Category Archives: Spiritueel Werk

Het veld des levens

742.03Rabash, “Love of Friends” (1984,#3): “ … ontmoette hem een man terwijl Josef op het veld ronddwaalde en deze vroeg hem: “Wat zoekt u?” En hij zei: “Mijn broers zoek ik, vertel me toch waar ze weiden?” (Bereshieth (Genesis) 37: 15, 16) Vertaling: Jitschak Dasberg

Vraag: Wat betekent dit: “Hij dwaalde rond op het veld?”

Antwoord: Het veld is het veld des levens en alle eigenschappen die een mens heeft, zijn daar aanwezig. Josef is op zoek naar degenen die hem kunnen helpen om op de juiste manier met zijn egoïsme om te gaan, met zijn natuur, met Malchut, en het doel te bereiken.

Een mens moet voortdurend dit beeld innerlijk voor ogen houden, het stapsgewijs corrigeren en er steeds meer aan toevoegen, door het geleidelijk te corrigeren, zal hij de uiteindelijke verschijningsvorm bereiken.

Vraag: Wanneer komt een mens tot een staat waarin hij voor de eerste keer op zoek gaat naar zijn broers?

Antwoord: Een mens heeft een heel lange weg te gaan voordat hij zich – in het Licht dat op hem neerdaalt – werkelijk begint te realiseren dat de Schepper bereiken alleen kan plaatsvinden als hij zich voor iedereen annuleert, voor de omgeving, het stille, vegetatieve, animale en menselijke niveau: voor alles.

Als een mens begint te begrijpen dat hij de Schepper onthult door zich te annuleren, kunnen we deze staat benoemen als: de intocht in Egypte. Dan ontdekt hij steeds meer hoe moeilijk dit is, hoezeer op elk niveau zijn egoïsme aan hem onthuld wordt, en hij moet zich ervoor annuleren.

Alleen als hij besluit om zich voor al zijn egoïsme te annuleren, is hij het waard om uit Egypte te mogen trekken, boven zijn egoïsme uit te stijgen en gereedschap te ontvangen om er correct mee te werken: het Licht, de Torah.

From KabTV’s “The Last Generation” 2/1/18

Is er een kans dat wij spiritualiteit te vroeg bereiken?

laitman_629.3Vraag: Is er een kans dat wij spiritualiteit bereiken voordat de noodzakelijke correctie heeft plaatsgevonden en kan dit dan schade aanrichten?

Antwoord: Nee. Dat is absoluut onmogelijk! De spirituele wereld wordt door je eigen Masach (scherm) beschermd, dit kan dus absoluut niet gebeuren. Je kunt het vergelijken met een gewicht van 200 gram dat je zou moeten optillen, dat kan je niet.

Spiritualiteit wordt op een heel eenvoudige manier beschermd: je ziet het niet, weet het niet en voelt het niet, maar als je er toegang toe krijgt, als je spiritualiteit kunt voelen en ermee kunt werken, betekent dit dat je een Masach hebt: een anti-egoïstische kracht die je helpt om je verlangen te richten op geven en liefde.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/18/18

Kabbalistische kennis en stoffelijke waarden

Laitman_632.3Vraag: Veroorzaakt de kennis die Kabbalah ons geeft, dat universele menselijke waarden, zoals kinderen krijgen, het leven, zelfopoffering, etc. van minder waarde worden?

Antwoord: Ja. Kabbalah legt uit dat in onze wereld alles wat de ene mens voor de ander doet, wat wij voor onszelf doen en zelfs wat wij voor de Schepper doen, volkomen egoïstisch is. En dan? Waarom zouden wij in een roze mist blijven?

Vraag: Kabbalah stelt dat er één waarde in de wereld bestaat: de Schepper bereiken. Is al het andere fundamenteel lager in waarde?

Antwoord: Natuurlijk, de Schepper is immers de eigenschap van geven en liefde.

Vraag: Is het mogelijk om deze eigenschap toe te passen op kinderen, de maatschappij en het leven, op al deze waarden.

Antwoord: Gedeeltelijk. Als je hierdoor de eigenschap van geven en liefde onder iedereen wilt verspreiden, bereik je in het algemeen gesproken, de oorsprong van deze eigenschap, namelijk de Schepper. Door middel van mensen kan je je houding ten aanzien van de Schepper tot uitdrukking brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 03/18/2018

In eenheid en verbinding

laitman_232.08Concepten die in onze waarneming tegengesteld zijn aan elkaar, bestaan in de wereld van Oneindigheid in een simpele eenheid en verbinding. (Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, Part 1 “Histaklut Pnimit”)

Vraag: Wat betekent het dat tegenstellingen verenigd zijn? Kunt u een voorbeeld geven uit de natuur?

Antwoord: Einstein heeft voorbeelden gegeven van dimensies boven tijd en ruimte. Bijvoorbeeld: een grootvader en een verre afstammeling van hem ontmoeten elkaar honderden jaren later. Zij leven gelijktijdig, maar met betrekking tot ons niveau nemen wij verleden, heden en toekomst waar.

Vraag: Betekent dit dat er misschien wel dinosaurussen om ons heen lopen, maar dat wij ze alleen niet zien?

Antwoord: Er lopen nergens dinosaurussen rond, ze lopen in je innerlijk rond (zo was het trouwens eerder ook). Buiten ons is er niets. Alles wat wij waarnemen, projecteren wij, daarom lijkt het alsof wij van alles buiten onszelf zien en dat noemen wij dan: onze wereld. Maar we ervaren het alleen in onszelf. Wij nemen niet waar wat er buiten ons is. Het lijkt alsof er een paar elektroden met ons verbonden zijn en wij veronderstellen dat wij ergens met elkaar praten en anderen zien, zoals op een scherm.

Dan rijst de vraag: lijkt het alleen maar zo dat alles bestaat of bestaat alles werkelijk? Dit kunnen we niet beantwoorden, want we kunnen niets buiten onszelf. waarnemen. Daarom kan een mens niet objectief beweren dat iets bestaat, hij neemt altijd subjectief waar.

Alles wat wij onthullen en bestuderen is zuiver subjectief, ook Kabbalah. Wij kunnen nooit het zuivere beeld bereiken. Dat zal pas na de alles omvattende correctie onthuld worden, als wij allemaal met elkaar verbonden zullen zijn en onze kleine persoonlijke sensoren (Reshimot) met elkaar verbonden zullen zijn tot één gezamenlijke sensor en onze kleine persoonlijke verlangens tot één gezamenlijk verlangen, dat zal leiden tot één absolute waarneming: eeuwig wit Licht. Dan zullen we kunnen praten over wat er in werkelijkheid bestaat. Deze staat wordt Gmar Tikkun genoemd, de Laatste Correctie.

Zo is het met betrekking tot ons, voor de Schepper bestaan er geen problemen, want Zijn eigenschappen omvatten alles. Wij zullen zo ver komen dat wij diezelfde staat bereiken, als ons verlangen totaal geïntegreerd wordt, met inbegrip van alle tegenstellingen. Dit wordt beschouwd als: “Heb je naaste lief als jezelf.”

Met andere woorden: als ik alles wat er in een ander mens aanwezig is – al zijn onaangename eigenschappen, staten en gedachten – met liefde accepteer alsof het van mijzelf is, als iets heel kostbaars, sluit ik alle verlangens van alle mensen in de wereld in, en dan ben ik in staat tot objectiviteit, want dan zullen alle tegenstellingen in mij verenigd zijn.

Vraag: Kunnen we zeggen dat er dan zowel liefde als haat in mij zullen bestaan?

Antwoord: Natuurlijk. Het ene zal het andere niet opheffen, want ze zullen elkaar juist ondersteunen, zodat ik daartussenin de grootheid van de geestelijke verworvenheid zal kunnen voelen. Zo werkt het.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/8/18

Het einde van alle generaties

laitman_293Vraag: Wat betekent: “Het einde van alle generaties”? Is dat het einde van het fysieke leven of is het een bepaalde persoonlijke staat?

Antwoord: Het einde van alle generaties is het einde van de opgang op de spirituele ladder, als wij de top hebben bereikt.

Vraag: Wat betekent het dat wij ons in de fase van de laatste generatie bevinden?

Antwoord: Dat wij ons in de fase van de laatste generatie bevinden, betekent dat wij de opgang op de spirituele ladder naderen en deze ladder als laatste generatie bestijgen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Hoe weten wij dat de Schepper aan het werk is?

laitman_568.01Vraag: Wat voor eigenschappen en manifestaties van de Schepper worden er in Kabbalah beschreven? Hoe kan ik herkennen dat Hij handelt, met mij speelt?

Antwoord: Begin ermee om gevoeliger te worden in het luisteren, kijken en denken over wat er met je gebeurt, dan zal je de Schepper geleidelijk ontdekken..

De Schepper verbergt zich. Dit is echter geen spel! Het is alleen de manier waarop wij het beschrijven.

Vraag: Wat betekent: hechting aan de Schepper? Wat zijn de tekenen daarvan? Er zijn in het leven momenten van absoluut geluk, als we bijvoorbeeld naar de schoonheid van de natuur kijken. Is dat hechting aan de Schepper?

Antwoord: Nee. Dat is hechting aan het eigen egoïsme dat geniet van allerlei psychologische gevoelens en ervaringen.

Vraag: Wat betekent: “Kijken en luisteren naar wat er gebeurt?”

Antwoord: Het betekent dat je probeert om de Ene Kracht waardoor je bestuurd wordt, te onthullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/18/18

Iedereen kan een groot wijs mens worden

laitman_570Baal HaSulam: “The Teaching of Kabbalah and its Essence” (De Leer van Kabbalah en de Essentie daarvan)Het moet ons echter duidelijk zijn met welk doel de Schepper al deze moeilijkheden heeft geschapen. Om hem namelijk naar een hoger, belangrijker niveau te verheffen, zodat hij zijn Schepper net zo kan voelen als hij met zijn menselijke zintuigen, die hem al gegeven zijn, kan voelen. En zoals hij de wensen van zijn vriend kent en voelt, zal hij de woorden van de Schepper leren verstaan, zoals er geschreven staat over Mozes : “En de Eeuwige sprak van aangezicht tot aangezicht tot Mozes, zoals een mens met zijn vriend spreekt .”

Iedereen kan een groot wijs mens worden. Door ons met elkaar te verbinden, kunnen wij spirituele informatie en de kracht om samen te werken, aan elkaar doorgeven, wij kunnen iedereen in dit proces op een hoger plan brengen. Dit is de mens eigen.

Vraag: Is het dan zo dat iedereen als Mozes zou kunnen worden, een grote wijze?

Antwoord: Het is niet alleen zo dat iedereen een groot wijs mens zou kunnen worden, maar iedereen moet dat niveau bereiken!

Er bestaat geen hoger spiritueel niveau dan dat van Mozes. Het is het hoogste niveau dat een mens kan bereiken. Het is niet gemakkelijk om zover te komen. Het is moeilijk, maar voor iedereen mogelijk. Wij zullen dit niveau in ieder geval allemaal bereiken, maar dan in de periode van het allerlaatste gedeelte van het einde van de correctie.

Vraag: Mozes verscheen in de periode van Pesach. Waarom niet eerder?

Antwoord: Dat is onbelangrijk. Iedereen wordt op een bepaald moment geboren, in omstandigheden en een omgeving die nodig zijn voor zijn correctie. Iedereen gaat in de loop van zijn leven door allerlei veranderingen heen om bepaalde correcties in zichzelf aan te brengen

Daarom moet een mens nooit opstandig zijn over het feit dat hij later geboren is, of in een ander land dan hij zou willen, of dat hij als een zwak of klein mens in deze wereld is gekomen, etc. Waar en hoe, het maakt niet uit! Wij bepalen niet waar wij leven, wat ons geslacht is, wat onze innerlijke eigenschappen zijn en hoe onze relatie tot de buitenwereld is. Dit alles is door een innerlijk systeem bepaald, een innerlijk web van krachten. Het is aan ons om van daaruit te handelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Volgens het hoogste plan

laitman_942Rabash, The Social Writings: “Concerning Love of Friends” (De Geschriften over Groepswerk: “Over Liefde voor de Vrienden”) : Waarom heb ik nu juist deze vrienden uitgekozen en waarom hebben de vrienden mij uitgekozen?

Enerzijds zijn we bij toeval bij elkaar gekomen omdat wij op zoek waren naar de zin van het leven, naar de mogelijkheid om het bestaan te begrijpen, en ons gemeenschappelijke doel heeft ons de weg gewezen.

Anderzijds gebeurt alles door Boven. Later zullen we begrijpen dat het hoge plan ons bij elkaar gebracht heeft. Het brengt ons samen en dichter bij elkaar, ondanks het feit dat we egoïsten zijn, vooral degenen die Kabbalah gaan studeren. Het zijn mensen die zich nooit tot elkaar aangetrokken voelen en ook niet tot anderen, eenieder voelt zichzelf een eenling.

Daarom hebben zij een speciale taak als ze bij elkaar komen: liefde tonen naar elkaar, maaltijden en allerlei activiteiten organiseren, etc. In het algemeen is dit niets voor hen, want een dergelijke levenswijze is tegengesteld aan hun aard. Maar zij moeten dit wel doen om dichter bij elkaar te komen.

From KabTV’s “The Last Generation” 1/18/18

In het gemeenschappelijke netwerk

Laitman_917.01Vraag: Betekent de eenheid van de wereldziel, dat de zielen van alle Kabbalisten die ooit in de loop van de geschiedenis geleefd hebben, nu met ons verbonden zijn?

Antwoord: Zij verbinden zich niet via een modem met ons, maar we bevinden ons allemaal constant in één gemeenschappelijk netwerk.

Vraag: U hebt ons eens aangeraden om hen rechtstreeks vragen te stellen. Hoe kunnen wij dat leren?

Antwoord: Stel vragen, dan zal je bepaalde innerlijke gevoelens gaan ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18

Verlangen naar de Schepper

laitman_567.04Vraag: Wordt mijn verlangen naar het voelen van spiritualiteit en de Schepper door de tijd heen sterker of zwakker?

Antwoord: Het verlangen naar de Schepper groeit. Totdat je spiritualiteit bereikt, wordt het verlangen ernaar steeds groter, en dat gaat samen met verwarring en misverstanden.

Vraag: Moet ik dat groeiende verlangen met vreugde accepteren?

Antwoord: Er is sprake van verschillende nuances die je niet meer opmerkt, je let er niet meer op.

In de groep zijn er natuurlijk allerlei omstandigheden: nare, grappige, irritante, enz. De vrienden moeten echter begrijpen dat zij, als ze zich in een gespannen, innerlijke staat bevinden, door alles heen moeten, en dat er nog heel veel voor hen ligt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18