Hebreeuws, Een Taal Die Uit Het Licht Is Neergedaald

Laitman_631_3Vraag: Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven, terwijl de meeste talen van links naar rechts geschreven worden. Waarom is dat zo?

Antwoord: In de natuur komt alles uit de Bron van Goedheid, van de Schepper, uit het Licht dat van Hem neerdaalt, van de rechterlijn. Dit is de eigenschap van de Hebreeuwse taal en zo wordt deze taal gebruikt.

Andere talen zijn niet uit het Licht afkomstig, maar van een egoïstisch verlangen, daarom worden zij van links naar rechts geschreven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/27/16

 

Krachten Werken, Klanken Niet

laitman_934Vraag: De Taal van het Licht van de Torah dringt door alle werelden heen. Brengt de taal van mensen niet meer dan een vibratie in deze wereld?

Antwoord: Dat is zeker zo. Je kunt schreeuwen, vloeken, mooie liederen zingen of bidden, doe alles wat je maar wilt. Dit is zonder betekenis, er is niets waardoor de Schepper wordt beïnvloed.

Je kunt alleen gehoord worden als je verlangens zonder enig eigenbelang zijn en ze via je vrienden op het goede gericht zijn, als ze “spirituele wapens” zijn die direct op de Schepper gericht zijn.

Dit is de taal van gevoelens, de taal van vriendschap, verbinding, liefde en eenheid. Het is zelfs niet nodig om dit in woorden te vatten en te uiten, ook zonder woorden werkt dit, want het zijn de krachten die werken, niet de geluidsgolven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

Er Zijn Vele Wegen Naar De Schepper …

laitman_628_2Vraag: U hebt eens gezegd dat er vele wegen naar de Schepper zijn. Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: In de Torah staat geschreven dat er twaalf stammen zijn en dat iedere stam zijn eigen manier heeft om dichterbij anderen te komen.

Ieder mens, man of vrouw, heeft zijn eigen manier om dichterbij anderen te komen.

Een mens is een kleine wereld, waarin feitelijk alles aanwezig is wat er in de wereld bestaat. Daarom moeten we waardering hebben voor iedere eigenschap die een mens heeft, deze in stand houden, niet stuk maken, niet elimineren en niemand forceren om iets op te geven, maar alleen op zoek gaan naar een manier waarop iedere eigenschap die een mens heeft op de juiste manier gebruikt kan worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Blijf Niet In Het Verleden Hangen

Laitman_037Vraag: Van oudsher heeft de mensheid ideologische, economische en politieke conflicten op vele manieren en in grote verscheidenheid vastgelegd,

Hoe kunnen volkeren positief met elkaar omgaan, boven conflicten tussen religies, economieën, historische wraakacties, afwijzing en haat uit?

Antwoord: Alle negatieve bagage uit het verleden van de mensheid heeft niets te betekenen. Wat doet het ertoe wat we waren en hoe we met elkaar zijn omgegaan? Bovendien kwam dit alles van Boven! Noch ik, noch jullie zijn “schuldig”. De Natuur heeft ervoor gezorgd dat we zo met elkaar in botsing zijn gekomen! Hadden we hieraan kunnen ontsnappen? Wat er is geweest, is geweest, alles wat hiertoe geleid heeft, kwam van Boven.

Er is geen plaats voor zelfkastijding! We hebben deze situaties meegemaakt om ons bewust te worden van het kwaad en dat te voelen! De Schepper is degene die het kwaad heeft geschapen: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen” (Kiddushin 30b)! En nu is het onze taak om dit kwaad in evenwicht te brengen met de goede Kracht!

Het is dus niet nodig om in het verleden te blijven hangen. Het was goed dat het verleden is onthuld als negatief, want juist dat heeft ons ertoe aangezet om de positieve Kracht te ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

 

De Ontzagwekkende Kracht Van Het Boek De Zohar

Laitman_065Vraag: Hoe kan ik bij het lezen van Het Boek De Zohar voorkomen dat ik mij allerlei beelden voorstel, alsof dit boek voor mijn ego een prachtig sprookje is?

Antwoord: Ik ben heel blij dat je zo geniet van Het Boek De Zohar en dat je het ontspannend vindt.

Dit boek is inderdaad in een speciale taal geschreven. Het bevat een ongelooflijke Kracht. Als je erin leest, voel je een oneindige goedheid, je ervaart een zacht gevoel van een indrukwekkend grote Kracht die je helpt, je omhult, je voorwaarts leidt, je steunt en voor je zorgt. Juist hierdoor is Het Boek De Zohar een groots boek.

Zelfs als je het leest in een vertaling, zal je gaan voelen dat het een hoge Goedheid bevat. Daarom worden mensen er zo sterk door beïnvloed.

Opmerking: Baal HaSulam heeft geschreven dat we, als we de Wijsheid van Kabbalah bestuderen, juist de Kabbalstische taal moeten leren, omdat concepten als Keter, Hochma, Bina, enz. geen aardse associaties bij mensen oproepen. Maar tegen onze wil in, verschijnen er allerlei beelden in ons hoofd als we Het Boek De Zohar lezen.

Mijn antwoord: Zelfs als er allerlei beelden verschijnen als we Het Boek De Zohar lezen, raad ik aan om het – hoe dan ook – te lezen.

Alles zal geleidelijk op de juiste plaats vallen. Als we het lezen, merk je dat je door een immens grote, goede Kracht wordt omarmd, een Kracht die weet hoe Hij met je moet werken. Je hoeft jezelf niet een bepaalde richting op te sturen, je hoeft niet de juiste dingen te zeggen, iets te verbergen of te doen alsof … ontspan je maar als een baby in de armen van zijn moeder.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

In Een Groep Super-Egoïsten

laitman_549_02Vraag: Bent u tegen zelfopvoeding? Hoe kan een groep super-egoïsten de eigenschappen van geven en altruïsme aan mij doorgeven als zij zelf die eigenschappen niet bezitten?

Antwoord: Kan iemand zichzelf opvoeden?! Niemand geeft iets aan je door. De groepsleden zullen je alleen maar naar binnen trekken, samen met hen de groep in, en jij probeert om met hen samen te zijn om op die manier de positieve kracht van de Natuur te onthullen. Ze laten alleen maar zien aan een mens hoe je dat doet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

Iedereen Is Uniek In Spiritualiteit

laitman_527Vraag: Iedereen heeft een opdracht in deze wereld. Hoe is het dan mogelijk om net zo te worden als de leraar, met respect en liefde voor hem en tegelijkertijd op je eigen pad te blijven?

Antwoord: Je wordt niet net zoals de leraar, je ontwikkelt je juist op je eigen manier en in je eigen vorm. Uiterlijk kan het zo zijn dat er iets in je opkomt dat op de leraar lijkt: manieren van spreken, de grammatica, dit kan ontstaan door de verbinding met hem; dit heeft echter niets met spiritualiteit te maken. Iedereen is uniek in spiritualiteit.

Vraag: Denkt u dat het de juiste boodschap is om niet op je leraar te lijken?

Antwoord: Dat doet niet ter zake. Hoe een student ook denkt, de curve leidt een mens altijd naar de “rechte lijn”. Vroeg of laat zullen de studenten inzicht krijgen en alles zal op z’n plaats vallen. Op dit gebied geef ik geen aanwijzingen. Een student moet geleidelijk in zichzelf alles gaan begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Waarom Goedheid En Rechtvaardigheid Zwijgen

laitman_263Vraag: Kunt u uitleggen waarom goedheid en rechtvaardigheid zwijgen terwijl het kwaad en de leugen altijd voor zichzelf opkomen en lijken te zegenvieren?

Antwoord: Goedheid en rechtvaardigheid bestaan niet. Ze bevinden zich aan de keerzijde van het egoïsme. Altruïsme komt alleen naar ons toe onder de invloed van het Hoge Licht, op geen enkele andere manier.

WhyGoodnessAndJusticeAreSilent

Op wat voor basis kan iemand claimen dat zijn mening juist is? Of de benadering altruïstisch is? Wij weten allemaal dat “de weg naar de hel geplaveid is met goede intenties.”

Mensen vertrouwen erop dat zij niet kunnen falen, ze zijn bereid om ten behoeve van hun zelfrechtvaardiging misdrijven te begaan.

Door het egoïsme zijn mensen bereid om een revolutie teweeg te brengen, een revolutie verslindt echter haar kinderen. Met uitzondering van enkele Kabbalisten gebruikt de mensheid de altruïstische Kracht die Kabbalisten van het Hoge Licht, de Hoge Kracht ontvangen, niet,

Vraag: Bestaat er – op het niveau van onze wereld – geen waarheid in onze onderlinge relaties?

Antwoord: Niemand heeft de waarheid in handen.

We moeten proberen om een staat te bereiken, waarin we duidelijk en verstaanbaar aan mensen kunnen uitleggen dat wij een methode hebben die de menselijke maatschappij kan beïnvloeden en deze in evenwicht kan brengen. Dit is het allerbelangrijkste. De tegenstander wordt hierdoor niet weggevaagd, want er is geen tegenstander, er is eenvoudigweg een disbalans tussen krachten. Deze krachten moeten in evenwicht gebracht worden, zodat zij over en weer met elkaar zullen kunnen werken, precies zoals het in de natuur gebeurt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/2/16

 

Stappen Maken Naar Een Spirituele Natuur

laitman_214Vraag: Het is heel moeilijk om stappen te maken naar een spirituele natuur van geven en liefde voor anderen. Denkt u dat dit voor de hele wereld mogelijk is?

Antwoord: Ik ben absoluut geen utopist, ik ben een realist. Alleen speciale mensen met een speciale geneigdheid naar spirituele transformatie kunnen de eigenschap van geven en liefde voor anderen bereiken. Zij worden Kabbalisten genoemd.

Misschien zijn er maar een paar dozijn in deze wereld, niet meer. Maar zij kunnen aan de hele mensheid leiding geven, anders kunnen we niet blijven bestaan op deze aardbodem. De profetie dat iedereen “Israël” zal volgen, zal bewaarheid worden, dit betekent dat men diegenen zal volgen die een groot verlangen naar de Schepper hebben, naar het Doel, de eigenschappen van Geven en Liefde.

Daarom is een groep van tien Kabbalisten op deze planeet voldoende om iedereen naar het Doel van de schepping te leiden.

 

Vraag Alleen Maar Vaker Aan De Schepper

laitman_528_02Vraag: Wat betekent het in de praktijk om met de vriend en de leraar net zo om te gaan als met de Schepper? Moet ik hen impliciet evenzeer rechtvaardigen als de Schepper die we niet kunnen ervaren of begrijpen?

Antwoord: De student moet absorberen wat de leraar zegt en hem leert, en zich op dezelfde manier gedragen naar de vrienden toe om zo een verbinding te vormen waarin de Schepper wordt onthuld. Alles is van de aard van het onderlinge contact afhankelijk. Je moet samensmelten met de vrienden en een embryo worden, een zaaddruppel in de baarmoeder, om de eerste spirituele eigenschap tussen elkaar te bereiken, het niveau van Nefesh, dat is de kleinste hoeveelheid Licht.

Een ieder moet dit doen naar de anderen in de Ten groep, dit creëert de eerste voorwaarde voor de onthulling van de Schepper.

Het is echter onmogelijk om dit alleen te doen, dan heeft het geen zin om hiernaar te verlangen, dan is het alsof je wilt vliegen zonder vleugels.

Zo moeten we ons Werk niet doen, het is een probleem als mensen dit willen bereiken door middel van fysieke handelingen. Het heeft geen zin om elkaar onder druk te zetten of aan te dringen op fysieke handelingen: elkaar meer hugs geven, meer samen lezen, enz.

Het enige wat we moeten doen is steeds vaker vragen of de Schepper het voor ons wil doen, want wat we verder vragen en verwachten is grotendeels egoïstisch. Als je je tot de Schepper wendt, is het absoluut zeker dat het altruïstische element wordt geactiveerd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Page 10 of 466« First...89101112...203040...Last »