Category Archives: Spiritueel Werk

Hoe Werkt Het Hoge Licht?

Laitman_507_05Vraag: Hoe werkt het Hoge Licht met de mens?

Antwoord: Het Hoge Licht, namelijk de eigenschap van Liefde, heeft ons – het egoïstische verlangen – geschapen. Wanneer Het aan ons werkt, verandert Het deze vorm geleidelijk van een egoïstisch verlangen in een altruïstisch verlangen. De Wijsheid van Kabbalah legt dit proces uit en helpt een mens om actief deel te nemen aan dit proces.

 

Een Prijs voor Het Werk Dat Je Hebt Verricht

Laitman_001_02Vraag: Hoe is het volgens de Wijsheid van Kabbalah mogelijk om op de juiste manier de prijs te bepalen voor het werk dat je hebt verricht?

Antwoord: Wat het aardse leven betreft, weet ik dat niet, de Wijsheid van Kabbalah spreekt alleen over het spirituele werk. Vanuit dit gezichtspunt is het heel eenvoudig om de prijs voor het verrichte werk vast te stellen, want spiritueel werk vraagt niets voor zichzelf, zelfs niet om hoger te komen op spiritueel niveau, dit werk vraagt maar om één ding, namelijk om de Schepper te verblijden.

 

De Schepper Kopen

Laitman_509Vraag: Kan je de Schepper kopen?

Antwoord: Ja. Je betaalt Hem door middel van je inspanningen en zo koop je Hem. Anders gezegd: je ontdekt Hem uitsluitend door middel van je inspanningen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

 

Spirituele Zintuigen

laitman_600_04Vraag: De mens heeft een aantal zintuigen die hem helpen om de wereld ten volle waar te nemen: zien, horen, aanraken, enz.

Bestaan er meer zintuigen, die wij nu nog niet bezitten, maar waarmee wij – als we ze zouden bezitten – dingen zouden kunnen zien die wij ons nu nog niet bewust zijn? En zijn er gevoelens die wij nu nog niet hebben, maar waardoor wij – als we ze zouden hebben – meer zouden zien dan datgene waarvan wij ons nu bewust zijn?

Antwoord: Het praktische werk in de Wijsheid van Kabbalah ontwikkelt deze aanvullende zintuigen in ons.

 

De Vreugde Van De Schepper

laitman_276_01Vraag: Als een mens de Schepper voelt, brengt hij de Schepper dan vreugde?

Antwoord: Zonder enige twijfel, anders zou hij de Schepper niet voelen. Dit gevoel vindt plaats in de mate waarin een mens op de Schepper lijkt en juist dit brengt de Schepper vreugde.

Vraag: Hoe kan ik dat wat ik verlang ten behoeve van de Schepper aanwenden?

Antwoord: Als een mens niet weet wat hij ter wille van de Schepper verlangt, is dit een teken dat hij het niet in het belang van de Schepper wil, maar dat hij een beloning wil hebben. Mijn advies is dan: werk aan eenwording met mensen in een groep.

 

De Eerste Onthulling Van De Schepper

laitman_940Vraag: U spreekt vaak over eenheid tussen de vrienden, maar kan je onderscheid maken tussen fysieke en spirituele gevoelens? Nu we ons zoveel concepten hebben eigen gemaakt, kan er een verwarring zijn die we allemaal delen: Wat is een goede en een slechte stemming, welke vreugde komt voort uit gewone verbindingen, en wat zijn zulke gevoelens in het algemeen gesproken.

Is het wel mogelijk om dit soort gevoelens van elkaar te onderscheiden of werkt alles volgens de methode van geloof (= geven)? Er zijn zoveel tegenstellingen. De ene dag voel ik dat mijn dagelijkse leven goed is en ben ik in een goede stemming, ik houd van de hele wereld, en de volgende dag heb ik het gevoel dat ik iedereen haat. Deze gevoelens veranderen wel met de vooruitgang van een mens en al naar gelang zijn spirituele opgang. Het lijkt allemaal veel op de manier waarop wij onze relaties in de fysieke wereld opbouwen en op de gevoelens die wij over andere mensen hebben!

Antwoord: Alleen door volhardend en ononderbroken in de groep te werken en daarbij te discussiëren over de onderlinge relaties met de vrienden en door de eigenschappen van de vrienden te vergelijken met de aard van de Schepper, kunnen deze relaties de juiste richting opgaan. Eveneens door de Schepper te imiteren en op Hem te lijken. Zo creëer je Zijn beeld tussen jullie, het eerste niveau van de Hogere wereld, Nefesh van de wereld Assiya. Dit zal voor jou de eerste onthulling van de Schepper zijn.

 

Verlangen Komt Van De Schepper

laitman_566_02Een brief die ik kreeg: “Ik luister nu al enige tijd naar uw lezingen en ik ben onder de indruk van uw toewijding.

“U bent een wijze, intelligente man die veel van het leven heeft gezien en werkt om het hoogste doel van de schepping te bereiken, ik vraag me echter af wat er zal gebeuren als het doel waar u naar streeft uiteindelijk niet zal worden bereikt. Waar haalt u de energie vandaan om te geloven in wat u doet?

“Tenslotte is dit een onmogelijke opdracht – zelfs met uw sterke wil – als velen geen geduld of verlangen hebben om de Schepper te onthullen, om eeuwig met Hem te leven en van de wereld een perfecte plek te maken. U lijkt de enige mens op deze planeet die garant kan staan voor al diegenen die dichter bij de Schepper willen komen.

“Ik hoop dat u, dankzij al uw inspanningen voor het recht om ​​in dit universum te bestaan, in staat zult zijn om de stem van de Schepper te horen en Zijn specifieke instructies te ontvangen voor het leven, niet op deze planeet, maar elders.”

Mijn Commentaar: Er wordt geen vraag gesteld in deze brief, ik publiceer hem echter om slechts één ding te kunnen zeggen: Verlangen komt van de Schepper, dus ik kan hem daarvoor alleen maar danken.

Je moet in feite voor zo’n verlangen dat van de Schepper komt betalen, voor het verlangen om Hem aan de wereld te onthullen en de wereld naar Hem toe te brengen, door je houding naar de Schepper. Dit probeer ik door middel van mijn daden te doen. Onze blijdschap is van de grootheid van de Schepper afkomstig, dit in tegenstelling tot onze schaamte, onze trots en onze gevoelens van zinloosheid.

 

De Weg Naar De Hof Van Eden

laitman_747_01Torah, Dewarim 8:7 – 8:8 en 8:10 (Deuteronomium): Want de Eeuwige, je God, brengt je naar een goed land, een land van stromend water, bronnen en ondergrondse wateraders, die in berg en dal ontspringen. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen en granaat-appels, een land van oliehoudende olijven en van honing.

En als je dan genoeg gegeten hebt, dank dan de Eeuwige, je God, voor het goede land dat Hij je gegeven heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: De Torah geeft ons een doel en zegt dat je er geen spijt van zult hebben als je het bereikt.

Antwoord: Het hangt er helemaal vanaf of je daar zult komen. Maar als je het bereikt, treed je verlangens binnen die zo gecorrigeerd zijn, dat zij werkelijk gevuld zijn met het Hoge Licht en elk daarvan geeft je wijn, olijven, zon en honing. Kortom, dit is het paradijs.

Alles heb je immers al gecorrigeerd in wat je daarvoor gedaan hebt. Egypte verandert in een woestijn omdat je nu de Egyptische egoïstische verlangens, waarin alles tot je beschikking stond, verwerpt. Je wilt in deze verlangens niets meer voor jezelf ontvangen. Je stemt in met de woestijn, met de manna die je eet – net genoeg om jezelf enigszins op de been te houden – en het water dat je drinkt.

Dan bereid je je erop voor om een nieuw niveau binnen te gaan: de eigenschap van geven en liefde, buiten jezelf.

Dit betekent dat dezelfde enorm grote verlangens die in je innerlijke spirituele staat, Egypte genaamd, werden onthuld, geleidelijk verschuiven naar de staat van woestijn, je rijst boven deze verlangens uit omdat dit noodzakelijk is. Vervolgens bouw je uit deze verlangens de eigenschap van geven en liefde. En daar, als je boven jezelf uitstijgt in geven aan anderen, verheug je je over het feit dat je iedereen met goedheid vervult.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

De Remedie Voor Kwaadspreken

laitman_571_06Vraag: Wanneer gaat kwaadspreken een rol spelen? Hoe kan ik dat moment vermijden, zodat ik het voorkom om daarin terecht te komen?

Antwoord: Kwaadspreken komt voort uit een gevoel van trots. Als je over iedereen alleen maar goede dingen zou zeggen, zou je geen mogelijkheid hebben om jezelf op een voetstuk te plaatsen. De behoefte om zichzelf belangrijker te maken dan anderen, dwingt een mens ertoe om kwaad te spreken over anderen.

Een algemene regel is: wij moeten alleen met de Schepper spreken.

Congress in Moscow, Lesson 4, 5/3/16

 

Als Partner Samenwerken Met De Hoge Kracht

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom zou ik de Hoge Kracht beïnvloeden? Ik ben tenslotte maar een klein mensje in deze wereld. Bestuurt de Hoge Kracht de wereld niet met grote Wijsheid?

Antwoord: Enerzijds heb je gelijk, maar anderzijds bestuurt de Hoge Kracht ons doelbewust op een manier die het ons mogelijk maakt om Hem te bestuderen en te onderzoeken, om Zijn speciale invloed te wekken en nadrukkelijk uit te nodigen en op deze wijze met Hem in contact te komen, en zelfs als partner met Hem samen te werken.

Dit is noodzakelijk om de structuur van de hele wereld te leren begrijpen. Op deze wijze stijgen we van het niveau van levende organismen die zonder enige intelligentie en begrip allerlei handelingen uitvoeren, naar het niveau van het hoofd van de gehele schepping, de gehele natuur. Dit is uiterst belangrijk. Hierdoor transformeert een persoon in een Adam (Mens).

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16