Category Archives: Vraag en Antwoord

Antwoorden op je vragen – Deel 200

Laitman_511.01Vraag: Ik heb veel video’s van u gezien en ik ben nu bezig met het analyseren van de Torah. Ik ben u heel dankbaar omdat u mensen helpt bij hun zoektocht naar de waarheid. Ik heb nu een persoonlijke vraag, ik ben 38 jaar jaar oud en ik ben een vrouw.

Alleen kan ik niet op het hoogste spirituele niveau komen en in mijn omgeving zijn er geen mannen die de Wijsheid van Kabbalah studeren, er is dus niemand met wie ik een relatie kan aangaan zodat wij elkaar kunnen helpen en samen de Torah kunnen studeren. Ik kan mij een huwelijk namelijk niet anders voorstellen.

Hebt u mogelijkheden in deze richting?

Antwoord: Binnen onze organisatie, die in vele landen over de hele wereld verspreid is en via internet, kan je je partner vinden!

Antwoorden op je vragen – Deel 198

laitman_622.01Vraag: De artikelen van Rabash over het werk in de groep lijken over psychologische en ethische adviezen te gaan. Wat is de betekenis van deze artikelen? Zijn deze adviezen noodzakelijk om het Hoge Licht aan te trekken of gaat het simpelweg over het scheppen van orde in de groep.

Antwoord: De artikelen van Rabash gaan over alle staten waar een mens, op weg naar de onthulling van de Schepper, doorheen gaat.

Vraag: Ik had vandaag geen energie om op tijd voor de les op te staan. Dit voelt voor mij als ontrouw aan mijn Ten en de gedachte dat ik een eindeloos lange dag in een animale staat moet doorbrengen, is onverdraaglijk. Wij zetten ons zo in voor het werk dat voorafgaat aan het Congres. Hoe kunnen we voorkomen dat er in de toekomst weer iets dergelijks gebeurt en wat kunnen wij nu doen? Waarom geeft de Schepper ons dergelijke situaties?

Antwoord: Alle situaties waar een mens doorheen gaat, komen van de Schepper en het is aan jou om ze te accepteren als voorwaarden voor de beweging naar Hem toe.

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →

Antwoorden op je vragen – Deel 212

laitman_600.02Vraag: Er staat geschreven: “Er is geen Licht zonder Kli.” En onze Kli is nog niet gereed, maar het Licht omringt ons altijd (Ohr Makif) als wij studeren. Hoe moeten wij deze uitspraak opvatten?

Antwoord: Ohr Makif heeft geen gecorrigeerde Kli nodig, want dit Licht omringt ons, het is buiten ons.

Vraag: Waaraan moet ik aandacht besteden als het gaat over mijn werk in de groep, mijn ten? Wat moet er versterkt worden in het spirituele werk, zodat het voor mij duidelijk wordt naar wat voor baan ik het beste kan zoeken voor mijn dagelijks bestaan..

Antwoord: Als het mogelijk is, moet werk ons niet afleiden van gedachten over het doel van het leven.

Antwoorden op je vragen – deel 204

laitman_624.03Vraag: Wat betekent de zin: “Er is geen ander dan Hij?” (Torah, Dewariem (Deuteronomium) 4:35) Kunnen we deze zin letterlijk opvatten?

Antwoord: Lees uit Shamati, geschreven door Baal HaSulam, het artikel: “Er is geen ander dan Hij”.

Vraag: Als je de Machsom overgaat, naar de spirituele wereld, heb je dan hetzelfde gevoel als bij een klinisch dood ervaring?

Antwoord: Het is meer dan dat!

Link naar het artikel (Engels):

1. There Is None Else Besides Him

Korte Kabbalah tips – 23-4-2017, deel 2

laitman_627.1Vraag: Als er één ziel is voor iedereen en de ziel – wat eigenschappen betreft – gelijkvormig is met de Schepper, betekent dit dan dat de gelijkvormigheid met de Schepper ook voor iedereen hetzelfde is?

Antwoord: Nee, eenieder heeft zijn eigen deel. Wij zijn allemaal delen van de gemeenschappelijke ziel en ieder deel is volkomen uniek. Gelijkvormig aan de Schepper worden, betekent dat je jouw deel verandert van een egoïstische vorm naar een altruïstische vorm, afhankelijk van wie jij van nature bent.

Vraag: Klopt het volgens Kabbalah dat je, naarmate iemand een grotere hekel aan je heeft, je ziel meer vervult door hem lief te hebben?

Antwoord: Hoe groter de min, hoe groter de plus die daarbovenuit wordt gecreëerd, en hoe groter de ziel daardoor is.

Vraag: Waarom wordt er soms gezegd dat een ziel een deel van de Schepper is en soms dat zij een schepping is, een verlangen om te ontvangen?

Antwoord: Dit is hetzelfde, want volgens dat waardoor de ziel gevuld wordt, is een ziel het Licht, en volgens haar natuur is zij een schepping, het verlangen dat tegengesteld is aan de Schepper. Met andere woorden: een ziel bestaat uit twee tegengestelde delen.

Vraag: Wat is de vrije wil van mijn ziel als het begin en het einde door de Schepper worden bepaald?

Antwoord: De vrije wil is dat je dit doel zelf bereikt, zodat je niet “door middel van een stok aangespoord hoeft te worden tot geluk”, maar dat je er zelf naar streeft.

Vraag: Als ik van mensen houd en ze help, zal de Schepper dan het Licht door me heen laten stromen?

Antwoord: Nee. Op die manier zal de Schepper niets via jou doen. Alleen als je, terwijl je deel van een groep bent, aan alle voorwaarden voldoet die in de Kabbalistische bronnen worden beschreven.

Vraag: Is Kabbalah een wetenschap die over liefde gaat?

Antwoord: Ja, ware liefde is iets wat ontstaat als resultaat van de realisatie van Kabbalah.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/23/17

 

Korte Kabbalah tips – 23-4-2017, deel 1

laitman_560Vraag: Als de ziel een verlangen is, wat is dan een gebroken verlangen? Is dat een verlangen dat je niet wilt?

Antwoord: Een egoïstisch verlangen om alleen genot voor jezelf te ontvangen, zonder met anderen op deze wereld rekening te houden, wordt een gebroken verlangen genoemd.

Vraag: Hoe kan een ziel een naam hebben? Door wie wordt er aan de ziel een naam gegeven? Doet de Schepper dat?

Antwoord: Een ziel komt een naam toe die afhankelijk is van het niveau waarheen zij opstijgt. Door het niveau van gelijkvormigheid met de Schepper wordt de naam van de ziel bepaald.

Vraag: Is er één ziel voor iedereen?

Antwoord: In het algemeen gesproken, bereiken we een staat waarin we ontdekken dat dit zeker zo is.

Vraag: Kunnen we spreken over de zin van het leven van één enkele persoon als individu of is er een gemeenschappelijke zin voor iedereen op deze planeet?

Antwoord: Een mens alleen kan de zin van het leven niet ontdekken, want we zijn allemaal van één enkele ziel afkomstig: de ziel van Adam. Daarom geeft alleen het bereiken van de gemeenschappelijke ziel ons het gevoel van de zin van het leven.

Vraag: Is de strijd tussen de delen van één enkele ziel een misleiding van de Schepper?

Antwoord: Ja. Wij hebben dit nodig om ons, ondanks ons egoïsme, met elkaar te verbinden en zo een kracht van verlangen te bereiken die 613 maal groter is dan het verlangen dat wij in onze oorspronkelijke staat hadden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/23/17

 

Korte Kabbalah tips – 2-4-2017

Laitman_510.01Vraag: Is de Ten een toereikende voorwaarde om vanuit de lagere vorm van verbinding gelijkvormigheid te bereiken met de hoge spirituele structuur?

Antwoord: Ja, dat is juist.

Vraag: Waarom heeft de Schepper mensen nodig?

Antwoord: Er zijn geen mensen. Zo lijkt het alleen maar voor ons. In feite zijn er geen mensen, maar stukjes verlangen die wij als mensen waarnemen.

Vraag: Wat is het spirituele verlangen van de ander?

Antwoord: Om een spirituele partner van mij te zijn.

Vraag: Wat betekent: andere mensen aan mezelf toevoegen?

Antwoord: Dit betekent: je met hen verbinden in een gemeenschappelijk verlangen en een gemeenschappelijke intentie.

Vraag: Is liefde dezelfde eigenschap als geven? En zo niet, wat is het verschil?

Antwoord: Geven is geven en liefde is een hogere eigenschap dan geven, omdat je de verlangens van anderen neemt en ze vervult.

Vraag: Waarom begin ik bang te worden voor het bereiken van spiritualiteit?

Antwoord: Waarschijnlijk omdat je het verkeerd begrijpt. Er is daar niets anders dan totale goedheid! In spiritualiteit is er niets waar je angstig voor hoeft te zijn of waar je je tegen zou moeten verdedigen.

Vraag: Hoe kan ik iemand vervullen als het zijn verlangen is om zich zoveel mogelijk van anderen te distantiëren?

Antwoord: Je moet hem liefde laten zien, hem onder liefde bedelven.

Vraag: Wat is het Hoge Licht?

Antwoord: Het Hoge Licht is de eigenschap van geven en liefde die op ons neerdaalt en ons eraan gelijkvormig maakt.

Vraag: Egoïsme is onze vijand. Betekent dit dat wij van egoïsme moeten houden, de vijand als een vriend liefhebben?

Antwoord: Van egoïsme houden betekent dat je het in een vriend verandert, zodat het als geven gaat werken.

Vraag: Waarmee kunnen we de ziel beroeren om haar te corrigeren?

Antwoord: Er moet een vonk aanwezig zijn, zoals in het verhaal van de “Goede Tovenaar”.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/2/17

 

Korte Kabbalah tips

laitman_281.02Vraag: Begrijp ik het goed dat de mens het belangrijkste schepsel is en dat alle andere soorten en niveaus van de schepping er alleen voor de mens zijn?

Antwoord: Ja. Als we over de mens spreken, gaat het echter niet over ons lichaam, maar over een verlangen, en dan niet over een gewoon animaal verlangen van het fysieke lichaam, maar het verlangen om aan de Schepper gelijkvormig te worden.

Vraag: Als Kabbalisten de Schepper onthullen, betekent dit dan dat zij Scheppers zijn? Misschien ben ik dan ook de Schepper, maar één die nog onontwikkeld is.

Antwoord: In de mate waarin we gelijkvormig aan de Schepper zijn, worden we zoals Hij.

Vraag: Is de Big Bang op de een of andere manier verbonden met de eerste mens die toegang kreeg tot spiritualiteit?

Antwoord: Nee, de Big Bang is de verschijning van de materie op het niveau van onze wereld.

Vraag: Wat is voor de mens de meest voorkomende oorzaak van vertraging in de ontwikkeling naar spiritualiteit?

Antwoord: Alleen luiheid, gebrek aan aandacht en veronachtzaming van de staten die we moeten ondergaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Antwoorden op je vragen, deel 186

laitman_622.02Vraag: Als er geen Schepper buiten de mens is, “waar” lijdt de Schepper dan meer dan wij? Is dat dan ook uitsluitend in de gevoelens die een mens heeft en niet daarbuiten?

Hieruit zou dan volgen dat een Kabbalist in zijn zintuigen waarneemt dat de Schepper meer lijdt dan hij, maar in feite is dat een valse waarneming, want de Schepper bestaat niet buiten wat hij voelt. “Lijdt” de Schepper alleen als een mens het voelt? Is een mens werkelijk in staat om de Schepper door zijn spirituele vooruitgang blij te maken of is dit zelfbedrog?

Antwoord: De Schepper bestaat boven en buiten onze staten, wij spreken echter over Hem als iemand die op ons lijkt, omdat wij ons Hem op geen enkele andere manier kunnen voorstellen.

 

Korte Kabbalah tips – 5-3-2017 – deel 1

laitman_961.2Vraag: Kunnen we de structuur van de ziel te verbinden met de structuur van ons lichaam? En zo ja, hoe?

Antwoord: Absoluut niet. Een ziel is een ziel en een lichaam is een lichaam. Wij moeten ons het lichaam niet voorstellen als iets dat eeuwig en perfect is. Het is het gewone animale niveau. De ziel is het daaropvolgende niveau, boven het animale niveau.

Vraag: Wat is de schepping en hoe verhouden we ons daartoe?

Antwoord: Wij zijn delen van de schepping. Het is onze taak om op een bewuste manier te reageren op wat er met ons gebeurt.

Vraag: Wat is een Partzuf?

Antwoord: Het woord Partzuf betekent in het Hebreeuws gelaat. Partzuf of gelaat betekent: de tien Sefirot die schijnen als zij op de juiste manier samengevoegd zijn.

Vraag: Zijn de Sefirot filters?

Antwoord: Een Sefira is een filter voor het Hoge Licht. Dat wat erin is achtergebleven nadat het Licht erdoor gefilterd is, zet zich om in onze gevoelens.

Vraag: Is Malchut de oorspronkelijke materie?

Antwoord: De oorspronkelijke materie is het verlangen in Keter dat zich – vanaf dat beginpunt tot aan de allerlaatste fase in Malchut – ontwikkelt.

Vraag: Zijn een punt en een lijn van een letter hetzelfde als nul en één, is het een bepaalde code, een programma?

Antwoord: Een punt is een verlangen en een lijn is de richting van dat verlangen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

Page 1 of 512345