laitman_632_1Vraag: Waarom heeft een man zo hard een vrouw nodig voor zijn spirituele ontwikkeling?

Antwoord: Enerzijds helpt een vrouw hem; anderzijds maakt ze hem compleet. Een man wordt “Guf’s plague” (een half lichaam) genoemd, want zonder het vrouwelijke deel is hij wezenlijk niet meer dan een helft.

De vrouw is niet een helft, maar hij juist wel. Daarom moet hij zijn egoïstische natuur door middel van een vrouw completeren tot het niveau dat nodig is om spiritueel te stijgen en te ontwikkelen.

Voor een vrouw is dit niet nodig, want zij is vanuit zichzelf al gereed voor spirituele ontwikkeling.

Als een man spiritualiteit wil bereiken, moet hij getrouwd zijn, maar een vrouw hoeft niet getrouwd te zijn, want daarvan is zij niet afhankelijk. Maar tegelijkertijd moet zij er wel naar streven om een gezin te hebben.

Een gezin hebben is zowel voor mannen als voor vrouwen de beste situatie om als Kabbalist te groeien. Voor een vrouw geldt: het gaat zoals het loopt; maar een man moet een gezin hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

Worden Wij Door Boven Beschermd? Deel 1

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms hebben zelfs de meeste niet-religieuze mensen een gevoel dat er de een of andere hogere macht is die hen beschermt en hen helpt om ongeschonden uit zeer gevaarlijke situaties te komen.

Maar er zijn ook heel moeilijke situaties waarin we het gevoel hebben dat we door Boven vergeten worden of dat er zelfs nooit een hogere macht is geweest die ons ooit heeft beschermd.

De moderne mens gelooft steeds minder in bescherming van Boven. Bestaat dat eigenlijk wel?

Antwoord: Er is niet alleen bescherming van Boven, wij leven in deze wereld zelfs zoals een embryo in de baarmoeder, namelijk in een systeem dat ons met elkaar verbindt volgens alle bestaande parameters en ons geen enkele vrijheid laat.

Dit systeem staat ons niet toe om ook maar één enkele onafhankelijke beweging te maken: niet op fysiek gebied, niet op spiritueel gebied, niet mentaal en niet emotioneel. Alles is met staaldraad in een strikt systeem met elkaar verbonden en het is onmogelijk om ook maar over enige vrijheid te denken, in elke zin van het woord.

Deze Kracht die ons met duizenden connecties verbindt, is voor ons verborgen en daarom hebben wij de indruk dat we vrij zijn en alles kunnen doen wat we willen. Onze toekomst, onze handelingen en de reacties van het alomvattende systeem daarop, zijn allemaal bedekt door de duisternis van het onbekende.

Waarom zou de natuur dit allemaal voor ons verborgen houden? Zodat wij zelf het systeem kunnen ontdekken waarin wij leven, om het te kunnen bestuderen, het te voelen en het zodanig te begrijpen dat we er naadloos een integraal deel van worden, in één bewustzijn, één verlangen en één gevoel met dat systeem. Dit is de voorbestemming van de mens en het doel van zijn bestaan in deze wereld.

From KabTV’s “New Life #818” 01/26/17

 

Page 2 of 46612345...102030...Last »