Category Archives: Werelden

2017: Samenvatting aan het einde van het jaar

laitman_229Vraag: 2017 is voorbij en we staan aan het begin van 2018. Kunt u ons zeggen wat het nieuwe jaar zal brengen?

Antwoord: Ik denk dat wij in het afgelopen jaar een enorm grote sprong voorwaarts hebben gemaakt. Wij hebben het begin bereikt van de eerste alomvattende spirituele staat: in de spirituele wereld “conceptie” genaamd. Dit is een heel hoge staat, moeilijk en zwaar, zoals elke nieuwe staat.

Ik ben er heel blij mee dat wij deze staat hebben bereikt en dat wij zijn begonnen aan het kijken naar onze ontwikkeling door middel van de groep, met de hulp van spirituele concepten, maar nu op een compleet nieuwe wijze, effectief, diep, vanuit een spiritueel begrijpen.

Dit is het belangrijkste wat er in de wereld is gebeurd. De rest is “kinderspel”.

Ik verwacht dat het komende jaar moeilijk zal zijn voor de wereld. De olieprijzen zullen drastisch dalen en Facebook zal minder populair worden. De internet systemen die bedoeld waren voor gratis gebruik en verbinding tussen mensen, zullen ontmaskerd worden als een absoluut egoïstisch systeem, gemanipuleerd door allerlei mensen, regeringen, naties en maatschappijen.

Wij bevinden ons nu in een staat waarin dit alles geleidelijk aan het licht zal komen. Ik denk daarom dat de mensheid zal gaan inzien hoeveel schade al deze systemen aanbrengen.

Op het internationale front valt er ook niet veel goeds te verwachten, de mensheid zal niet wijzer worden en zal niet verbeteren. Wij echter, degenen die enigszins begrijpen waar dit alles naartoe gaat, moeten aan anderen uitleggen dat alles uitsluitend afhangt van de opvoeding van mensen en van educatie, zodat men zal gaan begrijpen dat de voornaamste natuurwet de wereldwijde verbinding met elkaar is, en dat niet alleen in onze wereld, maar tussen alle werelden.

Hoe meer schade wij aanbrengen aan deze verbinding, hoe slechter het resultaat zal zijn. Laten wij ons egoïsme een halt toeroepen en niet toestaan dat het ons naar verdere destructie leidt, naar afscheiding en vijandelijkheid jegens elkaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/24/17

Het Hogere vanuit onze wereld bereiken

laitman_427.02Opmerking: In de oorspronkelijke bronnen staat geschreven: “Er is hier beneden geen enkel grassprietje zonder een engel erboven die het aanraakt en zegt: ‘Groei!’”

Antwoord: Zo is het ook. Alles wat er in onze wereld gebeurt, materialiseert zich volgens een speciale richting en een speciale invloed vanuit de hoge wereld.

Wij kunnen deze invloeden echter niet traceren. Wij kunnen niet zeggen door welke oorsprong, welke kracht in de hoge wereld, onze wereld beïnvloed wordt en wat het speciale effect is dat deze kracht wil realiseren. Wij zien de hoge wereld niet, wij begrijpen het programma en de invloed ervan op ons niet.

Vanuit de lage wereld kunnen wij de hoge wereld alleen bereiken als wij geleidelijk aan zo ver komen, dat wij op de aard van de hoge wereld gaan lijken, op een andere manier kan het niet. Wij zullen niets bereiken voordat wij het gehele complexe systeem, dat ons van boven naar beneden beïnvloedt, begrijpen en het van beneden naar boven toe onthullen.

De wet van oorsprong en vertakking verwijst naar het feit dat er een verbinding is tussen de hoge oorsprong en de lagere vertakking, in elke atoom, elke handeling, op alle niveaus van het minerale, animale, vegetatieve, tot het menselijke, in gedachten, krachten: in alles.

Deze verbinding zien wij echter niet en wij kunnen niet zeggen welke oorsprong de oorzaak is van een bepaald effect in onze wereld, en hoe wij in de oorsprong van het effect enige veranderingen zouden kunnen aanbrengen om het eindresultaat en de invloed die wij daarvan ervaren, te veranderen. Dit is in feite het onderwerp van de Kabbalistische studie.

De wetenschap van Kabbalah bestudeert deze interactie en biedt praktische adviezen en technieken voor de wijze waarop wij in overeenstemming kunnen komen met de hoge oorsprong, zodat wij de mogelijkheid krijgen om er invloed op uit te oefenen en wij van daaruit een antwoord zullen krijgen waar we naar uitzien.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 7/9/2017

Alles wordt uitsluitend in de hoge wereld opgelost

laitman_237De waarheid is dat Het Boek De Zohar niet over deze wereld spreekt, maar uitsluitend over de hoge werelden. (Het Boek De Zohar: “Vayetze”)

De veranderingen vinden niet in onze wereld plaats, wij kunnen er geen enkele verandering in aanbrengen, daarom kunnen we er verder ook niets over zeggen. We zien hoe we tegen een muur aanlopen als we iets willen veranderen, het is een feit dat er niets in deze wereld wordt opgelost.

Alleen op het hoge niveau wordt alles besloten. Onze wereld is een plek waar wij ons voorbereiden voor de toegang tot het volgende niveau, tot de hoge wereld.

Wij hebben als doel om dit te bereiken en daarin te werken. Daarom vinden er geen correcties in onze wereld plaats, alle correcties vinden uitsluitend in de hoge wereld plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/12/17

 

Laat Mij De Hogere Wereld Zien

laitman_624_03_0Vraag: Kan een Kabbalist zijn bewustzijn aan anderen onthullen zodat zij ernaar gaan verlangen om anderen lief te hebben zoals hij dat doet?

Antwoord: Hoe zou hij dat kunnen? Dat is absoluut onmogelijk. Hoe kan je wiskunde of geavanceerde natuurkunde aan een klein kind uitleggen? Je moet hem eerst meer leren.

Daarom geven we lezingen en leggen we de structuur van de Hogere Werelden uit, we onderwijzen de theorie echter op een abstracte manier door middel van voorbeelden en diagrammen.

Moet ik je de Hogere Wereld laten zien zodat de hemel zich zal openen en je plotseling het volgende niveau van de evolutie van de materie gaat zien? Met welke eigenschappen zou je dat kunnen waarnemen?

Je moet je egoïstische eigenschappen achter je laten en onthullen wie je eigenlijk bent. De wet “Heb je vriend lief als jezelf” is zodanig dat je jezelf gaat ontdekken en het mogelijk wordt om het volgende niveau van de wereld te zien.

Waarom heeft de Schepper alles zo ingewikkeld en moeilijk gemaakt? Zodat wij nieuwe zintuigen kunnen ontwikkelen om de komende Wereld te ontdekken en wij daar dankzij onze onderlinge verbindingen kunnen binnen treden, maar niet om het fysiek beter te hebben.

Hiervoor moeten we echter eerst een waarnemingssysteem bouwen volgens de coördinaten van de Hogere Wereld. Op een andere manier kan ik het onmogelijk aan je overbrengen.

Eerst moeten we op het volgende niveau innerlijke zintuigen ontwikkelen, dan pas zullen wij dat niveau gaan waarnemen.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Het Déjà Vu Effect

laitman_423_01Vraag: Is een déjà vu ervaring een manifestatie van de Hoge Kracht of is het iets waar we voor kiezen?

Antwoord: Er zijn staten waarin een mens bepaalde invloeden ontvangt vanuit het onderliggende integrale systeem waarin we bestaan.

Er kunnen plotseling gevoelens van het bestaan in dat systeem door hem heengaan en hem de mogelijkheid geven om de toekomst te voorspellen of het gevoel geven dat hij zich op een andere plek bevindt. Dit is een tijdelijke, oppervlakkige fysieke staat die niet relevant is voor de hogere staat.

Kabbalisten besteden geen enkele aandacht aan zoiets omdat de toegang tot het Hoge Bestuur met het volle bewustzijn moet worden ervaren.

Vraag: Kunnen er herinneringen aan vorige levens in een mens naar boven komen?

Antwoord: In feite zijn er geen zogenaamde vorige levens, want in de Hogere Wereld waarin we ons ook nu bevinden, zijn we in een geheel andere staat dan in de zogenaamde realiteit waarin we nu – als in een droom – leven.

Als iemand zich plotseling op een onbekende plek bevindt en hij het gevoel krijgt dat hij daar al is geweest, duidt dit op een sterker aanvoelen van wat er gebeurt.

 

Hoe Komen We Tot Kennis Over De Spirituele Werelden?

Dr. Michael LaitmanWij bevinden ons in de absolute Kracht van de Natuur waarin alles aanwezig is, een eeuwige Kracht die buiten de tijd bestaat. Daarin is met opzet een lege ruimte gecreëerd, zodat wij erin kunnen leven.

Kabbalisten houden zich niet bezig met het bestuderen van de Hoge Kracht die buiten de ruimte bestaat waarin onze wereld zich bevindt, zij bereiken deze Kracht in onze wereld. Dit is echter alleen mogelijk vanwege hun gelijkheid van vorm met deze Kracht.

Als wij iets willen meten, bouwen we een instrument dat de eigenschappen daarvoor bezit. Om nieuwe eigenschappen te voelen, moeten we ze echter zelf creëren.

Het heeft geen zin om ons gezichtsvermogen te vergroten met behulp van miscroscopen en telescopen en ons gehoor door middel van radar enz. Op die manier zullen we niets bereiken. We moeten innerlijke eigenschappen creëren die gelijkvormig zijn aan de Hogere Wereld.

Hierover spreekt de wijsheid van Kabbalah. Als wij langzamerhand nieuwe eigenschappen creëren, gaan we naast onze wereld de Hogere Wereld voelen. Tegelijkertijd verkrijgen we begrip over waar we zijn, waardoor we beïnvloed worden en hoe we onszelf kunnen veranderen door de Hogere Wereld te veranderen, het gaat niet over passief onderzoeken en studeren.

Het is vergelijkbaar met een mens die in onze wereld wordt geboren, die de wereld langzamerhand bereikt en er tegelijkertijd actief veranderingen in kan aanbrengen. Op die manier kunnen wij –  naast het bereiken van de Hogere Wereld – er ook invloed op uitoefenen. Dit zal alleen een positieve invloed zijn omdat het systeem van onze invloed op de Hogere Wereld zo is gebouwd dat het uitsluitend positieve signalen kan doorgeven.

Daardoor is het onmogelijk om er schade in aan te brengen. De wijsheid van Kabbalah werkt in één richting. In de mate waarin een mens op de spirituele wereld lijkt, kan hij daar een positieve invloed op hebben en daardoor een positieve invloed op onze wereld uitoefenen die onder het gezag van de Hoge Voorzienigheid staat.

Daarom is Kabbalah de wetenschap van het Bestuur van onze wereld door middel van de Hogere Wereld.

Vraag: Wat is het doel van de schepping van onze wereld?

Antwoord: De mens kan het hele systeem van Bestuur bereiken en daardoor de Schepper van dit systeem, namelijk de Hoge Kracht die onze wereld en de Hogere Werelden heeft geschapen en dit alles bestuurt.

De Hogere Wereld bestaat uit vijf werelden, vijf niveaus: Adam Kadmon, Azilut, Beria, Yetzira en Assiya. Al deze werelden worden in vijf verdere niveaus verdeeld, tot aan 125 niveaus. Wanneer wij naar deze niveaus opstijgen, kunnen we onze wereld steeds beter beïnvloeden en ten goede veranderen.

Het belangrijkste is echter dat we tegelijkertijd ook naar een spirituele werkelijkheid kunnen opstijgen die zich boven tijd en ruimte bevindt, boven alle beperkingen van de fysieke wereld uit. Dit is het belangrijkste Doel van de Natuur.

Vraag: Wat is de Hogere Wereld?

Antwoord: De Hogere Wereld is een wereld van Krachten. Onze wereld is ook een krachtenveld, dit is een feit dat door de kwantum fysica aangetoond wordt. Er wordt geen materie ontdekt maar alleen energie en informatie. Daardoor wordt er een veld gevormd waarin krachten en intelligentie verborgen zijn die invloed uitoefenen.

Vraag: Betekent dit dat als een Kabbalist naar een mens kijkt hij energie ziet en geen materie?

Antwoord: Een Kabbalist ziet in alles uitsluitend krachten.

Een dierenarts die een dier onderzoekt, begrijpt bijvoorbeeld dat het dier door instincten wordt aangestuurd. Een psycholoog die met iemand spreekt, begrijpt de krachten waardoor die mens aangestuurd wordt. Zo is het ook met een Kabbalist die een psycholoog of een dierenarts observeert, hij begrijpt waardoor zij en de gehele mensheid aangestuurd worden.

Als een mens het systeem van Bestuur bereikt en begrijpt, komt hij op het volgende niveau van het begrijpen van het universum. Hij gaat op een totaal andere manier naar de wereld kijken. Kabbalah is de wetenschap van het Bestuur van alles wat bestaat, want de schepping is het resultaat van dat Bestuur.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/11/15

 

 

De Fysieke En De Spirituele Wereld

Laitman_712_03Vraag: Hoe wordt de spirituele wereld door de fysieke wereld beïnvloed?

Antwoord: Dat gebeurt niet. Alles daalt van boven naar beneden neer: de Hogere Wereld beïnvloedt de lagere wereld. Maar onder bepaalde voorwaarden kunnen wij de Hogere Wereld beïnvloeden en van daaruit de fysieke wereld.

Als wij onze egoïstische verlangens corrigeren, hebben wij invloed op de eigenschappen die we ons eigen hebben gemaakt: de eigenschappen van geven en liefde. Door deze eigenschappen af te stemmen op de altruïstische eigenschappen van de gemeenschappelijke ziel, beïnvloeden we de impact die dit op onze wereld heeft.

Vraag: Bestaat er gevaar dat Kabbalisten misbruik maken van hun kennis als zij dichterbij de Schepper zijn gekomen en kunnen samenwerken met het systeem dat de wereld bestuurt?

Antwoord: Dat is onmogelijk, want als je de eigenschappen van geven en liefde verliest, verlies je onmiddellijk je verbinding met de Hogere Wereld en daarmee de invloed die de Hogere Wereld op onze wereld heeft.

From the Kabbalah Lesson 10/11/15

 

De Wereld In Evenwicht Brengen

laitman_938_03Vraag: Stel dat ik naar mensen toe ga om erachter te komen wat hun wensen zijn, maar ze willen alleen maar een lagere hypotheek rente. Wat moet ik daarvan denken en wat moet ik vragen zodat zij – als ik ze ontmoet – de Schepper willen ontdekken?

Antwoord: Het gaat niet over een lagere hypotheek rente. Mensen willen oplossingen in hun leven omdat het leven aan alle kanten druk op hen uitoefent. Ze willen een gezonder en beter bestaan voor zichzelf, hun familie, het volk, de natie en de hele wereld.

Je moet er dus over nadenken hoe je de wereld in evenwicht kunt brengen zodat een ieder, hoe de situatie ook voor hem of haar is, dit punt zal kunnen bereiken.

Als je ‘s morgens wakker wordt moet je je meteen met de groep verbinden, dan zullen al onze evenementen en al onze activiteiten succesvol zijn,

Ik geef jullie een intentie voor de manier waarop je tijdens de 24 uur van een etmaal aan het werk gaat. Als alles waarover je denkt en wat je wilt door de groep gaat, ontwikkel je je naar een staat van evenwicht en harmonie en dan zal alles normaal worden. Als alles niet normaal is, is dat een teken dat je nog geen evenwicht hebt bereikt en bevind je je op een punt waardoor je ervan verwijderd raakt. Je kunt alleen evenwicht vinden in het midden van de groep!

Hierop moet je je dus vanaf het begin van de ochtend richten en aan deze intentie vasthouden, wat er ook gebeurt. Op deze manier zullen we alles oplossen: op je werk, in je persoonlijke leven, in het gezin, overal. Als je dat niet doet zullen je beste verlangens, je activiteiten en je gedachten je steeds verder van het Doel verwijderen.

From the World Zohar Week “Integral Education Convention” Day Three 2/4/14, Workshop 5

 

Een Virtuele Wereld

laitman_423_01Vraag: Waarom wordt onze werkelijkheid een virtuele werkelijkheid genoemd terwijl de spirituele werkelijkheid een verborgen werkelijkheid wordt genoemd?

Antwoord: Omdat wij onze werkelijkheid niet met dezelfde Kelim (vaten) – zintuigen – waarnemen als de Kelim waarmee wij de spirituele wereld voelen. In onze werkelijkheid kunnen we met onze woorden niets van de werkelijke spirituele wereld beschrijven.

Dan doet zich de vraag voor: “Hoe kan onze werkelijkheid bestaan als deze een tak is van de hogere wortel?” Onze werkelijkheid bestaat niet, maar is denkbeeldig. Daarom wordt er gesproken over een ‘bedachte werkelijkheid’ die geen verbinding met de Hogere Wereld heeft.

Hebben al mijn inspanningen en alles wat ik in deze wereld doe dan invloed op de Hogere Wereld? Wij beïnvloeden de Hogere Wereld alleen in de mate waarin wij het verlangen hebben om met alle niveaus van spiritualiteit verbonden te zijn, met de onthullingen in ons punt in het hart, maar niet door wat wij met onze vijf fysieke zintuigen ontdekken. Is er dan wel een verbinding tussen spiritualiteit en alle handelingen die we uitvoeren en geboden die we in deze wereld vervullen? Nee, want dit is een denkbeeldige wereld.

Alle spirituele niveaus bestaan en ze zijn allemaal aanwezig in de wereld Ein Sof (Oneindigheid), daar verdwijnt deze wereld eenvoudigweg en bestaat niet. Deze wereld bestaat alleen als er een punt in het hart is waardoor we de spirituele ladder kunnen bereiken. Al het overige wordt beschouwd als het fysieke bestaan waarover staat geschreven: “Allen zijn aan dieren gelijk.” Daarom heeft onze wereld geen waarde behalve als het gaat over het werk vanuit het punt in het hart, met de bedoeling om door de Machsom (barrière) heen te gaan naar de spirituele ladder. Daarom bestaat de wereld alleen voor degenen die dit werk uitvoeren en deze taak vervullen.

Vraag: Als deze wereld niet bestaat en denkbeeldig is, waarom zijn er dan Hogere Werelden waarover we in onze denkbeeldige wereld horen?

Antwoord: Er is een ware werkelijkheid die bestaat en er is een denkbeeldige werkelijkheid die alleen bestaat in relatie tot een mens die in een droom leeft. Wat is het verschil hiertussen? Dat is de vraag … waarom is deze droom niet de ware werkelijkheid? Waarom bevind ik me nu in een droom? Wie kan me bewijzen dat ik me niet in een droom bevind? Zou het zo kunnen zijn dat ik nu slaap en dat de wekker zo afloopt en ik ontdek dat ik nog niet wakker ben voor de les?

Voordat we de spirituele wereld binnengaan en de wekker afloopt, zullen we niet weten of we wel of niet in een denkbeeldige wereld zijn. Als we de spirituele wereld gaan onthullen, nadat we uit de droom wakker zijn geworden, zullen we zien dat “het is alsof we droomden.”

 

Een Menselijk Leven Leiden

Laitman_931-01Vraag: Wat betekent het om je met andere mensen te verbinden? Wat staat mij in de weg om dat te doen en welke kracht kan dit kwaad in mij corrigeren?

Antwoord: Volgens de wijsheid van Kabbalah blijven onze fysieke lichamen nog steeds fysiek en blijven ze in leven, zoals bij alle andere dieren. Er is echter een essentie in een menselijk wezen, een menselijke entiteit, het begin van een ziel. In ieder van ons bevindt zich een klein deeltje van die ziel.

Dit menselijke deel in ons is onze innerlijke wereld, ons psychologische deel, het zijn onze verlangens en gedachten, dit alles heeft niets te maken met ons fysieke bestaan, het bevindt zich boven het lichaam. Het is ons verlangen om te ontdekken wat het leven is, wat het Doel van het leven is en waarom we op deze wereld zijn gekomen, om op al deze ‘kinderlijke’ vragen antwoord te krijgen.

Wanneer wij de menselijke delen in ons gaan onderscheiden en ze met elkaar verbinden, vormen we het systeem dat de ‘eerste mens’ – Adam heet tot één geheel. Dit systeem waarin alles met alles is verbonden bestond in het verleden, toen werd het echter in vele delen gebroken, dat noemen we de zonde van de Boom der Kennis. Nu is het aan ons om er weer één geheel van te maken.

Wanneer we dit systeem reconstrueren en het gaan bestuderen, zullen we begrijpen hoe het werkt. Als we het complexe web van de verbindingen tussen ons gaan zien, zullen we het Scheppingsplan en het Doel daarvan begrijpen. Als we meer voor onze ziel gaan zorgen dan voor ons fysieke bestaan, stijgen we boven onze lichamen uit, in ons gevoel, ons begrip en ons bewustzijn. Zo bouwen we onze alomvattende ziel en voelen we daarin de nieuwe realiteit, de Hogere Wereld, het Paradijs. Dit is het Doel, en in plaats van te leven in een lichaam dat tot het animale niveau behoort en als een dier leeft, rijzen we naar het niveau van de ‘eerste mens’ – Adam.

Wanneer we alle menselijke delen met elkaar verbinden, zullen we een menselijk leven voelen dat totaal anders is dan ons ‘vorige leven’. Als wij een menselijk leven leiden, zijn we niet meer van ons lichaam afhankelijk. Het lichaam kan sterven, de mens leeft echter verder op een nieuw niveau.

Het is het Doel van ons bestaan om boven het fysieke niveau uit te stijgen, naar het menselijke niveau. Dit is het verschil tussen deze wereld en de komende wereld.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/30/15