Category Archives: Wetenschap

De Fractale Eigenschappen Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: In de wetenschap bestaat het begrip: fractale eigenschappen. Als we bijvoorbeeld een grote kristal in stukken breken, krijgen we fractals, namelijk kleine kristallen die precies dezelfde vorm hebben als het grote kristal.

In de technologie is de term “fractaliteit” karakteristiek voor een hologram, elk deeltje bevat het volledige beeld. Hoe wordt dit verschijnsel in de Wijsheid van Kabbalah beschreven?

Antwoord: Het is een feit dat de gehele natuur één systeem vertegenwoordigt dat uit tien Sefirot, of vijf delen bestaat, de zogenoemde HaVaYaH. Verder bestaat elk deel van het systeem weer uit subsystemen die gelijkvormig zijn aan het alomvattende systeem.

Dit zet zich praktisch voort tot in de oneindigheid. Het is niet mogelijk om een numerieke analyse toe te passen om vast te stellen in hoeverre het alomvattende systeem in subsystemen is verdeeld, en deze systemen zijn nog verder verdeeld.

Elk deeltje van het subsysteem – waar het zich ook bevindt – is van invloed op het gehele systeem via een oneindig aantal tussenliggende schakels. Het blijkt dat als een mens zich “vastgrijpt” aan één klein deeltje van dit systeem, hij daarin een volledig micro beeld aantreft van het gehele systeem en op basis daarvan krijgt hij er een bepaald idee over.

Men bereikt dus niet alleen één element van het systeem, maar de complete structuur van HaVaYaH. Of deze nu klein of groot is, het geheel is altijd bereikbaar. Dit valt te vergelijken met de vijf zintuigen die een mens in onze wereld heeft, ongeacht leeftijd: of het nu een klein kind is, een volwassene of een oude man.

Vraag: In de fysieke natuur is er een grens aan de fractaliteit, want vanuit het standpunt van de kwantumfysica kan onze wereld in blokken en pixels verdeeld worden, maar bestaat er niets dat kleiner is dan een elementaire bouwsteen. Hoe is dat in spiritualiteit?

Antwoord: In de spirituele wereld is een pixel nog steeds een pixel. Maar het moet uit tien micro deeltjes bestaan, wij kunnen dat echter niet waarnemen omdat onze zintuigen alleen lichtkwanta waarnemen.

Een dergelijke staat is ook in het Hoge Licht aanwezig. Elk Licht bestaat uit vijf deeltjes die verder in vijven verdeeld zijn, en nog eens in vijven. Wij kunnen niet minder dan 1/125e van het totale licht waarnemen, omdat die resolutie ontbreekt in onze verlangens. Stel dat wij vermoeden hoe groot het contrast is tussen zwart en wit, als het echter minder is dan een bepaald kwantum, minder dan een bepaalde resolutie, hebben wij dat niet meer tot onze beschikking.

From KabTv’s Lesson in Russian 12/25/16

 

Malchut En Bina, Zout En Zoet Water

laitman_740_01Vraag: Wat is de spirituele wortel van zoetwaterbronnen zoals meren en water reservoirs en wat is het verschil met de spirituele wortel van zout water?

Antwoord: Zout vertegenwoordigt Malchut en water vertegenwoordigt Bina. De verbinding tussen Malchut en Bina, dat wil zeggen: de stijging van Malchut naar Bina of de daling van Bina naar Malchut, brengt leven voort. Dat is het verschil tussen ons leven hier en het Hoge Leven.

Zout water is Bina dat speciale eigenschappen van Malchut heeft ontvangen. Er is een grote hoeveelheid zout water op het aardoppervlak en heel weinig zoet water. Het grootste deel van het zoete water is water waar het zout aan onttrokken is door filters, verdamping, enz. Er zijn ook veel verschillende systemen die evenwicht brengen tussen de eigenschap van Bina en de eigenschap van Malchut.

Vraag: In het geografische Israël hebben we zoet water in het Meer van Galilea en zout water in de Dode Zee.

Antwoord: Deze twee meren zijn volkomen tegengesteld. Het Meer van Galilea wordt vanuit het noorden, vanaf de berg Hermon, van water van smeltende sneeuw en regenwater voorzien.

De Dode Zee is het laagste punt op aarde, het is een kuil in de bodem die volledig met zout bedekt is. De zee brengt het zout omhoog en zelfs het zoete water dat van het Meer van Galilea komt, wordt zout. De bron van het zoute water in de Dode Zee is een andere dan de bron die de zeeën en de oceanen vult. We hebben op deze bijzondere geografische plek met een heel speciaal natuurkundig verschijnsel te maken

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/14/16

 

Wie Is Een Kabbalist?

Dr. Michael LaitmanVraag: Op welk punt wordt Kabbalah een wetenschap?

Antwoord: Kabbalah wordt een wetenschap als een Kabbalist zich erin verdiept.

Een Kabbalist is iemand die de staat van ‘ontvangen om te geven’ heeft bereikt. Iemand die dergelijke eigenschappen bezit, begrijpt de handelingen die de Schepper uitvoert in het universum en in hem. Hij wordt een onderzoeker van de gehele ruimte die zich aan hem onthult.

Daarom wordt hij een Kabbalist genoemd. Degenen die Kabbalah studeren zijn nu de studenten van Kabbalisten, omdat zij op weg zijn naar het bereiken van de spirituele wereld.

From the Convention In Moscow, Day Two 5/3/16, Lesson 5

 

Experimenten Van Kabbalisten

laitman_276_01Vraag: In de natuurwetenschappen worden er experimenten uitgevoerd om de natuur beter te leren begrijpen. Voeren Kabbalisten ook experimenten uit, maar dan op de Hoge Natuur?

Antwoord: Kabbalisten hebben niets anders in handen dan deze experimenten. Ze vinden echter elke seconde plaats omdat een Kabbalist voortdurend communiceert met de inspanning van de vrienden, van de zogenaamde Kabbalistische gilde.

Wanneer zij in interactie zijn met gelijkgestemde mensen, hebben zij de mogelijkheid om hun verschillende verlangens en krachten in bepaalde combinaties bij elkaar te brengen. Als resultaat daarvan krijgen zij een oneindig aantal gezamenlijke combinaties, zo beïnvloeden zij het Hoge Licht.

Dit alles vindt plaats tijdens het bestuderen van de oorspronkelijke Kabbalistische bronnen, als zij in contact zijn met het Hoge Licht dat hen beïnvloedt, bovendien hebben zij dan zelf ook invloed op het Hoge Licht. Eén voor één wordt iedereen hierdoor beïnvloed.

Er is dus een heel grote toevloed van informatie. Dat is echter niet moeilijk, want het komt naar een Kabbalist toe in de vorm van gevoelens, niet in de vorm van hoeveelheden. Een Kabbalist zwemt erin zoals in muziek, alles is volkomen in harmonie. Hij vat de diepe essentie van deze harmonie en wordt daarom niet moe. Integendeel, hierdoor ontwikkelt hij zich juist en het vervult hem met opperste vrede.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

In verband met vakantie zullen de komende weken de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

Einstein En Kabbalisten

Laitman_001_02Vraag: Op welke gebieden zou u Einstein en Kabbalisten met elkaar vergelijken?

Antwoord: Einstein zocht, zoals alle Kabbalisten, naar één formule die alle natuurlijke processen van alle niveaus van deze wereld zou kunnen beschrijven.

Kabbalisten gaan echter verder. Zij willen alle processen van onze wereld niet alleen met het intellect begrijpen en bovendien willen zij ook de processen van alle andere werelden leren begrijpen. Deze processen volledig bereiken en eraan gelijk worden – namelijk gelijkwaardigheid met de Schepper bereiken, of zo je wilt, met God – is inderdaad het Doel van de schepping van de mensheid. Wij moeten allemaal op dit niveau komen en tijdens deze incarnatie of in toekomstige incarnaties dit leren begrijpen en bereiken.

Kabbalisten denken, net zoals Einstein, dat het veld – het Licht, de Scheppingsgedachte, de Schepper – het begin van alles is en dat daarna de lichamen, de verlangens, zijn verschenen. De Wijsheid van Kabbalah verdiept zich in de studie van het menselijk verlangen en leidt de mens innerlijk naar de ontdekking van het veld, het Licht, de Schepper.

Einstein slaagde er niet in om zo ver te komen omdat hij dacht dat het mogelijk was om via het intellect een formule te vinden, de Wijsheid van Kabbalah komt wel zo ver door een verandering in het menselijk verlangen, de materie.

From Lesson from June 17, 2016

 

New Life 367 – Zelfopoffering

New Life 367 – Zelfopoffering

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Hoe kunnen we een situatie beschrijven waarin een mens zijn eigen leven opoffert ten behoeve van anderen, wat brengt een mens tot het besluit om zijn leven op te offeren en wat is het offer dat een mens brengt om de innerlijke waarheid te bereiken?

Samenvatting

Een soldaat is bereid om zichzelf voor zijn vrienden op te offeren als hij hen voelt als deel van zichzelf.

Het is typerend voor de mens dat hij zich met anderen kan verbinden en anderen kan voelen zoals hij zichzelf voelt. Dieren hebben deze mogelijkheid niet. In de mens is een punt van connectie met iedereen aanwezig, omdat wij allen uit één Bron afkomstig zijn.

Voor een mens die leeft volgens zijn innerlijke waarheid is het niet belangrijk hoe en wanneer zijn fysieke leven zal eindigen. Voor hem is het bereiken van de waarheid belangrijker dan het leven zelf.

Als een mens aan verbinding werkt, gaat hij de waarheid voelen van het feit dat wij allemaal één zijn, hij ontdekt liefde voor anderen. Het punt van waarheid vinden we in het midden van de groep, in het midden van de cirkel. Het behoort aan niemand en tegelijkertijd behoort het aan iedereen.

Tegenwoordig lijkt de mensheid op een groep soldaten die zich in één tank bevinden zonder door wapenen beschermd te zijn …

We spreken over het punt van waarheid, als een mens één is met anderen en zijn energie en mogelijkheden aan hen wijdt.

From KabTV’s “New Life #367 – Self-Sacrifice,” 5/13/14

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Hoe Effectief Is De Workshop?

laitman_938_04Vraag: Hoe effectief is de workshop als vrienden alleen maar – en dat al jarenlang – uw woorden herhalen tijdens de workshops en in feite hun denken gebruiken (het ego) zonder er hun gevoel bij te betrekken? Moeten we er emotionele oefeningen aan toevoegen?

Antwoord: Een mens herhaalt automatisch wat er in boeken staat of wat hij gehoord heeft, zoals een kind dat doet, het gebeurt maar zelden dat hij op een dieper niveau begrijpt wat hij leest of zegt.

Dit is een normaal proces, zowel in onze wereld als in de Hoge Wereld. In beide gevallen ontwikkelen we ons onder de invloed van het Omringende Licht, maar als het gaat over spirituele ontwikkeling vragen we het Omringende Licht om hulp, we doen dat met elkaar door onze speciale inspanningen: de groep, ons diepe verlangen naar verbinding en eenheid, Kabbalistische teksten, enz.

 

Vergelijk Jezelf Eens Met Verliezers

laitman_627_2Onderzoek (mignews): “Om de moeilijkheden van het leven gemakkelijker te overwinnen, moet je jezelf eens vergelijken met degenen die minder gelukkig zijn dan jij.

“Ieder van ons voelt zeker ergens spijt over. Het kan zijn over te snelle beslissingen die fatale gevolgen hebben gehad of over onvervulde dromen. Om de teleurstelling en de afgunst naar degenen die hun wensen wel hebben bereikt aan te kunnen, moet je je succes eens vergelijken met degenen die minder geluk hebben gehad dan jij. Volgens wetenschappers van de Universiteit van Concordia, is deze manier van toepassing op zowel jongeren als ouderen.

”We hebben geleerd hoe mensen van verschillende leeftijden omgaan met spijt. Eén van de meest voorkomende mechanismen is sociale vergelijking die zowel positief als negatief kan zijn, afhankelijk van het feit of mensen denken dat ze in staat zijn om iets te veranderen. “In het algemeen is het zo dat wanneer ze zichzelf vergelijken met degenen die nog slechter af zijn, zij zich niet zo slecht voelen als wanneer ze zich vergelijken met meer succesvolle mensen, wat hen weer ongelukkig maakt “, zo zeiden de onderzoekers.

”Emotionele stress in verband met spijt kan hormonale stoornissen en stoornissen in het immuunsysteem veroorzaken, waardoor mensen kwetsbaar worden voor verschillende ziekten. Wij zijn van mening dat een vergelijking van een situatie met minder gelukkigen het emotionele welzijn verbetert en gezondheidsproblemen voorkomt, zo concluderen de wetenschappers.

Mijn Commentaar: Dit is het juiste advies om uit een depressie te geraken en van zorgen af te komen, maar na de beweging van de negatieve staat (de linker lijn) naar de positieve staat (de rechter lijn), moeten we onszelf – wanneer we ons in een staat bevinden waarover we tevreden zijn (de middellijn) – een halt toeroepen om vervolgens daadwerkelijk afwegingen te maken en te reageren op de situatie.

 

Door De Ogen Van Een Baby Kijken

Laitman_197_01Vraag: Wetenschappers die 42 baby’s hebben bestudeerd, zijn tot de conclusie gekomen dat baby’s dingen zien die volwassenen niet kunnen zien.

Antwoord: Dit is niet alleen typerend voor baby’s. Ik herinner me nog dat we een keer gingen lunchen, mijn vrouw diende de maaltijd op aan iedereen die aan tafel zat en toen wees ons dochtertje van ongeveer twee jaar naar een lege stoel en vroeg ze aan haar moeder waarom zij hem niets gaf, alsof er iemand op die lege stoel zat.

Vraag: In de bovengenoemde studie verwijzen wetenschappers eveneens naar dit soort dingen. Baby’s en jonge kinderen tussen de 6 maanden en 3 jaar merken kleine ‘onbelangrijke’ dingen op waar volwassenen geen erg in hebben. Ze kunnen ook mysterieuze figuren zien.

Antwoord: Deze conclusie is op een sterke basis gefundeerd. Jonge kinderen voelen de Hoge Wereld. Een klein kind kan plotseling gaan bidden zonder dat het er iets van begrijpt, het is niet met de Schepper verbonden, niet in een religieus gezin opgevoed en heeft er nog niets over gelezen of gehoord. Maar hij voelt al dat zijn innerlijke natuur hem naar het Hoge niveau drijft, jonge kinderen hebben deze neiging totdat dit geleidelijk aan verdwijnt door de invloeden van onze wereld.

Vraag: Heeft dit verschijnsel een Kabbalistische basis?

Antwoord: Natuurlijk, de Reshimot (herinneringen) vormen de basis van de menselijke natuur en zijn natuur ontwikkelt zich gedurende enige tijd. Als een mens doorgaat met deze ontwikkeling, gaat zijn groei op een natuurlijke wijze verder tot in de spirituele wereld, maar als wij ons niet verder ontwikkelen, blijft onze natuur in een embryonale fase in ons aanwezig, dan ontwikkelen we alleen ons ego en ons lichaam. Het spirituele deel blijft in ons aanwezig.

Vraag: Kunnen we zeggen dat mensen die zich in de Wijsheid van Kabbalah verdiepen naar de staat van het kind terugkeren?

Antwoord: Dat niet alleen, zij keren naar hun embryonale fase terug en als een mens door de spirituele niveaus heengaat, heeft hij in zekere mate het gevoel dat hij zich in de buik van zijn moeder bevindt, daarna geboren wordt en zich verder ontwikkelt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/12/16

 

Hawking’s Fout

laitman_600_02Opmerking: De gerenommeerde Britse natuurkundige Professor Stephen Hawking heeft ervoor gewaarschuwd dat we het risico lopen dat vooruitgang het einde betekent van de menselijke soort. Hij stelt voor om in de ruimte kolonies te bouwen waar mensen kunnen wonen.

Antwoord: De huidige wetenschappers realiseren zich dat ze in een impasse zijn terecht gekomen. Ze hebben geen oplossingen voor de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en ze blijven technologie ontwikkelen die ons van de aarde naar de sterren zal brengen, in de diepten van de natuur, meer betekent het niet.

In het verleden, dachten we dat de wetenschap ons van alle problemen zou verlossen en dat de ontwikkeling van technologie, cultuur, onderwijs en informatie het voor de mensheid mogelijk zou maken om zich boven alles te verheffen, maar we beginnen te begrijpen dat dit ons geen geluk zal brengen.

Op dit moment laat de wetenschap ons zien dat alles van de mens afhangt, van onze ontwikkeling, maar niet van onze intellectuele ontwikkeling, omdat we op een egoïstische wijze gebruik maken van ons intellect, in ons eigen voordeel en voor de slavernij van anderen, zo doen we al onze prestaties teniet. Vijftig jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat we in deze situatie terecht zouden komen.

In de jaren 60 van de 20e eeuw kwam de ruimtevaart op en ontstond de Amerikaanse droom: iedereen zou  een eigen huis, een auto, werk, sociale uitkeringen, enz. krijgen. En wat gebeurt er vandaag de dag? De middenklasse wordt vernietigd, in feite bestaat deze niet eens meer, studenten in gezinnen met een gemiddeld inkomen worden gedwongen in deeltijd te werken om hun studie te kunnen betalen.

Het ego heeft zich zodanig ontwikkeld dat één procent van de wereldbevolking de meeste rijkdom in bezit heeft terwijl de resterende 99 procent van de lagere klasse achterblijft en geen mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen. Zij leven ​​alleen van de kruimels die nodig zijn om te overleven en zo komen ze tegemoet aan de behoeften van het hoogste percentage.

Vraag: Zullen wetenschappers er naar uw mening in slagen om in de toekomst door te breken naar een nieuwe manier van denken?

Antwoord: De toekomst is niet afhankelijk van wetenschappers, maar van een verandering in de psychologische waarneming van de mens. Tegenwoordig heeft de mensheid geen kracht om deze verandering door te voeren omdat de wereld alleen vanuit egoïstische principes wordt aangestuurd.

Dit is op alle niveaus van ontwikkeling in de natuur duidelijk: op het animale, het vegetatieve en zelfs het minerale niveau, dit geldt des te meer voor de mens die door de wetenschap en de technologie geholpen wordt om van dit alles op een egoïstische manier gebruik te maken, alleen ten gunste van eigen gewin.

Vraag: Dan dient de ultieme vraag zich aan: Wat kunnen we er aan doen?

Antwoord: Dit is geen een ultieme vraag. We worden nu met deze vraag geconfronteerd omdat zij opstijgt uit de diepte van de wanhoop van een vermoeide, teleurgestelde mensheid die het vermogen mist om ook maar iets te doen.

Het antwoord is Kabbalah, we zijn verplicht om deze Wijsheid aan ieder mens door te geven. Dat is onze taak. Help ons hiermee! Ik weet zeker dat we erin zullen slagen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/20/16

 

Page 1 of 1412345...10...Last »