Category Archives: Torah

De Talen Van De Zohar, De Talmud En De Torah

De Tempel In Je Hart

Dr. Michael LaitmanVraag: We zeggen dat de Tempel ‘gevestigd’ is in het menselijk hart. Wat is de betekenis daarvan?

Antwoord: De Tempel is het centrum van de verbinding tussen mensen. De Tempel leert ons hoe we moeten verbinden en bevat de eigenschappen die laten zien hoe alles verwerkelijkt moet worden.

Waarom gebruiken we de uitdrukking ‘verwoesting van de Tempel’ in plaats van ‘verwoesting van het land’? Dat zeggen we omdat de Tempel een spirituele basis was, een plaats waar het proces van eenwording stopte. Dat gebeurde zeventig jaar voordat de Tempel werd verwoest.

Zeventig jaar staat voor 7 Sefirot, 10 jaar in elke Sefira. De Natie daalde geleidelijk via deze niveaus af naar Malchut: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut …. Hier vond de verwoesting van de Tempel (het breken van de eenheid) plaats. Men wist het van tevoren al heel goed.

Het betekent dat de offers die men naar de Tempel bracht niet echt waren, namelijk geen offers die naar eenheid leidden. De nadruk kwam te liggen op: ‘Ik bracht een offer’. Dat ‘Ik’ (ons egoïsme) is iets wat tussenbeide komt en alle Tempels verwoest. Het is de oorzaak van de verwoesting.

From Kab TV’s “Mysteries of the Eternal Book,” 3/4/13

 

Profiteer Niet Ten Koste Van De Ander

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Exodus (Mishpatim) 22:24: Indien je aan iemand uit mijn volk, de arme die bij je is, geld leent, wees dan geen harde schuldeiser voor hem, leg hem geen woekerrente op.

Een mens mag niet profiteren ten koste van anderen. Alles moet nauwkeurig worden gemeten en gewogen, volgens het bedrag dat een ieder bereid is om aan iemand te geven en van hem te ontvangen, want uiteindelijk moeten allen totale wederzijdse verbinding en heelheid bereiken.

Daarom zijn alle wetten die over relaties tussen mensen gaan gebaseerd op de verbinding met één complete spirituele materie, dat wil zeggen: een gezamenlijk harmonieus geheel. Stel dat jij voor mij werkt als tuinman en ik werk voor jou als timmerman, dan moet er een volkomen gelijke vergoeding zijn. En dat wordt nauwkeurig verwoord in: “Ga en voorzie elkaar van levensonderhoud,” dat is wederzijds. Daarom hebben we allemaal verschillende eigenschappen gekregen.

Ik kan dus niet van jou profiteren en jij niet van mij. Het enige wat we kunnen doen is ons product uitwisselen. Hieruit zijn alle overige belangrijke wetten afgeleid die we in de toekomst zullen toepassen, wij en de hele mensheid. Dit zijn wetten van volkomen gelijkheid, gelijke verdeling en beloning, een gelijke levensstandaard waarbij er geen verschillen bestaan tussen mensen: rijk of arm, gelukkig of ongelukkig, enzovoort.

Vraag: Maar de zin: “Indien je aan iemand van mijn volk geld leent”, kan gemakkelijk een negatieve houding naar Joden opwekken.

Antwoord: Dit gaat over spirituele concepten, spirituele wetten.

De Torah spreekt niet over relaties tussen mensen in onze wereld, maar alleen over de manier waarop mensen verlangen naar gelijkvormigheid met de Schepper door middel van de onderlinge verbinding die een algemene wederzijdse eigenschap creëert die gelijk is aan de eigenschap van geven van de Schepper en zij ontdekken Hem in deze innerlijke eigenschap. Daarom staat er geschreven: “mijn volk”, hiermee wordt ieder mens bedoeld die naar dit doel hunkert en dat heeft niets met afkomst te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/27/13

 

De Droom Van Een Spiritueel Romanticus

Dr. Michael LaitmanHet belangrijkste is de groep. Ik heb vaak over Baal HaSulam gehoord dat hij ervan droomde om een Kabbalistische gemeenschap op te zetten. Hij nam leerlooi machines mee uit Polen, want hij dacht erover om een kleine fabriek openen waar hij met zijn studenten in wilde gaan werken, dat zou hen genoeg geld opleveren om van te bestaan. In een dergelijke hechte groep zouden ze de wijsheid van Kabbalah leren. Hij had veel zulke ideeën. In zijn artikelen kun je voelen hoezeer hij hiervan droomde. Hij was een heel grote spirituele romanticus.

Maar in die tijd was zoiets nog niet mogelijk. Zelfs in onze tijd zien we dat we alleen nog maar op weg zijn naar iets dergelijks. Ik zou kunnen stellen dat het mogelijk zal worden, maar we weten nog niet op wat voor manier. Het is niet nodig om dit te overhaasten.

We zien in ieder geval dat het in alle tijden specifiek was voor alle Kabbalisten om in groepen te leren en dat ze daarbinnen heel intensief betrokken waren bij de werkwijze in de groep, de voorschriften en de algemene gedragregels.

Alle wetten die in de Torah en in de overige bronnen beschreven zijn, zijn gedragsregels voor de groep. Ze zijn niet bedoeld voor het volk, niet voor de massa, maar alleen voor Kabbalistische groepen. Zelfs al lijkt het alsof ze opgesteld zijn om de massa te leren hoe ze zich moet gedragen, het hangt van heel andere factoren af. In principe ervaren alleen degenen die ‘uit zichzelf willen treden’, uit hun ego, hier de invloed van.

From the St. Petersburg Convention “Day Two” 7/13/13, Lesson 4

 

De Voorwaarde Voor Spirituele Vooruitgang

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarin verschilt de Torah, die staat voor de collectieve som van ons allen, van de Schepper die staat voor de algehele verbinding? Deze twee concepten lijken voor mij hetzelfde.

Antwoord: In een van zijn brieven zegt Baal HaSulam dat wij alleen vooruitkomen volgens het voorschrift: ’Israel, de Torah en de Schepper’. Bovendien moet in elke staat de eerste gelijk zijn aan de tweede en aan de derde. Alleen onder deze voorwaarde kan een mens op de juiste manier verder komen.

1=2=3, dit is de voorwaarde voor spirituele vooruitgang.

Het eerste woord ‘Israel’ Yashar-El (direct naar de Schepper) is iedere vriend die naar de Schepper verlangt. Het tweede woord is al de groep die als eenheid werkt. Het derde woord is de onthulling van de Schepper in onze eenheid.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/13, “Faith Above Reason”

 

De Psalmen Van Koning David

Dr. Michael LaitmanIk raad jullie aan om de Tehilim te lezen (de Psalmen).

Onthoud daarbij dat zij alleen van toepassing zijn op degene die ze leest: ze spreken uitsluitend over wat in een mens plaatsvindt, over zijn eigenschappen, alleen over de persoonlijke relatie tussen de mens en de Schepper en niet over objecten en gebeurtenissen in de buitenwereld.

 

Twee Talen, Eén Oorsprong

Dr. Michael LaitmanAls we hebben gevoeld dat er in de Conventie iets ontbrak, kwam dat alleen omdat wij er nog niet klaar voor waren en daar moeten we nu aan werken. Dat betekent dat wij het gevoel van verbinding tussen ons met kracht moeten terughalen om de Schepper (het Licht) in deze verbinding te ontdekken. Dus beide middelen, de groep en de Torah (het Licht) zullen ons naar de Schepper brengen, volgens de regel: Israel, de Torah en de Schepper zijn Eén.

Het punt is dat men in het oude Babylon Aramees sprak, dat sindsdien parallel is aan Hebreeuws. Hebreeuws en Aramees komen uit dezelfde oorsprong voort en het zijn twee tegengestelde talen. De ene taal verschaft de informatie via de kelim (vaten) en de andere via het Licht: Aramees doet dit via de kelim, de verlangens, terwijl Hebreeuws het doet via dat wat de kelim vult. Er bestaat niets anders dan deze twee eigenschappen, dus deze twee talen zijn parallel aan elkaar.

De Babylonische Talmud, die tegenwoordig door iedereen bestudeerd wordt, is in het Aramees geschreven, want hierin gaat het over de correctie van de kelim. De hele Talmud is een systeem dat gaat over de correctie van de kelim, de verlangens en beschrijft de levenloze, vegetatieve en animale natuur van deze verlangens. De Torah echter – dit woord is afkomstig van het woord ‘Licht’ – is in het Hebreeuws geschreven, want de Torah komt van Boven. Dit betekent dat de Talmud van beneden komt en de Torah van Boven.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/13, “Faith Above Reason”

Zij Helpen Degene Die Bereid Is Om Garant Te Staan

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘De Arvut (Wederzijdse verantwoordelijkheid)’, item 17: De gift van de Torah moest uitgesteld worden totdat zij uit Egypte getrokken waren en met elkaar een natie gingen vormen, zodat zij zichzelf in al hun behoeften konden voorzien zonder van anderen afhankelijk te zijn. Dit maakte hen geschikt om de bovengenoemde Arvut te ontvangen, toen werd aan hen de Torah geschonken.

De voorwaarde voor de gift van de Torah – de methode van correctie – bestaat uit de bereidheid om voor elkaar garant te staan.

In het algemeen gesproken is de Torah het Licht dat Hervormt en een mens helpt om het niveau te bereiken waarop hij bereid is om garant te staan. Met andere woorden: de Torah werkt voor een mens als hij bereid is om zich met de ander te verenigen en zo ver komt dat hij liefde voor de ander bereikt.

Als een mens hiertoe niet bereid is, werkt de Torah niet voor hem, het Licht schijnt niet. Het is namelijk zo dat het Licht alleen komt als een reactie op de inspanningen die een mens verricht om iets voor de ander te doen.

Dit principe kun je vergelijken met een elektrisch system met een weerstand (R). Afhankelijk van de kracht van de weerstand tussen mij en de ander zal het Hervormende Licht, het Omringende Licht (Ohr Makif – OM), komen.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

Het kan niet op een andere manier. Er kan een verzengende haat tussen ons bestaan. Onze verhouding kan negatief (-), neutraal (0) of positief (+) zijn, het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat deze verhoudingen zo zijn dat het werk gedaan kan worden, dat de vrienden inspanningen verrichten.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

Om dit te kunnen doen hebben we de studie nodig om te leren wat wij moeten bereiken. We hebben ook de groep nodig die vaststelt in welke volgorde activiteiten plaats moeten vinden.

Op deze manier beïnvloedt het Hervormende Licht – ook Torah genoemd – ons. Het werkt aan ons op de achtergrond van innerlijke verduidelijkingen die door de neiging tot het kwaad helder worden, deze neiging is de oorzaak van de weerstand.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/1/13, “The Mutual Guarantee”

Volledige Instemming, Tot Aan Zelfopoffering

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat moet ik doen met gedachten die naar mij toekomen?

Antwoord: Ik moet een onafhankelijke, objectieve rechter worden over wat er met mij gebeurt, zonder enige sluwheid of emotie, een buitenstaander, iemand die neutraal gadeslaat. Dit betekent dat ik moet proberen om in mijn punt in het hart te zijn, buiten mijn lichaam, buiten mij huidige ‘ik’. Elk verlangen en elke gedachte die in mij bewust gemaakt worden, accepteer ik als iets wat van de Schepper komt, van ‘Er Is Geen Ander Dan Hij’, als een spel dat Hij met mij speelt. Anderzijds is het aan mij om te besluiten wat ik er mee doe en ik ga op die wijze aan het werk.

Alles wordt mij gegeven in de vorm van hindernissen. Het kan eenvoudigweg niet anders, want het is een regel dat er voor de Machsom geen aangename gevoelens bestaan. Allereerst moet ik dus dankbaar zijn voor alles wat komt en het accepteren als bedoeld voor mijn bestwil, het wordt me gegeven om mee te werken. Dan ga ik ermee aan het werk en probeer ik iets praktisch te bouwen, boven deze hindernis uit,

Terwijl de hindernis blijft bestaan, rijs ik er bovenuit en bouw ik daarmee een tegengestelde verhouding. Op deze manier zoek ik via de groep naar de Bron waar vanuit ik een dergelijke gedachte, zo’n verlangen kreeg. Ik wil deze gedachte en dit verlangen verbinden met de Oorsprong ervan, zodat ‘Israel, de Torah en de Schepper Eén zullen zijn’. Israel ben ik zelf, ik ga zo om met mijn gedachten en verlangens dat ik alles wat ik van de Schepper ontvang transformeer – zowel goed als kwaad – in iets tastbaars, in een plek voor onze adhesie, onze verbinding.

Dit wordt genoemd: handelen volgens de voorwaarde ‘Israel, de Torah en de Schepper zijn Eén’. En dan wacht ik en ben ik bereid om een nieuwe hindernis te ontvangen. Iemand schreeuwt naar mij of er gebeurt iets of zelfs zonder een uiterlijke gebeurtenis voelt mijn ziel zich slecht, dat is de Schepper die direct of indirect aan mij werkt. En weer moet ik hieraan werken. Ik zoek namelijk naar elke gelegenheid om alles wat er met mij gebeurt, alle situaties, met de Schepper te verbinden, zodat ik uiteindelijk zo ver kom dat ik elke staat met mijn hart en ziel accepteer en daarin maar één ding zie: Zijn Verlangen om mij te omarmen.

Succes is afhankelijk van het feit of ik het op deze bijzondere manier zie: dank ik de Schepper en haast ik mij om Hem te omarmen? Omarmen betekent dat ik tot volledige instemming kom, tot aan zelfopoffering.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 4/22/13, Writings of Rabash

Via Alle Moeilijkheden Naar De Schepper

Dr. Michael LaitmanEn zij trokken op van Elim en de gehele gemeenschap van de kinderen Israëls kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en Sinaï ligt, op de vijftiende dag van de tweede maand sinds hun uittocht uit het land Egypte.

En de gehele gemeenschap van de kinderen Israëls begon in de woestijn tegen Moses en Aäron te mopperen. En de kinderen Israëls zeiden tegen hen: “Waren we maar door Gods Hand in het land Egypte gestorven, toen we rondom de vleespotten zaten en volop brood konden eten; want jullie hebben ons naar deze woestijn laten wegtrekken om deze hele gemeenschap van honger te laten sterven.” (De Torah, Exodus, BeShalach, 16:1 – 16:3)

De zonen van Israël kwamen uit Egypte. Zij braken uit hun egoïsme en nadat zij door alle moeilijkheden waren heengegaan, stegen ze op naar het niveau van ‘Elim’, het niveau van Bina.Elim’ komt van het woord ‘El’, dat ‘God’ betekent, de ‘Schepper’.

En toen kwamen ze in de woestijn Sin (‘Sina’ betekent ‘haat’ in het Hebreeuws), dit betekent dat zij tot haat vervielen, in een nieuw egoïsme en de berg Sinaï naderden, het belangrijkste punt van de uitingen van het ego. Natuurlijk begonnen zij te klagen, want alles waar ze doorheen waren gegaan, zowel goed als kwaad, voelde op hun huidige niveau als iets ondraaglijks! In deze staat kan een mens het egoïsme dat in hem gegroeid is niet verdragen: Het is beter om ten onder te gaan of te verdwijnen dan zo’n haat te voelen.

We spreken nu over een totaal ander gevoel van egoïsme. Zij gingen door alle afscheidingen van Egypte heen en nu beginnen zij alles in de correcte vorm te zien. De ‘berg Sinaï’ vertegenwoordigt de innerlijke staat van de mens, de innerlijke landkaart. Dankzij het feit dat hij door alle stadia is heengegaan – hij heeft geleerd, gezien, is overtuigd geraakt, voelde zichzelf, de anderen, de verhoudingen tussen mensen –  is hij nu in een staat waarin hij zijn haat naar anderen niet kan verdragen. Hij zou liever verdwijnen dan dit gevoel naar hen toe ervaren.

Daarom wil het volk Israël liever terug naar wat voor eerdere staat dan ook, liever dat dan deze houding naar anderen te voelen en te beseffen dat zij daar middenin zitten. Dit is een goed gevoel, het is een stap voorwaarts.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/4/13

Page 16 of 16« First...1213141516