Category Archives: Zin van het leven

De Wijsheid Van Kabbalah Over Depressie

laitman_532Vraag: Tegenwoordig lijden veel mensen aan depressie, zowel jongeren als ouderen. Om de een of andere reden wordt het als een mentale ziekte bestempeld. Is er volgens de Wijsheid van Kabbalah een oplossing voor depressie?

Antwoord: Er is een oplossing. Depressie is het gevolg van onvervulde verlangens. Een mens bestaat uitsluitend uit verlangens, als deze verlangens worden vervuld, voelen we vreugde. Als ze gedeeltelijk worden vervuld, voelen we ons gedeeltelijk ontevreden, dat is een staat waarin we ons allemaal van tijd tot tijd bevinden, daar zijn we aan gewend.

Wij proberen deze ontevredenheid op verschillende manieren te neutraliseren: door naar een film te gaan kijken, te gaan voetballen, drugs te gebruiken, enz. en op die manier houden we ons op de been.

Er zijn vormen van depressie waarbij we een diepe, zwarte, gapende leegte in ons voelen, we voelen geen enkele vervulling in het heden en we voelen evenmin dat er ooit een vervulling zal kunnen komen, dit is een moeilijke situatie.

Gewoonlijk leeft een mens met hoop voor de toekomst. Hij maakt plannen om op vakantie te gaan, te gaan vissen, te gaan voetballen met vrienden, enz. Een mens is gewoonlijk in gedachten bezig met voedsel, seks, gezin, rijkdom, respect, kennis en ontspanning. We hebben dit alles in onze wereld uitgevonden als afleiding, een mens die ernstig depressief is, is bereid om te sterven. In verband hiermee staat er geschreven: “De dood is mij liever dan het leven.”

Op het moment dat een mens zulke vormen van depressie begint te voelen, stelt hij zichzelf vragen over de zin van het leven: “Heeft het leven in deze wereld wel zin?” Zulke situaties leiden hem naar de Wijsheid van Kabbalah. Hieruit volgt dat het vrijwel onmogelijk is om tot de Wijsheid van Kabbalah te komen zonder een gevoel van depressie, want het is immers een vraag naar de betekenis van het bestaan.

Als een mens voldoening vindt in bezigheden als slapen, eten, reizen, en in het algemeen gesproken in genieten, komt de vraag naar de betekenis van het leven niet in hem op. Hij voelt zich prima, dit is echter de zin van het leven op animaal niveau. Als een mens geen voldoening vindt in zulke bezigheden, komt hij tot de Wijsheid van Kabbalah.

Daarom is de eerste vraag die een mens stelt als hij de tot de Wijsheid van Kabbalah gekomen is: “Wat is de zin van het leven? Hoe kan ik vervulling geven aan dit leven? Waar gaat het in dit leven eigenlijk om?” Een mens ontwikkelt zich juist door zinloosheid, want onze hele ontwikkeling vindt alleen onder druk en lijden plaats, vanuit het verlangen om iets te ontdekken en te bereiken. Een mens voelt wel dat het hem aan iets ontbreekt, maar eigenlijk mist hij de zin van het leven.

Na alles wat er door de geschiedenis van de mensheid heen is ontdekt, blijft de vraag: “Waarvoor? Waarom? Wat betekent dit allemaal?” Uiteindelijk moet dit ons leiden naar de ontdekking van de ware betekenis van het leven.

Het is van belang om te begrijpen dat onze wereld een springplank is, waar vanaf wij ons moeten afzetten om op een hoger plan te komen, in de volgende dimensie die hier, in deze wereld, te vinden is. We gaan naar de volgende dimensie terwijl wij in ons fysieke lichaam leven, in deze wereld, met een gezin, een baan en wat er nog meer is, tegelijkertijd beginnen we echter de volgende wereld te bereiken. Dit is de ware zin van het leven.

Het Systeem pusht ons om naar deze betekenis op zoek te gaan, er bestaat niets anders dan dit. Daarom is ons ego een tegenstrijdige hulp, want juist het lege ego geeft een mens een duw in de juiste richting.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/2/16

 

Voor Wie Is De Wijsheid Van Kabbalah Bestemd?

laitman_254_01Vraag: Voor wie is de verspreiding (disseminatie) van de Wijsheid van Kabbalah bestemd?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah beantwoordt de vraag naar de zin van het leven. De mensheid heeft een jarenlange ontwikkeling achter de rug en heeft zich daarbij niet afgevraagd wat de zin van het leven is, men heeft net zo geleefd als alle andere dieren. Omdat het egoïsme echter toenam, ging de mens zich afvragen: “Wat is de zin van het leven en de zin van het lijden? Waarom lijden wij, voor wie?”

In onze generatie worden deze vragen door velen gesteld, uit statistieken blijkt dat de helft van de mensheid aan depressie lijdt. Kabbalah legt ons uit wat daarvan de oorzaak is en wat de zin van het leven is en het doel, dan gaat het niet over wat mensen daarover bedenken, maar wat de Natuur bepaalt.

Het is de zin van het leven om het volgende niveau van ons bestaan te onthullen, om dit niveau tijdens ons aardse bestaan te bereiken, om de barrière tussen leven en dood te overstijgen en ons van ons fysieke lichaam te bevrijden. Er zijn veel mensen die dat willen. Er zijn mensen die komen, luisteren, en ons ook weer verlaten omdat zij geen belangstelling meer hebben. Er zijn ook mensen die zich bij een religie aansluiten nadat zij kennis hebben genomen van onze ideeën.

Wij dwingen niemand om te blijven, want de Wijsheid van Kabbalah is bestemd voor degenen die hun ego ten volle hebben ontwikkeld. Dit zijn de mensen die aan zichzelf de vraag stellen over de zin van het leven, zij voelen dat ze daarop een antwoord moeten krijgen, voor hen is het noodzakelijk om het doel van het leven te leren kennen.