Category Archives: Uncategorized

Mijn Gedachten Op Twitter – 8-3-2017

From Twitter, 3/8/17

twitter

Kunnen we nog iets verbergen in deze eeuw van zero privacy? WIKILEAKS

wikileak-twitMar8

Esther riep op voor eenheid van de Joden op de Internationale Vrouwendag

purim-twitMar8

Poerim: Haman zei dat de Joden vernietigd konden worden omdat zij geen eenheid vormden. Haat tussen de Amerikaanse Joden kan tot ditzelfde resultaat leiden.

Mensen zullen zich eerst realiseren dat eenheid het lijden & antisemitisme kan verlichten. En daarna dat alleen Kabbalah (Bnei Baruch) kan helpen om dit te bereiken.

Het volk Israël komt voort uit eenheid temidden van de 70 naties in Babylon, zo kan het een voorbeeld van eenheid zijn voor de wereld.

De werklozen in de VS hebben geen nieuwe banen nodig. Wat zij nodig hebben is het bestuderen van eenheid in universele platforms die gebaseerd zijn op de methode van Kabbalah.

De productie-industrie terugbrengen naar de VS betekent verlies voor iedereen: Robots zullen de arbeiders in de VS vervangen & de derde wereld zal steeds armer worden.

De zwakheid van de tegenstanders van Kabbalah: doordat zij niet in staat zijn om te bewijzen dat Kabbalah studie verkeerd is, doen ze een wanhopige poging om kwaad te spreken over Kabbalah studenten

Kapitalisme is de laatste vorm van onze egoïstische ontwikkeling. Wat volgt er?

capitalizm-twitMar8

We kunnen in de VS een catastrofe van gruwelijke omvang voorkomen ten aanzien van de Joden.

haaretz-farewell-twitMar8

Joden realiseren zich niet dat antisemitisme afhankelijk is van hun inspanningen voor de eenheid van de wereld: de gecorrigeerde, toekomstige staat. Zij worden gepusht!

De oorlog in de tijd van de Masjiach: als mensen zich realiseren dat zij hun ego moeten corrigeren, zal er universele haat ontstaan naar de methode van correctie: Kabbalah.

De geschiedenis van de mensheid wordt bepaald door de Joden, preciezer gezegd: door de relatie tussen Kabbalisten en hun opponenten.

Poerim: Er staat geschreven: “Mordechai de Jood”, Yehudi (Jood) omdat hij – evenals Abraham – mensen met elkaar & met de Schepper verbond ((Midrash Rabbah).

From Twitter, 3/8/17

 

In Een Groep Super-Egoïsten

laitman_549_02Vraag: Bent u tegen zelfopvoeding? Hoe kan een groep super-egoïsten de eigenschappen van geven en altruïsme aan mij doorgeven als zij zelf die eigenschappen niet bezitten?

Antwoord: Kan iemand zichzelf opvoeden?! Niemand geeft iets aan je door. De groepsleden zullen je alleen maar naar binnen trekken, samen met hen de groep in, en jij probeert om met hen samen te zijn om op die manier de positieve kracht van de Natuur te onthullen. Ze laten alleen maar zien aan een mens hoe je dat doet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

Korte Kabbalah Tips – 3-6-2016

laitman_599_01Vraag: Kan een vrouw spiritueel groeien als zij voornamelijk naar de mannengroep op het scherm kijkt?

Antwoord: Natuurlijk. Een man kan ook spiritueel groeien als hij alleen maar naar de mannengroep op het scherm kijkt. Alles is afhankelijk van de behoefte, het bewustzijn, doorzettingsvermogen en groot verlangen.

Vraag: Is het mogelijk om met behulp van de Wijsheid van Kabbalah de ideale echtgenoot te vinden?

Antwoord: Het is niet mogelijk om de ideale echtgenoot te vinden en daarnaar hoef je ook niet te zoeken. De Wijsheid van Kabbalah kan je hierbij niet helpen. De ideale partner voor zowel mannen als vrouwen is de Schepper

Vraag: Raken man en vrouw verder van elkaar verwijderd doordat hun eigenschappen veranderen?

Antwoord: Integendeel, verschillende eigenschappen geven aan man en vrouw de mogelijkheid om boven al deze verschillen zelfs dichter bij elkaar te komen.

Vraag: Heeft uw vrouw de eigenschap van geven bereikt?

Antwoord: Dat is een privé geheim van ons gezin.

Vraag: Wat is de spirituele oorsprong van de seksuele verbinding tussen man en vrouw?

Antwoord: Dit verschijnsel heeft geen spirituele wortel. Dergelijke handelingen in de spirituele wereld worden “koppeling door afstoten” genoemd, dit bestuderen we als we de spirituele Partzufim bestuderen.

Vraag: Ik wil de Wijsheid van Kabbalah bestuderen, maar er zijn andere dingen die me meer interesseren, wat moet ik doen?

Antwoord: Je moet uitzoeken wat voor jou het belangrijkste is in het leven.

Vraag: Als je als echtpaar samen studeert, samen naar de lessen kijkt, samen de bronnen leest en workshops doet, heb je dan een groep nodig?

Antwoord: Het gevoel of het wel of niet belangrijk is om een groep te hebben, zullen zij wel gaan voelen. Maar daar moeten ze het samen over eens zijn. Als één van hen toch nog steeds deel van een groep wil uitmaken, heeft hij of zij het recht om die stap te nemen.

Vraag: Kunnen vader en dochter met elkaar een Kabbalistische groep vormen?

Antwoord: Nee.

Vraag: Bestaat er zoiets als een grote liefde in de Wijsheid van Kabbalah? Niet verliefd worden maar een grote liefde tussen een man en een vrouw?

Antwoord: Als je het hebt over liefde tussen een man en een vrouw in onze wereld, heeft dat niets te maken met de Wijsheid van Kabbalah! De Wijsheid van Kabbalah gaat over de relatie tussen zielen, maar in onze wereld gaat het over de relatie tussen fysieke lichamen.

Vraag: Waarom vinden zoveel vrouwen die de Wijsheid van Kabbalah bestuderen het moeilijk om een man te vinden?

Antwoord: Is dat gemakkelijker voor andere vrouwen? Ik denk dat je vraag betrekking heeft op de algemene statistieken, maar anderzijds is het ook zo dat er mensen trouwen en kinderen krijgen. Natuurlijk zijn er problemen, maar het scheidingspercentage in Kabbalah is laag vergeleken met het percentage in de wereld.

Vraag: Heeft de Wijsheid van Kabbalah een speciale benadering ten opzichte van het leven van iedere dag? Hoe kan een Kabbalist met verschillende dingen bezig zijn? Hij houdt zich bijvoorbeeld een paar uur met spiritueel werk bezig en de rest van de tijd leeft hij zoals hij dat wil en laat hij alles maar gaan.

Antwoord: Niemand dwingt je om dingen te veranderen. Op die manier kan je ermee omgaan! Maar dan zul je merken dat de Wijsheid van Kabbalah langzamerhand je dagelijkse leven vult. Als je verder komt, zal je gaan voelen dat je je spirituele werk ook kunt implementeren als je aan het werk bent, in je leven van elke dag en ook als je met anderen praat. Waarom niet als je er voordeel van kunt hebben?

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Groot Of Gebrekkig?

Laitman_001_01Vraag: Maakt het een mens groot in de ogen van de vrienden of van de Schepper als hij gelijkvormig is aan de Schepper? Als we het in ons fysieke lichaam moeten bereiken, is het moeilijk voor een mens om een gevoel van superioriteit te vermijden, want dit is onze aard.

Antwoord: Nee, als we op de Schepper gaan lijken om gelijkvormigheid met Hem te bereiken, verdwijnt het gevoel dat we, in de ogen van de vrienden of in de ogen van de Schepper, superieur zouden zijn aan anderen. Integendeel, wij krijgen de eigenschappen van liefde, geven en bescheidenheid, ik zou zelfs willen zeggen van nederigheid, want wij gaan zien hoe lelijk en gebrekkig wij zijn voordat we op de Schepper lijken. Met andere woorden: we bezitten totaal niets om trots op te zijn. De mens is het meest corrupte schepsel in de wereld. Als we naar de mensheid kijken en naar hoe we handelen in de wereld, zien we dat er niets is om trots op te zijn.

Als een mens geleidelijk aan op de Schepper gaat lijken, verliest hij het verlangen om ergens trots op te zijn volkomen, vooral wanneer hij niet alleen tot het besef komt wie hij is ten opzichte van de Schepper, maar ook voelt dat hij de minste is van de gehele mensheid, hoewel hij eigenschappen heeft die boven anderen uitsteken. Het punt is dat de mensheid niet voelt dat zij corrupt is en correcties nodig heeft, een Kabbalist voelt dat wel. Daarom voelt hij zich gebrekkig tegenover alle andere mensen in de wereld.

Vraag: Als wij, doordat wij de eigenschappen van de Schepper hebben verkregen, een gevoel hebben dat wij tekort schieten, waarom moeten wij daar dan naar verlangen?

Antwoord: Een mens komt juist dichter bij het Doel door de mate waarin hij voelt hoe gebrekkig hij is, maar tegelijkertijd krijgt hij sublieme eigenschappen, want iedereen die een bepaalde wetenschap bestudeert en daarbij begrijpt dat er dingen zijn die hij niet weet, verkrijgt deze kennis juist doordat hij zich bewust is van wat hij niet weet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

De Ware Betekenis Van De Oude Profetieën

laitman_933Vraag: De profeet Jeremia vergeleek het eeuwige bestaan van het volk Israël met de wetmatige omloop van de zon en de maan, waarbij hij hun dienst aan de Schepper beschrijft. Wat betekent dit met betrekking tot het huidige volk Israël?

Antwoord: Zolang wij de interpretaties van de oorspronkelijke geschriften van de Kabbalisten niet begrijpen, is het onze taak om ons er alleen op een praktische wijze toe te verhouden.

Het Joodse volk bestaat uit een groep mensen die de volgende gemeenschappelijke voorwaarden van bestaan delen: een gezamenlijk optreden dat één enkel organisme ten gevolge heeft. Op een andere manier bestaat dit volk niet. Dit bedoelde de profeet Jeremia.

De profeten waren Kabbalisten die zich op een bijzonder niveau van spirituele ontwikkeling bevonden. Zij drukten zich altijd in een allegorische taal uit, als er dus gesproken wordt over ‘zon’, ‘maan’ etc. betekent dit niet dat het om de fysieke objecten gaat, maar over innerlijke krachten van de Natuur.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Engelen Zijn Krachten

laitman_741_02De Torah, Bamidbar (Numeri) 22:22: God werd boos omdat hij toch meeging en een engel plaatste zich op de weg om hem tegen te werken, terwijl hij daar op zijn ezelin reed met zijn twee bedienden naast zich. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Er bestaat maar één wet in de natuur die betrekking heeft op alle niveaus van het bestaan ​​en dat is de wet van liefde en geven. De Torah noemt de individuele krachten van deze wet ‘engelen’.

De zwaartekracht, bijvoorbeeld, kan worden omschreven als een engel die zich in de aarde bevindt en alles wat zich in de lucht en aan de oppervlakte van de aarde bevindt, opvangt en naar de grond toetrekt.

Een mens voelt engelen als positieve of negatieve krachten omdat een mens een bepaald fenomeen met zijn zintuigen alleen kan afmeten en aanvoelen als hij het kan vergelijken met een fenomeen dat eraan tegengesteld is, zoals licht en duisternis, koude en hitte, bitter en zoet, kracht en zwakte, enzovoort. Zo verschijnt elk fenomeen in de natuur, want alles moet met elkaar in evenwicht zijn.

Aanvankelijk bestaat ook de mens als tegengesteld aan de Schepper. Hoewel de Schepper voor ons verborgen is, wegen we alles af in relatie tot Hem. Dit is onze natuur, en daarom voelen we juist door deze tegengesteldheid dat we bestaan.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/12/15

 

Waaraan verspillen wij ons leven?

laitman_546_03Vraag: Als alle mensen zich gaan bezighouden met spirituele ontwikkeling, wie zal dan zorgen voor de productie van goederen, zodat degenen die zich spiritueel ontwikkelen in staat blijven om in deze wereld te leven?

Antwoord: Allereerst zouden wij ons moeten bezighouden met beide.

Ten tweede, als wij ons slechts zouden bezighouden met datgene wat noodzakelijk is om onze fysieke lichamen te vullen, zouden wij 90% minder produceren dan we vandaag de dag doen. Dan zouden we niet langer meer uitsluitend leven om deze producten te produceren, te verkopen en weer weg te gooien en zou ons leven een stuk vredevoller zijn.

We zouden ons spiritueel ontwikkelen en perfecte staten bereiken, in plaats van te leven in continue gespannenheid en teleurstelling.

Materiële overvloed heeft ons niets te bieden; wat schieten we ermee op? De mens heeft alleen de basisbehoeftes nodig. Het grote aanbod aan producten is enkel het gevolg van een groot verlangen om winst te maken.

Om een normaal leven te leiden heeft een mens genoeg aan wat brood, een paar soorten kaas, groente, een stuk vlees, kip en vis. Het belangrijkste is een gezond dieet.

Een overvloed aan producten is alleen in het voordeel van de producenten. Ik ben mij ervan bewust dat er steeds nieuwe voedingsmiddelen en andere producten worden bedacht, maar waarom zouden wij het onszelf aandoen om dat na te jagen? Omdat reclames ons daartoe oproepen? Is dat waar wij ons leven aan willen besteden?

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/25/15

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 116

Laitman_049_01Vraag: Al ruim twintig jaar lang interesseer ik me voor verschillende spirituele overtuigingen en methoden. Op een gegeven moment kwam ik uw boeken over de wijsheid van Kabbalah tegen en wat daarin staat paste zo bij wat er in mijn leven gaande was, dat ik de bronnen wilde lezen, ik heb vervolgens voldoende Hebreeuwse woorden geleerd om de relevante literatuur te kunnen lezen.

Ik heb nu in het Hebreeuws Talmud Eser Sefirot gelezen en “The Tree of Life”. Natuurlijk heb ik het meeste wat erin staat niet begrepen, maar ik heb bepaalde indrukken opgedaan die ik me herinner. Onlangs begonnen mij echter veel dingen op te vallen die sterk lijken op wat ik in Kabbalah boeken heb gelezen. Ik herinner me de Kabbalistische beschrijving over de wereld Atzilut die uit het Directe Licht voortkomt en Atik waar doorheen Licht uit de wereld Ein Sof (Oneindigheid) stroomt naar de wereld Atzilut. Ik zou u willen vragen of dit een Kabbalistische ervaring is zoals deze wordt beschreven als de wereld Atzilut.

Antwoord: Niets van wat je beschrijft lijkt op wat er werkelijk gebeurt als de Hoge Wereld, in de gezamenlijke eigenschap van verbinding en geven, tussen Kabbalisten wordt onthuld. Je hebt de juiste omgeving nodig en een leraar.

 

De Weg Naar Een Staat Van Yom Kippur

Dr. Michael LaitmanM. Weisman: Midrash Sefer, Acharei Mot,“ Heilig Werk op Yom Kippur“: Moge het Uw Wil zijn, o Eeuwige, dat dit jaar gezegend worde met veel regen, zon, schaduw en dauw, dat dit een jaar van genade vanuit de Hemel moge worden, een gezegend jaar, een jaar van overvloed, van succes bij wat wij doen, een jaar waarin Uw volk, het volk Israël, niet onderdrukt zal worden en waarin men elkaar niet zal overheersen.”

Op het eerste gezicht lijkt dit een gewoon gebed: Geef mij alles wat ik nodig heb, wat mijn fysieke lichaam nodig heeft, wat het hele volk nodig heeft en laat er vrede en overvloed zijn. Gebeden waarin we voor ons ego vragen of het zich comfortabel mag voelen, bereiken de Schepper echter niet. Alleen gebeden waarin wij ons verzoek om correctie tot Hem richten, rijzen naar Hem op, dit bedoelen we als we alle voorrechten willen ontvangen die in dit gebed gespecificeerd worden. Het Licht is over ons heen gespreid en is gereed om ons volledig te vervullen. De koe wil meer voedsel geven dan het kalf wil opzuigen en de koe barst van de overvloed aan melk.

Het punt is echter dat wij niet bereid zijn om de overvloed aan Licht te ontvangen. Wanneer wij dus iets vragen van de spirituele wereld, als innerlijke eigenschap, heeft dat betrekking op correctie: “Geef ons de gelegenheid om een Masach (scherm) te bouwen, zodat wij in staat zullen zijn om de vervulling die door de Hoge Lichten naar ons toe komt, te ontvangen ten behoeve van U.”

Yom Kippur is niet de onthulling van geven om te geven, maar van ontvangen om te geven. De vervulling om te geven om te geven wordt gesymboliseerd door Chanukah en ontvangen om te geven wordt gesymboliseerd door Purim. Om de staat van Yom Kippur te naderen, moeten we ons aan alle voorwaarden houden die tijdens de gift van de Torah aan ons gegeven zijn, dit betekent dat wij al onze 613 verlangens moeten verduidelijken en dat we moeten opstijgen naar het niveau van de Hogepriester.

Dit betekent dat wij in ons de laagste verlangens onthullen en daarvoor het hoogste Licht ontvangen, dat we deze verlangens opheffen naar het niveau van de Hogepriester wanneer Malchut van Atzilut haar verlangens opheft naar GAR van Atzilut, naar Arich Anpin. Deze staat wordt Yom Kippur genoemd, hierdoor wordt de onthulling van alle verlangens gesymboliseerd die later ontdekt zullen worden en hun vervulling zullen krijgen tijdens Purim (Kippurim betekent hetzelfde als Purim).

Dit is een immense hoog niveau, het grote Hoge Licht gaat al onze verlangens beschijnen en schijnt in de ziel van een ieder. Dan gaan wij begrijpen wat wij ermee moeten doen.

Zulk serieus werk wordt onder de invloed van het Hoge Licht in een groep gedaan, tijdens de studie die door de leraar de juiste focus krijgt. Dit is de voorbereiding voor het spirituele niveau.

Alles wel beschouwd moeten we ons niet een bepaalde dag, een Tempel, een berg of Jeruzalem voorstellen. Het zijn allemaal innerlijke eigenschappen van een mens die hij op deze manier innerlijk moet bereiken en onthullen, hij moet ze beïnvloeden en opstijgen naar het niveau van de Hogepriester. Het belangrijkste is dat al deze correcties naar het punt van eenheid leiden. Daarom staat er geschreven: “…een jaar waarin Uw volk, het volk Israël, niet onderdrukt zal worden, en waarin men elkaar niet zal overheersen.” In dit punt van eenheid is de verbinding met de Schepper voelbaar. Alleen door eenheid te bereiken zullen we gaan voelen dat ‘één de Ene onthult.”

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/12/14

 

Het Is Maar Eén Sprong Naar Geluk

Dr. Michael LaitmanVraag: Er is een Japans gezegde dat gaat als volgt: “Door moeilijkheden zal je in een edelsteen veranderen.” Hoe ziet u dat?

Antwoord: Dit is uit de filosofie van de Samoerai waarin men over de weg van het lijden spreekt. Ik denk dat we dat helemaal niet nodig hebben omdat wij onze eigen weg gaan. Waarom zouden we via de weg van het lijden op weg gaan naar geluk? Wij kunnen onmiddellijk boven het lijden uitspringen, zoals de Joden heel goed weten.

We zijn daar intussen niet in geslaagd omdat we niet willen luisteren naar de methode die we duizenden jaren geleden hebben ontvangen: de wijsheid van Kabbalah. Deze wijsheid kan ons in één sprong naar geluk brengen.

Opmerking: Maar toch, toen u problemen met uw gezondheid had zei uw leraar dat hij jaloers op u was omdat hij daarin een teken van vooruitgang zag.

Antwoord: Zeker, dankzij lijden verbetert een mens zichzelf omdat lijden tegen het ego ingaat, want dat wil alleen maar genot. Daarom kwam er een systeem van studie en begrip dat tegen het ego inging. Maar dit is niet de juiste manier!

Het Christendom zegt: “Als iemand je op de wang slaat, keer hem dan ook de andere wang toe.” Dit is niet juist. We moeten een andere weg bewandelen. De wijsheid van Kabbalah legt alles op een heel eenvoudige manier uit. De Schepper heeft leven en dood geschapen, kies dus voor het leven. Wij moeten uit alle macht verlangen naar het goede, naar liefde, naar welzijn en ons niet begraven in lijden. Dat hebben we niet nodig. Met opzet kiezen voor ballingschap, daar lijden en denken dat dit voor iedereen beter is, is absoluut de verkeerde weg! Het ego trekt ons bewust in die richting maar dit is geen Kabbalistische benadering van de wereld, van onze geschiedenis en onze opdracht.

De Schepper zegent ons met vrede, geluk, Licht en warmte, maar absoluut niet met lijden. Want als de mens lijdt is hij niet in staat om de Schepper te zegenen. Hij kan niet huilen en tegelijkertijd zeggen: “Hoe goed is het voor mij om in Uw nabijheid te zijn!” Het is dus voor ons verboden om ons eigen lijden verder te ontwikkelen. Hierop is het Christendom gebaseerd. Vanuit het gezichtspunt van Kabbalah is dit absoluut onjuist.

Vraag: Wat betekent dan “Verheug je als de boosdoeners aan je onthuld zijn”?

Antwoord: Dit betekent dat je verheugd bent als je je gebreken in jezelf ontdekt. Hier ben je blij mee en je lijdt er niet onder. Dit is blijheid omdat je persoonlijke eigenschappen nu onthuld worden en je ziet dat je ze kunt corrigeren. Als zij door Boven aan je onthuld worden, betekent het dat je ze zeker zult corrigeren.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 8/5/15

* In verband met het Europese Kabbalah Congres in Roemenië zullen er tot woensdag 9 september weinig of geen blogs verschijnen.

 

Page 1 of 1212345...10...Last »