De zorgen van een Kabbalist

laitman_961.2Vraag: Er wordt gezegd dat een Kabbalist totaal niet aan zichzelf denkt. Wat betekent dat: niet aan jezelf denken?

Antwoord: Een Kabbalist denkt meer dan ieder ander aan zichzelf want hij verbindt zich met de hele wereld. Door zichzelf te zien als een onafscheidbaar deel van de schepping, denkt hij aan de hele mensheid; hij heeft immens grote verlangens, immens grote intenties en immens grote dringende vragen.

Innerlijk komt dit alles op een heel krachtige manier tot uitdrukking, maar zonder enige neiging tot egoïsme, zoals in onze wereld. Daardoor heeft hij meer zorgen dan wie dan ook.

Een Kabbalist denkt erover na hoe hij alle zielen in één systeem samen kan samenbrengen, tot één enkele vorm. Dit is zijn onaflaatbare innerlijke werk. Dit is echter op geen enkele manier uiterlijk zichtbaar. Alleen andere Kabbalisten kunnen het voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

De invloed van congressen op de wereld

laitman_938.03Vraag: Kan een Kabbalah Congres iets in onze wereld veranderen? Heeft het effect op de wereld?

Antwoord: Een congres heeft zonder enige twijfel een positieve invloed op de wereld. Uiteindelijk leven wij in deze wereld en het Hoge Licht wordt via ons dan ook aan onze wereld doorgegeven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Het begrip tijd

laitman_760.5Vraag: Is het begrip tijd subjectief of objectief?

Antwoord: Tijd bestaat alleen in onze innerlijke waarneming, in spiritualiteit bestaat er geen tijd.

In spiritualiteit wordt tijd waargenomen als een aantal staten waar men doorheen gaat. Als ik mij tot op dit moment voor geen enkele spirituele ontwikkeling heb ingespannen, heb ik dit jaar nog niet geleefd, dan heb ik geen tijd meegemaakt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/19/17

 

Hoe wij de verlangens van miljarden mensen kunnen vervullen

laitman_929Vraag: De natuur van de Schepper werkt met twee krachten: de kracht van ontvangen en de kracht van geven. Er is veel geschreven over de kracht van ontvangen, maar wat is de kracht van geven en hoe uit die kracht zich?

Antwoord: De kracht van geven komt tot uitdrukking als ik, in plaats van mijn eigen verlangen te voelen en te vervullen, het verlangen voel dat zich buiten mij bevindt, het verlangen van iemand anders, en dat vervul.

Vraag: Ga ik dan de verlangens van acht miljard mensen voelen en wil ik dan aan hen geven alsof ze allemaal mijn vrienden zijn?

Antwoord: Hoe zou dat kunnen? Wat heb je te geven?

Opmerking: Op zijn minst een positieve, vriendelijke houding.

Antwoord: Nee, je moet je met de Schepper verbinden en een geleider worden voor het hoge Licht, alleen dan kan je hun verlangens vervullen.

Vraag: Waarmee vervult de Schepper hen?

Antwoord: Met Licht. Je moet hun verlangens met jezelf verbinden en willen wat zij willen, vraag de Schepper in jezelf voor de vervulling van hun verlangens, vervul hen in jezelf, daarna worden ze van je losgemaakt.

Dit is het werk van een Kabbalist. Op deze manier bereikt een mens een compleet eeuwig systeem en doordat hij zich erin inlijft, brengt hij het systeem naar het volgende niveau van heelheid.

Vraag: En wat willen al die mensen? Zij hebben immers duizenden verlangens?

Antwoord: Dat doet er niet toe. Het feit dat zij in onze wereld naar miljarden dingen verlangen, maakt geen verschil. Zij willen het Licht van de Schepper.

Vraag: Moet alles wat er gedaan moet worden alleen in onze gedachten plaatsvinden of moet er ook op fysiek gebied iets voor hen gedaan worden?

Antwoord: Je hoeft niets fysieks te doen. Je moet alleen innerlijk met hen werken, ze zullen niet eens voelen hoe je ze vervult.

Als je met hen werkt, vervul je in de eerste plaats jezelf, want jij ontvangt eerst en dan geef je het aan hen door. Als je hen vervult, bereid je hen ook voor op hetzelfde onafhankelijke werk dat jij aan hen verricht.

Vraag: Zal iemand die het Licht doorgeeft het op een zeker moment zelf waard zijn?

Antwoord: Het is de bestemming van de mens. Het is zijn positie in het alomvattende systeem van de zielen. Er zijn zielen die verbinden, er zijn hoge en lagere zielen, zielen die bepalend zijn en zielen die aanvullen, etc. en er zijn eenvoudige zielen.

Maar dit is niet van belang, want uiteindelijk zal er geen verschil tussen ons zijn. Iedereen zal hetzelfde bereiken, op hetzelfde niveau. Maar zolang we nog niet alles gecorrigeerd hebben en elkaar niet vervuld hebben, zijn er hoge en lagere zielen en vele andere typen en verschillen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

De perfectie van de Schepper

Laitman_712.03.jpgVraag: Wat is de perfectie van de Schepper?

Antwoord: De perfectie van de Schepper komt tot uitdrukking in het feit dat Hij door geen enkele kracht gecontroleerd wordt, Hij bestaat boven alle krachten en tegelijkertijd bestuurt Hij de gehele schepping naar een doel dat alleen Hij weet.

Vraag: Wie voelt Zijn perfectie?

Antwoord: Eenieder die de Schepper bereikt, voelt Hem op het niveau waarop hij zich in spiritualiteit bevindt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

  • De blogs zullen vanaf donderdag 10 of vrijdag 11 augustus weer dagelijks geplaatst worden.

 

De Schepper en natuur zijn dezelfde concepten

Laitman_712.03.jpgVraag: Wat betekent het dat God (Elokim) hetzelfde concept is als de natuur (Teva)?

Antwoord: Elokim (de Schepper) is de naam van de hoge Kracht, en deze zelfde hoge Kracht wordt natuur genoemd, Teva in het Hebreeuws. De Schepper en de natuur zijn identieke concepten, omdat er geen God is zoals Hij wordt uitgebeeld in verschillende religies, zoals het jodendom, het christendom en de islam. Hij is uitsluitend de hoge Kracht.

Kabbalah is een Wijsheid die niets met religie te maken heeft. Kabbalah vertelt ons over de hoge Kracht waardoor de natuur bestuurd wordt.

De natuur is: alles wat een mens kan voelen, met inbegrip van zichzelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

Een heilig volk worden

laitman_232.03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:09: De Eeuwige zal u tot een heilig volk maken zoals hij het u onder ede beloofd heeft, als u de geboden van de Eeuwige, uw God, vervult en Zijn wegen gaat.

De eigenschappen van geven en liefde worden heilig genoemd, want heiligheid behoort de Schepper toe.

De Schepper is Kadosh (De Heilige) want in Hem is de eigenschap van geven. Daarom wordt een mens heilig genoemd als hij een speciale invloed van de Schepper ontvangt die hem tot een gevend en liefhebbend mens maakt, dit heeft invloed op iedereen in zijn omgeving.

Als je hiernaar verlangt, zal je een dergelijk antwoord van de Schepper ontvangen en zal je heilig worden, namelijk iemand die gezegend wordt, aan iedereen geeft en iedereen liefheeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

Antwoorden op je vragen, deel 177

Laitman_093Vraag: In het verleden hebt u gezegd dat de intentie van het concept “je lotsbestemming veranderen” gaat over de spirituele bestemming, niet de materiële bestemming.

Als een mens op spiritueel niveau zijn materiële lot (gezondheid, welzijn, zijn sterfdag, etc.) niet kan veranderen, betekent dit dan dat de fysieke wereld sterker is dan de spirituele wereld?

Antwoord: Als een mens de spirituele wereld binnentreedt, verandert alles!

Vraag: Hoe kan de volmaakte Schepper kwaad voortbrengen?

Antwoord: Het kwaad ontdek je in je ego, in plaats van het goede dat door de Schepper gegeven wordt.

 

Vergeet jezelf tijdens een congres

laitman_939.01Vraag: Wat voor spirituele verstoringen kunnen er tijdens een congres plaatsvinden en hoe kunnen we ze overstijgen?

Antwoord: Tijdens een congres denken we aan geen enkele spirituele verstoring en aan geen enkel probleem.

Ik raad jullie één ding aan: doe met al je energie mee en vergeet jezelf. Dit is het belangrijkste. Concentreer je aandacht boven je lichaam (eigenbelang) en probeer met iedereen samen te zijn, en met de Schepper die in anderen onthuld zal worden.

Als je je één gaat voelen met je vrienden, komt er een moment waarop je hen niet meer voelt, dan ga je de Schepper voelen. Dit is noodzakelijk om te doen. En wel zonder enige zucht naar voordeel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Het Boek De Zohar – Het hart begrijpt

laitman_527.07Vraag: Eén van de principes bij het bestuderen van Het Boek De Zohar is dat het hart begrijpt. Wat betekent dit?

Antwoord: Als wij Het Boek De Zohar lezen, accepteren wij de conditie dat Het Boek alleen inwerkt op onze gevoelens, niet op ons denken, want dat is alleen maar een product van onze wereld.

Gevoelens kunnen enigszins op de hoge wereld lijken en wij wachten op het moment dat ze in ons ontwaken. Dit wordt genoemd: het hart begrijpt

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/12/17

 

Page 2 of 48012345...102030...Last »