Category Archives: Vrije Wil

Het privilege van de mens

laitman_278.01Vraag: Wat wordt er door de Hoge Voorzienigheid geregeld? Wat blijft er over voor de inspanning en de vrijheid van de mens, wat wordt er niet door Boven bestuurd?

Antwoord: Alles, uitgezonderd onze vrijheid van wil, behoort tot het privilege van de Schepper.

Vrije wil betekent dat ik elke minuut bepaal wat ik ik nog meer kan toevoegen om dichterbij andere mensen te komen.

Het is onze opdracht om alle elementen van het spirituele systeem met elkaar te verbinden tot één enkel systeem. Ik moet dus bepalen hoe ik dit, ieder moment dat mij gegeven wordt, met een nog groter succes kan doen. Dit is de essentie van mijn werk en ik kan er niet aan ontsnappen. De vraag is echter of ik hier mijn uiterste best voor doe, of dat de Hoge Wereld, de Schepper, mij zal dwingen om dit te doen.

Mijn vrijheid van keuze bevindt zich tussen deze twee mogelijkheden: of ik snel voorwaarts om mij met eenieder te verbinden, of ik word er door Boven toe gedwongen. Daarom betekent de vrijheid van wil, zoals Baal HaSulam het in zijn artikel dat dezelfde titel heeft, beschrijft: je onderdompelen in je omgeving, zodat je de verlangens, de aspiraties en de doelen van daaruit ontvangt en ze waarmaakt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/22/18

Onder het gezag van de Hoge Kracht

laitman_600.04Vraag: Voelen dieren de Schepper?

Antwoord: Nee. De Hoge Kracht werkt volkomen automatisch in hen, dat gebeurt ook bij mensen.

In onze wereld denken wij, dat de ene mens anderen wil kwetsen, iemand anders goed is, een derde slim is en weer een ander dom is, dit denken wij zonder dat wij weten hoezeer dit uitsluitend door de Schepper wordt bepaald, en door niemand anders. Niemand heeft een vrije wil! Iedereen doet wat de Hoge Kracht hem opdraagt. Dit is echter verborgen voor ons.

Aan mensen die dichtbij het gevoel komen dat zij de Schepper ervaren, wordt dit echter geleidelijk onthuld. Zij gaan hun relatie met de Schepper voelen: of zij direct met Hem verbonden zijn, of zij Zijn wil vervullen, enz.

Vraag: Voelen mensen die dichtbij de Schepper komen medelijden met anderen die als geprogrammeerde robots handelen?

Antwoord: Als je naar je zoontje kijkt, zie je hoe hij aangestuurd wordt. Nou en? Heb je medelijden met hem?

Je moet hier met “gewone mensen” dan ook niet over praten, je kunt dat alleen doen als iemand de mogelijkheid krijgt om zichzelf te corrigeren. Als iemand zich daarvoor niet in de geschikte omgeving bevindt en deze behoefte niet heeft, mag je dat absoluut niet doen. Zoals er geschreven staat: “Plaats geen obstakels voor een blinde.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18

Waardoor zijn mensen bang voor Kabbalah?

Laitman_198Vraag: Waardoor zijn mensen bang voor Kabbalah en hebben zij er een grote afkeer van, zelfs als zij er maar heel weinig van weten?

Antwoord: Allereerst horen de gevoelens van angst en afkeer bij mensen omdat de propaganda tegen Kabbalah al zeker 3000 jaar plaatsvindt.

Ten tweede gaat Kabbalah tegen de menselijke natuur in. Kabbalah spreekt over iets wat verborgen is, daarom beschouwen mensen Kabbalah als een “geheime gemeenschap” waarvan de leden zich bezig houden met geheime zaken. Een mens bereikt tenslotte het niveau van het bestuur van de wereld. Er worden verschillende etiketten op Kabbalisten geplakt: sektarisch, vrijmetselarij, Joodse vrijmetselarij, vroege esoterie, enz.

Vraag: Als mensen die belangstelling hebben voor Kabbalah dit lezen, zouden ze kunnen denken: “Waarom zouden we ons hierin verdiepen?”

Antwoord: Wat voor zin dit heeft? De ziel stelt deze vraag. Een mens kan zo’n verlangen niet onderdrukken. Als hij de kans heeft om de zin van het leven te ontdekken en de Hoge Wereld te bereiken, kan hij dit verlangen niet kleiner maken of onderdrukken. Zonder dit doel wordt het leven zinloos. Wat is er dan nog aan? Dan komt de mens alleen nog maar in een coma terecht.

Vraag: Als de Schepper de schepping aan Hem gelijkvormig wil maken en blij wil maken, waarom moet de weg daarheen dan zo lang zijn? Hij geeft de methode, verbergt deze dan, en iedereen heeft er een afkeer van. Waarom is dat zo?

Antwoord: De vrije wil is hier de oorzaak van. Wij begrijpen niet hoe dit alles gerealiseerd zal worden, maar het moet gebeuren. Het is echter onmogelijk om de Schepper tegen je wil in te onthullen. Je kunt aangespoord worden en tegelijkertijd weerstand ervaren, dan schommel je constant heen en weer. Door constant aantrekkingskracht te voelen en weerstand, krijg je de kans om zelf de vraag naar de zin van het leven op te lossen.

Vraag: Wie doet dit?

Antwoord: Het Hoge Bestuur, de “middellijn” genaamd. Je kunt er niet omheen, zo wordt het geregeld.

Maar in het algemeen is dit voor beginners heel moeilijk te begrijpen, daarom hebben zij voortdurend klachten, in ieder geval is het zo dat er velen komen en weggaan, eerst juichend, later vloekend. Zo zoekt de mensheid naar de zin van het leven. Deze zin bevindt zich echter boven ons egoïstische begrip van de wereld: in geven, in liefde en in het verlaten van je kleine ik. Daardoor is dit alles gecompliceerd en ontmoedigend.

Vraag: Dus u rechtvaardigt deze houding van de Schepper?

Antwoord: Dit is het systeem waarin wij bestaan, de matrix waarin wij leven, de natuur genaamd. Daarom kunnen we niet zeggen of het goed of slecht is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/10/17

De witte vlek op de wereldkaart

laitman_942Ons gehele werk bestaat eruit dat wij ontdekken waarin wij een vrije wil hebben en hoe wij die op de juiste wijze kunnen gebruiken. Alles komt van de Schepper: het Licht, het verlangen om te geven en het verlangen om genot te ontvangen. Maar waar vinden we iets dat van ons afhangt als het Licht en het verlangen met elkaar in contact komen en in wisselwerking zijn met elkaar?

Heeft de Schepper het midden van de Sefira Tifferet – waar aan ons onafhankelijkheid is gegeven – met een bedoeling vrij gelaten? Of suggereert Hij dat alleen maar en kijkt Hij naar ons zoals naar kleine kinderen die denken dat zij alleen thuis zijn?

De vrijheid van wil kan alleen in de groep gerealiseerd worden, in de Ten. Daar wordt de Schepper onthuld. Het punt van contact tussen mij, de groep en de Schepper is daar te vinden waar ik dit vrije gebied in mijn verlangen, mijn denken en handelen onthul, de witte vlek, terra incognita, het onbekende land.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, “The Creator Desires to be Revealed,” (Preparation for Convention 2018)

Waardoor wordt het pad van de zielen bepaald?

760.4Vraag: Als alles van tevoren door de Schepper is bepaald, wanneer kunnen wij dan spreken van een fout op het spirituele pad en in de studie van Kabbalah?

Antwoord: Een mens heeft nog steeds keuzevrijheid, een vrije wil. Wij komen hoe dan ook bij onze uiteindelijke bestemming uit, omdat dit punt oorspronkelijk voor ons bestemd is, maar het pad erheen ligt niet vast. Als een mens zijn pad bepaalt, bepaalt hij tegelijkertijd het pad van andere zielen die van hem afhankelijk zijn, want wij leven in een integraal systeem.

Als een mens niet op de juiste manier handelt, beïnvloedt hij daardoor de lotsbestemming van andere mensen op een negatieve wijze. Natuurlijk komt dit met een veel heftiger negatieve lading bij hem terug.

Hoewel enerzijds alles vastligt, hangt anderzijds alles van de mens af – dat geldt voor elk gegeven ogenblik. Als wij ons hiervan bewust zouden zijn, zouden we niet weten wat we moesten doen. Daarom is dit voor de mens verborgen.

Opmerking: In sommige films laat men zien, dat iemand plotseling begint te begrijpen dat alles wat hij doet effect heeft op anderen en dan “bevriest” hij onmiddellijk

Mijn commentaar: Zelfs bevriezen helpt niet, want in de mate waarin hij bevriest, kan hij niet handelen en natuurlijk wordt ook daardoor iedereen beïnvloed.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17

Helpt Kabbalah ons om te begrijpen wat wij doen?

laitman_549.02Vraag: Helpt Kabbalah ons om de motivaties en de intenties van ons eigen handelen en dat van anderen te begrijpen?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Je moet al je handelingen en verlangens analyseren.

En bovendien moet je zo ver komen dat je je realiseert dat deze handelingen zeker niet van jou komen. Alles wat er met je gebeurt, creëer je niet zelf en doe je niet zelf, er is niemand om vergeving aan te vragen en niemand om iets kwalijk te nemen, dit geldt ook voor jezelf. Alles is door de Schepper gedaan. Hij heeft zelfs gezegd: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen.” En Hij heeft er onmiddellijk aan toegevoegd: “En ik heb je Licht gegeven om het kwaad te corrigeren.”

Opmerking: Maar het is toch onvoorstelbaar dat iemand terechtstaat en dan zegt: “Dit heeft de Schepper allemaal gedaan?”

Antwoord: Nee, in de rechtszaal kan je zoiets niet zeggen. Maar als je met jezelf in gesprek bent, moet je met jezelf overeenkomen dat je in je leven niets zelfstandig hebt gedaan: niets goeds en niets slechts.

Het ware handelen vindt pas plaats als je boven het scherm gaat werken: boven de Machsom.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Je lotsbestemming veranderen

Laitman_712.03Vraag: U zegt dat je je lotsbestemming kunt veranderen door Kabbalah te studeren. Is dat wel nodig?

Antwoord: Ja, dat is zeker nodig. Wij bevinden ons nu op het niveau van een onontkoombaar bestaan. We kunnen het niet eens een animaal bestaan noemen, het is veel lager, want een dier stelt geen vragen over de zin van het leven.

Als wij eenmaal zulke vragen gaan stellen, hebben we de mogelijkheid om met de hulp daarvan op te stijgen naar het niveau van absolute vrijheid, bevrijding van de dood, van het fysieke leven en van het benauwende kader van ons huidige bestaan. Het is de bevrijding van een situatie waarin wij onder de een of andere speciale controle staan, de bevrijding van beperkingen, onvrijheid, etc. Dit betekent dat jij het voor het zeggen krijgt.

Op deze manier krijgt eenieder van ons het voor het zeggen doordat wij het vermogen om te geven bereiken. Dan kan je zeggen: “Dat is een illusie, hoe kan iedereen het voor het zeggen hebben?” Het is echter zo omdat wij ervaren dat we ons in een andere, spirituele ruimte bevinden.

Vraag: Veranderen we hierdoor onze lotsbestemming?

Antwoord: Natuurlijk. Ons lot ligt in onze handen. Wij kunnen niet alleen ons fysieke leven veranderen, maar ook een bestemming waar we nog niets van weten, de fasen waar we nog doorheen moeten gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17

De klappen van het noodlot voor zijn

Laitman_703.04Vraag: Als wij de indruk hebben dat wij onze lotsbestemming zelf kiezen, maar deze bestemming in feite al van tevoren bepaald is, hoe bestuurt dit programma mijn leven dan, hoe leidt het me door alle gebeurtenissen heen?

Antwoord: Je bevindt je als een passief element in dit programma. Het hoeft zelfs geen controle over je uit te oefenen omdat je er deel van bent als één van de transistors in een processor. Er gaan diverse signalen door deze transistor heen en deze transistor heeft de indruk dat hij een onafhankelijk leven leidt. Op die manier voel je je persoonlijke leven, als een fragment van het geheel.

Vraag: Hoe moet ik dan in deze situatie op de juiste manier omgaan met allerlei droevige en blije gebeurtenissen in mijn leven?

Antwoord: Dieren reageren instinctief op alles, in overeenstemming met de intrinsieke eigenschappen die in het programma aanwezig zijn. Daardoor kunnen zij op geen enkele manier onafhankelijk reageren. Mensen hebben zich echter hoger ontwikkeld dan dieren, daardoor deden zij ervaringen op die met complexe geheugensystemen verbonden zijn, van daaruit ontwikkelden zij antwoorden op dingen die in hun leven plaatsvonden.

Een dier reageert uitsluitend op de omstandigheden van het moment, zoals regen, sneeuw of een gevaarlijk roofdier. Mensen kwamen echter al zo ver dat zij hun lot met verschillende natuurkrachten gingen verbinden, daardoor gingen zij de zon, de maan, etc. aanbidden. Zij gingen offers brengen aan deze krachten en probeerden hen gunstig te stemmen. Zo kwamen de religies tot stand.

Onze voorvader Abraham maakte ook afgodsbeelden, totdat aan hem werd onthuld dat hij op die manier zijn lot niet kon beïnvloeden. Religie biedt alleen psychologische hulp, uiteraard is dat ook heel belangrijk, maar de hoge krachten worden hier op geen enkele manier door beïnvloed.

Vraag: Waardoor kunnen wij de hoge krachten van de natuur beïnvloeden?

Antwoord: Een mens leeft te midden van de krachten van de natuur, hij wordt erdoor beïnvloed. Als hij echter ontdekt naar welk doel zij hem leiden, kan hij deze krachten voor zijn. Als hij zelf handelt, zelfs voordat deze krachten hem aansporen, is hij in staat om vrijwillig voort te gaan naar het doel dat voor hem bestemd is.

De krachten van de natuur sporen hem aan door lijden, zij stuwen hem voort; of hij gaat voorwaarts door zijn eigen handelingen en streeft naar vooruitgang.

Vraag: Hoe kan ik ontdekken naar welk doel de krachten van de natuur mij aansporen?

Antwoord: Hier gaat de Wijsheid van Kabbalah over. Door deze Wijsheid te studeren, leert een mens op welke manier hij voorwaarts gaat naar het doel. Hij krijgt al een beeld van de staat waarin hij zou moeten zijn.

From KabTV’s “New Life #887” 7/25/17

 

Wanneer begint de vrijheid van keuze?

laitman_232.06Vraag: Hoe kunnen we spreken over vrijheid van keuze als het gaat over mensen die zich er niet van bewust zijn dat hun ego door de Schepper bestuurd wordt? Ontstaat er keuzevrijheid op het moment dat iemand voor het eerst een boek opent over de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Als iemand pas begint met het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah heeft hij nog geen enkele vrijheid van keuze.

Vrijheid van keuze ontstaat pas na een aantal jaren studie, als iemand de gelegenheid krijgt om het Hoge Licht waar te nemen, om Het aan te trekken, dan bevindt hij zich op de twee lijnen rechts en links, en dan kan hij ermee omgaan als een ruiter die twee teugels in handen heeft. Dan verwerft een mens de ware keuzevrijheid.

Vrijheid van keuze komt tot uitdrukking in het middelste gedeelte van Tifferet, op de middellijn. Een mens die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, moet een aantal jaren aan zichzelf werken om tot keuzevrijheid te komen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Waar Is Mijn Vrije Wil?

laitman_934Baal HaSulam in “De Vrijheid”: Vertel mij dan, waarin heb ik een vrije wil?

Anderzijds, als wij ervan uitgaan dat de wil geen vrijheid heeft, zijn we allemaal te vergelijken met machines die werken en creëren door middel van externe krachten, die ons ertoe dwingen om op een bepaalde manier te handelen.

Dit betekent dat wij allemaal in de gevangenis van de Voorzienigheid opgesloten zitten die, door gebruik te maken van deze twee ketenen, genot en pijn, aan ons duwt en trekt zoals Hij het wil, en ons naar een plek brengt die Hij nodig acht. Hieruit blijkt dat zoiets als zelfzuchtigheid in deze wereld niet bestaat.

In onze wereld heeft een mens totaal geen vrije wil, hij staat volkomen onder de controle van de Natuur. Hij belichaamt een bepaalde hoeveelheid verlangens en daardoor veroorzaakt hij meer of minder positieve of negatieve invloeden.

De vrijheid van wil gaat alleen in een mens functioneren als hij een restrictie (Tzimtzum) kan aanbrengen over zijn verlangens.

Dan gaat het Hoge Licht hem beïnvloeden, een mens wordt daardoor boven zijn natuur uitgetild, en dan kan hij al werken met de eigenschap van geven, met andere woorden: volkomen belangeloos, zonder dat hij persoonlijke doelen en gewin hoeft na te jagen.

Dit is al een spirituele eigenschap die alleen dankzij de invloed van het Hoge Licht in ons verschijnt en alleen als wij dat Licht op de juiste wijze aantrekken, komt Het en wordt deze mogelijkheid in ons aangewakkerd. Dit betekent dat wij in een cirkel met vrienden zijn, dat we Kabbalistische teksten bestuderen en voortdurend aan onze onderlinge verbinding werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16