Category Archives: Spiritueel Werk

Man En Vrouw: Spirituele Vooruitgang

Laitman_630_1Vraag: Als echtgenoten een spiegel zijn van elkaars eigenschappen, zijn ze blijkbaar bijna elkaars evenbeeld, want ze hebben dezelfde verlangens en een natuurlijk gevoel van nauwe verbondenheid met elkaar. Hoe kunnen zij op de beste manier samen vorderingen maken?

Antwoord: Dit is dan ook de manier waarop zij vorderingen moeten maken. Als zij op deze manier met elkaar verbonden zijn, is het aan hen zelf om te voelen hoe zij elkaar kunnen helpen en samen verder kunnen komen. Er worden constant conflicten tussen hen gecreëerd én steeds grotere mogelijkheden voor verbinding met elkaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Verlangen Waardoor Een Mens Tot Leven Wordt Gewekt

Dr. Michael LaitmanVraag: Blijft dat wat we op spiritueel gebied meemaken op ons pad in ons aanwezig?

Antwoord: Zonder enige twijfel blijft alle spirituele informatie van alles wat we door de geschiedenis heen meegemaakt hebben in ons opgeslagen. Nu moeten we er geleidelijk aan voor zorgen dat dit bewust wordt in ons en dat we het gaan implementeren.

Daarom moet de verspreiding van de Kabbalistische kennis eerst gericht worden op degenen die zich er zeer betrokken bij voelen.

Vraag: Denkt u nu aan de tien verloren stammen waarvan we tot nu toe niet weten waar zij wonen?

Antwoord: Nee, daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Het is mijn taak om te werken met degenen die zich verder willen ontwikkelen. Langzamerhand verspreiden wij de zaden van kennis aan alle mensen die een verlangen hebben om over de spirituele wereld te leren, om het Doel van het leven te bereiken, om “het land Israël binnen te gaan” en dit nu, in dit leven willen realiseren.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uw niet-Joodse studenten op de een of andere manier te maken hebben met de verloren stammen?

Antwoord: Voor nu is dit niet belangrijk. Als een mens een verlangen heeft, is hij zo ver dat hij de spirituele wereld kan bereiken.

Van over de hele wereld komen er mensen naar onze congressen, ze besteden geld en tijd om niet meer dan een paar dagen bij ons te zijn. Wat een groot en verheven verlangen! We moeten respect voor hen hebben, hen liefhebben en hoogschatten, niet hun buitenkant maar het verlangen naar de Schepper dat Hij in hen wekt.

Vraag: Als u zegt dat u van een mens houdt, betekent dit dan dat u juist van dit punt in hem houdt?

Antwoord: Ja, precies dit! Van niets anders! De rest is een dier dat vandaag leeft en morgen sterft.

Vraag: Heeft u een gebed zodat dit verlangen in een mens blijft leven, zodat het hem lukt om zich erin vast te blijven bijten?

Antwoord: Ik bid voortdurend voor alle studenten, voor zover dit in mijn vermogen ligt. De rest hangt van hen af. Aan ieder mens is vrijheid van keuze gegeven en een ieder moet dat zelf realiseren. Wij hopen dat dit met de hele wereld zal gebeuren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/17/16

 

Hoe Kunnen Wij De Vooruitgang Op Het Spirituele Pad Versnellen?

laitman_238_01Ik hoor klachten van studenten die zeggen dat de vooruitgang naar het Doel langzaam verloopt. Ik vraag me af wat er bedoeld wordt met ‘langzaam’ of ‘snel’. ‘Versnel’ je de vooruitgang op je pad? Het is uitsluitend mogelijk om het proces te versnellen door middel van de juiste omgeving. Hier kunnen we niet omheen, het is belangrijk om te lezen wat Rabash en Baal HaSulam over dit onderwerp hebben geschreven.

Als je denkt dat er iets niet oké is en slecht, herhaal ik opnieuw dat ‘slecht’ alleen maar een bepaalde staat is als iemand de juiste omgeving niet heeft! Een mens moet de juiste omgeving constant versterken. Het kan geen juiste omgeving op zich zijn, tot aan het einde … tot aan het einde van de correctie, is het enige wat je moet doen: de omgeving versterken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Wie Zullen De Jordaan Oversteken?

laitman_740_02Torah, Dewariem 3:23 – 3:25: In die tijd smeekte ik tot de Eeuwige: “Mijn Heer, Eeuwige God, U hebt Uw dienaar eerst een begin van inzicht gegeven van Uw goedheid en van Uw sterke hand. Inderdaad, zou er een macht in de hemel en op de aarde zijn die zulke werken en zulke machtige daden als de Uwe zou kunnen verrichten? Laat me toch oversteken en dat mooie land zien dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat mooie bergland en de Libanon.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Het pad van Mozes was zo moeilijk. Hij leidde halsstarrige mensen uit Egypte en bracht hen naar het land Israël! Had hij niet het recht om ook dat land binnen te gaan?

Antwoord: Als spirituele eigenschappen zich in mensen kleden en mensen van daaruit spreken, lijkt het inderdaad heel dramatisch.

In feite is het zo dat Mozes in elk mens leeft. Een mens die door spirituele staten heen gaat, laat een gebed opstijgen: “Geef mij de kracht om mezelf te blijven vernieuwen naar volledige gelijkvormigheid met de Schepper om zo de eigenschap van liefde te gaan ervaren.”

Maar de eigenschap die we Mozes noemen kan deze Rubicon niet oversteken, dat wil zeggen: hij kan de Jordaan niet oversteken. Het enige wat in zijn vermogen ligt is de beklimming van de berg Nebo, vanwaar hij het land Israël van verre ziet, door Israël te zien, verricht hij een correctie, hij kan het gehele land zien van de Libanon tot aan het zand van de Sinaï, vanaf de berg Nebo naar het westen, naar de zee, en zo kan hij het zegenen, dat wil zeggen: alle eigenschappen van dit land naar de volgende staat brengen, naar het volgende niveau.

Op deze wijze voltooit de eigenschap, genaamd Mozes, namelijk de grootste gelijkvormigheid met de Schepper, zijn werk op dit niveau, daarom staat er geschreven dat hij sterft. In plaats daarvan verheffen zich de volgende twee krachten: Joshua en het volk Israël.

De nieuwe generatie die in de woestijn was geboren onder het gezag van Joshua, gaat het land Israël veroveren. Nu is het noodzakelijk om een begin te maken met nieuwe ideologische problemen en verhelderingen. Mozes had daar echter geen verbinding mee.

Een oorlog met het nieuwe egoïstische niveau, ‘het land Israël’ genaamd, is geen eenvoudige taak. Er moeten zeven basiseigenschappen, zeven zogenoemde naties die in het land Israël wonen, gecorrigeerd worden, veranderd worden, uitgeput en gedood worden. Pas als deze grote, lelijke, omvangrijke laag gecorrigeerd is, is het mogelijk om een Tempel te bouwen, een kli (vat) die gevuld zal worden met de bedoeling om te geven.

Vraag: Dan blijkt toch dat er schaapherders naar het land Israël gingen en dat landbouwers het land introkken?

Antwoord: Ja, nu gedragen deze eigenschappen zich op een volkomen andere manier. Zij beginnen nu aan een volkomen ander soort werk, namelijk het werk met de aarde en de vijanden. Er kan niets overgeslagen worden. Het land moet geploegd worden, tegenstanders moeten gedood worden, het volk moet zich in het gehele land vestigen en de juiste wetten herstellen. Het werk op dit nieuwe spirituele niveau dat bereikt is, is speciaal en gecompliceerd.

Daarom is Joshua, die het leiderschap van Mozes accepteerde, een veroveraar, Mozes is een leraar.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/10/16

Neergang – Opgang

laitman_232_04Vraag: Waarom hebben wij neergang nodig om steeds weer hoger te stijgen?

Antwoord: Als wij geen neergang zouden ervaren, zouden wij geen nieuwe verlangens in actie laten komen, nieuwe lege ruimten die wij door onze volgende opgang en de onthulling van de Schepper kunnen vullen

Daarom zijn de steeds afwisselende staten van neergang – opgang, neergang – opgang noodzakelijk, daarbij is de diepte van de neergang gelijk aan de hoogte van de opgang.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Voeg Niets Toe, Neem Niets Af

laitman_249-03De Torah, Het Boek Dewariem (Deuteronomium), Hoofdstuk “Va’etchanan” (En ik pleitte) 4:02: Jullie mogen niets toevoegen aan hetgeen ik jullie gebied en er niets van afnemen bij het nakomen van de geboden van de Eeuwige, jullie God, die ik jullie vandaag voorleg. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Jullie mogen niets toevoegen … en er niets van afnemen”, betekent dat we de voorschriften voor de correcte vervulling van de spirituele wetten nauwkeurig moeten opvolgen.

De Torah stelt duidelijk: “Zodat jullie een nauwkeurige maat hebben,” namelijk een precieze maat voor de rechter- en de linkerlijn, zodat een mens weet wat voor altruïstische Kracht in zijn handen gebundeld is en hij alleen daarmee zijn handelingen meet.

Daarom staat er geschreven: “Jullie mogen niets toevoegen … en er niets van afnemen”, dit betekent: voeg je denken niet toe aan de spirituele wetten, werk met geloof boven de rede.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/10/16

 

Vrouwen, Verstoor Het Werk Van De Mannen Niet

laitman_622_01Vraag: Waarom hebben we geen gemengde Kabbalistische groep met mannen en vrouwen, zodat zij elkaar beter kunnen aanvullen?

Antwoord: Dat is onmogelijk omdat een vrouw de mannengroep uit balans brengt.

Het punt is dat een man zich van nature aangetrokken voelt tot vrouwen en als zij te zien zijn, roept dat allerlei gevoelens in hem op die hem afleiden van het spirituele werk.

Daarom is er tijdens de studie geen enkel contact en geen enkele verbinding tussen mannen en vrouwen wenselijk. Mannen mogen geen vrouwen zien tijdens de studie, zodat zij niet afgeleid worden van hun spirituele intentie, vrouwen kunnen echter van nature rustig naar de mannen kijken omdat zij de spirituele potentie van hen ontvangen.

Er moet daarom een speciale sfeer zijn waarin mannen hun spirituele werk kunnen doen en vrouwen hen daarbij niet storen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

De Een Ten Behoeve Van De Ander

laitman_601_02Vraag: Wat moet een man doen als een vrouw het werk van een man wil doen, als ze de man almaar opdrachten geeft en hem leiding geeft?!

Antwoord: Niets. Laat haar opdrachten geven aan hem, wat dan nog? Wat belangrijk is, is wat een vrouw doet met betrekking tot haar spirituele vooruitgang.

Er moet afstemming en samenwerking tussen de seksen zijn, van de een ten behoeve van de ander, want we kunnen zonder elkaar geen doorbraak maken naar de Hoge Wereld.

Het is precies zoals mijn leraar Rabash altijd zei: Liefde is een huisdier dat je voortdurend te eten moet geven, liefde groeit door wederzijdse concessies.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Leraar En Student – De Hogere En De Lagere

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Dewarim (Deuteronomium) 1:37 – 1: 39. Ook op mij was de Eeuwige boos door jullie schuld toen Hij zei: “Ook jij zult daar niet komen, Joshua, zoon van Nun, die je steeds bijstaat, hij zal er komen, sterk hem, want hij zal het Israël als erfgoed in bezit laten nemen. En jullie kleine kinderen, waarvan jullie gezegd hebben, dat ze oorlogsbuit zouden zijn, jullie zonen die vandaag-de-dag nog niet weten van goed en kwaad, die zullen daar komen, hun zal Ik het geven en zij zullen het in bezit nemen.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Tijdens de 40 jarige doortocht door de woestijn vervult een mens de eigenschappen die hij had toen hij aan zijn spirituele reis begon op een volkomen wijze, namelijk nadat hij de Torah ontvangen heeft, totdat hij de eigenschap ven Bina heeft bereikt voordat hij het land Israël binnengaat. Nu moeten al die eigenschappen een compleet nieuwe vorm verkrijgen: ontvangen om te geven.

Vraag: Wat betekent het voor een student dat hij op weg is naar de Berg Sinaï en later van de Berg Sinaï naar Bina trekt, en zo naar het volgende niveau?

Antwoord: Een student voert deze handelingen uit in relatie tot zijn leraar door zich steeds meer te annuleren voor de leraar. Hij bereikt het inzicht dat alles waarvan hij eerder dacht dat het goed was, nu absoluut verkeerd blijkt te zijn. Het werkt altijd zo op het lagere niveau ten aanzien van het hogere niveau.

Een student ziet zijn leraar in een nieuwe vorm die hij pas nu begint te onthullen, daarvoor begreep of voelde hij dat niet. Hij hechtte geen waarde aan zijn leraar. Zoals er geschreven staat: “Een ieder die de hogere ontkent, ontkent hem omdat hij lager is.”

Vraag: Wat is de betekenis van de opstand van het volk tegen Mozes, tegen de leraar?

Antwoord: Dat is een natuurlijk verschijnsel! Zij kunnen het niet eens zijn met wat hen wordt aangeboden. In een dergelijk geval overlijdt de leraar.

In onze wereld sterft hij fysiek, en op spirituele niveaus sterft hij spiritueel voor de student. Op het moment dat de student ermee stopt om van zijn leraar gebruik te maken als de hogere, sterft deze mens voor hem, dit betekent dat hij ermee stopt om hem te leiden. En in fysieke vorm: als studenten niet meer om hun leraar vragen, heeft hij niets meer te doen in deze wereld.

Elk niveau is voor de lageren. Op basis van deze directe verbinding heeft het voor de leraar geen zin meer om in de materiële wereld te blijven als zijn studenten niet meer om hem vragen.

Je kunt dit studenten niet kwalijk nemen omdat zo’n situatie onherroepelijk is en natuurlijk! De leiding die zij van Boven ontvangen is zodanig dat zij de indruk hebben dat zij perfect kunnen overleven zonder leraar. Zij hebben al ontvangen wat zij nodig hadden, ze hebben alles uitgezocht en nu denken ze dat zij weten hoe ze verder moeten. Hij vermindert zelfs hun tempo en leidt hen enigszins af.

Hetzelfde gebeurt ten aanzien van Mozes. Het volk denkt dat hij hen al alles heeft gegeven, ze zien in hem de volgende niveaus niet en de volgende mogelijkheden, daarom sterft hij.

Vraag: Wat betekent dan de dood van de generatie voor de studenten?

Antwoord: Als zij naar het volgende niveau oprijzen, moeten zij door staten heengaan waarin al hun vorige verlangens, ongeacht de mate waarin zij gecorrigeerd waren, moeten sterven, dit betekent dat zij een nieuw niveau voor zichzelf moeten accepteren, namelijk ontvangen om te geven.

Ik hoop dat iedereen dit zal begrijpen, weten, voelen en ervaren en dat we het land Israël zullen binnengaan.

Vraag: Wat hebben studenten nodig om van het verleden te leren? Wij leren er immers nog steeds van zodat die generatie niet zal sterven.

Antwoord: We kunnen nergens iets van leren. We hebben simpelweg dit verhaal. We zullen echter nog steeds op Mozes neerkijken en ons verzetten tegen Mozes die ons voorwaarts leidt. Dit zal zich steeds weer in iedere mens herhalen.

Vraag: Verzette u zich innerlijk ook tegen uw leraar?

Antwoord: Natuurlijk. Zonder dat kan je niet verder komen. Daarom zei hij tegen mij: “Ik begrijp dat ik de oorzaak ben van alle narigheid in je leven.”

De hogere begrijpt dit heel goed. Dan handelt hij ten behoeve van de lagere, ofwel hij slaat hem, met pijn in zijn hart, op de manier waarop we kleine kinderen straffen, of hij wacht totdat de lagere volwassen wordt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/6/16

 

Verbinding Met De Schepper Bereiken

laitman_527_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 1:20, 1:22 – 1:23: En ik zei tegen jullie: “Julie zijn nu gekomen tot aan het bergland van de Emorieten, dat de Eeuwige, onze God, ons geeft.” Toen zijn jullie met z’n allen naar me toegekomen en hebben gezegd: ”Laten we mannen voor ons uitsturen om voor ons het land te verkennen en laten die ons berichten terugbrengen over de weg die we te volgen hebben en over de steden waarheen we zullen komen.” Dit plan droeg mijn goedkeuring weg en ik koos twaalf man van jullie uit, één voor iedere stam. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Waarom was Mozes het met het voorstel van het volk eens om verkenners vooruit te sturen?

Antwoord: In spiritualiteit kan je niet met gesloten ogen lopen. En als je dat besluit, moet je precies weten waarvoor je je ogen sluit.

Laten we zeggen dat er een afgrond voor me ligt en ik denk dat ik er overheen loop, maar ik weet dat deze afgrond nog voor me ligt! Weten is noodzakelijk, anders betekent het dat ik niet vooruit kom, want het is onbekend gebied. Daarom is Mozes het met het volk eens en stuurt hij er mannen op uit om op onderzoek uit te gaan.

Zelfs als de verkenners je later verschrikkelijke dingen zullen vertellen, trek je er op uit om dit land te veroveren, dat wil zeggen: deze staat, deze verlangens.

Maar tot nu toe heeft het volk de indruk dat de handelingen van Mozes verstandig zijn, want ze zijn nog niet volledig gecorrigeerd en zij moeten de voorwaarde van absoluut geloof nog bereiken, namelijk je ogen sluiten.

Op aards niveau betekenen gesloten ogen niet meer dan onwetendheid, op spiritueel niveau echter is het tegendeel waar, het is een diep weten over wat ik wil bereiken.

Ik ga voorwaarts omdat ik er behoefte aan heb om verbinding met de Schepper te bereiken, zodat Zijn Kracht aan mij doorgegeven zal worden! Bovendien begrijp ik dat ik dit wil doen met Zijn hulp. Anders zou ik niet in staat zijn om Hem aan te trekken, om Hem naar me toe te trekken.

Alleen op deze manier zal ik Hem kunnen vastgrijpen, waar ik weet dat er aan de ene kant een onvermijdelijke dood is, het onvermogen om ook maar iets te doen, en aan de andere kant bevinden zich Zijn duidelijke instructies. Ik ben altijd op pad in “geloof boven de rede”.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 12/30/15

 

Page 20 of 63« First...10...1819202122...304050...Last »