Category Archives: Torah

Waar Je Gedachten Zijn

Laitman_716_01Torah, Dewariem (Deuteronomium) 20:18: … zodat ze jullie niet kunnen leren net zoals zij allerlei gruweldaden te doen, die zij voor hun goden verrichten en dan zouden jullie zondigen tegen de Eeuwige, jullie God. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De naties van de wereld zijn de verlangens die ons naar allerlei genoegens van het materiële leven toetrekken en naar alle problemen die dit met zich meebrengt. Een mens wordt er sterk door weg getrokken.

Wij zien dat ondanks het feit dat mensen naar de Wijsheid van Kabbalah komen, waardoor zij leren hoe het kwaad in mensen vernietigd kan worden en hoe zij daardoor naar een niveau geleid worden, waarop zij vriendelijk worden en goed willen zijn voor anderen, onze wereld hen naar de andere kant trekt.

Hierin worden wij geconfronteerd met ons egoïsme. Hiertoe roept de Torah ons op.

Een mens moet naar een niveau opstijgen waarop hij alleen dat tot zich neemt wat hij voor zijn bestaan in deze wereld nodig heeft, het overige richt hij alleen op het bereiken van de Hoge Wereld.

Dit betekent niet dat we op de vloer moeten slapen, op water en brood moeten leven en een armzalig leven moeten leiden. Een mens moet zorgen voor alles wat zijn lichaam nodig heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld vijf maaltijden per dag zijn, op een veren matras slapen in plaats van op een eenvoudig matras, enz.

We moeten allereerst op een redelijke manier aan deze wensen tegemoet komen. Vervolgens komt een mens langzamerhand, in verbinding met anderen, bij de eigenschap van geven, wat hij van het leven verlangt verandert geleidelijk, zonder enige dwang.

Het maakt geen verschil wat zijn verlangens zijn! Als de intenties van een mens gericht zijn op geven aan anderen en anderen naar eenheid brengen, maakt het niet uit wat zijn lichaam nodig heeft. Geef het wat het wil, zodat de innerlijke ontwikkeling niet verstoord wordt.

Vraag: Betekent dit dat, als wij waakzaam zijn, het lichaam geleidelijk tot een staat van eenvoud komt?

Antwoord: Zeker, maar niet door middel van geloof aannames en allerlei ‘spirituele’ oefeningen, maar op een natuurlijke wijze.

Een mens is waar zijn gedachten zijn. Daardoor bereikt alles het natuurlijke, minimale niveau dat een mens nodig heeft. Zijn materiële niveau beperkt zich automatisch in overeenstemming met het niveau waarop hij zich spiritueel bevindt.

Het wordt een middelmatig niveau dat hem niet door zorgen afleidt; het is goed als hij heeft wat hij nodig heeft, maar het is ook goed als hij dat niet heeft. Het belangrijkste is: waar je gedachten zijn.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/21/16

 

De Code Van De Torah

Laitman_137Vraag: Als de code van de Torah te vergelijken is met een computer code, zou er dan niet een of ander instrument zijn waarin de Torah gecompileerd kan worden en dan ontcijferd kan worden? Hoe activeren we die code?

Antwoord: Wij activeren die code niet. Die code is al werkzaam, hij heeft een eigen innerlijk mechanisme, namelijk het Licht, het Licht stuurt aan. De vraag is hoe wij ons kunnen afstemmen op deze activiteit, zodat wij erdoor worden bestuurd. Om dit te kunnen doen, moeten we Kabbalisten worden.

De Wijsheid van Kabbalah legt uit, dat er een code voor ons ligt, een stromende rivier van informatie. Als een mens erin wil stappen en met de stroom mee wil zwemmen, moet hij zich daarop voorbereiden en er behoedzaam instappen, daarna kan hij langzamerhand naar het midden van de rivier zwemmen en ontdekken dat hij zich in de eeuwige stroom bevindt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

Torah Voor Iedereen

laitman_234Vraag: Waarom onderwijst u de Torah op internet aan iedereen als de Torah zo moeilijk te begrijpen is?

Antwoord: Iedereen moet de Torah leren kennen en ernaar verlangen om de Torah te vervullen, want iedereen moet het niveau van Mozes bereiken.

Bovendien zijn fysieke verschillen zoals nationaliteit, ras, huidskleur en sekse volkomen onbelangrijk. De ziel van een mens wordt op geen enkele manier weerspiegeld in zijn unieke fysieke eigenschappen; religie, nationaliteit, cultuur, enz. maken geen enkel verschil.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

De Verborgen Betekenis Van De Torah

laitman_209Vraag: Hebben – vanuit Kabbalistisch perspectief – de moorden en wreedheden die in de Torah beschreven worden en ogenschijnlijk op bevel van de Schepper plaatsvinden, een verborgen betekenis?

Antwoord: Ja. De moorden in de Torah betekenen, dat wij de egoïstische eigenschappen in ons moeten doden. Er wordt uitsluitend hiernaar verwezen, niet naar mensen.

De Torah vertelt ons over het innerlijk handelen van de mens, zowel goed als kwaad. Daarom wordt de Wijsheid van Kabbalah het innerlijke deel van de Torah genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

Wat Is Het Verschil Tussen De Bijbel En De Torah?

laitman_032_06

* Vanaf woensdag 1 maart zullen de blogs weer dagelijks verschijnen.

Vraag: Wat is het verschil tussen de Bijbel, de Torah en de Pentateuch?

Antwoord: De Torah werd 3100 jaar geleden geschreven tijdens de reis van de kinderen Israëls door de woestijn, van Egypte naar het land Israël. De reis van de Joden door de woestijn duurde veertig jaar. De heilige Torah is een uniek geschrift dat niet veranderd kan worden, het is het belangrijkste boek van de Wijsheid van Kabbalah.

De Bijbel (van het Griekse woord ‘Biblia’ dat boek, boekrol, papier betekent) en andere boeken met verschillende titels die in dezelfde geest geschreven zijn, zijn op basis van de Torah geschreven en gingen door een correctiesysteem heen dat alleen voor bepaalde mensen geschikt is.

Dit gebeurde ook onder de Joden in het oude land Israël, 2500 jaar geleden, en na de vernietiging van Israël, 2000 jaar geleden.

Het resultaat hiervan is dat bepaalde passages vrij vertaald zijn, er werden personen toegevoegd aan een deel van de Torah, ook werden er namen veranderd en eruit verwijderd en er werden wetten en voorschriften gewijzigd. In grote lijnen werd dit de Bijbel en van daaruit ontstond een vrije manier van opvatten.

Tot de dag van vandaag bevestigen alle historische en archeologische onderzoeken – zoals de ontdekkingen die in de grotten van Qumran zijn gedaan – de ware en originele tekst van de Bijbel.

Het is heel belangrijk om de authenticiteit van het ware boek in stand te houden, het is het fundamentele boek voor de mensheid geworden, er staan sociale wetten in, wetten betreffende het familierecht en aanwijzingen voor regelgeving en educatie.

Als Kabbalisten de Torah lezen, begrijpen zij waarom elk symbool, elke letter en elk woord is geschreven, waarom men zich op deze manier heeft uitgedrukt en waarom juist deze volgorde in deze specifieke vorm is aangehouden, want de Torah is een code en niet zomaar een volgorde van letters.

Net zoals programmeertaal bepaalde symbolen gebruikt, is de Torah ook geschreven met behulp van symbolen. Het is verboden om er ook maar iets in te veranderen, want dan zou alles verloren gaan; het hele proces zou op een andere manier geleid worden.

Op heldere, nauwkeurige wijze geeft de Torah tekst de neerdaling van het Hoge Licht weer, dat aan het verlangen – dat door het Licht is geschapen – wordt gegeven en wordt de aaneenschakeling beschreven waardoor het Licht het verlangen zo ver brengt dat het gaat lijken op het Licht en er gelijkvormig aan wordt. Alleen hierover spreekt dit Boek.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

Van De “Woestijn” Naar Het “Land Israël”

laitman_747_01De ingang tot het land Israël is een stijging naar het niveau van de implementatie van de vrije wil. De veertigjarige doortocht door de woestijn die plaatsvond voor de intocht in het land Israël, betekent dat men zich in bepaalde verlangens bevindt die Bina genoemd worden, dit is een hoog niveau, maar de toepassing van de vrije wil is daar nog heel zwak, we zouden kunnen zeggen: op het niveau van een kind, doe precies wat je verteld wordt, dan is alles goed.

De staat van het land Israël vertegenwoordigt de moeilijkste plek op de wereld, de meest verschrikkelijke, gehate plek, die veroorzaakt dat iedereen constant bekvecht en kwaad is, het land waarvan gezegd is dat het zijn inwoners zou verzwelgen. Als je dit verlangen echter verwerkelijkt (land – Eretz, van het woord “Ratzon” – verlangen), onthul je daarin de Schepper.

In feite is het zo dat een mens die zich van de innerlijke staat “woestijn” naar de spirituele staat het “land Israël” begeeft, naar grotere egoïstische verlangens opstijgt en op dat volgende, zwaardere niveau kan hij zijn vrije wil toepassen. De verschrikkelijk grote problemen en de tegenstellingen tussen goed en kwaad worden op dit niveau onthuld, deze problemen moet hij in zichzelf oplossen.

Als een mens het land Israël binnengaat, ontdekt hij in zichzelf nieuwe diepten en nieuwe ziekmakende invloeden. Hij moet ze onderzoeken en voor liefde boven haat kiezen, wat uiterst moeilijk is omdat hij hiervoor met zijn “animale” vrijheid moet betalen.

Opmerking: Het hele drama ontvouwt zich voor de ogen van het volk. Mozes weet bijvoorbeeld dat hij het land Israël niet binnen mag gaan, maar hij stuurt wel zijn kinderen daarheen.

Mijn antwoord: Natuurlijk is het een beangstigende staat als je bereid bent om met je volk mee te gaan, maar het je niet toegestaan wordt. Wat zal er met hen gebeuren? Dat weet je niet. Je laat ze gaan en vanaf dat moment worden ze onafhankelijk.

Mozes leidde het volk door de woestijn. De woestijn is een veel lager niveau dan het land Israël, want alle tegenstellingen die in een mens in de woestijn onthuld worden, zijn met betrekking tot het volgende niveau onbetekenend.

Bovendien vervulde Mozes in de woestijn voor hen de rol van tussenpersoon tussen het volk en de Schepper, namelijk het systeem van Bestuur. Dit systeem bestaat echter niet meer aan de grens met het land Israël. Zo wordt het aan ons onthuld. Dit zijn heel moeilijke staten. Helaas begrijpen wij ze alleen op ons fysieke niveau en niet in de Kabbalistische betekenis.

From KabTV Program “The Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

Keuzemoment

laitman_760_2Op elk punt van onze spirituele staat zijn er twee wegen. Daarom wordt de zin: “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor.” (Dewariem 11: 26 [Deuteronomium]) vele malen herhaald in de Torah. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Deze zin is elk moment relevant, want er is aan mensen een vrije wil gegeven. Een mens is een schepsel dat begrijpt, voelt, weet, en in staat is om zijn vrijheid van keuze te realiseren.

Als hij op elk moment van zijn bestaan niet ziet dat er altijd twee wegen voor hem liggen en als hij er niet zeker van is welke daarvan een zegen is en welke een vloek, is hij geen mens maar een dier dat door de evolutionaire ontwikkeling voorwaarts wordt gedreven alsof hij van achteren door een stok geprikt wordt die hem dwingt door te lopen.

Hij beschouwt zichzelf echter wel als een mens, omdat hij zich in duisternis bevindt en niet eens beseft dat hij geen enkel besluit zelf neemt. Hij is te vergelijken met een marionet in de handen van een poppenspeler.

Daarom worden de woorden: “Zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor”, alleen gericht tot een mens die door de studie en de toepassing van Kabbalah tot het inzicht is gekomen dat er twee wegen voor hem liggen: een zegen en een vloek, en hij kan er slechts één van kiezen. Een ander alternatief heeft hij niet als hij zich op het niveau van de implementatie van de vrije wil bevindt. Als hij dit niet verwerkelijkt, is hij geen mens”.

Daarom staat er over alle mensen op de wereld geschreven dat zij gelijk zijn aan dieren, behalve zij die met de hulp van Kabbalah het niveau van de vrije willen bereiken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/10/16

 

“Vreemdelingen” In Het Land Israël

laitman_747_01

  • * Vanaf donderdag a.s. verschijnen er weer blogs.

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 15:3: Een vreemde mag je aanmanen, maar wat je bij je broeder hebt uitstaan, dat moet je kwijtschelden. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Eerder staat er in de Torah geschreven:”Onderdruk de vreemdeling die naar je toe kwam niet” en “Je was een vreemdeling in het land Egypte,“ etc.

Het is onmogelijk om deze bepalingen op fysiek niveau uit te leggen, want ze verschillen van plaats tot plaats, en uitgaande van de beschrijving die in de Torah gegeven wordt, eveneens van niveau tot niveau. Daarom kunnen wij er niet zuiver pragmatisch naar kijken, op stoffelijk niveau, want alles is van het spirituele niveau afhankelijk.

Vraag: Wat betekent op een bepaald spiritueel niveau: “Een vreemde mag je aanmanen, maar wat je bij je broeder hebt uitstaan, dat moet je kwijtschelden”?

Antwoord: Nadat zij het land Israël zijn binnengetrokken, zijn allen broeders. Er mogen geen vreemdelingen in het land Israël zijn, want Israël is een spirituele staat nadat het egoïsme tot op zekere hoogte is gecorrigeerd en er tussen hen een absoluut correcte interactie begint, verbinding, en de onthulling van de Schepper. Zij die hier nog niet aan toe zijn, worden vreemdelingen genoemd.

Een vreemdeling in het land Israël is een Klipa (een staat van onzuiverheid). Zodra het volk Israël dit land binnengaat, beginnen zij het door hun aanwezigheid te zuiveren en door oorlogen te voeren met degenen die daar wonen, namelijk met de ongecorrigeerde verlangens. Daarom symboliseren vreemdelingen en de zeven naties die in het land Israël wonen de egoïstische verlangens van de joden die op dit niveau zijn gekomen.

Vraag: Wat was de rol van de zeven naties die daar woonden totdat het volk Israël dit land binnentrok?

Antwoord: Zij vervulden geen rol. Innerlijk zijn ze in ieder mens aanwezig als de onzuivere, ongecorrigeerde, egoïstische krachten die alleen onthuld worden als een mens vecht voor het recht om op dit spirituele niveau te zijn.

Als hij niet vecht, voelt hij deze krachten niet. Zonder dichter bij het niveau van het land Israël te komen, kan een mens de zeven naties – de zeven egoïstische eigenschappen – niet ontdekken.

Opmerking: Het is interessant dat, als we tegen de gewone man van de straat zeggen dat hij een egoïstische aard heeft, hij antwoordt: “Ik ben geen egoïst, ik ben iemand die geeft aan anderen.”

Mijn antwoord: Ja natuurlijk, want hij onthult dat niet in zichzelf.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/3/16

 

Krachten Werken, Klanken Niet

laitman_934Vraag: De Taal van het Licht van de Torah dringt door alle werelden heen. Brengt de taal van mensen niet meer dan een vibratie in deze wereld?

Antwoord: Dat is zeker zo. Je kunt schreeuwen, vloeken, mooie liederen zingen of bidden, doe alles wat je maar wilt. Dit is zonder betekenis, er is niets waardoor de Schepper wordt beïnvloed.

Je kunt alleen gehoord worden als je verlangens zonder enig eigenbelang zijn en ze via je vrienden op het goede gericht zijn, als ze “spirituele wapens” zijn die direct op de Schepper gericht zijn.

Dit is de taal van gevoelens, de taal van vriendschap, verbinding, liefde en eenheid. Het is zelfs niet nodig om dit in woorden te vatten en te uiten, ook zonder woorden werkt dit, want het zijn de krachten die werken, niet de geluidsgolven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

Opstijgen Naar Een Nieuw Niveau

laitman_233De Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:26: Maar de door jou voor het heiligdom bestemde gaven, die je in je bezit zou hebben en je gelofte-offers moet je meenemen als je komt naar de plaats die de Eeuwige zal uitkiezen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De “voor het heiligdom bestemde gaven” betekent: al het kostbare dat ik in mij heb, Reshimot (spirituele informatie, dat wat in de mens opgeslagen ligt), eigenschappen, krachten en verlangens. Ik moet ze onthullen, ze naar een nieuw contact met de Schepper brengen en door dat te doen, stijg ik geleidelijk op naar een nieuw niveau.

Ik moet voortdurend mijn hoogste staten analyseren en ze tot eenwording met de Schepper brengen. Dit alles heeft als enig doel: ontdekken dat wat ik heb, plotseling getransformeerd is van verheven staten naar lage staten. Wat op het voorgaande niveau een verworvenheid was, wordt een overtreding op het volgende niveau.

Als ik in contact kom met het volgende niveau, met de volgende onthulling van de Schepper, worden al mijn beste, wondermooie neigingen naar eenheid, naar liefde voor anderen, naar werkelijk alles, onverwacht aan mij onthuld als slecht. Dit is constant: de heiligheid op het lagere niveau wordt het kwade op een hoger niveau.

Alles waarvan ik dacht dat het onwankelbaar in mij aanwezig was, wordt afval. Ik zie hoe mijn vastgeroeste ideeën, relaties, definities, regels en mijn huidige waarneming van de wereld, verdwijnen. Ze zijn van geen enkele waarde meer, ze bevatten totaal geen waarheid, hebben geen betekenis en geen spiritualiteit in zich. Ik heb ineens ontdekt dat alles waarvan ik dacht dat het mijn contact met spiritualiteit was, absoluut niets meer betekent.

Tegelijkertijd wordt er een nieuw niveau voor mij geopend omdat ik verder gekomen ben in geloof boven de rede; ik ben bereid om alles waarvan ik altijd dacht, dat ”ik” dat was, weg te doen en er bovenuit te stijgen.

Geloof boven de rede is een staat waarin ik de eigenschappen van de Schepper – Geven en Liefde – accepteer boven wat nu in mij aanwezig is. Ik ben bereid om waarden, die volkomen tegengesteld zijn aan de verlangens en intenties die ik nu heb, te accepteren en ermee te werken. Het volgende niveau is namelijk volslagen tegengesteld aan het voorgaande niveau.

Er bestaat slechts één wet: rijzen in geven, boven de wil om te ontvangen uit. Alles uit het verleden is volledig uitgewist en ik bouw een nieuw niveau!

From KabTV’s, “Secrets of the Eternal Book,” 7/6/16

 

Page 5 of 18« First...34567...10...Last »