Category Archives: Spiritueel Werk

Wanneer Zal De Mensheid Eindelijk Naar Ons Luisteren?

Dr. Michael LaitmanVraag: Het is duidelijk dat het zonder de steun van de overheid voor de methode van integrale educatie en informatie, moeilijk zal zijn om het programma voor de ontwikkeling van de mens effectief te implementeren.

Antwoord: Wij moeten de methode zelf ontwikkelen en er niet over nadenken hoe we aan overheidssteun moeten komen. Het is mogelijk om onze ideeën te verspreiden en te publiceren onder wetenschappers, politici en dergelijke, maar dan zal er absoluut niet naar je geluisterd worden. Ga niet op zoek naar steun van anderen!

Alleen wanneer de jullie de integrale methode innerlijk begrijpen en deze methode correct kunnen weergeven en verwoorden, dat wil zeggen, wanneer je een echte expert wordt, zal de wereld ervoor klaar zijn om het te begrijpen. Dan zul je zien met wie je je moet verenigen voor de disseminatie ervan, en of je wel of geen overheidssteun nodig hebt. Het zou kunnen zijn dat je de massa nodig hebt en dat niemand zich daartegen zal verzetten omdat het over verbinding en eenheid gaat.

Maar we moeten allereerst aan onszelf werken, aan onze fouten, en niet doordenderen alsof we al een kant en klare methode in handen hebben en zouden weten hoe we de wereld moeten corrigeren en alle problemen kunnen oplossen. Dat is niet waar. We moeten nu onszelf en de methode zo ontwikkelen dat wij en de methode tot één geheel worden. En dan zullen we zien dat de wereld klaar zal zijn om het te accepteren.

Zolang wij nog niet zo ver zijn dat er eenheid is tussen de belangrijkste en sterkste groepen, zolang wij nog geen nauwkeurige, heldere methode hebben ontwikkeld die elementen van de wijsheid van de Kabbalah bevat, verwoord in een geschikte menselijke taal, zolang wij voor de workshops nog geen bekwame mensen hebben die goed opgeleid en georganiseerd zijn en wij onze methode nog niet bij allerlei gelegenheden met het grote publiek ontwikkeld en gepraktiseerd hebben, hebben wij niets om aan een begunstiger te presenteren of om aan een bepaalde organisatie te koppelen.

Jullie zullen zien hoeveel verschillende internationale organisaties zich tot ons zullen wenden als wij er klaar voor zijn. Ik denk dat we hiervoor nog minimaal een jaar serieus werk met het grote publiek nodig hebben, waarbij we tegelijkertijd onze methode verder ontwikkelen. We moeten de juiste bewoordingen vinden. Maar zolang we er nog niet klaar voor zijn, zal niemand naar ons luisteren, de Schepper zal het ons niet mogelijk maken.

From the Talk about Group and Dissemination 10/21/13

 

Een Verzoek Dat Niet Geweigerd Kan Worden

Dr. Michael LaitmanOns gebed moet heel precies gericht zijn op het Doel en niet vergezeld gaan van speciale voorwaarden waardoor ik hindernissen gemakkelijker zou kunnen overwinnen, sterker en beter gefocust zou kunnen zijn. Als ik op die manier ga onderhandelen, wil dat zeggen dat mijn gedachten niet zuiver op het Doel gericht zijn en dat ik bepaalde voorwaarden stel. Als we het geheel bekijken, heb ik maar één ding nodig: mijzelf wegcijferen, het allereerste niveau van conceptie bereiken, waar het oude ‘ik’ niet meer bestaat.

Ik word tot een zaaddruppel, precies de zaaddruppel waaruit een ieder van ons is voortgekomen. Deze staat wil ik bereiken, zodat er niets meer van mij overblijft dan de Reshimo (herinnering), het spirituele gen dat van het hogere niveau neerdaalt. Dit is het enige punt van waaruit ik me wil ontwikkelen: vanuit het punt in het hart, de oorsprong van mijn ziel, die niet egoïstisch is zoals nu, die niet gebroken is.

Dit betekent dat ik om geen enkele definitieve vorm vraag: ik vraag niet om meer wijsheid, kracht, begrip, gevoeligheid en de mogelijkheid om te ervaren. Ik vraag slechts om één ding: minimale adhesie! Ik ben de Hogere dankbaar dat Hij mij geschapen heeft en voor de richting waartoe ik me aangetrokken voel en ik vraag of de Reshimo, dat punt, die druppel, zich mag hechten aan Hem en zich mag gaan ontwikkelen.

Alle overige vragen zijn al overbodig en zullen altijd verkeerd zijn.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 11/25/13

 

Een Perfecte Adapter

Dr. Michael LaitmanVraag: In deze moderne tijd moeten wij ons afstemmen op de wensen van het grote publiek terwijl vroeger studenten in hun eigenschappen gelijkvormig moesten worden aan hun leraar. Hoe kunnen we dat combineren?

Antwoord: Wij onthullen de Schepper in het midden van de groep. In onze betrekkingen met anderen zijn wij de hogeren en is Hij de Hogere boven de hogeren. Daarnaast bevindt zich buiten ons een breed publiek, de lageren, het volk, de mensheid.

In verband daarmee moeten wij (Bnei Baruch – BB) onze gezamenlijke inspanningen bundelen in ons werk met elkaar en ons eveneens tot de gebieden buiten ons richten en ons op hen afstemmen.

Om dit te kunnen doen, bestaan we uit twee delen: de zeven lagere Sefirot (ZAT) en de drie hogere (GAR), wij vertegenwoordigen Bina en nemen zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde de geschikte vorm aan.

    

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 11/25/13, Writings of Baal HaSulam

 

Bescherming – Zodat Je Niet Verbrandt

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom gaat een mens door zulke moeilijke staten heen die laten zien hoe laag en ver verwijderd men van spiritualiteit verwijderd is, het gaat er toch nog steeds om dat we gelukkig worden?

Antwoord: Aan een mens wordt niet meer getoond dan hij kan dragen. Als zijn echte staat aan hem zou worden getoond, zou hij gewoonweg verbranden, zoals bij een kortsluiting het geval is. We worden dus constant binnen bepaalde grenzen gehouden, tussen twee punten, zodat een mens in staat is om het te dragen. Je kunt het vergelijken met een zekering die doorbrandt wanneer de stroom te sterk is. Zolang de stroom normaal is, stroomt deze door. Het is de functie van een zekering om intact te blijven totdat er een kritieke situatie plaatsvindt, dan brandt hij door, maar hij houdt het systeem intact.

Alles is aan een bepaalde grens gebonden, zo wordt van Boven aan een mens geleidelijk aan de AHP van het hogere niveau, de achterzijde daarvan, getoond. Als hij er als gevolg van zijn eigen inspanning geschikt voor is, is hij klaar om naar het volgende niveau te stijgen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/24/13, Writings of Rabash

Voor De Volgende Generatie

Dr. Michael LaitmanTwintig jaar lang geef ik elke dag les. Wekelijks heb ik minimaal tien uur lang gesprekken die bestemd zijn voor televisie programma’s die opgenomen worden, ik houd korte toespraken tijdens maaltijden en ik houd mijn blog bij.

Dit alles is mij heel dierbaar, want door middel van dit materiaal wordt de onthulling van de methode die van Adam, Abraham, Mozes, Rabbi Shimon, de Ari, Baal HaSulam en Rabash komt, voortgezet. Ik probeer zo uit te leggen en te formuleren dat we deze methode pasklaar kunnen maken voor deze wereld en op de juiste wijze kunnen toepassen om wereldwijde problemen op te lossen.

In dit opzicht zijn mijn studenten mij tot grote hulp. Ze maken het me van twee kanten lastig – zowel vanuit de rechter- als vanuit de linkerlijn – en laten me niet opwaarts vliegen, zij vragen onophoudelijk: “Geef ons pap te eten, iets anders willen wij niet.” Met andere woorden: jullie dwingen mij ertoe om me heel serieus bezig te houden met de onthulling van deze methode op het basis niveau. Ik wil ervandoor gaan, maar jullie grijpen mij bij mijn benen vast zoals kuikens zich aan hun moeder vasthouden en haar niet laten wegvliegen. Dit is goed, omdat we in een proces zitten, we herkauwen dat deel van de wijsheid van Kabbalah dat spreekt over onze wereld en over de opstijging vanuit deze wereld naar het eerste niveau.

Het is voor mij niet mogelijk om het eerste spirituele niveau uit te leggen als wij daar niet met een bepaald aantal naar op weg zijn. Alleen dan is het mogelijk om op een veel uitgebreidere en praktischer manier uit te leggen wat voorgaande Kabbalisten in hun geschriften tot uitdrukking hebben gebracht, zij hadden namelijk niet de mogelijkheid om zo laag af te dalen als wij dat nu kunnen. Hun beginpunt was niet op dit niveau. Zij stegen onmiddellijk als een raket omhoog, terwijl wij op een sproeivliegtuig lijken dat met moeite opstijgt, voortdurend stijgt en daalt, totdat het tenslotte wegvliegt.

Het materiaal dat wij verzamelen is daarom heel belangrijk. Het is nodig om het op te frissen, te corrigeren en te verspreiden, mensen zullen het gebruiken, hoewel het moeilijk is om dat nu te geloven. Maar er wacht de mensheid nog een moeilijk pad. Waar zal het de komende jaren naartoe leiden? Nergens naar! Mensen zullen alleen maar half slapend naar een scherm zitten kijken. Maar het is niet belangrijk of zij met één open oog naar ons zullen kijken of met een half oor zullen luisteren. Het zal toch op hen inwerken. Het zal tot hen doordringen en zo zal langzamerhand alles wat wij hebben verzameld de mensheid bereiken.

Zeker, na ons zullen er anderen zijn die onze methode beter kunnen uitleggen en mensen kunnen inspireren. Maar wij moeten het in ieder geval voorbereiden. Daarom is werken aan het materiaal, de presentatie ervan in ons archief, en de juiste manier van archiveren, heel belangrijk werk!

From the Talk about Group and Dissemination 10/22/13

De Kracht Van Het Vrouwelijke Verlangen

Dr. Michael LaitmanDoor de geschiedenis heen hebben we gehoord over groepen Kabbalisten. Zij waren speciaal en gingen in kleine groepen, die alleen uit mannen bestonden, heel goed met elkaar om.

Het kwam voor dat een vader zijn dochter onderwees, zoals Rambam dat deed bijvoorbeeld. Of een broer onderwees zijn zus, zoals Mozes en Miriam. Er waren vrouwelijke profeten, vrouwen die zelf heel hoge niveaus bereikten op spiritueel gebied, maar het was in alle voorgaande generaties niet gebruikelijk dat vrouwen zich mochten aansluiten bij groepswerk.

In onze tijd echter zijn we getuige van heel interessante veranderingen. Wij hebben in de tijd van Rabash al ontdekt dat ook vrouwen zich aangetrokken voelden tot de wijsheid van Kabbalah en integrale educatie, zij worden door een innerlijk verlangen aangestuurd. Als een mens een innerlijk verlangen heeft, ligt alles voor hem open.

Rabash was de eerste die het gangbare patroon veranderde, hij bracht de vrouwen van zijn studenten in een groep bijeen en zij ontvingen zijn artikelen over de maatschappij, groepswerk en verbinding. Zij raakten eraan gewend om deze artikelen te verduidelijken, samen met het andere studiemateriaal. Rabash zorgde voor een plek waar de vrouwen bij elkaar konden komen en naar de lessen voor de mannengroep konden luisteren.

Het was een grote ommekeer. In het verleden konden vrouwen nooit in de nabijheid komen van iemand die Kabbalah studeerde, maar Rabash stelde zijn studie open voor alle vrouwen. Hij ontdekte dat zij in onze tijd dezelfde behoeften hebben, hetzelfde punt in het hart, als de mannen. Tegenwoordig zien we dat de vrouwen zelfs nog standvastiger zijn dan de mannen in hun vasthoudendheid aan het spirituele pad.

Het bovenstaande, samen met de globale crisis, heeft ons wereldwijd de mogelijkheid gegeven voor de correctie van de wereld. Er zijn nu geen verschillen meer tussen de mannen en de vrouwen in de groep. Zij vervullen dezelfde rollen in de verspreiding van de wijsheid van Kabbalah en met name in integrale educatie. Deze rollen worden jaarlijks steeds meer gelijk en de verschillen zijn vervaagd en verdwijnen nu, ik ben hier heel blij mee. Hoe meer sterke vrouwen wij hebben die deelnemen aan ons werk, in onze disseminatie en in ons totale sociale leven, hoe stabieler en trouwer we zijn op het spirituele pad.

From the One America “Virtual Convention” Day One 11/16/13, Lesson 1

 

Een Kwantitatieve Held En Een Kwalitatieve Held

Dr. Michael LaitmanWe hoeven niet te eisen dat andere mensen de methode kennen en begrijpen. Ze moeten alleen begrijpen dat de crisis vele jaren zal voortduren. Tegenwoordig wordt er door velen over geschreven, maar intussen beseft niemand dat deze val zich zal voortzetten tot de laatste druppel van ons normale bestaan uit ons is geperst.

Dit is een natuurwet die wordt begrepen door degenen die een beetje dieper kijken dan anderen, het gaat hier niet over wonderen. Als we de toekomst in het juiste licht zien, zien we een verschrikkelijk beeld voor ons opdoemen: de wreedheid van mensen, spirituele en materiële leegte, achteruitgang en degeneratie van de jongere generatie, verlaten steden en een complete onverschilligheid van mensen die nergens toe bereid zijn. Het ego zal zichzelf gaan verslinden en ophouden te bestaan, zoals een tumor die zichzelf en het hele lichaam doodt en daarna sterft.

Dit moeten we allemaal uitleggen aan het grote publiek, integrale workshops voor hen organiseren en daarbij niet alleen spreken over liefde en vriendschap, maar samen met hen de materiële problemen oplossen. Op deze manier worden ze met groot gemak opgelost omdat er binnen hen een Hogere Kracht participeert. Mensen hoeven dit niet te weten, het is niet nodig om hen te laten schrikken en ze in de war te brengen. Het is voldoende als zij begrijpen dat er binnen verbinding en eenheid een unieke natuurkracht is te vinden die ons helpt. En dit zullen zij voelen in onze workshops.

Er wordt gezegd dat er een kwantitatieve held en een kwalitatieve held bestaat. Een kwantitatieve held breidt zich uit in de breedte en een kwalitatieve held breidt zich uit in de hoogte. Daarom moeten wij, om een kwantitatieve held te worden, de massa met ons verbinden. En dan kunnen we stijgen.

From the Bulgaria Convention “Dawn Of A New World” Day Three 11/3/13, Lesson 5

 

Een Geschenk Dat Niets Kost

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is onechte nederigheid in de verhoudingen tussen de groepen?

Antwoord: In ons werk bestaat geen onechte nederigheid, want als je er zeker van zou zijn dat er alleen redding mogelijk is door de verbinding met de vrienden, zou je niet verlegen zijn. Je zou hen smeken om hulp.

Stel dat ik weet dat ik een gezondheidsprobleem heb en dat er in Zuid Amerika een bepaald medicijn voor is. Dan betekent dat, dat ik contact opneem met één van de groepen daar en hen vraag om dat medicijn naar me op te sturen. Dit is heel natuurlijk, want we helpen elkaar vaak op deze manier.

Als dat zo is, waarom zou je dan niet kunnen vragen om innerlijke steun? Dit zou niet alleen hulp voor jou betekenen. Want als jij je vriend vraagt om verbinding met hem, bewijs je hem dezelfde dienst. Nu begrijp je de essentie van het gezamenlijke werk nog niet! Als ik weet dat mijn vriend en ik een correcte relatie met elkaar hebben, moet ik een geschenk van hem accepteren. Hiermee breng ik mijn houding naar hem tot uitdrukking en begrijp ik zijn houding ten opzichte van mij.

Als je van iemand houdt, wil je hem geschenken geven. Als hij zegt: “Nee, dit heb ik niet nodig, hoezo?” Dan begrijpt hij niet wat jij bedoelt. Hij moet laten zien dat hij er blij mee is om een geschenk van je te krijgen: “Dit wilde ik zo graag hebben! Wat geweldig dat jij een vermoeden had van wat ik zo graag wilde hebben!”

From the Lesson About “Group and Dissemination,” 10/21/13

 

De Wereld Zien In Het Licht Van De Schepper

Dr. Michael LaitmanIn deze wereld kunnen we niets veranderen, uitgezonderd onze waarneming van de wereld. De wereld zelf verandert niet, maar als een mens zichzelf daarin ziet vanuit een ander gezichtspunt, toont de hele wereld zich totaal anders aan ons: positief, vol licht, geluk en absolute goedheid.

Nu lijkt onze wereld vol gebreken, onaangenaam, onzeker en vol veranderingen en bedreigingen, alleen vanwege ons niveau van waarneming.

Het enige wat werkelijk van belang is, is dat wij tot de groep behoren, dat wij erin opgaan en wel zo dat niets van ons achterblijft, en dat wij ons voortdurend overgeven aan de invloed van de groep. Het neemt vele jaren in beslag voordat wij ervan overtuigd zijn dat het waar is; het neemt aardig wat tijd in beslag voordat kleine hoeveelheden Licht ons gaan beïnvloeden. Tegelijkertijd is alles alleen van ons afhankelijk.

We moeten ons blijven inspannen om ons met congressen te verbinden en met de ontmoetingen met de vrienden en daarbij zien hoe we voor de meeting waren en hoe we daarna zijn veranderd, omdat ik een deel was van wat de vrienden werden. Hoe kan ik zo handelen dat wij een krachtige sprong kunnen maken die mij naar het volgende niveau zal brengen en het ons mogelijk zal maken om de wereld in het Licht van de Schepper te zien, wat dan absoluut zal zijn?

Het enige wat wij kunnen veranderen is onze visie op de wereld, omdat alleen onze kelim (vaten), onze zintuiglijke organen, gecorrigeerd kunnen worden; de wereld blijft hetzelfde, de wereld van Oneindigheid, daarin dobberen wij. Daarom is het enige wat wij moeten veranderen onze perceptie van de wereld.

Ik zou jullie graag het verschil willen laten voelen tussen de vervulling die een miljard maal sterker is en één die wij ontvangen uit de beste situaties in de fysieke wereld. In feite is het de waarheid, het is niet een manier om uit talrijke problemen te vluchten. Alle moeilijkheden en hindernissen, alles wat er ooit met ons gebeurt, zowel innerlijk als uiterlijk, zal tot absoluut Licht worden. Uiteindelijk zullen wij deze staat bereiken

Ik dank opnieuw de hele wereldgroep voor het ondersteunen van deze conventie en ik wil in het bijzonder mijn warmste gevoelens van dankbaarheid tot uitdrukking brengen aan de centrale Israëlische groep die enorm groot, toegewijd werk doet voor de verspreiding van onze kennis.

Het is niet zozeer de ontsluiting van Kabbalah, maar meer het collectieve werk dat mensen inzichten biedt in extreem gecompliceerde, kritieke situaties die de Schepper ons zendt. De Schepper speelt een spel met ons door extreme situaties te creëren zodat wij leven vanuit ‘geloof boven de rede’ en boven onze berekeningen uit, met gesloten ogen voorwaarts gaan. Dit doet onze Israëlische groep. Ik ben uiterst dankbaar voor de steun van de hele wereldgroep. Dank aan jullie allen.

From the Bulgaria Convention “Dawn Of A New World” Day One 11/1/13, Lesson 2

 

Moeten We Ons Hechten Aan De Leraar Of Aan De Groep?

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is het verschil tussen je hechten aan de leraar of je hechten aan de groep?

Antwoord: Het is noodzakelijk om je te hechten aan de groep om je te kunnen hechten aan de leraar en je te kunnen hechten aan de Schepper.

Dit betekent niet dat een student geen vragen kan stellen aan de leraar, verduidelijkingen kan vragen, twijfel kan uiten en soms iets kan eisen. Maar het moet altijd plaatsvinden in een vorm die de verbinding tussen hen niet schaadt, de zelf-nullificatie van de student. Dit is het belangrijkste.

Het probleem is niet dat hij niet genoeg respect voor de leraar zou hebben, maar het feit dat hij de verbinding met hem verliest.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/10/13, Shamati #25 “Things that Come from the Heart”