Category Archives: Tijd

Fasen Op De Weg Naar Het Bereiken Van Spiritualiteit

laitman_231_01Vraag: Wat zijn de belangrijkste fasen op het spirituele pad van een Kabbalist vanaf de bewustwording van de vraag over de zin van het leven tot het moment dat hij spiritualiteit bereikt?

Antwoord: In het algemeen dient de vraag over de zin van het leven zich in een mens al op heel jonge leeftijd aan, tussen de leeftijd van vijf à tien jaar. Maar hij kan al 30 à 35 jaar oud zijn voordat hij naar een antwoord hierop zoekt en een leraar vindt. Dan kost het zeker nog 5 à 10 jaar voordat hij begrijpt wat het betekent om de zin van het leven te realiseren. Meestal kost het meer tijd, 15 of zelfs 20 jaar.

Daarom wordt een periode van 25 à 30 jaar beschouwd als een normale preparatie periode voordat men de Hoge Wereld mag binnengaan. Het is afhankelijk van de leeftijd waarop een en ander plaatsvindt. Daarnaast is er nog de “leidende ster” voor een mens.

Vraag: Is het ontwaken van een mens afhankelijk van de oorsprong van zijn ziel?

Antwoord: Zeker, anders zou hij deze weg nooit kunnen vinden. Hoeveel tijd het hem kost is afhankelijk van de algemene staat van het gehele systeem dat vorderingen maakt op weg naar correctie en van zijn taak daarin.

Een mens is een klein deeltje van het systeem, het bepaalt wanneer hij in deze wereld komt en zijn voortgang naar het Doel. Het is aan de mens om alles te doen wat hij kan, de manier waarop dit gebeurt is niet langer van hem afhankelijk, want het hele pad is in fasen verdeeld: kennis, begrip en het bereiken van spiritualiteit.

Het gevoelselement is de langstdurende fase, daarna volgt bewustwording. Het gaat hierbij niet over kennis en begrip, maar over het herkennen van het systeem dat door een mens wordt ontdekt doordat hij het voelt, hij begrijpt de intelligentie van het systeem en hij internaliseert alle verbindingen daarvan ten volle, hij werkt ermee als een partner van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Boven De Tijd Leven

Laitman_715Vraag: Wanneer is ons gedrag correct langs het pad van correctie en hoe komt de correctie in de fysieke wereld tot uitdrukking?

Antwoord: De zoektocht komt neer op het feit dat een mens op zoek is naar een manier om eeuwig leven te ontdekken: ofwel door de wereld te veranderen of door zichzelf te veranderen.

Volgens Kabbalah voegen deze twee keuzes – die op het eerste gezicht verschillend zijn – zich samen tot één want door de wereld te veranderen, verander je jezelf en door jezelf te veranderen, verander je de wereld. Het is hetzelfde.

Als je jezelf verandert, kom je op een niveau waarop je de wereld gaat waarnemen als eeuwig en heel. Uiteindelijk bereik je een volmaakt eeuwig leven. Dit is voor ons bestemd terwijl we ons nog op het niveau van deze wereld bevinden, dan kan je je rustig en vredig van je fysieke lichaam losmaken dat op het animale niveau leeft.

Vraag: Betekent dit dat een mens voor altijd kan leven?

Antwoord: Ik weet niet wat je met ‘mens’ bedoelt.

Het innerlijke ik van een mens bestaat voor altijd, boven de tijd. In de spirituele wereld bestaat er niet zoiets als ‘voor altijd’ omdat dit ook een manier is om het begrip tijd te bepalen en als je “t=” schrijft betekent het eenvoudigweg oneindigheid. Daarom spreken we over leven boven de tijd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/25/15

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 114

laitman_628_2Vraag: U zegt vaak dat we niet naar het verleden terug moeten gaan, maar wat kan ik doen als mijn verleden deel is van mijn leven nu en dit zich uit in de vorm van verschillende complexen die druk uitoefenen op mijn eigen leven en de levens van mensen om mij heen?

Antwoord: Je moet naar eenheid in de groep verlangen. Je moet weten en voelen dat je aangespoord wordt om op weg te gaan naar het Doel en daardoor dankbaarheid gaan voelen voor je gevoelens en je herinneringen.

Vraag: Wat betekent een gevoel van schaamte in de wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Het verleden is in mij door de Schepper gerealiseerd, dus een gevoel van schaamte heeft nooit betrekking op het verleden maar op het heden, het hangt af van het feit of ik het heden kan vullen met Arvut – verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Ga Aan De Grenzen Van De Tijd Voorbij

laitman_537De Midrash “BeShalach”: Mozes was zulk een begaafde leider dat hij met slechts enkele woorden gezag uitoefende over honderdduizenden mensen. Hij overtuigde hen en beloofde hen: “De Schepper zal wonderen voor jullie doen en jullie zullen zwijgen.”

Tegelijkertijd bleef de angst echter aanhouden. Het volk wilde weten: “Wanneer zal de Schepper ons redden? “ en Mozes antwoordde: “Vandaag.” De Joden riepen uit: “Wij kunnen niet langer meer wachten.”

Zij kunnen niet langer wachten omdat zij het framework van de tijd niet kunnen loslaten. Mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat het niet over tijd gaat en dat het concept tijd verdwijnt als je je op een zeker moment met de Hogere Kracht verbindt.

Wachten symboliseert een gevoel van tijd en een gevoel van gemis, van iets wat ontbreekt tot aan het einde van de correctie. Als je echter correctie bereikt, verdwijnt de tijd en kom je op een niveau boven de snelheid van het licht, in een andere dimensie. Daarom duidt de uitdrukking “wij hebben geen tijd” aan dat het volk nog niet met de Schepper verbonden is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Dan Zal De Tijd Verdwijnen

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam: ‘Gij omringt Mij Van Achteren En Van Voren’: … Hoewel het lijkt alsof het paard door haar lage verlangen de ruiter leidt, is dat niet de waarheid. Het is de ruiter die het paard naar zijn bestemming leidt. Het is echter niet duidelijk in het heden, maar pas in de toekomst. Op die manier is er eveneens contact, maar het is achterzijde naar achterzijde, namelijk niet door de wil van de dresseur of de gedresseerde.

Vraag: Wat betekent ‘heden’ en ‘toekomst’?

Antwoord: De perceptie van het verschil daartussen geeft ons het gevoel van tijd (onvolledigheid).

Dit is echter geen tijd in de algemeen aanvaarde vorm, maar een gevoel van de mate van vervreemding van mijn toekomstige vorm. Daarom zeggen we dat er geen tijd bestaat in de spirituele  wereld.

Immers, de spirituele vorm is de mate waarin ik mijzelf met het Hogere Licht identificeer en dan verdwijnt het gevoel van tijd. Er gaan andere veranderingen in mij plaatsvinden.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/22/10, Writings of Baal HaSulam

 

Eindeloze Seconden

Dr. Michael LaitmanVraag: Is de bewustwording van het kwaad een continu proces?

Antwoord: Zeker! Dat hebben we nog niet eens bereikt! Dan pas zul je zien hoe een seconde zich uitrekt. Er is geen einde aan, die seconde verdwijnt eenvoudigweg. De tijd is niet samengeperst in één punt, zoals men dat in deze wereld zegt, maar de tijd rekt uit totdat hij verdwijnt.

Het is anders dan men gewoonlijk denkt, dat de tijd versnelt, zoals in de technologie, waar we spreken over hertz, kilohertz, laser frequenties, etc. Nee! Hier gebeurt alles op de omgekeerde manier. De tijd komt langzamerhand tot stilstand, maar daarbij kan je in één seconde door een enorm groot aantal staten gaan. Deze seconde is nog niet tot een einde gekomen.

From the Georgia Convention 11/6/12, Lesson 4