Category Archives: Spiritueel Werk

De Kwaliteiten Van De Hogepriester, Deel 2

laitman_740_023. Fysieke Kracht

Het leiden van de wijdingen in de Tempel vereiste veel oefening. Tijdens de zwaarste dag bijvoorbeeld, Yom Kippur, (de Grote Verzoendag) moest de Cohen vasten.

Aaron was buitengewoon sterk. Tijdens de inwijding van de Levieten tilde Aaron ieder van hen op, hij schudde ze heen en weer en op en neer.

Er was een dag waarop hij dit deed met twintig duizend mannen. De kracht van Aaron was buitengewoon groot, alle Cohanim stonden bekend om hun kracht. (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’, Vajikra – Emor)

Het ‘optillen van de Levieten’ betekent: een verlangen naar het volgende niveau verheffen, aan het verlangen zowel de rechter- als de linkerlijn geven en hen daarna weer neerzetten zodat zij moeten oplossen hoe zij zelf de stappen kunnen maken om het volgende niveau te bereiken.

De Hoge Bina die door de Cohens gesymboliseeerd wordt, bezit een heel interessante kwaliteit die zich zo diep in de eigenschap van geven bevindt dat niemand weet hoe deze benaderd en onthuld kan worden. Het lijkt alsof er een Hand is die zich van bovenaf uitstrekt en de mens optilt naar het bij hem behorende niveau.

Dit is nu precies wat de Cohens op Yom Kippur moesten doen, omdat op dat tijdstip alle vijf egoïstische verlangens ‘verworpen’ zijn en mensen ‘leeg’ zijn geworden, namelijk bereid om zich aan alles over te geven wat essentieel voor hen is.

Dan zijn mensen bereid zijn om te ‘sterven’, namelijk op een bepaald niveau bereid tot complete zelfcorrectie. Dit wordt gesymboliseerd door de witte kleding die de Cohens op Yom Kippur moesten dragen. In een dergelijk geval kan de Hogere alles doen met de lagere die zich genullificeerd (het ego weggecijferd) heeft.

Voor de Levieten is de Cohen een hoger niveau. De Cohen verheft hen. Zij mengen zich met de Cohens door zich te nullificeren. Nadat zij deze staat doorlopen hebben, gaan zij weer terug zodat zij zelfstandig om de kracht van geven en liefde kunnen vragen om zo terug te keren naar het niveau waaruit zij afgedaald zijn, ongeacht het feit dat het egoïsme weer naar hen teruggekeerd was toen Yom Kippur voorbij was.

Vraag: Wat is een Leviet?

Antwoord: Een Leviet vertegenwoordigt de verbinding met het volk, het onderste gedeelte van Bina. Via hen maken de Cohens contact met Israël.

Een Cohen is het hoge niveau van bestuur dat met de Schepper verbonden is, terwijl de Levieten zowel met de Cohens als met het volk Israël ‘verwikkeld’ zijn.

From KabTV’s “The Mysteries of the Eternal Book” 5/14/14

 

De Kwaliteiten Van De Hogepriester, Deel 1

Laitman_043Om Hogepriester te worden, moest een Cohen in het bezit zijn van vijf eigenschappen.

Welke eigenschappen moest een Cohen bezitten om de taken van Hogepriester te verrichten?

1. Wijsheid is de eerste en belangrijkste eigenschap

Door de diensten in de Tempel te leiden, vertegenwoordigde de Hogepriester het hele volk. Voor dit doel moest hij een groot Torah geleerde zijn.” (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’ , Vajikra – Emor.)

“Een groot Torah geleerde zijn”, betekent: het Hoge Licht gebruiken om het egoïsme te corrigeren. Wanneer men het Licht van Hochma (Wijsheid) niet voor eigenbelang ontvangt maar ten behoeve van andere zielen, wordt men ‘wijs’ genoemd.”

2. Een aangename verschijning

Hoewel de uiterlijke verschijning geen belangrijke kwaliteit lijkt te zijn, was het vanuit respect voor de Schepper en de Tempel vereist dat de Hogepriester een goede verschijning was.”  (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’ Vajikra – Emor.)

“Een goede verschijning” betekent dat de uiterlijke eigenschappen van de mens gericht zijn op het welzijn van anderen.

Vanuit spiritueel oogpunt zegt men van een mens dat hij ‘knap’ is als hij het Licht ontsteekt. Het lichaam is niet belangrijk maar de eigenschappen die van werkelijk belang zijn. Kabbalah beschrijft de eigenschappen van zowel de gecorrigeerde als de corrupte verlangens en de niveaus van correctie van deze verlangens.

From KabTV’s “Mysteries of the Eternal Book,” 5/20/14

 

De Vrouw Van De Priester

laitman_628_1De Torah,Vajikra (Leviticus) 21:13 – 21:14: Hij moet een vrouw die nog maagd is huwen. Een weduwe, een gescheiden vrouw, een vrouw die ontucht heeft gepleegd of een prostituée, deze mag hij geen van allen huwen, alleen een maagd uit zijn volk mag hij als vrouw nemen.

Op ieder niveau moeten de mannelijke en de vrouwelijke delen van het verlangen duidelijk met elkaar verbonden zijn om zo hun verbinding te verstevigen en op de juiste wijze in één spirituele Kli verenigd te zijn.

Het vrouwelijke deel is een verlangen om te ontvangen en het mannelijke deel is een verlangen om te geven. Op het niveau van de Cohen (priester), namelijk het niveau van de hoogste zuiverheid, is het essentieel voor het vrouwelijke deel om alleen aan hem ondergeschikt te zijn, dit betekent dat de wil volkomen gezuiverd is van het innerlijke en het uiterlijke ego. De betekenis hiervan is dat zij een maagd is en bereid is om hem te huwen.

 “Hij zal een vrouw huwen die nog maagd is,” betekent dat hij het verlangen alleen mag gebruiken op zijn niveau.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/28/14

 

Wat Is De Groep?

Een Conventie Volgens De Methode Van Abraham

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal een ieder die naar het Congres komt zijn ziel vinden en aan een spiritueel leven beginnen?

Antwoord: Het zal een poging zijn. Misschien zal het niet meteen lukken, maar een mens zal zeker in de goede richting komen.

Daarom nodigen Kabbalisten veel mensen van over de hele wereld uit naar hun congres, om zich met elkaar te verbinden. We zingen, dansen, luisteren naar gesprekken en lessen, we doen workshops in kringen en komen als vrienden bij elkaar (Yeshivat Haverim). Duizenden mensen van over de hele wereld komen bijeen, uit de meest afgelegen gebieden zoals Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Amerika, Japan en China.

Kabbalisten brengen al deze mensen bijeen en leren hen hoe zij zich met elkaar kunnen verbinden volgens de methode die onze aartsvader Abraham heeft ontwikkeld.

Op die manier vergroten wij met elke Conventie de kracht van onze verbinding. Geleidelijk komen we tot een zodanige verbinding dat deze voldoende zal zijn voor onze volgende staat, het hogere niveau, de spirituele wereld. Dit is het doel van Kabbalistische Conventies.

From KabTV’s “A New Life” 2/8/15

 

Een Gebied Dat Beschermd Is Voor Het Ego

laitman_933Vraag: Er staat geschreven: “Het verlangen is elk moment in de harten van de kinderen Israëls aanwezig. Als zij werkelijk gevraagd zouden hebben, zouden zij met de Goddelijke Aanwezigheid beloond zijn.” Wat betekent: “Als zij werkelijk gevraagd zouden hebben?”

Antwoord: Een sterk verlangen betekent dat wij maar één ding willen: met elkaar tot één geheel samengesmolten zijn, zodat er in deze verbinding voor een ieder afzonderlijk geen plaats meer is, dan is er een spiritueel vacuüm gevormd. Wij hebben een diep verlangen dat alleen de Schepper in die lege plaats Zijn Aanwezigheid zal kunnen tonen.

Zo’n plaats wordt tussen ons zichtbaar, deze plaats behoort aan geen van ons en tegelijkertijd aan iedereen. Daar is geen spoor van ons ego meer aanwezig. Wij ontdekken een hogere dimensie in onze verbinding,

 

Ons ego bevindt zich buiten ons en wij komen innerlijk samen, zodat er in het midden een lege plaats is die eerder nog niet bestond. Zoiets als een lege plek bestaat niet, maar hier wordt die plek gecreëerd en we voelen dat daar niets aanwezig is, zelfs de Schepper niet.

Wij hebben zo’n gebied gecreëerd door ons ego weg te werpen en ons diepe verlangen om met elkaar samen te smelten vormt zich tot één zuivere intentie door onze afkeer van het ego. Daardoor ontstaat er een lege plaats en deze plaats behoort al tot een andere dimensie.

De ruimte waarin wij ons bevinden behoort tot het animale niveau en het lege gebied is de plaats voor de vorming van de mens. Daar wordt de Schepper onthuld: in de eerste tien Sefirot die wij zijn, degenen die in deze verbinding opgenomen zijn.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/3/14, Shamati #66

 

Het Onthullen Van De Harten

Dr. Michael LaitmanWeg met de verhullingen

Wij maken een noodzakelijke fase van de menselijke ontwikkeling mee die helpt om het ware ‘ik’ van een ieder te onthullen. In de toekomst zullen we het oude onechte systeem van relaties opnieuw moeten opbouwen. De algemeen geaccepteerde conventies en hoffelijkheid waren mooi, maar tevens misleidend.

De Natuur vereist nu dat we oprecht zijn en overeenstemmen met haar mechanisme dat bestaat uit een onderlinge samenhang die waarachtig is, waarheidsgetrouw en toegewijd.

Daarom kunnen wij onze omgang met elkaar niet langer meer bedekken met valse beleefdheid. Integendeel, valse schijn verdwijnt en niemand wil meer luisteren naar leugens die mooi verpakt zijn. We moeten alle bedekkingen van ons los trekken en direct vanuit het hart spreken, zoals het behoort te zijn in één sociaal mechanisme.

Van hart tot hart

In deze context bereiden moderne communicatiemiddelen, zoals computerschermen van verschillende grootte en resolutie, ons in feite voor op de volgende fase. Ze brengen mensen samen en laten iedereen openlijk zien. Het maakt niet uit hoe vaak ik me achter mijn scherm verstop, alles is over mij bekend en ik word ‘onthuld’ en herkend.

Ik kan me nergens verstoppen en alles van mij kan bekeken worden: mijn bank, mijn familie, mijn baan, mijn relaties, mijn vrienden, mijn gesprekken, de statistische gegevens daarvan, mijn voorkeuren, de maat van mijn kleding en mijn schoenen, mijn smaak en mijn vrije tijdsbesteding.

Alles is over iedereen bekend, een mens is naakt en anderen zien wat hij over zichzelf niet weet. Zijn gegevens worden bestudeerd door psychologen, sociologen, analisten en professionals die de wetten van de menselijke samenleving en de  menselijke psychologie begrijpen.

Dit alles zal ons naar een staat leiden waarin wij allen naakt willen zijn, dat wil zeggen dat we een eenheid willen worden zonder iets voor elkaar te verbergen, waar een ieder in alle anderen geïntegreerd zal zijn, waar er geen afscheidingen en schermen meer tussen ons in zullen bestaan, ook het vloeibaar kristal-scherm van de monitor niet meer, we zullen elkaar vanuit ons hart voelen. Wij zullen allemaal één hart zijn.

Alleen zo’n eenheid zal volkomen in overeenstemming zijn met de Natuur die ons nu nog steeds deze schermen geeft en wil dat wij daardoor met elkaar in contact te blijven.

From KabTV’s “A New Life” 1/20/15

 

Schrik Niet Terug Voor Angst En Hulpeloosheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Nog niet zo lang geleden sprak ik mensen op straat en daarbij deden zich onverwacht veel onenigheden voor, ik voelde me in een positie van hulpeloosheid en wanhoop. Hoe kan ik me zonder omwegen op ons doel richten zonder er omheen te cirkelen?

Antwoord: Deze verwarring kreeg je met de bedoeling om je naar steeds diepere inzichten te brengen. Dit gebeurt in elke staat, op elk niveau en met iedereen. Dit overkomt iedereen.

Verhelder dit punt en het zal je duidelijker worden. Je zult nog veel meer van dergelijke situaties tegenkomen en je zult je steeds weer hulpeloos voelen. Deze hulpeloosheid komt voort uit het feit dat het niet in jouw vermogen ligt om iets te corrigeren en je hebt de situatie niet in de hand, maar dit is eigenlijk iets heel goeds. Wat er voor jou aan ontbreekt is dat je de Hand van de Gastheer moet vasthouden en met Hem in contact moet zijn.

Je kunt niets anders doen dan verder gaan. Iedereen bereikt zulke staten en zulke inzichten en hoewel je ze op een mooie manier beschrijft, heb je nog geen contact met het Hoge Licht. Zelfs als je zo’n contact zou hebben, zouden er nog steeds momenten zonder verbinding zijn, zodat je iedere keer als je je op een bepaald punt op je weg hulpeloos voelt, weer van het ene niveau naar het volgende kunt rijzen

Het is precies zoals Koning David in het Boek van de Psalmen schreef: “U hebt Uw Aangezicht voor mij verborgen en ik was bevreesd!” Dit is goed want het schudt een mens een beetje door elkaar en neemt de Klipot (schillen) van hem weg. Het is eigenlijk iets goeds als een mens zich in een staat van vrees, angst, onveiligheid en desoriëntatie bevindt. We moeten kijken naar waar het allemaal vandaan komt en hoe de Schepper je roept om je aan Hem te hechten.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/03/14

 

Drie Stappen Bij Het Doorgeven Van Het Licht

laitman_219_01Vraag: Als het Joodse volk nog niet gereed is om zich te verenigen, hoe zal er dan bevrijding in de wereld komen?

Antwoord: We beginnen bij onszelf. Het Hoge Licht werkt via Bnei Baruch, dat behoort tot het volk Israël, en het volk Israël vinden we te midden van de naties van de wereld. Het Licht voert alle correcties uit. Het Licht kan alleen werken op voorwaarde dat et iets is dat ermee resoneert.

Dus als we eenheid bereiken, vinden we het Licht in ons. Het komt zelfs niet van Boven, we vinden het eenvoudigweg overal en het wordt in ons onthuld dankzij onze gelijkvormigheid ermee.

Door onze daden worden we met het volk Israël verbonden en zo geven we het Licht aan hen door. Daarna gaat het Hoge Licht via hen ook naar de volkeren op de wereld, omdat het volk Israël met alle volkeren verbonden is, dan gaat het Licht ook naar hen toe.

Bnei Baruch moet dus allereerst verenigd zijn. Dan maakt de gelijkvormigheid met het Hoge Licht het voor ons mogelijk om er contact mee te hebben.

Een dergelijke eenheid hoeft er niet tussen ons en het volk Israël te zijn omdat wij hen al beïnvloeden vanuit onze Kelim en via onze Kelim ontvangen zij het Licht. Alleen tussen ons moet er een bijzonder niveau van verbinding zijn, van overeenstemming en integratie.

Tussen het volk Israël en de volkeren van de wereld moet er een soort begrip ontstaan dat we ons in één wereld bevinden, in één systeem. Hieruit is het antisemitisme ontstaan, een unieke houding naar het volk Israël en eveneens naar het correctie systeem. Als mensen een algemeen idee van dit systeem krijgen en zich enigszins met ons verbinden, is dat voldoende voor het Hoge Licht om door hen heen te stromen.

 

Elke keer wanneer deze spirituele niveaus neerdalen, ontstaat er een correlatie tussen de Kelim en de overvloed die zich verspreidt in de relatie tussen de hogere naar de lagere en van de lagere naar de hogere. Dit is – in het algemeen gesproken – waar wij het in onze disseminatie over hebben.

Voor ons is met name onze eenheid met het Hoge Licht het belangrijkste. Dan zal het zich verspreiden, een reactie doen ontwaken in mensen en mensen zullen gaan spreken met onze woorden, zij zullen het met ons eens zijn en zullen bereid zijn om met ons samen op pad te gaan. Al het werk wordt door het Hoge Licht gedaan. Laat het Licht het werk doen en het zal stromen als water dat in de aarde doordringt, het zal elke plek bereiken om alles wat een mens in de aarde laat groeien van water te voorzien. Op onze weg zal het ons ook vervullen, het zal ons tot één geheel verbinden. Op wat voor manier doet het Licht dit? Dat is onze zaak niet, dat is het werk van de Schepper. Wij moeten alleen aan verbinding werken.

Vraag: Als dat zo is, moeten we dan naar buiten toe dissemineren?

Antwoord: Als wij de behoeften van mensen niet krijgen, hun verlangens, hun problemen, als wij dat niet meenemen en laten oprijzen naar onszelf, hebben wij de verbinding met de Schepper niet nodig. Dan kunnen we de Kabbalistische bronnen duizend jaar gaan zitten bestuderen en het zal alleen theorie blijven. Zolang wij niet geïntegreerd zijn met mensen, zal het verlangen om ons met elkaar te verbinden niet in ons gewekt worden. Het verlangen om te verbinden ontwaakt alleen door de behoeften die wij van mensen krijgen en vanuit deze behoeften kunnen wij MAN laten oprijzen: het verzoek om correctie.

Als je dus denkt dat je nu eenheid wilt, is dat niet waar, dit is niet de juiste eenheid. De ware eenheid is alleen mogelijk als je naar mensen toegaat en met hen zweet en werkt aan hun verbinding, Alleen van daaruit zul je de ware noodzaak ontvangen om te verbinden.

Vraag: Betekent dit, dat als wij ons werkelijk met elkaar verbinden, de hele mensheid vanzelf zal veranderen en wij niets hoeven te doen?

Antwoord: Ja. Als alleen de Bnei Baruch groep verandert, zal het volk Israël veranderen. En als het volk Israël tot een zeker niveau veranderd is, zal de hele werkelijkheid veranderd worden, alle volkeren, de gehele mensheid. Zo werken deze drie cirkels. Maar elk daarvan is zowel afhankelijk van de hogere als van de lagere. Zonder de behoefte van de lagere kun je de hogere niet bereiken.

Wij moeten dus met het volk Israël werken, zodat we de noodzaak zullen voelen om ons met elkaar te verbinden en te worden zoals de Schepper. Via het volk Israël moeten we naar de hele mensheid gaan, zodat er voor ons vanuit de mensheid een behoefte zal komen om zich tot het volk Israël te wenden, dan van het volk Israël naar ons, en dan van ons naar de Schepper.

Alle drie niveaus moeten als een eenheid samenwerken. Daarom werken we aan ‘drie fronten’.

From the Talk on the Subject of “Unity of the Nation” 7/10/14

 

De Wolkkolom Van De Schepper

Dr. Michael Laitman

 

 

Midrash Sefer, “Beshalach”: De Eeuwige beval Mozes om zijn armen boven de zee uit te strekken en er begon een zwakke oostenwind te waaien. In de tussentijd vervolgden de kinderen Israëls de gehele nacht hun weg en zo naderden zij de kust.

De Egyptenaren volgden hen maar slaagden er niet in om hun kamp te veroveren. Zij schoten pijlen af en wierpen stenen naar de Joden, de wolkkolom van de Schepper absorbeerde echter alles.

Het was dezelfde wolkkolom die gewoonlijk overdag de kinderen Israëls voorging. Doorgaans verdween de wolkkolom ’s nachts in het donker, maar nu bevond deze zich achter het kamp en absorbeerde alles wat afgeschoten werd door de Egyptenaren en naar de Joden werd gegooid. Bovendien stelden engelen van de Eeuwige zich achter de Joden op om hen te beschermen.

Er is een wet van gelijkheid van vorm: Als je je voorwaarts beweegt naar eenheid en disseminatie, naar de ontwikkeling van je spirituele eigenschappen, ben je in dit opzicht in zekere mate met de Schepper verbonden. Al ben je niet in contact met Hem, er is een verbinding in de vorm van een wolkkolom, in de vorm van Hulp aan de achter- en de voorzijde. Dit betekent dat het Omringende Licht aan je werkt.

De wolkkolom is het Omringende Licht dat enerzijds onzichtbaar en verborgen is en anderzijds onthuld wordt door de handelingen die Het uitvoert, zoals bij een goochelaar die plotseling iets in zijn hand blijkt te hebben zonder dat duidelijk is hoe het is gebeurd. Dit betekent dat de ene helft van de handelingen verborgen is en de andere helft wordt onthuld. Het resultaat daarvan wordt onthuld wanneer de rede zich boven de Machsom (barrière) bevindt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Page 30 of 60« First...1020...2829303132...405060...Last »