Category Archives: Spiritueel Werk

De Terugkeer Naar Geven

Dr. Michael LaitmanVraag: De tien dagen tussen het Joodse Nieuw Jaar (Rosh HaShanah) en de Grote Verzoendag (Yom Kippur) is een periode van berouw – of meer letterlijk – van terugkeer (Teshuva). Over welke handeling gaat het hier?

Antwoord: We spreken over de terugkeer naar geven, naar de staat die aan het breken van de kelim (vaten) vooraf ging. De betekenis van geven is, dat ik alles wat ik doe niet doe vanuit mijn eigen verlangen, maar vanuit het verlangen van de ander. Hierover staat geschreven: “Maak jouw verlangen tot Zijn Verlangen.” Dit is de betekenis van liefde geven, proberen om je eigen verlangen te neutraliseren, opgenomen worden in het verlangen van de ander, zijn verlangen voelen alsof ik hem ben en proberen om het te vervullen.

Wat wil die andere mens precies? Hij wil geld verdienen, succes hebben in het leven, iemand uit zijn leven laten verdwijnen, de ander gebruiken voor zijn eigen voordeel, enz. Natuurlijk help ik hem daar niet mee. Nee, als ik in zekere mate werk vanuit de eigenschap van geven, ‘integreer’ ik in de ander, ik voel zijn eigenschappen en ik wil ze corrigeren. Ik moet er zeker van zijn dat hij, net zoals ik, gecorrigeerd wordt. Ik moet dat voor hem vragen.

Ik vraag correctie voor hem, ik wil in alles aan hem geven. Ik accepteer zijn eigenschappen, zijn intenties en verlangens, met name de slechte en ik corrigeer ze: ik vraag om correctie voor hem. Hij kan dat zelf niet vragen, hij kan niet begrijpen wat er verkeerd is, hij kan ‘de baby niet zien’, niet naar de toekomst kijken. Ik neem voor hem de functie van het ‘hoofd’ over.

Daarom vormen de letters van het woord Israel (ישראל) de uitdrukking het ‘hoofd van mij’ (LiRosh – לי ראש). Ik doe het spirituele werk voor de ander, in zijn plaats, ik verhef MAN – een vraag om correctie – zoals de eerstgeborene en ik verhef hem naar onze gemeenschappelijke ouders: Partzuf Aba ve Ima. Ik ontvang dubbel voor mijzelf om mij in de staat van volwassenheid te kunnen begeven (Gadlut), waardoor het voor mij mogelijk wordt om de werkelijke eigenschap van geven aan de ander te vormen. Gebaseerd op deze eigenschap begin ik te geven.

Over deze handeling spreken wij. Dit alles maakt deel uit van de correctie op Rosh HaShanah. In feite is het Nieuwe Jaar de top, het resultaat van het voltooide niveau en de opstijging naar het volgende niveau.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/4/13, Lesson on the Topic: Rosh HaShanah

 

Liefde Voor De Leraar

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is de juiste manier om liefde voor de leraar te ontwikkelen en wat zijn de juiste manieren om het te tonen?

Antwoord: Het woord Rav (leraar) is afgeleid van het woord ‘groot’. Liefde voor de Rav betekent dat je hem respecteert. Om de Rav lief te hebben en te respecteren, moet je zijn advies opvolgen. Verder hoef je niets te doen.

Liefhebben betekent dat je luistert naar je leraar, dat je in ieder geval probeert om te luisteren naar wat ik tegen jullie – mijn studenten – zeg en dat je leest wat onze leraren hebben geschreven. In feite is dit genoeg. Ik verzeker je dat je liefde wederzijds zal worden als je zo handelt.

From the Preparatory Lesson for the St. Petersburg Convention 7/11/13

 

De Sterken Van Geest Uitkiezen

Dr. Michael LaitmanVraag: Zou u het als een slecht teken zien als de meeste mensen u plotseling zouden vertellen dat u overal gelijk in hebt?

Antwoord: Als de meerderheid naar me toe zou komen, zou ik proberen om me van hen terug te trekken en ik zou hopen dat ik daarvoor genoeg kracht zou hebben. Beloof jezelf nooit iets voor het einde van de correctie.

Hoe meer kritiek je krijgt, hoe meer kwaadsprekerij mensen over je publiceren, hoe veiliger je bent en hoe meer beschermd op het spirituele pad. Dit betekent dat veroordelingen en beschuldigingen, kwaadsprekerij, studenten die weggaan, je alleen maar sterker maken. Zo vindt geleidelijk aan de duidelijkheid van het spirituele pad plaats.

Hoe verder we komen hoe kleiner en kleiner ons aantal wordt. Om ons heen zullen er grote cirkels ontstaan en zij zullen zich in golven uitbreiden, maar de groep zelf zal klein blijven, maar een paar honderd mensen. Het Sanhedrin bestond uit 120 mensen en één leider. Ik denk dat het in de toekomst ook zo zal gaan.

In elk geval wordt het goudkleurige zand voortdurend gewassen: de zoektocht naar zeldzame individuen. De goudmijnen die blijven zijn de mensen die zich bij ons voegen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/24/13

 

Alles Begint Bij De Groep

Wij moeten ons werk op een nauwkeurige wijze opbouwen.

1. Ik kan mij niet tot het geheel – het grote publiek – wenden voordat ik opgenomen ben in de groep (de groep van tien).

2. Pas nadat ik daarmee één geheel vorm, ontvang ik het Omringende Licht (Ohr Makif).

3. Daarna heb ik invloed op het geheel, dit noemen wij ‘educatie’.

4. Wij verenigen ons met hen.

5. Ik breng alles wat ik van hen ontvangen heb naar de groep, dit wordt genoemd ‘de Volkeren van de Wereld naar Israel brengen’ en allen zijn het waard om de Schepper te ontdekken.

Van de groep breng ik naar het geheel (←) en van het geheel terug naar de groep (→), door het Omringende Licht ontvangen wij het Innerlijk Licht (Ohr Pnimi), want nu hebben wij een kli (vat), een verlangen om te ontvangen, samen met de intentie.

Nu bevind ik me in het midden, doordat ik deze handeling implementeer. Ik werk in een groep met Galgalta ve Eynaim (GE) en met het publiek, namelijk de AHP, ik bevind me in het midden van het Bovenste Gedeelte (1/3) van Tifferet waar de vrije keuze aanwezig is.

Dus, als ik niet opgenomen ben in de groep heb ik geen beginpunt. Elke stap die ik zet moet van deze eenheid uitgaan, dit is het allerbelangrijkste wat we moeten doen en de basis van alles wat we doen. Als wij in elkaar opgenomen zijn, hebben we de mogelijkheid om te gaan handelen, als wij niet in elkaar opgenomen zijn, kunnen we absoluut niets ondernemen. Want door eenheid handel ik niet vanuit mijn eigen kracht, maar specifiek door de kracht van samenzijn die ik van de groep heb ontvangen, dankzij het feit dat ik mij ondergeschikt maak. Mijn individuele kracht is egoïstisch en alleen door mijn ego weg te cijferen, door op te gaan in de eenheid met de vrienden (1), kan ik van hen de kracht van geven ontvangen en met die hulp wend ik mij tot het grote publiek (2).

Dan werk ik met hen op dezelfde manier als met de groep van tien. Ik ben één met de maatschappij zoals met mijn baby aan wie ik alles wil geven wat goed is. Ik voel mij niet boven hen staan maar ik buig mijn hoofd voor het publiek, vol liefde.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/20/13, Talk About the Groups of Ten

 

Wanneer Gebeden Tot Een Lied Worden

Dr. Michael LaitmanVraag: Moeten wij verlangen naar de vreugde waar we steeds over spreken of komt die vreugde vanzelf

Antwoord: We moeten voortdurend vreugde voelen, want dan ben ik vervuld met de levensgeest die via de groep naar mij toekomt en mijn blik voortdurend gefocust houdt op het belang van het Doel, op het feit dat wij speciaal zijn, dat wij uitgekozen zijn voor deze opdracht, voor dit grote werk om anderen te dienen.

Omdat wij de Schepper vreugde brengen als wij anderen dienen, is dit het grootste en belangrijkste werk voor ons, wij moeten dit met vreugde doen. Anders ga je waarschijnlijk de verkeerde richting op en ben je niet met het Licht verbonden, niet met de Schepper.

Huilen en spiritueel werk doen kunnen niet samengaan. Je moet je focussen op het Doel.

Kijk wat Koning David zegt in het boek der Psalmen. Hij beschrijft grote problemen die een mens op het spirituele pad tegenkomt, maar alles wordt in vreugde gedaan. Daarom zijn de psalmen niet alleen gebeden, maar een lied!

From the St. Petersburg Convention “Day Three” 7/14/13, Lesson 5

 

Niet Ten Behoeve Van Succes In Deze Wereld

Dr. Michael LaitmanWij verrichten grote inspanningen in disseminatie en verlangen oprecht naar succes, maar helaas verbinden wij ons bij dit werk niet met de Hogere Kracht. En wat het belangrijkste is: wij betrekken de Schepper niet bij onze daden in de buitenwereld, wij gebruiken Hem niet om op de hele wereld succes te behalen bij onze opdracht voor de  externe wereld, dat wil zeggen dat we ons doel alleen via Hem naar buiten brengen.

Het moet heel anders, de hele wereld en al het werk wat we doen, moeten middelen zijn om ons met de Schepper te verbinden! Het lijkt er nu op dat we Hem in de tegengestelde richting gebruiken, namelijk om in deze wereld te slagen, terwijl het zo is dat de hele wereld nodig is om verbinding met de Schepper te bereiken. Hierin moet een verandering plaatsvinden omdat we voortdurend de juiste richting moeten bepalen, we moeten onze intentie afwenden van onszelf en op de Schepper richten.

Hierbij mag niets uitgesloten worden: ik klop op een deur, praat met iemand en innerlijk moet ik mij er steeds van bewust zijn dat ik bij elk woord en elke daad mijn relatie met de Schepper versterk. Ik breng deze verlangens, die buiten mij zijn, naar de Schepper om dichter bij Hem te komen, bij de goddelijke Aanwezigheid, en op die manier bouw ik de basis voor Zijn Onthulling in de gehele wereld.

Dit is constant werk, tot aan het einde van de correctie. Steeds zullen wij nieuwe kelim (vaten) ontdekken, nieuwe verstoringen, egoïstische verlangens die een poging doen om ons van de Schepper te verwijderen. De Schepper doet dit met een bedoeling, Hij wil de verbinding met ons versterken. Het is een soort ‘flirt’. Het lijkt alsof hij ons van Hem verwijdert, ons wegduwt, zodat wij ons sterker aan Hem vastklampen..

Dit is het Werk, op alle 125 niveaus. Het wordt in verschillende vormen – die aan ons verschijnen als beelden van deze wereld – aan ons getoond. Deze wereld is de uiterlijke verpakking waarvan we ieder detail, iedere daad, ieder tafereel van dit spel moeten gebruiken zodat wij alles met de Schepper verbinden en ons met Hem verenigen.

Alleen de omgeving zoals Rabash deze beschreven heeft, zal kunnen helpen. Wij zijn deel van deze grote, sterke groep. Als ik op reis ben, ver van de centrale groep, zie ik hoe de afstand helpt. Enerzijds voelt een mens zich door de fysieke afstand verder van de Schepper verwijderd, afgescheiden van Hem, maar tegelijkertijd hebben wij daardoor ieder moment de gelegenheid om terug te keren naar het centrum van de groep om daaruit steeds meer kracht te halen.

Daarom zullen wij alleen door onze verbinding, waarbij iedereen probeert om voortdurend in dezelfde gedachte te blijven, slagen. Later raak je ervan overtuigd dat de gehele Torah alleen spreekt over de wijze waarop we het beeld van deze wereld kunnen neutraliseren, zodat we daarin de Hogere Kracht zodanig voelen dat we Zijn daden gaan zien: de wijze waarop deze Kracht alles in beweging brengt, controleert, alle atomen bestuurt, alle mensen. Wij zullen zien dat dit alles slechts gehoorzame schaduwen zijn die de Hogere Kracht volgen. Al deze beelden worden aan ons getoond met de bedoeling om er niet naar te kijken – mensen, de natuur – maar om daar doorheen de Hogere Kracht te ontdekken.

Alleen de vrienden, alleen de groep waarin een ieder inspanningen verricht, kan ons steunen en de correcte intentie teruggeven aan degenen die deze intentie kwijt zijn. Hier over moeten we steeds praten en de verbinding met elkaar almaar duidelijker maken, zodat we op basis van deze verbinding naar buiten kunnen treden naar het externe publiek. Dan zullen jullie zien hoe sterk jullie worden. Het is uiterst belangrijk voor ons om krachtiger te worden. De straat opgaan voor externe disseminatie is nodig, niet om ons verhaal te vertellen en ons met hen te vermengen, maar om hen dichterbij ons te brengen, dichterbij de Schepper. Onze bedoeling moet tegengesteld zijn aan onze fysieke daden.

Op het fysieke niveau gaan we naar het publiek, we willen hen beïnvloeden en voor iedereen bouwen aan een beter leven, voor de gehele mensheid, de crisis gebruiken om ons met elkaar te verbinden. Maar tegelijkertijd moeten we kijken naar wat er achter al deze handelingen verborgen is, namelijk dat hun verbinding zich verbindt met ons en via ons met de Hogere Kracht. Alles moet op één Doel gericht zijn: alle delen die tijdens het breken van de kelim (vaten) verdwaald zijn geraakt, terugbrengen naar de Goddelijke Aanwezigheid.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/9/13, Writings of Rabash 

 

Een Ongewoon Tijdstip, Een Ongewone Plek

Dr. Michael LaitmanVraag: Kunt u ons alstublieft iets vertellen over uw eerste ontmoeting met het Licht en de ervaring waarbij u uit uzelf trad. Wilt u ons alstublieft vertellen wat u die dag duidelijk werd en waar u over nadacht.

Antwoord: Het gebeurde toen ik met de auto op weg was naar een les bij mijn leraar. Het stortte van de regen, een dik regengordijn. Halverwege hield mijn auto ermee op.

Het was twee uur ‘s nachts, op een verlaten plek, niemand in de buurt. Wie zou er met zulk weer op weg gaan? Ik stond stil en ik kon niets beginnen. Ik stapte mijn auto uit en deed de motorkap open, maar daardoor werd het allemaal nog erger, de regen stroomde over de motor. Het bleek dat mijn carburator gebarsten was. Ik vervloekte mijzelf en de hele wereld, stapte weer de auto in en plotseling, vanuit dit gevoel van totale wanhoop, voelde ik de Schepper.

Serieus! Dit is geen grap. Het is een waar gebeurd verhaal. Natuurlijk maakte ik voor en na deze situatie allerlei gevoelens mee, zoals jullie dat allemaal hebben. Waarom kom ik met dit voorbeeld? Omdat zo’n soort ontmoeting gewoonlijk plaatsvindt op een volkomen ongewoon tijdstip en een ongewone plek, het lijkt alsof er geen verband is met onze innerlijke situatie.

We gaan door een proces heen van een opeenstapeling van ervaringen die veel tijd in beslag nemen, afhankelijk van de inspiratie die we voelen, onze voorafgaande staat en talrijke andere voorwaarden, en dan gebeurt het in ons. Gewoonlijk vindt het zonder enige uiterlijke ophef plaats. We hoeven er niet voor te mediteren of in een speciale gemoedstoestand te zijn.

Wanneer het de bedoeling is dat het gebeurt, zal het komen. Maar je moet doorgaan met systematisch werken.

From the St. Petersburg Convention 7.12.13, Lesson 1

 

Nieuwe Betekenissen Van Oude Artikelen

Dr. Michael LaitmanEen goede omgeving is het enige middel om het Doel te bereiken. Wanneer wij met deze intentie bij elkaar komen, met deze intensiteit, met een dergelijk verlangen en we zien hoe al onze vrienden over de hele wereld ons volgen, met ons samen zijn en wij ook de druk voelen die zij op ons uitoefenen, wordt het bovenstaande zeker gehoord en ontvangen wij daardoor een compleet nieuwe en sterke invloed.

Ik heb het volgende meer dan eens verteld, toen ik Rabash vroeg: “Wat houdt mij tegen? Waarom kom niet ik verder? “ antwoordde hij onmiddellijk dat ik vrienden nodig had. Eerlijk gezegd begreep ik niet goed waarvoor, maar hij zei het. Ik ben op zoek gegaan, ik ging lezingen geven en tenslotte bracht ik mensen bij hem. Hieruit werden groepen gevormd.

Toen begon Rabash artikelen voor hen te schrijven, want ik wist niet wat ik tegen hen moest zeggen. Eerst schreef hij korte artikelen op het zilverpapier van sigaretten verpakkingen. Zo verliep het meestal als we samen in het park liepen te praten en we geen ander papier bij ons hadden, dan haalde ik het zilverpapier van een pakje sigaretten af en ging hij schrijven.

Zo verschenen de eerste artikelen. Later nam ik vellen dubbelgevouwen papier mee. Hierna kochten we een schrijfmachine voor hem en begon hij de teksten met één vinger te typen. Veel later hadden we een elektrische schrijfmachine, zo verliep het. Daardoor hebben we nu veel artikelen die door Rabash geschreven zijn

Deze artikelen beschrijven alle basisprincipes van de menselijke interactie in de groep, de belangrijkste omgeving voor spirituele groei. Op een methodische wijze bestuderen we ze steeds weer opnieuw en afhankelijk van onze groei merken we, hoe we in deze zinnen, in deze woorden, steeds weer een nieuwe betekenis ontdekken.

From the St. Petersburg Convention “Day Two” 7/13/13, Lesson 4

 

De Stappen Van Spirituele Vooruitgang

Dr. Michael LaitmanVraag: Welke stappen moeten we zetten om bij alles vanuit het centrum van de groep te denken en te voelen, want we hebben toch specifiek dit nodig om onze verbinding tot een wereldgroep te bevorderen en te versnellen?

Antwoord: De combinatie van alle methoden die Rabash ons in zijn artikelen leert, is geschikt voor het brengen van eenheid:

  • Ik maak mezelf ondergeschikt aan de vrienden.
  • Ik laat hen zien hoe belangrijk het doel voor mij is, hoe groot de Schepper in mijn ogen is.
  • Ik speel dit voor hen om hen op een hoger plan te brengen, daarmee kom ik zelf ook op een hoger plan.
  • Ik maak mezelf klein voor hen, ik stem in met alles wat zij van mij eisen.
  • Ik doe mee aan alles wat helpend is bij disseminatie, want hierdoor vindt de onthulling van de Schepper aan Zijn schepselen plaats. Juist dit is Zijn eerste, grootste en enige Verlangen. Daarom is disseminatie het belangrijkste middel voor onze vooruitgang.
  • Ik ben aanwezig bij de bijeenkomsten met de vrienden en bij de overige gezamenlijke activiteiten.

Dit alles heeft tot doel om ons bijeen te brengen, om tot eenheid te komen en één gezamenlijke kli (vat) te creëren waarin het principe van gelijkheid van vorm met de Schepper wordt onthuld.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/13, Shamati #59 “About the Rod and the Serpent”

 

De Wereld Door De ‘Zoeker’

Dr. Michael LaitmanHet enige waarvoor we ons moeten inspannen is: alles verenigen in één punt, waar de Schepper en het schepsel – ‘Iets uit Iets’ en ‘Iets uit het Niets’ samen verenigd zijn. Alle verborgenheden, vervormingen, tegenstellingen en gebeurtenissen lijken te bestaan omdat wij de eenheid niet voelen en waarnemen. Er bestaat geen tijd en geen plaats. Het enige wat bestaat is gebrek aan eenheid en dat ervaren we, daar leven we in.

Alles wat ik nu om me heen en in mezelf voel, is gebrek aan eenheid, op elke mogelijke manier. Op het moment dat ik alles met elkaar kan verenigen, wordt de wereld de wereld van Ein Sof (Oneindigheid).

Vraag: Hoe kunnen we dit alles met elkaar verbinden in de groep van tien?

Antwoord: De groep van tien is een ondersteuningsmiddel voor de ‘zoeker’ waardoor ik naar de wereld kijk. Ik wordt erdoor geholpen om me daarop te focussen en eenheid te bereiken. Stel je voor dat er in het midden van de lens een kleine cirkel is met een ‘X’ in het midden die mij helpt om me te focussen op het doel.

Disseminatie helpt ons om het doel helder te krijgen, het doel dat we op het ogenblik niet zien en waarop we ons niet kunnen richten omdat het zich voorbij de horizon bevindt. Disseminatie schept de voorwaarden, de data die we in de formule moeten stoppen om de juiste richting naar het doel te berekenen. Er zijn een duizendtal parameters waarmee we rekening moeten houden voordat we schieten, zoals hitte, koude, de weersomstandigheden, de wind, verschillende afwijkingen en veranderende omstandigheden.

Dit moet allemaal in één formule gestopt worden om er zeker van te zijn dat we het doel zullen raken. De formule is deze hele wereld, alles wat we waarnemen met onze 613 zintuigen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/24/13, Writings of Baal HaSulam

Page 60 of 61« First...102030...5758596061