Category Archives: Spirituele Wereld

Op De Spirituele Kaart Van De Wereld

laitman_254_03Vraag: Misschien missen wij voor het juiste gebed de verlangens van degenen die ‘lager’ zijn.

Antwoord: Dat is zeker zo. Ik heb contact met alle groepen in de wereld. Dat beslaat een groot gebied, praktisch het hele gebied van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Europese groepen en groepen in Afrika.

We moeten contact hebben met elkaar, omdat het gemis van het verlangen buiten iedere Ten hen beperkt en zij niet weten hoe zij verder moeten.

Ik probeer bewust met iedereen enig contact te hebben, voor zover de tijd het mij toestaat. Ik heb uiteindelijk niet meer tijd beschikbaar dan anderen, maar ik probeer verlangens, lijden en twijfels van de groepen te absorberen.

Ik doe geen pogingen om mij in te laten met het privéleven van iemand. Dat is niet zinvol. In spiritualiteit kan je alleen de gemeenschappelijke staat van de groep voelen, de gemeenschappelijke opinie en de aspiraties van de groep. Dit wordt op de spirituele kaart gezet!

Maar als het geen groep is, geen groep van tenminste een paar mensen, heb ik geen belangstelling voor hen, zelfs niet als er enkelingen zijn die groot zijn. Ik word geen deel van hen omdat hun verlangens in de spirituele wereld niet bestaan.

From the Convention in Moscow, Day One, Lesson 3, 5/2/16

 

Hoe Wordt De Hoge Wereld Onthuld?

laitman_608_01Vraag: Wat kunnen we ons voorstellen bij de onthulling van de Hoge Wereld en de onthulling van de Schepper aan de mens?

Antwoord: Als wij geboren worden, bevinden we ons op het animale niveau van onze ontwikkeling. Wat er om ons heen is, voelen we in onze egoïstische eigenschappen, dit wordt door Kabbalisten ‘onze wereld’ of ‘deze wereld’ genoemd.

Als wij door de toepassing van de Wijsheid van Kabbalah erin slagen om altruïstische eigenschappen (liefde voor anderen) te creëren, zullen wij daarin een complementaire wereld ontdekken.

In die complementaire wereld wordt alles aan ons getoond en uitgebeeld in de vorm van Krachten die de objecten in onze wereld besturen. Op deze manier zullen we het systeem van het Bestuur van deze wereld ontdekken, de Hoge Wereld of de Schepper genaamd.

 

Wees In Nauwe Verbinding Met De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Is er verschil tussen communicatie met de Schepper via een tekst die door een Kabbalist is geschreven of communicatie met Hem door middel van een situatie die een mens meemaakt?

Antwoord: Communicatie met de Schepper kan plaatsvinden door een bepaalde situatie. Ik herinner me dat ik eens een strafzitting moest bijwonen die heel onaangenaam en vernederend was, hoewel ik eigenlijk geen standpunt innam over de situatie. Maar juist deze situatie bracht me ertoe dat ik me sterk vasthield aan de Schepper.

Vraag: Is het mogelijk om vanuit genot met de Schepper te communiceren?

Antwoord: Dat is heel moeilijk.

Vraag: Betekent dit dat het beter is door middel van lijden of via een boek?

Antwoord: Je hoeft niet te kiezen. Je moet goed en slecht op dezelfde manier accepteren. Zoals er geschreven staat: “Een mens moet het kwade evenzeer zegenen als het goede.” (Mishnah Berachot 9:5).

Wanneer een mens zich niet in deze richting begeeft, is het niet goed. Hij moet zich voorbereiden en corrigeren. De Schepper is Eén en dat is de basis om op de juiste wijze naar de wereld te kijken: waar komt alles vandaan, alles wat bestaat en alles wat wij voor ons zien en wat wij innerlijk voelen? Wat er ook gebeurt, alles wat ik innerlijk voel en in mij afgebeeld wordt, komt van de Schepper.

Vraag: En als ik het gevoel heb dat ik me in een slechte situatie bevind?

Antwoord: Het maakt niet uit wat voor gevoel we bij een situatie hebben. De Schepper laat het ons zo ervaren dat wij ons door middel van het slechte met hem verbinden, dan wordt wat slecht was goed. Dit is de enige manier. Boven al het kwaad, wordt Liefde zichtbaar.

Het allerbelangrijkste is dat je in geen geval moet toestaan dat door het beeld van deze wereld de spirituele wereld verborgen raakt, het netwerk, de Hoge Kracht die ons bestuurt. We moeten niet toestaan dat de verschillende krachten en omstandigheden van onze wereld de Schepper voor ons verbergen.

We moeten onszelf hierin versterken met de hulp van vrienden, boeken, alles wat maar mogelijk is, en constant vasthouden aan een nauwe verbinding met Hem. We moeten al onze gedachten, gevoelens, omstandigheden en problemen nauwlettend in de gaten houden en ze onmiddellijk toevoegen aan een steeds groter verlangen naar de Schepper. Zorg ervoor dat je hierin niets mist. Het betekent dat de Schepper sterk naar je verlangt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

De Spirituele Wereld – Eén Voor Iedereen

laitman_938_02Vraag: Is de spirituele wereld die wij bereiken voor iedereen hetzelfde of heeft een ieder zijn eigen spirituele wereld?

Antwoord: De spirituele wereld die we bereiken is dezelfde voor iedereen, maar een ieder bereikt haar vanuit een enigszins verschillend perspectief, binnen de eigenschappen die hij heeft, net zoals in onze wereld.

We nemen aan dat we ons in onze wereld in dezelfde ruimte bevinden, maar toch ervaren we onze wereld ieder op een andere manier. Dit komt omdat een ieder van ons een verschillende samenstelling van basis eigenschappen heeft en dat zijn de criteria waardoor we de wereld bereiken.

From Lesson in Russian 12/27/15