Category Archives: Vrije Wil

Je lotsbestemming veranderen

Laitman_712.03Vraag: U zegt dat je je lotsbestemming kunt veranderen door Kabbalah te studeren. Is dat wel nodig?

Antwoord: Ja, dat is zeker nodig. Wij bevinden ons nu op het niveau van een onontkoombaar bestaan. We kunnen het niet eens een animaal bestaan noemen, het is veel lager, want een dier stelt geen vragen over de zin van het leven.

Als wij eenmaal zulke vragen gaan stellen, hebben we de mogelijkheid om met de hulp daarvan op te stijgen naar het niveau van absolute vrijheid, bevrijding van de dood, van het fysieke leven en van het benauwende kader van ons huidige bestaan. Het is de bevrijding van een situatie waarin wij onder de een of andere speciale controle staan, de bevrijding van beperkingen, onvrijheid, etc. Dit betekent dat jij het voor het zeggen krijgt.

Op deze manier krijgt eenieder van ons het voor het zeggen doordat wij het vermogen om te geven bereiken. Dan kan je zeggen: “Dat is een illusie, hoe kan iedereen het voor het zeggen hebben?” Het is echter zo omdat wij ervaren dat we ons in een andere, spirituele ruimte bevinden.

Vraag: Veranderen we hierdoor onze lotsbestemming?

Antwoord: Natuurlijk. Ons lot ligt in onze handen. Wij kunnen niet alleen ons fysieke leven veranderen, maar ook een bestemming waar we nog niets van weten, de fasen waar we nog doorheen moeten gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17

De klappen van het noodlot voor zijn

Laitman_703.04Vraag: Als wij de indruk hebben dat wij onze lotsbestemming zelf kiezen, maar deze bestemming in feite al van tevoren bepaald is, hoe bestuurt dit programma mijn leven dan, hoe leidt het me door alle gebeurtenissen heen?

Antwoord: Je bevindt je als een passief element in dit programma. Het hoeft zelfs geen controle over je uit te oefenen omdat je er deel van bent als één van de transistors in een processor. Er gaan diverse signalen door deze transistor heen en deze transistor heeft de indruk dat hij een onafhankelijk leven leidt. Op die manier voel je je persoonlijke leven, als een fragment van het geheel.

Vraag: Hoe moet ik dan in deze situatie op de juiste manier omgaan met allerlei droevige en blije gebeurtenissen in mijn leven?

Antwoord: Dieren reageren instinctief op alles, in overeenstemming met de intrinsieke eigenschappen die in het programma aanwezig zijn. Daardoor kunnen zij op geen enkele manier onafhankelijk reageren. Mensen hebben zich echter hoger ontwikkeld dan dieren, daardoor deden zij ervaringen op die met complexe geheugensystemen verbonden zijn, van daaruit ontwikkelden zij antwoorden op dingen die in hun leven plaatsvonden.

Een dier reageert uitsluitend op de omstandigheden van het moment, zoals regen, sneeuw of een gevaarlijk roofdier. Mensen kwamen echter al zo ver dat zij hun lot met verschillende natuurkrachten gingen verbinden, daardoor gingen zij de zon, de maan, etc. aanbidden. Zij gingen offers brengen aan deze krachten en probeerden hen gunstig te stemmen. Zo kwamen de religies tot stand.

Onze voorvader Abraham maakte ook afgodsbeelden, totdat aan hem werd onthuld dat hij op die manier zijn lot niet kon beïnvloeden. Religie biedt alleen psychologische hulp, uiteraard is dat ook heel belangrijk, maar de hoge krachten worden hier op geen enkele manier door beïnvloed.

Vraag: Waardoor kunnen wij de hoge krachten van de natuur beïnvloeden?

Antwoord: Een mens leeft te midden van de krachten van de natuur, hij wordt erdoor beïnvloed. Als hij echter ontdekt naar welk doel zij hem leiden, kan hij deze krachten voor zijn. Als hij zelf handelt, zelfs voordat deze krachten hem aansporen, is hij in staat om vrijwillig voort te gaan naar het doel dat voor hem bestemd is.

De krachten van de natuur sporen hem aan door lijden, zij stuwen hem voort; of hij gaat voorwaarts door zijn eigen handelingen en streeft naar vooruitgang.

Vraag: Hoe kan ik ontdekken naar welk doel de krachten van de natuur mij aansporen?

Antwoord: Hier gaat de Wijsheid van Kabbalah over. Door deze Wijsheid te studeren, leert een mens op welke manier hij voorwaarts gaat naar het doel. Hij krijgt al een beeld van de staat waarin hij zou moeten zijn.

From KabTV’s “New Life #887” 7/25/17

 

Wanneer begint de vrijheid van keuze?

laitman_232.06Vraag: Hoe kunnen we spreken over vrijheid van keuze als het gaat over mensen die zich er niet van bewust zijn dat hun ego door de Schepper bestuurd wordt? Ontstaat er keuzevrijheid op het moment dat iemand voor het eerst een boek opent over de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Als iemand pas begint met het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah heeft hij nog geen enkele vrijheid van keuze.

Vrijheid van keuze ontstaat pas na een aantal jaren studie, als iemand de gelegenheid krijgt om het Hoge Licht waar te nemen, om Het aan te trekken, dan bevindt hij zich op de twee lijnen rechts en links, en dan kan hij ermee omgaan als een ruiter die twee teugels in handen heeft. Dan verwerft een mens de ware keuzevrijheid.

Vrijheid van keuze komt tot uitdrukking in het middelste gedeelte van Tifferet, op de middellijn. Een mens die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, moet een aantal jaren aan zichzelf werken om tot keuzevrijheid te komen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Waar Is Mijn Vrije Wil?

laitman_934Baal HaSulam in “De Vrijheid”: Vertel mij dan, waarin heb ik een vrije wil?

Anderzijds, als wij ervan uitgaan dat de wil geen vrijheid heeft, zijn we allemaal te vergelijken met machines die werken en creëren door middel van externe krachten, die ons ertoe dwingen om op een bepaalde manier te handelen.

Dit betekent dat wij allemaal in de gevangenis van de Voorzienigheid opgesloten zitten die, door gebruik te maken van deze twee ketenen, genot en pijn, aan ons duwt en trekt zoals Hij het wil, en ons naar een plek brengt die Hij nodig acht. Hieruit blijkt dat zoiets als zelfzuchtigheid in deze wereld niet bestaat.

In onze wereld heeft een mens totaal geen vrije wil, hij staat volkomen onder de controle van de Natuur. Hij belichaamt een bepaalde hoeveelheid verlangens en daardoor veroorzaakt hij meer of minder positieve of negatieve invloeden.

De vrijheid van wil gaat alleen in een mens functioneren als hij een restrictie (Tzimtzum) kan aanbrengen over zijn verlangens.

Dan gaat het Hoge Licht hem beïnvloeden, een mens wordt daardoor boven zijn natuur uitgetild, en dan kan hij al werken met de eigenschap van geven, met andere woorden: volkomen belangeloos, zonder dat hij persoonlijke doelen en gewin hoeft na te jagen.

Dit is al een spirituele eigenschap die alleen dankzij de invloed van het Hoge Licht in ons verschijnt en alleen als wij dat Licht op de juiste wijze aantrekken, komt Het en wordt deze mogelijkheid in ons aangewakkerd. Dit betekent dat wij in een cirkel met vrienden zijn, dat we Kabbalistische teksten bestuderen en voortdurend aan onze onderlinge verbinding werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

Worden Wij Door Boven Beschermd? Deel 1

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms hebben zelfs de meeste niet-religieuze mensen een gevoel dat er de een of andere hogere macht is die hen beschermt en hen helpt om ongeschonden uit zeer gevaarlijke situaties te komen.

Maar er zijn ook heel moeilijke situaties waarin we het gevoel hebben dat we door Boven vergeten worden of dat er zelfs nooit een hogere macht is geweest die ons ooit heeft beschermd.

De moderne mens gelooft steeds minder in bescherming van Boven. Bestaat dat eigenlijk wel?

Antwoord: Er is niet alleen bescherming van Boven, wij leven in deze wereld zelfs zoals een embryo in de baarmoeder, namelijk in een systeem dat ons met elkaar verbindt volgens alle bestaande parameters en ons geen enkele vrijheid laat.

Dit systeem staat ons niet toe om ook maar één enkele onafhankelijke beweging te maken: niet op fysiek gebied, niet op spiritueel gebied, niet mentaal en niet emotioneel. Alles is met staaldraad in een strikt systeem met elkaar verbonden en het is onmogelijk om ook maar over enige vrijheid te denken, in elke zin van het woord.

Deze Kracht die ons met duizenden connecties verbindt, is voor ons verborgen en daarom hebben wij de indruk dat we vrij zijn en alles kunnen doen wat we willen. Onze toekomst, onze handelingen en de reacties van het alomvattende systeem daarop, zijn allemaal bedekt door de duisternis van het onbekende.

Waarom zou de natuur dit allemaal voor ons verborgen houden? Zodat wij zelf het systeem kunnen ontdekken waarin wij leven, om het te kunnen bestuderen, het te voelen en het zodanig te begrijpen dat we er naadloos een integraal deel van worden, in één bewustzijn, één verlangen en één gevoel met dat systeem. Dit is de voorbestemming van de mens en het doel van zijn bestaan in deze wereld.

From KabTV’s “New Life #818” 01/26/17

 

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Keuzemoment

laitman_760_2Op elk punt van onze spirituele staat zijn er twee wegen. Daarom wordt de zin: “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor.” (Dewariem 11: 26 [Deuteronomium]) vele malen herhaald in de Torah. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Deze zin is elk moment relevant, want er is aan mensen een vrije wil gegeven. Een mens is een schepsel dat begrijpt, voelt, weet, en in staat is om zijn vrijheid van keuze te realiseren.

Als hij op elk moment van zijn bestaan niet ziet dat er altijd twee wegen voor hem liggen en als hij er niet zeker van is welke daarvan een zegen is en welke een vloek, is hij geen mens maar een dier dat door de evolutionaire ontwikkeling voorwaarts wordt gedreven alsof hij van achteren door een stok geprikt wordt die hem dwingt door te lopen.

Hij beschouwt zichzelf echter wel als een mens, omdat hij zich in duisternis bevindt en niet eens beseft dat hij geen enkel besluit zelf neemt. Hij is te vergelijken met een marionet in de handen van een poppenspeler.

Daarom worden de woorden: “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor”, alleen gericht tot een mens die door de studie en de toepassing van Kabbalah tot het inzicht is gekomen dat er twee wegen voor hem liggen: een zegen en een vloek, en hij kan er slechts één van kiezen. Een ander alternatief heeft hij niet als hij zich op het niveau van de implementatie van de vrije wil bevindt. Als hij dit niet verwerkelijkt, is hij geen mens”.

Daarom staat er over alle mensen op de wereld geschreven dat zij gelijk zijn aan dieren, behalve zij die met de hulp van Kabbalah het niveau van de vrije willen bereiken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

“Voor Zij Roepen, Zal Ik Antwoorden, Terwijl Zij Nog Spreken Zal Ik Hen Horen”

laitman_236_01In Jesja’jahoe (Jesaja) 65:24 staat geschreven: …” voor zij roepen, zal Ik antwoorden, terwijl zij nog spreken, zal Ik hen horen.” Dit betekent dat voordat een mens zijn mond open doet, een emotie voelt in zijn hart of een gedachte in zijn hoofd heeft, de Schepper alles voor hem regelt, in zijn hart, zijn denken en zijn mond. Er komt niets van de mens zelf, alles komt uitsluitend van de Schepper.

De enige vrijheid van keuze die een mens heeft, is dat hij alles aan de Schepper toeschrijft, dat hij begrijpt dat er “geen ander is dan Hij” (Dewariem 4:35) (Deuteronomium), dat Hij “goed en weldoend” is, en dat alles uitsluitend op basis van dit principe bestaat.

Een mens hoeft alleen tot het volgende bewustzijn te komen: de Schepper is de Enige die in de gehele werkelijkheid handelt, in alles om hem heen en in zijn innerlijk, wij zijn het resultaat van Zijn handelingen. Al ons werk, in elk moment van ons leven, bestaat eruit om een staat te bereiken waarin wij bewust versmelten met het Hoge Bestuur.

 

Hoe De Vrijheid Van Keuze Tot Uitdrukking Komt

Laitman_701Vraag: Hoe komt de vrijheid van keuze tot uitdrukking in een mens? Is hij verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de Schepper benadert?

Antwoord: De waarheid is dat wij hierin geen vrijheid van keuze hebben. De enige keuze die wij hebben, is dat wij ons verlangen wakker maken om het pad te volgen van de ontwikkeling van de gehele natuur.

Als wij dat niet doen, bevinden wij ons onder het volledige gezag van de Schepper. Als een mens het programma van de schepping uitvoert voordat het in hem tot realisatie komt, werkt hij met zijn vrijheid van keuze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Wij Bevinden Ons Allemaal In Een Netwerk Van Krachten

laitman_264_01Vraag: Als de wereld om ons heen dagelijks gewelddadiger wordt en steeds bedreigender, op welke manier moeten we ons dan verbinden op ons werk, als we gebruik maken van het openbaar vervoer en op andere plekken waar we mensen ontmoeten die het punt in het hart nog niet ontdekt hebben?

Antwoord: Ik raad je aan om dieper naar je innerlijk te gaan en minder in contact te treden met de buitenwereld, want je kunt deze buitenwereld niet corrigeren. Het beste wat je kunt doen is je een beetje afzijdig houden van de wereld en je op je innerlijke veranderingen richten.

Als de Hoge Kracht zich geleidelijk in je onthult, gaat de wereld op een andere manier voor je schijnen. Je zult zien in welke mate mensen om je heen ver van je zijn, en begrijpen dat zij door Boven bestuurd worden en niets van zichzelf hebben, geen vrije wil, geen kwaliteiten, enz. Zo wordt er met hen door Boven gespeeld.

Het hele systeem zal aan je worden onthuld en je zult zeven miljard mensen als mieren heen en weer zien rennen. We zitten allemaal in een netwerk van krachten waardoor elk schepsel op deze planeet bestuurd wordt en je moet niet met mensen omgaan alsof ze een vrije wil hebben.

Het zal je duidelijk worden hoe je de positieve Kracht uit het netwerk van krachten waarin wij ons bevinden naar je toe kunt trekken om door deze Kracht, die boven het gemeenschappelijke lot staat, omhoog te rijzen en een speciale, nieuwe lotsbestemming te verkrijgen. Dit zal in je macht liggen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Page 1 of 612345...Last »