Category Archives: Twitter

Mijn Gedachten op Twitter – 13/4/18

Dr Michael Laitman Twitter

#Elia de profeet: “De naties zullen het volk #Israël naar de Woning van de Schepper brengen.” Dit betekent dat het de opdracht van de naties is om de Joden te helpen om vanuit eenheid geven (Licht) te bereiken en dit aan de naties door te geven, zodat zij de wereld bevrijding van het ego zullen brengen en #eenheid met de Schepper.

Joden lijden duizenden jarenlang,
Zij willen de oorzaak van de haat van anderen niet accepteren!
Werkelijk een hardnekkig volk …

De waarheid heeft me geraakt:
Het is de opdracht van de Joden om het Licht van de Schepper naar deze wereld te brengen:
Om de wereld te laten overschakelen van haat naar liefde.

#Antisemitisme is alleen van de Joden afhankelijk. De naties van de wereld hebben geen vrije wil, want het ontbreekt hen aan de twee verlangens: ontvangen en (het punt) om te geven, zij hebben alleen de wil om te ontvangen. De vrije wil bevindt zich precies tussen deze twee verlangens in. #Kabbalah #vrijheid

Persoonlijke klappen tellen niet —
Ze zijn niet spiritueel!
Alleen obstakels met betrekking tot de eenheid van de groep zijn spiritueel!

Klappen in de groep zijn
Correcties voor eenwording —
Totdat het Licht van binnenuit schijnt!

De naties vragen of de Joden hun opdracht willen vervullen, zij voelen onbewust dat zij dat niet doen. De Joden moeten een kanaal zijn dat vanuit de Hoge Wereld onze wereld met goedheid vult. Yehuda Ashlag, Matan Torah: ”Maar doordat zij niet verenigd zijn, vullen zij noch zichzelf, noch anderen.”

#Antisemitisme #Kabbalah Het moet ons duidelijk zijn dat alleen de Joden een vrije wil hebben, daarom veroorzaken alleen zij alle tragedies. Zij weigeren in te zien dat dit dubbel onvoorzichtig is: zoals een klein kind dat denkt dat het gevaar verdwijnt als hij zijn ogen dicht doet! — Doe je ogen open!

From Twitter, 4/13/18

Mijn gedachten op Twitter, 28-1-2018

 

twitter

# Kabbalistisch advies

Waarvoor zijn wij verantwoordelijk?

Voor onze toekomst/de toekomst van het hele systeem. Het is aan ons gegeven om evenwicht te brengen, totale eenheid: hier ligt de ingang naar de spirituele dimensie. Licht/Schepper is een Kracht die ons helpt, maar alleen in de mate waarin wij er dringend om vragen.

From Twitter, 1/28/18

Mijn gedachten op Twitter – 15-12-2017

twitter

Denken is de grootste kracht in de schepping. Wij zien echter niet hoe door onze gedachten alles wat er gebeurt bepaald wordt. Kabbalah studie laat ons het netwerk van de #krachten zien die de wereld doordringen en besturen. Wij ontdekken daardoor ook hoe wij met onze gedachten controle uitoefenen op de wereld, bewust of onbewust.

De gecorrigeerde mens is gelijkvormig aan de Schepper, jij bent namelijk tegengesteld aan de Schepper geschapen, Hij is de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven. Wij bestuderen onszelf om onszelf te corrigeren naar het tegendeel en gelijkvormig te worden aan de Schepper. Kabbalah is #spiritueel werk.

#Chanoeka is een stop onderweg, een stop van het ego (Malchut), op weg naar de eigenschap van geven (Bina) en nog verder op weg naar perfectie (Keter). Wij vieren Chanoeka als een complete scheiding van de voorgaande, egoïstische staat, en een stevig houvast voor de staat van volledige, spirituele correctie.

Hoe kunnen wij de #toekomst zien? Alle situaties bestaan al, we moeten alleen nog leren om ze te zien! De toekomst verandert, dit is afhankelijk van onze houding ten opzichte van de toekomst. Een Kabbalist weet dat de natuur, de wereld, niet veranderd kan worden, maar de mens kan, als hij daarom vraagt, wel veranderen. Hoe overleef je bepaalde situaties? Ga niet uit van overleven, maar wees vreugdevol!

Onenigheid is nodig om een beter evenwicht te ontwikkelen en tot #eenheid te komen. De regel om disharmonie te overwinnen is als volgt: niemand heeft gelijk, de juiste beslissing bevindt zich boven de onenigheid. Verantwoordelijkheid voor elkaar geeft ons de mogelijkheid om steeds weer boven de onthullingen van onenigheid uit te rijzen.

#Egoïsme verschilt van altruïsme door de intentie. Ik wil iets voor mezelf doen of voor jou. Ik kan je een hug geven en dat voor mezelf doen of je een klap geven voor jouw bestwil. Het gaat niet om wat ik doe, maar om de intentie waardoor de essentie van een handeling bepaald wordt.

Ons pad bestaat uit twee fasen: eigenbelang – Lo Lishma, voor jezelf – & het belang van anderen – Lishma, voor anderen. Op de laatste manier & alleen via anderen, vervul ik de opdracht van de Schepper, namelijk het voorschrift: “van de #liefde voor anderen naar de liefde voor de Schepper.” ”Hij verblijft te midden van Zijn volk”, op deze wijze wordt Hij onthuld.

Door naar het #spirituele niveau op te stijgen, verkrijgen wij het verlangen om te geven, dit wordt toegevoegd aan ons aanvankelijke verlangen om te ontvangen, daartussen kunnen wij balanceren. Door deze twee verlangens, ontvangen en geven, op de juiste wijze te combineren, creëren wij een derde component: de “mens” genaamd.

Een blije #Chanoeka, het feest van het Licht! Moge het ontspannen, aangenaam en warm zijn! Laten we onze harten openen voor elkaar en het Licht naderbij komen, de eigenschap van liefde en geven!

From Twitter, 12/15/17

Mijn gedachten op Twitter – 11-12-2017

twitter

Enkele tips om je te helpen om de betekenis van #Hanukkah te begrijpen

Oefening: Als ik zeg “Ik kan het niet meer volhouden”, begint juist daar de oefening. Ik moet elke keer het principe hernieuwen: “Als ik het nu niet doe, wanneer dan wel?” Met onze vrije wil kunnen we elk moment oefenen. Als je één moment mist, heb je geen gebruik gemaakt van je vrije wil.

We spreken van liefde als jij in mij aanwezig bent en ik in jou, zoals een een #embryo in de moeder. Zoals een moeder zichzelf voelt in haar kind – zijn verlangens bepalen alles voor haar!

De groei van het ego gaat in Kabbalah samen met de ontwikkeling van het “punt in het hart”, waardoor een mens tussen twee krachten kan bestaan: de neiging tot het goede en het #kwade. Dan is hij daar tussenin vrij om de neiging tot het kwade ten behoeve van het goede te gebruiken en op deze manier verder te komen.

Wij kunnen nu zeggen dat wij de methode van Abraham in praktijk brengen. Namelijk de bron van de methode die mensen verenigt, #Kabbalah genaamd …

In welke mate is de #Schepper verantwoordelijk voor de wereld? Voor alles wat er gebeurt? Als Hij de oorzaak is van alle onderlinge verdeeldheid, hoe is Hij er dan verantwoordelijk voor? Hij is volkomen en absoluut verantwoordelijk voor alles. Hij staat achter ons, bereid om alles te doen wat wij vragen.

Je tot de Schepper richten is het vat van de ziel (gebed, Hissaron, Kli). Dit moet zich voortdurend ontwikkelen – dat is mijn correctie. Niet het antwoord op de vraag, maar de vraag (verlangen) zelf – daarin ligt het spirituele werk & de vervulling van de ziel. Hierin laat ik mijn houding tot de Schepper zien.

Kabbalah onthult voor ons de GPS van het #leven: waar we heen kunnen gaan zonder af te wijken, maar via de snelste, kortste route om het allerbeste te bereiken – op weg naar het juiste Doel in het leven, namelijk de GPS gebruiken die ons laat zien waar dat Doel zich bevindt.

De #spirituele wereld onthullen, betekent dat je voelt dat je je erin bevindt. De spirituele wereld is een netwerk waarin onze verlangens met elkaar vervlochten zijn, door het ego voor ons verborgen. Als wij ernaar verlangen om gelijkvormig te worden aan dit systeem van onderlinge verbinding, stimuleren wij de invloed ervan op ons, totdat wij het mogen onthullen tussen ons.

Het Licht aantrekken, betekent dat wij er altijd aan denken dat we dit nu juist missen – een altijd toenemende #verbinding tussen ons, totdat de verbinding tussen iedereen permanent wordt, dat betekent dat deze zich manifesteert als de 10 Sefirot, gevuld met het Licht van de Schepper.

Het #ego is noodzakelijk! Het is geschapen om ons te laten zien hoe ver we van elkaar verwijderd zijn, hoe ver (verschillend) we van de Schepper zijn, zodat we dichterbij elkaar kunnen komen en dus dichter bij de Schepper, bij Zijn complete onthulling.

Waardoor zal de goede toekomst van Israël bepaald worden? Zie #JerusalemEmbassy

In plaats van de verklaring van Trump dat hij #Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël, had hij de seculiere Joden (uit Israël en de VS) kunnen wijzen op de methode die de Joden met elkaar verenigt, waardoor er een eenwording van de naties van de wereld tot stand gebracht zou worden! In plaats daarvan verergert zijn besluit de haat en komt er uitstel van vrede.

Trump zal de wereld niet corrigeren. De Joden moeten een verenigd volk worden en zo een voorbeeld van eenheid aan de naties laten zien. Dit is hun historische & spirituele opdracht, als zij dit verwerpen, zijn zij de oorzaak van al het lijden in de wereld (Ashlag, Preface to The Book of Zohar, pp.70-76) en #antisemitisme.

From Twitter, 12/11/17

Mijn Gedachten Op Twitter – 29-5-2017

twitter

 Een blijde #Sjavoet

Vertaling video clip

Als wij de nacht van Sjavoeot vieren

moeten wij weten dat

volgens de Wijsheid van Kabbalah

“Dag” en “Nacht” spirituele staten vertegenwoordigen

van de verbinding tussen mensen

“Nacht” is een staat van haat en afscheiding

“Dag” is het gevoel van liefde en verbinding met elkaar

“Het ontvangen van de Torah”

is het ontvangen van het Licht

dat onze harten verbindt als één

Een Blijde Sjavoeot

Mijn #moeder is overleden. Ze was 96 jaar oud en ik ben 71. Maar ik realiseerde me dat ik mijn hele leven als een baby in haar armen was …

#Shavuot: De Grote, Speciale Feestdag van het “Ontvangen van De Torah”

Als wij denken aan het bestuderen van de #Torah, denken we aan het bestuderen van verzen & commentaren. Dit is een groot misverstand >>

From Twitter, 5/29/17

 

Mijn Gedachten Op Twitter 4-16-2017

twitter

Wat gebeurt er in #Noord-Korea ?

koreaTwitApr16

Voordat #Pesach voorbij is …. ben je op de juiste manier bezig?

passTwitApr16

 

Wat is er in mij veranderd deze #Pesach? Test jezelf!

slavesTwitApr16

From Twitter, 4/16/17

Mijn Gedachten Op Twitter – 8-3-2017

From Twitter, 3/8/17

twitter

Kunnen we nog iets verbergen in deze eeuw van zero privacy? WIKILEAKS

wikileak-twitMar8

Esther riep op voor eenheid van de Joden op de Internationale Vrouwendag

purim-twitMar8

Poerim: Haman zei dat de Joden vernietigd konden worden omdat zij geen eenheid vormden. Haat tussen de Amerikaanse Joden kan tot ditzelfde resultaat leiden.

Mensen zullen zich eerst realiseren dat eenheid het lijden & antisemitisme kan verlichten. En daarna dat alleen Kabbalah (Bnei Baruch) kan helpen om dit te bereiken.

Het volk Israël komt voort uit eenheid temidden van de 70 naties in Babylon, zo kan het een voorbeeld van eenheid zijn voor de wereld.

De werklozen in de VS hebben geen nieuwe banen nodig. Wat zij nodig hebben is het bestuderen van eenheid in universele platforms die gebaseerd zijn op de methode van Kabbalah.

De productie-industrie terugbrengen naar de VS betekent verlies voor iedereen: Robots zullen de arbeiders in de VS vervangen & de derde wereld zal steeds armer worden.

De zwakheid van de tegenstanders van Kabbalah: doordat zij niet in staat zijn om te bewijzen dat Kabbalah studie verkeerd is, doen ze een wanhopige poging om kwaad te spreken over Kabbalah studenten

Kapitalisme is de laatste vorm van onze egoïstische ontwikkeling. Wat volgt er?

capitalizm-twitMar8

We kunnen in de VS een catastrofe van gruwelijke omvang voorkomen ten aanzien van de Joden.

haaretz-farewell-twitMar8

Joden realiseren zich niet dat antisemitisme afhankelijk is van hun inspanningen voor de eenheid van de wereld: de gecorrigeerde, toekomstige staat. Zij worden gepusht!

De oorlog in de tijd van de Masjiach: als mensen zich realiseren dat zij hun ego moeten corrigeren, zal er universele haat ontstaan naar de methode van correctie: Kabbalah.

De geschiedenis van de mensheid wordt bepaald door de Joden, preciezer gezegd: door de relatie tussen Kabbalisten en hun opponenten.

Poerim: Er staat geschreven: “Mordechai de Jood”, Yehudi (Jood) omdat hij – evenals Abraham – mensen met elkaar & met de Schepper verbond ((Midrash Rabbah).

From Twitter, 3/8/17

 

Mijn Gedachten Op Twitter, 22-2-2017

twitter

We zijn ontzettend blij met een delegatie uit China die naar Israël kwam om het Wereld Kabbalah Congres bij te wonen.

Mensen die elkaar totaal niet kennen op het Wereld Kabbalah Congres 2017: het grootste evenement voor vrede in de wereld.

De heersende elite en pseudo liberalisme: een explosieve combinatie

haaretz

Michael Laitman’s column: Onder het mom van vrije meningsuiting is Amerika een fascistisch land geworden waar niet meer dan één opvatting wordt toegestaan.

haaretz.com

From Twitter, 2/22/17

* Vanaf woensdag 1 maart zullen de blogs weer dagelijks verschijnen.

Mijn Gedachten Op Twitter – 1/2/17

twitter

Laten we, voordat we ook maar één enkele actie ondernemen, eerst de wereld begrijpen waarin wij leven. Dan kunnen we een nieuw waarnemingsorgaan creëren.

Kabbalah legt uit: De wereld is een HOLOGRAM. Een structuur van 10 Sefirot, waarbij iedere Sefira ook weer uit tien Sefirot bestaat, etc.

Je kunt ofwel de wereld bestuderen zoals zij is of op de manier waarop wij haar waarnemen. De wereld is namelijk het resultaat van onze waarneming!

Wetenschappers: het universum is een hologram. Kabbalah: het universum bevindt zich in onze mind. Stijg boven je mind uit en ontdek één Hoog Licht.

Onze zelfzuchtige natuur wil alles onder controle hebben. Daardoor worden er media in het leven geroepen die afhankelijk zijn van hun eigenaar, de massa wordt daardoor tot slaaf gemaakt.

De media zijn in handen van de elite, daarover zal strijd ontstaan. Als het kwaad onthuld wordt, wordt de correctie getriggerd.

From Twitter, 2/1/17

 

Mijn Gedachten Op Twitter – 31/1/17

twitter

Noch Trump noch liberalen realiseren zich dat de wereld veranderen betekent dat we eerst onszelf moeten veranderen, ons ego. Door een universele heropvoeding te ondergaan.

Trump’s moslimban: Als het gevecht tussen liberalen en nationalisten niet stopt, kan dat leiden tot de overheersing van … islamieten.

Het georganiseerde protest over de immigratieban is een hypocriete poging om Donald Trump te delegitimeren.

De Amerikaanse Droom kan niet langer in stand blijven door toenemende schuld. De middenklasse is verarmd en bereid om te vechten voor haar rechten.

From Twitter, 1/31/17