De hoogste vrede

laitman_537Vraag: Wij moeten onafhankelijk worden van ons egoïsme en afhankelijk van de Schepper. Betekent vrijheid van keuze dat wij ons met Hem verbinden en dat wij Zijn bestuur bewust ervaren?

Antwoord: Dat is juist! Als ik voel hoe de Schepper mij bestuurt, voel ik tegelijkertijd een grote, spirituele vreugde. Er bestaat niets mooiers dan te voelen dat de Schepper in je aanwezig is en dat je door Hem bestuurd wordt.

Dit is de staat van de hoogste vrede, want dan voel je de Schepper, zowel in je zintuigen als in je denken. Dan wordt de werkelijkheid van deze staat aan je onthuld, de eeuwigheid en de perfectie ervan, je ervaart dat het een gesloten systeem is en je wordt je bewust van de hoge harmonie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/17

Newsmax: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Het grootste portaal Newsmax heeft mijn nieuwe artikel geplaatst: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Als kind al, lang voordat ik de Wijsheid van Kabbalah kende, dacht ik nooit aan de hoge kracht als iets menselijks van vlees en bloed dat voedsel tot zich neemt, afvalstoffen uitscheidt, zweet, af en toe ziek is, en esthetisch niet altijd aantrekkelijk is, op zijn zachtst gezegd.

De gedachte dat dit beperkte, vergankelijke lichaam op de een of andere manier een afspiegeling zou zijn van een kracht die, naar verondersteld wordt, universeel, eeuwig en verheven is, was voor mij zinloos.

Ik was dus verrast toen ik hoorde dat er een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden waarvoor men deelnemers vroeg om te beschrijven hoe zij zich het gezicht van God voorstelden. Uit een combinatie van de resultaten van honderden Amerikaanse gelovigen, hebben de onderzoekers – wat zij noemden – het “gezicht van God” samengesteld.

Als het beeld van de Schepper inderdaad zou lijken op een menselijk wezen, is er werkelijk iets mis gegaan met die Schepper …

Volgens Kabbalah is “God” of “de Schepper” de eigenschap van volmaakte, onvoorwaardelijke liefde en geven. Het is een spirituele kracht die geen enkele fysieke uitbeelding bezit, een kracht die de gehele werkelijkheid bestuurt en in stand houdt, en deze kracht heeft slechts één doel: goed te doen. Met die bedoeling heeft de Schepper het schepsel geschapen, dat bestemd is om de ultieme goedheid te bereiken en de goddelijke, eeuwige eigenschap van absolute liefde en geven te verkrijgen.

Het pad naar perfectie begint echter met imperfectie. De Schepper `brak` het schepsel, waardoor het in een volkomen tegengestelde staat terecht kwam: een staat van egoïstisch ontvangen. Ten gevolge daarvan zijn wij allemaal gebroken deeltjes van dat schepsel, en de fysieke werkelijkheid die ons vertrouwd is, is het verst van de staat van de Schepper verwijderd.

In feite is het zo, dat wij geen contact hebben met de eigenschap van absolute liefde en geven. Zelfs als wij denken dat wij aan anderen geven, is dat een illusie: onze daden van geven zijn vermengd met eigenbelang.

Daarom is het niet vreemd dat de deelnemers aan deze studie de mooiste, meest verheven afbeelding die zij maar konden bedenken, hebben uitgekozen. Het is de top van wat de menselijke verbeelding voor de geest kan roepen. Dit verklaart ook waarom sommige deelnemers afbeeldingen uitkozen die hun positie in het politieke spectrum weergaven.

Het spijt me dat ik de romance kom verstoren, maar met wat voor menselijke afbeelding wij ook aankomen, hoe mooi deze ook moge zijn, dit heeft totaal niets te maken met de werkelijke beeltenis van de Schepper. Met de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven.

Hoe “tekenen” wij dan de correcte beeltenis van de Schepper?

Allereerst: wis elke fysieke afbeelding. Ten tweede: maak je eigen dat de Schepper niet met onze vijf zintuigen waargenomen kan worden. En ten derde: leer hoe je innerlijke eigenschappen kunt ontwikkelen die gelijkvormig zijn aan de eigenschappen van de Schepper.

Iemand die leert hoe hij naar alle schepselen en naar de werkelijkheid als een geheel, een universele houding van liefde en geven kan ontwikkelen, wordt innerlijk gelijkvormig aan de Schepper. Zo bouwt hij innerlijk de beeltenis van de Schepper, door zijn nieuwe gedachten en verlangens.

De authentieke Wijsheid van Kabbalah is een methode die zich generaties lang heeft ontwikkeld op basis van de praktische ervaringen van duizenden mensen die zich losmaakten van een fysieke voorstelling, zij verkregen de innerlijke eigenschappen van de Schepper.

Sommigen legden hun ontdekkingen vast door ze op te schrijven en gaven ze aan de volgende generaties door. In onze tijd kan ieder mens hun methode gebruiken om een nieuwe, innerlijke set “penselen en kleurenpaletten” te ontwikkelen, waarmee hij de beeltenis van de Schepper kan “tekenen”.

Zou het niet eenvoudiger zijn om op het platteland te gaan wonen?

420.06Vraag van facebook: Zou het niet eenvoudiger zijn om naar een klein dorpje te verhuizen en daar te gaan leven zoals vroeger, in eenvoud en vrede?

Antwoord: Als je op het niveau van koeien of radijsjes kan leven, zou dat prima zijn.

Alles hangt van het niveau van het individu af. Maar anderzijds, hij kan ook in een dergelijke situatie leven en tegelijkertijd in spiritualiteit zijn.

Vraag: Als iemand zijn woonplaats verlaat om op het platteland te gaan wonen, om een eenvoudiger leven te gaan leiden, betekent dat dan dat hij zijn toenemende egoïsme ontkent?

Antwoord: Nee, hij kan tegelijkertijd een groot Kabbalist zijn, zelfs met een groot ego. Als de Schepper hem nodig heeft, zal Hij hem mogelijkheden geven – zelfs daar tussen de koeien – om precies dat te vinden waar hij zich mee bezig moet houden om de Schepper te bereiken.

Vraag: Betekent dit dat iemand naar een dorp kan verhuizen en daar dan vredig kan leven?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Het gaat over de motivatie! Het maakt niet uit waar een mens woont. Alles hangt af van de manier waarop hij met zijn innerlijke wereld omgaat.

From KabTV’s “News with Michael Laitman,” 5/8/18

Hoe wij onze verlangens en gedachten ordenen

laitman_209Vraag: Is het waar dat de methode van Kabbalah een mens helpt om zijn lotsbestemming te ontdekken doordat hij zijn verlangens ordent? Hoe ordenen wij de gedachten en gevoelens die in ons opkomen?

Antwoord: Dat kan je niet, daar hoef je je geen moment in te verdiepen. Denk maar niet dat je zo slim en ontwikkeld bent dat je je verlangens en je gedachten kunt ordenen.

Het enige wat je kunt doen is aan het Hoge Licht de gelegenheid geven om dit werk te doen. Daarvoor moet je je innerlijk, mentaal en fysiek ontspannen en instemmen met het feit dat je door het Hoge Licht bestuurd wordt, laat Het dan Zijn werk doen. En ga voelen hoe Het je beïnvloedt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18

Waarom zou ik me iets aantrekken van mijn naaste?

laitman_543.01Vraag: Waarom zou ik me iets aantrekken van de verlangens en de zorgen van iemand anders, als ik spiritueel werk doe? Waarom zou ik willen weten wat mijn hond of mijn buurman voelt?

Antwoord: Als ik aan iemand geef, als ik de wensen van de ander vervul, voel ik dat ik gelijkvormig ben aan de Schepper. Ik bevind me in de Hoge Wereld en de ander is in onze wereld. Wie die ander is, maakt voor mij niet uit.

Als ik mijn eigen verlangens kan opgeven en het verlangen van de ander kan vervullen, als ik voel dat zijn verlangen voor mij bovenaan staat en mijn eigen verlangens daarin tot steun zijn, het werk doen en de vervulling brengen, voel ik mijzelf als de Schepper.

Vraag: Wat moet mijn intentie zijn als ik dat allemaal doe?

Antwoord: Ik moet de intentie hebben om het verlangen van die andere mens te vervullen om zo gelijkvormig te worden aan de Schepper, want als ik dat doe, vervul ik de Schepper met grote vreugde.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 2/25/18

Geen kudde, maar een groep

laitman_224Vraag van facebookAl uw adviezen gaan erover dat je jezelf onderscheidt van anderen. Dat is heel moeilijk. “Bij de kudde” blijven maakt het leven veel gemakkelijker. Het mag dan een kudde zijn, maar deze kudde zorgt voor mij en anders voel ik mij alleen.

Antwoord: Ik denk dat een mens zich moet onderscheiden door het feit dat hij iedereen helpt en zich voor iedereen verantwoordelijk voelt. Je verstopt je niet te midden van hen, maar je spoort ze aan om voorwaarts te gaan, je houdt ze in je armen.

Als eenieder “in de kudde” deze verantwoordelijkheid voelt, wordt de eigenschap van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) zichtbaar en daarin wordt het Hoge Bestuur onthuld.

Je voelt je vrienden en je ziet dat ze net zo zijn als jij. De groep is namelijk ook “de kudde”, maar dan op een hoger niveau.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/1/18

New Life #43 – Relaties upgraden

New Life #43 – Relaties upgraden
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

De natuur heeft ons “partners zijn” en “familierelaties hebben” gegeven om ons te leren hoe wij via ons denkvermogen een gevoel van liefde kunnen creëren. Deze relaties leren ons hoe er liefde kan ontstaan boven alle misstappen uit. Wij leren hoe wij onze weg kunnen vinden in ons natuurlijke menselijke ego dat zich van generatie op generatie verder ontwikkelt. Om als echtpaar te groeien, moeten we onze egoïstische beperkingen leren inzien en ook die van onze partner, bovendien moeten we leren hoe wij het denken belangrijker kunnen maken dan ons hart (ons ego). Met andere woorden: wij doen van beide kanten concessies en creëren ruimte in onszelf voor de verlangens van onze partner.

From KabTV’s “New Life #43 – Upgrading Relationships,” 7/30/12

Video in het Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Ontvlucht deze wereld niet

laitman_761.3Vraag van facebook: Denkt u werkelijk dat iedereen zijn bedrijf moet verkopen en zijn baan moet opgeven, alles moet verkopen zoals u dat gedaan hebt, en dan alleen Kabbalah moet gaan studeren? Ben je “op één na de beste” als je dat niet doet?

Antwoord: Absoluut niet! Ik had geen keus. Niemand heeft tegen mij gezegd dat ik dat moest doen. Het was een innerlijke roep, een bepaalde lotsbestemming die mij leidde, ik zou niet anders hebben kunnen handelen.

Vraag: Dus als u dit aan ons vertelt, bedoelt u dit niet als een voorbeeld?

Antwoord: Natuurlijk is dit geen voorbeeld. Ik weet zelf niet eens of ik het later ook zo gedaan zou hebben. Het gebeurde gewoon.

Vraag: Betekent dit dat je je baan of je bedrijf niet moet opgeven om Kabbalah te kunnen studeren?

Antwoord: Integendeel, Kabbalah studeren betekent dat je alles gewoon blijft doen.

Ik heb mijn werk niet opgegeven. Ik ben van baan veranderd zodat ik zonder zorgen kon gaan studeren, zonder dat ik hoefde na te denken over hoe ik de belasting zou kunnen betalen, hoe ik allerlei dingen moest organiseren en zonder voor mijn bedrijf verantwoordelijk te hoeven zijn. Ik wilde alleen maar zorgen voor wat ik nodig had, en wat werken om mijn gezin te onderhouden, de rest van mijn tijd wilde ik aan de studie besteden.

Vraag: Wat adviseert u aan iemand die Kabbalah studeert? Hoe moet hij in deze wereld leven, met een baan, een gezin, etc.?

Antwoord: Een mens moet in geen geval deze wereld ontvluchten. Hij denkt misschien dat hij dan een groot, altruïstisch offer brengt, maar dat is juist niet het geval. Hij moet blijven werken en hetzelfde doen als voor zijn studie.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/1/18

De hogere betekenis van ons bestaan

Dr. Michael LaitmanVraag: Bestaan duidelijke ethische en morele richtlijnen niet uit aardig zijn voor anderen en de wereld veranderen? Waarom hebben wij Kabbalah nodig?

Antwoord: Dat is niet juist. Aardig zijn leidt mensen niet naar eeuwigheid en perfectie en maakt het leven van mensen niet gemakkelijker. Je bereikt niets door mensen alles wat zij maar willen hebben te geven. Dan blijven zij op hetzelfde niveau en ontvangen zij niets goeds. Je moet hen de methode geven waardoor zij kunnen opstijgen naar de Hoge Wereld.

Wij leven tijdelijk in deze wereld met het doel om op te stijgen naar het niveau van de Schepper. Als je iets goeds wilt doen voor anderen, help hen dan hierbij.

Vraag: Betekent dit dat Kabbalisten liefde voor de naaste, eenheid en verbinding hebben bedacht?

Antwoord: Kabbalisten hebben dit niet bedacht. Zij hebben onthuld dat dit de hoogste wet van de natuur is, want de natuur is één geheel en globaal, alles is met alles verbonden.

Vraag: Met andere woorden: gingen zij er zelfs niet van uit dat mensen uiteindelijk elkaar zouden gaan helpen?

Antwoord: Mensen doen niets zonder verborgen bedoelingen. Zij handelen vanuit egoïsme en denken dan dat zij anderen helpen. Op die manier kalmeren zij zichzelf.

Vraag: Wat bedoelden Kabbalisten dan toen zij de wetten van liefde en Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) ontdekten? Betekent van je naaste houden dan niet dat je hem helpt?

Antwoord: Nee! Je moet een staat bereiken waarin je je naaste voelt als jezelf. Dan zal de Schepper tussen jullie onthuld worden.

De onthulling van de Schepper is de hogere betekenis van ons bestaan, want daardoor stijgen wij naar het volgende spirituele niveau van ontwikkeling. Onze wereld bestaat alleen om ons aan te sporen tot deze ontdekking.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 2/4/18

Wat is Bnei Baruch?

laitman_938.05Vraag: Wat is Bnei Baruch (Zonen van Baruch)?

Antwoord: Bnei Baruch bestaat uit mensen die de methode van mijn leraar, de grote Kabbalist Rabash, Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag, volgen. Zij passen deze methode op zichzelf toe en voelen, of proberen te voelen, dat hij degene is die hen leidt.

Vraag: Wat is Bnei Baruch in onze tijd?

Antwoord: Bnei Baruch is een groep mensen die over de hele wereld verspreid is, mensen die verschillende talen spreken, een verschillende natuurlijke aanleg hebben en verschillen in mentaliteit. Zij bestuderen de werken van Baal HaSulam en Rabash en zij proberen wat zij leren toe te passen.

Vraag: Waarom is Bnei Baruch een internationale organisatie?

Antwoord: Baal HaSluam schrijft hierover in zijn belangrijkste artikel: “The Arvut (Verantwoordelijkheid voor Elkaar).” Deze belangrijkste toepassing van  Kabbalah moet in de gehele wereld plaatsvinden, niet alleen in het land Israël. Het volk Israël is alleen een kanaal. In feite is de gehele Torah gegeven met het doel om de hele wereld, deze hele gebroken schepping, naar de Schepper te brengen.

Vraag: Wat is het doel van Bnei Baruch

Antwoord: Bnei Baruch heeft als groep het doel om te ontdekken dat de Schepper zal worden onthuld als alle mensen zich met elkaar verbinden tot één geheel. Bnei Baruch wil dit voorbeeld aan de hele wereld laten zien.