Category Archives: Twitter

Mijn gedachten op Twitter 27-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

De ladder van de samensmelting met de Schepper bestijgen, begint met het verlangen om een “embryo” in de Schepper te willen zijn en met een totale overgave aan Hem, want een embryo is volkomen afhankelijk van de moeder. Wij voldoen aan de restrictie als wij niets anders willen dan in de Schepper te zijn, als al onze gedachten en verlangens over Hem gaan.

Kabbalah: om de Joden te motiveren om zich met elkaar te verbinden, moet Israël een educatief programma ontwikkelen, dat gaat over de opdracht van eenheid die de Joden moeten vervullen voor de eenheid van de wereld. #Trump moet van #Israël eisen dat zij zich met elkaar verbinden en daarmee de hele wereld ertoe dwingen om dit op te volgen, op die manier kan hij de Nobel Prijs toegekend krijgen en relaxen.

De vrede tussen Israël en de Palestijnen is mogelijk als de Palestijnen vrede willen, dit willen zij alleen als de Joden hun bereidheid laten zien om één worden. Anders zullen de inspanningen van #Trump falen, dan zal hij zijn houding naar Israël veranderen in een angstwekkende druk! Het is de Schepper die ons tot correctie dwingt.

In spiritualiteit bestaat er geen tijd, geen dag en geen nacht, geen maanden en geen jaren. Ik bepaal zelf mijn dag en nacht. De nacht is een nieuw verlangen dat van de Schepper komt, een nieuw niveau. Maar ik bedek de duisternis met het Licht van Hassadim en dan kleedt het Licht van Hochma zich daarin, het licht van de zon: er breekt een nieuwe dag aan!

De dag begint in de nacht: “Het was avond en het was morgen, één dag.” In de duisternis bereid ik geloof en geven voor, ik vul mijn verlangen met het Licht van Hassadim, ik ben bereid om in de staat waarin ik mij bevind te blijven, als ik maar de mogelijkheid heb om te geven. Zo ga ik door de nacht heen en transformeer ik de nacht in de dag.

Spiritueel werk begint met een neergang. Wij krijgen een mogelijkheid om de richting op te gaan naar geven, naar geloof boven de rede. Als je je slecht voelt, wordt de wereld donker, je verliest de belangrijkheid van het Doel, en de Schepper, de groep, de studie en het spirituele pad zijn niet aantrekkelijk meer – denk er dan aan dat alles door Hem bestuurd wordt .

Om ons de mogelijkheid te geven om onszelf te veranderen, is het verlangen (ziel) gebroken. Door één te worden, hebben wij de mogelijkheid om dit gebroken zijn te herstellen. De sleutel hiertoe is, dat wij de Kracht van geven verwerven, want dat is het hechtmiddel dat alle delen van de gebroken ziel samenvoegt.

Als een mens zich voldaan voelt (vol eigenbelang), is het moeilijk voor hem om dit te boven te komen, zijn tekortkomingen onder ogen te zien en met het spirituele werk te beginnen, want wij maken alleen vorderingen op spiritueel gebied als wij voelen dat het ons aan iets ontbreekt.

Egoïsme (Farao} ontwikkelt zich zozeer dat de kracht ervan – die eerst aangenaam was – ondraaglijk wordt, dit pusht ons om te zoeken naar een manier om eruit te komen.

Kabbalah: het correcte gebruik van het egoïsme vindt door restrictie plaats. Stop met winstbejag, wees zuinig, verbind je met het gehele gemeenschappelijke organisme: de Ziel. De evolutie gaat voorbij aan degenen die zich aanpassen, nl. degenen die lui zijn, een verlaagd metabolisme hebben. Verminder het verlangen om te ontvangen! Ontvang eeuwigheid door te geven!

Crisis: Het geboortecijfer daalt en we leven langer. De vergrijzing van de #bevolking leidt naar een toename van de uitgaven op medisch gebied en de pensioenen. Het aantal belastingbetalers neemt af doordat er steeds minder mensen werken. Elke vrouw zou 2,2 kinderen moeten krijgen, maar de aarde is overbevolkt.

From Twitter, 8/27/18

Mijn gedachten op Twitter – 23-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Het berouw waar een mens toe moet komen in de maand Elul is de onthulling van je innerlijke verlangens die eenheid in de weg staan. Het is voldoende om ze te onthullen – ze worden op hetzelfde moment gecorrigeerd. Als ik ze als een zonde opvat, worden ze door het Corrigerende Licht gecorrigeerd.

Er staat geschreven dat het geen zin heeft om de Schepper om vergeving te vragen voordat een mens al zijn schulden heeft betaald. Als wij zorgen voor goede onderlinge verhoudingen en de Schepper een plek geven om Zich te kunnen onthullen, is dit onze roep naar Hem en onze vraag om vergeving.

De maand Elul is een realisatie van de behoefte aan innerlijke verandering; een maand van introspectie: Wat kan ik met mezelf doen om mij te gaan afstemmen op de Schepper, voor het eerste contact met Hem? Om mezelf te openen voor de verwerkelijking van de grootheid en de kracht van de Schepper als de Hoge Kracht.

Wij leven aanzienlijk langer. Waarvoor? Wij hebben geleerd om voor ons lichaam te zorgen. Maar wat is het #doel van mijn bestaan? De mensheid heeft geen antwoord op deze vraag. Het leven is daardoor gemakkelijker en tevens harder. De vraag: “Wat is het doel?” pusht de mensheid om het Besturende Systeem te leren kennen.

Trump heeft aangekondigd dat Israël voor de vrede veel zal moeten opgeven. Alles wat hij doet, staat ten dienste van zijn eigen doelen. En hij heeft gelijk! Kabbalah zegt: Als wij ons niet met elkaar verbinden, kunnen we niet rekenen op hulp van Boven – wij zullen onze “vrienden” helpen en de vijand zal ons breken en vernietigen!

De secretaris-generaal van de VN heeft een serie maatregelen voorgesteld om de Palestijnen in Gaza te beschermen. Hij benadrukt dat de VN uitsluitend maatregelen neemt voor de bescherming van de Palestijnen. De VN gaat verder in de richting van de vernietiging van #Israël. Kabbalah zegt: Als wij ons niet verenigen als het volk Israël, zal de mensheid ons vernietigen!

Trump: Laten we Amerika groot maken! De Amerikaanse economie groeit; er vloeit geld naar de dollar; de winsten stijgen. De inflatie is laag; het bedrijfsoptimisme is hoog; het geld stroomt naar de VS. Winst op de binnenlandse markt pompt de activa uit de wereld weg. De VS krijgt een rendement op wat het aan de wereld heeft gegeven.

In de mens leeft zowel de rechtvaardige als de zondaar. De Torah spreekt uitsluitend over één mens, het overige is een denkbeeldige wereld. Dus alle rechtvaardigen en zondaars, zuivere en onzuivere krachten: het gehele systeem bevindt zich in de mens. Hij moet dit systeem ontgrendelen en het op het doel afstemmen.

Vermijd zowel leugens als de waarheid, wend je af” – dit alles wordt je gegeven om je naar het juiste zelfonderzoek te BRENGEN. Je kunt geen oordeel uitspreken, omdat het besluit altijd een stap hoger ligt dan de plek waarop jij je bevindt. Het hogere niveau bepaalt het niveau daaronder, daarom bezorgt het je alle problemen. De oplossing is: stijg omhoog!

De natuur heeft strikte wetten. Het gebod: “WANT HIJ ZAL JE JE FOUTEN NIET VERGEVEN, OMDAT MIJN NAAM EROP GESCHREVEN STAAT” is een ecologisch gebod. In de integrale natuur heb je alleen recht om er zoveel uit te ontvangen als je als “dier” nodig hebt. Ecologisch evenwicht maakt deel uit van spiritueel evenwicht.

Het spirituele pad begint bij inspiratie! Later verdwijnt dit echter, want het verlangen ontvangt geen vervulling. De meeste mensen verlaten Kabbalah, alleen degenen met het ware verlangen om de Schepper te bereiken, blijven. Zij vragen niet om iets van Hem te ontvangen of om Zijn onthulling te verkrijgen, zij vragen alleen om de mogelijkheid om aan Hem te geven.

Rosh Hashanah (het Nieuwe Jaar) symboliseert dat een mens het spirituele werk binnengaat. De maand Elul gaat eraan vooraf: de afstemming op de verbinding met de Schepper. “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij” – van het begin van de studie van Kabbalah naar de volledige realisatie van totale afhankelijkheid van de Schepper.

From Twitter, 8/23/18

Mijn gedachten op Twitter – 5-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Heel onze opdracht in de spirituele ontwikkeling bestaat eruit dat wij het werk van de Schepper volgen en het daarmee – met de hulp van de groep – zoveel mogelijk eens zijn. De Schepper wekt duisternis versus Licht: Hij distantieert Zich, keert Zich om als een hert dat wegrent, en roept ons om Hem te volgen.

#Israël is – als een Joodse natie – een staat die op grond van de Joodse wet bestaat, in de Bijbel neergeschreven als: “Heb je naaste lief als jezelf.” Dit is de de code van de natie en de wereld, de code voor de globale, integrale ontwikkeling van de mensheid. Als wij dit implementeren, zullen wij eeuwigheid ontvangen.

Als je je tot de Schepper wendt om hulp, realiseer je dan dat Hij de Ene is die je het gevoel van hulpeloosheid gaf. Ik ben het met Hem eens en ik dank Hem daarvoor.

Want hoewel ik me slecht voel, is Hij nu bij me: nu zal mijn gebed volgroeid zijn en heel, en ik zal de partner van de Schepper zijn.

Wij moeten het fysieke bestaan en spiritualiteit, buiten ons en in ons, duidelijk beschrijven. Allereerst is er de “ezel” – mijn aard – en ik, de mens die op de ezel zit en de Schepper wil verblijden. Twee niveaus/werelden die beide noodzakelijk zijn. De Schepper zal echter zowel de mens als het dier bevrijden!

Ik voel de vriend als ik investeer in het verkrijgen van eigenschappen die gelijkvormig zijn aan die van Hem. Dan ontdek ik dat Hij volmaakt is, want ik ben voor een deel perfect geworden. Maar ik voel mij egoïstisch. Mijn goede daden weerspiegelen zich in de vrienden, terwijl mijn tekortkomingen zich weerspiegelen in mij. #Kabbalah

Op het spirituele pad, moeten wij niet bang zijn voor de duisternis en de verlangens.

Wij moeten leren omgaan met de leegte, de kli (vat), het onderzoeken in het Hoge Licht en naar de Schepper toe gaan, Hij heeft de leegte in mij geschapen om mij vooruit te duwen. Als ik dit begrijp, wend ik mij op de juiste wijze tot Hem.

From Twitter, 8/5/18

 

Mijn Gedachten op Twitter – 8-1-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Een mens die vorderingen wil maken in spiritualiteit, moet zijn egoïstische aard verwijderen. Hij beseft echter dat hij niet tegen zijn natuur in kan gaan. Maar omdat de Schepper hem zijn egoïstische aard heeft gegeven, zal Hij deze aard ook vervangen, op voorwaarde dat een mens uit de grond van zijn hart hierom vraagt.

Om een mens los te maken van een spirituele stijging, laat de Schepper hem vallen met gedachten over zichzelf in plaats van gedachten over HEM. De mens denkt dat hij de enige is die gevallen is, spirituele groei is niet voor hem bestemd en hij is slechter dan ieder ander. Maar juist vanuit die staat helpt de Schepper hem en brengt Hij hem dichterbij Zich als de mens vragen stelt aan de Schepper.

Verlies aan energie en een gevoel van leegheid – na een congres – komen van Boven, zodat wij ons afvragen: Wat wil de Schepper van mij? Waarom heeft Hij al mijn kracht en mijn verlangens van mij weggenomen? Dat is gebeurd zodat ik mij alleen van Hem afhankelijk voel en alleen van Hem verlangens en kracht kan ontvangen om op weg te gaan naar het doel!

Na een opgang – tijdens een congres – vallen wij! Het is echter geen neergang, maar een mogelijkheid om het doel opnieuw naar waarde te schatten. Wat wil ik van de Schepper en wat wil Hij van mij? Tijdens een opgang maak ik mij niet druk over spiritualiteit, want dan voel ik me sterk en in dat gevoel zou ik dan mijn leven lang willen blijven.

Baal HaSulam in “Peace in the World”: Vrede in een bepaalde samenleving is afhankelijk van wereldvrede, want wij hebben een situatie bereikt waarin de gehele wereld één enkele samenleving vormt. Daarom moet eenieder zorg dragen voor het welzijn van de gehele wereld en dienstbaar zijn aan de wereld, dit is noodzakelijk om zijn eigen bestaan te waarborgen.”

From Twitter, 8/1/18

Mijn gedachten op Twitter 20-07-18

Dr Michael Laitman Twitter

Alleen door te vragen kan een mens hulp van Boven ontvangen: de kracht om het verlangen naar egoïstisch genot te weerstaan, dan kan een mens daar bovenuit blijven in “geloof boven de rede”. Het gehele werk bestaat dus alleen uit vragen! Dit is het enige kanaal dat ons met de Schepper verbindt.

Het liberalisme is dood

Met de eigenschappen die wij hebben, kunnen wij de wereld niet ten goede veranderen. Mensen zullen zich echter gaan realiseren dat wij boven de neiging tot het kwaad moeten gaan leven. Dit moet de eerste wijziging van de grondwet worden. Wij moeten onze harten gaan openen. Een dergelijke grondwet zal ons naar het goede leiden.

Ontsnapping uit #facebook

Wij hebben een echt sociaal netwerk nodig, waarvan de belangrijkste boodschap zal zijn: verbinden boven alle verschillen uit. Mensen zullen hun conflicten nooit kunnen oplossen, maar we kunnen wel gemeenschappelijke belangen vinden op een hoger niveau, daar waar wij collectief boven onszelf uitstijgen.

#sociale media

Mijn Gedachten op Twitter – 13/4/18

Dr Michael Laitman Twitter

#Elia de profeet: “De naties zullen het volk #Israël naar de Woning van de Schepper brengen.” Dit betekent dat het de opdracht van de naties is om de Joden te helpen om vanuit eenheid geven (Licht) te bereiken en dit aan de naties door te geven, zodat zij de wereld bevrijding van het ego zullen brengen en #eenheid met de Schepper.

Joden lijden duizenden jarenlang,
Zij willen de oorzaak van de haat van anderen niet accepteren!
Werkelijk een hardnekkig volk …

De waarheid heeft me geraakt:
Het is de opdracht van de Joden om het Licht van de Schepper naar deze wereld te brengen:
Om de wereld te laten overschakelen van haat naar liefde.

#Antisemitisme is alleen van de Joden afhankelijk. De naties van de wereld hebben geen vrije wil, want het ontbreekt hen aan de twee verlangens: ontvangen en (het punt) om te geven, zij hebben alleen de wil om te ontvangen. De vrije wil bevindt zich precies tussen deze twee verlangens in. #Kabbalah #vrijheid

Persoonlijke klappen tellen niet —
Ze zijn niet spiritueel!
Alleen obstakels met betrekking tot de eenheid van de groep zijn spiritueel!

Klappen in de groep zijn
Correcties voor eenwording —
Totdat het Licht van binnenuit schijnt!

De naties vragen of de Joden hun opdracht willen vervullen, zij voelen onbewust dat zij dat niet doen. De Joden moeten een kanaal zijn dat vanuit de Hoge Wereld onze wereld met goedheid vult. Yehuda Ashlag, Matan Torah: ”Maar doordat zij niet verenigd zijn, vullen zij noch zichzelf, noch anderen.”

#Antisemitisme #Kabbalah Het moet ons duidelijk zijn dat alleen de Joden een vrije wil hebben, daarom veroorzaken alleen zij alle tragedies. Zij weigeren in te zien dat dit dubbel onvoorzichtig is: zoals een klein kind dat denkt dat het gevaar verdwijnt als hij zijn ogen dicht doet! — Doe je ogen open!

From Twitter, 4/13/18

Mijn gedachten op Twitter, 28-1-2018

 

twitter

# Kabbalistisch advies

Waarvoor zijn wij verantwoordelijk?

Voor onze toekomst/de toekomst van het hele systeem. Het is aan ons gegeven om evenwicht te brengen, totale eenheid: hier ligt de ingang naar de spirituele dimensie. Licht/Schepper is een Kracht die ons helpt, maar alleen in de mate waarin wij er dringend om vragen.

From Twitter, 1/28/18

Mijn gedachten op Twitter – 15-12-2017

twitter

Denken is de grootste kracht in de schepping. Wij zien echter niet hoe door onze gedachten alles wat er gebeurt bepaald wordt. Kabbalah studie laat ons het netwerk van de #krachten zien die de wereld doordringen en besturen. Wij ontdekken daardoor ook hoe wij met onze gedachten controle uitoefenen op de wereld, bewust of onbewust.

De gecorrigeerde mens is gelijkvormig aan de Schepper, jij bent namelijk tegengesteld aan de Schepper geschapen, Hij is de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven. Wij bestuderen onszelf om onszelf te corrigeren naar het tegendeel en gelijkvormig te worden aan de Schepper. Kabbalah is #spiritueel werk.

#Chanoeka is een stop onderweg, een stop van het ego (Malchut), op weg naar de eigenschap van geven (Bina) en nog verder op weg naar perfectie (Keter). Wij vieren Chanoeka als een complete scheiding van de voorgaande, egoïstische staat, en een stevig houvast voor de staat van volledige, spirituele correctie.

Hoe kunnen wij de #toekomst zien? Alle situaties bestaan al, we moeten alleen nog leren om ze te zien! De toekomst verandert, dit is afhankelijk van onze houding ten opzichte van de toekomst. Een Kabbalist weet dat de natuur, de wereld, niet veranderd kan worden, maar de mens kan, als hij daarom vraagt, wel veranderen. Hoe overleef je bepaalde situaties? Ga niet uit van overleven, maar wees vreugdevol!

Onenigheid is nodig om een beter evenwicht te ontwikkelen en tot #eenheid te komen. De regel om disharmonie te overwinnen is als volgt: niemand heeft gelijk, de juiste beslissing bevindt zich boven de onenigheid. Verantwoordelijkheid voor elkaar geeft ons de mogelijkheid om steeds weer boven de onthullingen van onenigheid uit te rijzen.

#Egoïsme verschilt van altruïsme door de intentie. Ik wil iets voor mezelf doen of voor jou. Ik kan je een hug geven en dat voor mezelf doen of je een klap geven voor jouw bestwil. Het gaat niet om wat ik doe, maar om de intentie waardoor de essentie van een handeling bepaald wordt.

Ons pad bestaat uit twee fasen: eigenbelang – Lo Lishma, voor jezelf – & het belang van anderen – Lishma, voor anderen. Op de laatste manier & alleen via anderen, vervul ik de opdracht van de Schepper, namelijk het voorschrift: “van de #liefde voor anderen naar de liefde voor de Schepper.” ”Hij verblijft te midden van Zijn volk”, op deze wijze wordt Hij onthuld.

Door naar het #spirituele niveau op te stijgen, verkrijgen wij het verlangen om te geven, dit wordt toegevoegd aan ons aanvankelijke verlangen om te ontvangen, daartussen kunnen wij balanceren. Door deze twee verlangens, ontvangen en geven, op de juiste wijze te combineren, creëren wij een derde component: de “mens” genaamd.

Een blije #Chanoeka, het feest van het Licht! Moge het ontspannen, aangenaam en warm zijn! Laten we onze harten openen voor elkaar en het Licht naderbij komen, de eigenschap van liefde en geven!

From Twitter, 12/15/17

Mijn gedachten op Twitter – 11-12-2017

twitter

Enkele tips om je te helpen om de betekenis van #Hanukkah te begrijpen

Oefening: Als ik zeg “Ik kan het niet meer volhouden”, begint juist daar de oefening. Ik moet elke keer het principe hernieuwen: “Als ik het nu niet doe, wanneer dan wel?” Met onze vrije wil kunnen we elk moment oefenen. Als je één moment mist, heb je geen gebruik gemaakt van je vrije wil.

We spreken van liefde als jij in mij aanwezig bent en ik in jou, zoals een een #embryo in de moeder. Zoals een moeder zichzelf voelt in haar kind – zijn verlangens bepalen alles voor haar!

De groei van het ego gaat in Kabbalah samen met de ontwikkeling van het “punt in het hart”, waardoor een mens tussen twee krachten kan bestaan: de neiging tot het goede en het #kwade. Dan is hij daar tussenin vrij om de neiging tot het kwade ten behoeve van het goede te gebruiken en op deze manier verder te komen.

Wij kunnen nu zeggen dat wij de methode van Abraham in praktijk brengen. Namelijk de bron van de methode die mensen verenigt, #Kabbalah genaamd …

In welke mate is de #Schepper verantwoordelijk voor de wereld? Voor alles wat er gebeurt? Als Hij de oorzaak is van alle onderlinge verdeeldheid, hoe is Hij er dan verantwoordelijk voor? Hij is volkomen en absoluut verantwoordelijk voor alles. Hij staat achter ons, bereid om alles te doen wat wij vragen.

Je tot de Schepper richten is het vat van de ziel (gebed, Hissaron, Kli). Dit moet zich voortdurend ontwikkelen – dat is mijn correctie. Niet het antwoord op de vraag, maar de vraag (verlangen) zelf – daarin ligt het spirituele werk & de vervulling van de ziel. Hierin laat ik mijn houding tot de Schepper zien.

Kabbalah onthult voor ons de GPS van het #leven: waar we heen kunnen gaan zonder af te wijken, maar via de snelste, kortste route om het allerbeste te bereiken – op weg naar het juiste Doel in het leven, namelijk de GPS gebruiken die ons laat zien waar dat Doel zich bevindt.

De #spirituele wereld onthullen, betekent dat je voelt dat je je erin bevindt. De spirituele wereld is een netwerk waarin onze verlangens met elkaar vervlochten zijn, door het ego voor ons verborgen. Als wij ernaar verlangen om gelijkvormig te worden aan dit systeem van onderlinge verbinding, stimuleren wij de invloed ervan op ons, totdat wij het mogen onthullen tussen ons.

Het Licht aantrekken, betekent dat wij er altijd aan denken dat we dit nu juist missen – een altijd toenemende #verbinding tussen ons, totdat de verbinding tussen iedereen permanent wordt, dat betekent dat deze zich manifesteert als de 10 Sefirot, gevuld met het Licht van de Schepper.

Het #ego is noodzakelijk! Het is geschapen om ons te laten zien hoe ver we van elkaar verwijderd zijn, hoe ver (verschillend) we van de Schepper zijn, zodat we dichterbij elkaar kunnen komen en dus dichter bij de Schepper, bij Zijn complete onthulling.

Waardoor zal de goede toekomst van Israël bepaald worden? Zie #JerusalemEmbassy

In plaats van de verklaring van Trump dat hij #Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël, had hij de seculiere Joden (uit Israël en de VS) kunnen wijzen op de methode die de Joden met elkaar verenigt, waardoor er een eenwording van de naties van de wereld tot stand gebracht zou worden! In plaats daarvan verergert zijn besluit de haat en komt er uitstel van vrede.

Trump zal de wereld niet corrigeren. De Joden moeten een verenigd volk worden en zo een voorbeeld van eenheid aan de naties laten zien. Dit is hun historische & spirituele opdracht, als zij dit verwerpen, zijn zij de oorzaak van al het lijden in de wereld (Ashlag, Preface to The Book of Zohar, pp.70-76) en #antisemitisme.

From Twitter, 12/11/17

Mijn Gedachten Op Twitter – 29-5-2017

twitter

 Een blijde #Sjavoet

Vertaling video clip

Als wij de nacht van Sjavoeot vieren

moeten wij weten dat

volgens de Wijsheid van Kabbalah

“Dag” en “Nacht” spirituele staten vertegenwoordigen

van de verbinding tussen mensen

“Nacht” is een staat van haat en afscheiding

“Dag” is het gevoel van liefde en verbinding met elkaar

“Het ontvangen van de Torah”

is het ontvangen van het Licht

dat onze harten verbindt als één

Een Blijde Sjavoeot

Mijn #moeder is overleden. Ze was 96 jaar oud en ik ben 71. Maar ik realiseerde me dat ik mijn hele leven als een baby in haar armen was …

#Shavuot: De Grote, Speciale Feestdag van het “Ontvangen van De Torah”

Als wij denken aan het bestuderen van de #Torah, denken we aan het bestuderen van verzen & commentaren. Dit is een groot misverstand >>

From Twitter, 5/29/17