Category Archives: Spiritueel Werk

Tenslotte De Zee – Yam Suf

Dr. Michael LaitmanVraag: Waar staat Yam Suf (de Rode Zee) voor?

Antwoord: Yam Suf is de grens tussen het ego en de bevrijding uit het ego. Het is nog geen altruïsme, geen liefde en geven, maar de uittocht uit het ego.

Op de grens tussen het ego en het altruïsme ligt een barrière die uit water bestaat. Water heeft twee eigenschappen: enerzijds heeft het de eigenschap van de zogenoemde Gevurot, dat wil zeggen: strikte wetten, onbuigzame krachten, en anderzijds van de krachten van mededogen en liefde.

Water dat uit deze twee krachten bestaat, vertegenwoordigt de grens tussen Egypte (de egoïstische wereld) en de altruïstische wereld. Daarom is het noodzakelijk om er doorheen te trekken, dit betekent: door dat deel van het water heen te breken dat voor de onbuigzame kracht staat die Egypte beschermt en niet toestaat om uit Egypte te trekken.

Als een mens door deze muur van water kan trekken, komt hij in het vruchtwater terecht dat hem gaat ontwikkelen zoals een foetus in de baarmoeder. Hij moet het ego echter zozeer haten dat hij in staat is om er vanaf te willen. Dan zal het water zich scheiden.

 

In De Armen Van De Schepper

laitman_527_03Vraag: Wat is het juiste om te doen als we klappen krijgen? Iedere staat is anders, hoe kan ik in die staten begrijpen wat de Schepper van mij wil?

Antwoord: De Schepper wil maar één ding van je: dat je steeds dichter bij Hem komt, ofwel individueel, als er op dat moment geen andere keuze is, of samen met de groep. De Schepper heeft met een bedoeling Zijn armen voor je geopend, hij heeft je klappen gestuurd zodat je in je angst naar Hem toe rent.

Maar op het moment dat je gehechtheid aan Hem zwakker wordt, zoals een kind dat eerst heel dicht bij zijn moeder is en zich later van haar wil losmaken, komen er onmiddellijk nieuwe verstoringen en geven ze je de mogelijkheid om je aan de Schepper te hechten.

Hier moeten we ons levenlang naar uitzien! Als je probeert om dichter bij de Schepper te komen door je natuur te veranderen voordat de klappen komen, zal je geen pijn of narigheid voelen, je zult alleen maar voelen dat je baadt in het Hoge Licht! Al het lijden komt voort uit het gebrek aan verbinding tussen ons en het gebrek aan het voelen van de Schepper.

Op het moment dat we Hem voelen in de juiste verbinding tussen ons, zal al het lijden verdwijnen en zal de hele wereld vervuld zijn met goedheid.

Vraag: Wat betekent dat: dichter bij de Schepper komen?

Antwoord: Dichter bij de Schepper komen betekent dat Zijn eigenschappen jouw eigenschappen worden, eigenschappen van geven en onvoorwaardelijke liefde.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

De Onthulling Van De Schepper

laitman_276_01De Torah beschrijft spirituele eigenschappen, geen fysieke karakteristieken. In ieder mens is bijvoorbeeld de eigenschap van ‘Mozes’ aanwezig. Zelfs de Schepper is in ieder van ons aanwezig. Een mens is een wereld waarin absoluut alles bestaat!

Daarom spreekt de Torah over de manier waarop een mens zijn innerlijke wereld in evenwicht kan brengen, er zich mee kan verbinden en deze innerlijke wereld op de juiste manier kan corrigeren, afstemmen en ijken.

Alleen dan kan men zijn innerlijke wereld gebruiken om de Schepper te onthullen, door de juiste interactie tussen alle delen daarvan. De innerlijke harmonie die zich in een mens vormt, geeft hem het gevoel van het Hoge Bestaan. Dit is de Kracht die alles vult, in evenwicht brengt en bestuurt.

Als alle delen met elkaar in evenwicht zijn, elkaar aanvullen in ons en er niets meer is dat op een verstorende manier zou kunnen werken, vormt zich de gemeenschappelijke eigenschap die we de Schepper noemen. Dit is de onthulling van de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/12/15

 

Hoe Kunnen We Vijanden In Vrienden Veranderen?

Laitman_632_3Vraag: Hoe kunnen we vijanden in vrienden veranderen? Voor mij is dat zoiets als de Mount Everest beklimmen.

Antwoord: Je hoeft dat ook niet te doen. Het Licht zal het voor je doen. We hoeven onszelf op geen enkele manier te corrigeren. Als wij dat zelf proberen maken we alles kapot, we storten door uitputting in elkaar en we vervloeken de hele wereld.

We moeten iets totaal anders doen: we moeten het aan de Schepper vragen, aan het Hoge Licht, want alleen Hij corrigeert alles. Ik moet tegen Hem zeggen dat ik wil dat Hij dit en dat corrigeert, dan zal Hij het corrigeren. Zelf corrigeer ik niets. Hoe zou ik dat kunnen? Wat voor middelen heb ik daarvoor?

Dit is het allerbelangrijkste!

Een mens verwijt het zichzelf dat hij slecht is, maar het is de Schepper die aan hem werkt. Hij maakt zichzelf verwijten over het verleden en over fouten die hij gemaakt heeft, maar de Schepper heeft alles gedaan. Een mens kan zich nergens op voorbereiden, want de Schepper doet alles. Alles wordt met een bedoeling gedaan, zodat een mens Hem zal smeken, vragen, en de Schepper ervan zal overtuigen dat hij correctie nodig heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/31/16

 

Hoe Effectief Is De Workshop?

laitman_938_04Vraag: Hoe effectief is de workshop als vrienden alleen maar – en dat al jarenlang – uw woorden herhalen tijdens de workshops en in feite hun denken gebruiken (het ego) zonder er hun gevoel bij te betrekken? Moeten we er emotionele oefeningen aan toevoegen?

Antwoord: Een mens herhaalt automatisch wat er in boeken staat of wat hij gehoord heeft, zoals een kind dat doet, het gebeurt maar zelden dat hij op een dieper niveau begrijpt wat hij leest of zegt.

Dit is een normaal proces, zowel in onze wereld als in de Hoge Wereld. In beide gevallen ontwikkelen we ons onder de invloed van het Omringende Licht, maar als het gaat over spirituele ontwikkeling vragen we het Omringende Licht om hulp, we doen dat met elkaar door onze speciale inspanningen: de groep, ons diepe verlangen naar verbinding en eenheid, Kabbalistische teksten, enz.

 

Hoe Kunnen Wij Fysieke Problemen Oplossen?

laitman_528_01Vraag: Is het belangrijk om Kabbalistische teksten steeds weer opnieuw te lezen?

Antwoord: Nee, dat is niet noodzakelijk. Lees wat je graag leest, wat dichtbij je staat, zodat je het gevoel hebt dat de tekst voor jou geschreven is. Eigenlijk is ook dat niet nodig. In principe maakt het niet uit wat je leest van de ware Kabbalistische bronnen, want het belangrijkste is dat je in je hart je streven en verlangen naar het Licht voelt.

Je zult geleidelijk aan voelen dat je, in antwoord op je grote verlangen, dichter bij de Schepper komt, dat je dat boven je problemen uit voelt, problemen die je door deze zelfde Kracht gegeven worden zodat je je tot Hem zult wenden. Na een roep tot Hem verdwijnen de problemen, je krijgt een korte adempauze, vervolgens weer een probleem en weer je streven en verlangen naar de Schepper.

Alles komt van de Schepper en alles wordt opgelost door dichter bij Hem te komen.

Vraag: Moet ik me met de vrienden verbinden als ik een bepaald probleem wil oplossen en dan met hen samen een boek lezen om de positieve Kracht aan te trekken?

Antwoord: Ja, de oplossing van het probleem ligt bij de verbinding met de vrienden, maar dit betekent niet dat je niets hoeft te doen aan de oplossing op het niveau van onze wereld.

Je kunt fysieke problemen niet uitsluitend op een spirituele manier oplossen. Je moet zeker ook op het fysieke niveau handelen, de oplossing zal komen door je verbinding met de vrienden en met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

Een Kabbalistische Tekst Lezen

laitman_528_01Vraag: Kan dezelfde tekst of hetzelfde boek anders worden begrepen wanneer zo’n tekst opnieuw wordt gelezen? En zo ja, wat is dan daarvan de oorzaak?

Antwoord: Het hangt uitsluitend van de persoon af, want twee mensen die hetzelfde boek lezen, bevinden zich in totaal verschillende staten.

Het boek werd geschreven door een Kabbalist die de spirituele wereld voelde en die vanaf zijn hoge niveau zijn indrukken in woorden, zinnen en letters heeft weergegeven. Daarom moeten we, wanneer we een Kabbalistische tekst lezen, zoveel mogelijk op die Kabbalist lijken om de staat waarin hij zich bevond, althans tot op zekere hoogte, te voelen.

Tegelijkertijd doen we met de hulp van onze leraar alles wat we kunnen om te voldoen aan wat er gezegd wordt in de geschriften over het advies dat aan Kabbalah studenten gegeven wordt: samenkomen, uit Kabbalistische bronnen lezen en dan deze onderwerpen bespreken.

We moeten ons op de Kabbalistische bronnen concentreren en er diep naar verlangen om zoveel mogelijk te lijken op de spirituele kelim (vaten), in onze relaties en in een volledige verbinding tussen ons als we samen komen, tien mensen die uit één bron studeren. We moeten proberen om de spirituele wortel te bereiken, namelijk de hoogte van degene die erover geschreven heeft.

We moeten ons verbinden, lijken op die spirituele staat en daarbij verwachten dat het Licht dat de Kabbalist ontdekte en in zijn geschriften heeft beschreven, ook ons zal beïnvloeden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

Transformeer Alles Naar Iets Goeds

laitman_568_01Vraag: Als iedereen om ons heen de Schepper vertegenwoordigt, wat voor zin heeft het dan als een mens die dichtbij ons staat ons mentaal kwetst en beledigt? Wat geeft het een mens meer dan emotionele pijn?

Antwoord: In het algemeen gesproken, moet je alle pijn aan je eigen innerlijk toeschrijven. Stel dat iemand je pijn doet. Dan moet je proberen om hem te vergeven, zeker als dit iemand is die dichtbij je staat. Probeer boven de situatie uit te stijgen en de dader te transformeren van een vijand in een vriend. Je moet alles transformeren naar iets goeds. Op deze manier verandert een mens zichzelf en begint hij zich op de juiste wijze af te stemmen op de wereld, die altijd goed is en uitsluitend gevuld is met één Hoog Licht.

Als een mens zich op deze wijze ​​in zijn omgang met mensen gedraagt, gaat hij geleidelijk zijn omgeving correct waarnemen en ziet hij daar doorheen één groot genot: het Licht waarvan de gehele Schepping vervuld is.

Vraag: Zegt u hiermee dat iedereen die veroordeelt dat doet vanuit zijn eigen gebrek (Kiddushin 70b), en dat ik het mezelf moet aanrekenen als ik een negatief gevoel over iemand krijg?

Antwoord: Zeker. Als je je nu slecht voelt, komt dat alleen omdat jij slecht bent. Alleen jij bent schuldig.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/31/16

 

Het Einde Van De Operatie “Magic Carpet”

laitman_933Vraag: De Operatie “Magic Carpet”, op grond waarvan de laatste 17 Joden uit Jemen naar Israël zijn gebracht, is tot een einde gekomen. Zullen alle Joden die zich nog steeds in de diaspora bevinden naar Israël terugkeren?

Antwoord: Nee, ze zullen niet allemaal hier komen, en dat is ook niet nodig. We bevinden ons in de laatste fase van de implementatie van het proces waarin de samenleving tot gelijkenis met de Schepper moet komen, dit betekent dat we naar het volgende niveau van ons bestaan moeten opstijgen.

Daarom zijn alle biowetenschappen en kunsten vastgelopen, het is niet het definitieve einde, maar een muur waar we overheen moeten klimmen en de ladder om over die muur te kunnen klimmen is de Wijsheid van Kabbalah. Het is niet nodig dat alle Joden naar Israël komen om die klim te volbrengen. We weten niet eens waar de tien verloren stammen zijn, daarom maakt het niet uit wie, waar, of wat je bent.

De laatste klim moet worden volbracht door een kleine groep joden, waar de gehele mensheid zich geleidelijk bij aan zal sluiten. Daarom zal het niet per definitie gebeuren op de manier waarop wij het verwachten, hoewel de tien verloren stammen wel moeten worden gevonden.

Vraag: Zal ​​het gebeuren als de vertegenwoordigers van de tien stammen beseffen dat ze Joods zijn?

Antwoord: Misschien, maar eigenlijk denk ik niet dat het zal gebeuren op een introverte manier, maar eerder op een extraverte manier. Dit betekent niet dat het zal gebeuren door het verzamelen van alle Joden in Israël, maar door de verspreiding van de Wijsheid van Kabbalah over de hele wereld, omdat de Joden geen volk zijn en geen religie, maar een ideologie van de verbinding tussen de gehele mensheid, als één uniek geheel. Nieuwe spirituele punten (in het hart) zullen worden ontstoken in de wereld en er zullen zich steeds grotere cirkels om hen heen vormen.

Ik verwelkom de laatste 17 Joden die hier uit Jemen zijn gekomen en de 70 jaar oude brug hebben afgesloten. Nu moet iedereen op zoek gaan naar de werkelijke component in deze wereld en in de spirituele wereld, namelijk: wie we zijn, waarom we speciaal zijn en op welke manier, zowel van onze kant als van de zijde van de naties van de wereld, en vooral van de zijde van de Hoge Kracht, van de Natuur.

Het verschijnsel genaamd “jood” of “joodse natie” verwijst naar een speciaal deel van de Natuur, naar een speciale eigenschap. Niemand anders heeft zo’n invloed op religie, cultuur, algemene ontwikkeling en meer, want niemand heeft een innerlijke verbinding met het Hoge Niveau van de Natuur. De joden hebben echter deze eigenschap, maar we moeten het in goede banen leiden om onszelf en de wereld in de juiste staat te brengen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/21/16

 

Leven Om De Ziel Te Ontwikkelen

Laitman_712_03Vraag: Als het fysieke bestaan van de mens geen betekenis heeft en de ziel het belangrijkste is, waarom moeten we dan hier leven?

Antwoord: Om de ziel te ontwikkelen, want alleen wanneer we in deze wereld zijn, kunnen we onze ziel ontwikkelen, vervullen en een staat van heelheid en eeuwigheid bereiken. Deze wereld is heel belangrijk. Het is alleen noodzakelijk om te weten hoe wij het voorgaande op de juiste wijze kunnen realiseren, want alleen vanuit deze wereld en alleen in deze wereld kunnen wij het hoogste spirituele doel bereiken.

Als we ons voorstellen dat onze wereld niets betekent, dat we niet meer zijn dan insecten die over de oppervlakte van een kleine bal kruipen die verloren ronddraait in de ruimte, is dat niet juist.

Als wij verbinding creëren met de Hoge Kracht en daarmee onze verbinding voelen, gaan we het hele systeem van de Natuur op de juiste manier zien en gaan we voelen dat wij ons in het centrum van de schepping bevinden. Dan begrijpen wij hoezeer het aan ons is om te handelen en hoe we moeten handelen.

Daarvoor zijn we hier gekomen en de leegte die om ons heen is geschapen, helpt ons hierbij en duwt ons voorwaarts.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/31/16

 

Page 20 of 61« First...10...1819202122...304050...Last »