Category Archives: Waarneming

Bewustzijn: Voorbij Tijd En Ruimte

Dr. Michael LaitmanVraag: Eén van de natuurwetten is de wet van behoud van energie. Als er niets verdwijnt, neem ik aan dat ook wij niet verdwijnen. Wat gebeurt er met ons bewustzijn als wij sterven?

Antwoord: In de natuur verdwijnt er niets, maar gaat alles van de ene staat in de andere over. Het concept “verdwijnen” bestaat niet. Daarom gaat bewustzijn van de ene vorm in de andere over, van één drager naar de volgende: als het al zo is dat het bewustzijn in ons bestaat!

We kunnen zeggen dat bewustzijn niet in een mens aanwezig is, maar dat het zich om de mens heen bevindt, of misschien wel in een totaal andere dimensie, in een andere ruimte. Ons brein is dan een soort modem dat het algemene bewustzijn opvangt in de mate waarin het zich op een bepaald moment moet verwerkelijken.

Vraag: Er is een collectief bewustzijn en een individueel bewustzijn in ieder mens, namelijk dat wat ik opvang uit het collectief bewustzijn. Blijkt hieruit dat het individuele bewustzijn in leven blijft?

Antwoord: Ja. Er verdwijnt niets. Alleen de structuur, de vormgeving verandert, net zoals ons lichaam in basiselementen uiteenvalt.

Opmerking: Ik zou toch wel heel graag willen dat ik mij mezelf kan herinneren.

Antwoord: Je ‘ik” bestaat in het bewustzijn, niet in het fysieke lichaam. Bewustzijn op zich is informatie. Voorbij tijd en ruimte bestaat er informatieve verbinding. Het dringt door in het gehele universum.

Informatie verdwijnt niet, het kan alleen van medium veranderen. En we kunnen niet met zekerheid zeggen in welke vorm en waar de informatie bestaat. Zo ziet de Wijsheid van Kabbalah het.

Opmerking: Ik sta achter de gedachte dat bewustzijn een globaal verschijnsel is. Daarom is het individuele bewustzijn te vergelijken met een kleine holografische kopie die bepaalde dingen opvangt uit het collectief bewustzijn. In dit geval zijn zij werkelijk met elkaar verbonden. Maar er wordt door de fysica nog niet besproken wat er na de dood gebeurt.

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah leert ons dat er niet iets anders bestaat. Ons lichaam en de gehele fysieke wereld zijn niet meer dan een illusie. Deze wereld wordt “een denkbeeldige wereld” genoemd en wordt beschouwd als niet bestaand, Al het overige bestaat in het bewustzijn.

From KabTv’s Lesson in Russian 12/25/2016

 

De Fractale Eigenschappen Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: In de wetenschap bestaat het begrip: fractale eigenschappen. Als we bijvoorbeeld een grote kristal in stukken breken, krijgen we fractals, namelijk kleine kristallen die precies dezelfde vorm hebben als het grote kristal.

In de technologie is de term “fractaliteit” karakteristiek voor een hologram, elk deeltje bevat het volledige beeld. Hoe wordt dit verschijnsel in de Wijsheid van Kabbalah beschreven?

Antwoord: Het is een feit dat de gehele natuur één systeem vertegenwoordigt dat uit tien Sefirot, of vijf delen bestaat, de zogenoemde HaVaYaH. Verder bestaat elk deel van het systeem weer uit subsystemen die gelijkvormig zijn aan het alomvattende systeem.

Dit zet zich praktisch voort tot in de oneindigheid. Het is niet mogelijk om een numerieke analyse toe te passen om vast te stellen in hoeverre het alomvattende systeem in subsystemen is verdeeld, en deze systemen zijn nog verder verdeeld.

Elk deeltje van het subsysteem – waar het zich ook bevindt – is van invloed op het gehele systeem via een oneindig aantal tussenliggende schakels. Het blijkt dat als een mens zich “vastgrijpt” aan één klein deeltje van dit systeem, hij daarin een volledig micro beeld aantreft van het gehele systeem en op basis daarvan krijgt hij er een bepaald idee over.

Men bereikt dus niet alleen één element van het systeem, maar de complete structuur van HaVaYaH. Of deze nu klein of groot is, het geheel is altijd bereikbaar. Dit valt te vergelijken met de vijf zintuigen die een mens in onze wereld heeft, ongeacht leeftijd: of het nu een klein kind is, een volwassene of een oude man.

Vraag: In de fysieke natuur is er een grens aan de fractaliteit, want vanuit het standpunt van de kwantumfysica kan onze wereld in blokken en pixels verdeeld worden, maar bestaat er niets dat kleiner is dan een elementaire bouwsteen. Hoe is dat in spiritualiteit?

Antwoord: In de spirituele wereld is een pixel nog steeds een pixel. Maar het moet uit tien micro deeltjes bestaan, wij kunnen dat echter niet waarnemen omdat onze zintuigen alleen lichtkwanta waarnemen.

Een dergelijke staat is ook in het Hoge Licht aanwezig. Elk Licht bestaat uit vijf deeltjes die verder in vijven verdeeld zijn, en nog eens in vijven. Wij kunnen niet minder dan 1/125e van het totale licht waarnemen, omdat die resolutie ontbreekt in onze verlangens. Stel dat wij vermoeden hoe groot het contrast is tussen zwart en wit, als het echter minder is dan een bepaald kwantum, minder dan een bepaalde resolutie, hebben wij dat niet meer tot onze beschikking.

From KabTv’s Lesson in Russian 12/25/16

 

Hoe Mannen En Hoe Vrouwen De Wereld Waarnemen

laitman_543_02Vraag: Waarom nemen mannen en vrouwen de wereld zo verschillend waar? Waaruit bestaat dat verschil eigenlijk?

Antwoord: Het is een psychologisch verschil, meer niet. Beiden zijn egoïsten. Het verschil in waarneming betreft alleen het fysieke en het psychologische aspect, dit heeft echter niets met spiritualiteit  te maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

Waarom Geeft De Schepper Geen Voorbeelden?

laitman_527_03Vraag: Wat is de verbinding tussen ons waarin wij de Schepper ontdekken?

Antwoord: Jullie moeten één geheel worden, één systeem, in een volledige, gezamenlijke, innerlijke verbinding. Alles in de natuur vormt één geheel. Alleen wij voelen of zien het niet omdat wij niet op die manier gebouwd zijn.

Vraag: Hoe kunnen we in de fysieke wereld met elkaar verbonden leven?

Antwoord: De fysieke wereld zal er als het ware transparant gaan uitzien en je zult tenslotte merken dat je begrijpt hoe dingen werken. Je zult het gevoel krijgen dat je als een blind kitten hebt rondgelopen.

Vraag: Waarom is alles zo geschapen dat er geen voorbeelden van verbinding en eenheid in onze wereld zijn? Wat moeten wij voor de Schepper doen, zodat Hij dit ons concreet kan laten zien?

Antwoord: Hoe de Schepper je dat kan laten zien? Hiervoor moet Hij in jou de eigenschap van geven creëren waarmee je Zijn voorbeeld zult kunnen zien. Dit voorbeeld bestaat, je leeft erin. Je bent in een eeuwige wereld die heel is, maar met jouw beperkte eigenschappen zie je er maar een klein, gebroken fragment van.

Vraag: Moet een mens dat geloven?

Antwoord: Een mens hoeft niets te geloven. Het gaat om wat hij zelf denkt. Ik vertel hem niet wat hij moet doen, hij moet helemaal voor zichzelf beslissen.

Vraag: Waarom is de Schepper verborgen?

Antwoord: Dat is zo omdat een mens zich moet inspannen om innerlijk een speciaal integraal orgaan (zintuig) te creëren waarmee hij de Hoge Wereld kan ontdekken, anders kan hij die wereld niet voelen. In de mate waarin hij zich inspant en ernaar verlangt om die wereld te ontdekken, zal hij het zintuig ontwikkelen waarmee hij in zichzelf de Hoge Wereld zal voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

De Wereld Buiten Ons

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt dat wij de wereld buiten ons kunnen bereiken. Maar wat is er eigenlijk buiten ons?

Antwoord:Buiten ons” betekent: de eigenschap van geven.

Wij moeten de eigenschap van de Schepper verwerven, en dat is nu juist de eigenschap van geven. Wij weten niet wat het is, we zullen het alleen kunnen begrijpen als we het bereiken.

De spirituele wereld, de eigenschap van de Schepper, de eigenschap van geven, een weg naar het gebied buiten jezelf, dit alles is voor ons nog gesloten.

Vraag: Maar anderzijds heeft ieder mens een punt in het hart. Dus er is een herinnering aan spiritualiteit in ons opgeslagen, de lichtvonk van de Schepper in de vorm van dit punt en daaruit volgt dan toch dat er enig begrip in ons aanwezig is over wat geven is?

Antwoord: Er bestaat zeker een punt in het hart. Maar het is niet meer dan een punt! Wat kunnen we daarvan begrijpen, wat kunnen we erin voelen? Het is een zwart puntje dat tegengesteld is aan de spirituele staat, en na het breken van de kelim (vaten) is het minimaal klein geworden en veranderd in een puntje.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/20/16

 

Mijn Gedachten Op Twitter – 1/2/17

twitter

Laten we, voordat we ook maar één enkele actie ondernemen, eerst de wereld begrijpen waarin wij leven. Dan kunnen we een nieuw waarnemingsorgaan creëren.

Kabbalah legt uit: De wereld is een HOLOGRAM. Een structuur van 10 Sefirot, waarbij iedere Sefira ook weer uit tien Sefirot bestaat, etc.

Je kunt ofwel de wereld bestuderen zoals zij is of op de manier waarop wij haar waarnemen. De wereld is namelijk het resultaat van onze waarneming!

Wetenschappers: het universum is een hologram. Kabbalah: het universum bevindt zich in onze mind. Stijg boven je mind uit en ontdek één Hoog Licht.

Onze zelfzuchtige natuur wil alles onder controle hebben. Daardoor worden er media in het leven geroepen die afhankelijk zijn van hun eigenaar, de massa wordt daardoor tot slaaf gemaakt.

De media zijn in handen van de elite, daarover zal strijd ontstaan. Als het kwaad onthuld wordt, wordt de correctie getriggerd.

From Twitter, 2/1/17

 

Hoe Wij De Wereld Waarnemen

laitman_928Opmerking: Onlangs hebt u het onderwerp ”de ware perceptie van de werkelijkheid” uitgelegd, nauwkeuriger gezegd: “van de schepping”. Maar ik bemerk dat ik zo niet kan waarnemen.

Antwoord: Wij nemen informatie van wat zich buiten ons bevindt niet door middel van onze vijf zintuigen waar, zoals wij denken te kunnen doen.

De zintuigen waarmee wij onze Ohr Pnimi (Innerlijk Licht) waarnemen, zijn in ons gerangschikt op een wijze die samenhangt met het niveau van gelijkvormigheid met het Licht en de overeenstemming van onze verlangens met het Licht, met de Schepper. Wij bereiken onze spirituele zintuigen in de mate waarin Hij onthuld wordt in ons systeem van gelijkvormigheid met Hem, HaVaYaH genaamd.

In de mate waarin wij onze verlangens verbeteren en veranderen in geven, gaan wij de veranderende wereld waarnemen, het Licht dat ons het meest nabij is.

From Daily Kabbalah Lessons 12/12-13/16

 

Werkelijkheid Of Een Subjectieve Illusie?

Dr. Michael LaitmanVraag: In de Talmoed staat dat iedereen oordeelt naar zijn eigen tekortkomingen, dat iedereen oordeelt naar het niveau van zijn eigen corruptie, dit betekent dat mensen in het verleden ook begrepen dat zij, door hun eigenschappen te veranderen, in staat waren om de werkelijke wereld te zien.

Kunnen we zeggen dat de verbinding met anderen alleen aan een mens wordt gegeven om zijn houding ten opzichte van anderen te checken, want een mens ziet het negatieve altijd in anderen en het positieve altijd in zichzelf? Hoe kunnen we van dit principe gebruik maken om verder te komen?

Antwoord: De buitenwereld bestaat alleen in de waarneming van de mens, hij kan echter niet zeggen dat die wereld zich buiten hem bevindt.

Blijft deze wereld bestaan voor iemand die nu nog leeft en morgen heengaat, of is dat niet zo? Een mens kan dat niet vaststellen of bewijzen. Niemand kan dat vaststellen of bewijzen, Newton evenmin, want met betrekking tot ieder van ons is de hele wereld een absolute, subjectieve illusie.

We kunnen zeggen dat we zien hoe een mens overlijdt en de wereld blijft bestaan, maar wij kunnen niets vaststellen met betrekking tot die mens die overlijdt, want we delen zijn gevoel niet.

Een mens is op deze manier geschapen om zijn houding naar anderen te veranderen, voor hem betekent het, dat hij uit zichzelf treedt en de Hoge Wereld buiten zich voelt. De wereld buiten de mens is de Hoge Wereld

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Misleidt De Schepper Ons?

laitman_608_02Vraag: Wat bereikt de Schepper doordat Hij ons misleidt door middel van onze egoïstische gevoelens in een denkbeeldige werkelijkheid die Hij ons laat zien?

Antwoord: De Schepper misleidt ons niet. Hij heeft ons in een bijzondere waarneming geplaatst waarin wij heel beperkt zijn en alles in ons zodanig voelen, dat wij naar een andere waarneming zullen opstijgen en gaan ontdekken wat er buiten onze zintuigen bestaat.

Wij moeten van richting veranderen en uit onszelf gaan, gelijk worden aan dat wat zich buiten ons bevindt, onafhankelijk worden en deze zintuigen in ons onafhankelijk gaan ontwikkelen, al naargelang het niveau van onze inspanningen.

Zo gaan wij op de juiste wijze de wereld buiten ons waarnemen, niet gehinderd door onze egoïstische gevoelens. Dit is een totaal andere waarneming door de eigenschap van geven.

Dit is een waarneming van wat zich buiten ons bevindt zonder dat wij ermee in contact komen, zonder het te willen “verslinden”. Door het te voelen en niet naar ons toe te trekken – door de mate van onze overeenstemming met de eigenschappen die zich buiten ons bevinden – gaan wij voelen wat zich werkelijk buiten ons bevindt.

Op deze manier brengen wij de eigenschap van geven naar buiten, die “intentie” genoemd wordt. We gaan de ware omgeving waarnemen. De huidige omgeving bestaat in feite niet. Wij nemen die omgeving waar in de mate waarin wij de eigenschap van geven waarnemen. Dan komen we tot het besef dat dit de Schepper is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Waarom Bestaat Deze Werkelijkheid?

laitman_423_01Vraag: Waarom bestaat deze werkelijkheid?

Antwoord: Onze werkelijkheid bestaat omdat wij nu juist hierin, door ons in te spannen, geleidelijk de Hoge Wereld kunnen bereiken en kunnen komen tot gelijkvormigheid met de Schepper. Op deze manier verwerven wij onafhankelijkheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Page 1 of 2012345...1020...Last »